REKLAMA

Witold Bańka europejskim kandydatem na szefa WADA. Minister sportu przedstawił swoje plany

Jeszcze Więcej Sportu
Data emisji:
2019-02-01 16:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jeszcze więcej sportu w radiu TOK FM dzień dobry Mateusz Warianka przy mikrofonie to jest magazyny jeszcze więcej sportu minister sportu i turystyki Witold bańka zostałem wybrany na kandydata z Europy do stanowiska na szefa światowej agencji antydopingowej, czyli najważniejszą tuż po międzynarodowym komitecie olimpijskim organizacją, która zajmuje się sportem my, jeżeli chodzi o zwalczanie dopingu w sporcie to wiadomo, że światowa agencja antydopingowa jest oczywiście nr. 1 Rozwiń » powstała w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku właśnie ze wspólnej inicjatywy MKOl oraz władz publicznych z całego świata wybór oficjalnego kandydata na szefa Łada nastąpi w maju tego roku podczas specjalnego posiedzenia w Montrealu no i nowy szef włada on będzie rządziła w latach 20202022 niewykluczone właśnie, że tą osobą rządzącą będzie minister sportu i turystyki obecnie Witold bańka, który w ładzie działa już od dłuższego czasu w komitecie wykonawczym teraz postanowił powalczyć o te ne oto najważniejsze szczebel w tej organizacji, żeby nie przedłużać się najpierw parę słów Witolda bańki na temat tego sukcesu to wielki zaszczyt wielki i wielka też od odpowiedzialności chciałbym z tego miejsca też podziękować tym wszystkim, którzy byli są zaangażowani dalej, bo to nie koniec w ten kampanie, którzy prowadzili kampanię no to było przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę w dniu wczorajszym 49 państw uprawnionych do głosowania na 50 uprawnionych 49 głosowało otrzymaliśmy 28 głosów tym samym w pierwszej turze w ten ma ten zaszczyt odpowiedzialność mnie przypadła i chciałbym też wyraźnie podkreślić, że to jest wielki moment i także oprósz potężna odpowiedzialność wyzwanie nigdy wcześniej inne w tak ważnej funkcji ruchu sportowym w drugiej można być najważniejszy na świecie sportowej organizacji obok mnie zerowych komitetu olimpijskiego nie pełnił niepełną Polak także w wielki zaszczyt i też miałem okazję podziękować moim koleżankom kolegom ministrom z całej Europy za tak wielki mandat zaufania, bo ten mandat jest także dowód można powiedzieć siły tego i tego wsparcia i z tego też bardzo mocno się cieszymy, że to zwycięstwo w pierwszej w pierwszej rundzie w pierwszej turze tak dobitnie wskazało, że został właśnie obdarzone takim takim zaufaniem też minister Witold bańka mówił dużo o programie o rzeczach, które chce zmienić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Łada miałem też okazja na moim koleżankom kolegom ministrom przedstawicielom delegatom nakreślić wizję w takiej można powiedzieć skrótowy sposób też program, który oni też nie znali, bo też miał okazję spotykać się z nimi dużo wcześniej czy te pierwsze ruchy, które chciałbym też wykonać zrealizować jako przyszły prezes światowej agencji antydopingowej na czele z powołaniem funduszu solidarnościowego, którego zadaniem byłoby wsparcie tych państw, które mają słaby system antydopingowy nierozwinięte około 10 % medalistów igrzysk olimpijskich z Rio w 2016 roku pochodziło z państw, które mają, które albo nie miał narodowych agencji antydopingowych albo bardzo słaby system antydopingowy i tak naprawdę to jest wielkie wyzwanie, przed którym stoi światowa agencja antydopingowa tak, aby te puste plamy te plany można powiedzieć, że dopingowe po prostu wypełnić aby, aby to środowisko ne sportowe było dużo bardziej fair także sporo wyzwań związanych z brakiem też komunikacji brakiem współpracy ze sportowcami wiadomo, że 2 Łada światowa agencja antydopingowa jest w kryzysie wizerunkowym Mitan i z tego kryzysu trzeba wejść trzeba współpracować zarówno z ruchem olimpijskim także z narodowymi agencjami antydopingowymi ze sportowcami, a także ze środowiskiem mediów, więc tutaj nie jest sporo sporą zmianę przedstawiłem także na bazie kodeksu zarządzania, które wprowadziliśmy w ministerstwie sportu turystyki na pewne propozycje zwiększenia transparentności funkcjonowania światowej agencji antydopingowej szczególnie jeśli chodzi o inne transparenty związaną z wydatkowaniem, ale także z publikacją pewnych dokumentów, które dzisiaj są mają charaktery utajniony, a w mojej ocenie takiego charakteru nie powinny mieć powinny być jawne także dla mediów dla środowiska sportowego, więc to też zyskało sporą sporą przychylność delegatów nie zabrakło oczywiście też kilku słów na temat dotychczasowej działalności ministra sportu Witold dawne banki w układzie, bo jak sama przyznaje sam zainteresowany to zwycięstwo to pewne zwycięstwo podczas tego głosowania Romney Europejskiego nie działo się znikąd to nasze działania i moja pozycja w komitecie wykonawczym faktycznie w czasie znikanie przypomnę, że w 2016 roku rozpoczęliśmy zmianę systemu polityki antydopingowej w Polsce oraz, że dostosowaliśmy przepisy antydopingowe w szybkim tempie do wymagań światowe agencje antydopingowe, bo groziły nam konsekwencje łącznie z zawieszeniem naszego laboratorium akredytowanego, ponieważ nasz wszelkie konsekwencje karne wobec zawodników były podejmowane przez polskie związki sportowe decyzje związane z wykluczeniem za ne za doping co było niezgodne ze światową z przepisami światowej agencji antydopingowej, więc w krótkim czasie musieliśmy te przepisy naprawić tego przepisy, które odziedziczyłem po poprzednikach ścieżką poselską światowa agencja antydopingowa wyznaczyła nam, więc od najmu na tydzień przed igrzyskami olimpijskimi tak, aby te przepisy były dostosowane do udało nam się zrobić pamiętacie państwo później 2016 rok jest skandalem dopingowym związane z naszymi ciężarówkami, więc to wszystko była taka praca ma można powiedzieć niezawiniona przez nas tt błędy, ale musieliśmy to co naprawiać, ale z drugiej strony też podjęliśmy się kompleksowej zmiany starych przepisów ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, która powoła polską agencję antydopingową z nowoczesnym pionem śledczym, który dzisiaj inne funkcje naprawdę bardzo wysokim poziomie nasze partnerstwo z innymi krajami dzisiaj drukujemy Ukrainę wprowadzamy poprawiamy tam system antydopingowy wcześniej mieliśmy okazję pomagać Azerbejdżanowi w ustanawianiu ich narodowej agencji antydopingowej partnerstwo z innymi krajami no i to to wszystko jakby sprawiło, że zostałem doceniony przez członków komitetu członków rady Europy powierzono misję członka komitetu wykonawczego światowej agencji antydopingowej i i doprowadził do tego miejsca, w którym dzisiaj, w których dzisiaj się znajduje on tek jesteśmy już 3 przy tej działalności no to cieszy Witold bańka podzielił się taką tajemniczą ma wiedzę na temat strategii, którą przyjął podczas starania się o zwycięstwo w wyborach na szefa Łada, a receptą na to zwycięstwo była po prostu dyskrecja 1 ze źródła źródeł naszego sukcesu dyplomatycznego była daleko idąca dyskrecja w tym zakresie i jedno nasi kontrkandydaci do samego końca nie spodziewali się takiego rezultatu takiego z takiej ilości głosów, że aż taka liczba państw nas, że poprze wynikało to z tego, że prowadzimy to w sposób dyskretny skuteczny atak, więc dyplomacja ta zarówno Europejska i globalna lubi ciszę, więc to skuteczna strategia, która przyniosła nam sukces na pewno nie zostanie zmieniona przez nas i będę konsekwentnie realizował do maja nie od dziś wiadomo, że Łada nie ma najlepszej reputacji w świecie dla sportowców ma to mnie m. in. związek z tą aferą dopingową związana z rosyjskimi sportowcami, bo Łada troszkę nieudolnie działała nieudolnie my wyciąga konsekwencje wobec tych zawodników, którzy zostali złapani na dopingu to była afera na wielką wielką skalę obecnie Łada tutaj już zamknęła sprawę rosyjską tak możemy śmiało powiedzieć, ale ten wizerunek pozostało wciąż negatywne, żeby nie powiedzieć naganny na inny minister sportu Witold bańka chce to zmienić po doping nie ma bar w narodowych muszę być konsekwentni i w bardzo stanowczy wobec wszystkich bez względu na to jaki reprezentują kraj jeśli łamane są przepisy antydopingowe to powinny być się też surowe konsekwencje jeśli chodzi o przypadek rosyjski to teraz komitet z wersji analizuje dane, które zostały przekazane do światowej agencji antydopingowej na tej podstawie będzie można mówić o ewentualnych dalszych krokach na dzisiaj te dane zostały przekazane odpowiedni komitet naukowy je inne je je bada natomiast to co pan redaktor słusznie zauważył nowi 0 nakłady wymaga zmian zdecydowanie wielu sportowców na całym świecie straciło zaufanie do tego systemu, a wynika to przede wszystkim z braku komunikacji ze środowiskiem sportowym procedury antydopingowe są skomplikowane to jest naprawdę procedury na najwyższym szczeblu i często sportowcy po prostu nie rozumieją pewnych decyzji światowe agencje antydopingowe i odnoszę wrażenie, że jest bardzo lekceważące podejście do środowiska sportowego ze strony managementu Łady właśnie w zakresie komunikacji pewnych decyzji nie wszystkie decyzje Łady czy spora część decyzji nie jest zgodna z przepisami nie są to decyzje złe natomiast są komunikowane absolutnie zły sposób w takiej można powiedzieć wykraczający trochę rzeczywistość co jest błędem przede wszystkim wizerunkowe Łady, więc to jest wielkie wyzwanie przede wszystkim otwartość na media pełna transparentność w zakresie dokumentacji tłumaczenia wszystkich procedur jak one wyglądają i to sprawi, że można zmienić oblicze światowej agencji antydopingowej kompromis jest możliwe przypomnę, że kilka miesięcy temu nie miałem zaszczyt w imieniu też rady Europy prowadzi negocjacje budżetowe z kontynentami z ruchem olimpijskim trudne negocjacje no bo trudno przekonać wszystkich, że rzeczy ma zwiększyć, bo budżet światowa agencja dopingowa, że wszyscy muszą płacić więcej na działania edukacyjne na działania naukowe działalności śledczym, ale to co udało się zrealizować i mimo tego takiego konfliktu pomiędzy różnymi interesariuszami światowe agencje antydopingowe udało się zbudować pewien kompromis głównie między rządami ruchem olimpijskim w zakresie decyzji fundamentalnych finansowych, więc jestem zwolennikiem tego, że ten kompromis trzeba budować nie może pozwolić światowej agencji antydopingowej cofnąć się czy w ogóle polityce antydopingowej do 19001010. roku, gdzie nie było żadnej dużej organizacji antydopingowej zarówno rząd, jaki ruch olimpijski miały własne Formuły jeśli chodzi o politykę antydopingową wada nie przynosiły skutecznej mienie nie przynosiły sukcesów, więc musi być silna władza silna agencja antydopingowa światowa agencja antydopingowa będzie i musi być oparta na kompromisie pytanie co dalej, bo nie od dziś wiadomo, że łączenie funkcji ministra sportu z bycia szefem ładem to 2 sprawy, które troszkę się wykluczają no i tutaj właśnie jeszcze Witold bańka wspomniał troszkę o tej zależności między tymi 2 funkcjami jeśli chodzi o przyszłą funkcję prezydent światowej agencji antydopingowej nie może pełnić funkcji rządowych może pełnić funkcje parlamentarne, a także działalność niebędącą w konflikcie interesów spełnioną z pełnioną funkcją także to tyle jeśli chodzi o te najbliższe kroki w najbliższym czasie też będziemy podejmować działania dyplomatyczne związane z tym aby, aby ten sukces, aby ten silny mandat Europejski przekuł się na ostateczne zwycięstwo mają tak, aby wszystkie kontynenty przedstawiciele wszystkich rządów członkowie zarządu światowej agencji antydopingowej zdecydowali że, że Polak zostanie przyszłym prezydentem światowej agencji antydopingowej także sporo jeszcze pracy natomiast chciałbym też podkreślić, że ten mandat silna oficjalny mandat państw członkowskich rady Europy i obserwatorów na wszystkich związanych z komitetem ds. Łada, a komitetem rady Europy kasa ma to wielkie wyzwanie wielka odpowiedzialność wielki zaszczyt nie tylko dla mnie osobiście, ale rozpatruje to jako inne sukcesy tych wszystkich, którzy na to ciężko pracowali właśnie zespołu zespół naszego resortu także naszej naszej dyplomacji środowiska sportowego i dzisiaj możemy się z tego cieszyć natomiast tylko dzisiaj jutro do jutra zabieramy się do do kolejnych kroków i tak, aby w maju można było powiedzieć jak finalnym szpitalnym zwycięst w kandydatura na szefa Łada zostanie oficjalnie zatwierdzona podczas światowej konferencji antydopingowej, która odbędzie się w listopadzie tego roku fair i Katowicach podczas tego wydarzenia zostaną także zatwierdzone zmiany w światowym kodeksie anty dopingowej ta impreza w Polsce to będzie piąta edycja tej cyklicznej imprezy poprzednie odbywały się wiązanie później w Kopenhadze Madrycie i Johannesburgu nerwy RPA to wszystko w programie jeszcze więcej sportu Mateusz Warianka, bo przy mikrofonie dziękuję za dziś do usłyszenia, a teraz zapraszam na Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JESZCZE WIĘCEJ SPORTU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA