REKLAMA

Ubóstwo energetyczne: jak je mierzyć, by skutecznie przeciwdziałać?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-02-01 12:40
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
goście z raportu gospodarczego jest pan Jakub Sokołowski z Instytutu badań strukturalnych dzień dobry dzień dobry, gdyby zapytała ona jak zmienia się skala ubóstwa energetycznego w Polsce zdobył pan jakieś dobre informacje trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie ubóstwo energetyczne jest na tyle skomplikowanymi specyficznym problemem, że w zależności od tego, jaką przyjmie metodologię, jaki przyjmiemy sposób pomiaru tak moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie w Rozwiń » różny sposób, czyli każdy znalazł sobie takie dane, które by to on tę tezę, którą ktoś chce uzasadnić uzasadniły nie do końca każdy mógłby znaleźć taki aspektu ubóstwa energetycznego, którego interesuje i w zależności od tego ten aspekt zmierzyć co to właściwie jest to on to ubóstwo energetyczne wchodziliśmy sobie, że jest trudno je zmierzyć z prasowego metra będziemy wyjdziemy, ale na pewno z nim w ogóle problem ubóstwo energetyczne to taka sytuacja, w której gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiedniego poziomu usług energetycznych i tutaj mówimy zarówno o ogrzewaniu jak i o szeroko pojętych szeroko pojętym dostępie do energii do użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego i ubóstwo energetyczne ma najczęściej 3 przyczyny pierwsza z przyczyn to niskie dochody druga to wysokie koszty za energię elektryczną i trzecia to niska efektywność energetyczna budynku było do tego najczęściej najczęściej dotyka w Polsce oczywiście najczęściej dotyka gospodarst w domowych, które mieszkają w starych budynkach jednorodzinnych, ale razem to jest jednak można powiedzieć, że 1 z elementów, który łączy wszystkie aspekty ubóstwa energetycznego co wskazuje na silną zależność, bo ubóstwa energetycznego z efektywnością energetyczną budynku, a w zależności od tego tak jak powiedzieliśmy na początku, jaką byśmy przyjęli definicje czy jakiś sposób pomiaru wtedy ubóstwo energetyczne może bardziej dotyczy dotykać np. emerytów, jeżeli chodzi o wydatki energetyczne albo może dotykać mieszkańców innych województ w powiedzmy w województwie dolnośląskim ludzie mają większe problemy z przeciekającym dachami, a z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na koszty energii i niskie dochody to większe problemy z ubóstwem energetycznym zauważymy wschodnich województwach Polski, czyli rzeczywiście problem jest skomplikowane do takiego łatwego opowiedzenia jest tym bardziej zwierzenia, a czy można powiedzieć n p . że każda osoba, która decyduje się, że nie dogrzewa naszego zamieszkania zimą szukać oszczędności, że taka osoba to już czystość terenu pod podpada ubóstwo energetyczne to też nie jest takie proste tak osoby bardzo często uprze może to nie to nie jest właściwe sformułowanie, że bardzo często, ale zdarzają się osoby, które mają taką nazwijmy to strategie przetrwania czy świadome wyłączanie pomieszczeń z ogrzewania, żeby zmniejszyć koszty i dlatego Instytut badań strukturalnych w swoich pomiarach ubóstwa energetycznego przyjmuje taką dosyć złożoną metodologię, którą staram się jednak przełożyć na polskie warunki to znaczy staram się obliczyć wymagane wydatki energetyczne gospodarstwa domowego te wymagane wydatki mają nam posłużyć właśnie na zidentyfikowaniu gospodarst w domowych, które np. decydują się na nie ogrzewanie swojego mieszkania, bo nie mają na to pieniędzy a, gdybyśmy skupili się tylko na faktycznych wydatkach energetycznego to taki gospodarz byśmy już nie zauważyli one będą miały niskie wydatki energetyczne, więc zgodnie z przyjętą miarą nie byłyby ubogie energetycznie i mogłoby do nich nie trafić wsparcie problem polega na tym, że NKW inaczej komisja Europejska Unia Europejska jako całości dostrzegła w ogóle, że jest taki problem ubóstwo energetyczne i SB zleciła, żeby państwa rzeczywiście umiały to zbadać no bo jak się zaś zbada wtedy można szukać odpowiedzi na dany problem i Polska też jest jako krajów unijnych złoża tego, żeby mnie takie badania przeprowadzić no właśnie czy do tej pory były narzędzia którymi się można było sprawnie posługiwać, żeby rzeczywiście ten problem zbadać do tej pory IBS prowadził swoje badania nad ubóstwem energetycznym a, ale rzeczywiście takie narzędzie skierowane dla administracji powstało w tym roku właśnie w wyniku projektu, który zrealizowaliśmy i to narzędzie pozwoli administracji na pomiar ubóstwa energetycznego z użyciem zestawu wskaźników to znaczy my zasugerowaliśmy administracji, żeby w zależności od potrzeb używać bardziej ogólnej definicji ubóstwa energetycznego oraz czy rozumiemy, że tutaj mówimy o takim dosyć złożonym problemie chcieliśmy odpowiedzieć na różne potrzeby administracji wiemy, że czasem potrzeba bardzo szczegółowych badań powiedzmy w lokalnym spektrum na lokalnych szczeblach administracji te badania mogły być bardziej szczegółowe, ale też rozumiemy, że administracja na poziomie rządowym może nie potrzebować aż tak szczegółowych danych i łatwiejsze w planowaniu polityki krajowej będzie posługiwanie się np. 1 wskaźnikiem, więc my przygotowaliśmy zestaw wskaźników dla administracji różne poziomy szczegółowości definicji w zależności od potrzeb zasugerowaliśmy w na jakim szczeblu administracji warto korzystać z jakich wskaźników z jakiej definicji i dalsze decyzje są już od nas niezależne Ano właśnie coraz takim systemie państwa pomysłami dalej mamy trafia do rządu już trafiły już trafiły Maję obecnie ministerstwo energii, bo to był projekt zamówiony przez ministerstwo energii, ale inne ministerstwa w tym m. in . ministerstwo przedsiębiorczości technologii, które zajmuje się tematem czystego powietrza w Polsce jest on też zainteresowane projektem my też rezultat tego projektu przedstawialiśmy innym ministerstwo i wiemy, że ministerstwo energii jest gotowe podzielić się z innymi ministerstwami tym narzędziem, bo my przygotowaliśmy model statystyczny, który pozwala na pomiar ubóstwa energetycznego z użyciem tych naszych wskaźników zesta w wskaźników i wiemy, że ministerstwo energii jest gotowa podzielić się z administracją załóżmy, że rzeczywiście ministerstwa zainteresują się tymi wskaźnikami potraktują wszystko na poważnie przygotują zbadają rynek, że tak powiem to jak powinny być jakoś się, jakie powinny być działania podjęte, żeby rzeczywiście problemu ubóstwa energetycznego w Polsce zostało już tego dostrzeżony, ale też wszelkich prób rozwiązania zostały podjęte my sugerowali byśmy stworzenie dedykowanego wsparcia dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych, bo trzeba zaznaczyć, że ruch temat ubóstwa energetycznego został dostrzeżony przez administrację jednak ubóstwo energetyczne czy jego skala jest w Polsce niwelowana pośrednio przez inne funkcjonujące instrumenty, więc my, jeżeli możemy sobie pozwolić na takie sugestie to raczej rekomendowali byśmy stworzenie dedykowanego wsparcia, które uchwyciły, by ten właśnie specyficzny kontekst kontekst ubóstwa energetycznego w Polsce i dzięki temu takie wsparcie byłoby najbardziej efektywne, bo rzeczywiście są już instrumenty takie program czyste powietrze jednak dałoby się go ulepszyć taki sposób, żeby on rzeczywiście lepiej docierał do ubogich energetycznie gospodarz domu tak, bo rzeczywiście jest ten problem, że są różne narzędzia i to inni nie tylko tego aspektu programu czyste powyższe dotyczy Ależ są różne narzędzia, które jest, by ludzie mogliby korzystać, żeby poprawić sobie swój komfort życia czy chociażby właśnie, wymieniając piesek w tym przypadku czy nie mogą, przeprowadzając termomodernizację budynków problem polega na tym, że to są często ludzie, którzy takich narzędziach niewiedzą, dopóki się do nich nie pójdzie i z nim się to nie porozmawia Uniejów w tam, gdzie mieszkają to oni z tych narzędzi nie skorzystają, bo nawet nie będą wiedzieli, że są dostępne, bo często nie korzystają z internetu albo nie szukają takich informacji wprost dokładnie tak dokładnie może możemy mówić na pewno takiej sytuacji dlatego my sugerowali byśmy w administracji lokalnej regionalnej wykorzystanie tych narzędzi, które przygotowaliśmy wykorzystanie modelu i z pomocą tego ma narzędzia oceny czy identyfikacje skali ubóstwa energetycznego na poziomie lokalnym oczywiście tutaj to co jest największą barierą jest tym w tym co jest na największą barierą są dane statystyczne my operujemy na danych z poziomu całego kraju, które możemy podzielić na województwa jednak, gdybyśmy chcieli przeprowadzić dodatkowe badania w powiatach czy gminach mielibyśmy już trudności i na pewno warto by było rozważyć ten problem i też wiemy o tym, że takie badania w niektórych gminach są planowane i to na pewno jest bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście to co nam pokazały nasze ostatnie badania, a nasz ostatni raport, w którym stworzyliśmy zestaw wskaźników to jest to, że ubóstwo energetyczne nie różni się tylko w skali kraju to znaczy będziemy mieli inne ubóstwo energetyczne w Polsce i dajmy jakiś ekstremalny przykład n p . w Portugalii, gdzie ludzie mają problemy raczej z chłodzeniem mieszkań niż wszyscy ich także ogrzewaniem, ale już w skali tylko polskiej występują lokalne różnice w ubóstwie energetycznym i w tym czy mogę się przejawia tak jak mówiliśmy wcześniej w Lewskim wschodnich województwach Polski będzie mówili raczej o ubóstwie energetycznym związanym z ubóstwem dochodowym, czyli niskimi dochodami albo wysokimi kosztami, a zachodni województwa będziemy raczej mówili o ubóstwie związanym z ze stanem technicznym budynku czy tam ludzie mogą mieć oczko przeciekający dach czy zawilgoconych ścian od wierzy pan Dariusz tak jest co wynika też z jakichś tam lokalnych różnic w tkance mieszkaniu no to miejmy nadzieję, że rzeczywiście narzędzie, które zostały stworzone będą służyły temu, żeby ich po pierwsze, używać po drugie, potem problemy rozwiązywać fizyk spotkały się złóż za rok za 2 lata to będziemy mogli nazwać konkretne działania, które zostały podjęte, a nie tylko rosnąć o narzędziach, które nie są na stole i o tym, właśnie problemy, żeby go zacząć rozwiązywać o tym, że są bardzo dziękuję panie k Sokołowski z Instytutu badań strukturalnych współautor wspominanego rekordy dziś raport był moim państwowości w obrocie gospodarczym dziękuję bardzo my i tak kończymy za chwilę informacje Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA