REKLAMA

Protest rolników. Czego żądają, co mogą osiągnąć?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-02-06 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd i od razu zachęcam serdecznie do wysłuchania rozmowy teraz z prof. Jerzym wilkiem dzień dobry pani prof. Żaryn z Instytutu rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk m. in. ostatnio na to bym zwrócił uwagę w kontekście naszej rozmowy współautorem raportu ostanie się Polska wieś 2018, a może nawet nie tyle o wsi co o rolnikach chciałabym czy o sytuacji rolnictwa i rolników i Rozwiń » porozmawiać pretekstem jest naturalnie dzisiejszy protest rolników przed Pałacem Prezydenckim, który trwał kilka godzin wzięło w nim udziału kilkaset osób do 1000 rannych osób organizatorem jest tak Agro Unia jest charyzmatyczny przewodniczący Michał Kołodziejczak, zanim przejdziemy do do tych postulatów czy sytuacji rolników i też ewentualnie potencjału ich celem spływu to wciąż widać po głębi podkreślam różnicę między wsią rolnictwem budzić to chyba mały zbiór wspólnych jest duża różnica jak jest ile osób nasi 10 % tak, bo zezwolenie na wsi mieszka prawie 4 lata, ale syn polskiego społeczeństwa jak każdy z nich pracuje na roli jest dotarcie utrzymuje się z pracy na roli około 10 % mieszkańców wsi z właścicielem i właśnie oni chcą porozmawiać Lenny buduje Michał Kołodziejczak to znaczy nie było się powstania chłopskiego też nie było wielkiego oblężenia stolicy, które zapowiadali no ale twierdzą, że ten ostatni taki spokojny protest moim budują Agro Unia, czyli próbują zjednoczyć się rolników z różnych sektorów i z różnych części kraju jak pan rozumie te postulaty wyznaczyliśmy słuchaczom podkreślić w zasadzie czegoś domagają się z to nie jest jasne jest teraz te żądania, o które do mnie docierają, które znam z prasy z wypowiedzi i z wywiadów chociażby z panem Michałem Kołodziejczykiem, a także z obserwacji dzisiejszej demonstracji, bo byłem tam żeby, żeby spojrzeć na przez kilka minut co prawda, że trzeba też blisko miejsca, gdzie pracuje i z zainteresowaniem przyglądałem się temu zgromadzeniu Otóż rolnicy żądają zależnie od sytuacji w rolnictwie, a czasami żądają podniesienia cen skupu za swoje płody zaraz za płody rolne Zaza truskawki za ziemniaki za zboże i i inne rzeczy w tak jak w tym roku w wyniku suszy oczywiście te sceny spadły do bardzo zatrważające niskiego od poziomu czasem żądają wprowadzenia ograniczeń w handlu międzynarodowym np. wprowadzenia dodatkowych barier na na granicy ze Wschodu i zachodzi Zachodu tak, bo czas na Ukrainie taniej, a kolejne zaś korporacje czasem z żądają dodatkowego wsparcia dla UE np. nie w małych gospodarst w albo gospodarst w zajmujących się tą przyjemną częścią produkcji rolnej żądania są bardzo zmienne tylko ci, którzy formułują żądania powinni pamiętać o tym kto decyduje o tym czy dane żądanie może być spełnionych ta przyglądam się sprawom rolnictwa i obszarów wiejskich od kilkudziesięciu lat, kiedy miał obrazowo określić do kogo to powinno być adresowane tobym powiedział tak sytuacja ekonomiczna dochody np. rolników w Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej w większości zależą od decyzji podejmowanych na szczeblu europejskim w ramach wspólnej polityki rolnej, bo to jest wspólna polityka rolna 50 % dochodów gospodarst w rolnych w Polsce średnio biorąc pochodzi z płatności jest płatności bezpośrednich transferów tzw. gdyby doliczyć do tego jeszcze inne formy wsparcia przy prostym tzw . drugim filarze ochrona rynku i t d . to co najmniej 60 % w sytuacji dochodowej zależy od adresata znajdującego się w Brukseli i trzeba z nimi umieć rozmawiać pertraktować usta przyspieszać druga bardzo pojedynczy rolnik ma w 2 Woźniak pochodzi właśnie o to chodzi, że tam potrzebny jest partnerem do dyskusji, który reprezentuje dużą liczbę rolników oczywiście na rząd ma tutaj do spełnienia podstawową rolę, ale w Brukseli jest dużo miejsca na rozmowy z przedstawicielami rolników 30 % mniej więcej tych dochodów zależy od sytuacji rynkowej, czyli na rynku też trzeba się zorganizować n p . to ta kwestia niskich cen na na owoce miękkie, gdyby nasi rolnicy byli naprawdę dobrze zorganizowani n p . tak jak w Danii Holandii Austrii czy we Francji mieli silne spółdzielnie, które są partnerami dla odbiorców produktów rolnych i przetwórców wtedy głosy rolników miałby szansę być słuchany i te pozostałe 10 % to jest to co zależy od danego kraju od władz danego kraju od ministra rolnictwa od od odpływu i teraz właśnie trzeba kierować określone żądanie określone pytania do tych właśnie w tyle ulic lub wydanie, bo są 2 wątki po pierwsze, oni uważają, że państwo polskie powinno bardziej chronić ich rolników polskich produkcję i dlatego rozumiem zwracają się do rządu pytanie, jakie możliwości ma tutaj rząd, jeżeli ma wolę, a drugie RM, dlaczego są gorzej 0 zorganizowani było, ale Michał Kołodziejczyk opowiada o tym, że po prostu jest bardzo trudno się zorganizować co więcej znów jak rozumiem jego wypowiedzi ma żal do władz, że nie ułatwiają takiego organizowania i wręcz krytykuje takie oficjalne organizacje, które istnieją za to, że w tym, czego nie prowadzą rocznik, jakby mało rozumiem trochę także oni czuć się sami w tym wszystkim w Sydney, szukając przyczyn słabego zorganizowania polskich rolników w pierwszej kolejności trzeba sięgać do ich posta w do tej na nazwijmy to symbolicznie sfery mentalnej nasi rolnicy są w zdecydowanej większości typowymi indywidualistami oni wierzą w to, że to są oni zrobią, że są w stanie załatwić praktycznie wszystko, ale zdarzają się oczywiście z tym, że nie wszystko można dużo pewnie wynika z historii doświadczeniach wykorzystanego na rynkach np. niechęć do Spółdzielczości mianował pozostałości okresu komunistycznego Jet zrazili po prostu rolników do tego to, więc to jest pierwsza rzecz cała ta mentalna nazwiemy tu postawa rządu tylko jest cały szereg form jest zachęcających do organizowania poza interesami oczywiście to powinno być mocnym bodźcem NATO Unia Europejska przecież jest głównym uruchomiła działania wspierające np. tworzenie grup producentów Otóż to tworzenie grup producentów przebiega w naszym kraju bardzo opornie przeglądałem niedawno na konta belkę czy były przedstawione liczby grup producenckich w różnych branżach albo hodowli od lat tych owoców odważy FOT innych produktów w poszczególnych województwach są takie województwa, gdzie jest tylko nie ma grupy producenckiej w danej branży np. oczywiście istnieją teraz też taki jest branżowej, gdyby organizacje one są stosunkowo silne np. hodowców tam z mydła albo albo państwo nie wiem od producentów drobiu albo w jakiś innych produktów, ale to są branżowe i one też mają ograniczone działania, bo proszę pamiętać, że wprowadzenie np. dodatkowych barier na granicy wymaga zgody Unii Europejskiej ta granica jest wspólna dla 20 jeszcze na razie 8 krajów i Polska nie może sobie wprowadzić dodatkowych barier n p . w handlu z Ukrainą czy Rosją czy jakimkolwiek innym krajem to trzeba ustalić dla na poziomie unijnym Eli, czyli krótko mówiąc to nie jest proste, ale można tu można zrobić Kazimierz Homa uzasadnione Erazma von naciskanie na rząd w tej sprawie był ciekaw czy my to ono się podoba czy nie to z perspektywy uczestników tego protestują to pensja romansach z tak wtedy tylko mamy, gdy nakładają się, gdy 2 ograniczenia pierwsze to są zasady działania Unii Europejskiej, gdzie jest określone w jak działa wspólny rynek co to jest uczciwa konkurencja i t d. też jedno drugie to Polska jest członkiem światowej organizacji handlu też nie możemy łamać światowych reguł handlu cichutko jest też bardzo trudne natomiast takie dodatkowe ograniczenia wprowadza się wtedy, kiedy jest to jest albo swoista klęska w nowych albo jest udowodnione, a nie uczciwym praktykom dwu konkurencyjnych wtedy można mówić o tym, ale mówię adresatem jest tutaj w Brukseli, ale chcielibyśmy też porozmawiali 1 tej sytuacji, którą Michał Kołodziejczak zwraca uwagę i twierdzi, że to wynika z siły uprzywilejowania pewnego systemowego tak dużych podmiotów jak koncerny międzynarodowe, które mają duże sieci handlowe i w efekcie tego rolnicy sprzedający jest się po bardzo niskich cenach na konsumenci płacą dużo dużo więcej i pytanie czy to rzeczywiście jest jakiś wada systemowa bym powiedziała na stronę ciała musi głębiej w zastanowić to znów bym to kto to jest takie pytanie w no, a drugie to z tej perspektywy, o których mówi pan profesor to działalność Michała Kołodziejczyka niezależnie od tego jak rok temu 3 inne oceny jego postulaty ma sens, bo służy tej organizacji w zakresie wydaje jestem całym sercem za samo organizowanie się rolników ja uważam, że oni zasługują i powinny mieć mocne organizacje reprezentujące ich interesy, ponieważ zderzają się z bardzo posuną pani redaktor powiedziała globalnymi korporacjami, których siła jest niezwykła w ogóle to możemy zilustrować, ale domyślam się, że się tak po informacjach prof. Jerzy Wilk z polskiej Akademii nauki z państwa koszt, aby tak, aby tak, a światu podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem cały czas jest prof. Jerzy Wilkin z Instytutu rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk też współ autorów to w ostatnim czasie nie tylko wymieniam polskiej wsi 2018, czyli raportu ostanie w ich wsi w rozmowie z inną protestach w proteście dzisiejszym rolników pod wodzą przewodnika miała Kołodziejczak przewodniczącego akt Unii takie inicjatywy jak mówi sam Ewę Kołodziej czak nowego ruchu Ludowego nie wiem czy pokusiłby się pan o prognozę, jaka jest kominek z potencją czy czy jest szansa, że kult dzieciakowi uda się zbudować jakiś ruch ludowy w bo jednak ten proces dzisiejszy to by było dotąd kilkaset osób te protesty, które też odbywały lokalnie trzeba powiedzieć nie zauważamy co może już tak bardzo przez media w dal powiedzmy, że to trudno mówić o ruchu w wielkim tak tak Kołodziejczak oczywiście dąży do stworzenia wpływowej potężnej wręcz organizacji, która BDO obejmowała cały kraj i miała charakter taki powszechny jako nowi ludowcy też bardzo trudne przedsięwzięcie to znaczy, że Józef stworzyłoby nową partię ludową w Polsce tak się to do wsi natomiast moim przekonaniu ten jego ruch nas nazwijmy to na razie ruchem społecznym jest przede wszystkim ruchem producentów rolnych i do takich producentów rolnych, o których nam chodzi, ale czy nowoczesnych produkujących w dużej skali otwartych nawet rynek nie tylko krajów, ale międzynarodowy w jury to są rolnicy, którzy stanowią trzon polskiego polskiej gospodarki Żywnościowej ich wcale nie była tak dużo w Polsce mamy co prawda prawie 1,51 000 000 zarejestrowanych gospodarst w, ale takich gospodarst w, które w, których reprezentuje Newag Kołodziejczak mamy w Polsce około, by przekonanie o 200300  000 i to wystarczy, bo we Francji, które znacznie większym krajem takich gospodarstw ma około 400  000, a to znacznie większe kraje większe rolnictwo po prostu no więc, jakie słyszy takie hasło właśnie w tym ich ruchu reprezentujemy 13 społeczeństwa na to chciałbym zapytać, gdzie szukać 13 po 300  000 producentów z rodzinami to jest powiedzmy 1,51 000 000 wiz dla rodzin mieszka około 15  000 000 w Polsce prawie 40 w związku z tym to jest ta grupa jest wyraźna można je określić i ich interesy można zidentyfikować można je określić natomiast pozostaje na wsi kilkanaście milionów ludzi żyjących już zupełnie innych źródeł niższy niż praca na roli Renoir mnóstwo około co najmniej 600  000 gospodarstw ciągle zarejestrowanych jako gospodarstwa, które nie prowadzą produkcji Towarowej i rynkowej są gospodarstwami socjalnymi samo zaopatrzeniowej mi, a takim państwem dodatkiem do innych źródeł dochodów w no, więc kogo uczyć w tamtych również reprezentuje pogubi się trochę, gdyby chciał nas, że to posłuchajmy fragment dzisiejszego wystąpienia Michała Kołodziejczyka podczas protestów w Warszawie w ilość to był reformy dzisiejszego wystąpienia Michała Kołodziejczyka studies prof. Jerzy Wilkin z Polskiej Akademii Nauk, w których tutaj pojawia się bardzo często w wypowiedziach Michała Kołodziejczyka 2 takie wątki, które wydaje się, że właśnie mogą wyjść poza po tych producentów, o których pan mówił to znaczy siła wóz w korporacji w tym wypadku mówimy o sieciach handlowych Amnesty byłby, w których by systemowo jako społeczeństwo jako konsumenci jako producenci rolni czy jesteśmy bardzo w pewnym sensie znaleźli już w tej chwili na skutek tych wszystkich procesów transformacji ostatnich 3 dekad i omówi no to jest złe to jest niesprawiedliwe tak jak jest to, że trzeba coś z tym zrobić, że rolnictwo jak rozumiem nie jest typową produkcją, którą można oddać tylko wyłącznie poddziałanie wolnego rynku żona ma znaczenie strategiczne kulturowej tak dalej i t d . że coś trzeba z tym zrobić w myśl, aby taki postulat, w którym wiele osób może się teraz zastanawia się jasielska nam, że to jest nośne zawołania i nośne hasło no, więc rolnictwo w Polsce przysparza około 2 ,5 % PKB produktu krajowego brutto, ale to nie znaczy, że to jest marginalne Działdowo polskiej gospodarki znaczenie rolnictwa i znacznie znacznie szersze i nie bez powodu mówimy o wielofunkcyjności rolnictwa i mówimy o tym, że rolnictwo poza dostarczaniem typowy widok rynkowych miastom nasłuchał owoce i t d. dostarcza również są w rodzaju dóbr publicznych co one są mniej więcej określony związane z pejzażem psy ze środowiskiem naturalnym w częściowo z kulturą wizualną i z innymi sprawami i w związku z tym rolnictwo Janaszek, gdyż głoszą takie służy ich zbyt ważne, żeby poddać się wyłącznie rynkowości SW jest potrzebna jest rozsądna polityka publiczna w tym w tej sprawie, ale teraz do co do tego hasła chronimy nowość z zagranicy nie nie pozwalajmy też oczywiście kwestia do rozstrzygnięcia przez Unię Europejską liczą też w równych szans wcześniej też wystąpieniach mówił o nadużyciach czy nawet tak będzie mu łamanie prawa w poszukiwaniu kosza oczywiście jest jest tego jest gospel sporą jak podaje taki nawet tym w tym sobie dwukrotnie rozmawiałem o tej sprawie z 1 z o takiej rażącej asymetrii strukturalnej w rolnictwie i jego otoczenia z 1 strony na świecie mamy około 500  000 000 gospodarst w o tak tyleż ocenia, a z drugiej strony mamy po kilka korporacji, które kontrolują światowy rozmowy na żywo już 4 korporacje pani pamięta Agro chemiczne kontrolują świat tarasy i coraz większe łańcuchy kolejny taki zakaz łańcucha, ale wracając do Polski lub golonki i polskich konstytuanty je, gdyby nie wejście tych nowoczesnych dużych korporacji i handlowych i przetwórczych nie udałoby się osiągnąć tego co się udało mianowicie, że od 2003 roku, czyli jak i zależnych przymierzaliśmy się już do wejścia do Unii Europejskiej rośnie nasz eksport Rolno-Spożywczy z Polska stała się netto eksporter mamy nadwyżki żywności, ale co eksportujemy to i eksportuje w bardzo n p . bardzo dobre produkty mleczarskie ich okazało się, że można ten dział zmodernizować bardzo fajnie produkujemy w całkiem dobre twarde sery, które kiedyś przypisywano Holandia albo albo Szwajcarii produkujemy bardzo dobre przetwory owocowe przetwory warzywne eksportujemy dużo miejsca na świat drobiu staliśmy się takim poważnym eksporterem i ta modernizacja kompleksu rolno żywnościowego w dużym stopniu dokonała się dzięki wejściu nowego nowoczesnego kapitału i wejścia w sieci międzynarodowe dlatego, żeby eksportować tyle ile eksportujemy przypomina w ubiegłym roku nadwyżka handlu rolno-spożywczym wyniosła ponad 7 miliardów ale, ale może czas na korektę teraz drugą stronę w dni to oczywiście i teraz i wracając jeszcze jedno do Dody tych haseł, które pan Kołodziejczak przedstawiał się zgadza, że potrzebne są mocne organizacje rolników, które reprezentują naprawdę dużą część rolników i które bez stanowiły taką przeciwwagę dla korporacji dla dużych przedsiębiorstw, ale są potrzebne zarówno w Polsce i jakich w unii Europejskiej są co prawda koparką Jacka te wszystkie organizacje, które działają w skali Europejskiej one sporo robią, ale ja uważam przekaże stopień samoorganizacji rolników w Polsce jest niski, a te organizacje, które istnieją np. hotel tej Izby rolnicze, które są prawie niewidoczny, a one reprezentują wszystkich rolników, a więc potrzebny jest porządny mocny ruch, ale on musi mieć charakter bardzo taki pozytywny o organizacyjne i ta nie może być reorganizacja, która głosi hasła nośne politycznie, a mało skuteczne gospodarczą nie tknął tylko to jest tak pytanie dziś często zadawane bardzo różnych przy okazjach różnych ruchów jak się buduje ruch bez wroga uznać, że to siłą jednoczącą, a nie brak jest Zygmunt Nottingham ten zły wszystko, któremu się jednoczymy to jest korporacji albo rząd dzielnie pomaga albo w i t d. pakietu lub położna może warto przestawić w kategoriach po pozytywnych nie interesem sieci handlowych jest sprzedać je dużo produktów po możliwie niskiej cenie, bo wtedy jestem konkurencyjnych w nie zarobi dużo tak jest interesem zakładów przetwórczych i międzynarodowych instytucji, które zajmują korporacji przetwórstwem jest to, żeby otrzymać od rolników porządny wsad surowcowy dobry produkt i t d. oczywiście rozkład korzyści jest bardzo różny i oka należy zadbać, by te korzyści były lepiej rozkładane w tym łańcuchu żywnościowym i oczywiście też bym jakoś bym się właśnie ten postulat, by część strat zarzut Michała Kołodziejczyka, który mówi w ciągle słyszymy nic, że nic nie uda się zrobić tak, że tytuły zasady handlu międzynarodowym jak stół Unia Europejska życie wspólna polityka rolna przenosi kompetencje w dużej mierze do Brukseli, ale wg pana w nią co można coś co dziś jest ważne, jaki biedny pan zorganizował manifestację to jaki pan postulaty, które w kwestii funkcjonowania czy producent mogły głównie takich producentom czas jako dzieciak był pan przedstawił ja bym się skupić teraz na tym, żeby on, dyskutując nad perspektywą finansową dla Unii Europejskiej nalata 202127 i ochronić interesy rolników, bo wszystko wskazuje na to, że tak dobre funkcje wsparcia dla rolnictwa z 1 strony, ale z drugiej strony ja uważam, że jest cały szereg niewykorzystanych możliwości poprawienia efektywności tego wsparcia to wsparcie może być lepiej zagospodarowany i tutaj producenci rolni rolnicy powinni zaproponować jak widzą to wsparcie, które by nie naruszało nie wiem porozumień międzynarodowych, a jednocześnie byłoby skuteczne i korzystne dla nich, ale tu musi być Morrisa dobrze przygotowana z zapleczem eksperckim reprezentacja, która rozmawia w Brukseli zarówno rządowa rozumie i społecznie, chociaż tt organizacje rolników mają naprawdę duże znaczenie ich słucha to nie jest także loże, a ich głos nie jest słyszalny tylko po prostu my tego głosu przesądzone, że nie wydajemy traci nie słychać tego, a zwłaszcza teraz 1 bardzo przegrali w Brukseli polskich interesów trawnik teraz nie nie nie reprezentuje w sposób sensowny taki dział pedagogiczny nad głową skuteczny w tym tak tak to jest byłem niedawno trochę rozmawiałem i mam takie wrażenie, że zostaliśmy liderem w na własną prośbę zmarginalizować bardzo dziękuję panie prof. prof. Jerzy Wilkin w klęsce Polskiej Akademii Nauk z Instytutu rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk państwo kościół Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA