REKLAMA

Kryzys w Wenezueli - bliżej końca czy początku?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-02-06 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp ich Agnieszka Lichnerowicz czy państwo gościem jest Krzysztof Jacek Hinc teraz ciemnogród panie ambasadorze dzień dobry właśnie były ambasador RPA w Brazylii i w Wenezueli dyplomata i Barry stąd bardzo dziękuję panie zaś uważa, że przyjął pan zaproszenie, ponieważ mają być może jakoś potrafi pan nam wskazać 3 jak rozumieć sytuację Wenezueli albo inaczej w 35 zbliżamy się jako mówi lider opozycji razem do punktu przełomowego i że jest to Rozwiń » kwestia tygodni ani miesięcy, że reżim Maduro w jakiej formie w jaki sposób władze utraci albo odda w co wydaje się, że jakby kroku wstecz już niema, ale żeby, żeby oddać jak bardzo zła sytuacja skomplikowana to powiem tak że, zanim do tego doszło, zanim Juan Guaidó okropne o za ogłosił, że jest tymczasowym prezydentem Wenezueli sytuacja była taka, że no 80 % Wenezuelczyków nie chciało zmiany natomiast opozycja mogła liczyć tylko na 25 proc w momencie, a także to była bardzo duża rozbieżność między między oczekiwaniem oczekiwaniami zmiany, a siłą opozycji natomiast coś się z całą pewnością udało Guido to jest jednak zjednoczyć zarówno opozycję jaki, jaki tychże sądów Wenezuelczycy, którzy domagają się natychmiastowych jak najszybszych zmian, w czym tak jak przełamać ten miał ją wydział podział klasowy tak to znaczy, że były jednak aby to po Grażynę był popierany przez Chełm Tomasz z uboższych ludzi, którzy mną byli tą grupą wybraną przez władze Czech to nazwa to oraz przełamać taką niemożność, jakby jeśli chodzi o opozycję i ich tak jak pani mówi też przełamać się przedział, jakby klasowe przy czym tu trzeba podkreślić, że za takie rozruchy kilka miesięcy temu co tam ponad miesiąc temu nowo zaczęły się głównie w ubogich dzielnicach w Łazienkach z Caracas tam, gdzie wydawać, by się mogło w powinien mieć rząd Maduro poparcie to kto dziś ma największy wpły w na sytuację albo co jest kluczowe, bo z 1 strony jest wspólnota międzynarodowa stany Zjednoczone wszystkim Unia Europejska, które uznają, że właśnie juana Guaidó jako tego, który jest przywódcą Wenezueli prezydentem Wenezueli zresztą Rosja Chiny, które stoją przy poprzednim prezydencie Maduro słychać wezwania do papieża o podróżnych, bo on mediował czy stany Zjednoczone przez to, że są głównym importerem surowców wenezuelski, czyli poprzez presję gospodarczą, którą ktoś decyduje o tym, że Maduro teraz już jednakowe i spraw na pewno po raz pierwszy jest także, że sytuacja Wenezueli stała się częścią, jakby problematyki globalnej w jak zainteresował się tym cały świat tak jak pani mówi zdecydowana większość państw Unii Europejskiej w VAT w tym przepraszam bardzo o 21 w tym momencie państw Unii Europejskiej formalnie uznaje Guido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli przy czym wszystkie państwa Unii Europejskiej uważają, że konieczne jest przeprowadzenie jak najszybsze przeprowadzenie wyborów demokratycznych w tym kraju potrzebne są zmiany także tutaj w tym, że w tym sensie to jest pełna zgodność są tylko kwestia uznania bądź nieuznania Guaidó przy czym jak mówił 21 państw formalnie uznała Guaidó za tymczasowego prezydenta teraz jeśli chodzi o o inne państwa no to po stronie, jakby po stronie tych, którzy uznają Madurę za prezydenta otwarcie to jest naprawdę niedużo pas w Ameryce Łacińskiej ma to jest tylko w Boliwii to jest to jest Kuba Nikaragua botki albo nawet kraje takie jak Urugwaj Meksyk no uważają, że mają też takich lewicowych bardziej przywódców UE uważają, że także jednak mało znane są konieczne potrzebne przeprowadzenie wyborów z tym, że nie są uznać Guido za za prezydenta do aktu lub choćby to, że trudno co teraz czekamy do znaczy to dynamika co jest kluczowe w rozwój wydarzeń niewątpliwie efekt, bo teraz szczyt dziś tak ma być szczyt formy w Montevideo państw regionu jutro jutro będzie ta grupa kontaktowa zainicjowana przez państwa Unii Europejskiej, w której będzie brało udział 8 państw Unii Europejskiej w tym właściwie tylko jedno, które nie zadeklarował się jeszcze że, że uznaje Guido za tymczasowego prezydenta czy Włochy wszystkie pozostałe dni wszyscy pozostali uczestnicy już zadeklarowali się, że uznają my ze strony państw latynoamerykańskich będzie to Kostaryka Urugwaj Boliwia Meksyk i więc też zróżnicowanie co do tego natury, które państwo uznają, które nie uznają natomiast się pani pyta o oto co właściwie może zdecydować czy w ogóle są możliwe 4 scenariusze znaczy 1 taki los będzie się wszystko dalej co daje, że prezydent Nicolas Maduro będzie starał się przeciągać, jakby tam sytuacje podejmować jakieś figurować ewentualne jakieś takie podejmować pozorowane zarządzane jak dziś działania które, których celem będzie głównie przód może my nie przedłuży przedłużenia tej sytuacji drugi możliwy wariant jest jednak i to jest kluczowe to jest kwestia jak się zachowa wojsko, które w, którego dowództwo sił opowiedziało formalnie za zamach dużo jednak, że już było kilka wyłomów i to widok wpływowych generałów, którzy poparli kładzie na 1 generał attaché wojskowy w Wenezueli Stanach Zjednoczonych którzy, którzy w opowiedzieli się po stronie Guido, więc natomiast jak to jest najniższy szczebel wojskom wolnego do końca nie wiadomo natomiast wiadomo jest, że część średniego szczebla wojskowi oficerowie ich rodziny ma też odczuwają na własnej skórze trudności tego straszna trudność, którą sobie z dzisiaj w naszym kraju trudno wyobrazić 5 lat zgromadzono około 44 % z ostatnich raportów wynika, że wyparowało to są zupełnie niezwykła to te dane gospodarcze, które świadczą o zapaści to jest 1  700  000 % inflacji rocznej to coś dzisiaj rano kosztuje 40 wieczorem kosztuje, gdy tel 40 rano z złotówkę wieczorem 40 zlote to są tego typu historia drugi element 1 to jest jak zachował wojskową w drugi kluczowy element i ważne no to jest zepsuła się skończyła przepraszam tych scenariuszach możliwych oraz przedłużenie sytuacji drugie to jest boisko przy nadal wojsko wojsko dochodzi do urn do głosu na trzecia to jest możliwość może jednak dojdzie do rozmów okrągłostołowych coś w rodzaju rozmów okrągłostołowych Shell Polska inspiracja wypowiedzi tak była dość dobrze pamiętam tak tak jednak tak uległa dopowiedział, że Polska transformacja, jaką w jakimś sensie jest wzorem dla dla Wenezueli natomiast sytuacja zupełnie inna i trudno to porównywać z z naszą historią natomiast jedno głos, jakby ich zgromadzenie narodowe któremu, któremu przewodniczy mu odrzuca możliwość rozmów z maturą uważają, że tego typu rozmowy w czasie do niczego nie prowadziły natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby się dało uzyskać jakiekolwiek sensowne pokojowe rozwiązanie bez kontaktów między obu stronami konfliktu otwarta czwarty ewentualna czwarta możliwość to jest moja interwencja USA przeczy to się wydaje najmniej prawdopodobna militarna militarna militarna interwencja taka finansowa to jest silna już w tej chwili, jeżeli chodzi o sankcje wydaje mi się jest bardzo silna i już mające konkretny wpływ na SOR grożą braki paliwa np. gdyż m. in . wśród wielu no ponad 70 funkcjonariuszy w tym Nicolas Maduro jest objętych sankcjami takimi bezpośrednimi osobowymi ze strony Stanów zjednoczonych, ale najdotkliwszą sankcję z ogłoszoną ostatnio uznanie pedał gazu, czyli koncernu naftowego państwowego koncernu naftowego za część, jakby nowej władzy za biznes należącą do osoby których, który należy formalnie dość, że do rządu Maduro, ale że już teraz uznaje się, że jakby należy do nowej władzy w związku z tym blokowania kont i t d . to są to są wielomiliardowe straty no i groźba, że zabraknie w każdej chwili całkowicie i benzyna i paliwa dieslowskiego rozejrzą no i ruchu Juan Guaidó i jego ludzie proponują amnestię prezydentowi Maduro i gdzieś tam mu emeryturę w w Hakubie albo w Rosji tak to jest deszcz to jest jakiś taki pokojowy transformacja zakładała ten plan amnestia przede wszystkim dla gola dla wojskowych żaby, żeby po prostu przyciągnąć ich na swoją stronę to jest jedno co proponuje Guido natomiast należałoby też oczekiwać innej rzeczy, bo u nas tych ważnych elementach w rozwoju sytuacji no to jest rola Chin i Rosji tak, które wtopiły ogromne ogromne pieniądze które w przemysł naftowy w związku z tym małe, by jakiś sposób możemy zagwarantować, by móc zagwarantować, że za wiedzą jak na swoją ostoję z tej trudnej sytuacji, że będą wierzytelności, które są naprawdę na planach kilkadziesiąt lat można liczyć w przypadku Chin będą jakoś tam respektowane, więc te 2 elementy zaś uznanie uznanie amnestia dla wojskowych plus uznanie uznanie, że przyszłe władze Wenezueli będą respektowały należności wobec Rosji Chin w bardzo zły oczywiście, że Edmund czyjegoś realistyczne tym secie co byś bardzo przykra jest pod uwagę sytuację, w której znalazła się duża część społeczeństwa to ogromna emigracja bieda go braki w zaopatrzeniu podstawowych produktów to znaczy, że mówimy o kraju, który będzie się do kawy Zobacz wideo z tego kryzysu to jest niezwykle trudnej bardzo długo trwa, bo my mówimy teraz o o ostatnich latach rządów Nicolasa Maduro, ale wcześniej był Hugo Chavez i to się już wówczas zaczęło tylko, że wtedy było zupełnie inaczej by była sprzyjająca koniunktura na na rynkach ropy naftowej nalał uwłaszczenia nacjonalizacja z stałe zniszczenie bazy produkcyjnej coś co się działo wbre w retoryce już Hugo Chaveza, który głosił, że będziemy różnicować naszą produkcję będziemy w rezultacie upadały kolejne gałęzie przemysłu i nowsze i Kosowską było całkowicie rosło uzależnienie od ropy naftowej, która w tym momencie, kiedy ona jest tania na rynkach międzynarodowych ma również, że i spadła produkcja ropy naftowej w no i jest zła sytuacja jest je strawić sala dla Wenezueli przy czym to co pani wspomniała na samym początku to też jest Warta to mieć na uwadze, że ma jednak Wenezuela jest piątym dostawcą ropy naftowej dla USA w także paradoksalnie taką kroplówką, że tak powiem dla dla władz wenezuelskich jest przedstawiona ze strony Stanów zjednoczonych gdyby, gdyby stany Zjednoczone z jedynego dopływ świeżej gotówki z USA za ropę naftową pozyskiwaną z Wenezueli jest ryż Soja wyobrazić sytuację, że przerywają odbiór, że przestają płacić poza tym miasto zaszkodziła co oczywiście ta Sieradz jest on mi trudno sobie to wyobrazić natomiast mogłoby to wywołać sportu i perturbacje trudna do do załagodzenia buntu na koniec spodziewa się pan, że jutrzejszy szczyt to regionalną unijny coś może zmienić w naszych wielkich wielkich zmian się nie spodziewał poza tym nie chcą uznawać tego szczytu jak by jako interlokutorów interlokutora zgromadzenie narodowe kierowane przez Guido, ale bądźmy dobrej myśli, że jednak znaleziona zostanie prędzej czy później pokojowe rozwiązania tej trudnej sytuacji bardzo dziękuję panie ambasadorze Krzysztof Jacek Hinc dyplomata były ambasador RP w Brazylii Wenezueli państwo kościół bardzo dziękuję i tyle co z Małgorzatą w oczy skoro państwo przygotowaliśmy program realizował on już informacja po liście są więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA