REKLAMA

Koperty też dla weteranów? "To wsłuchanie się w głos środowiska kombatanckiego i próba wyjścia mu naprzeciw"

Analizy
Data emisji:
2019-02-06 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu dzisiaj pierwszą część analiz poświęcimy historii, w którą niedawno pisała Rzeczpospolita w dół do artykułu o tytule, kto stanie na kopercie wg Rzeczpospolitej w wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich jego apeli Sejm, a wcześniej Senat podjęły taką inicjatywę, by zmienić przepisy w i Otóż takie, które relacjonuje Rzeczpospolita w nowe przepisy mają pozwolić osobom, które są weteranami Rozwiń » wojennymi kombatantami parkować na kopertach na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami w tak pisała Rzeczpospolita w postanowią sprawdzić na ile ta historia jest prawdziwa i dlaczegóż to miałby Rzecznik Praw Obywatelskich popierać zajmowanie kopert przez osoby, które wprawdzie mają też za sobą szczytną historię, ale nie są w grupie osób z niepełnosprawnościami w związku z tym, zapraszając do studia pana Piotra Mierzejewskiego dyrektora zespołu prawa administracyjnego i prawa gospodarczego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dobry wieczór do rejestru to zaczniemy od 2017 roku, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskuje do Senatu o to by podjął prace nad zmianami wprawie dotyczącymi kogo i czego jak to rzecznik sformułował dla wsi czujących monologi w związku z ze skargami środowiska kombatantów, którzy wskazywali, że gminę w wyniku reformy mające na celu zredukowanie grona osób uprawnionych do posiadania karty parkingowej wskazali, że utracili część tego środowiska utraciła prawo do korzystania z tej karty parkingowe DRS i partnerskich dokonała analizy sprawy i kierując się art. 19 konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych uznał, że winny jest zobligowany w takiej sytuacji problem podnieść i skierował wystąpienie do przewodniczącego senackiej komisji praw człowieka praworządności i petycji wniosków, o jaką zmianę przepisów, że wykorzysta taką zmianę przepisów, żeby biorąc pod uwagę ten szczególny obowiązek wynikający z konstytucji w stosunku do kombatantów rozszerzyć krąg osób uprawnionych do posiadania karty parkingowej o kombatantów weteranów z niepełnosprawnością, ale niezależnie od stopnia, a właśnie, bo to jest istotne czy to są osoby z niepełnosprawnością ruchową winiety niekoniecznie w ogóle z niepełnosprawnością, ale co znaczy niezależnie od stopnia, czyli w tym momencie korzystać z kopert, czyli mieć kartę parkingową mogą osoby z niepełnosprawnością olbrzym orzeczeniem, jakiego typu umiarkowaną i to ona najwyższą stawkę z dodatkowymi przesłankami w postaci problemów z poruszaniem się, a państwo chcieli, żeby poszerzyć tę grupę kombatantów RP duże, że są niezależne od wizjonerstwa również tak mogą ci, którzy mają stopniu średnim lub umiarkowanym lub wyższych doznań w poruszaniu się to nasz majątek karta nowych jak rozumiem, dlaczego ta grupa miałaby też korzystać z takich uprawnień, jakie przysługują tym z nas, którzy mają kłopoty z poruszaniem się wyjątkowe problemy z UE z mobilnością, dlaczego dołączy do nich grupa nawet z tak szczytny mini dokonaniami w historii Polski z tego względu, że generalnie są to osoby, które zasługują na specjalny stosunek z uwagi na to, że z reguły walczyły z bronią za wolność niepodległość Polski, ale mam masaże szacunkiem, o którym im pokażemy jest to, że mogą parkować miejsca, gdzie tak wóz ułatwia im to codzienne funkcjonowanie sądu z reguły są już bardzo podeszłym wieku i generalnie rzecznik otrzymywał skargi od środowiska w ostrych, a właśnie się różnimy się tym, kto to jest to nie są wszyscy weterani to nie jest tak, że Szkot czterdziestoletni weteran akcji w Afganistanie zęby jest w tej grupie to jest szczególna grupa to jest ten korpus, czyli weteranów to osoba, która jest, jakby taki Super Super kombatantem i dostało jeszcze dobrze pamiętam osoby, które w działały w strukturach wojskowych w czasie tylko drugiej wojny światowej i w czasie PRL, ale rzeczywiście w walce militarnej nie oceniać wszystkich represjonowanych na zielono ATA idealnej, która przyświeca rzecznikowi, żeby się w nim weteran i w no dobrze teraz jeśli zestawimy te 2 informacje, czyli że są osoby MO MEN jakimś stopniu niepełnosprawności i jednocześnie należące do korpusu to o jak w jakiej liczbie osób mówimy nos jest, że chodzi o ocenę skutków regulacji mowa jest o kręgu 41000 osób potencjalnych osób przy czym tak w artykule wspomniane Rzeczpospolitej senator Rulewski, który sprawozdawcą Senatu wskazał, że siłą rzeczy są grupa zanikająca, gdyby te uprawnienia zostały tej grupie przyznane to szacuje się, że w Mes obłożenie miejsc ci Koper wzrosłoby zaledwie około 1 proc, czyli w skali kraju, kiedy mamy obecnie 400, bo kurs ponad 420  000 wydanych kart parkingowych mówimy o wzroście o 4000, ale czegoś nie rozumiem, że to są osoby, które się w wsławił w walkach o niepodległość Polski to są wszystko już osoby mocno starsza tak, ale czy z nich jest nadal aktywna i kolei jest wstanie i prowadzi samochody w, a jednocześnie nie jest dość sprawna, żeby korzystać z tradycyjnych miejsc parkingowych, bo musimy odróżnić to co jest istotne, że kwestie niepełnosprawności możemy rozumieć Legalis stycznia to znaczy poprzez to, że mamy określone orzeczenie ze wskazaniem, że mamy problemy w poruszaniu się tak jak mamy obecnie natomiast mamy coś takiego jak problemy z mobilnością wynikające chociażby z ze zmian związanych z wiekiem podeszłym wiekiem, które generalnie mogłoby nie być uznawane za te przeszkody o charakterze w notorycznym natomiast w willi w istotny sposób ogranicza ja byłem także Jerzy ma taką dygresję pan się, że tak troszeczkę jestem zdumiony tym, że tak tutaj staramy się rozdrabniać się po szacowne grono i próbować sił w jakąś inną miarę do niego przykładać Jan Biziel można, by bardziej się chciał skoncentrować w momencie na tym, że te zmiany te postulował żyć nie do końca jedno w tym kierunku nieraz zajmijmy się, dlaczego mnie to tak ciekawiej, dlatego że on mnie sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest dramatyczna stąd większość z nich nie wychodzi z domów w USA mu w tym momencie w słyszymy o inicjatywie, która z u zarania pojawia się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który moment, by miała w po raz kolejny wpłynąć na szanse tych osób na znalezienie miejsca parkingowego na kopertach parkują w la Nina kierowcy w pełni sprawni w, a tutaj pojawia się nowa grupa, która jak rozumiem też miałby on z tego skorzystać i mnie to zaniepokoiło, ale rzeczywiście przejdźmy do tego co z inicjatywy rzecznika zostało w projekcie senackim projekcie ustawy wiele się zmienia się opowiedzieć, że ta inicjatywa z obywatelskich widać zyskała ze strony komisji praw człowieka praworządności petycji Senatu poparcie, jakie również sam Senat wnioskował do Sejmu podjęcie takiej podjęcie pracy jest w tym kierunku, więc uważam, że problem jest na tyle ważne istotne dostrzegane przez część społeczeństwa, że deprecjonowanie tych osób jest moim zdaniem niezgodne z funkcjonowania, ale zdecydowanie nie polega na tym, by mieli zakaz parkowania to co byłoby drożała rozmach, ale jego rozważanie czy tym osobom się coś takiego należy czy nie brać pod uwagę ich bardzo ograniczoną liczbę potencjalną wysokość około 4000 przy rozwiązaniu technologicznym rozszerzona o fundacji Integralia to oni odniosą one już dość, że na rynkowo, ale dobrze żeśmy tego co się znalazło ostatecznie w projekcie na ile ta z wskazania rzecznika zostały skopiowane ana ile tutaj senatorowie mieli własną, a Need no dobra Wola jest natomiast sposób w jaki ten projekt został skonstruowany w jest ma taki skutek że, gdyby w tej formie został przegłosowany podpisany przez prezydenta w ostateczności nie dawałoby uprawnienia osobom będącym kombatantami, gdy na podstawie karty kombatanta możliwości parkowania na kopertach dla osób z niepełnosprawnością on by im tylko zezwalał na niestosowanie się analogicznie jak w przypadku osób z kartami parkingowymi nie jest to niestosowania się do określonych znaków zakazu np. osoba taka mogłaby się poruszać pod prąd polisy zatrzymywać się w miejscu, w którym jest to zabronione z uwagi na to, że są określone wskazania w problem polega na tym, że samo uprawnienie dla osób z niepełnosprawnościami do parkowania na kopertach nie wynika z ustawy prawo ruchu drogowym tylko z rozporządzenia ministra infrastruktury i spra w wewnętrznych administracji dotyczące znaków drogowych i ta konstrukcja mimo naszych głos naszego przedstawiciela w czasie 1 z posiedzeń komisji senackiej, że to rozwiązanie nie doprowadzi do post do celu tu, który byłby przedmiotem działania rzecznika nie została uwzględniona przyjęto inną konstrukcję i zaproponował wprowadzenie karty kombatant w związku z tym, że znikała czeskich, monitorując sprawę stwierdził, że w jego ocenie te prace legislacyjne nie idą w tym kierunku, w którym powinny w jego ocenie pójście na bokach taką Madonna tak jak on mówi nie będzie uprawniała do parkowania na kopertach, a jedynie lub aż do parkowania w innych miejscach, gdzie jest n p . zakaz postoju albo w zakaz albo korzystanie z dróg, gdzie jest zakaz ruchu w le tak jak mogą dorobić osoby z kartą parkingową w NATO nie wystarczy to i tak wiele, bo to zmiana oznacza, że bardzo duża część ulic jest nie będzie oddana innych dodatkowych związek z jego tego konwersji nowatorskich w swoim wystąpieniu z 2017 roku do komisji senackiej postulował o to, aby krąg osób uprawnionych do posiadania karty parkingowej był poszerzony właśnie o środowisko kombatanckie to by spowodowało ułatwienie tego całego procesu prowadzenie tej konstrukcji powoduje, że cel, który przyświecał i senatorom w ocenie rzecznika na dzień dzisiejszy zaś nie może zostać osiągnięty zatem to dopiero zmierzali w stronę Szczecina i jest w tym momencie zasygnalizowanie ustawodawcy za ile rzeczywiście w pełni podziela ten pogląd rzecznika to należałoby rozważyć przed przemyślenie tego projektu wygrywali jeszcze dokonanie określonych zmian w tle jest jeszcze 1 ważna rzecz, którą zwraca uwagę Rzeczpospolita doniosła państwo to sprzed 2 dni chyba artykuł w NATO, że chciałabym ton to nowe uprawnienia czy to w mym postaci pre proponowanej przez rzecznika czy to w postaci któryś z nas projekcie ustawy nie obejmuje członków rodziny takiej osoby to nie jest tak jak w przypadku np. osoby z niepełnosprawnością, gdzie członek rodziny też ma prawo pomoc nie idą też jak gdyby wskazuje, że chodzi tylko włącznie od osoby, które są kombatantami posiadają prawo jazdy jest to im niezbędne do codziennego funkcjonowania nie ma tego rozszerzenia na rodzina osoby te w przypadku osób z niepełnosprawnościami co świadczy o tym, że to jest bardzo wąska grupa bardzo zbliżone jest paradoksalny widzi pan to, że w osobach, które jest kombatantem ciężkim stanie zdrowia starsza, która nie może prowadzić samochodu albo nie chce i ma do tego oddelegowano osoby z rodziny nie może skorzystać z takiego uprawnienia natomiast ktoś, kto jest na tyle sprawny, że może prowadzić samochód będzie mogła parkować zdaniem rzecznika powinien móc parkować na kopertach strony to paradoksalne noc w mojej ocenie nie jest to paradoksalne jest to wsłuchanie się w głos środowiska kombatanckiego i próba wyjścia naprzeci w biorąc pod uwagę chociażby te szacunek dla nich jak również to, że są tak nieliczna grupa, że w ocenie rzecznika rozszerzenie kręgu osób uprawnionych hotel w maksymalnie zakładamy 4000 osób nie spowoduje negacji tej reformy na koniec krótkie pytanie, kiedy leżysz i przygotował się z domu z tym wystąpieniem z czy konsultował się z 8 środowiskiem osób z niepełnosprawnościami decyzji patos generalnie bardzo często się spotyka ze środy na salonie muzycznym MON zaznaczył konsul konkretnej sprawie nie natomiast przedstawiciele integracji uczestniczyli w posiedzeniach komisji senackich, gdzie zgłaszać pod oczy wizja tego co nam o ten etap wyzwania już rzecz jasna sam też mogę powiedzieć ja też poezję rzecznik obywatelskich obecnej poprzednich kadencji podejmował wiele inicjatyw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami i dla nas bardzo fajna, ale nasze dzisiaj mam do chociażby strony internetowe, gdzie można się zapoznać z działaniami rzecznika nas również tegoż trwającą od analizy jej gorszą, gdzie też wielokrotnie od tych sprawach mówiliśmy dzisiaj zajęliśmy się bardzo konkretnym projektem i za chwilę wrócimy do tej rozmowy, bo będzie z nami pan Tomasz Przybyszewski z fundacji integracja, która to Fundacja ostro protestuje wskazując, że to nie tędy droga w jakie mają pomysły czy COS z szacunkiem dla kombatantów i ich odmienne specjalnym traktowaniem czy jest jakaś inna droga od drugiej części analiz, a tymczasem dziękuje naszemu gościowi w pan Piotr Mierzejewski dyrektor zespołu prawa administracyjnego i prawa gospodarczego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich był naszym gościem dziękuję za spotkanie cynku w ciasnej formacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA