REKLAMA

Przymusowi migranci w Polsce – fakty i mity

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-06 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:55 min.
Udostępnij:

O raporcie „W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji integracji. Diagnoza beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce” mówią: Rozwiń »

Anna Górska, analityczka Instytutu Spraw Publicznych, koordynatorka projektu „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej", współredaktorka raportu

oraz

dr Mikołaj Pawlak, badacz i ekspert Instytutu Spraw Publicznych w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej, ekspert ISP, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji | Uniwersytet Warszawski, współautor raportu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM, gdy słuchamy Radia TOK FM wieczorze Radia TOK FM jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik dziś w środę 6 lutego w wieczorze Radia TOK FM nie może zabrać mnie zabraknąć tematów, które są jednymi z ważniejszych tematów przez ostatnie lata w naszym kraju rozmawiać będziemy o policji politykach migracyjnych o polityce migracyjnej i być może na samym początku naszej rozmowy w końcu część państwa powie nieodłącznie powie ów, a więc całe zamieszanie Rozwiń » terminologiczne z pojęciami uchodźcami Grant na grę w ekonomiczny od uda się rozwiać się, w czym pomogą nam Anna Górska dr Mikołaj Pawlak eksperci, że Instytut spra w publicznych dobry wieczór w World Routes komandosem początku oczywiście tylko po to, że przyciąga słuchaczy jak najwięcej, żeby zrobić głośniej radio, ale chcę, zanim będziemy rozmawiali o krajowym mechanizmie ewaluacji integracji z monitoringu i t d . od wszystkich rzeczach to chciałem złożyć bardzo proste pytanie o 3 i dyskusja w Polsce od lat 3 z użyciem tych 2 kategorii, czyli aż 3 przepraszam bardzo emigrant migranta i ekonomiczny uchodźca z perspektywy tego uczą się państwo zajmują czy to jest chaos wielkich szans bardzo wielki chaos no dysk czy dyskusja z chaosem teraz któryś z oczu w Polsce oczywiście, że z chaosem i przypuszczam, że częściowo co mało jest chaosem k, ale jeśli mamy zacząć zastanawiać co znaczą te kategorie trzeba wyjść od trudnego słowa już, gdy stacja życia społecznego uczyniony wynikało z mnóstwa przepisów, które określają kwestie migracji tą sprawą i międzynarodowe i różne dyrektywy Unii Europejskiej, które nas dotyczą kategorii wytworzone przez polskie prawo krajowe ex i imigranci są ludźmi, którzy z prawem instytucjami państwa się stykał znacznie częściej niż przeciętny Kowalski przeciętny redaktor czy gość audycji czy słuchać audycji i są przez instytucje państwa w bardzo skrupulatny sposób kategorie są one w związku z tym powstają czasem takie koszmarki którymi kalki z języka angielskiego trudne sformułowania później próbujemy nadać sens, a z drugiej są też Gucci Mortensen stołek, a może wujek, który na początku lat osiemdziesiątych uciekł z Polski od i pojechał do Włoch i tam powiedział, że proszę o azyl polityczny, ale tak naprawdę nie zajmował się tą polityką to kim byłby w tych kategoriach w tych kategoriach w momencie, kiedy pojechał do Włoch zadeklarował, że przeprosi oto na azyl prawdopodobnie był kimś to byśmy teraz określi pięknie jako cudzoziemca cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy jak Włochy były wtedy stroną konwencji kremy z dotyczących statusu uchodźców i Polacy korzystali z tych tego prawa właśnie w okresie PRL -u, ale każdy człowiek właśnie to jestem ten ciekawy styl tutaj z prawa państwa i ludzi, którzy mają swoje doświadczenia biografie, które czasem się miasto w tych kategoriach prawnych czasem się nie mieszczą jeśli Pański wujek wcale nie brał udziału w Solidarności nie był zaangażowany w opozycję wobec PRL-u po prostu chciał poprawić swój los tak, że może powiedzieć tak, ale może ktoś był taki, kto trochę się angażował, ale też chciał poprawić swój los, a może miał chore dziecko liczył na to, że tam będzie łatwiej mu ją wyleczyć każdy człowiek jego biografia jest z chlebkiem przeróżnych wątków doświadczeń AK, a później nagle się styka z państwem, które chce go zaklasyfikować do konkretnej przegródki i znał padają migranci tak kim jest przymusowy emigrant z kim jest przymusowym nagrań to jest taka kategoria a kiedy próbuje nas w tym chaosie zrobić taki porządek mówi na pewno są migranci, czyli ludzie, którzy się przemieszczają między państwami Zachodu, chociaż jeszcze mamy też migrację kosztem nazwiemy wewnętrznymi w obrębie państwa no ale obsesja świat do nowoczesnego jest taka, że dzielimy ludzi na mieszkańców różnych państw i ta migracja najbardziej nas emocjonuje, kiedy ktoś przekracza granice i próbując do tego oddaje złożoności świata w jakiś porządek włożysz przypisujemy ludziom 2 podstawowe motywację a kiedy emigrują, bo chcą swój los poprawić, a jedni emigrują, dlatego że ich co zmusza do tej migracji i oczywiście wracając do tego co powiedziałem wcześniej w większości biograf jest to może to być jakaś mieszanka tych motywacji mogą to być inne motywacje albo część w części przypadków poprawa losu ekonomicznego w gruncie rzeczy jest koniecznością tak, ale w alei jakoś nie widzę w dyskusjach w Polsce tego terminu nie widzę jasnego zastosowania i gdybym mógł PS mógł podać przykład jakieś konkretnej historii życiowej, która ewidentnie pokazuje oto przypadek migranta właśnie takiego przymusowego czy imigrantki przymusowej, żeby słuchacze mogli zrozumieć, o czym mówimy mogliście się naprawdę mamy kiepski stan zdrowia służba w moim kraju działa bardzo źle no to będę zmuszony emigrować naprzód nie wiem do byłyby do Norwegii albo do Szwecji tak, ale to jak ze mnie o to chodzi w pamięć emigrant przymusowe pojęcie emigrant z przymusowych ona akurat nie istnieje w regulacjach prawnych ono jest szerszym w szerszym pojęciem niż może być mocnej historii związanej z polityką drużyna, ale polityką dawną czyli kiedy w niedługo po drugiej wojnie światowej postanowiono wspólnota międzynarodowa postanowiła uregulować te sprawy została w konwencję genewską 19011951 roku uchwalona wtedy chodziło o ludzi, którzy ze względu na i dalej nie chodzi o obawę przez to, że będą prześladowani tak obawiają się prześladowania ze względu na ich przynależność polityczną, bo jakiś grup społecznych religijnych rasowych etnicznych można tutaj tak ta lista tych kategorii jest otwarta, bo różne różne państwa czy przy jakiej grupy w państwach polityczne, których się względzie mogą mieć inwencja kogo prześladować, ale są sytuacje, w których ludzie migrują głosom przymuszenie, ale wykracza to poza tym definicją przyjętą w prawodawstwie międzynarodowym, więc jej używać tej kategorii imigrant przymusowego np. łączyć ludzi, którzy ze względu np. na katastrofy naturalne są zmuszeni do opuszczenia każdego miejsca stałego zamieszkania, a ich tam definicja o charakterze bardzo szeroko rozumianą politycznym nie obejmuje, ale to też nie są ludzie, którzy się przemieści z własnym z własnej woli tak żyć wg upraszczają rzeczywistość upraszczając tę biografię motywację mówimy, że to są tacy, którzy byli zmuszani do tego, żeby przybysze przemieścić, a nie tacy, którzy chcieli poprawić swój los go to poprawić swój los zawsze warto brać brać w cudzysłów jak tak i teraz dziś będziemy rozmawiali o tym w jaki sposób jak z migranci przymusowi, czyli chili albo to jest nie to nie jest tożsame jak rozumiem tak dobrze wytłumaczyć, ale ci, którzy są objęci jakąś formą ochrony, jaką się ze społeczeństwami, które się znaleźli integrują, tak więc dlatego zależało mi, żebyśmy zaczęli tę rozmowę od tego o kim mówimy albo mogą od kogo dotyczą polityki re migracji, ale bardziej integracyjnym miał powiedzieć może pani Anna Anna Górska realny to może właśnie doprecyzuje żadne z naszych MMA i pożyczek i chcemy też będziemy żyli rozmawiać strony krajowego mechanizmu ewaluacji integracji Tarn w toyocie częściej mówimy o beneficjentach ochrony międzynarodowej, czyli tak jak RM wspaniały wykład Pawlak posługujemy się taką legislacyjną kategorią w kei ty jesteś taka kategoria, w której mieszczą szans i znowu 2 grupy w, czyli osoby ze statusem uchodźcy w Polsce są uchodźcy i a osoby, które przyznano ochronę uzupełniającą, ponieważ nie zniechęciła się do statusu uchodźcy czeka w UE natomiast pojęcie emigrantów przymusowe to jest pojęcie WNBA w szerszy wobec tego prawnego pojęcie beneficjenci ochrony międzynarodowej i tych wspomnień Mikołaj Pawlak, ale ono, gdy reprezentuje szersze spektrum lasów i też nie osoby, które wobec, których już podjęto jakieś decyzje tak tylko to jest bardziej dlatego jest ubrana w pewnych motywacjach ani nad tym jak we, jaki status tej osobie przyznane i od tego zależą różne ścieżki integracyjne jak rozumiem też, bo trzeba w Manchester i jeśli państwo decyduje się, że będzie wspomagać proces integracji w te różne grupy to musi założyć tak, że do tej grupy zalet i dotrą do konkretnej grupy należą konkretni ludzie jak rozumiem inaczej integruje się u ludzi z ochroną międzynarodową inaczej właśnie na 3, gdybyśmy chcieli integrować to nie imigrantów ekonomicznych Street tak jeśli państwo chciałoby się integrować brak zarzutu, że akurat o tym nie Niemen nie będzie mówi Żuk na tej pierwszej grupie wciąż tak zgadza się w w jaki sposób można zbadać czy i cokolwiek państwo w tej kwestii robi już mówią jakiś ewaluacja tylko czy mogę cokolwiek zrobić jeśli ktoś zwykły zjadacz mediów to ma wrażenie, że polskie państwo jeśli chodzi o przymusowych migrantów to nie robi nic, bo po prostu nie przyjmujemy, więc nie musimy zintegrować z dość proste rozwiązanie w PRL i myślę, że kategorycznie powiedzieć, że nie przyjmujemy nie można w i my stażach to jest trochę takiej pewnie jakiś rodzaj mitu który, który krąży, nawet jeżeli ta grupa jednak nie jest zbyt liczna w bo mówimy o około 1300 osób które, gdy mają dokumenty aktualne, którym ze statusem uchodźcy i 1091 z 3 ochronę międzynarodową w Polsce na uzupełniającą w Polsce tak aktualne i we stan rezerw dotyczące aktualnie posiadanych dokumentów na koniec roku 2008 w zaskakującym od lat dziewięćdziesiątych tak mało osób poprosiło uzyskało skuteczną mówimy o aktualnie and Band dok w dokumentach, które są, jakby aktualnym potwierdzeniem takiego statusu konia oznacza, toteż oznacza, że Węgry część osób, która uzyskała status uchodźcy, ale tak mogła, gdyby już nią nawet swoich dokumentów w Polsce mogła przemieścić się do innego kraju czy to jest proces, który w czasie wieszczy to wszystko w optuje w czasie w dodatku także drodzy słuchacze przy ich oczywiście przyjmiemy uchodźców albo też udzielano ochrony międzynarodowej w konkretnych latach to są różne liczby tak też jeszcze zmienia, ponieważ status tych ludzi się obronić się zmienia jeśli mogę doprecyzować budżet jedno pewnie że, żeby też nianie zarzucać do tych, jakimi statystycznymi danymi na to mniej więcej w skali roku około 100150 osób w ostatnich latach otrzymywała status uchodźcy co natomiast około 150190 z domu niewielka liczba ochronę uzupełniającą, czyli dajmy NATO jeśli dobrze Kajetan z 2017 WIBOR 323003 proc 1000 wniosków czy można liczyć że, gdy przeczą wnioski obejmują szerszą grupę w nodze, ponieważ np. nasza podróż ręcznego szesnastego roku w 12  000 osób, które było objęte 4000 wniosków, więc do 3000 wniosków, o których pan wynoszą 2017 zapewnia też dotyczy w UE znacznie szerszej grupy natomiast to coś co jest ważne to, że ten odsetek osób, którym w ogóle przyznano ostatecznie pozytywną decyzja jest celem niewielki jest to kiedyś to było 2 % teraz na to, że to duża, że po prostu liczba wniosków jest znacznie niższa mówi poza danymi o swój pokład kilku procent głosów 896 % to jest maksymalnie 10 %, ale skoro już dotarliśmy po iluś latach naszej rozmowy do samego początku to warto postawić właśnie to pytanie o blisko czy jak można zbadać na ile to osoby dla musiałem go użyć tego określenia integrują się z polskim społeczeństwem albo łatwiej pewnie badaczowi będzie odpowiedź na pytanie w jaki sposób państwo chce jest tym co robi, żeby on się zintegrowały, tak więc co robi je lubię rozmawiać o pojęciach jak zróżnicowana w pojęciu migracjach brzmi Salwator zacznijmy od pojęcia integracji w Niechcę tu chwytać pana za słówka, ale dość dobre, by wyjść do rozmowy o tym, czym jest integracja, żeby się zastanowić co się dzieje z tymi ludźmi co państwo robi bardzo nie lubi jak się mówi czy ktoś się integruje albo przyjmujemy przynajmniej to co dotyczy migrantów właśnie dziś mamy szóstej wykorzystania przymusowych z tych dokumentów, które my przyjęliśmy w Polsce, które obowiązują w europejskim systemie wspólnotowe ma z goframi traktujemy integracja com proces dotyczący 2 stron jest także ja się integruje aktorzy ktoś się integruje to znaczy, że wchodzi w interakcje to jest naszym społeczeństwem ono w jaki sposób także się otwieramy obecność tego kogoś to nie jest ten wysiłek, który zrzucamy tylko łącznie na migranta TOZ pierwsza rzecz druga wręcz mysz w 2015 roku myśmy odkryli to zjawisko w Polsce teraz mówią takim dyskursie publicznym, ale nie mit, że Polska jest stroną konwencji genewskiej o 1991 roku w zasadzie to, że staliśmy się jej stroną to było takie uznanie, że jesteśmy państwem demokratycznym, które respektują prawa człowieka wracając na chwilkę do liczb przez Polskę już blisko 200  000 ludzi grubo ponad 100  000 ludzi się przy mieściło, które przynajmniej złożyły tutaj taki wniosek, że chcą być objęci ochroną i teraz także ważna moim zdaniem zastrzeżenie to, że to rocznie było tylko kilka procent badanych przy różnych statusów tak to nie znaczy, że myśmy odmawiali gremialnie jak tylko bardzo wiele tych osób, zwłaszcza w momencie od kiedy Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej jeszcze później należy do strefy Schengen rozpływał się na różne sposoby w naszym kraju jesteśmy najlepsi w Europie w kategorii umorzenia umorzenia tej procedury czym Polska nie jest takim państwem, które mówi nie twardo tylko inni, ponieważ nie mam tej strony, która wnioskowała w procedurze umarza można się zacząć zastanawiać, przechodząc do integracji czemu ciągnik, którym osoby poszukują swego losu lepszego już wtedy gdzieś indziej niż w naszym kraju z jaj i czy można badać integrację co my wiemy wiemy całkiem dużo, bo to jest obowiązek naszego państwa od z ponad 10 lat w jak wam, że Zhou 1 z grubszych usta w ustawy o pomocy społecznej mamy stały fragment o obowiązkach wobec cudzoziemców objętych ochroną w naszym kraju mamy towarzyszący już rozporządzenia to angażuje pewną sferę aktywności naszego państwa bardzo intensywnie tak mamy instytucje, które się tym zajmą ważna część działalności urzędu ds. cudzoziemców to jest właśnie recepcja osób, które dopiero starają się o to, żeby nasze państwo UE tak rozpatruje czy im warto nadać ochronę to nadanie ochrony wiąże się jak na sytuację migracyjną bardzo dużymi uprawnieniami tak, o którym człowiek, który uzyskuje status ochronny w naszym kraju czy status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą w umowie o uprawnieniach jest zbliżony do obywatela szyć rysować nie może głosować może może w proc od początku, starając się tak nie, starając się nie może pracować ale gdy ZOZ uzyska ochronę może pracować na raka nie może w nocy wracając z 2 rok wcześniej to być może wyjdziemy z powodów, dla których szuka swojego miejsca, gdzie indziej może szybciej ta integracja lepiej będzie przebiegała, ale to już Niechcę wchodzić w dyskusje być może, a być może tam, gdzie są po prostu być może pewne lepsze warunki startu bomby później przejdziemy do pewnych być może w tej dyskusji takich takich uwarunkowań, które powodują, że Polska przynajmniej moim zdaniem nie nie jest koniecznie dobrym miejscem, żeby wystartować swoje życie po tym, kiedy się prawie wszystko straciło tak, ale przyćmiona, o czym można to badać można badać także badacze społeczni mogą badać w zasadzie wszystko co sobie wymarzył, a tutaj mamy gigantyczną sferę kontaktów w państwach kurs jego gospodynią obywatelskim z Turem komu to by kimś komu to państwo coś robi możemy to robienie czegoś nazwać integracją zaś nie zawsze ten efekt jest efektem integracyjnym, więc mamy produkcję oczywiście dużej dużej liczby danych przez państwo biurokratycznych materiałów Witold to jest to co nasze państwo robi zbiera informacje dodaje zaczęliśmy też rozmowy są kategorie to jest intensywny kontakt z państwa z fusów nie chcę używać słowa petent nie chcę używać słowa klienta, ale jak ktoś, kto z gimnazjów, choć dosyć intensywną interakcji już o tych interakcja wiemy bardzo dużo tak on już taka interakcja może być albo może być może być integrację może mieć walor integracyjny czasem początku nie czytasz, chociaż nadal też odwrotnie może mieć walor zbawieni integracyjne lub też integrując, ale rozumiem much mówiącą o integracji zakładamy, że chodzi na mocno o to, że inne zintegrowany w teraz też chciałbym tu przedmiotowi takiej osoby zgodnie z tym co wam powiedział, że to jednak jest relacja pomiędzy państwem, a dalej człowiek na to jak byśmy powiedzieli, że integracja czy proces integracji jest taki proces, w którym osoba, która bierze w nim udział to co z nią moja ulubiona, ale najbardziej ogólna liczba ten walor ogólności definicja integracji ukuta przez profesora holenderskiego filmowca Feniksa był guru badań nad integracją z in integracja bez procesu, który prowadzi do tego, że ktoś staje się akceptowaną częścią społeczeństwa bardzo ogólna, tak więc to jej ogólność jest bardzo trudna do przekucia później na własną praktykę działania państwa, ale ten ktoś po prostu my akceptujemy, że on funkcjonuje tu, gdzie można trochę inny sposób tak mogę też funkcjonujemy w tym społeczeństwie na różne sposoby taka dość jednostronny integracji społeczeństwo musi poradzić po dłuższym czasie jednak akceptujemy takie właśnie to są 2 strony, bo ona też być można zawsze można zmieniać rzeczywistość zaakcentować musi czasem być może ułatwić temu komuś to z funkcjonowania, ale przychodząc do praktyki tak to są konkretne sfery incydentem w tym raporcie, które są pretekstem naszego spotkania ma aż 11 swoje 3 przerobiliśmy dostało sfery, w których człowiek no właśnie musimy jako szansę funkcjonować w górach przez funkcjonowanie to nic funkcjonować w ten sposób, żebym w nim godne życie prowadzić w dobre określenie tak godnie żyć jak uszami jeśli chodzi o to, że z 1 strony jest akceptacja z drugiej strony może powiedzieć, że to taka osoba czuje, że prowadzi godne życie pomimo leży w twarz choćby to zaakceptować, a duża liczyć na poziom szczegółów intrygi integracja pokoleń to w po kolei i Anna Górska może w po kolei, a w po kolei w tych obszarach, a o, których tak tak, żebyśmy mogli w skrócie to obszar tak zarząd liczby słuchaczy Słowaczki wiedzieli, o czym dokładnie mówimy poza tym bardzo ogólnym, ale są innym sformułowaniem tego czym jest integracja jasne, więc my badaliśmy także wrzawę i ich związana z takim właśnie administracyjnymi strona jak prawo pobytu łączenia rodzin kwestie związane z uzyskaniem obywatelstwa w mieszkalnictwo zatrudnienie możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych dostęp do służby zdrowia Mn do zabezpieczenia społecznego oraz dostęp do edukacji i zwłaszcza że, choć osoby, które nie ukończyła szesnastego roku życia, ale nauczanie języka polskiego i o orientację kulturową i małe i taki obszar, który trochę na LO, który już zaczęliśmy mnie nie chcą mówić, lecz budowanie mostów między czasie jest społeczeństwem tzw. społeczeństwem przyjmującym a, a właśnie beneficjentami ochronny znad któryś z tych obszarów mamy świetne sukces możemy się pochwalić cały świat w klubach trudno jest nam wyróżnić 1 taki obszar, w którym mamy średnio sukcesy, a my też mamy tu rozlewa się nauka języka no no może nie natrafią znam się która, który jest relatywnie mała dobrze rozpoznane w takim sensie, że jest dosyć dużo danych i też relatywnie dobrze wypadają te są przeważnie edukacji, ale jeśli chodzi o takie rozwiązania prawne instytucjonalne Ber tą w tym obszarze akurat przez ostatnie lata wypracowane zostało trochę rozwiązań np. związanych z zatrudnieniem pomoc nauczyciela w szkołach dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym czy takie osoby, które umieją mówić z pochodzenia dziecka pozwalają BOR w masce się odnaleźć się rodzicom też pomagają w ze współpracy ze szkołą w PRL wprowadzono też trzeba się wziąć szesnastym roku możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych, czyli takiego rocznego pro program, który pozwala później UR w 2 i skupić się na nauczaniu języka oto, żeby później we takim typowym bez typowej wraz ze standardowym trybem po prostu się jak najlepiej od znaleźć i donoszą co rozwiązanie, które niekoniecznie są stosowane w innych krajach europejskich, a mówi to, dlatego że w ogóle ten raport i całe to badanie przeprowadził ze stażem badanie, które w prosty strój prowadzone regularne i 21 w tym samym czasie w 14 innych krajach Unii Europejskiej w PRL, więc my też niedługo będziemy mieli raporty porównawcze Połom pod tym właśnie faza taki diagnostyczne krąg stron teraz UE w tym raporcie też polskim prezentujemy w erze i akurat obszar edukacji także w porównaniu z pozostałymi krajami nie wypada nie wypada albo źle powiedział Alex ten obszar edukacji to ma pani namyśli, a dzieci w taktykę i budzącą osoby poniżej 18 roku życia i toteż wynika oczywiście stan może to jest moment, w którym po zetknięciu się własne jakiejś instytucji reprezentującej e-państwa, czyli po prostu szkoły w UE jest, gdy Belg to spotkanie z obowiązkowym tak, ponieważ mamy obowiązek obowiązek szkolny, a co z rodzicami tego dziecka w Polsce i w innych krajach jeśli może narzucić mu jakieś dobre praktyki z innych krajów skoro mają gadanie o 15 różnych krajów europejskich w no to z rodzicami jej pewnie w niektórych obszarach jest trochę trudniej im tech nie mamy już język, a przy tym tak, żeby słuchacze, którzy są z nami rosną szanse notes taka sytuacja przy przyjeżdża ktoś do nas zostają w międzynarodową ma status uchodźcy dzieciaki do szkoły jest cały ten proces integracyjny, który siłą rzeczy wynika z instytucji tak jak działa instytucja szkoły u nas poszerzony jeszcze asystenta to przygotowanie i Super, a co z rodzicami jeśli chodzi o i co z językiem polskim rodziców mogą się dziś nauczyć tego języka też nauka języka polskiego właściwie jest możliwa już od momentu aż do przebywania w ośrodku dla cudzoziemców, czyli takiego pierwszego w Werderze go etapu, w którym osoba ubiegająca się status one znajdować w słońce w przybywa w Polsce jako osoby za to nie płaci nie taka osoba za to nie płaci im w natomiast cel tutaj pojawia się opór, lecz pojawia się bardziej problem praktyki niż konieczne tego, że jest możliwość dostępu to one jakiegoś, a jak jakiś oszust jakich usług dalej do jakiegoś rozwiązania w te zaś można praktyki cóż to znaczy, że np. gdzieś między tymi włamywacze bardzo interesować tym obszarem to znaczy n p . Nieee mamy naczelnicy z USA i nie możemy właściwie stwierdzić jak i jaki dana osoba z jakiego postępu w nauce języka dokonała ta osoba, której uczy w takim ośrodku nie można zrobić pewnie może pewnie ma też do tego możemy do tego jakieś przygotowanie natomiast to oni są elementy, które są, jakby wymagane oraz systemowo w ziemska badamy osobę na wejściu sprawdzamy kolejne, a osoby te wystąpienia w Indiach razem lepiej siedzieć w aktach osobowych zostały z ośrodka obciążony, bo wtedy mało tego, że nikt nie sprawdzi jako niepolskie rzecznikiem tego polskiego już nie łączy półkach powieść, bo nieważne, że osoby, którym cudzoziemcy naładowany status ochrony są przynajmniej przez rok, kiedy funkcjonował tzw. indywidualnych programach integracji są zobowiązane do nauki języka polskiego i zostają na torze i została ona tuż po to jest jakby takim w Super no to jest dobra praktyka, którą nie jestem pesymistą jest dobra praktyka nie chce mówić, że to zła praktyka w stół nasze państwo nie organizuje je jako takie wtedy kurs franka, czyli nie ma np. minimów programowych nie ma poziomu językowego, który chcemy osiągnąć, ale co cofnijmy się dalej na nauczanie polskiego jako języka obcego nie jest również metodycznie bardzo rozwinięte mamy tradycję nauczania polskiego dla osób, które może pan pamiątek albo kiedyś pan zetknął się z takim podróżnikiem, który miał piękny tytuł powrócić na nadwiślański brzeg, by było adresowane po prostu dobry dzieci polskich emigrantów w Europie zachodniej strajk, ale nauczenie języka jako języka obcego tego wymaga szczególnej metodyki to w Polsce było do tej pory MON po polegnie niezbyt dobrze rozwinięta co także wiemy od nauczycieli, którzy się stykał z tą szczególną kategorią uczniów, jakimi są migranci przymusowi no to są osoby bardzo różnym własnym, jakby bagażu w w bardzo różnych kompetencjach językowych te pochodzą z różnych kultur o różnym stopniu wykształcenia różnego stopnia przygotowania do tego, żeby się uczyć, więc to jest dla organizatora takiego nauczania bardzo duże wyzwanie, a wracając do tego nasze państwo finansuje to momentu przyjazdu tak organizuję ten, który jeszcze nawet nie wiemy czy państwo nadał formę mają możliwość korzystania z tych kursów w ośrodkach dla osób ubiegających się dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową albo, że to zobaczyć jak to z organizacyjna sytuacja to nie jest tak, że ludzie tam co semestr przyjeżdżają na nią przyznał w różnych momentach w zależności od ich podróży jak jedni są wykształceni jedni znają język słowiański inni pochodzą z zupełnie innych kultur tak i różną mają motywację do nauki, bo różnie widzą swoją przyszłość w Polsce czy w Europie jest bardzo trudnym wyzwaniem wydają się organizacyjnie, ale też innych nie ma nie ma co, bo nie chce też rozumieć jako ktoś, kto tłumaczy tutaj zbyt wzmożenie największego sukcesu pedagogicznego na marsz ma nasz system norm kłopot jest taki, że nie mamy pewnego pomiaru tajskiej, ale ją, ale sam pomiar byłoby tak samo trudno przeprowadzić jak przeprowadzić to nauczanie, a ja ze spraw tylko, że możemy taką jakość metodą porównawczą może być rzut oka na inne kraje oczywiści sam i przyjrzenie się jak w tym jak to funkcjonuje czy jak to funkcjonuje ich w innych krajach co możemy jakieś odniesienie jest liderem w wdaje się przynajmniej po mec, gdyż takim etapie dosyć wczesnego opracowywania wyników porównawczych w natomiast wydaje się, że akurat jest to obszar, który stanowi wyzwanie dla wielu krajów i PRM właściwie jest także większość krajów ma zapewniony Macbeth pewien konkretny okres ten kanał przeznaczony na nauczanie języka danego kraju na, do którego w, którym Magdy Welc nie jest dana osoba natomiast zwykle jest po prostu o okres bardzo krótkim znaczy jak nam właśnie możliwości nauczenia się z EBC, gdyby poziomu językowego, który umożliwia takie już właśnie ten ten moment, w którym dana osoba jest mąż też integrować na innych winnych tych obszarach np. w ERM być aktywna na rynku pracy, ale i też ze względu na jak bytem oswojonym tzw. barierę językową niebycie, gdy we własnym niechętnie akceptowane i zimą mówi Matlak jest aktualność jako warunku w ME ze zintegrowanym CEM i czy korzystania z jakiegokolwiek INKU jakichkolwiek innych usług, tak więc w innych krajach też nie jest wcale tak łatwo jest konieczne korekty n p . dostosowują ten okres okres nauczanie języka to do okresu, którego potrzebuje dana osoba tak no, więc Polska w tym wypadku nie wypada gorzej my też jest na takim etapie, w którym będzie, lecz tak w dosyć myślimy o wdrażaniu różnych różnych rozwiązań i są zwykle różnego typu dyskusja po podbojach takie kursy w ogóle prowadzić, jeżeli chodzi o wymiar godzinowy własne idee ile było potrzebne natomiast tak jak dla dla konkretnych grup osób, żeby się już nauczyły wiadomo, że Dębski programy i metody nauczania musi być dostosowana do WI CE go do różnych grup natomiast tak jak już wspominał mi kosz rywalek jest to jest to dosyć trudne w obliczu po prostu bardzo różnych różnorodnych potrzeb w PRL tak bardzo jasno, że to jest w ogóle rzecz, której się nie da zorganizować w 100 % skuteczny z tego względu, że osoby, których mamy uczyć tego języka to reprezentują bardzo wiele bardzo ważny w różnorakich czasami sprzecznych siły, by mu postawione zasobem wiedzy kompetencjami edukacyjnymi tak daleko od stopnia w bagnie w każdy, który słucha Radia chce się dowiedzieć czy cokolwiek państwo polskie robi jak porównać z z innymi krajami się wydaje, że Gross nie ma tu nie szybciej niż w dużym mieście szybciej pewnie zobaczą ogłoszenie, że jakaś organizacja pozarządowa uczyń duży postęp języka polskiego obcokrajowców, ale to już jest inna grupa Lotos też imigranci głównie ekonomiczni tak dalej równie taktowny Alex mamy tu dużo do zrobienia, ale na pewno ciekawe jest to jak państwo zacznie się przyjrzeć temu zaczęli się przyglądać temu w jaki sposób takie osoby, które na początku nie mogą, bo to prawo na to nie zezwala, ale później chciałby pewnie stosunkowo szybko mieć jakiekolwiek środki utrzymania się znaleźć pracę i to by znaleźć się do dna takiej zasadzie jak każdy Czech na świecie, czyli w miarę sobie szukać jej spokojnie i swobodnie i tak jak to w Polsce w zlotego to przychodzi taki uchodźca, który już jest uchodźcą albo status uchodźcy albo ochrony międzynarodową no i jako na tym polskim rynku pracy może funkcjonować tak jak mówiłem o przyznanie tego statusu gwarantuje pełen dostęp do rynku pracy w tej chwili rynek pracy co jest dla nas wszystkich pewnym zaskoczeniem, bo jesteśmy przyzwyczajeni od 80 początku lat dziewięćdziesiątych, że bezrobocie jest na żadnym problemem społecznym naszego kraju teraz chłonie w zasadzie każdego pracownika tak dobrze wiemy, że nawet ci dobrze wie może za dużo powiedziane domyślamy się mamy domysły przypuszczamy, że cudzoziemcy, którzy mieszkają w ośrodkach to nie są środki do często też takimi funkcjonariusz jakiś obozu ośrodki zamknięte są takie środki raczej przypominające to rodzaj hotelu robotniczego akademika astry można chodzić wychodzić tak dalej wielu z nich także już w tej chwili podejmują pracę nawet jeśli nie mają do tego uprawnienia po prostu rynek, choć głód pracy w Polsce o odkładam na bok dyskusję na temat jakości tych prac nad jej stabilność tak dalej skłaniają bez problemu tutaj obecnie większym problemem jest to ja to zawsze powtarzam czy ta praca daje komuś, kto przyjechał do nas często bez niczego albo z bardzo mam z zarobkiem taki poziom wynagrodzenia, które pozwalamy budować to godne życie rok temu rozmawialiśmy to nam pokazuje 1 z moim zdaniem ważniejszych problemów naszego społeczeństwa i to nie chodzi tylko cudzoziemców tak, ale takiego, którego jeszcze nie przerobiliśmy nie przedyskutowaliśmy jako problem publicznym daje mi się w kwestii mieszkalnictwa w naszym kraju z mężem mamy poczucie, iż często jak z tym dyskutujemy z ludźmi w naszym kraju, że to jest, jakbym normalna droga, którą powinien taki cudzoziemiec, a rząd wynajmie albo może kiedyś kupi mieszkanie tak dalej jak mogę wynająć mieszkanie na wolnym rynku, kiedy nie mam odpowiedniego pułapu dochodów nie mógł już w kwestii kupna jak to jest jakby też taka pewna sprzeczność paradoks dla mnie właśnie, gdy się głębią nim zastanowić porównać z innymi krajami to, że ta pomoc relatywnie jak na polską pomoc społeczną wysoka wypłacana osobom, które już mają przyznany status są tzw. indywidualnych programach integracji ona w ogóle zwykle pomyślana jako pomoc właśnie ma iść na naukę języka i na wynajęcie mieszkania, czyli co my robimy my transferuje na nasze środki do klasy średniej polskiej, która jest radni właścicieli mieszkań z wynajmu swoje mieszkania cudzoziemcom versus jak rozumiem inna taktyka czy też polityka, która mówi w zasobie gminy państwa są mieszkania, które są używane w jakiej dając wiele krajów w MON nie chce mówić już w krajach skandynawskich w kulturę mieszkania w mieszkaniach komunalnych jest zupełnie inaczej rozwinięta, ale wiele krajów Europy zachodniej to zdanie, jakby zupełnie to zaskoczenie to trzeba im im tłumaczyć kolegom, którzy podobne dane zbierają używa się myśli, że wyślemy tych ludzi na rynek tak mieszkaniowy to jest właśnie ta kategoria osób, która jest skierowana do tego zasobu komunalnego czy socjalnego i Tosię przykuwa ona na prace tak nie będzie przecież pan zaglądał w pana historie mieszkaniową, ale zupełnie inaczej większość obywateli naszego kraju, który w, jaki sposób dziedziczą mieszkania nie mówię, że własność dziedziczą, ale dostęp do mieszkania spółdzielczego komunalnego jakiegokolwiek innego ich start w życiu zupełnie inny od kogoś, kto nie ma tego dziedziczenia obowiązek wzywania ładnie nastawienie odziedziczone mieszkanie, ale tez, ale zawsze marzyłem o tym, że błędy, ale na własną teorię odrzucam możliwość zamieszkania w mieszkaniu tak nie moja sytuacja była o tyle inna większość naszych słuchaczy, że będąc na rynku pracy odpowiednio długo i będą zorientowanym w ci w nie wiem jak to powiedzieć tym jak, skąd skomplikowany jest jak działa rynek mieszkaniowy mamy też trochę inną w inny do wyboru scenariusza życiowe to znaczy wiemy, że mieszkanie w centrum Warszawy, bo w dużym mieście wiąże się z lepszą pracą i tak za mieszkanie mniejsze jeszcze gorzej płatną pracą, ale też mieszkaniem jak z nim osoba, która ma być właśnie zintegrowana ze społeczeństwem ktoś musi o tym wszystkim powiedzieć też dodatkowy rząd nie może np. rok poczekać aż u rodziców jak chociażby w najlepsze zatrudnienie Karol Bartos to już zupełnie trywialne różnica jak często jestem główny gmach główny czynnik, który wypycha tych ludzi z Polski i kark w gruncie rzeczy obecnie, bo jeszcze kilka lat temu problem ze znalezieniem pracy był spory teraz to nie jest problem to jest problem ze znalezieniem pracy, która przyniesie im odpowiednio wyższy dochód, żeby byli w stanie zdobyć miejsce zamieszkania oczywiście mamy dobre praktyki ich z Warszawą od wielu lat przyznaje mieszkania komunalne od oddzielnej puli mieszkań osobom, które mają status ochronę w naszym kraju, ale to także jest to tak, że nie jest także otrzymuje mieszkanie ktoś, kto wyjdzie od razu ośrodka dla uchodźców utrzymał uprawnienia taką wcześniej musi udowodnić, że nie był w stanie znaleźć mieszkania, więc to problem mieszkaniowy jest główną głównym kłopotem, a jeszcze wrócimy do rynku pracy oczywiście ma to jest wiek wiele różnych problemów z rynkiem pracy, które mamy w naszym kraju mimo spadku spadku bezrobocia czy Witos jakość pracy, jaką pracę może uzyskać ktoś to właśnie mówiliśmy wcześniej w języku polskim nie posługuje się w nim sposób popełnił ktoś kto by różną miał ścieżkę edukacyjną rur różne kwalifikacje uzyskał w swoim kraju, który niekoniecznie się tłumaczył na te kwalifikacje, które nas bardzo przeregulowany też brak pracy akceptuje jednak mamy bardzo dużą liczbę zawodów regulowanych, których trzeba mieć odpowiednie dokumenty, żeby nawet z, bo mogłoby się wydawać niewymagające szczególnie w biegu wielkich kwalifikacji wykonywać Stali to, czego oddzielna historia, ale to wydaje się, że nie jest w tej chwili kluczowy problem kluczowy problem też mieszkańcy, ale moim zdaniem i to często właśnie przez problemy ludzi narażonych na skrajną wykluczenia, bo migranci przymusowi to są osoby skrajnie wykluczonych takich pewna wspólnota polityczna wykluczyła nagle się z nim się znajdują w nowej wspólnocie, które muszą zacząć życie od początku, a i tego tempo badania tego typu przyglądanie się tu po tego typu zjawiskom ujawnia jakiś czas to głębsze problemy społeczeństwa jeśli to jest moim zdaniem tak jak to definiował jako problem taka pewna skostniałą się całkowite niemalże całkowite sprywatyzowanie mieszkalnictwa nawet gorzej pan wie, że ma tu za forsowaną miliard zlote orzekł opowiada, dlatego że myślę, że Sojusz tego jeszcze nie przegrała jako program debaty PUP też to otwiera bardzo wiele jak Deutsche bank otwiera bardzo wiele dodatkowych wpół do dyskusji, bo jeśli dotyczy to mieszkańcy to wyobraża sobie jak to dotyczyć może nam przez służby zdrowia, gdzie ta prywatyzacja polega na tym, żeby zamożna klasa średnia może stać się na ubezpieczenie prywatnym z gościem w sytuacjach kryzysowych jeśli chodzi o zdrowie może liczyć na szybki w miarę dostęp, a osoby biedniejsze w Polsce albo osoby, które właśnie są przymusowe imigrantami on są w przeszłym za nim za to słowo wskazania publiczne służby zdrowia mogą usłyszeć, że być może będą przyjęci do specjalisty za pół roku tak i to też prywatyzacja pewnej sfery usług spowodowała, że jak w soczewce najbardziej to widać właśnie u tych osób, o których parową powiedział, że są z Trójmiasta w dwójnasób triasu wykluczeni, czyli są inne emigranta przymusowym, że te tak jakbym słuchając państwa mam takie wrażenie, że można, by powiedzieć siły pokaż nam jak użyją siły, by mi grać przymusu w swoim państwie pojęcia, jaka jest potencjalna skala, jakiej się, by szeroko pojętej możliwe i tak deprywacji społecznym zasilili jeśli mówimy o bezdomności to zadajmy sobie pytanie prawne jak wielu jak wiele osób może znaleźć się na ulicach najpierw zapytajmy migrantów i przymusowych, czyli 3 i kiedy jakim to grozi tak, że to te większe problemy społeczne one się tutaj na obiad od razu tak, ale mówimy o integracji z drugiej strony zazdroszczę któż może zapytać jak i jak to jest z perspektywy takich miękkich jakiś sprawczyni nie toczy się nocie polskiego będzie miał mieszkanie wciąż mnie tak dalej, w jakich miękki sprawczym pewnego wszelkiego czy państwo to bodaj takiej szerokiej akceptacji w takim kulturową emocjonalnym z mięśniem jak to nazwać widzą państwo, o co chodzi tylko czy to jest zbadanie tak, że ktoś czuje się dobrze tak, pomimo że drużyna w środę nie ma zbyt wiele pieniędzy nie ma dobrego mieszkaniec gminy czy to jest zbadanie w PRL myślę, że to jest zbadania natomiast jest to pościel taki zakres, którego nie badaliśmy jakoś z tym różnie w ramach ERM, gdyby tego o LM tego badania na pewno jakiś rodzaj takiego poczucia satysfakcji czy braku satysfakcji ze sceny zżycia aferę w Polsce jest badane i my też mamy taki plan, żeby mocniej, ponieważ to jest ten werdykt badania, którym mówimy i raport to jest taki pierwszy etap w PRL w ogóle z takich wyszedł badania ewaluacyjnego z gustem na razie mówimy o diagnozie o tym jak i jest właściwie z takich z takiej perspektywy ramy prawne instytucjonalnych, a dopiero w koło w kolejnych latach planujemy zrobić z tym, by powtórzyć bardzo podobne badania równocześnie rozszerzyć je właśnie takie badanie tej takowej satysfakcji z życia w Polsce osób objętych ochroną w, a więc, że takich miękkich aspektów jeszcze niema natomiast w UE natomiast prawdopodobnie będą mocno opóźni też był z naprawdę bym z dużą ciekawością posłuchał demo o tym, myślę, że słuchacze też, dlatego że pomimo wszystko to te miękkie żetony też grają rolę to znaczy się mówi o pewnych społeczeństwem są otwarte, a nie nie jesteśmy w stanie podać jakieś konkrety, które nam świadczą o tym, albo nie znamy danych czujemy się gdzieś dobrze np. pewien fenomen związany z migracją akurat inny rodzaj migracji głównie zarobkowej z Ukrainy do Polski jest to, że są miejsca w Polsce, gdzie grać z Ukrainą Wierzbową, by dobrze czują przed takim miastem Wrocław autobus deklarują badania pozuje z ubiegłego czy sprzed 2 lat druku pokazywał, że faktycznie polscy z jakiegoś powodu niewypowiedzianego niezrozumiałego im się tam dobrze mieszka tak jest coś w atmosferze tego miasta Nidzicy i to jest też ciekawy aspekt bardzo trudno, bo jeśli pogoda się to zbadać dno jak każde zjawisko o charakterze skrajnie subiektywnym Tajwanu wcześniej mówiliśmy o twardych rzeczach tak właśnie mieszkanie praca i znajomość języka też można jakoś, by aktywizować samych mierzyć tak po poczucie takiego właśnie czy czuje się dobrze czujecie się godnie czujemy to jest bardzo trudno uchwytne, lecz pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy często bardzo różny sposób to definiują tak, bo pochodzą z krajów, gdzie inaczej się się o tym, mówi tak często właśnie ta sytuacja migracji przymusowej musi skrajnie przewartościować ich myślenie o dobre dobrymi psuciu się w życiu jak do zbadania, które w Polsce może warto podkreślić imigrantami przymusowe już mówić o konkretnych ludziach w Polsce liczbowo najczęściej są ludzie Lewskim Kaukazu to są obywatele federacji rosyjskiej, które są przyczynami bądź mieszkańcami w bliskiej okolicy my oni często w tej sytuacji, kiedy się muszą przemieścić i zmienia się ich życia nowy w bardzo różną ich i sposób życia musi się zmienić taki oni niekoniecznie musi się czuć się z być związane z miejscem, w którym są dokonał w kadrze sposób odgrywania ról płciowych, do którego byli przyzwyczajeni tak musisz zgłosić się tu zmienić tak oto są często bardzo bym was warto sobie zwracać uwagę na konkretne osoby, które ma konkretną płeć konkretny wiek konkretne wyobrażenie o tym jak będzie się już życie toczyło też nie myśleć czy imigranci jako tacy się dobrze czują oczyszczenie dobrze się temu też grupa Azorro zróżnicowana, w których Jagła bardzo różnorakie są o oczekiwania związane z tym jak będzie wyglądało życie, a więc momencie ma dbać jeśli ktoś jest dosyć, gdzie tradycja realistyczna rodziny jest mężczyzną ma poczucie, że to on powinien utrzymać swoją rodzinę, a tu nie daje rady no to on obędzie się z tego powodu np. z meczu, a może ktoś poszli siedzieć tak paradoksalnie, że ta kobieta, która nagle emancypacja się dzięki temu imigracji, bo mama tu więcej dopowiedzenia miastu bardziej sprawcy osobą być może ona pod pewnymi aspektami się lepiej czuje tak to bardzo bardzo złożona i tutaj, gdy zaczniemy grzebać to zaczynamy odkrywać bardzo wiele też, jakby takich zjawisk, których nie można powiedzieć to kwestia tego, że migranci przymusowi się czują dobrze czy źle, a skoro nas cieszy nas od tego, że pan zwróci uwagę na to, że integracja z takim procesem, który zakłada 2 strony NATO to czy jak rozumiem to, że podam przykład, że w Warszawie na maszynach sprzedających bilety pojawił się język ukraiński jak rozumiem to jest część właśnie też takiego bardzo skomplikowanego obrazu, który nie pokazuje że nawet drobne rzeczy mogą wpływać na bardzo wiele bardzo różnych czynników, bo niektóre sfery zaliczyć do wójta jest budowanie mostów to jest trochę naukę może nauka języka najmniej artystek stąd poczucie własnej godności budynek, mimo że ktoś naprzód przyjeżdża tutaj mówić tylko po ukraińsku nagle okazuje się, że może skorzystać z tego języka kupując bilet tak czy czy to jest coś co wchodzi w radar państwa badań czy to są takie rzeczy, które na poziomie samorządowym się dzieje łomem z integracją sensu Largo tego wina z poziomu kraju czy porównywanie kilkunastu krajów nie ma znaczenia czy podmiot ten wymiar co mówi rząd da, bo to się państwo zajmowali co ma wpisane w papierach rządowych i co robi np. samorząd lokalny gdzieniegdzie tak jak chociażby ten przykład z językiem ukraińskim to jest także z 1 strony mamy ramy w kraju państwo trzecie w dużej mierze, bo w kwestii migracji przymusowych w UE Unia Europejska całkiem mocno ich synchronizuje swoje działania tak pewnie z dyrektywy europejskie w pewne standardy nam tego co co traktowaniem migrantów przymusowych w poszczególnych państwach określają tak, ale z drugiej strony jeśli mówimy o integracji, czyli tym życiu kontaktach to się zawsze odbywał z konkretnej społeczności lokalnej razem z nim nie można tego oderwać go tutaj dyskutujemy o tym jak państwo tworzy pewną politykę idzie ono daje pewne narzędzie samorządom lokalnym czy przesuwana niepewne obowiązki przyda im pewne zachęty czy np. koordynuje z nimi pu pewne pewne działania, a Polska Polska jest dosyć scentralizowanym krajem to samorządy lokalne w gruncie rzeczy nie mają takiego duża dużego pola do popisu właśnie mogące pozwolić na to, żeby zdecydować czy automaty mają być biletowe mogą jakiś język dodatkowy wymiar z biura ds. migrantów pasują w Warszawie, że program, że mieszkanie w jak działa tak działa, ale przynajmniej jest agresywnie wobec, że w niewielkiej miejscowości gdzieś na ścianie wschodniej jakakolwiek z tych rzeczy, by się wydarzyła się, że pewnie też integracyjny program pro gram tam trochę z powodu za zasadność tych samorządów, ale też trochę z powodu tego urzędu miej nie widzimy tak wielkiej liczby cudzoziemców, którzy stają się obywatelami danego miasta jak ja widzę różnice między trudne myślę, że słuchacz telewizor różnicą, że to jednak w tym samym państwie, które dziś jest tak jak bardzo scentralizowane okazuje się, że trochę inaczej cukrowy się będzie czuł no w przepraszam oczywiście ten przykład w Pcimiu, a inaczej się będzie tu w Poznaniu w taki jak mam takie wrażenie i to jest zasada zasługa głównie jednak samorządu takie mam wrażenie, że tu jest jednak też roboty, bo obie te miejscowości są w tym samym państwie coś co ty się takie, gdzie rozsuwa się tutaj tak to w rzeczywistości jak wiemy, o czym sam mówi tylko to jest ta sfera, którą właśnie strasznie trudno zmierzyć to jest sfera ulotności, którą oczywiście warto się zmagać, ale z drugiej strony właśnie popatrzymy twardo za ze środkami, które nasze państwo przeznacza na małym ma jakiegoś rodzaju zajęcia się migrantami przymusowymi one takie same po dot zatem, którzy będą w Gdańsku, którzy będą w Poznaniu z całym szacunkiem dla dla tych, którzy by trafili do Pcimia jak, więc samorząd lokalny ma tutaj ten w tę rolę bardziej w budowaniu atmosfery pewnej tak właśnie to są oczywiście ważne rzeczy, ale często na takim ziemiaństwa na poziomie symbolicznym ksylitol już użyłem tego symbolu, czyli czy model ten talent przekaz, który tym automat biletowy, gdzie to jest nie tylko ułatwienie kupna biletu tak w gruncie rzeczy umówmy się do uczenia się tego, żebyśmy się uparli nie byłoby jakoś strasznie drogo, ale to jest też taki sygnał my tu, gdzie chcemy jest Tokaj cieszymy się rzek wnęk jesteś jesteś tu mile widziane jest też to akceptowaną częścią naszego lokalnego na rzecz lokalnej społeczności akt większe pole do popisu powiedziało, że mają też takich trudno mierzalne dla dla kogoś kto by chciał tekstem w styczniu społeczeństwo zbadać bez to jak w tej sferze, której samorząd lokalny ma coś dopowiedzenia pewne przepisy są wykonywane tak, bo dyrektor szkoły szkoła podlega tak organem prowadzącym jest samorząd lokalny czy on te przepisy realizuje tak jak chce z sercem, czyli o niekoniecznie z sercem czy powiatowe centrum po pomocy rodzinie, które realizuje te indywidualne programy integracji oczywiście realizuje w sposób zindywidualizowany czy jest to kolejne zadanie dla pracowników socjalnych i t d. więc to jest też kwestia przełożenia byli obecni w kwestii organizacji pracy, a tak woli z woli porozumienia się między dyrektorami szkół, a biurami edukacji w poszczególnych miast tak, by tu jest pole do popisu dla samorządów, ale mówiąc o państwie scentralizowanym to nie jest tak, że nagle Gdańsk powie, a to my będziemy dawać pomoc integracyjną czy te pieniądze wypłacamy uchodźcom osobom objętym ochroną uzupełniającą nie przez rok co finansuje państwo go przez 3 lata, a nie zrobi tak łatwo, bo nie ma na to pieniędzy oraz dają się symbolicznym przykładem jest deklaracja Anny władz Gdańska, że w z Sopotu przepraszam, że za przyjmie rodziny uchodźców Syria okazało się, że formalnie było to jest wyraźnie do zrealizowania ze względu na takiej daniny nastawienie rządu wtedy, ale musimy kończyć naszą rozmowę, choć temat jest fascynujący na pewno będziemy do niego wracali w Anna Górska i dr Mikołaj Pawlak z instytucji eksperci Instytutu spraw publicznych byli naszymi gośćmi bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w numerze NIP Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA