REKLAMA

Perspektywy integracji ukraińskiej diaspory w Polsce

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-06 23:30
Prowadzący:
Czas trwania:
28:26 min.
Udostępnij:

Gościem Pawła Sulika jest Myroslava Keryk – prezes Fundacji Nasz Wybór; redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM czas dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu gość pani Mirosława Keryk z redakcji pisma naszym wybierz dobry wieczór dobry wieczór do kogo jest skierowane pismo nasz wybiera on jest mało miesięcznik Elle dedykowany był poświęcony Kryński migrantom, którzy przyjechali do Polski czy do pracy czy do studiów zaczynaliśmy ten miesięcznik osiemnaste MO to bardziej kierowaliśmy do tych, którzy nie mają Rozwiń » internetu np. lub nie mają dostępu do internetu lub nie umieją korzystać, ale potem się okazało, że jednak ten zasięg jest szerszy jednak na teście tam, gdzie po prostu życie w tym, którzy lubią mieć papierowy magazyn auto jest Gazeta nazywa się do zaleceń wygląda bardziej jak magazyn w jakim języku, lecz także papierową wersję z ukraińskim języku mamy też elektroniczny portal to jest jakby bardziej aktualizowane codziennie jest w języku ukraińskim polskim wszyscy Ukraińcy, którzy mieszkają pracują w Polsce mogą, którzy mogliby sięgnąć po gazetę nasz wybieranie mówią płynnie czytają w języku ukraińskim PLN myślę, że Anglicy przeważnie szli nawet nie czyta nie mówią płynnie to jednak czytają, bo przecież mamy system edukacyjny w języku ukraińskim i ludzie funkcjonują też w ukraińskim państwie, gdzie się styka z ukraińskim ważna dla rosyjskojęzycznych to zrozumiały już 8 lat już wychodzi, więc tak chętnie a w jakim nakładzie mniej więcej, jaka ilość z tej gazety nona nie jest duża LSD 3000 egzemplarzy jest 1 więcej może ludzi korzysta z internetowej wersji, bo to jest około 400  000 ludzi rocznie i mamy tak około 6  000 000 odsłon tak tak tak to można powiedzieć, że lider na rynku notuje ujemną oni też niszowy rynek nowe jednak nie mówi moi wyborcy idiotyzm, ale jednak ciągle, jakby mamy dużo dużo ludzi, którzy czytają chwyci też to jest dla nas ważny czytają nas jak i Ukrainie taki w Polsce, czyli widzimy po GPS, że ludzie przed przyjazdem n p . do Polski czytaj naszą gazetę WB i to jest też ważna w ferworze pracy to co państwo napiszą na portalu to może wpłynąć na czyjąś decyzję czy przyjechać do Polski czy nie no mamy nadzieję, bo też cel główny cel naszych naszych wydań jest, żeby ludzie byli poinformowanie swoich prawach i desek pierwszy, dlaczego zaczęliśmy robić, bo nigdy nikt z nas no przyznaj tych, którzy wymyślili to nie jest dziennikarzem i jak mi się uczyliśmy tego w praktyce, ale już współpracujemy z zawodowymi dziennikarzami oni piszą teksty, ale my, jakby proza próbujemy trochę edukować my rysy pisarz taką informację, która pomoże ludziom przyczepami na przykładnie, jakie mają prawo jako pracownik działacze jak mają się legalizować, żeby nie nie ufać różnym pośrednikom, zwłaszcza tym, którzy jak za jakiś opłaty lub innych znajdą niby Polacy, aby zdrowy mieć dokumenty takie rzeczy są bardzo ważne, bo wtedy ludzie poprawiły trafiają różne tarapaty mają problemy, ale to nie tylko czasami nawet coś o kulturze państwowe i dach tak to jest jakby to pizze steki co było dla mnie, że główną ideą, kiedy zaczynaliśmy w alei on jak też widzi ludzie żyją w tym kraju mają różne interesy chcą zapisać dziecko do przedszkola chcą pójść na konsystorz chcą wiedzieć co się odbywali, gdzie pójść to znaczy, gdzie odbyła się też ukraińskie rzeczy lub jakiś Polski zaczyna, które mogą pójść, bo w remont powinni wiedzieć, że mają dostęp nie ma n p . że mogą korzystać bez bibliotek publicznych w takim bardzo szerokim zakresie życie codzienne w Polsce centrum czynne jest także, kiedy jak 8 lat temu powstawało pismo to pani była przekonana, że coś zmieni przez ten czas, kiedy państwo będą wydawać pismo, że co łatwiej będzie zatrudnić się przyjechać do Polski w międzyczasie też trochę stało znowu jak pamiętam 8 lat temu no to chyba świadczenia byłych piłkarzy, ale to nie było tak popularne jeszcze co też ja nie wiem czy to w tym roku jeszcze by nie było ograniczeń w sektorze polskich torach, bo jest to potem je zaczynały się, bo od rolnictwa, a potem szerzej w, a potem, jakby z zezwolono, że ludzie na podstawie świadczeń mogą pracować wszystkich sektorach tych 8 lat i 8 lat tak sobie myślę idę po Warszawie nie zawsze tak jest w całej Polsce, ale chce kupić bilet w biletomacie i powinienem po ukraińsku już mógł przeczytać w biletomacie do zamku w maszynie do zakupu biletów w Warszawie mogę pójść do kina i znaleźć sobie taki seans, że będę miał chyba w ich nagradzać Helios we mnie bym się moment wiedzieli jak wymyślić, ale w zeszłym roku na awans w końcu roku sieć Helios oni prowadzili pokazy poza rynkiem ukraińskim wysiada na dworcu zachodnim w Warszawie tam wielkie plakaty po ukraińsku w szukano ludzi do pracy no tak czy w ryzach przez 8 lat zmieniło się wszystko chyba dużo dużo, chociaż jak zaczynaliśmy też myśleliśmy, że jest nas duże PE Zeta jest też most taka bańka ze stania w Warszawie z 1 Warszawa zawsze było tym miastem i tym regionem, gdzie więcej w Krynicy przyjeżdżało też dlatego też myśleliśmy, że jest wzdłuż alejek okazuje się, że widz jest więcej, a także, dlaczego Warszawa, dlaczego co jeszcze z tego co pamiętam badania WrocLove nazwał Kraków Gdańsk Gdańsk trojga, dlaczego właśnie tak jak chciał jak pani sądzi wciągania straty związane z rozwojem gospodarczym miasta tej są prężne jest dużo miejsc pracy jest też Bogu wzbogacił się rozszerza się też ta grupa klasy średniej, która potrzebuje różnych usług n p . jeśli mówiliśmy o kobiecych zawodach nudnym przykładam sprzątanie opieka nad dziećmi czy opieka nad starszymi rodzicami notę, jakby zwiększy się liczba ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić, korzystając z tych usług też buduje się duży jest idolem jeśli chodzi o mężczyzn my też Mazowieckie na rolnictwo dodaje czy truskawki czy jabłka czy inne warzywa owoce w Gdańsk to tam tam mieszka tam stocznia też tam bardziej męskie można powiedzieć jest taki męska migdała męska migracja tam jak Wrocław on też powstają na innowacje na rozwój też tam bardzo dużo ludzi przyjeżdżała nie tylko pracować, jakby w takich zawodach niewykwalifikowanych, ale też przyjeżdżając z rodzinami pracować już bardzo kwalifikowanych, a czy do państwa do redakcji gazety nasz wybiera przypomnę wszystkim, że to miesięcznik zresztą proszę państwa jeśli państwo w pracy mają kogoś znajomego z Ukrainy to prostsze inne mogą powiedzieć o tym, że jest takie pisma jak nasz wybieg zainteresować ani pytam, gdzie tu worki można kupić auto można dostać, bo akurat non w zaczęliśmy to wydawać dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ostatnie tak 1 , 5 roku niestety nie nie mamy dostępu do tych środków musi wydajemy co, pozyskując reklamodawców dzięki temu udaje się w US to by wydawać Lenin nic nie niech inni wideo było, że nie będziemy tego sprzedały, czyli raczej można dostać bezpłatnie, ale wysyłamy do konsulatów ukraińskich w Polsce do organizacji, którzy w, które wspierają migrantów do ukraińskich organizacji do cerkwi w całej Polsce mamy około 80 adresów także w zasadzie w każdym z regionów jest miejsce, gdzie możemy zostać ewentualnie można na nich w internecie na szybie po to jest pisane po polsku można rozdać można w nim przeczytać, a czemu już nie trudniej dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej no bo to jest też niestety sytuacje zmianom, które zaszły po 2015 roku, kiedy nikt jednak obok organizacje pozarządowe non nic SM niestety nikt nie dostaną możliwość aplikować o granty samice z funduszu azylu migracji integracji tak naprawdę my MO nagle takie organizacje jak nasza funkcjonowały dzięki właśnie grantom z funduszu, który był skierowany integracji cudzoziemców w Polsce niestety nie ma za dużo innych możliwości pozyskania środków UE ważne integracji cudzoziemców, a zysk paradoks, ponieważ słuchacie sobie myślą taki słuchaczki minusem są tak mu co chwila ktoś z ministerstwa rozwoju naszego rządu mówi potrzebujemy rąk do pracy no z Ukrainy przyjeżdżają i oby przyjeżdżali i tak nie do Niemiec tylko do stanu był, a pani powiedziała parę minut temu, że często ludzie na to jak powiedziałem, że na Ukrainie mogą już naporu na portalu i Tomasz wybierz sprawić sobie jak to sytuacja w Polsce jak na to rząd powinien być zainteresowany tym, żeby właśnie wspomagać państwa państwo coś reklamują Polskę jednak no i w jakim sensie tak oddajemy jakiś pokazujemy jak funkcjonować po w Polsce, żeby ludzie bardzo mogli się odnaleźć tutaj no niestety tutaj jest problem jednak w 1 z 1 strony ministerstwo rozwoju nie właśnie mówią o potrzebie siły roboczej potrzeby pracowników z Ukrainy, ale niestety te ministerstwa, które są odpowiedzialne za integrację cudzoziemców raczyli nas jak bez psa przestały ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, które w Polsce, by tak się złożyło byłby odpowiedzialny i z starały się pogoda znaleźć te nisze, gdzie jest potrzebna ta pomoc w te obecnie te z funduszy są podzielone między wojewodami i niektórych wojewodów w województwach wiemy, że jakieś działania są robione przypadną Mazowieckim był konkurs i tam 4 organizacje realizują plan działania także nie jest tak, że nie ma na szczęście jest pełna oferta, ale w większości to jest kilkanaście tylko kilkoro finalizacji są polskie, które dostały dofinansowanie na destabilizacji, w które działają w tym polu niestety jedno muszą szukać innych źródeł muszą uczyć się jakoś pozyskiwać środki na wsparcie, ale urzędnicy poszczególni Czytelnicy czy osoby nawet jutro łasuchy mogą państwo wesprzeć tę wielką traumę mamy możliwość można darowiznę można 1 odliczeniem 1 % od podatku także jest różny wachlarz mamy na szczęście już tak zaczęły też pierwsze Jaskółki właśnie sami imigranci z wielu wpłacają darowizny także jest też pozytywne dają uczucie, że jest to potrzebne NKW megahercach nastąpiła zmiana ostatnio został w państwo współorganizowała Lim seminarium pracownicy migranci w Polsce w obliczu zmieniających się form pracy prasa pisała o tym, że zmienia się to trochę, ale czy to zmiana jest, ale przyczyna gość czy trudniej jest teraz osobom z Ukrainy podjęć pracy przyjechać do Polski podjęć pracy czułam to odbyć w innym płaszczyźnie, że raczej jest problem z ochroną ich praw pracowniczych bo jakby te różnią się go tzw. uberyzacji ja z e-usług np. mnie, że zamawia sprzątanie przez internet z Orlika z ich na godzinę wybierać przychodzi ktoś w ich koszty zatrudnienia jest oferujecie 1 firma, ale ktoś może być zatrudniony przez inną np. albo nie miał pracuje ktoś za pośrednictwem agencji pracy, czyli osoba pracuje, w jakich firmy, ale de facto ta firma nie jest pracodawcą, a pracodawcą jest agencja, który jakby, w który pośredniczy w Lubinie kierowcy, którzy pracują 1 firmy, ale de facto pośrednie w pośrednika jeszcze 1 zieloni nie chodzi o te zmiany, które miały miejsce w związku z ograniczeniem trochę czy kontrolą tegoż idolem świadczy bardziej chodzi o to, że jest trudna stanowiska tego, że ludzie są często tymczasowej pracownika nie ma takiej umowy jak nie wchodzą w ochronnej my przez mini w 3 Państwowa Inspekcja Pracy lub, które n p . nie kwalifikują się, że być członkiem związku zawodowe, a wie pani, że ktoś chce teraz włączył radio i słucha pani pomyśli sobie, o który ze związku zawodowego przy szefie mówi zupełnie teraz pani brzmi jak osoba, która nam nie działa na rzecz migrantów z Ukrainy tylko działa na rzecz praw pracowniczych w ogóle tak no to jest trochę tak z tym związane Ukraińcy nie są pracownikami jak mają umowy sąd man mają obowiązki płacić podatki płaci na ZUS składki mają też prawo mieć na szczęście wiem, że jeśli chodzi o członkostwo w związkach to się zmienia, że obecnie jeśli sięgniemy ma wejść czy już weszła w GM w życie z zmianą w ustawie, że mogą stać mogą być tymczasem pracownicy członkami związków to wtedy będzie jakaś ochrona i będą przynajmniej w sytuacjach trudnych mogli szukać rannym pomocy problem jest też tak, że oni są często tymczasowy, czyli np. mają kontakt tymczasowy w i mogą być niezainteresowani np. bicie w ochronie, bo są tylko pół roku chce przyjechali na, by pracować pracują maksymalnie i wyjeżdżają, jakby tutaj też jest taka też w negliżu mumia związkach no to niestety sam im nic też związków i Ukrainie nie jest najlepszy wiem, że w Polsce może trochę lepsza, ale w gliniance, jakby co jest kojarzony ze związkiem Radzieckim i jak zwięźle nie chcę przekonywać, że tak związki są jednak ważny, bo tak chronią prawa i powinny chronić prawa, a z drugiej strony jeszcze te związki powinny funkcjonować bez względu na to czy ktoś tutaj przyjechał na pół roku czy ktoś tutaj mieszka od urodzenia czyli, ale mimo wszystko musi pan, że ktoś jednak czy my jak czy w związkach zawodowych, które są w Polsce już tych najważniejszych czy widzi pani, że już jest taka zmiana mentalności, że ci ludzie w polskich związków zawodowych i też próbują jakoś zainteresować tematem emigrantów z Ukrainy tak tak śmiech i OPZZ i Solidarności też inicjatywa pracownicza już mają na, bo mieli różne inicjatywy skierowane do pracowników cudzoziemskich właśnie też borykają się z tym tymczasowość się pobytów pracowników tutaj i sposób, jakby też formalnych możliwości ochrony ich prał nawet do PZZ wsparł założenie związku zawodowego ukraińskiego tylko on by założonego Fundacja anty znów, jakby co nie jest ciężko właśnie z wiejskiej formalnie to trzeba, że pracownicy konkretnego przedsiębiorstwa założenie ten związek, a to jest trudno się akurat jeśli chodzi o ukraińskich pracowników to, że jest dużo pracy jeszcze głośne w świat Demianiuk myślę, że to jest bardziej realny jeśli już ci młodzi ludzie będą przechodzić z tymczasowych umów na takie dłuższe odwrotu przedterminowe to wtedy jest szansa, że nie mogą stać członkami związku czy zakładać związki, ale tym, niemniej większość 70 % więcej tych pracowników to jest to są pracownicy tymczasowi i właśnie tam się dzieją różne rzeczy wełna przykładnie we mnie podpisywanie umów nie legalizowania, gdzie jest wiele nadużyć niemym wyzysk cieszył w miejscu pracy złe warunki pracy, by cały zaś szereg nadużyć, które sąd nie ma kto bronić ludzi, jakby na co nie mają też nie wiedzą, gdzie mogą się skarżyć skarżą się tylko kiedy inni płacą i to niestety jest praktycznie jedyny powód kiedym pójdą do Państwowej Inspekcji Pracy to kiedy waśni nie zapłacono w latach gracze szukają wsparcia tylko siedźcie w swoich znajomych i raczej nie ufają takim instytucjom, jakby formalnym tylko nieformalne związki na to trzeba przypominać nas dobrze te instytucje formalne powinny też zajmować powinna złamać każdą osobą pracującą poza może pan zaplecze 1 rzecz, która we wsi jak rozmawia się przez Floty 8 latach istnienia pisma w Polsce i tak myślą o tych 8 latach jeszcze przed nimi 1 zmiana do głowy, a mianowicie w pytaniu na ile to w ogóle działało Otóż mamy w sumie od 3 lat zasiłek na drugi kolejne dziecko tzw. 500 plus osoby zwykle nie ma komputera Stenka i robią celem jest nie powie nie pamiętam ile parę tysięcy 3233000 rodzin czy dzieci jest objęty tym wsparciem też nie jest może aż tak duża liczba, ale tym, niemniej rodziny, które tutaj mieszkają mieści się nie mylę i tutaj przyznam, że teraz nie jest demokratą z nas my mamy konsultantów też u nas grać takim domu to jakby nie jestem ekspertką matek, ale wiem, że musi być pewien status legend jest wpłata podatku, żeby mówić, że cudzoziemiec był uprawniony do tego no to jak by coś, jakby też oznaczyć ludzie pracują płacą składki i to nie jest jest także oni przyjechali do Polski tylko o to, żeby otrzymywać te 500 plus już raz 1 z nich poważne zabezpieczenia Polacy nie są na tyle atrakcyjne, żeby były powody do przyjazdu Krynicy, ale muszę zapytać o taką rzecz, o którą rozmawiałem, o który rozmawiał ze znanymi nam się pokłóciłem oto jest tak bardzo wielu krajów Unii Europejskiej, a osoby spoza Unii Europejskiej, które przyjeżdżają na 3 pracować po pewnym czasie mogą brać udział w wyborach lokalnych wyborach samorządowych i teraz pytanie czy to byłoby coś ważnego, gdyby udało się tak zmienić prawo w Polsce, żeby osoby z Ukrainy, które pracują w Polsce one mogły brać udział w wyborach samorządowych rządowych czy to jest czy do dymisji zmieniono, bo zły człowiek nie zarabia na tym to nie jest nic nie ma zysku, a czasem ci sami ludzie z Ukrainy przed mówią, że to, by było ważne jak pani sądzi, a my myślę, że dla tych ludzi, którzy już związali swoje życie na 3 Legia lepsza przynajmniej dłuższy z polską dla nich mu możliwość wpływu na to kim stoi nimi rządzi jest ważna i myślę, że oni byliby zainteresowani udziałem takich wyborach w znam przypadki kandydowania leśni ludzie, którzy uzyskali polskie obywatelstwo i mogą one akurat my mogli kandydować do władz samorządowych i ja znam, jakby szarych ludzi, którzy to mogą od lat jest jak np. część ludzi, którzy ja znam osobiście, czyli to nie jest tak naukowe odwodnione, ale oni mogą uzyskać polskie obywatelstwo, żeby móc głosować, ale jesteś takim taka bariera, żeby Ukrainie formalnie grę nie znają innego obywatelstwa i n p . dla nich jest barierą mógł, żeby mieć 2 obywatelstwa, jakby ITS to jest problem jeśli chodzi o klienta tego też właśnie nadanie im możliwości głosować woda z muru wyborach samorządowych, kiedy nam molo mogą być różne kryteria, bo w europejskich krajach są różne kryteria nie wiem co, bo w Irlandii było także pół roku pobytu jej wiza czy WizzAir czy na pół roku, a w innych krajach np. pobyt już stały w tutaj można, by można, by te kryteria określić itd będzie wiadomo, że człowiek płaci podatki mieszka tutaj zależy na tym kraje też chce mieć wpły w na to kto nim rządzi, bo de facto ci co władze miejsce mają wpły w na to jak wygląda sytuacja jej są takie miasto w Gdańsku powstała taka rada, w której są migranci oni mogą zgłaszać pewne postulaty do rady miasta i rada miasta bezpośrednio nie służy czy jak rozumiem wg pani w Warszawie też powinno coś takiego powstać jako taki wkoło rady miasta czy blisko prezydenta miasta Lublin taka komórka czy rada migrantów wg pani te powinny być tak jak trochę mówiono o tym, że brak środków i jakby że państwo nie zawarł nie ma kliniki też migracji integrację zamiast tak przyjęło po pałeczki jeszcze szereg miast odpisało na taką deklarację o tym, że będą wspierać integrację cudzoziemców właśnie do tych 10 filmy dla miast Warszawa też była w Warszawie działają EKD z komisji dialogu społecznego jest komisja dialogu społecznego Gazprom dla cudzoziemców tak, że to jest jakby już jakiś tam działo, który doradza działa prężnie to rzecz biorąc sprawy związane z Trianon z niepokojem zareagowali przynajmniej, jeżeli jest to wpłynęły zbiera się sądy godzą one różne kwestie na ile ono jest efektywne 3 czy to w byciu władze liczą się z tym trudno mi powiedzieć bo jakby część tych z prośbą o ideową n p . o opinię jakiś kwestia jest trudna do takich małych organizacji, kiedy nie ma kogoś na etacie albo w trzeba mieć ze specjalistą odprawa np. polskiego, żeby móc dać jakąś rekomendację trzymaj do zmian na regionalnym na awans w ci politycy odnośnie cudzoziemców, ale tym, niemniej przynajmniej sam jakiś mechanizm, że można wyroby złowić się wyrazić swoją opinię na temat jakiś jest działanie wmieście w wierze nie dano w Poznaniu powstała rada dąży do ds. równości i różnorodność Facility jest też, jakby drugi ciało, które ma też łączyć i cudzoziemców w inne miasto nie wytrzymają, ale wiem, że jakby sądy w niektórych miastach są programy tam otwarte Kraków i wiem, że Wrocław bardzo aktywnie też chce bank chce i angażuje się w integracji cudzoziemców chyba nie ma tam rady jeśli sięgniemy, ale też, jakby w jakieś inicjatywy różne są ja myślę, że te miasta, które mają już większą liczbę cudzoziemców to powinny myśleć o tym w ofercie integracyjny dla nich, bo to jednak są mieszkańcy oni płacą podatki, nawet jeżeli sąd tymczasowo, nawet jeżeli są na krótkich umowach to w często mają mu umowy jest godnym podatki są odprowadzane z tych umów także warto też o tym, że Miedź SA podatku od aut, w czym się zajmuje klub ukraińskich kobiet a, ale to jest też inicjatywa, którą stworzyliśmy 5 lat temu i ona miała na celu na początku wesprzeć kobiety które, zwłaszcza pracujące przy sektorze domowych usług tych, które są bigos odizolowany muszą pracować 7 dni w tygodniu nie mają możliwości wyjścia na zewnątrz oboje bardzo krótkie wolny dzień, jakby z tego się zaczęło ono potem zobaczyłyśmy, że jest bardzo dużo różnych sytuacji kobiet, które potrzebują wsparcia w, zwłaszcza takiego społecznego w inne wsparcie na rynku pracy i obecny n p . mamy nieduży projekt aktywizacji kobiet, które są żonami specjalistów większego przyjeżdża ktoś jako specjalista IT w ich małżonek, który nie jest psycholożką albo nie wiem jest dziennikarką ma, bo tłumaczką oboje rynek, która ma taki zawód, który tron, w którym trudno znaleźć od razu pracę niech się Malepszy zawód Glińskim języku rekolekcji języka ukraińskiego czy redaktor no to trudno tutaj znaleźć pracy już można zostać dziennikarzami telewizji arsenału niestety my też mamy taki znak, że człowiek może się utrzymać to jest raczej musi kombi muszą je łączyć zalety te działania z innymi, ale jak jest dużo takich kobiet, które muszą się odnaleźć w Polsce muszą nabrać trochę pewności siebie wiedzieć też jak funkcjonuje Polski rynek pracy, by trochę takie wsparcie w różnym zakresie też działamy na godne, by te 3 nasze szkolenia są też o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak bardzo szerokie wsparcie dla kobiet oprócz takich integracyjnych może bajkowy efekt wypowiedzi spotkanie było jakiś tam też były też umyka i oczywiste jest gorszy, ale to bardziej włączę jako bardzo taki poboczny mniej główny nurt naszych idei jest właśnie tak aktywizować dać im siły powiedzieć, o czym i jak temu smutne znalazłem przygnębiający badania, z których wynika, że jeszcze w 2015 roku i 2016 roku sympatia do Ukraińców w Polsce znacząco była wyższa niźli brak sympatii, ale niestety od ubiegłego roku i w osadzie od jesieni 2018 roku okazuje się, że ta niechęć do Ukraińców jest wyższa niż sympatia jak pani sądzi z czego to wynika, dlaczego w pojawia się niechęć pozbycie się do Ukraińców nam się wydaje, że to jest też skutek tych medialnych medialnego przekazu, jakby i antyimigranckiego, który był od 3 odcinek, by kampania wyborcza jednak w rządzącej partii była też tak antyimigrancka, ale i, ale była jednak antyislamskich agendy ONZ potem ANR chodził po mieście precz z migrantami tezy, jakby z tt marsze też, by mieli jak migranci czy też Ukraińcem inni i jedno 1 niestety, jakby też dosyć długo w i trwały te publiczne, jakby atakiem gra na nie kto ma racje i tutaj wykupienie przeprosić za moment to my niczego nie nie byłyby tu kryć nie ma szans na wejście Unię Europejską to powiedziałem powiedziałem głowy państwa także polskiego to się z i tak jak patrzeć na prawicowe dzienniki, zwłaszcza tak bardzo ultra notowanych cały czas ten taki hejt niosą często też programach pierwszego kanału były takie programy w stan, czyli wspierać banderyzmu na Ukrainie coś takiego 3 czy jak kamień teraz teraz mogę przepraszam mogę nie powinni powiedzieć dosłownie, ale pamiętam, jakby te napisy różne programy pytania do do ludzi gwar dziś w glinie szerzy się Bandery jest nim w ogóle ZUK nasienie demokratyzmu je niestety takiego rodzaju przekazy no to jednak trafiają, nawet jeżeli kłamstwo powielane są one niestety staje się myślą ludzie żyli z prawdą i daleko rozumiem pani uważa, że to jest przejściowe związane jest właśnie z takiego rodzaju może nawet propagandą albo z taką stawką liniową opowieści, ale rozumiem, ale jeśli tego nie będzie to tak naturalnie między polskim społeczeństwem ukraińskim willi z większością są wspólne jakiś cel jej rzeczy my jesteśmy bardzo bardzo podobnie jak społeczeństwo prawda ja myślę, że jakby trawy trzeba teraz pracować, żeby odwrócić trochę, że to jednak nie da się tak po prostu z jakby nie z nim przestać ich będzie dobrze niestety trochę dużo mleko się rozlało i wie bardzo dużo już, jakby ludzi, którzy nie myśleli o tym, mogą być dobierane tak nie myśleli ci uchodźcy nie myśleli to zaczęło o tym, myśleć niestety negatywnych negatywnie mieszać wodę dlatego też trzeba teraz odwrotnie pracować, żeby jednak wrócić do tego stanu, który był, a to nie jest takie proste no nie wrócę do tego co pani mówiła jeszcze parę minut temu dziś to banitą nazwała uberyzacji ją form zatrudnienia toczą się często na ciasto może nieczęsto, ale bywa także zdarza się, że niektórzy mówią nie możemy zarabiać tyle co chcemy, dlatego że pracownicy z Ukrainy właśnie takich dzięki mobilizacji jest ich koszt zatrudnienia są mniejsze no i oni, że oni po prostu trochę wypychają z rynku IT ten konflikt też jest taka linia konfliktu niektórzy taksówkarze mogą powiedzieć no przyjeżdżają ludzie z Ukrainy za małe pieniądze, gdy pracują i teraz my nie mamy uprawnień w myśl akurat z tymi taksówką gest z taksówkarzami to jest trochę inny kroimy owoce zbyt jednak jeśliby nie wojnę z cudzoziemców pewnie Polacy wy też pracowali w tym co jest akurat cały ich decyzje nowe trendy i niestety to jest akurat tutaj emigranci nie migranci się leży w Grodnie grają roli w i też w innych sektorach póki co po prostu w Polsce jest brakuje rąk do pracy to nie jest sprawa, że Ukraińcy w, zaniżając stawki raczej np. jeśli mówiono o pośrednikach, którzy zatrudniają nie tylko Ukraińcy są zatrudniani przez agencję pośrednictwa tez Polacy w rzs dotyczy w ogóle rynku pracy w Polsce, że część w Polsce bardzo proszę bardzo mocno rośnie cząstka pracowników wypożyczanych, jakby leasingowanych idzie zwiększa się cząstką właśnie tych agencji pracownik zatrudniony przez agencję i to imigranci są też w tym w tej jest tym sektorze także, jakby mi się odbyć się wydaje, że raczej możemy mówić, że mogą zaniżać właśnie agencja mienia nie, że cudzoziemcy ale jakby przez to, że jest tak potrzeba pracowników tym się wydarzy póki co nie możemy mówić, że tutaj w ZUS, więc pracownicy są dużą konkurencją dla Polaków w bardziej no może w takich sektorach, gdzie konkurują inną kwalifikację wysoko kwalifikowani na tym samym stanowisku może, ale to też jest na tyle jest szeroki sera szerokie zapotrzebowanie, żeby się wydaje, że akurat my nie możemy jeść, ale to jest jeszcze raz właśnie 1 ze stereotypów wariaci, ale na końcu nasze rozmowy przypomną słuchaczom składkową jeśli u państwa w pracy lub też wśród osób w sumie sąsiadów są osoby z Ukrainy to proszę powiedzieć, że ich w internecie, ale też w formie papierowej jest istnieje nasz wybiera w wydawany przez miesięcznik także dni proszę powiedzieć demos może warto się zainteresować też można wesprzeć fundację nasz wybór szczegóły pewnie państwo w internacie sobie znajdą naszym gościem była pani Mirosława kary z redakcji pisma nasz wybieg bardzo pani dziękuję za rozmowę dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA