REKLAMA

Zybertowicz: Być może Bolki to cena, którą trzeba płacić za bezkrwawy przebieg rewolucji

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-07 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

Karolina Lewicka w TOK FM pytała prof. Andrzeja Zybertowicza o wypowiedź Andrzeja Gwiazdy „przy Okrągłym Stole komuniści podzielili się władzą ze swoimi agentami”. - Być może Bolki to cena, którą trzeba płacić za bezkrwawy przebieg rewolucji. Ale nie należy się łudzi, że po jednej stronie były anioły. Z wyjątkiem Lecha Wałęsy, który jest bardzo zakłamany, nie będę piętnował po nazwisku innych osób. A było ich dziesiątki – mówił doradca Prezydenta RP.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM i jest nam już prof. Andrzej Zybertowicz doradca prezydenta RP dzień dobry panie profesorze dzień dobry trzydziesta rocznica rozpoczęcia obrad okrągłego stołu debata oksfordzka Pałacu Prezydenckim z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy młodzież zastanawia czy już wówczas należało rokować z komunistami czy jeszcze ich przetrzymać poczekać, a pan panie profesorze podsumowuje tę debatę dziś wielu obserwatorów nie uświadamia sobie głęboka prawda Rozwiń » była w komentarzu Andrzeja gwiazdy, który powiedział, że podczas obrad okrągłego stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami innych przed chwilą Leszek Miller pyta no to w takim razie, po której stronie byli bracia Kaczyńscy czy po stronie komunistów czy ich agentów w oczy wiście bracia Kaczyńscy byli po 1 stronie byli po stronie niepodległej Polski był on, a po, której stronie byli Bujak Frasyniuk Geremek hal Kuroń Mazowiecki i t d. terminal tutaj to zbiór niejednorodnych, ale wie pani tu trzeba spojrzeć tak to była debata oksfordzka przedstawiciele młodzieży 2 drużyn mieli po 3 minuty czasu, a potem ja miałem w 2 ,5 minuty na skomentowanie i wykorzystał Ant 2 i później, żeby przypomnieć jak i komentarzy jeszcze, grając i ten komentarz nasz region to zdanie kończące ją najpierw komendant analitycznie pod względem RO, oceniając drużyny, a potem chciał zwrócić uwagę młodzieży i z moich rozmów później po tym zdarzeniu z kulawą wynikało, że w odróżnieniu od sporej części użytkowników Twittera młodzież doskonale zrozumiał handlarzy najtaniej online, ale list pozwolił mi pani Bożena Jeziorska młodzieży zwrócić uwagę mianowicie, że procesy społeczne poza wymiarem scenicznym ma swój wymiar zakulisowe i jak dyskutujemy czy istniała alternatywa oddano hołd dla okręgu swoistym ocenić to ważne wydarzenie w dziejach Polski to musimy patrzeć na to wielowymiarową i Andrzej gwiazda zwrócił uwagę, że istniał pewien wymiar tego procesu, który dla niektórych dzisiejszych polityków uczestników debaty publicznej jest płyt niezapomniane, ale też prosta sprawa panie profesorze chce tylko dodać, iż na stronie prezydent PL tylko to jedno zdanie pana zostało wybite nie może mówił pan analitycznie, a przed chwilą powiedział więcej jest prosta, że przy rozumiemy tę wiedzę konkretny określony w sporze oskarża on uczestników okrągłego stołu tych po stronie solidarnościowej sztuk, czyli agenci komunistycznej władzy swym komuniści się dogadali taki deal zawarli i tak, a potem się podzielili spółkami nomenklaturą owymi Targ taki proces miał miejsce okrągły stół był ważnym ogniwem pewnego procesu wychodzenia z komunizm no pan teraz mówi o post komunie jak rozumiem Matras natomiast mówi pan, że podczas obrad okrągłego stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami szok przy okrągłym stole siedział 57 osób połowa z Syrii PZŁ połowa z opozycji solidarnościowej panu oskarża tych ludzi, którzy byli agentami komunistycznej władzy nie mnie to nie taki los pani redaktor jeszcze mamy tu chwilę czasu jeśli mamy tu, więc wie pan, jeżeli już mamy tłumaczyć to co pan powiedział to znaczy, że pan się nie wyraził precyzyjnie, że trzeba było zastanowić się, zanim pan powiedział doznaje wyraziłem się precyzyjnie zacytowałem głos ważnego opozycjonisty zacytowałem punkt widzenia kawalera Orderu Orła białego, ale czy profesor jest od przedstawiania kontrowersyjnych opinii czy profesor list od faktów, bo ja bym oczekiwała od pana doradcy prezydenta RP faktów fakty są takie, że to byli ludzie przed okrągłym stole, którzy siedzieli w więzieniach, bo walczyli o wolną niepodległą Polskę wolną od komunizmu Otóż pani podejście ma sama rozdzielczość Otóż ja wiedziałem co ja mówię ja przytoczyłem fakt jest faktem, że ważny opozycjonista mający inną wizję walki z komunizmem od Lecha Wałęsy powiedział, że wyraził swój punkt widzenia obywateli ten swój punkt widzenia wtedy i teraz jeśli chcemy mówić o okrągłym stole to nie jest to tylko grupa kilkudziesięciu osób, które zgromadziło się w tej sali przy tym stole tylko dziesiątki jeśli nie setki innych osób obecnych przy pod stolik dach i przez lata dowiadywałem się z bólem n p . że 1 z profesorów prawa i szanowany opozycjonista mego Uniwersytetu uczestniczących w 1 z odstojników Polak zawsze okazywało, że był tajnym współpracownikiem takich przypadków było więcej nie chce się rozbawić wymienianie nazwisk, bo nie interesuje mnie po latach piętnowanie ludzi, którzy czasami uwikłanie się trudne, zwłaszcza na euro w amok nie z wyjątkiem Lecha Wałęsy, który jest bardzo zakłamany, który w, który pozwala siebie sprowadzić do marionetki w pewnych gry politycznej nie piętnuje po nazwisku innych osób, a były ich dziesiątki może, grając wszystkich razem myśli pan mówi, że to byli współpracownicy służby bezpieczeństwa nie wskazuje pan nazwisk tak no to proszę po nazwisku panie profesorze ten był agentem tamten był agentem trzeci był agentem, jeżeli pan mówi o zakłamaniu Lecha Wałęsy słuchałam pana wypowiedzi śledziłam pana dyskusje z uczestnikami Twittera w mediach społecznościowych, że Lech Wałęsa nigdy nie przyznał się do podpisania lojalki to może pan nie wiedzą lojalki do płatnego donoszenia na swoich kolegów czymś innym jest podpisanie dokumentu były przypadki przecież Alena razie nie moment potwierdzone są jedynie te fakty, które dotyczą podpisania z nią grup euro, gdzie garażowego lojalki przez Lecha Wałęsę to nie zapozna się pani publikacjami, ale zapoznaje się panie profesorze jest w dokumentach, które wdowa po gen. Kiszczaku przyniosła do IPN -u są potwierdzone dokumenty potwierdzające odbiór wynagrodzeń i pan wszystkim dokumentach SB wierzy jak matce i chce pani teraz dyskutować o zasadach analizie dokumentów archiwalnych ze mną pani redaktor nie chcę teraz zbudować wydaniu wojowanie o miano nas widzą już historii przez 2 lata były na specjalizacjach i dalej niż sama wiele koni ze stażem w Normandii i Alex Villa jedzenie i znam zasady krytyki źródeł możemy szczegółowo wzięli skany dokumentów z teczki Kiszczaka i stabilny skany innych dokumentów zrobić szczegółową analizę czy dokumenty te w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzają to, że Lech Wałęsa w sposób tajny spotykał się z SB brał pieniądze i przekazywał informacje szkodzące swoim kolegom stoczy możemy też ma analiza zrobić, a może też zrobić inną analiza możemy zrobić analizę postaw ME in Andrzeja Zybertowicza, kiedy na początku lat osiemdziesiątych powstaje Solidarność pan pisze tekst partia aktywności czy partia aktywu, który krytykuje pan bierność aparatu PZPR, którą trzeba przezwyciężyć jeśli chcemy budować społeczeństwo socjalistyczne, kiedy po osiemdziesiątym piątym roku, ale moment, a mgr Andrzej Zybertowicz, do których psuje się z Marksa Jacek Kuroń po raz kolejny za udział w manifestacji trafia do więzienia i igm, by on podtapianie po innej stronie nie również pamiętam, że był pan przez 3 miesiące więzienia w 18 do nich, że to również nie jest również moment moment może dla nich, by pan teraz oskarża ich o agenturalność oskarżam od manipulacji zakochania po pierwsze, pani redaktor nigdy nie byłem członkiem PZPR ani żadnej innej, a i sam jak przyznawał, że ich w wywiadzie dla policji, że już zostali Bogusz Julia Solarz inaczej, gdy w stanie wojennym przyszedł czas próby sprosta mi od pierwszych dni stanu wojennego podjęli działalność podziemną a gdy zostałem zatrzymany aresztowany przez SB nikogo nie wsypał mnie każdy może o sobie powiedzieć, że podjął działalność po stronie wolności a gdy został zatrzymany aresztowany nękany, gdy grożono różny sposób nikogo nie trzeba, ale z drugiej strony jest ona dozwolona socjalizm, ale zwężenia, nic więc jeśli chce jeśli chce się pani bawić w analizie mojego życiorysu, chociaż nie na to się umawialiśmy bardzo proszę niech każdy, który próbuje rozliczać mnie z moich przeszłości, który z podobnych lat powie, ale mamy możesz sobie w obrębie Huty, że w chwilach nie nieprawda, że w chwilach próby swoje minimum dzielnością wykazał ja cały czas chce się dowiedzieć jak pan jako historyk socjolog jak sam pan mówi człowiek, który sprostał w chwili próby może teraz zdeprecjonować uczestników okrągłego stołu ja nie deprecjonuje tylko przywołałem wypowiedź ważnej postaci historycznej, która miała uczulić młodzież na to, że poza wymiarem chwalebnym scenicznym podczas społecznych jest wymiar zakulisowe PRL było państwem policyjnym opartym na tysiącach tajnych współpracowników, a pan Jerzy Hoffman na ich morale zdołali zrobić w 2 na oczach wielu z tych tajnych współpracowników odgrywa odegrało ważną rolę w polityce polskiej pierwszych co najmniej 2 dekad transformacji w ATA teraz czy można było inaczej jak kiedyś napisałem tekst Gazecie polskiej wasze w kontekście historycznej roli Lecha moment, że być może bez Bolków, czyli bez działaczy opozycyjnych, którzy tajnie współpracowali z policją polityczną wiele rewolucji miałoby bardziej krwawy przebieg być może Bolt jest cena, którą warto płacić za bezkrwawy przebieg rewolucji, ale nie należy łudzić się jakimiś romantycznymi wizjami, że po 1 stronie były anioły, a po drugiej stronie, a po drugiej stronie Diabły zastanawia mnie 1 rzecz panie profesorze, bo przed chwilą pan powiedział, że pan sprostał w chwili próby, a Lech Wałęsa potem miliard zlotych ewentualnie latach 78 Vielgovia Janas weszli Janina lat jak pan mówi Możdżeń Odra walka między za donoszenie na kolegów wykazał się ze wielką dzielnością i wielkim przywództwem politycznym i wielką mądrością polityczną od roku osiemdziesiątego do roku osiemdziesiątego dziewiątego i tutaj pan tej miary nie przykłada się liderom nadeszły te dni, kiedy trzeba było rzeczywiście pokazać przywództwo to Lech Wałęsa wyrósł na męża stanu to jest kwestia oceny politycznej po pierwszej ja staram się mieć wyważony pełen obraz, mówi że, że to jak historycy, którzy spokojnie z dystansem bez uwikłania bieżące spory polityczne oceniamy Lecha Wałęsy też w czwartek ma ważne miejsce w historii, a nie do końca wiemy czy jego kontakty i tajne z SB skończyły się w momencie, gdy formalnie przestał być prowadzonych tajny współpracownik ludzie, którzy razem z nim byli w Solidarności w latach 8182 i potem w stanie wojennym wskazywali na jego wiele dziwnych zachowań, które miały charakter zakulisowe jego dogadywanie się drugą stroną to w sensie historycznym jest ważne, chociaż nie zawsze musi być kompromitujące, bo w polityce często strony dzięki temu przed dogaduje się zakulisowo unikają dramatycznych zwrotów, ale historyczna rola Wałęsy czeka jeszcze ma swojego badacza, który w wywarze plusy minusy i nie wiemy, jakie jeszcze cienie się mogą pojawić zapewniam pana żal moglibyśmy gardło zedrzeć, a wielkość mini Lechowi Wałęsie nikt nie odbierze jeszcze na koniec chciałbym panu żal, ale poza nim samym, bo odbiera sobie tej wielkości każdym zakłamanym agresywnym nieprawdziwym wystąpieniem niemalże każdego dnia proszę zobaczyć jak absurdalne są jego liczne wpisy na Facebooku czy Twitterze, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że pan również miał kilka niezbyt udanych wejść do przestrzeni medialnej z pewnymi wypowiedziami, ale o to mniejsza jest pan redaktor, a ich a gdy miał wejść z tą samą retorykę to miałby się bawić teraz cytowanie pani zachowań medialnych od bardzo proszę tego poziomu z oddziałami spadła liczba rozumowanie w lustro naprawdę panie profesorze ja mam tyle samokrytycyzmu, że czasami patrząc w lustro mówi samo nie wszystko dobrze zrobiłeś człowiek on oczywiście względy merytoryczne ani pod względem uczciwości rzetelności dziennikarskiej o faktury dla srebrnej, która się znalazło chciałabym zapytać właściwie o 4 faktury 1 z nich możemy zobaczyć na czołówce gazety wyborczej już teraz nie rozumiem, dlaczego Jarosław Kaczyński wysłał pana bieg farmera do sądu skoro faktura była, czyli była podstawa do uiszczenia zapłaty za wykonaną pracę i nawet dziś rano czytałem jakąś analizę wskazującą, że z punktu widzenia formalnego ta faktura pokazana w Gazecie jest ułomna, bo brakuje tam podpisów, a być może po prostu to były dokumenty, które nie spełniały odpowiednich standardów biznesowych mnie np. podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury albo podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury jeśli zrobi na nich ciała Netii faktury zapłacić to nic dziwnego, że tam, ale cel to jest nie jak ja ją długa dyskusja w tym momencie, bo żadne z nas nie jest ekspertem od procedur biznesowych żadne z nas nie ma kompetencji, żeby ocenić czy faktury te były właściwie wydane wystawiony przez właściwy, gdy tylko bicie piany pani redaktor, czyli jak rozumiem, jaki był problem, że nie ma fakturach faktura się pojawiła to jest prognoza problem zasłużyli na odpis z oceną jej statusu prawnego bardzo dziękuję panie prof. prof. Andrzej Zybertowicz doradca prezydenta RP był gościem rodziny oraz c czwartkowego pasowanie na dany format od swojego ojca bijącego uśmiechu sprzed rozmowy rozmowa się skończyła informacji Radia TOK FM, a po informacjach komentatorzy poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA