REKLAMA

Adwokat odmawia składania zeznań, sąd nakłada grzywnę i oczekuje wyjaśnień

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2019-02-08 06:20
Czas trwania:
12:09 min.
Udostępnij:

Gościem Aleksandry Dziadykiewicz był adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Kilka dni temu adwokat stawił się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie na wezwanie sądu, żeby złożyć zeznanie w charakterze świadka. Przybył na nie ale oświadczył, że odmawia składania zeznań w całości. - Ponieważ to jest postępowanie cywilne zgodnie z przepisami pan mecenas ma prawo wyłącznie do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. W przypadku gdy mamy do czynienia z tajemnicą obrończą i jeśli dochodzi do próby przesłuchania to w kontekście zadanych pytań odmowa odpowiedzi może też być pewną odpowiedzią i naruszać tajemnicą obrończą - mówił adw. Michał Fertak.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pierwsze śniadanie w dołku jest szósta prawie 25 Aleksandra Dziadykiewicz pierwsze śniadanie w toku, a ze mną studia mecenas Michał Walczak rzecznik prasowy Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie w dzień dobry, że nowe panie redaktorze dobre państwo panie zaś co się właściwie stało, dlaczego adwokat został aresztowany, gdy nie został jeszcze na szczęście aresztowanych zostało wydane postanowienie w przemycie aresztowanie pana mecenasa na 7 dni na koniec kilka dni temu Rozwiń » pan nastawił się do Sądu Rejonowego w Pruszkowie na wezwanie tego sądu, żeby złożyć zeznania w charakterze świadka pan mecenas przybył na to wpły w na to posiedzenie i oświadczył, ponieważ wiedział już wezwania, że sprawa dotyczy podziału majątku stron, które znał obie strony znał wiedział, że w sprawach majątkowych to, że stan jego wiedza jest związany jest związana tajemnicą adwokacką, ale także obrońcą, bo świadczył stronom i pomoc zakres także prawa karnego tam, gdzie mogło być ustalana zarzucił najprościej mówiąc wiedział coś, czego ujawnienie jakikolwiek sport i święta są zrównane z tajemnicą spowiedzi w skrócie stały się oświadczył, że to jest taka jego wiedza i one niestety, ale odmówił składania zeznań en bloc w całości nie pojawił się problem, ponieważ jest to postępowanie cywilne, gdzie zgodnie z przepisami kontrowersyjnymi w naszym w naszej ocenie przepisami pan mecenas ma prawo wyłącznie do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania czy nie powinno teoretycznie też do sytuacji, w której za załatwioną, ale są pytania i 4 i dla nas zła niedopuszczalnej sytuacji zadawania pytań do dojścia do przesłuchania i konieczności odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, ale są gotowi to byłaby zła droga, dlatego że pani redaktor tam, gdzie mamy do czynienia np. tajemnicą w szczególności z tajemnicą obrończą, gdzie dochodzi do próby przesłuchania w kontekście zadanych pytań odmowa odpowiedzi na pytanie może też, gdy drewno powiedziała być pewną odpowiedzią już naruszać tajemnicę obrończą, gdyby było inaczej, gdybyśmy stwierdzili, że odmowa odpowie na pytanie wystarczy to przepisy gwarancyjne na czas w kodeksie postępowania karnego nie mówiłyby o zakazie dowodową to znaczy obrońcy nie można przesłuchiwać na okoliczności związane ze świadczeniem pomocy jako obrońca nie można przesłuchiwać nawet nie może dojść do doprowadzi do przesłuchania, jeżeli byśmy stwierdzili, że KPEC jest inny w tym w tym zakresie idzie nie tak rygorystycznie to znaczy nie chroni konstytucyjnej naszym zdaniem wartość, jaką jest prawo od momentu prawo do obrony, a w związku z tym także prawo do tajemnica obrończa to się okazało, że poprzez postępowanie cywilne można obchodzić zakazy wynikające z kodeksu postępowania karnego sytuacja całkowicie nie dopuścić to jeszcze raz co jest taki nosi w przepisach k i które przepisy mówią o tym, że adwokat może odmówić jej odważne pytania właściwie to dla nas to ogólnie, ale i, gdzie zdaniem sądu był problem ten sąd był taki, że sąd w postępowaniu cywilnym, korzystając z kodeksu postępowania cywilnego stwierdził, że w tym postępowaniu pana sens ma wyłącznie możliwość odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania i Annie Annie uzgodnione ze składania zeznań i dlatego też na początku zastosował karę grzywny 1000 zł następnie kara grzywny 3000 zł, a później, dopytując wielokroć pana mecenasa czy ma świadomość konsekwencji związanych z tą wraz z odmową zeznań w tej sprawie sąd wydał postanowienie w przedmiocie zastosowania tego aresztu siedmiodniowego dla pana mecenasa postanowienie to jest nieprawomocne, bo była nieprawomocna, bo tak naprawdę dzień później jak już zaczął się cała wrzawa sąd to postanowienie o wcześniejsze postanowienia 3000 zł grzywny uchylił jako przedwczesne problem się niestety nie kończy, bo pan sam został wezwany na 8 marca, żeby znowuż wieloma znam dokładnie tam dawno dawno została mocno także na tysiące złotych no dobrze no to w takim razie, które na razie tego aresztu przynajmniej w tej chwili wiemy, że nie będziemy, ale ktoś rozbieżność to co się stało, dlaczego to jest ważne, żeby o tym, teraz rozmawiamy dlatego jest to ważne, że pani redaktor pierwszy obraz chyba w historii nowożytnej nawet jeszcze w czasach słusznie minionych nie doszło do sytuacji kiedy w związku z odmową zeznań adwokata ktoś powoła na tajemnicę adwokacką już nie najem czynny poziom kończą właśnie, a te regulują akurat doszło do sytuacji inne zastosowania na nieprawomocnym zastosowania aresztu nawet w czasach słusznie minionych jak rozmawiam ze starszymi kolegami do takiej sytuacji nie dochodziło co się sta co się stało skoro przepis jest taki funkcjonuje w takiej formie od wielu wielu lat przepis procedury cywilnej my tę sprawę monitorujemy i dotychczas nie doszło do żadnej takiej sytuacji nie, dlatego że adwokaci odmawiali odpowiedzi na poszczególne pytania adwokaci przychodzili mówią, że to związane z tajemnicą adwokacką czy obrończą i sędziowie akt, szanując to mówić dziękuję za żyjące argumentach czasem oddalać wnioski dowodowe stron, które chciał przesłuchać dane adwokatów i tyle to było po prostu szanowane dzisiaj ktoś tego nasza tego Świętego prawa obywatela, bo to nie jest nasz przywilej to jest prawo obywatela, który przechodzi do adwokata powierza nam swoje najszczersze najemnikami z nami, że handel na nieprzyjemne nagrodzony za żadne nieprzyjemne i ten obywatel ma się czuć bezpieczne, że te informacje nie będą przez nikogo nie będą korzystać nie będą wykorzystywane przez jakikolwiek organ nie będzie możliwości konstytucja przepisy międzynarodowe gwarantują ochronę prawa do obrony tajemnicy obrończej i domagamy się uszanowania to wachlarzem przepis jest zły tak przepis można stwierdzić także jest nieprecyzyjny jest nie nie najlepszy, ale dzisiaj nie mówimy tylko o konieczności zmian przepisów tylko o konieczności właściwej interpretacji, bo naszym zdaniem przepisy w korelacji z przepisami przez ustawę prawo 2 k o adwokaturze także w kontekście niektórzy mówią przepisy kodeksu postępowania karnego należy wykładać nie literalnie, bo literalne jego wykładnię sprzeczna chociażby z konstytucją i że jest przez nas konstytucja się wszyscy się powołują na możliwość rozproszonej kontroli konstytucyjnej to jak oczekuje od pani od pani od pani, która sądziła trwa od pani sędzi wtedy w Pruszkowie od pani prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, że w takiej sytuacji na ta rozproszona konstytucyjność tutaj znajdzie także zastosowanie zgodzi się o tym, tak szeroko mówi im no dobrze, czyli tak, podsumowując powoli tajemnica Adwokacka, czyli to, że jako klient przychodząc do adwokata i powierza mu wszystkie swoje najbrudniejsze najsławniejsza czasami nie tylko takie, ale wszystkim co jest prawem wszystkie swoje sprawy to jest po prostu świętość tak tak to jest święto świętości oczekujemy, że będzie oczekują, że będzie to uszanowane wyznanie online pora do tego, żeby adwokat w 100 zasłonił się tym tylko, dlatego że coś dla niego niewygodne adwokata zawód zaufania publicznego zostaliśmy ów wyposażeni w takie rzeczy takie prawo, żeby chronić naszych, żeby chronić naszych klientów nie do końca nawet nie do końca do zweryfikowania dzisiaj czy oświadczenie pana mecenasa jest prawidłowe nieprawidłowe należy skoro takie oświadczenie składa należy to uszanować, jeżeli okaże, jeżeli będziemy się wszystko kwestionować wszystko relatywizować, a radość, a tak nie no tak niestety się dzieje to jest coraz bardziej niebezpieczne, bo zawsze się okaże, że w każdym nawet Night najtrudniejszym postępowaniu karnym, gdzie jest próba poprzez postępowanie karne także są próby wyciągnięcia od adwokatów wiedzy tamci to nie udaje już już wiemy, że coś nie udaje, bo sami obserwujemy to sąd z sędziów sąd karny na trasie nie zgadzają, że adwokatom przesłuchiwać my to będą takie próby poprzez postępowania cywilna prokuratura ma możliwość wszczynania postępowań różnych cywilnych i poprzez takie takie pominięcie przy takim stosowaniem przepisów za chwilę będziemy masowo wzywać adwokatów żeby, żeby ich przesłuchiwać i oczekiwałbym od naszych przyjaciół sędziów, bo uważam, że są nasi przyjaciele jednak pewnego zrozumienia Solidarności w tej sytuacji skoro przez ostatnie lata wspólnie występowaliśmy w obronie pewnych wartości to jest równie ważna wartość dla nas bardzo ważna wartość, ale przede wszystkim ważna dla obywateli, którą wspólnie powinniśmy chronić dziwię się, że dzisiaj tylko adwokatura mówi tak donośnie we współpracę przez Rzecznika Praw Obywatelskich innymi instytucjami, ale sędziowie mówią no nic się nie stało albo, że to jakieś nieporozumienie proszę państwa stało się niezależnie od tego, że Adaś został póki co uchylony to stało się stanie się prawdopodobnie tego 8 marca i będziemy na to przygotowani mam nadzieję, że do tego czasu wraz z uda nam się znaleźć wspólny mianownik z przedstawicielami wymiaru sądów, żeby do tego najczarniejszego scenariusza nie doszło, ale to jest jakiś precedens, ale zdaniem moim zdaniem bez precedensu bezprecedensowa sytuacja dlatego nasze Stano i nasze działania muszą być ponadstandardowe jako adwokatury inne innych instytucji także wiemy, że się w stronę zaangażował Rzecznik Praw Obywatelskich wiemy, że sprawa się zaangażować Helsińska Fundacja praw i praw człowieka na nim też musimy rozmawiać z z sędziami wyciągać konsekwencje wobec osób, które brały dała w tym udział niestety było także tutaj był zaangażowanym po przeciwnej stronie tuż sprzed 8 powiedziała radca prawny, który wnosił przesłania pana mecenasa i po usłyszeniu jego oświadczenia kontynuował chciał kontynuować, a naszym zdaniem jest to naruszenie zasad deontologicznych zasad zasad etycznych także w przypadku czegoś pan tegoż tegoż radcy prawnemu, czyli sprawa jest nim nie to, że skoro nie ma osób ostatecznie w tej chwili tego aresztu to zamykamy dawno nie w branży wnętrze jest decyzja sądu jest nam jeszcze bardziej niepokojąca, bo to na tej staliśmy się cofam, żeby trochę uspokoić sytuację uspokoić opinię publiczną może apotem 8 marca jak możemy się sprawa całkowicie wyciszy znowu wrócimy do tematu, jeżeli pan mecenas bank będzie kontynuowana to co ja rozumiem, że sąd powiedział, że decyzja o aresztowaniu przez czas na to nie znaczy, że była błędna no zobaczymy też w takim razie będzie rozwijało oczywiście będziemy pewni pilnować się tego zdarzenia no cóż to na coś zagraża spokojowi tego, żeby te przepisy były jednak przepisy przepisami leży w rozumieniu przepisów było jednak jasne się, żeby było sporo dzieje się z 2 Spójnia nie w inną Napieralski w Azji wszystkim nam tego życzę wszystkim państwu tego życzę, żeby w tym przypadku rozumienie przepisów nie budziło wątpliwości tak jak przez wiele lat ono nie budziło wątpliwości tajemnica w szczególności tajemnica obrończa była niezagrożona tak jak być one od adwokata to chcę mieć absolutnie mają pewność zaufanie do osoby, z którą rozmawia ani nie pragną pozostać przy spowiedzi no właśnie oni mieć takiego z tyłu głowy poczucie ryzyka, że może jakoś uda się od niego coś jednak osiągnąć mimo wszystko bardzo ostry no to w takim razie tego spokoju właśnie w życie idei Deng pewność interpretacji przepisów dziękuję bardzo dziękujemy za spotkanie za rozmowę mecenas Michał FR tak rzecznik prasowy Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie było im państwa gościem będzie interes jest rodzina i tak kończymy dzisiejsze wydanie pierwszego śniadania w toku program przygotował Szczepan Maziarz Arek realizowała Jana cech za tę informację tę informację jednak jeszcze ja stoję tradycyjnie pierwszym programem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA