REKLAMA

Czy kobiety idą po władzę na Zachodzie?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-02-08 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd gościem Światopodglądu jest dr Elżbieta Korolczuk z uniwersytetów są dentons w Sztokholmie dzień dobry kpinę prycha chciał, żebyśmy porozmawiały o tym, 3 kobiety zmieniają świat je albo czy walkami, w którą której w ostatnich miesiącach czy w latach natężenie obserwujemy szczególnie to jest właśnie tylko walka oprawa miejsce równość sprawiedliwość wobec kobiet czy Rozwiń » jednak coś więcej my w zaczarowanym staje się już cytowany na antenie, ale przyznam, że to jest jakość ważne dla mnie tak moim zdaniem znaczący Ireny Krzywickiej on pochodzi z 3006. roku jest z nich Zmierzch cywilizacji męskiej w oczach naszych odbywa się proces gwałtownej przebudowy świata żyjemy w okresie stałej ewolucji, która dokonała się często pod pozornie najbardziej reakcyjnym hasłami w te 3 inne zawołanie idę swoją drogą organiczne wstrząsy i przemiany swoją wolą się dawne pojęcia dawna moralność dawny obyczaj ulegają zupełnemu przeobrażeniu zmienia się stosunek do małżeństwa i do miłości do dzieci do wychowania zmienia się savoir-vivre i tryb życia przeciętnych nawet ludzi cóż jest na dnie tych wszystkich przemian cóż jest jest istotą wcześniej kobieta wcześniej zmieniono jej rola w społeczeństwie oto 1 z największych przewrotów, jakie zna ludzkość zdobyła przypomnę Krzywicka Irena Dziedzic 88 lat tekst, więc może być to zniechęcające skoro 80 lat temu już same pytania padały wyzwiska, ale faktem, że w ostatnich latach z 1 strony mamy do czynienia obserwujemy wzrost siły taki organ organizacji, a właśnie opartych na sile filmu jest taki szowinistyczne przywódczych darwinizm etycznych nawet wrogiem, a z drugiej strony w wielu miejscach na świecie od Indii przez stany i Polskę większą organizacje kobiet w naj było teraz w tym momencie co to jest za moment w tej samoorganizacji kobiet powiedzmy tu na Zachodzie i o co chodzi w tym ruchu w i mam poczucie, że się zgadzam z kastetem, który mówi, że mamy do czynienia z takim populistycznym moment w rozumieniu Rosji nic rozejść się mu druk elit politycznych i często też społecznych AM, które są coraz bardziej powiedziałabym zrealizowane i Anny i w małym kontrakcie jest z resztą społeczeństwa, a ludem tzw . czyli załóżmy zwykłymi ludźmi, a którzy są coraz większym stopniu nam sceptyczni wobec Anny tej formy kapitalizmu, jaką mamy czynią liberalizmu i który połączony z kolei z liberalnymi wartościami i teraz pytanie jest takie coś się w tym kotle wydarza z 1 strony mamy ruchy autorytarne radykalnie prawicowe prawicowe populistyczne anty gender owe tak czy mamy do czynienia z Samuelem Wandzie gruz ważne jest, by rasizm powiedziałabym, że bardzo to jest doceniane w dyskusję na temat populistom czy tam jest trochę o kwestie związane z płcią, ale w sondaże nie doceniać siły, jaką ma, a taka wizja powrotu do nas naturalnej rzekomo hierarchią płci, która z niezwykle istotne z maju sprzedaż w marcu z we włoszech odbędzie się World Congress FMS, czyli światowy Kongres rodzin jest organizacja międzynarodowa amerykańska, ale też z różnymi powiązaniami z Rosją Brazylią tak dalej tak dalej no i te TM spotkania z cie odbywały się w ocenie Błonie Kiszyniów Warszawa, a miało się odbyć w Rosji, a man, a tymczasem my się odbywa w Weronie we włoszech tak duże drzewa oczywiście na zaproszenie na zaproszenie władz włoskich Fillona jest symboliczne było to jak to jest dla mnie był symboliczny w tym sensie, że pokazuje pewnego rodzaju kontrrewolucji seksualną, która już jest traktowana bardzo poważnie przez i prawica i Ałan populistów prawicowych to są często różne środowiska ze sobą współpracują i taką, gdzie tych po żabim religijnych fundamentalistów rodzaju ordo iuris w Polsce, a jednocześnie to wzbudza niepokój obawy wielu kobiet szczególnie, ale też różnych mniejszości, która jak mają poczucie, że oto mieliśmy być już w miejscu i równości wrażliwości społecznej pewnego systemu, w którym każdy każda z nas jest traktowany po prostu człowiek tak, że jesteśmy ludźmi ani poprzez pryzmat naszej Puckiej, ale czy naszej orientacji seksualnej naszej klasy, a i okazuje się, że ten proces ulega nie tylko zahamowaniu, ale wręcz cofanie w trakcie mamy do czynienia z momentem, w którym obie strony mają poczucie AM konieczności mobilizacji i to oczywiście pytanie jest jak to się rozgrywa w kontekstach konkretnych krajowych tak jak to środowa na poziomie międzynarodowym, bo 12 strona współpracuje na tym poziomie i stara się też mieć wpły w na rzymskie 3 lat odwiedza go międzynarodowe czy to będzie na poziomie Unii Europejskiej na poziomie ONZ to będzie na poziomie WHO i t d . jest to pewnego rodzaju jednak bardzo silny konflikt wartości bardzo silny konflikt bardzo różnych wizji relacji państwo obywatel obywatelka i bardzo różne różne wizje tego kim mają być mężczyźni kobiety jak jednak skłaniamy się ku temu, żeby przyjrzeć bliżej temu co tak naprawdę oznacza ta tylko tych wartości, bo często jest także uznajemy no tak jesteśmy już po prostu, a w taki na takim etapie rozwoju, gdzie kobiety właśnie w Ramsau w polityce są UAM w biznesie są w sztuce są w dziennikarstwie w mediach tak dalej i właściwie tego procesu nie da się już odwrócić kota, czyli możemy tylko do przodu ja nie mam tego poczucia dumy poglądzie, że bardzo często zmiany o charakterze zasadniczym, które wydawałoby się dokonał pewnego obszaru grania w planach struktury społecznej i myślenia w danym społeczeństwie one nagle okazują się nie trwała długo Iran jest takim przykładem tak jak się ogląda zdjęcia z lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych tak kobiety g cytowanej tak tak wrażliwą jest bardzo dobry czas bardzo w 2 tys nazwisk jest wszechobecna, choć ja sam sam proces zmian, które bardzo łatwo można zmienić za pomocą narzędzi politycznych tak być może najbardziej wyraziście w tej naszej tzw. zachodniej kulturze to jest widoczne w stanach Zjednoczonych, gdzie z 1 strony można sobie zadać pytanie czy część wyborców mężczyzn Donalda trampa zagłosowałabym na niego pomimo tych jego bardzo bym powiedziała brzydkich tekstów na temat kobiet czy właśnie z powodu tych także druga rzecz, że niektóre stany coraz bardziej liberalizują np. dostęp lub praw do aborcji, a z drugiej strony mamy takie, które wprowadzają albo próbują wprowadzać ograniczenia czy gdzie będą polaryzację, ale wracając do tej tezy, o której pani zaczęła, czyli pana rezerwowy Ideal idea konsensusu stało się bronią źle widziana, ale wracając do go on Iwony testowe, które pozwolą taką pesymistyczną właśnie diagnozę, że to społeczeństwo w MDM inni nie no nie jest w tym sensie przeciwko elitom zawsze na ulicy zawsze na mnie, że to co widzimy w stanach Zjednoczonych i wydają się bardzo ciekawego to jest nowy Kongres młodsze kobiety szerzej niż mężczyźni w MF pochodzący z wielu różnych kultur i też klas społecznych nie w tym otwarcie, używając języka takiego feministycznego niebojących się tego ręcznie mówi o socjalistycznym czyli, jeżeli jednak to mobilizacja społeczna przykuł się na polityka co byłoby tak optymistyczne obfitej perspektywy danie zawsze ktoś zadaje pytanie czy kobiety będą władze w świat będzie lepszy dojazd tam mój temat planuje tam zawsze, jakie kobiety tak, jeżeli władza pamiętamy rządy Margaret Thatcher, która zniszczyła właściwie na zniszczyła tkankę społeczną w wojnie było społeczeństwo nie ma szans na wielkiej Brytani taki swoją legendę stworzyła kości podstawy do takiego potworne skutki potwornej wizji na liberalizm w reklamach, które przed każdym ma być tylko na siebie państwo jest kłopot, żeby nie wiem robić wojnę na Falklandach Malwina n p . w i także to nie jest tak, że kobiety Czyżby bardzo bardzo słabym ostrożne sformułowanie takiej wizycie kobiety co jakiś zasadniczy sposób inna od mężczyzn ta korridy mają inne doświadczenia niż mężczyźni, dlatego że nasz rzeczywistość jest w dużej mierze podzielona wg płci, czyli w pewnym sensie żyjemy trochę innego typu AM okolicznościach, tak więc w tym sensie jest objęte są inne i w pewnym sensie tak jak duża część osób z mniejszości adres architekt historii, którą sobie opowiadamy ja wiem co znaczy być osobą wcześniej dopuszcza do głosu dlatego dla mnie istotne będzie to by każdą osobę dopuści do głosu, by każda osoba mogła mówić ja wiem, że ktoś może nie móc realizować swoich możliwości, dlatego że jest nim kobietą albo nie wiem gejem albo są dumni z niepełnosprawnościami w związku, z czym będą się starać o to, żeby instytucje społeczne tak działały, żeby każda z tych osób miała prawo działania im pomogę ma prawo rozwoju ja wiem, że np. kobiety wie o wiele większą mają tego świadomość dot związaną z wychowywaniem dzieci tak ja wiem co oznacza wychowywanie dzieci jak ogromną to jest inwestycją w sensie swego czasu zaangażowania emocji synu i t d. tak dalej, więc uważam, że państwo powinno to doceniać społeczeństwo powinno to doceniać po dobrze wychowane dzieci są po prostu naszym wspólnym dobrem tych i t d. tak dalej czy osoby, która można założyć, że osoby, które mają doświadczenie istnienia dyskryminacji w społeczeństwie mogą być bardziej skłonni do tego, żeby przeciwdziałać, jeżeli mają siłę polityczną, ale to nie oznacza, że te osoby też tym osobom łatwiej zrobić karierę polityczną tak i dlatego są takie momenty, w których języku analizy ruchów społecznych mówimy o takim otwarciu możliwości struktury politycznej taktyki pojawia się problem pojawia się w pewne silne emocje albo pojawia się pewna osoba, która jak Tramp symbolizuje tak pewnego rodzaju no i negatywne wartości tak bym powiedziała i to powoduje mobilizację drugiej strony i wrócimy do tego, czyli czy rzeczywiście gór no właśnie przebój pop powstają siły polityczne wystarczające siły, żeby przeciwstawić się w tym takim po to, ruchom politykom w wodzowską na czele, których stoją, bo sonaru Tramp czy Salvini po informacjach wrócimy do rozmowy dr Elżbieta Korolczuk z państwa gościa, a świerk lub podgląd kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz w studiu dr Elżbieta Korolczuk z uniwersytety studentom w Sztokholmie, gdzie wydobywano ten czy tak wracając może w życiu bym do tego wątku on na tym skończyliśmy w pierwszą część naszej rozmowy w stanach Zjednoczonych wydaje się i proszą o potwierdzenie i w takim razie byłby to dosyć optymistyczny wniosek nie tylko dla kobiet, ale w ogóle, że mobilizacja społeczna od lat w różnych punktach czy o przybyło Street na różne ruchy społeczne obserwowaliśmy ich również marsze kobiet w wielką mobilizację kobiet w i za każdym razem była mowa no właśnie wychodzą na ulice, a brak wpływu na politykę nie mają, bo są uwięzieni zaczyna się przekładać jednak na politykę to znaczy, że MF bardzo miękki sposób niezauważenie dla wielu to mobilizacja społeczna zaczęła się instytucja analizować albo wywołany z liderów, którzy weszli do Kongresu i rzeczywiście możemy mieć taką optymistyczną diagnozę to jest tylko w stanach Zjednoczonych często dosyć uniwersalny proces ten proces inżynier uniwersalny po prostu, dlatego że konteksty polityczne są różne i jak myślę sobie o polskim kontekście to ciekawa jestem jak będzie w przypadku AM do wyborów teraz europejskich parlamentarnych, bo w wyborach lokalnych startowało trojga osób startowało 2 kobiet, które były wasze zaaranżowane czy to w rejestrach i kobiet czy tak fatalnym we Wrocławiu np. czy kobiet, które były już od dawna zaangażowana w działalność kobiecą i teraz zajmie się zdecydowały na NATO, żeby wreszcie wziąć sprawy swoje ręce to jest takie doświadczenie często osób, które długo działają w organizacjach pozarządowych i cały czas proszą taki cel przez błagają i że także chcą Niewiem dostać pieniądze na nie wiem pomost dla ofiar przemocy domowej i ktoś dał czas, mówi że niema, że nie da się inne rzeczy są ważniejsze buty przecież chodnik trzeba zrobić dalej i to są takie momenty, w których te kobiety mówią dobra to jak chce mieć do władzy, żeby wreszcie przestać Krościenko decydować i trochę tak chichot losu weszła do rady Warszawy TKKF nóżką AM, ale też części tych osób się nie udało i teraz pytanie czy ta energia zostanie hangar, gdzie iść cała zużyta Anthony gdzieś gdzieś znajdzie ujście czy nie Brunon Synak polega na tym na ile zabetonowane są struktury partyjne tak jak patrzymy na nich chociażby platformą Obywatelską no to tam osoby, które mają po 40 kilka lat tak jak posłanka Mucha nagle okazują się pod taką młodzieżą w oparli się jak przemysł 20 lat w partii, gdyż taką mamy struktury partii to oczywiste jest żony nie zasną nim niemal próbowałem zasypać nowych osób od osoby już już coś robią już to mieć możliwość decyzji ani spędzić właśnie gdzieś tam na przynoszenie kawy następne 20 × amerykańską podano także znajoma z gali terrorystami, tym bardziej okazuje się bardziej otwarty, ale też myślę sobie, że tam zdał z Antarktydą wachlarz załatwmy sprawę z tego, że jeżeli nie będzie możliwości, że nie nie poniesie ich ta energia, a to utoną w dużej mierze tak, bo widać było się przekonać ich przypadku Puław Hillary Clinton, że osoby jest właśnie, które są identyfikowane z tą elitą, ale mogą mówić o tym, że są kobietom, że zmienią świat na lepsze i t d . tak nie do końca to działa na tyle działa, żeby wygrała wybory w sensie została większość głosów, ale niestety głosy elektorskie się rozłożył inaczej i tutaj znaleźć w bojowe formalnie wspominać żona wie więcej głosów niż choroba, ale z biomasy z badań i kwesty jest też taka, że tutaj się pojawiły pojawiła się taka też nęci oddolna, czyli takich okazjach tez z Muchą posłanką w wodzie z 20 dziewięcioletnia po posłanka w efekt weszła do Kongresu dodam że, wykonując w swoim okręgu tak w prawyborach nowa najpotężniejszą osobę do Azji bardzo doświadczonego wieloletniego skarbnika partii Demokratycznej tak dalej polityka, więc to są momenty, w których jest takie otwarcie i jeżeli system pozwala na to wchodzą nowe osoby, ale też jest ogromna ogromne ciśnienie od dołu tak, czyli jest potrzeba on, którzy chcą mieć wreszcie na kogo głosować w złożonych w Atlancie potrzeba odnowy potrzeba odnowy właśnie nie w duchu powrotu do przyszłości, czyli w duchu konserwatywnym, ale w duchu prawdziwie progres i to też widać, że zyskują na tym w tej chwili osoby, które są z nos lewicy oto ja też do Szwecji, że w momencie kiedy, a on socjaldemokraci się ono jednak trochę bezsilny zdewaluowany mówiąc krótko przed tym ostatnim kilka lata, a teraz wchodzą wchodzą ryzykowali, bo wiele znaczą poza Ukrainą albo wzrostu tak, ale paleta bar w taka jest o tyle absurdalna, że partie, które opuściły Alliance Alliance and Heat, ale stok koalicję w każdym razie prawicowo taką centrową i dołączył się do socjaldemokratów, skąd widać, że oni po prostu będą do ciąży w kierunku właśnie takim neoliberalnym czy dalej kwestia prywatyzacji czy dalej kwestia nierozwiązanych problemów mieszkaniowych kwestia zmian związane z opieką zdrowotną i t d. tak, by to wszystko kwestie, które UE będą obciążały tak naprawdę konta Socjaldemokracji na tym torze zyskała partia, a lewicowa wata prawdziwa lewicowa tak, aby działać bardziej radykalną, ale też cały czas wszyscy patrzą co się z tego gdzie kto na wieś zyska tak, bo widać, że ludzie mają taką potrzebę, a on wyjścia z tej sytuacji realne tak to co na takie Tina biolodzy tańczyli też znudzona tym, że nie ma żadnej alternatywy możemy go wybrać albo po prostu, ale i innych starych Dziadów albo drugiej tury Dziadów mówiąc mentalnie i oczywiście rozumiemy tego serdecznie dość chcemy chcemy wybrać kogoś, kto ma pewną wizję przyszłości, kto te, które do przyszłości w sposób oczywisty niesie ze sobą masę zagrożeń i oczywiście są różne nurty w OFE w feminizmie to jest bardzo wielu społecznym bardzo różnorodny, ale rozmowy szły przy okazji rocznicy stulecia praw kobiet w Polsce pani stawia diagnozę, czyli w tym nurcie, że walka o 3 proc kobiet była skuteczna wtedy, kiedy była powiązana właśnie z innymi walkami tak tak i co do tego nie mam wątpliwości myślę sobie, że ma w gminnym niczym takim w duchu lewicowym macie oprócz dwójki premierze, a tak, ale dzisiaj rozmawiali o saldzie mieści się chociażby o terminach tym kontekście amerykańskim PAK, bo o tym, o tym m. in. mówił gość mówiłyśmy też taki moment, w którym ona mnie MF tak jest z jest masa różnych ruchów społecznych tak czy to na rzecz osób nie białych mówiąc krótko ich praw czy to na rzecz mniejszości seksualnych tak dalej tak dalej MF ruchy pacyfistyczne i ruch kobiecy był częścią tak naprawdę tej odnowy polityczno-społecznych, ale także w byłym szefie, chociaż pytanie czy tam dużą reformę z o zasadniczym kształcie przez nich w znaczeniu dla kształtu np. sytuacji matek czy rodziców to były reformy, które były prowadzone przez dosyć konserwatywne rządy tak, ale mi nikt z takim poczuciem, że musimy dążyć w kierunku większej równości, bo ona jest Alan wartością samą w sobie tak nie tylko wartością feministyczną po prostu wartością społeczną, a pan i myślę sobie, że to też widać się w różnych innych kontekstach tylko problemy zawsze taki na ile ruch kobiecy jest w stanie obsłużyć, jakby wszystkie te kwestie tak dzieje nie mamy jednak momencie do działania z pewnych sojuszy i pewnych synergii wzmacniania pewnych haseł tak jak siedział 6 lat 6070 w stanach Zjednoczonych to wtedy jest szansa na rzeczywistą odnowę Hamlet, ale także tam było widać bardzo silny, by kleszcz w latach 80 lekarz, czyli kontry taką migawkę kontrrewolucji, a no i teraz pytanie tak czy, bo widać bardzo wyraźnie, że Szkot partie kobiece to one będą uczyć będzie inicjatywa feministyczna świadczy to będzie partia kobiet w Polsce one nie działają znaczy partie interesy kobiet nie są w stanie się zmieścić taki partyjnie formule też dlatego szkoły są bardzo różnorodne i chce się klasy i chce się podczepić się w stylu życia i t d. jak masz wstałem kobiet staną się rozpadu na 2 ostatecznie do władzy w genach różne podejścia tam chyba chodziło Izrael i w majonezie antysemityzm, tak więc jak te kwestie też tokarzem w budowanie Anny projektu politycznego, który będzie odpowiadał interesom wszystkich kobiet z bardzo trudne budowanie pewnej agendy politycznej czy pewnej wizji rzeczywistości to jest oparte na równości treść oparta na Solidarności społecznej z kresów oparta na braku dyskryminacji brak przemocy po prostu taki jest nie tylko szansą dla na zbudowanie pewnej koalicji kobiecej, ale też na włączenie mężczyzn dlatego, bo bez bez włączenia mężczyzny dotąd projekt feministyczny też zawieszony w próżni czy też strony taki problem w tym nic nie mamy się do czynienia czy kobiety się bardzo zmieniają, a wielu maszyn czuję się zostawiony gdzieś z tyłu fakt, iż nie ma szczególnie młodych mężczyzn, którzy nie mogą odnaleźć w tej rzeczywistości, bo system edukacji w gruncie rzeczy zmienił się bardzo niewiele, a z bardzo tradycyjny, a on kultura popularna zmienia się, ale później w takim tempie, a on i te wzorce, które otrzymują młodzi mężczyźni często w ogóle nie odpowiadają potrzebom młodych chorych do tego zaraz wrócił wraz z Agnieszką Graff Ewą badać tylko właśnie w internecie, ale mam też przeciąć tę książeczkę Mary Beard kobiety i władza właśnie ona pisze, że nie da się łatwo wpasować kobiet w strukturach początku zaprogramowaną jako męska trzeba te struktury zmienić oznacza to zmianę wmyśleniu o władzy oznacza oddzielenie od prestiżu oznacza myślenie zespołowe myślenie o władzy całej grupy nie tylko przywódców oznacza przede wszystkim myślenie o władzę jako przyjaciel, a nawet w czasowniku ani o czymś co się posiada, choć umiejętność z rozmów bycia skutecznym wprowadzeniem zmian w świecie po swojemu rozbicia prawo do bycia traktowanym poważnie zarówno jako grupa jednostka czy jest to MO choćby przy okazji tej walki zmienia się struktura władza i w ich hierarchia ma rygor pisze o tym z niesamowitego pokazuje, że w zasadzie Dolot w starożytności system jest tak zaprogramowany, żeby w nim nie było miejsca na głos kobiet barszcz Gavia opisuje jak to samo bycie kobietą oznacza, że nie ma się na Wiśle Łęgu z tym, że nie jest kobiet ciężarnych z bakaliami Helio wzrosły o takich ochotników albo, że jak każdy z nas chcesz zostać stać no to właśnie musisz uciszyć pewnych kobieta i rangę brudne niech no bo w gruncie rzeczy hierarchia czy w ogóle ról płciowych i hierarchią władzy tak tak oto tak naprawdę chodzi bo gdyby oceniać o to, żeby zmienić w Żninie za to, żeby niektóre wozy musimy wyeliminować każdą różnicę pomiędzy ludźmi było getta i niemożliwej absurdalne, ale chodzi o to, żeby ta różnica na niego nie oznaczała, że mamy już od początku swojego życia wyznaczone miejsce w rzeczywistości społecznej i to miejsce jest miejscem AM poniżenia mówiąc krótko, tak więc jakby w tym sensie, a Annę myślę sobie, że ta zmiana struktury jest oczywista prawda najbardziej trudnym pełnym rozmawiam z babeczkami aktywistka Miss Argentyny Energa wydała takich ogromnych zgromadzeniach kobiet EMG czyta się odbywają od był noszony kilku lat, ale i one są n p . to sąd zgromadzenia, który bierze udział kilka tysięcy kobiet i całej Argentyny i to się podejmuje decyzje w drodze konsensusu, gdy usłyszałam to po prostu stopie to musi trwać tygodniami jak ten, kto w ogóle można zrobić wolniejszy od udzielonych trochę dłużej trwała, ale też polega na tym, że jakby zakładamy, że nie walczymy ze sobą tylko staramy się osiągnąć wspólny cel i to założenie staje się częścią pewnej kultury organizacyjnej sposobu komunikowania się w IT jest ten trudny moment tak czy w jaki sposób zejść z bardzo hierarchicznej struktury organizacji i rok życia społecznego jak mam styczność z Lille, a z drugiej zaś, dowodząc w zamian, wzmacniając tak było, bo wiadomo, że trasa nie jest, więc osoby, która będzie symbolem, która będzie przyciągała ludzi, która będzie liderem liderką w, a on ale aby ekspertem w autach, ale myślę sobie, że też ta różnorodność głosów i ten taki rodzaj otwarcia się na głosy, że są różne od naszych jest takim krokiem do przodu dr Elżbieta Korolczuk z uniwersytetu Sol są dentons w Sztokholmie, bo państwo kościół bardzo dziękuję również bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA