REKLAMA

Jak walczyć z mową nienawiści lokalnie? Spojrzenie na Bemowskie Centrum Kultury

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-10 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM jest 124 Przemysław Iwańczyk kłania się państwo ponownie w towarzystwie Marcina Jasińskiego dyrektora Bemowskiego centrum kultury dzień dobry dzień dobry już będziemy o tym jak można na poziomie lokalnym walczyć z mową nienawiści coś inaczej termin ten z zaczął być znane niestety bardzo przykrych tragicznych okolicznościach po śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wówczas to niektórzy gospodarze miast wpadli na pomysł, by właśnie Rozwiń » w szkołach przeprowadzić pogadanki lekcje, które miałyby na celu wyeliminować albo inaczej powstrzymać mowę nienawiści lub od tych Stanów oddolny na dole tej piramidy tak też powiedz im, a to jest coś czym państwo zajmujecie się już od dłuższego czasu nie trzeba było tragicznych wydarzeń byście po pierwsze nie tyle wpadli na to co doszli do wniosku, że warto po drugie, taki plan wdrożyli jak to się wszystko zaczęło zaczęliśmy to wszystko robić co roku 2015 dodawali, czyli tak naprawdę tu pierwszy rok, kiedy zacząłem pełnić funkcję dyrektora Bemowskiego centrum kultury i osób w liście żadnego tragicznego wydarzenia, żeby dojść do wniosku, że warto mnie nie potrzebowaliśmy żadnego tragicznego wydarzenia co więcej my bardzo duże uwagę przywiązujemy do różnego rodzaju badań analiz, które nie są dostępne dla nas wszystkich i też mieliśmy bardzo dobrą ciekawą współpracę z liceum jedynym liceum na Bemowie imienia Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej i podczas rozmowy z ówczesnym dyrektorem tegoż liceum panem Sebastianem chińskim doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście coraz większym problemem w takim środowisku szkolnym staje się to w jaki sposób młodzież do siebie odnosi, jakie ma poglądy, jakie spotykają na co dzień ich zarówno w szkole, jaki w internecie takie sytuacje nie do końca akceptowalne i ponieważ doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę tamowanie do dziś na nienawiści, zwłaszcza w sieci internet dotyka wszystkich na to spróbujemy coś z tym zrobić i wtedy przeprowadziliśmy pierwsze takie pilotażowe warsztaty, które nazwaliśmy przeciwdziałania mowie nienawiści w internecie, że i to była taka, a tak taki pilotaż który, który realizowali dla nas Janek Dobkowski i Justyna Frydrych oraz jeszcze mieliśmy taki dodatkowy komponent, a mianowicie, ponieważ to był taki czas, kiedy się bardzo dużo mówiło o uchodźcach i ten, choć stan był takim synonimem tego złego, zwłaszcza wśród młodych ludzi i drugi drugą część tych warsztatów stanowił warsztat perkusyjny z naszym przyjacielem Adamem całunem z Polakiem pochodzenia syryjskiego, który jest wybitnym perkusja realistą i ogromnym znawcą instrumentów bliskowschodnich no i to było takie 2 rzeczy z 1 strony warsztaty, które mówiły o tym w jaki sposób się trzeba zachowywać w jaki sposób też reagować jak oddzielić prawdę od fałszu w internecie jak reagować jak też przeciwdziałać takim takim sytuacjom kiedy, kiedy stajemy się ofiarą, a z drugiej strony jak wiadomo muzyka jest takim takim mediom takim nośnikiem, gdzie te różnice są chyba mniej istotne z re postanowiliśmy, że będzie to taki element kulturalny i kraj był warsztat po prostu muzyczne i to jest przeciwdziałanie mowy nienawiści czy istnieje takie narzędzie, które by ją eliminował albo inaczej powodowałoby, że nikt nie wpadłby na pomysł, by zacząć używać w ogóle to jest bardzo trudne pytanie niedawno była taka konferencja dotycząca bezpiecznego internetu tam Rzecznik Praw Obywatelskich pan Adam Bodnar głoszą takie bardzo ciekawe bardzo ciekawe przemówienie dotyczące właśnie mowę nienawiści w internecie ją wyznaczył kilka takich takich działań, które muszą podejmować my wszyscy dlatego, że to jest tak naprawdę kwestia związana z tym, że my też czasem zupełnie nieświadomie też używam tej mowy nienawiści i warto, żeby takie przeciwdziałania były w każdym środowisku zarówno w domu w pracy w szkole, ale też w sklepie na co dzień w autobusie i t d . i generalnie prawdopodobnie tego się z tak tak szybko nie da wyeliminować w ogóle da się wyeliminować natomiast na pewno można przeciwdziałać i też dlatego mamy po tym pierwszym roku pilotażowym postanowiliśmy, że wejdziemy do wszystkich szkół gimnazjalnych z na Bemowie jest takim programem, który właśnie będzie starał się przeciwdziałać takim takich norm niekoniecznie właściwym stosunkom między ludzkimi w szkolę i toteż nam się w jakim sensie udało, dlatego że do programu przystąpiły także szkoły prywatne i szkoły społecznej nawet się nawet te prywatne postanowił, że sfinansują częściowo teatr te zajęcia i to jest chyba taka taka ścieżka, którą powinniśmy wszyscy podejmować to znaczy z 1 strony starać się, żeby nasze stosunki w domu stosunki z naszymi dziećmi było oparte na wzajemnym zrozumieniu, a z drugiej strony, że wszyscy nauczyciele dyrektorzy szkół, ale także pracownicy instytucji kultury takich jak nasza mogliby rzeczywiście podjąć ten wysiłek, żebyśmy po prostu ostatecznie żyli w lepszym świecie w 30 i istnieje wobec tego taki taka paleta zachowań które, którą to Niewiem spisano w kilka punktów każdy powinien mieć na podorędziu, by reagować wiadomo każda sytuacja jest inna nie ma gotowej recepty na na każde zachowanie związane z mową nienawiści tak tak to znaczy my my w grobie już czasu bardzo mocno stosujemy taką metodę lektury nazwał mv c, czyli Marcin Nowak 1 z kominka jest on mamy zaprzyjaźnioną taką bardzo fajną trenerka pana panią Ewelinę Ragiel, z którą także prowadziliśmy tego typu działania zarówno w szkołach jak i też wśród rodziców np. w zeszłym roku mieliśmy taki program dla rad rodziców i gdybyśmy sobie tak prześledzili takie proste zachowanie marszałek, który dotyczy np. moment takiej sytuacji życiowej typu we nasz nastolatek ma nie posprzątany pokój w krajach NATO takie standardowe zachowanie jest taki, że mówimy, że nowo straszny marsz tak powiem brzydkie słowo burdel jest też brudasami już zaczyna mowa nienawiści wobec dzieci kieszonkowe, ale najgorsze co można zrobić, że tam dam się więcej kieszonkowego jak posprzątać tak to jest takie standardowe zachowanie można było to zrobić zupełnie inaczej to czy można, by było oprzeć się na takich 4 krokach, które właśnie promuje porozumienie bez przemocy, czyli z 1 strony obserwacja Fuck, czyli stwierdzenie, że w pokoju jest nieporządek z drugiej strony, żeby wyrazić swoje uczucie, jakie są związane z takich faktur czyli, że ma znaczenie dla żony Doroty jest mi przykro, że rzecz, że tak wygląda nasz do i t d. następnie trzeba by było wyartykułować potrzeby, jaką mamy, czyli że np. potrzebujemy twojej większe jak za większego zaangażowania w tym, żeby w dom wygląda lepiej, żeby był porządek w domu urządzamy też ma służyć żądała, żebyśmy się czuli lepiej i na końcu dopiero wyrażamy tą naszą, jakby prośbę o CIT mógłby posprzątać pokój czy mógłby pomóc nam w tym, żeby w naszym domu było lepiej i to jest taka ścieżka, która jest bardzo prosta nawet można powiedzieć, że to jest najprostsza ścieżka, a jak jak jak również ten komunikat, który przekazujemy prawda jest oparty z 1 strony na pozytywnym przykładem przy przekazie z drugiej strony mówimy o tym, jaki jest jaki, jakie się wiążą z tym uczucia i tak naprawdę, czego oczekujemy od LO im to konsekwencja w tym zachowaniach lub cztero stopniowa skala moim zdaniem opiera się na intuicji będzie zdawała egzamin, kiedy narzuci ją w relacji w dorosłe dziecko teraz proszę sobie wyobrazić, że nie wiem spotyka się 2 uczniów w szkole 1 z nich postępuje niewłaściwie, niech więc skargę za ucho swego kolegę i jego rówieśnik zwraca się z komunikatem słuchaj martwi mnie to jak ty postępuje, skąd zostanie przemiany łez rozbitych obawia się w co do skuteczności tego narzędzia wyszedł on akurat akurat to po to, co pan powiedział rzeczywiście może być trudne w takiej grupie rówieśniczej natomiast ta technika się również sprawdza w takich sytuacjach są tu relacje dorosły dorosły młody człowiek młody człowiek z tym, że musimy pamiętać o tym, że muszą być te 4 kroki pan powiedział tylko 1 kroku tak naprawdę w tym w tym w tym w tej swojej opowieści pominął pan te 2 daty tt 2 kroki, które powinny to poprzedzać to znaczy chodzi o to, że komunikat powinien być tak skonstruowany, żeby on wyjaśniał z 1 strony wszystko mówił o tym jakie właśnie wiążą się z takim działaniem emocje, które to czujemy i to co możemy współ żyli zdrowo zacznijmy od 2 dom de, a robisz swemu koledze przykrość postępuje z nim nie właściwie jest to coś co może sprawiać mu problem przykrość tak tak tak tak to jest pierwszy krok drugi rok stwierdzenie faktu typie pierwszy krok to jest fakt to znaczy, że zrobiłeś koledze przykrość jednak to jest jakby taka sytuacja ewentualnie, że kolega źle się czuje tak, bo to też trzeba pamiętać o tym, że, jakby to czy trzeba, jakby bezpośrednio zainteresujemy taki komunikat do do osoby czy też opowiemy o tym, ci, których druga osoba to też mało ma znaczenie w tym jak formujemy ten teren ten komunikat w oczy to jest coś takiego, że musimy się chyba nauczyć empatii też uczyć innych empatii to jest bardzo istotne musimy też pamiętać o tym, że jak taki szacunek i zrozumienia jest też coś co powinno być jak po takim naszym działaniem na co dzień taki szacunek na co dzień i dają powinniśmy też akceptować różnorodność to znaczy, a te techniki one pozwalają zrozumieć innego człowieka, nawet jeżeli się myli albo ma np. inne poglądy niż te, które my wyznajemy w związku, z czym jeżeli to jest dobry trener, jeżeli to jest dobra osoba, która rzeczywiście taki proces prowadzi to on może być skuteczny także w takich momentach takich panów przy jakim były reakcje szkół, do których państwo występowaliście i opowiadaliście, a później wdraża liście swój program być może też opieram się na fałszywej wożące mnie intuicja, ale podejrzewam, że w i znów wrócą do tych tragicznych wydarzeń po zabójstwie prezydenta Adamowicza wiele szkół i pewnie pomyślał są dobre dla Świętego spokoju zrób to przeprowadź tę lekcję niezależnie od tego czy one są nam potrzebne czy też nie, ale w warunkach wtedy nie dzieje się nic nadzwyczajnego reakcje mogą być różne i teraz pytanie czy wszystkie szkoły wydziały tak panie Marcinie ma pan rację bierzemy od sytuacji trochę bardziej skomplikowana, ale może zacznę od tego jaka była reakcja na początku, jeżeli w momencie, kiedy wracaliśmy taki program Otóż reakcje były bardzo pozytywne, dlatego że my też jak wychodziliśmy z założenia, że jakby w bardzo łatwo znajduje się wina u innych niekoniecznie znajduje swoją grą u siebie i jakby te działania podjęliśmy też, dlatego że z ich, że jest już chyba dosyć takiego przerzucania się winą to znaczy, że rodzice przerzucają winę na szkołę szkoła na rodziców i tak dalece, że musimy wszyscy jak zrozumieć, że to jest nasz wspólny obowiązek powinniśmy przeciwdziałać i jak wyszliśmy też z takim komunikatem okazało się, że rzeczywiście w szkołach to jest coraz większy problem to znaczy, że nauczyciele dyrektorzy to dostrzegają związku, z czym reakcje były bardzo pozytywne chodzi o dacie prawdopodobnie było też pozytywne, ponieważ my staraliśmy się mówić o odpowiedni sposób to znaczy zupełnie inaczej najprawdopodobniej wyglądałaby reakcja byśmy mówili takim językiem podział lewicowym to znaczy, że to jest nie wiem przeciwdziałanie dyskryminacji albo coś w tym stylu mówi się po prostu o mowie nienawiści o mowie nienawiści w sieci o wzajemnym zrozumieniu empatii tak dalej to są takie terminy, które wydawały się bardziej bezpieczne i prawdopodobnie dlatego reakcje były pozytywne teraz jest troszkę inna sytuacja i to jest też bardzo ciekawej myślę, że to wymagałoby dziś analiza mianowicie co powiedzieć, że to nasycone jest w odbiorze nie przekaże go w odbiorze ideologią jakąkolwiek to znaczy teraz sytuacja taka, że po tych działaniach, które n p . miasto stołeczne Warszawa przeprowadziło w szkołach jak i prawdopodobnie pan jej państwo wiecie jedno z takich podział bardzo konserwatywnych stowarzyszeń postanowiło zapytać szkoły bezpośrednio na jakich to było zasadach, jakie treści były były były podczas tych warsztatów przekazywane no i że to jest w ogóle nacechowane ideologią lewicową niestety też ten takim podział dysku spadło paliwa też część rodziców i w tej chwili jak staramy się rozmawiać ze szkołami o tym, to troszeczkę jest inaczej to znaczy jest lekka obawa jest prośba o to, żeby dużo lepiej wytłumaczyć przede wszystkim spisać to co chcemy zrobić po to, żeby szkoła mogła w razie czego z 1 strony pokazać rodzicom, o co chodzi, a z drugiej strony reagować na tego typu prośby od n p . Stowarzyszenie, więc mam wrażenie, że jest troszeczkę gorzej chyba należy z rzeczy panuję w ogóle państwu wytrwałości w swojej misji Marcin Jasiński dyrektor Bemowskiego centrum kultury był moim państwo gość dziękuję bardzo państwo zaproszone informacje płonie kolejny stał nasz cykl jest w niedzielny obiad w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA