REKLAMA

Naukowcy, badania i konflikt interesów

Data emisji:
2019-02-11 11:00
Audycja:
OFF Czarek
Prowadzący:
Czas trwania:
37:54 min.
Udostępnij:

Rozmowa z prof. Pawłem Łukowem Rozwiń »

Więcej: https://bmjopen.bmj.com/content/9/2/e025864 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

ich z państwo moim gościem jest prof. Paweł Łuków centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry w dobrym wcielił się zastanawiać nad tym, jakie powiązania są pomiędzy firmami farmaceutycznymi HR i osobami my, którzy tworzą wytyczne dotyczące np. rynków farmacji albo z dniem różnego rodzaju leków i chyba ważniejsze niż to czy takie powiązania są jest to czy osoby, które za te wytyczne odpowiadają informują tak jak jest to oczekiwane, a nawet Rozwiń » pewnie wymagane czy od tych potencjalnych kolekcjach informuję, żeby było jasne tu chodzi o wytyczne takie na sztukę kliniczną tak to znaczy takie, które dotyczą postępowania w określonych rodzajach schorzeń określonych rodzajów i w określonych typach gleb postępowania medycznego i wiadomo, że w tego typu wytycznych będą się znajdowały odniesienia do tego, jakie leczenie należy wdrożyć i jakie w związku z tym np. środki medyczne należy wykorzystać użyć to mogą być najczęściej oczywiście będzie określony nazw substancji tak dalej, czyli misą można powiedzieć, jeżeli są wytyczne dotyczące terapii to czy środki farmakologiczne, które tam się znajdą znajdą się tam, dlatego że one najlepiej w danym przypadku zadziałają czy, dlatego że osoba, która tworzy to wytyczne w jaki sposób związana z tym producentem i grają w najogólniejszym zarysie tak tylko pamiętajmy, że to on wpływ tego rozwiązania, ale niekoniecznie jest jawny również dla samych tych osób, które mogą podlegać takiemu wpływowi bardzo rzadko chyba się będzie zdarzało, że będzie on tak wybór określonego środka będzie w sposób jawny celowy nierzetelny z punktu widzenia wiedzy medycznej, bo pamiętajmy, że takie wytyczne powstają w w wyniku prac zespołów, czyli sporo osób, które w, którym dysponują odpowiednią wiedzą naukową i doświadczeniem zawodowym w związku z tym pewnego rodzaju kontrola już w ramach takiego zespołu jest, zwłaszcza jeżeli nie jest spory, a jeszcze bardziej region ma charakter interdyscyplinarny, czyli łączy nie tylko różnych jednostek, w czym górna spec, a łączy różne specjalności medyczne, ale również ludzi spoza medycyny prawników czy czasem etyków, a więc więcej ten wpły w czy tamten związek przez co mówi powiązania finansowe może najogólniej powiedzieć, bo od władz takie są najczęściej tutaj się bierze pod uwagę to on niekoniecznie jest jawny dla dla tych, którzy w tym uczestniczą w niekoniecznie jest, że tak jak prawo, o czym medytacji na nowsze, by teraz rozumiem, że są pewne oczekiwania polegające na tym, że opinia publiczna wiedziała, kto jest z kim związany finansowo np. tak tylko pamiętajmy, że tutaj mamy ziemian mówimy dosyć takiej rzadko dyskutowanej jeśli chodzi o tę kwestię, bo w, którą możemy ogólnie nazwać kwestią konfliktu interesów Wooda, ale jeśli chodzi o, czyli kwestię w odniesieniu do wytycznych czy rekomendacji, bo różnie są nazywane Night Lanc błędne wytyczne dotyczące wytycznych medycznych pomyłek tak zaciekle w społecznej świadomości Jasnej wiemy o korzystny, ale w innych sytuacjach konsument może naukowcy badacze często kojarzą tę kwestię konfliktu interesów z wymogami publikacje innymi np. już obecnie w naukach jest rzeczą niemal oczywistość deklaruje się o posiadanie lub nieposiadanie konfliktów interesów, kiedy się składa artykuł np. do publikacji 16 już za zaakceptowane do publikacji, więc natomiast to jest taka sfera, w której jak, gdyby tak, więc taki odczyt ten ten wymóg nie jest już tak jasne w każdym razie nie jest aż tak świadomość jego rozpowszechniona to znaczy czy świadomość tego, że istnienie jakieś konflikty interesów może wpływać na to, że owe wytyczne pójdą w takim czy w innym kierunku, że będą takie lub inne środki zaleca idzie to jest taka no chyba mało poruszana kwestia, zwłaszcza że takich badań, które by wiele dziedzin równocześnie badał czy jakąś dużą pulę takich wytycznych raczej nie ma większość dotyczy poszczególnych rodzajów chorób bądź konkretnych wytycznych, a tutaj chodziłoby właśnie o to żeby, żeby popatrzeć na to w jaki istnieje konflikt interesów czysty konflikt interesów może od razu wyjaśnił, że konflikt interesów to jest taka sytuacja, w której występują okoliczności, które powodują, że ryzyko, a związane z tym, że rekomendacje czy działania profesjonalisty nie będą kierowa występuje ryzyko, że jego rzezie, że te rekomendacje działań nie będą dyktowane wyłącznie wiedzą medyczną w tym wypadku wiedzą profesjonalną i doświadczeniem zawodowym tylko, że będą na to wpływały jakieś inne względy one często mają charakter emocjonalny czasem mają charakter finansowy czuł, że części, ale mogą one mieć również taki inny wymiar powiedzmy kwestie te listy prestiżowe, ale mogą brać tutaj mieć wpływ na to w jaki co jest rekomendowane jak mówiono często są niejawne w tym sensie nie, żeby ktoś celowo ukrywał tego po prostu są w reż to jest kwestia dobrych praktyk czy to jest kwestia bardziej o konieczności wynikającej z litery prawa ujawnienie potencjalnych konfliktów interesów to zależy, jakiej dziedzinie, ale jeśli chodzi o kwestię publikacji to co najczęściej jest kwestia dobrych praktyk dobrej praktyki przyjętej przez tzw. szanowane wydawnictwa czy szanowane tytuły naukowe, a właściwie dzisiaj opublikowanie czegoś wartościowego na arenie światowej czynami na arenie międzynarodowej bez spełnienia określonych wymogów etycznych, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z wadami dniami na dotyczącymi ludzi czynnym udziałem ludzi lub zwierząt bądź takich, które np. mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i t d. właściwie publikacja jeszcze jest nim niemal niemożliwa, ale głównie z szanowanych czasopismach, ponieważ wiemy, że rynek czasopism dzisiaj dosyć agresywny i powstaje sporo takich czasopism, które specjalnie wymagań nie stawiają, chociaż też nie jest takie oczywiste niedawno ukazał się artykuł dotyczący GMO transplantologii i dotyczyła tego ducha dochodziło od doniesienia o autorów z Chin na temat, a które dyskutowały umawiały omawiał proces leczenia i t d. i się okazało, że w czasopismach w zachodnich, które one też te doniesienia były publikowane w kontrolach n p . czy ocena tego chcieć, skąd pochodziły narządy przeszczepione czy nie pochodziły mówiąc w szczególności od więźniów okazało się, że ta kontrola nie była taka szczelna i w zasadzie w wielu wypadkach albo nie było informacji o pochodzeniu tych narządów albo były informacje, które łatwo było zweryfikować ocenić, że one nie są wdrażane nie pochodziły z od osób, które dobrowolnie zażycia zdecydowały, że śmieci można też pobrać narządy i t d. więc to nie jest tak, że to jest jakaś doskonałe sito, ale pamiętajmy, że to jest kwestia tego co możemy nazwać etyką recenzenci kocha nie tylko wydawniczą to już jest jakby taka troszeczkę inna niż inne dziedziny, o których pewnie większość badaczy więcej, więc już kwestii konfliktów interesów w odniesieniu do tworzenia wytycznych udzielonych kwestie publikacji wytycznych i kwestia raczej w przestrzeni dobrych praktyk dobrego zwyczaju polegająca na tym, że publikuje jakieś wytyczne, ale jednocześnie informuje o potencjalnym konflikcie interesów dobrą praktyką jest powiadomić odbiorców, że osoby, które brały udział przy pisaniu przygotowywania określonych wytycznych czerpały z dnia rozmaite korzyści czy były powiązane w jaki sposób jest tak jak tutaj w sprzęt n p . z firmami farmaceutycznymi co oczyszcza automatycznie nie dyskwalifikuje nie dyskwalifikuje sam fakt znajdowania się w takiej sytuacji nie dyskwalifikuje kogoś jako eksperta, który z wiarygodnym ekspertem ujawnienie istnienia takiego konfliktu czy potencjalnego konfliktu, bo nie musi rzeczywiście występować w tym sensie, że ten wpływ może nie wspomni pomimo tego, że się czerpie korzyści jest się pracuje na rzecz firmy farmaceutycznej ta nie musi wpływać samo przez się, na jaką jest zarejestrowanie osądu profesjonalnego, ale zadeklarowanie czegoś takiego, czyli walka z troską o nazwijmy to transparentność są oczywiście sposobem na zadbanie o to, aby te rekomendacje były wiarygodne wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM zobaczymy jak te deklaracje, czyli informacja o potencjalnym konflikcie interesów wyglądają w praktyce, jeżeli chodzi o autorów wytyczne inne państwa mają gości jest prof. Paweł Łuków z centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego informację o godzinie dziesiątej jedenastej w 20 po informacjach wracamy do programu off czarek był w ich w czołówce, ale chcę iść prof. Paweł Łuków centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem rozmawiamy o autorach, którzy tworzą tzw. wytyczne dotyczące np. różnego rodzaju terapii przykładowo tak jak rozumiem, bo zależy teraz szczegółowo rozlicza przykładowo, że coś do lekarza mówi panie doktorze pani doktor baba za zbyt wysoki poziom cholesterolu robimy badania i wychodzi jakiś poziom no i teraz od tego, że to jest poziom 3 torze w porze jest podwyższony albo w normie albo nie albo winny sposób nie nie w porządku gminy zależy na psychoterapię wszystko co kraj może prowadzić taki tryb życia pan prowadzi albo i jest za wysoki przepisy o panu leki dla obniżenia i teraz, dlaczego w ogóle trzeba przepisać leki i tak albo jakie leki trzeba przypisać inny może nieprecyzyjnie nazwana czasom taka czasem tak, ale np. jakie jakieś substancje aktywne tak to rozumiem te wytyczne tworzą jakieś osoby na rozpętanie właśnie trzyma pod podwyższony stopień poziom cholesterolu, a skąd o tym wiemy no nie ma wiedzy uniwersalnej, która wynika z przyrody, jaka część sama siebie tego zmierzyć z pewien konsensus jak osób ekspertów, którzy mówią wg naszej najlepszej wiedzy ten poziom jest taki, ale cholesterol to jest tylko 1 z dziedzin 3 jedno z kategorii, które z metod badania, którym dzisiaj rozmawiamy zbadał obu tych do tych kategorii było 10, czego dotyczyły to mówimy o artykule, który okazał się być ślady kół tylnych opon chował kilka dni temu wyraz temu, a w tym miesiącu mają dotyczyć różnych dziedzin medycyny graczy jeśli chodzi o te wytyczne, na których przeprowadzono badanie z badań ma tam początkowo wytypowano aż 347 tych wytycznych dodajmy, że to dotyczą to są wytyczne, które były zgromadzone w repozytorium australijskiej agencji odpowiedzialnej za badania naukowe w dziedzinie zdrowia w UE, ale badacze tutaj wylicza wybrali 33, które uznali za reprezentatywne i tam były m. in. wytyczne dotyczące leczenia astmy nowotworów chorób serca cukrzycy zdrowia psychicznego otyłości, więc tak Hall no neurologiczne były jak widzę energetyczne, a więc taka dosyć zróżnicowana zróżnicowana próbka i chodziło o to, żeby zobaczyć, jaki odsetek autorów, a w ogóle, jaki odsetek, a informuje, że ma wytyczne w ogóle informuje, jaki odsetek spośród autorów tych wytycznych informuje, że ma jakieś konflikty interesów i lansowania się zgadza zastaną rzeczywistość tak jest w UE może warto jeszcze myśleć, zanim przejdziemy do tych z listą myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć nie inaczej, gdyby odczarować podejrzenie czy usunąć podejrzenia, jakoby było coś złego w tym, że żal, że ci badacze są za nią za zaangażowanie we współpracy z przemysłem farmaceutycznym co do zasady nie jest to nic złego wręcz przeciwnie powinniśmy oczekiwać że producenci środków, które mają nas leczyć będą zasięgania informacji z najlepszych możliwych źródeł, a tymi źródłami oczywiście są fachowcy badaczy naukowcy lekarze przeprowadzą badania naukowe w tej dziedzinie po drugie, podmiot o Unii jest ta wiedza, która jest potrzebna potrzebna przemysłowi po drugie musimy też pamiętać, że przemysł jest jak gdyby tym takie miejsce w naszym to on dostarczała na rynek dostarcza nowych metod leczniczych wobec tego ta współpraca jest, że w pewnym sensie nasze jest po prostu konieczna co więcej finansowanie badań współfinansowanie z Rosji z przemysłem również jest elementem na to, aby te badania skóry szybciej IT wytyczne są w euro za takiego pośrednika między nauką przemysłem, a praktyką kliniczną i chodzi o to, żeby ten filtr czy ten tandem właśnie czujemy się, jako że jak najlepszej jakości, aby ta praktyka kliniczna potem była przynosiła jak najlepsze efekty no i co z tych badań wyszło z tych badań wyszło mi przede wszystkim są, że zaledwie 14 %, ale autorów takich przerw współautor, bo to są duże zespoły nałogu zadeklarowało, że posiada jakieś jakieś konflikty interesów w charakterze finansowym przy czym to finansowe tak w tym badaniu zdechnie jakoś przez związki finansowe scharakteryzowano w ten sposób, że dotyczyło to oczywiście wypłaty za konsultacje doradztwo w honoraria za wykłady zwrot kosztów podróży z o współudział w patentach czy czerpanie przez WHO za robienie ich finansowanie grantów badawczych, czyli dosyć szerokie spektrum, w którym ktoś tak może czuć się wdzięczny, że został w jaki sposób wynagrodzone lub obdarowany przez przez firmy farmaceutyczne i jej za to dojeżdża się nie musi być w tym nic nagannego tak, że mamy firmę, która finansuje jakieś badania, które służą do dotarciu jakiś wiedzy, która będzie użyteczna dla wszystkich tak i tak jak mówię jest tylko 14 % autorów z zalet zadeklarowało posiadanie takich konfliktów co oznacza, że oprócz tego ma cała pozostała grupa to są ci, którzy albo zadeklarowali, że nie mają albo nic się nie odzywali w tej sprawie w PRL i z tej grupy 24 % w rzeczywistości miała jakiś konflikt interesów z tak wyszło z tego badania jak i w jaki sposób autorzy to ustalali mianowicie po prostu przeszukiwanie bazy danych z publikacjami autorów owych owych wytycznych, bo oni prowadzą działalność naukową oczywiście na publikowali prace naukowe, które m. in . są źródła oczywiście wiedzę m. in . która jest potem przekładana na owe wytyczne i Polsce i to co jest ciekawe to właśnie, bo to jest niecała 14 z tych, którzy opublikowali w ciągu 5 lat 5 lat przed napisaniem wytycznych opublikowali artykuły, w których deklarowali źródła finansowania badań czy rozmaitych rzeczy czy, jakiego wsparcia o charakterze materialnym ze strony przemysłu farmaceutycznego nałożyły się domyślać, że deklarowali w czasopismach, dlatego że czasopisma oczekują tego wymagają, czyli mówiąc inaczej przypominają autorom o tym, że powinni tę sprawę o wyjaśnić można, by zatem sądzić, że w wypadku pisania wytycznych tego rodzaju nie byli także od powinny być wspomnieć Aleh zmierzam do tego, że być może nie nie przypomina im ten, kto jest sponsorem czy organizator często najczęściej są organizacje o charakterze profesjonalnym Towarzystwa bądź czasem proszą władze publiczne, ale które zlecają przygotowanie takich wytycznych i wówczas z tego można, by wnosić te rozmaite podmioty, które zlecają przygotowanie takich wytycznych, ale po prostu nie przypominają zaproszonym ekspertom, którzy mając doświadczenia w mam wrażenie, że świadczy to przede wszystkim o tym, że ta sfera tworzenia wytycznych MAK kończą medycynę jest jak pod tym względem trochę zapomniana no bo jeśli myśli jeśli sponsorzy jak można podejrzewać nie przypominają autorom wytycznych o tym, że to tę sprawę również trzeba zadeklarować to widać, że nie jest to obecny w świadomości po drugie, jeśli autorom owych wytycznych samo to nie przychodzi do głowy Topshop znowu można podejrzewać, że widocznie nie dostrzegają, że to jest istotna kwestia widocznie w ich myśleniu tego rodzaju zagrożenie, bo cały czas mówimy o zagrożeniu ani o rzeczywisty wpływ te zaś w tego typu zagrożenie występuje duża że, gdy jedno niebezpieczeństwo, o których rozmawiamy polega na tym dno chociażby na pełnym zaufaniu tak do wytycznych, że jeżeli mamy wytyczne NATO chcemy wierzyć w to, że one zostały przygotowane zmyślą o naszym jak najlepszym interesie taki, że są jacyś eksperci, którzy podejmują pewne decyzje czy wykorzystują wyniki badań po to, aby wszystkim żyło się lepiej, a nie, dlatego że ktoś w jaki sposób na nich wpływał, bo i, że oni sami ulegają jakiemuś wpływowi volvo, bo to, że ktoś próbuje wpływać wpływa 3 to niekoniecznie musi być także lekarz to robi celowo natomiast tu chodzi o o przekład wiedzy naukowej to pamiętajmy, że źródłem wiedzy w medycynie i zaleceń podstawą jest wiedza czy dane empiryczne, które zostały w sposób krytyczny rzetelny uzyskane, ale moment przekładu owej wiedzy na wytyczne już łączy w sobie, ale większym stopniu umów o owo ryzyko na owo ryzyko no właśnie pewnego rodzaju zniekształcenia tej opinii profesjonalnych i wind i właśnie wydawałoby się, że ktoś kto, ale autorzy wytycznych powinni tutaj być chyba na to szczególnie wyczuleni w Lotto 3, a czy to jest to są dane dotyczące Australii otrzymamy jakieś informacje dotyczące sytuacji bliżej nas, czyli Europy albo wręcz Polski zrodziła Europa leczy stany Zjednoczone to istnieją badania, które jest w zasadzie potwierdzają to co są oferty są zgodne z tym co ustalili Australijczycy, że ten odsetek ujawnienia jest dosyć wysoki jeśli chodzi o tych kont potencjalnych konfliktów interesów jeśli chodzi o wytyczne ne, ale po to, co wyróżnia to badanie to rząd czy ZUS w dosyć sporej puli i różnego rodzaju wytycznych co znaczy z różnych dziedzin tamte badania, które są dostępne po zdaniu nic się z wielkim tańczy ze Stanów zjednoczonych one zwykle dotyczą określonej w określonej tych 2 chorób czy rok czy choroby czy rodzaju interwencji ne, więc nie mają takiego wszechstronnego charakteru, a jak wygląda w Polsce w UE i kompleksowym badaniem jak rozumiem raczej Janie jestem świadom takich badań, przeglądając wytyczne, które są dostępne na internecie w Polsce dziś rano zajrzałem przejrzałem 12 z nich jednych w 1 z nich znalazła wyraźną deklarację konflikt potencjalnych konfliktów interesów przez autorów, których każdy zadeklarował i w jakim charakterze występował, a w innej z wytycznych było napisane, że deklaracje dotyczące dotyczącego potencjalnych konfliktów interesów można znaleźć na stronie internetowej tu podany adres szukałem mniej więcej 1015 minut nie udało mi się znaleźć na tej stronie owych o owych informacji, ale być może coś przeoczyłem w każdym razie były tam najnowsze wytyczne z tego roku już obowiązujące na ten rok natomiast informacji dotyczących konfliktu interesów nie był to srebro to też jest interesujący, ale metoda mówienie odsyłam do konkretów do innego źródła, bo w rozmiarze pewne oczekiwania w grafikach zobaczy szybkość kodeksu dobrych praktyk byłoby, że jeżeli powinienem coś zadeklarować co może być informacją istotną dla odbiorców takich wytycznych no to pojęcie zadeklarować tu i teraz nie odsyłać do winy źródła, które no może być łatwo zmieniane, by nie sugeruje, że coś co nierzadko chodzi o to, że może powodować serwery tak może może nie mam dostępu do internetu, lecz trudno to rzecz jest ode mnie, że zaraz po prostu przeczytać w miejsce w tym tego oczekuję będę jeszcze poszukiwał informacji w innych źródłach wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o 1140 z państwa mają gości jest prof. Paweł Łuków z centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Paweł Łuków centrum bioetyki i biuro prawa Uniwersytetu Warszawskiego w państwa moim gościem wznowiono badania, w które informują o tym czy konflikt interesów jest przedstawiany w przez twórców w różnego rodzaju wytycznych dotyczących terapii dotyczących użycia konkretnych albo ogólnych medykamentów w tym podsumowaniu tego australijskiego badania czy badania wytycznych dotyczących praktyki klinicznej w Australii 2 to też zwrócić uwagę, że więcej tych innych nie wspomnianych graczy nie za sygnalizowanych konfliktów interesów jest inny u tych autorów, którzy pracowali nad takimi kwestiami jak np. cukrzyca w czy też kwestie związane tak, żeby sercowo-naczyniowe niż z tymi dotyczącymi np. zdrowia psychicznego, a z drugiej strony to też pytanie brzmi, że ważne jest, jeżeli chodzi o deklarowanie i nie deklarowanie potencjalnego konfliktu interesów, kto jest sponsorem badania czy ktoś sponsorem wytyczne, które mają powstać czy rząd czy nie rząd właśnie owi badacze australijscy ustalili, że z tych wśród tych wytycznych, które oni poddali analizie wypadku, kiedy sponsorem zamawiającym zlecającym przygotowanie takich wytycznych była był podmiot publiczny czy jak oni mówią rządowy to wówczas o brak brak deklaracji dotyczących konfliktu interesów występował rzadziej niż w wypadku tych, które były sponsorowane przez podmioty nie rządowe jak auto nazwali go przed pamiętajmy zdaniem już te nie będą konieczne firmy farmaceutyczne właściwie raczej nie tylko zdobędą Towarzystwa lekarskiego, a podobne podmioty i że wówczas wówczas ten odsetek deklarowanych konfliktów interesów jest niższy niż w wypadku tych przez rząd publikowane w rozwoju profesorze, ale rozumiem, że rozmawiano o potencjalnych zagrożeniach ani o jakimś patologicznym stanie my zastanawiam się czy istnieją proste narzędzia, aby to zagrożenie zmniejszy się czy w mówimy raczej o działaniu na poziomie edukacyjnym czy mówimy raczej o zmianie posta w poprzez edukację informowanie czy też stworzenie kodeksu dobrych praktyk czy raczej sugerowałby pan stworzenie bardzo jasnych przepisów i razem z sankcjami konsekwencjami pozują w rzezie powiedzieć, że 1 sposób jest dobre na wszystko jest byłoby błędne przede wszystkim trzeba pamiętać, że po pierwsze to jest to, o czym jaka jest wrażliwość jak to się mówi świadomości tego rodzaju zagrożeń w dużym stopniu zależy od samego tego procesu przygotowania zawodowego kształcenia zawodowego, zwłaszcza na poziomie kształcenia przyszłych naukowców, czyli głównie tor będzie na poziomie powiedzmy studiów magisterskich po to, zwłaszcza już na studiach doktoranckich, czyli na wprowadzenie odpowiedniego kształcenia w tego rodzaju na tym poziomie wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną po drugie, wydaje mi się, że ważne jest to w jaki sposób dokształcania się odbywa jeśli chodzi o kształtowanie oczy uszy przede wszystkim przekazywanie informacji o istnieniu takich standardów, a po drugie, uwrażliwianie jak to się mówi na to żeby, żeby tych standardów przestrzegać dostrzega potencjalne zagrożenie to wręcz do kształcenia powinny mieć charakter, że tak byłem zintegrowany z kształceniem w konkretnej dyscyplinie wiedzy konkretnej dziedzinie nauki nie może być tak, że mamy oddzielnie z dachem lekcje etyki oddzielnie lekcje bez NES fizjologiczny czy też czegoś tam wówczas powiązanie tych 2 rzeczy nie jest szczególnie jest oczywiste nie jest takie jawne dla dla osób uczących się z pewnością dobrym podejściem jest tworzenie kodeksów dobrych praktyk czy obłożenie kodeksów od razu, ale pewnego rodzaju w społecznej nazwijmy to atmosfery czy kultury również korporacyjnej jeśli chodzi o o zarówno środowisko lekarskie, jakie środowiska przemysłu farmaceutycznego, czyli tworzenie pewnych ram, które niekoniecznie mają normatywne, które niekoniecznie mają charakter twardego przepisu prawa, ale posługują się taką sankcję jako opinia prestiż, kiedy bycie osobą, która w re ujawnia potencjalny konflikt interesów jest traktowane jako, a jako świadectwo rzetelności badawczej ani jako dowód komina autorstwa niestety ja byłem kiedyś świadkiem wypowiedzi pewnego bardzo ważnego lekarza, który przedyskutowania New propozycji, aby wprowadzić i egzekwować kodeks przejrzystości jeśli chodzi o współpracy z przemysłem farmaceutycznym i propozycja była taka ona zresztą realizowana, aby publikować nazwiska lekarzy, którzy uzyskali rozmaite formy wsparcia np. opłaty konferencyjne i przejazd i t d . od firm farmaceutycznych Otóż odpowiedź żywot po reakcji na taką propozycję ów wpływowy lekarz powiedział, a to będą powstawały takie listy krezusów jego obawa po pierwsze, prawdopodobnie zdradzała pewnego rodzaju kulturowe przeświadczenie, że posiadanie pieniędzy czy czerpanie korzyści tego rodzaju poprzez współpracę z przesuwa matrycy, niszcząc co do zasady złe, a nie jest od kogo mają się firmy farmaceutyczne zdobywać wiedzę nie odsiew co prawda tylko o tych, którzy pracują w medycynie, czyli od lekarz, a po drugie, jakiegoś takiego takie przeświadczenie że, że właśnie jest coś niewłaściwego być zamożnym samo przez wsie to już nie jest to uczciwie zarobione pieniądze to nie powodu się wstydzić, ale często obawy się nie sprawdziły to znaczy kwoty, które są deklarowane na ogół nie są wysokie szczególnie nie są to listy krezusów w czasie wizyty są demonstracje lepiej nie będę mówił, bo może to być ocenione jako stronnicze, a z drugiej strony mamy sytuację mleko się rozlało i tak nie powiedziała mi do rozwoju głupio wyglądam, bo okazało się, że jednak coś jest zakłada, że w obydwu sytuacjach to są powiązania, które nie są powiązane z powiązaniami szkodliwymi państwowych Misiek z juniorem transparentne, a w jawność jest bardzo prostym narzędziem wręcz przeciwnie myślę, że dobrze, by było tworzyć praktyki, która polegałaby na tym, że wykrycie, że ktoś nie ujawnił, a odbędzie się wiązało z jakiego rodzaju sankcją społeczną i nie najlepszą opinią raczej niższy właśnie ujawnienie, czyli Invest też będzie będzie będzie dobry sposób czy wprowadzać odpowiednie przepisy prawne w nowy przepis prawny byłby taki ma dosyć już mocnym narzędziem i Tomasz też wymaga jego zdaniem pewnej egzekucji jak znaczy, żeby przepis nie był martwy to należałoby stworzyć komisję, której dać się uprawnienia do tego, żeby kontrolowała zapominała karała administracji tak dalej my, a pan profesor poznają sądzi, że na tym etapie warto po prostu wszczepić pewne zachowania pewne dobre praktyki pewne pewien sposób myślenia, że jeżeli jestem praktykiem takiej ani inne dziedziny to wymagane jest ode mnie na poziomie dobrego zwyczaju pewne działanie czy też informowanie tak, żeby być poza podejrzeniami czy poza przyjętym po prostu, żeby być rzetelnym uczciwym Tęgoborze żałuję, że klarowność ta transparentność przy tworzeniu takich wytycznych ona ona ona jest niesłychanie ważna właśnie z punktu widzenia zaufania pacjentów i praktyków czy lekarzy pielęgniarki i t d . po profesjonalistów medycznych ona jest niezbędna do tego, aby ani darzymy te wytyczne zaufani to znaczy, aby mieli poczucie, że na, że to wytyczne rzeczywiście jest ich wtedy, kiedy są przestrzegane to rzeczywiście maksymalizuje szansę na powrót do zdrowia czy zdiagnozowanie trafne choroby i t d. natomiast w momencie, w którym my wiemy, że tego rodzaju powiązania występują częściowo wolnych, ale nie wiemy, że w danym przypadku one występują to mamy z rodzajów takiej atmosfery podejrzliwości i myślę, że właśnie, więc ja sądzę, że podstawową rzeczą jest kształtowanie właśnie pewnego rodzaju kultury życia publicznego być może na nasz być może na pewno należałoby wziąć pod uwagę również funkcjonowanie instytucji publicznych, które zamawiają zlecania przygotowywania tego rodzaju dokumentów, żeby tam było twarze tak powiem normalnym elementem procedury zamawiania tego rodzaju dokumentów, czyli np. składanie oświadczeń o braku konfliktu interesów bądź ujawnianie konfliktów zmiany istnieją eliminowanie z takich zespołów osób, których konflikt interesów jest rzeczywisty, a nie tylko potencjalne, kiedy istnieją dobre racja, by sądzić, że ten osąd profesjonalnie będzie nie będzie wystarczająco rzetelne czy ważne jest sądzi pan zbadanie rzeczywistego stanu w Polsce się raczej w tę energię należy właśnie skierować w kierunku takich działań tych panów liczyli to podział poziom praca u podstaw ja bym raczej za tym drugim dlatego, że to pierwsze to smak, a wadium jako się rozlało to inaczej jeśli są jakieś nieprawidłowości to one już są i tutaj niewiele da się zrobić w sensie takim, żeby teraz oczy oczywiście warto badać po to, żeby wiedzieć, jaka to jest skala o to, aby wiedzieć w jakim stopniu, a jak duże jest zagrożenie Czyże i w jaki sposób ponosi przekładana na na owe nowe wytyczne, bo też myślę, że warto podkreślić, że my też nie wiemy jak dużym stopniu o tego rodzaju wytyczne mogą być zlikwidowane właśnie poprzez poprzez takie tego rodzaju konflikty interesów rządu raczej za tym, aby myśleć o tym w jaki sposób kształtować kulturę funkcjonowania tego świata naukowego w ogóle, ale medycznego tutaj w szczególności jak również funkcjonowania instytucji publicznych i właśnie tego dotarłem interfejsu między nauką przemysłem, a praktyką kliniczną czy przejrzystość przejrzystość, która potem przykro przekłada się na zaufanie nie chodzi o to aby, by piętnować KBP, aby mieć Jasną sytuację przejrzystą sytuację szerzej, że chodzi o przejrzystość to co jest cenne nie tylko przy powstawaniu wytycznych dotyczących procedur czy dotyczących różnych dziedzin medycyny, ale w ogóle wżyciu publicznym tak myślę, że to co jest ważne to jest to, że można zaobserwować 222 takie, jakby zagrożenia w tym 4 w tym obszarze nie tylko dotyczącą medycyny po pierwsze, dobrze nie nieumiejętność rozpoznania konfliktu interesów, czyli przeróżnego rodzaju brak wiedzy jak i również umiejętność zidentyfikowania, ale druga rzecz to jest to, że dosyć często osoby, które znajdują się w takim konflikcie interesów czy potencjalny przynajmniej mają poczucie, że są odporne w to znaczy mają poczucie, że świetnie sobie sobie poradzą w takiej sytuacji mina mi się wydaje, że dosyć często my w ogóle ludzie przeceniamy swoje możliwości stawienia oporu tego rodzaju tego rodzaju wpływom, które skądinąd uznajemy za niewłaściwe, więc sądzę, że również uczenie czegoś co byśmy nazwali pokorą wobec tego rodzaju ryzyk też na pewno nie zaszkodzi prof. Paweł Łuków centrum bioetyki i prawa Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

Zabierz TOK FM na wyjazd - teraz 30% rabatu na każdy z pakietów Premium. Słuchaj TOK FM gdzie chcesz i kiedy chcesz!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!