REKLAMA

„Żadne badanie nie jest w stanie udowodnić, że zwiększenie surowości karania, zmniejsza ilość przestępców”

Analizy
Data emisji:
2019-02-11 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu dzisiejszą analizę poświęcimy przede wszystkim tematowi zmiany kodeksu karnego te zmiany już w formie projektu przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości i to jeszcze w styczniu, ale z pewnym opóźnieniem zaczynamy przyglądać się kolejnym elementom tej propozycji zmian w kodeksie karnym w ta zmiana okryć dzisiaj będziemy rozmawiać dotyczy osób nieletnich i ostrzejszego traktowania, które zdaniem Ministerstwa Rozwiń » Sprawiedliwości byłoby wskazane jeśli chodzi o kary i o populację, która wg ministerstwa powinna mieścić się w tej grupie karane więzieniem to za chwileczkę skomentujemy, a po osiemnastej wrócimy do naszego małego cyklu audycji o politykach publicznych inspirowanej konwencją partii wiosna i tym co 8 co w przemówieniu przedstawił Robert Biedroń zachęcam państwa do pisania dostaliśmy szereg maili z prośbą o to, żeby przyjrzeć się bliżej pomysłom dotyczącym kościoła katolickiego, który przedstawił Robert Biedroń, który zawarto w w tych propozycjach programowych wiosny, bo to w takim razie skoro państwo sobie życzą to my w, a oczywiście realizujemy po osiemnastej z dr Paweł Borecki będziemy komentować konkretne pomysły przyglądać temu najeżone są zgodne z konstytucją zdrowym rozsądkiem i konkordatem już teraz widać to studia naszego pierwszego gościa pan prof. Marek Konopczyński rektor pedagogium nie już nie no przepraszam profesorów Uniwersytecie w Białymstoku i wiceprzewodniczący komitetu nauk pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk jest woda jak profesor był rektorem też był nim w prawie, że wie czy Anny ożenił się, by w zamian, by w zmiana fani widzą przepraszam za tę pomyłkę wizytówce w tym, aby Niemcy przynosi temu co ministerstwo zaproponowało jeśli chodzi o osoby nieletnie i tu jest kilka propozycji pierwsza z nich dotyczy zmiany w zakresie wieku, jaki realny, jakim system chce traktować osoby nieletnie to znaczy do tej pory granicą wieku możliwości karania więzieniem osób nieletnich Gula 17 od tego, jaką ma osoba była uznawana za dorosłymi, choć kodeks karny teraz ministerstwo chce to obniżyć do piętnastego roku życia co panu co myśli zaś może od tego, że od wielu wielu lat w drewnianą w prawie cały na prawie całym świecie uznano, że osoby pomiędzy trzynastym, a siedemnastym rokiem życia są na tyle młodymi osobami niedojrzałymi osobowościowo społecznie aksjologicznie, że powinno się wobec tych osób stosować odmienne przepisy te przepisy kodeksowe tak jak wobec osób dorosłych tylko wobec na umór młodych ludzi w nawet w chaos tym momencie ustroju słusznie minionego, czyli o ustroju Polski Polski ludowej po osiemdziesiątym drugim roku powstał powstała ustawa, która nowe czasy była bardzo humanistycznej Humanitarna mianowicie kodeks po kolei jednych był u PN, czyli ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która wyraźnie powiedziała, że młodzi ludzie nieletni w chwili między 13 ma 17 rokiem życia nie popełniają przestępstwa tylko czyny zabronione lub czyny karalne to jest diametralna różnica w związku z terenów myśmy to dlaczego mamy nastolatka traktować inaczej niż osoby w pełni Drozd, dlatego że nastolatek niema ukształtowanej osobowości, dlatego że nastolatek nie posiada jeszcze ukształtowanej tożsamości, czyli pewnego sposobu myślenia samymi własnym świecie nie ma ukształtowanego systemu wartości jest podatny na wpływy zewnętrzne to tak jakby różnica między nastolatkiem ma, czyli między kimś, kto skończył 13 latach nie skończył 17 jest mniej więcej podobna jak byśmy traktowali jako ludzi w tym wieku siedmio ośmiolatków prawda, czyli można również założyć, że siedmiolatek też podmiot badań za swoje wyczyny cywilizowany świat świat i humanistycznych humanistyki świat pedagogiki socjologii psychologii uznaje cały czas, że wiek nieobecności, czyli wiek młodzieńczy nie jest wiekiem do, gdzie w pełną świadomością popełnia się byśmy o tym czy zmienia się zakres odpowiedzialności tak to znaczy, że jest uzależniony jest społeczeństwo oczywiście społeczeństwo rodzina to jest wiek, kiedy się kształtuje dopiero osobowość oczywiście system wartości kształtuje nie można z wojennych kogoś, kto dopiero zaczyna rozumieć rzeczywistość traktować jako kogoś, kto jest rzeczywistość jest dobrze znali jej nie potrafi się Machno chciałbym teraz panu profesorowi zacytować uzasadnienie ministerstwa dla takiej zmiany z 17 do 15 lat, ale niestety nie mogę, dlatego że uzasadnienie projektu ustawy zmiany w swym kodeksie karnym obejmuje mnóstwo kwestii, ale nie chcę nie jest to z Noble wspomniane nie wiemy, dlaczego mi czym się ministerstwo kierowało tylu, bo być może nie jest to nie, dlatego że ja nie znajduję argumentów nie znajduję racjonalnych naukowych argumentów inżynier niesie nie przeszkadzało w Legii legis jest to stały na widzom przeprowadzać kolejne przepisy natomiast warto śledzić statystyki dotyczące LM przestępstw czy też właśnie czynów zabronionych wśród osób nieletnich okazuje się, że ogólna liczba osób nieletnich, które popełniały czyny karalne spadła tak po 36 jedno procenta czytam w danych konnym K G Policji w latach 20002014 tyle tylko, że spadła również drastycznie liczba tak młodych osób, ponieważ wyż demograficzny przekroczył 18 rok życia, więc umorzenie może wciąż mamy problem może ministerstwo gdzieś tam intuicyjnie rozpoznaje, że mamy mnóstwo zdemoralizowanych nieletnich, którym trzeba przykręcić śrubę, a szyja nie rozumiemy pojęcia intuicji w swoje w takiej przestrzeni przestrzeni odpowiedzialności społecznej czy prawnej ja myślę, że w po pierwsze, zacznę od tego, że w moim odczuciu nie ma uzasadnionej przęsło przesłanki do tego, żeby karać kilku nastolatków więzieniem pojazdy o zwolnienie jest czymś ostatecznym, lecz ZAK zawsze zakład karny w Polskim systemie nie tylko europejskim systemie, gdzie nie ma kary śmierci jest ostateczne rozwiązanie w związku z tym to się zawsze zostawia na koniec tak jak w medycynie operacji zostawia się już na sam koniec wcześniej leczył się zapobiegawczo zachowawczo prawda ani od razu się operuje, chyba że sytuacja jest wymagać, ale zaraz po bardzo, żebyśmy byli tutaj byli w porządku akurat pomysłodawca Ministerstwo Sprawiedliwości nie w nie zabiera im w tej możliwości, jaką jest karanie czy to kuratorem są nadzorem kuratorskim czy to poprawczak kim tzw. gdy jest szereg tych może być tylko dodaje karanie piętnastolatków jest, że jak więzienie w Prusimiu uzasadnić, dlaczego Otóż z rozwojem no właśnie o ja szukam szukam cały czas tego ciała znaleziono żadnych szans dla nieletnich przestępczości nieletnich spada oczywiście czasami się zdarza także jak i jakość tych przestępstw, czyli w inny dramatyczne w tej sytuacji jest wysoka no ale tak zawsze było historii jest pewnie będzie w każdym społeczeństwie będą jednostki, które będą od rysowania odbiegał od normy jednostki patologiczne, ale problem jest czymś innym problem jest tym, że osadzenie młodego człowieka więzieniu po pierwsze, dystansuje go być może na całe życie w do społeczeństwa tracimy tego kogoś po drugie nie dajemy mu żadnych szans z powrotu do normalnego życia, ponieważ nie jest tajemnicą, że pobyt szczególnie młodych ludzi zakładzie karnym ma dla nich bardzo demoralizujący wpływ to nie jest wpły w resocjalizacyjny oraz testów demoralizujący, bo taka jest osobowość tak tak jest tak taki sposób myślenia młodych młodych ludzi po drugie, weźmy pod uwagę, że czyny połowy czy niektóre, których dopuszczają się młodzi ludzie na ogół wymyka z wynikają nie jest ich zła wewnętrznego co oni stworzyli rząd psychopata Michalak to pan tam nie tylko wynikają z tego, że albo środowisko rodzinne patologicznie funkcjonuje albo zespół czynników takich socjolog dennych wokół niego do tego młodego człowieka pcha w związku z tym wina nie jest ewidentna młodego człowieka, że popełnia czyn, jeżeli kierujemy się wygrywa główną przesłanką prawną, że jeżeli ktoś popełnia przestępstwo to psy jest winny temu przestępstwu to dni ta reguła nie działa w przypadku młodych ludzi w związku z tym nie nie widzę uzasadnienia, żeby karać młodego człowieka pobytem w zakładzie karnym bez względu nawet na rodzaj popełnionego popełnionego czynu co do zakładów poprawczych co do dozoru nadzoru kuratorskiego ma to oczywiście istnieje cały czas w systemie ma swoje swoje plusy i swoje minusy należącym do dzisiaj rozmawiamy o tym, właśnie co działa, dlatego że pojawiła się też w 1 z artykułów prasowych w Onet PL polecam państwu ten tekst Magdaleny Osińskiej wypowiedź 1 ze specjalistów, który powiedział, że zna więźniów, którzy od poprawczaka trafili później do więzienia, a potem do kolejnego i właściwie nawet na wolności potrafili spędzić w sumie przez kilkadziesiąt lat 4 miesiące, więc lody z poprawczaka już za właściwe spotkanie na osobę nieletnią, która będzie miała kłopoty z prawem to zaraz jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy na chwilę do projektu Ministerstwo Sprawiedliwości, który zakłada, że o ukaranie więzieniem będzie możliwe nie tylko od piętnastego roku życia w zamiast siedemnastego, ale również w przypadku szerszej szerszego katalogu czynów zabronionych dopisuje było do tej listy kwalifikowaną dwójkę lub pobicie sprowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego zgwałcenie kradzież z podziwu kradzież również czy krótkotrwały zabór pojazdu mechanicznego i tutaj mamy uzasadnienie panie profesorze ministerstwo postanowiło uporządkować katalog, ponieważ to są wszystko czyny zabronione zagrożone karą od sieci 3 lat więzienia w związku z tym za wszystkie z nich powinni móc odpowiadać nieletnim ewentualną karą więzienia no tak to jest swoiście rozumiana sprawiedliwość społeczna matematycznie bardzo tak matematycznie, a co, jeżeli coś zabrać Iza AK jest zagrożone karą powyżej 3 lat no to bez względu na wiek poziomy te osoby w nową jej karać jak żyć tak jak podziela wstęp jedno w bardzo boleję nad tym zapisem i uważam, że nie jest niezasadny z naukowego merytorycznego społecznego oraz cywilizacyjnego, a mam też wątpliwości czy prawnego punktu widzenia, bo to jest takie wyjęcie z niej jedności określonych form tak jak ja bym się zachował tutaj nie jest określony sposób, a na ulicy określa sposób tuby nie był karany np. tata był karany prawda, więc taka wybiórczość i ich uważam, że to przyniesie więcej szkody niż pożytku dla 3 zwiększymy ilość młodych ludzi zaangażowanych do dorosłego społeczeństwa, które będzie hasło widniało, że zmarnowaliśmy im życie i na samym początku drogi życiowej zniszczyliśmy im w przyszłości rosły w no ale ministerstwo się bronić tym, że wcale tak źle nie będzie, ponieważ ostatecznie w rękach sądu w znajdzie się decyzja o tym jak to daną osobę ukarać nie będzie to obligatoryjne, aby daną osobę kierować do więzienia sąd wciąż będzie mógł zastosować te lżejsze formy w karaniu co to on na to pytanie poco to wydanie pozwem o tym, nawet zdanie cytat sąd orzekający będzie miało zatem możliwość orzekania kary w bardziej szerokich granicach adekwatnym do konkretnego wypadku, ale to może iść w innym kierunku może zwiększymy ilość ilość możliwości działań profilaktycznych prewencyjny wychowawczych, dlaczego jest taki krótki jest winny jest karą w swojej ustawie o głosowania w sprawach nieletnich szliśmy w kierunku wydłużenia Golis oprócz tych 56 katalogowych wprowadź do 15 innych, które mają charakter resocjalizacyjny, a nie charakter penitencjarny, które mają charakter profilaktyczny i do Andrychowa służy et Cetera et Cetera najdalej od prozy wprowadzono drugą część audycji porozmawiamy o tym jak wygląda resocjalizacja w Polsce, jakie są przepisy, jaka jest praktyka i gdzie tu szukać RO prawdziwych rozwiązań ani populistycznych prof. Marek Konopczyński w studiu zaraz po informacjach wracamy kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas pan prof. Marek Konopczyński Uniwersytetu w Białymstoku i wiceprzewodniczący komitetu nauk pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, a rozmawiamy na temat elementu większej całości, jaką jest zmiana kodeksu karnego zmiany przygotowało MON przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w, a my dzisiaj skupiamy się na tych częściach propozycji, które dotyczą osób nieletnich w pierwszej części rozmowę w dyskutowali na temat tych tych pomysłów, by po pierwsze, obniżyć wiek, w którym osoba nieletnia odpowiada jak dorosły z 17 do 15 lat chciałoby ministerstwo, a po drugie, poszerzenia katalogu czynów zabronionych, za które taka osoba mogłaby ona po prostu mnie być ukarana więzieniem, ale teraz chciałbym, żebyśmy już porzucili ten projekt ministerstwa IMG bezzasadności tych propozycji, bo nie są nawet przez samego pomysłodawcę uzasadnione wójt nie ma ani słowa na temat tego czym wzrosła przestępczość wśród młodych czy zbierała Perła w nos, a mamy wiele, ale o tym, o czym oczywiście, że resort o tym nie wspomina, mimo że policja się nawet tym chwalić w każdym razie chciał, żebyśmy przeszli do drugiej części rozmowy na temat tego on est co mamy obecnie czy coś w ogóle działa w UE i co mogłoby być znaczy jak teraz elekt jest traktowana młodzież, która popełniła czyn zabroniony czy system w poprawczaku zakładów poprawczych brak nadzoru młodzieżowych ośrodków wychowawczych był bardzo się nazywa systemie tak tak jest jak długo jak to działa obecnie zanurzanie działkowym tak różnie działa to zależy oczywiście od ludzi tak jak w szkole, jeżeli dobry nauczyciel to dzieci co się uczyć się, że jest zły nauczyciel unikają nauki tańców polskich kolei, bo są szkoły w górach jest jako system działają w tym słabszy lepszy nauczyciel wciąż dostarcza od tak, tak więc tak wpływów Polski system zakłada takie 2 typy podstawowe typy ośrodków resocjalizacyjnych dla nieletnich to są młodzieżowe ośrodki wychowawcze usytuowane w resorcie edukacji i zakłady poprawcze schroniska nie dla nieletnich usytuowane w ministerstwie w Ministerstwie Sprawiedliwości podobnie zakłady karne w oprócz tego istnieją ach, istnieje taki system przyniósł pro próba Sejny jak nadzór przydarzy nadzór kuratora sądowego jak kary, by w windy nadzór wychowawczy rodziców takie już zupełnie miękkie Kalisz jest za mało oczywiście miliony nic nie są wystarczające i teraz tak młody człowiek na to pozwoli pan powie, gdybym mógł być bolesne rozłamowcy z ministerstwa co powinno być dopisane jakiś czas do tego wachlarza narzędzi przede wszystkim zwiększenie zwiększenie wagi tej instytucji wychowującej, redukując to znaczy my way to szkoła powie Polska szkoła powinna przejąć część obowiązków od rodziny jest szczególnie związany jest związanych z Indii jest wychowaniem i profilach, a to jest wciąż tak jak w jakie chodzi o docent zawsze było tak, że któryś uczeń sprawia więcej kłopotów to po prostu się go odsyłało do coraz słabszy szkoła na koniec rozgląda się już amatorzy pływania teraz myślę, że tak funkcjonuje w nadzorze funkcjonuje taka, iż nawet nie to szkoła stygmatyzuje negatywnie stygmatyzuje się piętnuje taką osobę, która zaczyna unikać chodzić na wagary, jeżeli wskaźnikiem demoralizacji nadal te wskaźniki mają charakter bić się wyraźny to są wskaźniki palenie papierosów przeklinanie dywagowanie i t d . i t d. i one są przyczynkiem do tego, żeby tym młodym wilkiem zajął się sąd dla nieletnich to dziwię się, że tak mało spraw jest w sądach, bo przeciętnie jedno z remizy młody człowiek, gdy dokonuje takich takich czynów często w ogóle nie przystaje do realizmu, a to co pan teraz cytuję przesłanki ustawowej rozporządzenia tak to jest przesłanka Zachary, ale nie tak papierosów wagarowanie Żuchowska różnice ona jest zrealizowany wskaźnik demoralizacji to jest nieporozumienie, bo to są wskaźniki rodem z lat 8370 tych ubiegłego wieku prawda, więc tutaj należałoby poszukać rozwiązania bywają było kilka prób nowelizacji ustawy o postuluje wprowadzenie ich nie udało się to nikomu sam byłem kiedyś zespół przy milczącym takiego zespołu, który przygotowywał się w budowali projekt ustawy taki wychowawczy projekt ustawy o właśnie otwarty na środowisko, bo resocjalizacja powinna się zwykł dokonywać się ludzie nie w odosobnieniu w tym należę do szuflady poszedł goniec w system zabawą w VAT rozumie, dlaczego tak no bo nie było woli politycznej omawiali elity w niedziele od dawna, ale nie inaczej, bo jeżdżą jak podwyższanie kar to każdy lekarz kolejna ekipa jest chętna lekarzowi dźwiękowo, ale dlaczego, bo to, bo to jest pewna manipulacja społeczne to znaczy poprzez mail, by żadne badania naukowe nie jest w stanie udowodnić, że surowość karania zwiększenie surowości karania zmniejsza ilość przestępców istotne jest to istotne statystycznie są tylko związki pomiędzy wykrywalność ją a, a zmniejszanie się przestępcą prawda w natomiast nie ma związków skutkowało przyczynowe pomiędzy zwiększaniu surowości karania, a zmniejszenie liczby przestępców, ponieważ jak ktoś podejmuje czyny przestępcze czy też czyny zabronione na ostatnim miejscu ma w głowie to, że będzie ukarany w takiej czy inny sposób byto to działa na nas znać na ludzi, którzy nigdy nie popełni przestępstwo dostaje wytwarzamy takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa dzięki temu, a jak ktoś ma dostać tyle to na pewno tego nie zrobi nie ukradnie mi samochodu lub dostanie 5 lat albo inaczej aż na 5 lat go i będą izolowani albo i będzie miał za swoje też gość prawnych ktoś kradnie samochód to nie bierze kompletnie pod uwagę możliwości tego złapią albo nie skalkulował jak tu swoje ryzyko, jeżeli kalkuluje swoje ryzyko to tym gorzej, ale dla od lat jest działanie tłumaczy, dlaczego politycy tak chętnie szafują hasłem podwyższenia kary tworzenia kolejnych specjalnych ośrodków dla kolejnych potwornych przestępców natomiast nie tłumaczy, dlaczego jednocześnie nie zajęto się tymi tym, o czym pan muzycznym poszerzeniem katalogu możliwości w tym objęcie opieką osób, bo John Deere, który ma 6 godzin na etapie wczesnej młodości mam tu namyśli 789 dziesięciolatków pogubionych porzucanych pozostawionych samym sobie, gdzie rodzice nie mają czasu albo, dlatego że piją albo, dlatego że pracują w korporacjach i oddają te dzieci w cudze ręce dziecko to jakże to tak pan mówi oczywiście niech się, bo dziecko się buntuje i zdemoralizowana młodzież również dzieci dzieci bardzo źle sytuowanych oczywiście osób wznosiło pieniędzmi tylko niemającymi niemających sobie czasu dla dziecka i miłości dla dziecka, bo patologia powstaje tak naprawdę z braku miłości to może jest taki frazes nie powstaje, dlatego że ktoś ma gorzej ekonomicznie, że gorzej jest usytuowany jest powstanie, dlatego że brakuje uczuć brakuje miłości i jeżeli jest to miłość nie ma patologii i proszę pamiętać o tym, że jej, że jej i to gdzie te dzieci próbujemy karać za to, że nic jeśli nie obdarzył miłością to jest z aksjologicznego punktu widzenia bardzo bardzo trudne do zaakceptowania dla mnie przynajmniej, bo uważali, że nie nie jestem jakimś wielkim i pewnie liberałem ani konserwatystą starał się patrzy się racjonalnie na rzeczywistość i dostrzegać racjonalne przesłanki do pewnych działań nie lubię manipulacji nie ludzie w Novotelu to nie jest politykiem mrozem, toteż tłumaczy, dlaczego nie zajęto się takimi projektami, które mogłyby pomóc realnie, a nie tylko na nasze dobre narzędzie ale, odkąd weszły w życie to nie jest polityka to jest realne życie ludzi tym razem z chwilą otrzymania Konopczyński w radiu TOK FM pani prezes to teraz zajrzymy do tego do tego systemu, który mamy pan powiedział w najważniejsze to obdarzać miłością co w takim razie w systemie pomocy i kontroli niesforny i młodzieży działa czy jest cokolwiek co działa inaczej się dopiero takie myślenie ja myślę, że tak na pewno je tam, gdzie istnieją pedagodzy uliczni z Rosji Trólka, że jest to co działa, bo to jest wiersz pierwszy bezpośredni kontakt, a to organizacje pozarządowe to wbre w wszystkim ludziom czy 3 samorządowi zatrudnia on zatrudnia też bardzo dobrze to powinno być robione masowo masowo po drugie, tam, gdzie są ośrodki jest tajne ośrodki wychowawcze mówię to resort edukacji mam namyśli nie wiem ośrodek w Goniądzu dla dziewcząt, które same chodzą robią zakupy mieszkają same, iż socjalizm reinwestycji żyją w znakomity sposób pizzerie dowożące duet braci tam nie ma ucieczek w danym ucieczek to jak to jest, że w takim w takim miejscu to się udało winnym wniosek o zwolnienie zależy oczywiście od jej z kadry od dyrektora, który nadaje pewien TOK wszyscy znamy Łukasz Ługowski do prośby i dlaczego takie sukcesy odnosił Łukasz Ługowski w szkole dla tej bez wieczornych dla tych niechcianych a dlaczego była Wola i empatia, a nie było ich przywiązanie ojca, ale nie było przywiązania do struktury do przekaz jest a dlaczego w bardzo elitarnych szkołach młodzież wierci na lekcjach się czuję fatalnie i dlaczego z willi ze szkoły Łubowskiego również wyszła wspaniała twórcza młodzież szła młodzież nawet z elitarnych szkół gubi się gdzieś po drodze i takich sukcesów nie osiąga prawda, dlatego że tutaj ktoś dał szansę człowiekowi, a tam był normalny TOK zdarzeń w normalna trajektoria losów i żeby tak samo w przypadku młodzieży tzw. nieprzystosowany społecznie, jeżeli jej resocjalizacja powinna być szansa szansa to jest tak dodanie ani odebranie resocjalizacja to jest rozwój człowieka rozwój jego potencjałów rozwój jego talentów możliwości też o tym, kilka książek napisałem to moja twórcza resocjalizacja moja koncepcja teoria w zlotym mówi Anna król skrzyżowanie bez pompy powtarza resocjalizacja w większości przypadków może nie ma raczej zmowa socjalizacji, ponieważ często nie wiązało się od uprawnień doszło do tego drewniane to znaczy socjalizacja zawsze istnieje, ale może być socjalizację dewiacyjne oczywiście dewiacji ona, ale i wówczas mówimy o resocjalizacji przy ponownym społecznie innym, bo resocjalizacja z definicji oznacza ponowne uspołecznienie i coś określać także co by się przydało pewnie tak proszę o to, iż takie pytanie jak można kogoś społecznicy w warunkach nie społecznika społecznych im czołowe instytucjach w morzu społeczność nie instytucja nie ma mocy spoczywających w żaden zakład poprawczy zakład karny przez zakład wychowawczy nie uspołecznienie resort finiszuje mogą z resocjalizować ludzie tam zatrudnieni, ale tym ludziom trzeba dać takiej możliwości od wielu lat pan sobie, że takie od 35 w Night czy to jedyne stwierdzili, że fajnie, że w takim razie określić w Polsce, którzy wiedzą, ale próby w dziedzinie wiem, że wyjdzie oczywiście czy ktoś, kto czyta, ale co studenci słuchali, ale to nie jest tajemnicą nie jest tajemnicą w po to, dlaczego to się w Polsce nie udaje, o co tu chodzi, a w razie wyjścia, dlaczego nie jest tajemnicą, że wódka w zgodzi albo papierosy szkodzą i dlatego tylu ludzi pije pan to są bolesne decyzje indywidualne można to zostaliśmy z prowadzeniem polityki penitencjarnej czy karnej opiera się jednak, że nie można można przypuszczać na doświadczeniu i opiera się na fałszywych przesłankach je na doświadczeniu opiera się na mitach społecznych są takie 3 mity społeczne w sferze resocjalizacji pierwszy, że instytucja zamknięta może zdestabilizować drugi, że zamiast resocjalizować chciałem tworzyć listy w folię, by terapeuty wzorować i trzeci, że kara im surowsze karanie tym lepsze wyniki to są 3 mity społeczne, na których opiera się nie wiem sposób myślenia elit politycznych elit władzy nie rozumiem tego w porę też nie rozumiem, że państwo rozumieją analizy Motoklub KFM zachęcam do pisania dozorów i tematu zmian w kodeksie karnym wrócimy na pewno, a tymczasem dziękuje pan prof. Marek Konopczyński z uniwersytetu w Białymstoku i wiceprzewodniczący komitetu nauk pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk był państwa i moim gościem dziękuję panie profesorze dziękujemy czesne informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA