REKLAMA

Alfabet regionalny, czyli Polska A, B i C. O dysproporcjach między regionami w Polsce

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-11 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM, gdy znam jest już prof. Grzegorz Gorzelak Uniwersytet warszawski Polsce współautorów raportu for rozwój regionalny polityka regionalna polityce regionalnej mówić będziemy dobry wieczór i Wrocław PL już państwu ale zanim przejdziemy do polityki regionalnej Anno Domini 2019 to rozmawiajmy przez ile o historii podczas niezwykle istotne jak się okazuje przetrwał zresztą o tym, mówiliśmy to historyczne dziedzictwo bardzo też się przykładem na to co obserwujemy, Rozwiń » jeżeli chodzi o rozwój regionalny teraz chce od tego momentu właściwie możemy mówić o tym, że była taka dysproporcja w rozwoju ziem polskich, bo ja znalazłam informację, że nawet od średniowiecza później rodzinną wieś graniczną była Wisła Wisła była w i takim filtrem przez różne procesy modernizacyjne zarówno modernizacja technologiczna jak modernizacja instytucjonalne w zasadzie nie przenikały np. zdjęć szeroka rzeka nie mówili czekano od winne były struktury społecznej nie były struktura agrarna np. z zakonem nie przyszłymi Wisła, a zakon w późnym średniowieczu było w innowację organizacyjną i miał za sobą również innowacje technologiczne jak się patrzy na wakacje miasto poza Sokołem krzyżacki, czyli tymi terenami, gdzie przybył ubyli Krzyżacy to właściwie tylko 6 miast przed rokiem 1300 siódmym zostało założonych po drugiej stronie Wisły i to były miasta na południe od Wisły koło Krakowa w Małopolsce wszystkie inne miasta były założone na wschód od Wisły zaś później różnica w planach były dość, że w 2 do 13 do 1 jak burdel taki francuski uczony pisał na wschodnich 6 Dziemiach ówczesnej Polski rolnik dostawał 2 do 3 Dallas 1 zaś pełnego ziarna jedno ziarno musi zostawić ślad ponownie się wciąż zostawało mu właściwie garstkę tego ziarna na wyżywienie siebie i i zwierząt, tak więc aż w Wielkopolsce to było 56 torów z 1 ze Sieny w Żaganiu to siłą rzeczy dzieją się różnią się na niej bardzo bardzo dawna my również często mówimy o tym, że chcielibyśmy dorównać zachodnim euro tylko trzeba pamiętać, że linia Łaby od szesnastego siedemnastego wieku podzieliła Europę na część, która cofnęła się feudalizm w pańszczyzny wtórna pańszczyzna wyniku na najrozmaitszych procesów ekonomicznych placu miasta część Europy, która była na zachód od Łaby zaczął budować kapitalizm zaczęła tworzyć gospodarkę przemysłową odchodzą z rolnictwa czy ten podział Europy ma nos 16 wiek czy niemal 400500 lata podział Polski ma jeszcze dłuższym okresie jakieś 800 lat i gazu kolejne perturbacje w bardzo ważną na tę dysproporcję na szkodzą BOR doza obory jeszcze w utwierdziły te różnice jak badamy najrozmaitsze zjawiska nie tylko materialne, ale również np. sprawność samorządów terytorialnych co widać wyraźnie, że w tzw. kongresów pierwszy w zaborze rosyjskim to sprawność jest znacznie słabsza niż z nawet Galicia szczególnie słabszy niż na ziemiach tzw. odzyskanych i Wielkopolsce i zbadaliśmy te zjawiska w po okresie 20 lat, czyli w połowie lat dziewięćdziesiątych teraz w połowie lat 2 tysiące dziesiątym w i te różnice się utrzymują wszyscy się uczą wszyscy są nieco sprawniejsi wszyscy podejmują nowe inicjatywy, ale różnice są w dalszym ciągu bardzo trwały też uwagę tłumaczy pani profesorze to jest niesamowite zjawisko, bo przecież ten podział zaporowy funkcjonuje nie tylko w sferze gospodarczej, ale także polityczne niektórzy twierdzą, że mentalnej kulturowej mamy stulecie odzyskania niepodległości pod zaborami byliśmy nieco dłuższy okres do 123 lata Neo zaborczej niewoli, niemniej jednak okazuje się, że to cały czas się reprodukuje odtwarza w Polsce są 2 takie wymiary podziałów terytorialnych pierwszy wymiar to jest właśnie ten rok z grubsza rzecz ujmując podział na wschód zachód, który się dopełnił zaborami to znaczy wiemy, że zabór rosyjski sięgał dalej na zachodnich liniach Wizz Air France przekroczył linię Wisły i Zabrzu bardzo trwały ja mam takie motywy pokazują studentom z wynikiem głosowania w poszczególnych wyborach już od pierwszej tury pierwszych wyborów prezydenckich w dziewięćdziesiątym roku, gdzie Tadeusz Mazowiecki uzyskał znacznie więcej głosów w pojedynkę czy Wielkopolsce na ziemiach odzyskanych i wielkich miastach ten podział się otrzymuje od dzisiaj do przez kolejne 3 akty wyborcze czy to jest podział wschód zachód w znacznej części w był podporządkowany granicą zaborczym i drugi poziom, który się rysuje tez podział na wielkie miasto reszta kraju wielkie miasto nic się rozwijały bardziej dynamicznie skupiały głównie skupiają ludność wyżej wykształcone zamożniejsze en stały się no miejsce, w którym rozwijał się tzw. usługi wiedzy i ciekawe, że proces transformacji w przebiegał w znacznej mierze w wyniku, gdzie z industrializacji, czyli upadku przemysłu obóz restrukturyzacji przemysłu nie tylko wielkich miastach w pewnym sensie na gruzach przemysł mógł powstać usługi, więc proszę zwrócić uwagę, że w Warszawie właściwie tylko 1 duży zakład przemysłowy dyskutują dawna Huta Warszawa teraz Mittal trzeba go trzymać tam się z 2 natomiast nie ma żadnego innego przemysłu po fachu, bo jeszcze rosną wolniej, ale w dawne czerwona woda i Służewiec przemysłowy to są skupiska biur zarządu banku w wyższych uczelni znana szkoła Koźmińskiego i rozbojów na ulicy włókienniczej i t d . i t d. Price Waterhouse z tych Gilowic zarząd banku do Radomia do Wałbrzycha ani nawet do Bydgoszczy się w 2 przeniosą być może przeniosą się ministerstwa urzędy centralne albo zielone jego zdaniem Lechowi 0 pomysły, które mam nadzieję, że w niegdyś niezła wierzę, że niemalże wszystkie partie mają je w swoich programach wyborczych generalny Michael Ballhaus wodnego oraz w rozsądek partii, które szły ubiega o głosy wyborców niespecjalnie wierzy szczególnie wtedy, jeżeli jest chcemy zyskać więcej wyborców na prowincję kosztem, ale nawet bez kosztów wyborczych wielkim mieście mówiła naszym słuchaczom, czyniąc prowadzenie naszej rozmowy, że w różnych okresach oczywiście usiłowano te dysproporcje te różnice regionalne jakoś przezwyciężać był okres międzywojenny, kiedy był centralny okręg przemysłowy Gdynia, kiedy był plan piętnastoletni niezrealizowany rzecz jasna w całości, ponieważ wybuchła wojna wiemy, że także po drugiej wojnie światowej usiłowano Tour to robić ale, toteż puszek wezwani na nie do wyobrażenia odbudowa kraju integracja ziem odzyskanych te wszystkie inne rzeczy, które należało poczynić po zniszczeniach drugiej wojnie światowej, ale zatrzymajmy się przy 81009 . roku, ale wróćmy jeszcze tego co no sob, czyli centralny okręg przemysłowy, którego taką symboliczną stolicą jest Sandomierz no tak możemy to powiedzieć wcale nie był podjęty dlatego, żeby z wyrównać poziom rozwoju w regionach Polski, dlatego że obszary na wschód to co PUP były znacznie słabiej rozwinięte i są to dzisiaj można traktować jako niezwykle nowoczesne przedsięwzięcia w polityce regionalnej, bo idea co pół polegała na tym, że szukano miejsca w Polsce, które można w najlepszy sposób zrealizować cel ogólno krajowe chodziło o surowcową odeonu położenie go ograł inżynier geograficzne strategicznej tak dalej czy to nie było podjęcie interwencji dlatego, że to Burego szczególnie słabo rozwinięty, czyli co rozwiązywało problem ogólnokrajowy najlepszym do tego wybranym miejscu i co premier Kwiatkowski napisał książkę co prawda dysproporcja w latach trzydziestych natomiast nie jest z tego powodu podejmował interwencje w szopie i ja bym się, że polityka regionalna też była bardziej nastawione dla szukanie miejsc, w których najlepiej można rozwiązać problem ogólnokrajowy, a nie szukanie problemów w różnych miejscach po to, żeby tam rozwiązań dlatego, że to miejsce akurat wymaga jakiegoś jakieś pomocna to jest dyskusja trochę teoretyczna, czyli Polska międzywojenna nie starała się wyrównać różnic międzyregionalnych, które były znacznie znacznie większe niż są to film, dlatego że w wschodnie rubieże to była właściwie no no, więc jasny obszar niezwykle słabo rozwinięty Galicja zachodnia nasza, czyli prawda znamy, jaka była bieda galicyjska przysłowiowej tak marny to zespół roku osiemdziesiątym dziewiątym właściwie nikt głowy nie miał do problematyki przestrzennej to znaczy jest była ogromna bardzo fundamentalna zmiana instytucjonalna w powstałym postaci przywrócenia samorządu terytorialnego to była trwała rewolucja ustrojowa, która do dzisiaj w moim rozumieniu z bardzo pozytywnie odbija się na prezesa i rozwoju naszego kraju Polski samorząd jest 1 z najsilniejszych w Europie system nie zdajemy sprawy, ale zarówno finansowe jak i kompetencyjnie to jest bardzo trwała silna struktura również cieszy się największym zaufaniu społecznym w rankingach zaufania społecznego samorząd jest na pierwszym miejscu, a też jest uznawany za bardzo sprawców, gdyż ludzi pytamy, kto decyduje o tym jak wygląda nasza okolica to na wieść o miejsce w samochodzie mamy przypadki wspaniałych prezydentów wójtów burmistrzów, którzy jeszcze się zmieniają oblicze swojej grze dobrze się odwołam dosłownego cytatu po pierwsze po drugie przez całe lata dziewięćdziesiąte właściwie problematykę przestrzenną oraz zeszła na drugi plan, dlatego że były inne wyzwania program Balcerowicza wymagał problem w tym do działań w ogólnokrajowych przy pewnym zapoznaniu z zagadnień terytorialnych co prawda w połowie lat dziewięćdziesiątych podjęto refleksję nad polityką przestrzennego zagospodarowania kraju w pod kierunkiem nieżyjącego już niestety prof. Jerzego Kołodziejskiego przypominam dla tych, którzy pamiętają to był pierwszy przedstawiciel rządu, który wszedł w osiemdziesiątym roku do stoczni gdańskiej pomóc wtedy wojewodą gdańskim, ale to był wybitny intelektualista wybitny regionalista z urbanistami dogłębnej wtedy sformułowaliśmy w tej koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zdaniem, które zmieniło myślenie o Polski przyszedł i ono brzmiało następująco od, że najważniejszym wyzwaniem jest utrzymanie stałego wysokiego tempa wzrostu gospodarki polskiej miały za co my zwiększenia różnic międzyregionalnych i do tej pory przez kilkanaście lat Raźny stać też raczej staraliśmy się ją dynamizm chować rozwój kraju z tego się potem urodziła ta doktryna nieszczęśliwie nazwana polaryzacji dyfuzji zawsze tłumaczył Michałowi Boniemu, że błona śluzowa koncentracji dyfuzji, bo to było wymierzone są, ale staraliśmy się myśleć o polskiej przestrzeni jako o czynniku dynamizm żyjącym rozwój kraju, a niekoniecznie jako o pewnym pewnej barierze 3 pewnym wyzwaniu, które wymaga wyrównywania różnic międzyregionalnych zresztą Polska polityka przestrzenna i regionalna była od mniej więcej do połowy lat dwutysięcznych to do końca może nawet pewnym taką forpocztą nowoczesnego myślenia w skali Europejskiej myśmy mieli pewne nowe koncepcje rozumienia spójności terytorialnej właśnie odchodzące od rozumienia tej spójności jako dążenia do wyrównywania różnic międzyregionalnych od takiej organizacji przestrzeni, żeby ona mogła dynamizm chować się procesy społeczne gospodarcze, a nie być silnych i w jakimś hamulcem to co się zmieniło to historia zatoczyła koło w tej chwili mamy do czynienia z koncepcją wyrównywania różnic międzyregionalnych są, ale zaraz zaraz panie profesorze chciałbym się na chwilkę zatrzymać się przy tej polityce regionalnej 2009 rok jest ten raport Polska 2030, kiedy ten model polaryzacyjną dyfuzyjnej jest dość ściśle opisane czy to był pierwszy moment, kiedy zaczęto myśleć o polityce przestrzennej czy polityce regionalnej, a wcześniej przyjmowano ten dogmat, że tutaj wzrost gospodarczy, a co się będzie działo jak się któraś część kraju będzie rozwijać już mniejsza o to na zmienienie ich twarze pojawią się takie koncepcje, które przedstawiały kolejne gabinety w kolejny gabinet czy w ogóle było coś takiego jak polityka regionalna no w polityka regionalna stała się elementem polityki rozwoju kraju w roku 2000, kiedy wprowadzono tzw. instytucję kontraktu Regionalnego wtedy ministrem rozwoju Regionalnego był pan Kropiwnicki ten kontrakt regionalny to była taka umowa między rządem, a od już wtedy w pojawiającym się tu jest w UE w ustalonym miejscu samorządami wojewódzkimi, że pewne instrumenty będą stosowane po to, żeby wspomóc rozwój poszczególnych regionów tak właśnie mógłby się, że ich definicję polityki regionalnej test całokształt działań władz publicznych w regionach mając na celu zdynamizowanie rozwoju w regionach i redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju czy to jest tym jest intencjonalne celem już działa ich zrugać jest bardzo tradycyjnym podejściem do polityki regionalnej wsiami w moim rozumieniu ja po pierwsze nie rozumiem też nie mieli pojęcia dysproporcje proponuje się o różnicach, dlatego że dysproporcje od sensownie dysproporcja może mówić wtedy, kiedy zdefiniujemy CEZ proporcją, a jeżeli uznamy, że każda różnica jest dysproporcję to popadamy w sprzeczność z rzeczywistością latarni profesorze mówił Szekspir wciąż jest nazwa to co zwiemy Różą pod inną nazwą równie, by pachniało w generalnie chodzi o to, że część kraju jest bogatsza część z takiej konieczności, dlatego że są różne struktury gospodarcze różne struktury społeczne, jeżeli w wielkim mieście są ludzie bardziej wykształceni, którzy sprawują funkcje wymagające wyższych kwalifikacji, którzy zarabiają więcej to jest nic zdrożnego, że w dochody w tym mieście są większe, ale z jakiegoś powodu politycy wszelkiej maści nie mówią tak, ale no dobrze ta część kraju jest zapóźniona cywilizacyjnie kiepsko się rozwija to właśnie na nią ręką jak sobie nie radzą sobie nie radzą i skupmy się tylko na tych, którzy radzą sobie dobrze po pierwsze, politycy, którzy uprawiają politykę rozwoju kraju niekoniecznie muszą się pochylać nad każdym miejscem, w którym są jakieś problemy, dlatego że oni nie będą w stanie tym miejscom pomoc raczej powinni tworzyć mechanizmy, żeby to problemy mogły być rozwiązywane wyników wysiłków oddolnych to znaczy nie jest także pan premier się pan minister rozwoju Regionalnego wybierze się poszczególne miejsca w kraju biedniejsi od podniesiemy tak mi to pomożemy im coś tam damy nie traci nie dzieje, dlatego że procesy społeczno-gospodarcze mają bardzo duży element do z famuł i jasności to one się dzieją niejako w sposób naturalny no i 1 pracujący w rolnictwie wytwarza mniej więcej 15 tego od 1 pracujący poza rolnictwem, a nawet 1 tego 7 pracujący w tzw. usługa wiedzą to tam, gdzie jest większa im większy udział ludności zawodowo czynnych w sektorach o niższej wydajności pracy dochody muszą być niższe poziomy rozwoju mierzony dochodem 3 PKB musi być niższy i więcej muszą być różnice w dochodach i w warunkach życia, dlatego że są bardzo silne różnice strukturalne pomiędzy różnymi częściami kraju znów pojawia się kolejne moje pytanie czy to jest także skoro to są przede wszystkim proces oddolny to państwo nie ma nic do roboty jeśli chodzi o politykę regionalną czy tak może jakiś impuls wysyła ci państwo ma dużo do roboty w polityce regionalnej to przykłady od dawna mówią, że szanse Polski wschodniej to są mostu na Wiśle każde dziecko przedszkolu to znaczy np. edukacja edukacja ciekawe zresztą jest to, że z badań np. porównał w 3 z taką Hiszpanią wynika z Hiszpanii badano swego czasu, jakie są największe zwroty z inwestycji w różnych sektorach w różnych dziedzinach moja teza była dość przewrotna mianowicie taka, że w obszarach słabo rozwiniętych największe zwroty są z nakładów w edukację największe zwroty nakładów na infrastrukturę są w obszarach najwyżej rozwiniętych dlatego, że jeżeli zbudujemy autostrady tam, gdzie jest niski poziom kwalifikacji tonikiem będzie miał interesu po niej jeździć aż do Hiszpanii sami sobie jak wzorowy unijne pieniądze dziś mają one miały zostać autostrady z lotniska i tak naliczyli kar w związku z przedszkola dzisiaj patrzy na dane przygotowują się rozmowy z panią redaktor ciągle jest w Polsce wschodniej na obszarach wiejskich jest znacznie niższy udziału w strukturze Sonia dzieci do przedszkoli niż wielkich miastach i czy w innych regionach wyżej rozwiniętych czy, jeżeli mówimy o wyrównywaniu szans to powinniśmy to szanse wyrównywać od samego dołu od samego początku życia człowieka, dlatego że w wielkim mieście, bo wystarczy popatrzeć to już pani dla środowiska swego czasu mówiła to jest rzeczywisty wskaźnik ile książek stoi na półce w w mieszkaniu i edukacja publiczna jest czynnikiem, który te różnice w Boże w jaki sposób wyrównywać oczywiście nie zniweluje ich tu wracam do tego szóstki dzieci powinny iść jak najwcześniej do szkoły jak najwcześniej do przedszkola Śródmieście cofamy się dla niej zgubne teraz należy w pewnym sensie starać się uruchamiać mechanizmy, które by pozwalały aktywnym społecznościom lokalnym wykorzystywać szanse, które uniesie mogą znajdować, a nie blokować ewentualnych wysiłków tych społeczności lokalnych, dlatego że trudno o życiu miasta o życiu gminy z największym stopniu decyduje samorząd gminy mieszkańcy samorząd wspólnota mieszkańców decydują liderzy w myśl swego czasu długo badali czynniki sukcesu lokalnego najważniejszym czynnikiem sukcesu lokalnego jest lider jest człowiek, który zostanie pociągnąć za sobą zarówno lite lokalną, jakiej mieszkańców po to, żeby ich wspólne cele w sposób możliwie sprawnie realizować kluczowe są wyniki wyborów samorządowych kluczowe dla swego czasu porównywałem czy takie 2 miasteczka w Pensylwanii oba dotknięte pewnymi czynnikami negatywnymi zewnętrznymi w 1 została zalana kopalnia węgla i główny żywiciel upadł, a w innym zamykano bazę wojskową jak wiemy to jest też dla małego miasteczka często bardzo negatywny czynnik to, że zamykano bardzo wojskową tam niestety dla tego miasta dużą rolę odgrywali politycy regionalni federalni w związku z tym elity tego miasta stoją zostały z wyciągniętymi rękami po to, żeby politycy federalni i stanowi im coś dali i zbyt długo Stali z tymi rynkami z Leszna Terence kapało no ale nie było żadnej dynamiki wewnętrznie żadnych mechanizmów wewnętrznych i w kontrastowym miastem jest takich jest dotąd, w którym był bardzo takie wizjonerskie burmistrz, który zmobilizował mieszkańców do tego, żeby założyć park przemysłowy najpier w popełnili błąd dali pieniądze komuś, kto upadł, ale potem zbudowali parki przemysłowe Wells założyli agencję, która nazwała trendu możemy zrobić słowne całe stany Zjednoczone, czyli podniesienie się oddolnie wygrzebali się z ogromnego problemu, który im historia czy rzeczywistość zewnętrzna darmowe spuściła i gdzie można liczyć na to, że miasteczko, które się wyludnia zostanie uratowane przez to, że ktoś do niego przyniesie pół ministerstwo albo, że państwo zbuduje do tego miasteczka drogę wiele to są procesy, które muszą się zacząć na samym dole i które ZUS jak się obserwuje np. w tej chwili dynamikę rozwoju lokalnego to widać wyraźnie, że procesy rozprzestrzeniania rozwoju z wielkich miast się w wydłużają to znaczy kiedyś to było 50 km w przypadku Warszawy, a teraz to już 70 do 100 km, dlatego że są jakieś pozytywne impulsy z wielkiego miasta, które przez niektóre miejscowości są podejmowane wykorzystywane przez właśnie te elity lokalne przez społeczności lokalnych jak również mówiły o tym co się dzieje w Polsce w strategii 2030 jest napisane, że w roku 20053 do roku 2016 następuje różnicowanie się poziomu rozwoju z naszych badań wynika, że to różnicowanie się zahamowany został mniej więcej około roku 2012 i od tego momentu w Polsce podobnie jak w innych krajach post socjalistycznych Europy środkowo-wschodniej widzimy albo i zamrożenie różnicowanie albo nawet ich spadek a dlaczego w 2012 pozostał w Vojens pewnie reakcja pokryzysowe to znaczy po kryzysie 20082009 dokładnie jeszcze nie są w stanie tego zinterpretować takie są dane statystyczne jak patrzymy na dynamikę poszczególnych obszarów kraju np. ostrołęckie znienacka bardzo silnie wyskoczyło do przodu być może w wyniku umów z kontaktu z Warszawą na pewno jeszcze nie, dlatego że tam antycypując budowę tych z uprawdopodobnieniem potrzebny wielkiej elektrowni, czyli również ta dynamika od rozwoju lokalnego przypomina mozaikę to znaczy sąsiadują z gminy, które bardzo szybko się rozwijają z gminami, które ulega stagnacji albo się nawet w obcych mają rankingu no znowu czynniki lokalne czynniki dynamiki wewnętrznej w moim rozumieniu są znacznie ważniejsze niż taka prosta, jeżeli będzie mówić prostacki interwencja zewnętrzna teście zapytam o to na model oraz polaryzację na dyskusyjne, ponieważ w pewnym momencie był posądzany odcedź i wiary teraz jak on profesor mówił i raczej władza stawia na model zrównoważonego rozwoju mody polaryzacyjne dyfuzyjnych, które pan chce nazwać, koncentrując się chłopcy i koncentracyjne dyfuzyjne nowość polega na tym, że Romney staramy się pomagać tym, którzy już sobie bardzo dobrze radzą, a potem, gdy oni będą wzrastać będą coraz bogaci coraz lepiej rozwinięci co to owoce wzrostu będą rozprzestrzeniać się na pozostałe tereny czy to faktycznie tak glony i działa po pierwsze, niewielkie miasto nigdy nie pomagał bonusy radziły same, a nawet im trochę szkodził, bo zabierał zabierano zawsze zabiera się do dziś tzw. janosikowego, a płatnicy są z płatnikami janosikowego są głównie wielkie miasta na próżno, by takie tłumaczenie, że bogaci coraz bardziej bogacili zgłosiła się, więc nie skończyło w 20122013 roku wielkie miasta tracą ludność n p . w zyskują ludności obszary bezpośrednio z nimi sąsiadujących w wyniku Soból obaj izolacji, która niestety jest żywiołowa niekontrolowaną temat MED zarządu metropolitalnego jest specyficznym osobnym tematem, ale ciągle go nie mamy niestety w to nie jest tak, że ktoś pomagał wielkim miastom po prostu ja uważam, że wielkie miasto nie należy przeszkadzać, że wielkie miasta są łącznikami Polski z gospodarką globalną miała 13, ale dzielą się owocami swego wzrostu, bo oto chodzi o żelu i oczywiście, że się, dzieląc dlatego, że dają pracę ludziom, którzy mieszkają poza tymi wielkimi miastami dają im k i set był oferują instytucje kultury instytucje edukacyjne z oczywiście, że dzielą się w tym sensie, że stwarzają szansę nawet tym, którzy do nich migrują albo, którzy migrują do ich bezpośredniego zaplecza do ich przedmieść co skończyło wszyscy dużych miastach nie, dlatego że nie jest także Polska się wyludnia w wyniku metropolii z racji dlatego, że to obszar metropolitalny wcale tak szybko nie zostają po pierwsze po drugie, jeżeli ludzie chcą mieszkać w Londynie w Radlinie w Warszawie albo w Bieszczadach co oddajemy im prawo do tego, że mieszka tam, gdzie chcą i ich polityka państwa powinna pro aktywnie reagować na problemy i procesy negatywne, które się mogą pojawić, obok której się pojawiają w obszarach uwzględniający siłę n p . starając się dostarczyć w większej ilości środków dla dostęp do usług, które w pewnym momencie stają się niedostępne w wyniku do populacji prof. Grzegorz Gorzelak Uniwersytet warszawski naszą goście przed dwudziestą drugą bardzo dziękuję panie w dżunglę po lekturze państwa zapraszam na informację po informacji wraca do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA