REKLAMA

Czy ekologia to nauka?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2019-02-12 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:11 min.
Udostępnij:

Gościem programu był prof. Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pretekstem do rozmowy była dyskusja podczas jednego ze spotkań w warszawskim Teatrze Powszechnym, która krążyła wokół problemu czy ekologia mieści się w przestrzeni sporu o jej naukowość. - Jako ekolog identyfikuję się z trzech perspektyw. Po pierwsze jest to mój zawód i w tym kontekście jestem ekologiem naukowcem i ekologia jest nauką. Jest to też mój światopogląd i sposób patrzenia na życie. Jest to też dla mnie podstawa decyzji politycznych - mówił prof. Wiktor Kotowski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ta druga 6 godzina filozofów druga godzina filozofów w tym programie studiów prof. Wiktor Kotowski wydział biologii Uniwersytet warszawski dobry wieczór dobry wieczór państwu dobry wieczór Tomku pretekstem do tej naszej rozmowy jest taka krótka dyskusja, która się wywiązała podczas 1 z za spotkanie w teatrze powszechnym, kiedy do uczestniczyła też w tej dyskusji jak najbardziej zastanawialiśmy się m. in . te z Pawłem Boguszewskim, który będzie tutaj po godzinie Rozwiń » dwudziestej trzeciej nad tym czy pewne wątki nazwijmy to w ekologię in czy pewne tezy stawiane przez ekologów czy pewne rozwiązania, które jedynie ekolodzy forsują najniższej sprzeciwiają się na mieszczą się w ogóle w tej przestrzeni sporu o to czy mamy do czynienia z nauką czy pseudonauką czy z jakimiś zupełnie innymi propozycjami na morze bardziej politycznymi ani mieszczącym się gdzieś tam w tej w tej sferze naukowości innymi słowy zaczęliśmy dyskutować o tym czy ekologia to w ogóle jest nauka czy to nie jest nauką czy tez bardziej polityka czy tez to pewien rodzaj postawy wobec rzeczywistości może jakiś system wartości raczej Annie nauka jak ty na to patrzysz jako praktykujący ekolog i człowiek, który się sam definiuje jako ekolog na dodatek głęboki ekolog tych różnicach jeszcze sobie pomiędzy ekologią głęboką ekologią pewnie wkrótce po mówimy, ale najpier w może takie takie oświadczenie początkowe jak patrzeć w ogóle na topole problemowe, które zna się z się staje punktem wyjścia do naszej dyskusji dzisiaj ja się identyfikują jako ekolog prawdopodobnie z 3 perspektyw po pierwsze jest to mój zawód i w tym kontekście jestem ekologiem naukowcem i ekologia jest nauką jest to też mój światopogląd poniekąd czy jest sposób patrzenia na życie myślę, że możemy mówić o ekologię również w tym kontekście i co więcej jest to moja w dużym stopniu podstawa decyzji politycznych, więc w tym kontekście możemy mówić nie nie może powiedzieć, chyba że ekologia jest polityką, ale może być elementem doktryny politycznej więc, odpowiadając na zadane przez siebie pytanie czy ekologia jest w ogóle nauką czy też jest w czym innym powiększa i jest nauką jest też czym innym gdzieś, bo myślę, że to co jest najbardziej problematyczne dla osób, które obserwują pewnego rodzaju dyskusje w sferze publicznej toczone spory także do sporych, które są zaangażowani w polityce i ludzie, którzy stanowią prawo, że najbardziej problematyczne jest sytuacja, w której mamy do czynienia tak jak w przypadku sporu o Puszczę Białowieską n p . z ludźmi o tytułach profesorskich reprezentantami pewnej dziedziny wiedzy akurat może to nie jest dobry przykład w głównie leśnicy chcieli wycinać, a w zasadzie biolodzy ekolodzy specjaliści od dna od lasów to się wszyscy zgadzali, że pewne, że raczej nie należy, ale w każdym razie mamy do czynienia czasami z sytuacją, kiedy ludzie będący reprezentantami tej samej dziedziny wiedzy mające tytuły naukowe i inne dokładnie z tego samego oraz testu to jest tej samej dziedziny wiedzy i głoszą tezy, które się wzajemnie wykluczają przykładem takiego sporu i to jest właśnie skądinąd wątek, który poruszaliśmy wtedy w tej dyskusji bardzo pobieżnie w teatrze powszechnym przykładem takiego sporu jest sporo GMO jest grupa z dnia naukowców ekologów, którzy ostrzegają przed konsekwencjami wprowadzania do ekosystemu organizmów zmodyfikowanych genetycznie jest grupa takich naukowców ekologów na pewien dziennikarzy naukowych, którzy twierdzą, że mamy tutaj do czynienia z paniką moralną wokół tych organizmów modyfikowanych genetycznie w zasadzie naukowe badania jednoznacznie potwierdzają, że nic złego nie stanie i że to jest wszystko mit to szkodliwa szkodliwa szkodliwe konsekwencje GMO przy czym nie można było się, że nic złego w micie nie ma, bo człowiek żywi się mitami dzięki temu funkcjonujemy jako cywilizacja, ale to dygresja od końca rzeczy zacząłem dały 2 przykłady w nim wpuszczają ich niemało, ale i spory, które w nie były tak znacznie gorzej tak prosto opisać jako spór naukowców 1 z drugimi albo spór naukowców z dnia naukowca PR na więcej i genetyczne modyfikacje organizmów i ich użytkowanie jest i regeneracji lasów to z gradacji kornika w 3 innych nagłych zaburzeniach są przedmiotem debaty naukowej i debata naukowa w urzędzie się ścisłymi regułami jest bardzo formalną i z formalnym przedsięwzięciem o z bardzo określonej metodyce i IT jest normalne, że naukowcy zadają w różne pytania mogą mieć się różne hipotezy i Orlen są bardziej odrzucane, o co w metodyce naukowej nie mówimy o stwierdzeniu hipotez tylko ich klasyfikowania i odrzucaniu Martel są słabsze, a te, które są treść nie da się na obalił skutecznie, chociaż właśnie nauka na tym polega, że jest testujemy te stają się podstawą sformułowania teorii paradygmatów terminal nie, więc natomiast spór, o który rozgorzał w mediach w przestrzeni publicznej w społeczeństwie dotyczącej zacznijmy od tej Puszczy był sporym tak naprawdę o wartości tylko udawała, że bardzo dużo z komunikatów, które z byłym mające wszystko w dużym stopniu przez ten ogromny po śmierci skrótowość naszej debaty publicznej w ich rzeczywiście obie strony sporu wysyłały argumenty naukowe z reguły jest dokumentujące 1 stronę medalu i przekonujące o słuszności naszej wersji ich wersji i t d. natomiast ja mam wrażenie, że i teorię o czyn nie teoria i tezę o potrzebie wycięcie świerków i tezę o potrzebie zachowania ich w stanie nienaruszonym i ochrony ścisłej czy w 1 można uzasadniać się wychodząc Seremet metodologii naukowej i ekologiczne tak naprawdę ta postać przez przesłankach ekologicznych tylko pytanie jest co my chcemy zacząć może zrobić uzyskać jako efekt jest końcowa, jeżeli naszym celem nabycia prawa lasu to wtedy możemy się zastanawiać czy uprawie lasów będzie sprzyjało wycięcie tych zainfekowanych stojących tam drze w czy będzie sprzyjało pozwoleń naturalne odnowienia i z powrotem wycięcie kilkudziesięciu latach tego co wyrośnie natomiast tak się złożyło, że nic mieliśmy do czynienia ze lasem, który jako Polska uznaliśmy za wart ochrony z wraku tak to po pierwsze, FUS, tworząc tam park Narodowy, a po drugie, wokół niego offshore z PiS szczególnej ochrony rezerwatu biosfery i, decydując jednocześnie tym samym, że z procesem ekologiczne ochrona przyrody jest nadrzędnym celem, więc ta była Warta Rzym, a więc to sporo wartości tak naprawdę bardzo ciekawe co mówisz picanto to to rozróżnienie, które podaje też, że w zasadzie można by, używając tych samych narzędzi skonstruować uzasadnienia dla przeciwstawnych aktywności mu, iż rozstrzygająca tutaj jest aksjologia, czyli system wartości różnych osób, które przyjmujemy re to jak wobec tego na samą ekologię patrz jeszcze bardziej jako właśnie na coś takiego co my jest w stojącą poza tą samą kwestią sporu o wartości dziedziną po prostu pewnej wiedzy w ogromnym stopniu także wiedzy praktycznej, którą można w różny sposób stosować czy postrzegasz ekologii i czy ona w ogóle tak taka jest jako nasze sama definiuje raczej jako zarządzają np. medycyny to znaczy nie na wiedzy o człowieku aplikowane jej, która jest właśnie od pewnego systemu wartości np. zdefiniowanego przez przysięga Hipokratesa nie odróżnia Alma to znaczy jest pewien kość, więc któregoś nie da z medycyny w ekstra chować lekarz jest powołany do niesienia pomocy do niesienia ulgi w cierpieniu ma służyć życiu ani śmierdzi i t d. ten Sejm nie na pewno na pewno nie postrzegamy tak jak medycyna medycyna nie jest nauką i na moment nauki medyczne tak zajęta staramy się jednak tutaj nie wierzę jest pewna gry alienacji uważana jest z nami rozmawiać o ekologii jako nauce to na pewno nie możemy porównać do medycyny można ją porównać do fizyki n p . czyli do bardzo przelot szerokiej chętnych do nauki, która w holistycznym, która uwzględnia elementy różnych innych nauki, które inne nauki też cierpią i która wykorzystuje metodologię ścisłych nauk przyrodniczych nauk empirycznych w oraz matematykę jako podstawowe narzędzie w analityczne w natomiast termin ekologia się rozpowszechni mam mnóstwo nowych znaczeń i nie ma podstaw, żeby uznać, że one są złe gorsze tylko dla czystości języka, więc nie jest wcale nie precyzuje co wiem na myśli, pytając o to i tworząc analogie z medycyną w przypadku medycyny słusznie oczywiście, mówi że nie jest to nauka w takim sensie w jakim mówimy o naukach jest to właśnie połączenie pewnego rodzaju postawy imperatywu działalności praktycznej sztuki być może zwiedzą, która płynie z różnych zresztą dziedzin taki konglomerat z bardzo silnie wsparty przez pewnego rodzaju zobowiązanie moralne nakładane na lekarza można myśleć też, że w ten sposób ekonomii myśleć to znaczy ty jako człek, który przecież też uczestniczy jednak z protestach aktywnie wchodzić na demonstracje w bardzo były zaangażowane w ten spór o Puszczę Białowieską to byłeś kimś, kto zarabia żądanego profesor ja uważam, że nie targowisko rozliczy prywatny nie znalazła sobie taką powiedzmy niższe dla wykorzystywania mojej wiedzy ekologicznej i nic o jakiejś pozycji naukowej jakieś szczególnej o tym, się, ale tego, że jestem obecny w życiu akademickim do wdrażania znaczy wszyscy straciliśmy wątek tak tylko po połączenia tego z wdrażaniem myśli ekologicznej w życie życie polityczne publiczne i t d. i to oni są dla mnie jest jakiś rodzaj aktywizmu społecznego i to w przechodzimy do tych innych się z FC Inter video ekologia, bo ich jak się spytamy jest im przeciętnych ludzi to co jest ekolog na co w zależności od tego jeszcze, jakie będą opcja co powiedzą, że sala, bo co będzie pozytywnie albo negatywnie na aktywistach ekologicznych, czyli chciałem, którzy bronią obszarów chronionych albo co będzie Stali co jest na nim wegetarianin na fakt albo kogoś, kto kocha zwierzęta, czyli powiedzmy miłośnika zwierząt czy miłośnika przyrody, ale co będzie pejoratywne określenie dla pewnego rodzaju osób w niezrównoważony, które mają jakieś zaburzenia z systemu wartości i bardziej ich interesuje Niewiem aż przyroda niższa niż polisami niż rodzina niż inne wartości tak łatwo co takie epitety padały, kiedy broniliśmy Rospudy także, że żaby są dla nich ważniejsze niż ludzie pamiętamy jak takie wykrzykiwane stronę obozowiczów nad Rospuda hasła to nie Polak to ekolog w ich i w tym sensie tak pamiętam uczestniczyłem ongiś właśnie w czasie kiedy, kiedy te protesty się działo w takim wykładzie Bogusława Wolniewicza znanej postaci myślę przynajmniej części słuchaczy i słuchaczy skomplikowana figura i niejednoznaczna najnowszy numer przeglądu filozoficznego w całości został poświęcony zwolni życiowi w ostatniej fazie swojej działalności mówił jakiś rzeczy straszne rzeczywiście ale, ale też napisał wiele dobrych tekstów jedno w ogóle takich wybitnych postaci polskich lasach dwudziestego wieku nie on podczas swojego wykładu definiował lewactwo on taką dał bardzo wiesz precyzyjną definicję lewactwa i właśnie ekolodzy broniący Rospuda byli dla niego modelowym przykładem dla państwa traktują chciałem też kolejnym będzie lewak prawdopodobnie też dla niektórych będzie to rok jest mniej więcej tożsame z określeniem Żyd tak, czyli obcy nielubiany słynnej jakiekolwiek taki określenie dla ludzi, którzy są odmienni obcy i wrodzy tak, ale ja nie będę w bardzo groźnie chciał, żebyśmy to znaczenie drążyli to jest ciekawe, dlaczego co poszło tą stronę, ale to myślę, że można odłożyć na inną trochę audycja może to kto inny powinien przeanalizować bardzo jest wrócimy do tego wątku, który z dnia, który rozpoczął też jakiś czas temu mówiące o ekologii jako właśnie takiej integralnej dziedziny wiedzy korzystająca z wielu różnych nauk narzędzi napoje to po porównała się do fizyki rozwiąże no w takim ujęciu definiuje, że ekologia po prostu jako wiedzę o świecie ożywionym tak to nazwijmy tak nie może nie tobym pewnie była za wąska definicja też szybszy od imprezy ten zgadza się również Güntera próbował też z zajmował się różnymi teoretycznymi zagadnieniami fizyce i była też zdefiniować życie i to mocno nie wychodziło i określi w nasze życie żywi się ujemną Entropia, bo inaczej byłoby przeciwne fizyce, ale jego błędem, do którego się później przyznał w motorze rozpatrywał życie z perspektywy osobnego czegoś z perspektywy organizmu czy komórki żywej ani z perspektywy ekosystem jak się spojrzy na życie jako element systemu ekosystemu, czyli tak, czyli łącznie z części ożywionej i nieożywionej to się to wszystko domyka tak Energy ekosystem jest przepływem energii o mocy w producentów, którzy absorbują energię słoneczną przez kolejne poziomy troficznych większość tej energii się rozprasza profesora ten temat dynamiki się zgadza wszystko się domyka, więc z tego względu ekologia jest sposobem zrozumienia jak działają systemy przyrodnicze i taki system może być planeta albo jezioro albo kałuża albo nasze jelita, w których dominującą rolę w przepływie energii grają organizmy żywe i ich co jest 1 Sejm podejrzeć login z badania systemowe możesz tego co jest przedmiotem zainteresowania ekologią jest w zasadzie pierwszorzędną cechom tak mamy tu do czynienia w każdym razie system ma nie znać poziom, na którym psychologia bada świat też są różne możemy badać się bardzo różne są obiekty z OC pojedynczych organizmów przez zespoły podobnych organizmów nawet zbiorowisko roślin albo zespół ptaków w lesie po całe ekosystemy lecą Gessler, więc to nawet nie chodzi o to ci co badamy tylko jakie pytania zadaje e-mailem pytania w ekologii po co, dlaczego organizmy występują tu, gdzie występują, dlaczego ewoluują w takim kierunku w jakim ewoluują ewoluują wskutek interakcji z ze środowiskiem z innymi organizmami zadajemy pytania, dlaczego to tak działa na i próbujemy przewidywać, że bardzo często bardzo ważną częścią ekologii stworzenie modeli, które potrafią pozwalają zrozumieć i przewidzieć zachowania systemu żywych co jest potwornie trudne, bo one są bardzo skomplikowane, bo tych elementów tworzących sieć jest bardzo dużo zresztą coraz mniej dzięki naszej działalności my w ogóle mówimy, że ekologia nauka na co musimy zdefiniować pewnie naukę i metodę naukową prawda zderzenie im to jest monitorowanie tras, ale wzrost ten serial nad drugą szansę przypomnieć takie definicje nauki i nic się tym programem taka, która powtarza się najczęściej jest bliska, ale one wcale nie nie jest chyba kompletna to jest metodyczne poznawanie natury czy metodyczne poznawanie świata tam to pokazuje, że najważniejszą częścią jest brak zdefiniowania chałki jest metodyka jest ta metoda ta, czyli nie każdy poznawanie i nauka nie jest tożsama z wiedzą z całością informacji liścia jest działaniem jest poznawaniem, ale nie każde takie poznawanie metodycznym czy nie poznawanie przez objawienie z albo przez -li tylko wyobraźnię czy jest impresje wrażeń nie tylko poznawaniem przez konkretną metodę ważne jest, żeby można było co metod tą samą metodą proces poznawczy powtórzyć i uzyskać ten sam albo innym wynikiem będzie inny temat na swe listy PiS spacyfikować poprzednie wnioski i hipotece syn cara ta definicja trochę zastawiona boków np. matematykę czy logika którymi nie dodają świata przyrody, a tylko badają abstrakcji, ale są z kolei bardzo ważnymi narzędziami we wszystkich naukach przyrodniczych w ratach co mamy też bogatą rodzinę nauk empirycznych nauk humanistycznych one się od siebie różnią istotnie wyniku, ale się, że ta definicja bardzo bazował, której mówisz ta definicja takiego osiągania o twierdzenie o świecie w sposób systematyczny i na twierdzeń, które są uzasadnione stawianie obalania hipotezy przewidywania tego co się wydarzy to jest taka chyba najbardziej bazowała nie jest definicja nałogach widnieje w kontekście nauk empirycznych, o których mówimy o złożeniu wraz z takim jeśli nie zdefiniujemy ekologię jako naukę ktoś będzie się ona bardzo zdyscyplinowana metodyką jest spójna z innymi naukami przyrodniczymi, ale i to są właściwie jest takie 2 wyznaczniki co oznacza, że z ekologią nie może powiedzieć czy mamy zrobić to czy tamta zaczynamy wyciąć las też sery czy trzymamy siać kukurydzę GMO ekologia może nam dać przesłanki do wnioskowania na ten temat mogą n p . jeżeli chcemy, żeby za kilkadziesiąt lat z nie wyginęły owady to jest najnowszy News ostatnio przez media podawany był w 4 dni temu pojawiła się publikacja, która podsumowuje globalne pracy o zanikanie owadów pokazuje, że owady zagadnienia zanikają giną w tempie 2 ,5 % rocznie co pokazuje, że za 100 lat właściwie nie macie nie wszystkich prawdopodobnie, ale tych dniach przez analogię do stworzenia tych latających owady ciężko mu Hubert wiele chrząszczy tak dla tej powstała właściwie działania wszystkich ekosystem bez owadów sobie trudno wyobrazić funkcjonowanie ekosystemów od tych rzeczy proste mogą istnieć swobód byłby zalać owady odczuwam między musieć o to zapytać brzeg patrzeć na te dziwne stworzenia, bo one są naprawdę dość niezwykłe i tu odczuwam jakiś rodzaj jednak głęboki onkologicznej przepaści wrócę wrócę nie ma, ale o zgromadzeniach niech teraz osiągnąć dygresji, bo one już samo co z tym stwierdzeniem owada głos stawką teraz gubimy wątek bardzo lubimy relacje jeżeli, jeżeli nie chcemy, żeby się o VAT za kilkadziesiąt lat wyginęły możemy się wraz, z czym zastanawiać, dlaczego nie chcemy to na podstawie badań ekologicznych przewidywania i modelowania możemy się zastanawiać, jakie działania są one dla nas lepsze czy utrzymywanie produkcji rolniczej opartej na notabene genetycznie modyfikowanych szczepach roślin, które są tzw. rondo przeliczyli czy czy też innym dotyczą odporności na inne pestycydy i jej, iż i wtedy wyniszcza my drastycznie siedliska czy też chcemy się zdecydować na uprawy w ekologiczne czy inny sposób zintegrowany bliższe przyrodzie nie, stosując tak dużo chemicy zmniejszy tempo zanikania owadów, ale zwiększy też potrzebne nakłady na rolnictwo zmniejsza efektywność produkcji być może tak i teraz w zależności od tego czy mamy jest podejście, jaki mamy system wartości czy ekscentryczny filantrop ekscentryczny na to co może podejmować różne drogi wnioskowania o prawda, ale 1 drogi prawdopodobnie doprowadzą nas nas do wniosku, że nie chcemy, żeby te owady wyginęły 1 drogi możemy przeprowadzić na podstawie analiz ekologicznych z nazwą zrozumienia powiązań w ekosystemie, bo te owady są podstawą piramid graficznych tymi owadami żywią się w taki tymi owadami żywią się gady płazy tymi gadami owadami żywią się inne ptaki te owady są podstawą rozkładzie martwej materii organicznej cent owady zapylają wszystkie nasze uprawy, które nie są zapylane przez wiatry albo Philippe, a bardzo wiele jest takich ofert wszystkie owoce, więc bez owadów nasz świat, gdzie będzie wyglądał zupełnie tak jak teraz gra, więc niezależnie od tego czy mamy perspektywę z jak jaki mamy system wartości to w metoda naukowa w stosowanej ekologii pozwala nam przewidzieć podjąć jakieś decyzje notabene głównym powodem wracając do zdrowego pytania o VAT ze stojakiem na ja w, bo manekina zrobioną z innego owadów osuwisk jako hamowany za mało wody są bardzo realny podstawą życia takiego jak sobie wyobrażam jak leżę w jak jeść jak się położę gdzieś w lesie w i nic nie brzęczy koło ucha Animalsi nie zaczynała kopać się wychodząc cieszy poległ czy ponad cenę co w ocenie jest prawdziwy las koalicja może być odpadem notariusz wchodzimy właśnie zakup danej osoby tak dobrze też latać wieś pojęcia o ekologii jak jest z zakresem ekologii głębokiej w tak zespolenia się z naturą związaną właśnie w tym trybie pytam oczywiście chciałbym być realistą bardzo chciałbym być rośliną o tych już w ogóle nie interesują nas o w zgubiłem wątek istnienie coraz to wizja ten wątek, ale cały czas tutaj trzymam, bo mówimy o opowiedziała się o takiej powiedziałbym wolnej od wartościowania w tym sensie, którym tutaj mówimy naturze ekologia ku pewnej pewnego systemu, więc po prostu i teraz wcześniej mówiło się o tym, że mamy do czynienia ze zjawiskami z tymi polami czy obszarami którymi interesuje się ekologia, które są niebywale złożonymi sieciami systemami, w których jest bardzo wiele elementów inne przypominającymi niekiedy tak złożone systemy zapewne jak np. pogoda, która jak wiadomo chaotyczny mi się zjawiskami siedziała już rządzi, ale nigdy nie jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę formułować jakichś bardziej pewnych prognoz, zwłaszcza dłużej terminowych, bo tak jest, że to będzie za 23 godziny to to co do plus minus jakość jesteśmy w stanie stwierdzić co będzie za czas za 2 tygodnie to nie za bardzo i teraz pytanie o ostrość rozpoznanie ekologii na ile tych dysponując czy ekologia w ogóle dysponując tymi narzędziami poznawczymi którymi dysponuje wobec właśnie tej niezwykłej złożoności systemów, o których mówimy jest w stanie np. adekwatnie przewidywać konsekwencje jakichś działań jak silna zachowań pewnych elementów tego układu i t d. analogie pełne jest słowo pytam czy cały czas o to o co od początku pytałem, czyli o te dyskusje i konflikty, ponieważ w, jakim sensie, że spór n p . o Puszczę poza pewnym sporem o wartości był też sporem o to co właściwie się stanie jak się wydaje tych parę drzew to znaczy albo tam nie i co się stanie jak się ich nie wycofali się, dlaczego nie parę nocy tak no oczywiście mówię o tym, że w spór był taki, że w tniemy te drzewa i wtedy komornik nie zniszczy po prostu nam całej Puszczy albo albo ich nie wytniemy Sikornik wtedy nam zniszczy całą Puszczę albo nie wytniemy kornik nam nie zniszczy tej Puszczy i t d . i t d. te spory też były sporami o to co się zdarzy właśnie w konsekwencji tych działań nie tylko o to czy powinni być pewne rzeczy robić czy nie tt wnioski były dosyć oczywiste na czym mogliśmy to przewidzieć to było wnioskowanie na zasadzie indukcyjnej bardzo powszechnej metodzie naukowej i obserwacje wielokrotny w wielu miejscach pozwalają wyciągać wnioski my takich obserwacja zmian wprowadziliśmy już na całym świecie dużo wiemy co się dzieje jak się odtwarza las po zaburzeniach wiemy, że naturalne drzewostany podlegają od czasu do czasu zaburzeniem, zwłaszcza zwarte płacy drze w iglastych, zwłaszcza świerka i że naturalne odnowienie zachodzi to jest podstawowe prace sukcesja pracowały proces funkcjonowania ekosystemów, więc było oczywiste, że to nie jest katastrofa rany się zabliźniają zresztą nie mam nie można mówić o ranach, bo fragmencie martwego drzewostanu są naturalnym elementem naturalnie funkcjonujących ekosystemów leśnych natomiast perspektywy uprawy lasu można się rzeczywiście zastanawiać czy wycięcie drzew i posadzenie nowych nie jest metodą na szybsze uzyskanie plonów w postaci desek w postaci kolejnych dni notabene badania pokazują, że wcale niekoniecznie jest szybsze nie pozwala na uzyskanie lasu, który jest bardziej odporny na jaw kolejne degradacje korników czy Huragan 3 czy innej katastrofy mord w las, który się twarzą naturalnie coś się z w oparciu o lokalny deszcz nasion tych gatunków tych osobników, które tam rosną wyselekcjonowane dziś znany, ale oczywiście, jeżeli to z tniemy wyrównamy zaoranej posadzimy pod sznurek to później będzie można kombajnem to szybko wszystko łatwo ściąć będzie ten efekt szybszy zwykle kąpiel był to odpowiedź na to czy tacy co robić powinna być od początku zadawano pod kątem pytania co ma być główną funkcją tego obszaru i koc jakiegoś powodu to pytanie nie było za co rany, bo dziennikarze nie byliśmy zainteresowani w pytali co jest jak to ma rację i chce ten, ale i wracając do do pogody i ekologii w przewidywaniu pogody jest trudne głównie dlatego żona się dużym stopniu rządzi hałasem, ale przewidywanie klimatu już jest znacznie łatwiej że, więc trzeba odróżnić klimat od pogody i tak samo w ekosystemie istnieją fluktuacji jest różnych zaburzeń, których nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć natomiast przewody w przewidywaniu trajektorii nic w rozwoju całego ekosystemu czy jest nieco łatwiejsze tak długo jak mamy do czynienia z powtarzaniem się rzeczy, które znamy skądinąd natomiast przewidywanie skutków zaburzeń sieci troficznej odbywania kolejnych organizmu, czyli tego co wtedy w tej chwili w skali globalnej tego eksperymentu, który przeprowadzamy z wybijaniem wyniszczania kolejnych gatunków jest bardzo trudne, bo nie mamy do czynienia z wcześniejszymi, ale tak nie może się przed przeprowadzi zjazd wnioskowania indukcyjnego nigdy jeszcze nie było także eksperyment niż w innych regionach owady niemal całkowita cena np. owady czy walenie morsy rekiny czy scaleniu ta nosorożce i różami anty ekologicznie usposobieni prawicowi publicyści, bo to zazwyczaj jest taka Awangarda Łódź awans bardziej ekologicznych anty ekologicznej na organizm to nowość albo, bo to jest bardzo polityczne i na to są nawet wyniki badań, które pokazują wyraźnie, że stosunek do środowiska naturalnego jest bardzo silnie skorelowane z poglądami politycznymi i że w stanach Zjednoczonych np. wyborcy Demokratów są zdecydowanie pro ekologicznej w tym sensie, że zwracają uwagę na jakość środowiska naturalnego uwzględniają wpły w człowieka na zmiany klimatyczne i t d . natomiast wyborcy Republikanów i Tea Party, czyli tego całego zaplecza, które Tramp doprowadziło do władzy wręcz przeciwnie i te stany z bardzo ciekawe pisze o tym, ale Hochschild w książce ulice we własnym kraju to nam pracę naszych rozmowach także z planem, w których największe poparcie mają Republikanie to są zazwyczaj stany właśnie, w których winne są najbardziej liberalne przepisy dotyczące działania wielkich Kompanii naftowych w ogóle zanieczyszczania środowiska i to są najbardziej zanieczyszczone stany w stanach Zjednoczonych pisał też o tym, piłkarscy Benfikę w swojej książce nowa oświecenia, pokazując ich racjonalizm pewnych przekonań, które inne mamy mówi bardzo często jest także te poglądy, o których sądzimy, że rozumiemy je i wyznajemy jest uwagi na jakieś racjonalne przesłanki przyjmujemy na zostanie na zasadzie właśnie pewnego pakietu tożsamościowym go naj tam podaje bardzo różne przykłady, odwołując się m. in. właśnie do tego, o czym, o czym powiedziałem akurat pokazuje, że bardzo często ludzie, którzy definiują się jako przyjaźnie nastawieni do środowiska naturalnego i pro ekologicznie nastawieni i uwzględniający wpły w człowieka na zmiany klimatyczne zapytani realnie o pewne mechanizmy w ogóle nie rozumieją to znaczy nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak jest tak to jest inna sprawa nasza ekologiczna wszak mamy mówić o tych, którzy się jako ekolodzy, deklarując często bardzo powierzchowna i natomiast Bartosz mówią, że prawdopodobnie głównie z pewną pewnym nie brak ani wiedzy Stal z ignorancją mitem, że ekologia jest w gruncie rzeczy nauką czy wiedzą również dosyć skomplikowaną, a póki się tych różnych skomplikowanych mechanizmów niezrozumienia albo nie chcieć się nimi nie zafascynuje to wydaje się z kolei dosyć naiwnie prosta, więc ma może to z tego wynika zresztą tak jest też uczona w szkole moim zdaniem ekologia w szkole jest jest uczona źle czy w programie szkolnym ona jawi się jako taka nauka, która Action, która istnieje tylko dzięki temu, że my nazywamy różne rzeczy jest tych relacji między organizmami ileś tam Komen stalinizm amen stalinizm symbioza taka szmata psa to wykuć, ale wydaje się, że to tylko istnieje, dlatego że ktoś to po nazywała później trzeba zdać egzamin z tego jak to ktoś nazwał ner natomiast możemy dzięki badaniom ekologicznym możemy sprawdzić efekty naszych działań w przyrodzie albo przewidzieć się próbować przewidzieć albo zrozumieć fakt zmiany globalnej jest pewnie mało rozumianej z jakiegoś powodu niedoceniane nie nie umieszczonych w programach szkolenia terminowi mój syn, który się, który chodzi teraz do ostatniej klasy licealnej i w bardzo w plecy znasz pokazujemy te wszystkie błędy systemu nauczania z często dyskutujemy co z tym zrobić to bardzo też zaangażowany młody człowiek miał okazję go poznać też bywa czasami na spotkaniach w teatrze powszechnym i wyrusza w rów Uro u was czy u nas w radiu kilkanaście dni temu jako przedstawiciel strajku klimatycznego młodzieżowego w Super pozbawiamy Witka w każdym razie pozdrawia wszystkich ja zacznę mówić o tych prawicowy publicysta, bo w kontekście tego co mówi się w długim ujęciu rozmaitych gatunków na to właśnie ten podstawowy argument ze strony prawicowych publicystów jest taki no ale przecież mnóstwo gatunków wyginęło do tej pory jakoś tutaj wszyscy sobie doskonale z tym poradzili ekosystem sobie poradzili w ogóle cała historia ziemi to jest historia ginięcie gatunków, więc to jest histeria i tak naprawdę właśnie jakieś polityczne działanie mające szansę są jakieś 2 charakterystyczne cechy po pierwsze, ogromna doza ignorancji, a po drugie, arogancji wynikającej prawdopodobnie bardzo krótkiej perspektywy, z której widzimy sens swojego istnienia niby mam wrażenie, że to, że ludzie się nie troszczą albo nie zastanawiają nad wpływem naszych działań na środowisko wynika z tego, że ich nie obchodzi po prostu co będzie za lat kilkadziesiąt, więc myślimy o naszym życiu, które się skończy zaraz w 203050 lat podobno wcale nie taki znowu wielki procent ludzi uwzględnia to, że ich życie się skończy także w Polsce jest całkiem spora grupa ludzi, którzy wcale nie są tego pewni to badania kiedyś takie widziałem bardzo ciekawe, że założymy, że ludzie uznają, że mąż miał dotyczyć to inni jakoś umierają ale czyja umrę to nie jest tak oczywista nazwy nie jest pewna szansa dla celów czytałem parę takich publikacji rzeczy w na wynalezienie w przez medycynę z metod z zapewnienia nieśmiertelności w każdej bardzo dużej długowieczności to jest kwestia najbliższych kilkudziesięciu lat, ale to i tak nie będzie dostępny dla zbyt wielu z nas, więc też, że to najlepszy argument wspomniała się indukcji, czyli do po zsumowaniu pewnych obserwacji i wyciąganiu czym w ogóle nianię do pewnych do pewnych wniosków Otóż najbardziej poważną krytykę indukcji przeprowadził ongiś Szkocki filozof David Hume 1 z takich najważniejszych filozofów oświecenia oświeceniowych pokazał, że bardzo arbitralne są to wnioski, które my nie w ramach indukcji wysuwamy i że to niema, że tu nie ma ścisłego wnikania logicznego pomiędzy lepsza tym, że dotąd słońce schodziło i że w stanie jutro to, że jutro stanie ta nasza właśnie uogólniona obserwacja to już jest pewien arbitralny ruch, który my wykonujemy, bo z tego nie wynika, że wcześniej schodziło, że będzie chodzić w związku z tym rzeczywiście z tego, że inni dotąd umierali nie wynika, że my umrzemy to bardzo jest po to, pocieszające w twierdzy w ciekawy wątek ale gdzie nie wiem czy mamy go w ciągnęło w Wojniczu dygresja odegra z nią i kompetentny natomiast chciałbym przejść do tego, kto jest ekologiem albo czym jest ekologia poza tą naukową domeną, bo w UE mamy jeszcze trochę czasu myślę, że to jest ważne to każdy, kto czuje się, jakkolwiek może powiedzieć, że jest ekologiczne, bo aha i jeszcze poza tym że, że to jest w ruinę takie samo określenie się różne środowiska lub okres taniej jednych przez drugich takim, a ci ekolodzy to jeszcze ekologia może być czymś zupełnie innym metodom produkcji np. mamy żywność ekologiczną mamy rolnictwo ekologiczne wokół tego też jest bardzo duże kontrowersje tak, tak więc to z ta jest uprawniona nazwać nieuprawniona jest to nazwa używana, więc uważnie nie gram w prawa, mówi że jest uprawniona nie, ale wiem, że rano jest mu wyraźnie znać np. że ma tutaj to jest pewien nauczka z zabieg marketingowy nasz kraj już nie 0 i jest to uzasadnione, a właściwie to jest czas, gdy połączone z tak, mimo że nasze ekologiczne jest produktem rolnictwa ekologicznego to jest termin przyjęcia akurat w Polsce w angielskiej terminologii mówi się Organik w Agricultural niemiecki mówi się o biologicznym w rolnictwie i generalnie chodzi o to, żeby nie stosować tam syntetycznych środków ochrony roślin ani nawozów sztucznych, czyli bez emigracji RM potrzebny jakiś termin ten się dobrze kojarzy na torze w różne w różnych dziedzinach stosuje się słowo ekologia na określenie czegoś co ma mieć dzięki temu wyższą wartość to jest chyba dobrze nam to znaczy, że ludzie się to ekologią przejmuje, ale trochę to też natomiast taka moda wież to znaczy cały taki wielki segment rynku, na którym wszystko jest Eko i ja wiem czy to jest do końca korzystne zjawisko, że to się właściwie tak zaczyna komercjalizować, że to jest kolejny segment, na którym można robić biznes nie grała jestem pewien problem naczelnik wydaje mi się, że to w tej warstwy kulturowej z tą ekologią czy ekologiczność powinniśmy jednak w jaki sposób w nas pełną odpowiedzialnością używać dla mnie jest, jeżeli się mianuje ekologiem również poza tą z obszarem naukowym poza tym, że jest ona kolejnych naukowcem to również staram się nim być w życiu to znaczy, że próbują żyć tak, żeby być składnikiem ekosystemu i ich, żeby moje decyzje życiowe i np. wybory polityczne opierać na wiedzy jak chciała przyroda i on jak i jakie będą konsekwencje tych działań dla przyrody to jest możliwe jak ci jeszcze w Nowogardzie, czyli noc w świat jako ekolog co mam trochę tej wiedzy ekologicznej, ale zmierzam do tego, że ekologia powinna być 1 z podsta w podejmowania przez nas jako ludzi decyzji gospodarczych decyzji Fed, ale w użytkowaniu ekosystemów wykorzystywanie zasobów i t d. na zasadzie poniekąd jest na noc ja mogę je Dan ocenia 1 mogę z ram możesz możesz głosować na swoje wybory poprzez swoje wybory konsumenckie, bo wtedy głosujesz pieniędzmi i możesz głosować w wyborach i możesz prowadzić audycje radiową jeszcze dodać do tego, że w takim razie ekologia nie może być utożsamiana z takimi dziedzinami, w których nauk stosowanych jak leśnictwo rolnictwo to nie są nauki są właściwie sektory gospodarki, ale sąd o tym warto przy tym nauki leśne nauki rolnicze i t d. tak to na pewno nie jest ekologia nas z ekologią może być podstawą do podejmowania decyzji Nana Nana, że 3 wypracowania metod zrównoważonego leśnictwa zrównoważonego rolnictwa i t d . myślę, że z ekologiem nie powinniśmy nazywać po prostu w miłośników przyrody, ale tych, którzy są niejako świadomymi w przyrodnik kami, ale z drugiej strony ekologii tej kulturowej jest też miejsce na uczucie na emocje jak najbardziej to jest ta warstwa ekologii głębokiej poczucia więzi z naturą i wielu z nich z NASA może wszyscy to poczucie ma tak definiuje aż to sformułowanie głęboka ekologia mama oczywiście o swoją historię to jest pewna pewien nurt, który nas w określonym kontekście powstał, ale nie interesuje mnie sposób w twojego używania tego określenia rozumiem, że właśnie ten ta warstwa pewnej emocjonalnej łączności tam z całością gęstnienia jest ziemia jest najważniejsza przede wszystkim Bond ów tekst wtedy mówiono o tym dlaczego w nurcie ekologii głębokiej człowiek próbuje żyć tak jak najbardziej się z tą naturą zespolić w gruncie rzeczy są tam bardzo obecne w sprawie emocjonalnej identyfikacyjne tożsamościowe prawdach, które niekoniecznie muszą wyznaczać nasze oczy muszą rządzić naszym życiem, kiedy tak możemy się mianować światopoglądowa ekologiem, bo możemy po prostu dbać o tekstem zresztą ekologia głęboka chyba jest dosyć taka na takim podejściem nie dlatego sensoryczne patrzymy poprzez siebie poprzez własne ja na to przyrodę, ale na czym polega to twoje poczucie łączności kulturowej, mówi że moje wcale nie jest dniem, niemniej jednak jestem pewny czy 10 Bydgoszcz właśnie w głęboką boja baz danych nie wszystko co w naszym życiu powiedziałbym dobra co powoduje, że wciąż jeszcze żyjemy w pomimo tego, że już jakiś czas temu przeszliśmy na świat być może w innych warunkach zostalibyśmy dawno zjedzenie przez jakiś istoty albo umarli byśmy ze względu na jakiś okoliczności zewnętrzne albo albo jakiś choroby, które nas zobaczy wszystko co właściwie jakoś zdefiniuje i tworzy mamy dzięki temu, że z natury wychodzimy to znaczy, że mamy do niej takie jak nie uzależnia wejście z Japonii uważa, że bilet to co chciałem powiedzieć bierzcie co w te jest to, że ja bardziej bardziej cenię czy bardziej jakoś czuję system wartości Ekocentrum niż Andropow syntetyczny Macieja chciałbym ochronić zachować przyrodę czy jak najwięcej z niej dlatego żona istnieje jak i gitarzysta Krzysztof mnie najbardziej naturalny nie widzę powodu zacznę, którego akurat człowiek miałby przetrwać, kiedy zginą wszystkie inne zwierzęta albo inne organizmy, aczkolwiek nie jestem oczywiście pewnie spora doza w egocentryzm uczy egoizmu w cenę, ale czuję jakąś empatię z innymi organizmami wiem, że dla wielu bardzo przyrodników jest to też podstawowe wyznaczniki działania, dlaczego się zajmują ochroną przyrody natomiast wracając do tego czy naszą tożsamość i dobrobyt czy dobrostan określa cywilizacja i wyjście z przyrody co smutny pewnie czytał rodzina Zachara i jego z SA sapiens tak silny wzrost jest ostatnio bardzo modna książka twierdzi, że po, choć od lat w tym 1 z końcowych rozdziałów lub jest przeanalizować historię szczęścia czystej chciwości, kiedy ludzie byli na szczęście na szczęśliwszy, gdy dochodzi do wniosku, że nie da się tak łatwo zdefiniować jest bliski w pewnych miejscach stwierdzenia, że chyba jednak najszczęśliwsze zdobyli ludzie w społeczeństwach zbieractwo łowieckich, kiedy mieli najmniej stresu i byli najbardziej naturalnym dla siebie środowisku, w którym ewoluować i a teraz jesteśmy zrelaksowani z tej przyrody, z którą w sposób naturalny mamy już o łączności tam byśmy się czuli jak najbardziej naturalnych gniazdach są to oczywiście 1 z koncepcji istnieje jednak takie, które pokazują, że w zasadzie dzisiaj właśnie żyjemy w najlepszym ze światów i że te wszystkie dobre z dobrodziejstwa, które mamy związane z rozwojem cywilizacyjnym nierozumiany właśnie rozwój technologiczny, ale też pewien postęp moralny np. na zmiany kulturowe, które powodują, że na dziś nie zabijamy się tak powszechnie Grześ się jeszcze zabijali nie wiem, ale kilkaset lat temu, że to wszystko powoduje, że w istocie, jakby na inny nikt z nas przeniesione do jakiejś tam dawnej epoki nie czułby się skończyły się w niej swojskość jest ciekawe, bo rząd pytanie tutaj właśnie znowu te definicje to znaczy co w końcu co to jest matura, a co to jest kultura co jest przyroda na ile my rzeczywiście przekraczamy te ten naturalny porządek i wychodzimy gdzieś poza niego i tworzymy jakąś sfera, której ty możesz znaleźć się i doraźnie na taką sferą, która może dzisiaj, mówi że rzecz, że czujesz łączność z przyrodą właśnie, dlatego że że nie ma tej łączności to znaczy, że Ależ ja nie mam przecież oddycham otrzymuję zamówienia oddycham, ale jak oddycham to z Lechem trener, który przeszedł przez CX Eco system ten czyn istnieje na ziemi tylko, dlatego że funkcjonują w żywe ekosystemy nie to co zalega woda zalała to też taka empiryczne łączy to, że wszyscy mamy ciała jesteśmy zbudowani na energię wodę weźmie sobie wodę skradł, która została przefiltrowana przez oczywiście mokradła, których muszę wspomnieć przy każdej naszej audycji i zaczął w łączności świadomie nieświadomie odczuwam przez cały czas 5 × ja mam namyśli to, że w komorze dopiero się, by zdefiniować jako część przyrody może, dlatego że myślisz w języku, że właśnie w jakimś sensie jest to, iż w pewnym dystansie do tego wszystkiego, że dysponujesz tymi kategoriami jak natura kultura cywilizacja technologia przyroda i t d. to dopiero tworzy ten cały konglomerat ciebie dzisiaj odczuwającego to łączność, żebyśmy nie weszli, gdyby nie było tego kroku bez pytania czy niedźwiedzie od surowców ma mieć pod ziemią, a ostatnio jest wolność z naturą nie stanie jest on po różnych miast jest w naturze nie jest coraz słabiej jest w naturze ostatnie z inwazją niedźwiedzi polarnych jest jednak Wyspach nowej ziemi w Arktyce niedźwiedzie polarne straciły swoje siedliska napływającym lodzie i szukają nowych miejsc zaczęła łazić po miastach w nowej ziemi, ale i to jest taki sam rodzaj uchodźców klimatycznych jak uchodźcy z Afryki czy z południa czy z bliskiego Wschodu do nas, więc nam w pod tym względem ja tak czy podłączeniem od tego niedźwiedzia, którego zaś, o którym wspomniałeś, żeby trochę przenieść wątek z pań niż 21, że ekologia jako naukę, ale mam wrażenie, że też jako system wartości czy światopogląd dotyczy domu ekologia źródło źródło słów ekologii w rytm, gdy chodzi o słowa ojciec, czyli dom i jest nauką o domu rozumianym jako miejsce na ziemi albo jako planeta, ale dałam nie istnieje bez mieszkańców więc, gdyby niestety w Wenecji mieszkał wystarczyłaby fizyka astronomia natomiast jak już coś mieszka to muszą mieć ekologię, żeby zrozumieć jak ten system działa tak samo w kontekście naszego światopoglądowe czy ekologii jako podstawie do systemu IT czy do tworzenia systemu wartości czy decyzji życiowych musimy patrzeć na to jak na spojrzenie na dom po prostu jej teraz nie możemy domem gospodarować także z nie sprzątamy wyniszczyła go i jak szybko ulegnie zburzenia możemy go utrzymywać sprzątać remontować naprawiać i uprawiać ogródek i w zasadzie MON możesz się, że możemy się wykarmić dzięki temu domowi i jego otoczeniu przez pokolenia, więc ekologia jest po prostu myśleniem o domu to bardzo ładna definicja na koniec jeszcze wiem, że miałeś wiersz, a nie zdarzyło się go przedstawić może zdążę zamówień in z mężem naszą rozmowę 5 dniach zaskakujące 2 z wieloma żonami polecił, a ten wiersz i to było dla mnie kompletne zaskoczenie ta wieś jako podsumowanie audycji ekologii Andrzej Poniedzielski oda do lokalu zasilanego lek. obiecali czuli strach zaraz wymyśli dach, kiedy wyszło, że nie każdy o tej samej porze może być pijany na to wymyślili ścian, gdy się nagle stało jasne, że na człowieka na kolację nie przypada cały wał zaraz wymyśli stołu, kiedy biegli jak to zimą dla rozgrzewki 1 stanę mówi ileż można biec, choć my wymyślili piec i tak ludzkość wytwarzająca rozumu, a to serce, a to ręce naszła mnie i powoli do kafelków w łazience, tak więc ludzkości istnienie policzyć błąd głównie wymyślała domem nawet to wymyślono nie z powodu ciężka praca koło wymyślono po to, by do domu szybciej wracać na forach dziś już tak znienawidzony wymyślono przecież po to, by móc zwiedzać inne domy, ale w domu choćby róże rosły w murze telewizor lodówka Zuzię i w doniczce każdy ekran jeśli serce nie zamieszka to co będzie pustostan na jakość pustostanem się nie zajmuje k zajmuje się systemem, w którym mieszkają razem z chorobą, że nie ludzie i uczucia bardzo piękne podsumowanie i bardzo się podoba zaczęliśmy od nauki, a skończyliśmy na poezji, która nam definiuje czym ta nauka jest bardzo dziękuję prosto Wiktor Kotowski lub państ Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA