REKLAMA

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zmienia regulamin Sejmu

Analizy
Data emisji:
2019-02-13 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie on państwa dobrą informację mimo szczytu bliskowschodniego jednak dotarł do nas nasz gość Patryk Wachowiec analityk prawny for -li man analityk centrum analiz dla rozwoju dobry wieczór dobry wieczór przepraszam za spóźnienia mimowolnie się Amerykanie tłumaczą się dobrze czy za przyjrzymy się sprawie, która w lesie jest szalenie interesująca, choć wydaje się dosyć drobna chodzi o wyrok, a jeszcze 3 różne wyroki Rozwiń » Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie in sporu trojga obywateli z marszałkiem Sejmu w ING najnowsze orzeczenia w tej sprawie zapadły wczoraj w i zanim się im przyjrzymy się i zobaczymy co też sąd zaś zarzucali owi obywatele marszałkowi Sejmu i co uznał sąd to przypomnimy, o jaką w ogóle w historii chodziło, bo tym razem nie jest to spór wyłącznie prawniczo teoretyczny, ale również dotyczące zwykłego codziennego dnia w sejmie co to co to były za wydarzenia to prawda na przełomie kwietnia maja trwał protest osób z niepełnosprawnościami ich opiekunów pamiętamy wszyscy też ceny na korytarzu o władzę budynku w budynku Sejmu, ale ten protest oczywiście przy całej swojej dramaturgii nie wstrzymywał takich zwykłych bieżących prac Izby ME Ivan w dniach jak dobrze pamiętam 0709. maja było zaplanowane posiedzenie Sejmu w związku z tym część zainteresowanych obywateli chciała oglądać to posiedzenie bezpośrednio z galerii sali plenarnej wypełniło, dlaczego postęp postąpił zgodnie ze instrukcją zamieszczoną na stronie Sejmu i w specjalnym zarządzeniu dotyczącym wstępu do budynków sejmowych, czyli na 24 godziny przed chęcią wejścia zgłosiło właśnie pu chęć szefowi kancelarii Sejmu można to zrobić elektronicznie można telefonicznie każdy może każdy może oczywiście my po 24 godzinach te osoby stawiły się przy biurze przepustek bo aby wejść na galerię trzeba dostać taką specjalną przepustkę no i tam spotkał się z reakcją strażników marszałkowskich pamiętajmy, że w okresie tego protestu całe biuro przepustek, jaki zresztą część budynku budynku Sejmu była otoczona takimi barierkami więc, więc nawet wizualnie Ethan ten budynek to trochę budzi jednak budzi jednak jakieś jakieś złe skojarzenia był odcięty nożem na obóz cięte od ulicy od ludzi to prawda i w tym samym czasie od jak dobrze pamiętam 24 kwietnia obowiązywał taki komunikat komendanta straży Marszałkowskiej który, na podstawie którego wszystkie osoby, które chcą się ubiegać o przepustki jednorazowe nie mogą tego robić do odwołania osoby tacy zwykli obywatele dziennikarze nobliści, którzy posiadają przepustki stałe lub okresowe mogą się poruszać mogli się poruszać bez problemu po całym kompleksie jest nadal jest wąska grupa zamknięta natomiast rozumiano różnego rodzaju osoby nie mają na co dzień takich przepustek tylko występują okazjonalnie ze względu na szczególnie ważną komisję czy posiedzenia plenarne i pan 1 z tych osób takie były 1 z tych osób stawiłem się oczywiście przed biurem przepustek biuro było otoczone już mówiliśmy zasiekami poprosiłem, więc strażnika, który w, które tam byłby nieopodal no o wydanie mi tej przepustki w końcu zgłosiłam się zgodnie z prawem chciałbym wejść zobaczyć jak nasi posłowie pracują no na własne oczy niestety strażnik najpier w nie zawodził przez kilkadziesiąt minut mówiąc doniosła chwila mówiąc decyzji nie ma jeszcze decyzji w sprawie przyznania im przepustki w końcu przekazał mi numer do sekretariatu straży Marszałkowskiej, gdzie tam informacje niestety obowiązuje komunikat w związku z tym mogę odejść z kwitkiem komunikat o tym, że nie ma nie wydaje się jednorazowych przepustek tak w związku z tym musiałem obejść smakiem i nie zobaczyć tego tego pasjonującego widowiska Muz PL oprócz Patryka fachowca, który w studiu tego typu manewr próbował wykonać Ewa Siedlecka dziennikarka polityki i Daniel Flis z oko Press wymieniam te osoby do tego, że każda z nich w fachowiec Lis Siedlecka w złożyła skargi na tego typu postępowanie w dołku i sądu administracyjnego w gminnym o sprawie pod rękę fachowca mówiliśmy w grudniu, albowiem przegrał tak w symboliczny dzień 13 grudnia ubiegłego roku Sąd I instancji wydał orzeczenie z mojej skargi to się dokładnie nazywało skargę na czynność szefa kancelarii Sejmu w postaci odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu sąd oddalił moje moje moją skargę, twierdząc że przecież prawo do informacji nie jest prawem absolutnym i może podlegać różnym ograniczeniom i tutaj skoro skoro szef skoro komendant straży Marszałkowskiej mówi o tym, że ze względów organizacyjnych bezpieczeństwa należało zawiesić wydawanie części jedno 1 rodzaju przepustek to w takim razie miał pełne prawo odmówić takiego odmówić takiego wstępu ze względów organizacyjnych bezpieczeństwa państwa państwo wtedy bardzo dużo osób chciało wspierać tych, którzy protestowali, abyście byli też tacy, którzy po prostu chcieli wejść do Sejmu np. na komisję i naprawdę realnie nie mogę tego zrobić zabrać głosu czy przynajmniej się przysłuchiwać może być też tacy, którzy chcieli wspólnie wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami w niej zostało ich zostałby prostym odcięte to prawda tylko odróżnimy 2 rzeczy taki zwykły wstęp do Sejmu na komisje na zespół parlamentarny na spotkanie z posłem chociażby do biblioteki sejmowej, a wstęp na posiedzenie na galeria sali posiedzeń, bo galeria sali posiedzeń obserwowania obrad to jest uprawnienie obywateli ugruntowane w zagwarantowane w konstytucji wstęp, aby sobie pozwiedzać budynek Sejmu, aby wejść na komisje, aby zrobić cokolwiek innego po sobie na obiad może doszło do restauracji sejmowej no niestety nie jest uregulowana ani w konstytucji ani w ustawach jest tutaj ten obywatel takiego roszczenia nie ma tu chodzi tylko i wyłącznie następne posiedzenie no to ciekawe rozróżnienia, ale dobrze i ich rozumiem, że w grudniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w znalezieniu innych w Sejm miał prawo w ten sposób ograniczyć Andreas Wolff przepustki, czyli marszałek Sejmu, a zarazem Komenda straży Marszałkowskiej no i teraz mamy luty 2 i Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął się 2 innymi skargami wydawałoby się w razie identycznej sprawie Daniel Flis dziennikarzy Ewa Siedlecka dziennikarka identyczne nawet w prawie identyczne identyczne co właśnie skargi są na tę czynność jest 1 drobna różnica to teraz, zanim powiemy Daniel Flis wygrywa swoją sprawę, iż skarga na czynność Ewa Siedlecka wygrywa jak to jest możliwe w tym samym sądzie zupełnie odmienne wyrokowanie no na pewno 1 z czynników, które mogą wpłynąć na nas sąd, bo pamiętajmy, że w mojej sprawie z grudnia i we 2 wczorajszych wyrokach orzekały inne składy to mógł być 1 z czynników, które w, który przesądził o tym, właśnie żal, że były 2 różne rozstrzygnięcia też pamiętajmy, że w mojej sprawie mojej sprawie sędzia sprawozdawca, czyli ta osoba, która przygotowywała projekt w ogóle wyroku wydała zdanie odrębne nie zgadza, czyli została muzyką lokali przegłosowany przez dwójkę pozostałych sędziów na ich, posiłkując się tym zdaniem odrębnym które, która wyraźnie punktuje tutaj tak ten wyrok sądu, że doszło do złamania kilku przepisów konstytucji, bo tutaj mówimy bezpośrednio uprawnień konstytucyjnym, więc nawet nawet nawet nie było nawet trudno było znaleźć jakąś ustawę, gdzie został, gdzie został złamany ten przepis, ale zaczarowany flet oraz wrócimy do tego w drzwiach wyrokował teraz sąd, jakie przepisy konstytucji miały być łamane przede wszystkim art. 61 ust. 3, który mówi o tym jakie z jakich powodów można ograniczyć prawo do informacji publicznej no i tam są rzeczywiście kwestie tak jak bezpieczeństwo porządek publiczny na co powoływał się komentator starzy masz ograli w komunikacie dokładnie te konstytucje, ale być może tak być może jeszcze została gdzieś w archiwach sejmowych obecna konstytucja, ale wracając do tematu stwierdził twierdzono pani sędzia twierdziła w tym zdaniu odrębnym, że bezpieczeństwo porządek publiczny to są dobra powszechnie chronione i mniej i jeżeli jeżeli służby sejmowe uznałyby, że rząd dostrzeże, że jest zagrożenie właśnie dla bezpieczeństwa dla porządku publicznego to powinno wszystkim zabronić różnicować na tych posiadaczy jednorazowych przepustek czy okresowych wszystkim zabronić wstępu wstępu do Sejmu, a taka arbitralna arbiter atakiem arbiter, ale i arbitralne przepraszam ograniczanie, że nie wiem, że ja wchodząc jednorazowo stwarzam być może większe zagrożenie niż osoby, które w, które wchodzą w jakiś czas no no tutaj tutaj się jednak to się jak Gucci na niej również co dziś jest pan łamie konstytucję, czyli zasada równego traktowania zasada niedyskryminacji sąd dopatrzył się też po pomoc ich po moich zeznaniach i po materiale wideo zresztą, które w, których projekty, o których mówiłem na rozprawie, że w momencie, w którym ja stałem przed biurem przepustek czekając na na matę wejściówkę postali po galerii chodziły wycieczki z dziećmi w związku z tym na przewóz jednorazowy na przepustkach jednorazowych tylko na takich specjalnych przepustkach dla grup zorganizowanych ale, ale to było jednak od 2 jednorazowa reszta historia z byłym szefem polskiej fundacji narodowej, który wraz z jednorazową przepustkę uzyskał zaraz wrócimy z rozmową i przyjrzymy się temu, dlaczego wiara czyni go, dlaczego ale w jaki sposób owo grudniowe zdanie odrębne nagle stało się inspiracją, a zieleni został częściowo powtórzone w wyrokach już teraz pozytywny dla skarżących miała negatywny dla Sejmu w te w tych, które zapadły wczoraj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w studiu Patryk Wachowiec 1 ze skarżących z centrum analiz rozwoju analityk prawny w fundacji im nie fosfor zaraz po informacjach wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas Patryk Wachowiec z centrum analiz dla rozwoju i analityk prawny w for rozmawiamy na temat sprawy, w których uczestniczył w rzeczonym Patryk Wachowiec, ale również Ewa Siedlecka Daniel Flis dziennikarzem w te pierwsze z polityki drugie oko Press tych, które to wszystkie 3 osoby próbowały wejść do Sejmu w czasie, gdy obowiązywały z ograniczenia w wydawaniu przepustek jednorazowych wszystkie te 3 osoby spotkały się z odmową prawa wejść do Sejmu z UE i wszystkie 3 zaskarżyły tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i mamy wszystkie 3 wyroki w przypadku Patryka fachowca mówiliśmy o tym w pierwszej części rozmowy w doszło do przegranej ze mocnym głosem Anna zdaniu odrębnym 1 sędzi Anny w przypadku 2 pozostałych osób Daniel Flis Ewa Siedlecka wygrali wczoraj w tymże samym Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i chciałbym, żebyśmy się wspólnie przyjrzeli tym wygranym w LM z 2 punktu widzenia po pierwsze, co uznał sąd wyznaczy, jaki jest orzeczenie, a po drugie, jak uzasadnił przyjrzymy się temu co postanowił sąd skarga Ewy Siedlecki jest ciekawsza, bo jest podwójna oraz skarżyła się na 2 rzeczy na jakich tak to prawda też cała nasza trójka zaskarżyła tę czynność szefa czynność szefa kancelarii Sejmu oskarża szefa kancelarii Sejmu oni skarżyli marszałka Sejmu ta czynność polegała na odmowie wstępu do Sejmu konkretnego dnia i innym przypadku w moim przypadku było 8 maja przepraszam dziewiątego, a w tamtym przypadku byłoby od dnia 8 maja oskarżono tylko odmowa taka czynność czyli, czyli jakiś Monaco taką czynność faktyczną lub strażnik Marszałkowski powiedział nie nie chodzi nie dostaje przepustki i sąd uzna, iż sąd uznał, że taka już od umowa ustna czy 3 niewydanie tej przepustki w ten sposób do kreuje taką indywidualną sprawę, z którą sprawa sądowa administracyjna, którą z, którą można tez, którą można już pójść do sądu administracyjnego nie zatrzymamy za chwilę powiemy co jeszcze skarżyła Ewa Siedlecka jako jedyna rodzi się przyjrzymy co sąd zrobił z ową czynnością zaskarżalną skoro przyznał rację i Danielowi Chrisowi i Ewy Siedleckiej co postanowi sąd ma sąd ma 2 możliwości, które takim krzywym macie nawet 3 możliwości może może może oddalić skargę tak jak w moim przypadku, czyli stwierdzić, że wszystko było w porządku proszę obywatele ewentualnie starać się w II instancji wygrać, a może też stwierdzić jak to jak to mówi prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bezskuteczność czynności czyli, czyli stwierdzić że, że ta czynność podjęta nowa była niezgodna z prawem tak naprawdę nigdy tych skutków prawnych dla dlatego skarżącego nie wywoływali jeśli Wlazły Daniel Flis Ewa Siedlecka 8 maja 2018 roku mają prawo wejść do Sejmu tak to co prawda to absurd, bo już było tak to kto to już było, ale ale, toteż rodzi to też rodzi i ewentualnie inne inna możesz inna możliwość dochodzenia np. jakiegoś numerki już od jakiegoś zadośćuczynienia 3 czy odszkodowania zadośćuczynienia raczej od służb, które od Sejmu jako demona Oscarem w Łazienkach albo ewentualną odpowiedzialność karną to pamiętajmy, że art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi, że kto nie udostępnia informacji publicznej, a udostępnienie następuje w formie umożliwienia wejścia na galerię sejmową no podlega karze wymienionej w tej ustawy no to rzeczywiście ważna ważne ważne zrobił może wydawał się, że absurdalne no bo cóż coś po tym, że z 2 MW, gdy rok temu mogli wejść do Sejmu skoro to już ten czas minął, ale tutaj przechodzimy od drugiej drugiej części drugiego elementu skargi Ewy Siedleckiej, która nie tylko skarżą się na czynność, ale również skarżyła się na akt prawny na zarządzenie marszałka tak pamiętajmy, że do sądu administracyjnego możemy pójść ze skargą na taką zwykłą decyzją administracyjną na postanowienie na interpretację podatkową na akty prawa miejscowego, ale jest też taka pojemna kategoria w w tej ustawie, która brzmi mniej więcej Lotosu skargi na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące indywidualnych uprawnień wynikających z przepisów prawa winien no ja mam prawnicze mówili państwo Patryk Wachowicz w swoim rozmiarze, ale o to, że oto marszałek Sejmu ma takie indywidualne uprawnienie wydawać zarządzenia w tym przypadku regulujące funkcjonowanie wchodzenia wychodzenia Sejm tak zresztą to zarządzanie funkcjonował już od lat dziewięćdziesiątych co ciekawe i nawet przed wejściem w życie konstytucji, która pozwala wejść na tę galerię nawet takie ograniczenia już już obowiązywały post jest postarałem no i pisze teraz skargę kasacyjną od mojej przegranej sprawy, więc bezwzględnie śledziłem całą historię, ale wróćmy do wygranej Ewy Siedleckiej, bo cóż sąd ustalił w sprawie jej skargi na to zarządzenie, bo ona Nisko się na całych zarządzenie wykona konkretny przepis tak i przez przepisy to jest oczywiście akt prawa wewnętrznego to jest ustawa rozporządzeniami ani nic nic nic z tego rodzaju to jest akt prawa wewnętrznego zarządzanie wewnętrzne marszałka Sejmu z tak zaś wstępne plany budynków znajdą tak, ale i ten i skarżyła się na § 6 ust. 4 w rasowego przytoczyć wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa względami organizacyjnymi komendant straży Marszałkowskiej po powiadomieniu odpowiednio szefa kancelarii Sejmu szefa kancelarii Senatu może pkt 4 ograniczyć albo wyłączyć prawo wstępu na tereny do budynków to jest to jest ta jednostka jak sauna czyli, uwzględniając zasady bezpieczeństwa lub organizacyjne, ale komendant straży Marszałkowskiej ograniczyła się wyłączył prawo wstępu do budynków dla osób z po jedno z przepustkami jednorazowymi ogłoszona w tym komunikacji będą w komunikacie i teraz co sąd stwierdził, a propos tego przepisu, bo Ewa Siedlecka skarży się na ten przepis i co sąd nad e-sąd nie znam oczywiście uzasadnienia, a ja też nie byłem świadkiem uzasadnienia tych ustnych motywów orzeczenia, ale sąd uchylił § 6 pkt 4 zaskarżonego zarządzenia, a moi jako, że to jest akt prawa wewnętrznego no to można powiedzieć wykreślił go z systemu aktów wewnętrznych kancelarii Sejmu, ale jak to możliwe, że sąd może wpływać na kształt regulaminu zarządzenia aktu wewnętrznego Sejmu przecież to jeśli już wyobrażam sobie taką rolę w Trybunale Konstytucyjnym, ale na pewno nie w sądzie administracyjnym to jeszcze wojewódzkim to prawda widać to pewne analogie między Trybunałem Konstytucyjnym sądem administracyjnym z tym, że Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając niekonstytucyjność jakiegoś wsiami przepisu usuwała go systemu prawnego, ale musi być to przepis ustawy rozporządzenia, czyli aktu normatywnego powszechnie obowiązującego wymienionego w katalogu źródeł prawa, w którym mowa w konstytucji i zarządzania są aktami zarządzenia jakiejś nie wiem okólnik i różnego rodzaju inne akty prawa wewnętrznego nie są aktami powszechnie obowiązującymi, więc tutaj sąd to poznamy niedługo pewnie pewnie to uzasadnienie, ale jak osoby tak tłumaczy, że sąd no bo skoro konstytucja, mówi że sądy administracyjne sprawują kontrolę nad legalnością działania organów administracji publicznej jednocześnie ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dopuszcza skargę na fakt no tak to jest ten Ano właśnie dotyczące uprawnień indywidualnych wynikających z przepisów prawa czy w tym przypadku przepisów konstytucji wynik wynikało prawo wstępu na na obrady, a na galerię Sejmu w związku z tym uchylił ten wspomniany przepis jest bardzo lekka konstrukcja jest szalenie ciekawe rezerwowy był, zwłaszcza że, gdy to jest jednak przepis, który mówi o tym, że w uzasadnionych przypadkach Sejm może ograniczyć prawo wstępu do Sejmu, w które to przepis sam w sobie nie nadużywane wydaje się nam jednak sensowne to prawda wyobraź my na czym jak też byłem kilkukrotnie świadkiem zastosowania tego przepisu nie widziałam w tym żadnego żadnego problemu były np. był szczyt parlamentarny państ w NATO był była jakaś wizyta n p . prezydenta Francji prezydent Ukrainy, gdzie rzeczywiście trzeba było go ze względów bezpieczeństwa nie wiem należało przeszukać też nie niektóre niektóre pokoje w obrębie sali sali posiedzeń rzeczywiście było ograniczone była ograniczona możliwość wstępu do Sejmu możliwość poruszania się po korytarzach i to się wydawało racjonalne to rzeczywiście wiele, a teraz znika to możliwość takich ale, ale to wydaje się, że to też może być strach odpowiedź na no trochę bulwersująca no zna też publicznie sytuacje, w których to prawo było nadużywane tak jak właśnie w przypadku protestu osób z niepełnosprawnościami jak w przypadku tego słynnego protestu protestu grudniowego z 16 grudnia 2016 roku kiedy, kiedy to mieliśmy tak tzw. pucz, ale z sali Kolumnowej były obrady tak tak to prawda i wtedy też nie można było obserwować w sali Kolumnowej prawda Hughes obywatel nie mogę też wejść jak i obserwował, ale wróćmy do giełdy w kwestii takich oto WSA uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla przepis zarządzenia marszałka w dotyczącą ograniczenia wstępu do Sejmu w i jak rozumiem dopóki ewentualnie Naczelny Sąd Administracyjny nie ze nie zgodzi się z Sejmem z marszałkiem i z jego integracją tej sytuacji nie odwróci tego, że orzeczenia to mamy o brak tego przepisu pamiętajmy, że w idealnej sytuacji orzeczenie jest nadal nieprawomocne zostało wydane wczoraj szef marszałek Sejmu no może tak może się poskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego w odpowiednim terminie i do tego czasu do wydania orzeczenia przez NSA to jest orzeczenie nieprawomocne mimo to żyją ich, gdy jego skutki nie na naprawdę nie obowiązują na razie na tę chwilę nie no ale ale jak wnieść do więzienia, bo po suchym mieści się złożą apelacje tych aut dalej, ale jest jest pewna różnica art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skądinąd trafiłem na niego kilkadziesiąt minut temu hala jest bardzo ciekawe stanowi, że w razie uwzględnienia skargi na akty lub czynność to mamy w tym przypadku te na gardle nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej, a tu sąd postanowienia sentencji wyroku nie wynika, aby sąd postanowił inaczej, a to sentencja jest wiążąca i jednocześnie ta sama ustawa, czyli procedura sądowoadministracyjna stwierdza, że wyrok wiąże nie tylko strony, czyli marszałka i po panią redaktor Siedlecką pana fachowca pana Flisa, ale też wszystkie organy państwa w związku z tym i marszałek Sejmu i szef kancelarii Sejmu i podległa mu podległe im straż Marszałkowska musi respektować, mimo że orzeczenie nieprawomocne, a jest nieprawomocne w tak długo aż czynił pomocniczej tam tak nie jest tydzień w tym dłużej nie więcej niż 30 dni w 20, a od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem pijany teraz na sanie uzasadniona jest z kolei marszałek Sejmu z gry się na zaskarżenie tego wyroku to, że wyrok NSA jest prawomocny, ale NSA zapadnie, kiedy do oddziału przy dobrych wiatrach to tak policzmy sobie mniej więcej uzasadnienie będzie za miesiąc po, czyli kolejne 30 dni mamy 2 miesiąc aż w NSR na no myślę, że 2 lata 2 miesiące mniej więcej bibliotecznej 2 ,5 roku, czyli przez 2 , 5 roku w sejmie nie będzie obowiązywał przepis, który pozwala wyłączyć prawo wstępu do Sejmu to, chyba że marszałek Sejmu uchwalili w innej jednostce redakcyjnej ten sam przepis wiedziałam, że kątowe na koniec wypada właśnie w audycji analizy nie tylko analizujemy, ale też doradzamy tolerowanie podpowiada niebo w pierś póki co do Sejmu Warty można odwiedzić Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny w Ford był państwa i moim gościem obywatele państwo słyszeli również dziękuję za spotkanie dziękuję czas na informacje kończymy analizy przygotowali Martyna Osiecka i Macieja rząd zrealizował Adam Szurek z miasta to z państwem jutro po siedemnasty 20, a teraz już informacje o nich Marta Perchuć-Burzyńska i kultura osobista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA