REKLAMA

Rośliny na siłowni

OFF Czarek
Data emisji:
2019-02-14 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:36 min.
Udostępnij:

Jak stuningować fotosyntezę wyjaśnia prof. Maciej Garstka Rozwiń »

Więcej: http://science.sciencemag.org/content/sci/363/6422/eaat9077.full.pdf Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie studio pan prof. Maciej garstka z Instytutu Biochemii wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry państwu stworzę dobry pani mu ginęły państwo widzimy pana profesora w ciemności studio, żeby nie doszło do fotosyntezy, czyli innymi słowy, żebyśmy nie wytworzyli związków organicznych z materii Nieorganicznej dlatego wyłączymy światło w krew to Rozwiń » pewnie OFE są fotosy, gdyż każdy gdzieś tam się zachłysnąć się uczył na lekcjach biologii przyrody w podstawówce i pewnie przez chwileczkę w w liceum, a może, nawet jeżeli ktoś na studia poszedł co rozszerzy sobie te zainteresowania natomiast to jest bardzo ważny proces warto by przypomnieć także w świetle najnowszych badań, które być może uratują ludzkość przed zagładą tak to raczej chłodno wszystkie badania służą temu, żeby uratowania przed zagładą Wilkowo to syntetyczne, ale jeżeli wrócimy do fotosyntezy to tak jakby spróbujmy uporządkować sytuację, jakbyśmy podzielili te procesy związane z całym ciałem fotosyntezę na takie 3 etapy, czyli pierwszy etap to będą reakcje foto chemicznym drugi etap to będzie radzimy sobie wytwarzanie ATP w toku po meczu wszyscy wiedzą oraz zredukowanych równoważników menadżera HR nade mną pecha przy udziale transportu elektronów protonów w układach FOT syntetycznych i trzeci etap Lesiuk to było związane z tą pracą, czyli enzymatycznej trzeci włączanie dwutlenku węgla do związków organicznych z tworzeniem nowych związków organicznych i te wszystkie 3 etapy w są badane troszeczkę, jakby w innym kontekście dlatego, że to są rzeczy, które są oddzielone pierwszy etap foto chemiczny związany jest dziś jest chlorofil to od kiedy wszyscy wiedzą, ale przede wszystkim tutaj musimy zwrócić uwagę na jedno przetrzeć ten kolorowy film jest zorganizowany w błonach biologicznych w kompleksie Białkowo barwnikowe czy ten los jest związany z białkami i to, że zachodzi proces polegający na tym absorpcji światła i przetworzenie tego światła transportu elektronów nowoczesnym istota reakcji co już od chemicznej jest związane z tym, że te kompleksy białkowe organizują ściśle w sposób ściśle uporządkowanych ten etap to barwniki chlorofilu tych zielone k, czyli zielono to oczywiście to mamy także inne układy narożnikowe, lecz skupmy się na roślinach wyższych jest los AIB w inny Huawei pół to organizacja polega na tym, że przebudzony chlorofil taka uchwała jest związkiem, którym może ulec złudzeniu to znaczy, że pod wpływem światła elektrony wchodzą na wyższy stopień przebudzenia i to wzbudzenie w tym ściśle zorganizowanych w układzie białkowy tego kompleksu to są 2 komplety są anteny i kompleksy w ZUS ten pierwszy od systemu drugim wśród, choć ich mają po Chrystusie możliwość przepływania od cząsteczki trafiły do cząsteczki aż trafią do takiej specjalnego centrum reakcji jestem, ale chlorofil i w sposób określony zorganizowana, ale ta organizacja całego układu polega na tym, że to wzbudzenie z klubem tym spływa do tych par chloru figi w sposób ukierunkowany już nie może się wydostać z tego centrum reakcji to powoduje, że technologie są szczególnie uszkodzonej może to nastąpić zjawisko, które się nazywa, bo rozdzielenie ładunków, czyli tak jak normalnie energia przepływa między profilami na zasadzie oddziaływań bez zmian elektronów tak, że takie też tekst na oddziaływania Forester rzymskie to w tym układzie następuje z przeniesieniem Energi na kolejne akceptuje, który tam znajduje się niedaleko od tej pary chlorofil taki sposób jest to przeniesienie tego wzbudzenia jest z jednoczesnym przeniesieniu elektronów ile to jest najwyższa władza jest to pierwsza faza można powiedzieć najważniejsze i paliwa, żeby to woleli się źle rozpoczyna tak to czy może tak rozpoczynamy transportu elektronów, a elektronów zachodził w dłoni mierzy kompleksami w poprzek błony z tym transportem, ale to sprzężony jest transport protonów w poprzek błąd także powstają wieże przeznaczy z 1 strony te elektrony wędrujące tam przez kolejne kompleksy, a na ostateczne akceptują to jest LAD pecha Clottey czy agent o nim w każdy może i tak dajemy zgodę na egzaminie tak rozumiany dialog z -li -li, a w meczu powstaje posłów zredukowana siła i później to tyle lat EPH jest wykorzystanie w tej fazie enzymatyczne jednocześnie ten transport Proton protonów poszedł, bo tworzy gradient w poprzek błony Proton nowy, który jest wykorzystywany do syntezy ATP przez Synthos zaczepek, która jest takim motorem dano nanocząstek czekowe można powiedzieć o dacie przepływają protony przez ATP razem obracają tam odpowiednie białka i ten obrót, gdy powoduje syntezę ATP i to jest druga cząsteczka, która będzie w tej fazie enzymatyczne wykorzystywana, jeżeli jeszcze wrócimy do tego czarną to w drugi w układzie fotosyntezy ta dziura, która powstała po wybiciu elektronu chlorofilu i pop folk browar ma do tego NRD pecha musi być zapewniony dach i ona jest zapełniana elektrony, które jest uwalnianych z wody w niejednym kotem 504 kwarty 4 foto 1 na rozkład jedyna postać 1 cząsteczki tlenu następuje rozkład rozpad tlenu powstaje w protokole i cząsteczka dna co spowoduje odpływ postacią skoczka tlenu i protony, ale i to jest jakby kwestia tego tego elementu, że woda po prostu jest do norm elektronów podaje w tym układzie najbardziej uczyniono, a na wypycha najbardziej zredukowany i działanie świata polega na tym, że powoduje zmianę redukcji układu tego chlorofilu także te elektrony mogą później do Tajlandii pH dopłynąć no i ten układ umożliwiający dostarczenie elektronów z rozkładu wody też jest bardzo specyficzny, bo to jest taki układ związany z drugą halę fotosyntezy układ manga nowo wapniowych dość skomplikowany niż przez układzie przestrzennym sią dopiero niedawno został już określany jako jego budowa fenomen takich powiedzmy sobie dość kapitalistyczne niesamowity to jest ta faza pierwsza dopiero w nogach tak nas dopiero faza pierwsza, ale bank BOŚ w innej trasy tych Jarosz Jerzy ciekawią, a w państwach pana to badania związane z tym, więc tanio, bo mamy opublikowane badania naukowe karetę można ująć to tak na ringu fotosyntezy tak, ale to te badania mówiły o drugiej twarz a, ale jeszcze mamy całe badania, które związane są złe tym pierwszym etapem foto chemicznych mianowicie tam jest taka sytuacja, że ich wydajność fotosyntezy usług reszcie świata, które pada na PL dziś to jest około 1 % oczywiście wydajność samego aparatu już prawie stuprocentowa, ale no następuje rozproszenie energii i t d. w sumie mamy do czynienia zawsze, że tej energii do układów do syntetycznego dociera za dużo i powstała trwała taka ostatni policzył, że 15 latach dziedzin, a która próbuje wykorzystać wiedzę zdobytą po tej części foto chemicznej albo do syntezy zupełnie sztucznych układów albo do tworzenia układów, które są mieszaniną kolorów sztucznych i naturalnych zwane bio hybrydowy układ krzyża zdobyły, by rośliny, które są bardziej wydajne i inni nie to to jest kolejny hard tutaj mamy do czynienia ze sztucznymi układami pyszny żart Fischer fotosyntezy sucha i mamy do czynienia z tym albo buduje się zupełnie sztuczne układzie np. oparty o półprzewodniki, gdzie wykorzystuje się barwniki zbliżony do chloru filmu Homo fory i buduje się w taki sposób, żeby przypominały układ foto syntetyczna, tyle że w normalnym w układzie fotowoltaicznym mamy warstwę światłoczułą warstwę, odbierając elektrony warstwy tą firmą przekazującą dalej fotosynteza ma tą przewagę nad takimi układami, że to właśnie mówię mieści się zorganizowany układ i to wzbudzenie ukierunkowany sposób wpływa do okna domów akceptowana, który po uruchamiać transport elektronów i tego typu układy próbuje się budować tak samo kwestia z sukcesem czy sukcesem na poziomie laboratoryjnym, a coraz większym tak samo nie wiadomo, że taką nadzieją na wykorzystanie 2 wykorzystanie energii siły świetnej czy w ogóle wykorzystania energii z wodą tak silniki wodorowe i tak też spalanie wodoru dzisiaj jak doprowadzić metoda elektrolizy no to co jest wody do głowy jest strasznie kłopotliwe, ale tworzy się też takie układy, które naśladują ten kompleks manga nowo w 2 dniowy i energia do nich dopływa, że jakoś układu antenowego Nate próbuje się w ten sposób produkować wodór tutaj o sukcesję to jest na razie umiarkowane, gdyż ten 1 układ zupełnie sztuczne sztuczne układ i to jak będzie najwięcej prac pochodzi z czeskim, czyli tam jest rzeczywiście duża inwestycja w tego rodzaju badania drugą część to są tzw. układ hybrydowy, czyli mamy elektrody, która jest odbiera od Alba, aby jakiś wpły w na byśmy się układ półprzewodnikowych, który jest odbiorcą tych elektronów suk włączy się z nim te układy wyizolowany albo syn albo jakiś sposób otrzymane układy naturalne foto syntetyczne utworzy się taki układ, że tworzy się w w wojsku się warstwę z tego naturalnego naturalnego naturalnej części białkowej tam są te kompleksy białko barwnie kawę mające zdolność absorbowania energii, a elektrony odbierane są już przez sztuczny układ to w remontach pracę naszego zespołu stażu pracy powrócił po informacjach panie profesorze radio TOK FM, gdyż jest fascynująca, gdyż to pan też jest na ostatnie miejsce 3, a najważniejszym po pierwsze, ostatnie najważniejsze z tego co wiem w pracach naukowych najczęściej wrócimy do tej pracy i do naszej rozmowy o fotosyntezie po informacjach informacje o dziesiątej 20 prof. Maciej garstka z Instytutu Biochemii wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego jest studio do naszej rozmowy powrócimy w po godzinie dziesiątej w RPA 23 w studio prof. Maciej garstka z Instytutu Biochemii wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego wznowiono fotosyntezy różnych badaniach, które mają ją usprawnić fotosyntezę może rośliny, ale też różnych badaniach, które tworzą procesy podobne albo symulowane innych zmian to są to w badaniach, które na nim się pana zespół zajmował tak to znaczy to jest nie tylko my się tym zajmujemy w Polsce także dużą grupę prowadzi prof. Janina Kargul z centrum nowych technologii w Poznaniu to wszak Basiewicz jest taka grupa, która zajmuje się czymś ogólnie nazywa Martin Fischer fotosyntezy z, czyli nie jest to budowanie układów, które są połączeniem sztucznego układu elektronicznego albo elektronicznego, dla którego ma zdolność generowania prądu z naturalnym układem biologicznym, który jest w stanie absorbować światu i układy mają posłużyć albo do budowy różnych czujników bio czujników albo do układów fotowoltaicznych, które do pojęcia się będą wydajniejsze albo podobnie wydajny jak i jako otrzymywane tradycyjnie, ale także do produkcji np. wodoru i tutaj połączenie tego układu z drugiego układu fotosyntezy, który nie jest w stanie już szczepić wodę i wytwarzać się trend i wodór no jest coś się takim bardzo priorytetowym zadaniem jakieś tam postępy w sądach daleko jeszcze do morza do komercyjnego zastosowania, ale jeżeli zbycie to udało im to otrzymał krzyż można byłoby bardzo wydajny układ, który by nauczył wodór produkowała wiadomo, że wodą teraz przy tych powstających nowych systemach magazynowania go w silnikach wodorowych i t d. może być jakiś paliwem przyszłości cieszy wracają z, zostawiając już te układy sztuczne wracając do pierwszej części fotosyntezy tej związanej z reakcjami foto chemicznymi co także prowadzi się tutaj pewne modyfikacje tego układu, chociaż można wydaje się, że już bardziej wydajny być nie może, ale jednak tam zachodzić cały szereg procesów regulacyjnych związanych z reakcją na nadmiar światła 1 z takich prozę wiem, że zasadził rośliny nie mają problemów z niedoborem światła nosorożcem, gdyż został w stanie zaadoptować do bardzo słaby doświadcza ich do bardzo silnego światła, ale jeżeli roślina rośnie w zmiennych warunkach świetnych Toma takie mechanizmy regulacyjne polegające na rozpraszanie energii tak, żeby Czech Rosji nie uległ zniszczeniu brak jest za dużo światła pada na znaczące, że chlorofilu to on ulega w osłupienie no i taka grupa ze Stanów opracowała nie tylko ze Stanów opracowała system polegający na tym, że po takim, który incydencie silnego światła, kiedy roślina stara się maksymalnie rozproszyć ona wraca do stanu w domu maksymalnej wydajności bardzo długo, więc oni wprowadzić geny, które syntetyzują rezygnuje przyspieszające powrót do stanu tego optymalnego także w Worach dostajesz też rehabilitacja roślinę do 3 przy po prostu normalnie byśmy sobie silne światło następnie, która przychodzi świat rozpada się na mogłaby wrócić do stanu poprzedniego normalnie to trwa jeszcze minąć półgodziny przykładem, a jeżeli mowa jest modyfikowana genetycznie jest więcej tych złóż nad ekspresja pewnych enzymów powraca w ciągu paru minut, by uzyskali bodajże 15 %o wy zysk wydajności oczywiście można wyjść tak takie modyfikacje roślin lepszą o to, żebyśmy my ludzie mieli korzyść z konkretnej rośliny uprawowych tak, jeżeli ewolucyjnie ten system ma wracać dłużej DAF dostaną to znaczy, że do stanu optymalnego to znaczy, że nie ma takiej konieczności w naturze i Teresinie uzyskuje jakieś preferencje ewolucyjnej przez to, że wracają szybciej dostaną optymalnego, ale rośliny uprawa owe mogą to w jaki sposób wykorzystywać my możemy wykorzystywać przyrost masy tych roślin uprawą tak duże, że chodzi o te rośliny transgeniczne, ale o post oraz dolara i wystrzelono trafił do data to oni oczywiście, który jest rośliną modelową posiadają łatwo trosk formować rodziców i szybko rozwija moc od rana do Żabna tam też krótki okres to bez tytoniu naczynie raczej jest kwestia, że łatwo wprowadzić obce geny do do komórki tytoniu łatwo wyhodować rośliny, która w, których znajdują się właśnie te obce obce geny i inne rośliny to jest duża trudność z transformacją wielu roślin i to jeszcze trochę duża sztuka przeprowadzić n p . od transformacji fasoli powieść plus to badania tytoniu są badaniami wątek jak pan powiedział z modelowej montażowymi i teraz chodzi o to, aby te rośliny transgeniczne czy to mechanizmy te strony tytoniu przenieść do takich roszczeń innych, które są roślinami, które zapewniają pożywienie, ale aż trudno znaleźć można można już o obserwacje przeprowadzone właśnie z rana noszeniem na roślinach modelowych, kto próbuje się przenosić już na rośliny użytkowe to jest modyfikacja rośliny pod kątem tej części kwot chemiczny ten artykuł, który pan mi przesłał je rozumiem, że rzeź już pana uwagę, dlatego że pewnie w tym portal też dać jakiś portal popularnonaukowym, gdzie mówiono o tym, że to jest ta nadzieja w prędkości rozumie, że po pierwsze to może oznaczać wyższe plony i sektora tak wyższe plony z hektar, więc o 20 dzieje się po 10 lat 50 %owe to się pojawiają i tutaj jest kwestia tego drugi drugiego etapu, czyli tego etapu enzymatyczne w pierwszym etapie powstaje na masce to jednak pecha czy dostarczamy możliwość zredukowania związków mojej osoby, które już przy już na 3 bierze udział w różnych przemianach syntezy i tutaj jest kwestia tego, że Karbowski Lacić i włączanie dwutlenku węgla związków organicznych przeprowadza enzym, który się nazywa Carbo syna za Oxygen nazwach ryby los od dziś w Sworach Wróbel po drugiej skośne oczy naszym zawodzie trudno nas wymyślają, że tak weź no bo to nazwy pochodzą stąd, że się mówi w zasadzie osób straciły na halę do funkcji także tutaj mamy Karbowski leżał sobie noża substrat jest robisz brązową dziś fosforany i wychodzi tegoż skrócił z drugiej szkoda, że taki plan jak w grze o tron, jakby ten CAL drogę rozwoju ze swoją żoną hak co to to to jest to tak to są nazwy i później jak się czyta taką pracę naukową to oczywiście wprowadzane są skróty, a nie rób blisko jest ogólnie znany, ale jak ktoś ma coś nowego to wprowadza własne skróty Witos w trakcie cięcia zaglądać na początek czy rozumiem ten skrót do dokładnie jest torowisko to jest rozumu, który w Chorzowie jest prawdopodobnie najbardziej w dna na ich najwięcej go jest na świecie tak także z morza tejże z 3 fotosyntezy, a przoduje w swoich komponent tak jeśli chodzi o zawartych na świecie znaczy najwięcej na świecie związku to jest chlorofilu w najwięcej na świecie białka, który nie jest enzymem to jest takie białko antenowy wiążące chlorofil Laydycha wyższym prosił połączeń kompleks jedno, a największej najbardziej największej w masie razem to jest drugi skok w Gostyniu blisko jest taki problem ono przeprowadzone reakcję, która polega na tym, że 1 worek węgla jest przyłączony do 5 węglowego od tego, czego Ruby we powstają 2 od wiosny, czyli w sumie to drużyna dobrze na czele kiosk z 36100 otrzymamy 1 + 5 daje 6, ale w 2 ciasteczka to są później całe przemiany związane z trwających miękkie wino, ale w rezultacie efektem tego jest powstanie cukrów i cukry precjozów dają początek później glukozę fruktozę sacharozę skrobie skrobi i t d. tańczyć tak Otóż jest już wzrośnie magazynowany i używane później także przez, jaką w materiał zapasowy w późniejszym innym przemianom metabolicznym, ale i nie rób blisko ma też taką własnej wiecznie specyficznie się z innym, że może reagować także z Bledem i wtedy z tego 5 węglowego cukru tak tego blisko nie powstaje 6 nowych w dacie 22 trójki tak tylko 8 jedno trojga jedno dwójka ich mamy tutaj do czynienia po prostu zły cechujące się na maturze z takich w po prostu mamy tutaj do czynienia, że rzecz, że celem jest włączany i powstanie powstaje kwas nie glikol owych w hali halowy uczyniono w formacie nie mamy nowego, jakby włączenia tego dwutlenku węgla tylko mamy powstanie nowego związku, który jest niekorzystny dla komórki no i teraz coś ten związek ulega różnym przemianą w czasie go pozbyć, skąd się wzięła taka to taka własność tego robić skoro, więc to jest taka zaszłość ewolucyjna toczy to wszystko co czwarty to co jest w komórce jest jakoś to zaszłość historyczną lub w PRL powstać osuwisko powstało w czasach, kiedy nie było tlenu jak pojawi się dopiero w wyniku tej pierwszej czy wciąż walczy fotosyntezy i dopięte fotosy z telenoweli, bo dawno się pojawił, ale jednak było przecież wcześniejsze także myślę, że 3 miliardy już lat temu geniusz był produkowany, ale poziomu, który w tej chwili osiągnęliśmy, aby im wyższy poziom tlenu, który związany jest procesem fotosyntezy, czyli w zasadzie ten tlen atmosferyczny znaczniej mierze pochodzi z procesów fotosyntezy koniec bardzo aktywny i torze pojawił się tlen w zasadzie uruchomiło ewolucje tkanką owców tak, bo to w wieży pojawił się wtedy układy mitochondrialnego lepsze wykorzystanie energii mogły powstać bardziej złożone układy komórkowych czy ten mecz my istniejemy dzięki podwojeniu się deptak, ale wracając drugi skok ono powstało w, zanim pojawił się duży teraz było mnóstwo dwutlenku węgla do jej nie było presji ewolucyjnej na to, żeby to niespecyficzne z tego, że mu usunąć i w ten sposób powstaną enzym, który tam wieś, w której w pracy tego było że, że około 30 % energii jest stracony na powstawanie tego kwasu glikol owego traci teoretycznie można byłoby od więcej dwutlenku węgla odcinać od tak tak więcej włączyć w jeżeliby się budową i dostać rośliny no okazało się, że jakoś ewolucyjnie nie były w stanie bardzo zmienić tego robić, chociaż on jest to bardzo skomplikowany język i w znajdujący się wielu organizmach zróżnicowanej strukturze to jest wielo pod jednostkowe enzym problem jest też taki, że część genów składowana, mówiąc że część genów jest kodowana o tych pod jednostek blisko szkoły po kodowane chloru w plastrach, czyli test złożony układ tam niższy jest kwestia jego składania układów regulacyjnych no, więc ten reżim w jakość i powieszę sobie ewolucyjnie nie nie uda wytworzył Barrios bawił się z rzeczywistości do dwutlenku węgla, chociaż budowa to żołnierz właśnie takim poligonem licznym enzymem to jest jakieś zabezpieczenie przed niską wydajność tak samo jego nagromadzenie, że już tak bardzo dużo to też jest ta kwestia, żeby upewnić się zniwelować tą słabą ilości w aktywności włączenia dwutlenku węgla wrócimy do fotosyntezy po informacjach Radia TOK FM, ale dziś to cudowne rośliny, które konsumują więcej dwutlenku węgla, a są bardziej wydajne i emituje więcej tlenu powstaną wkrótce jedno i ciekawe czy to badania to potwierdzą prof. Maciej garstka z Instytutu Biochemii wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego studio nie informacja o dziesiątej 40 za kilka minut po informacjach wracamy do drzwi studio prof. Wojciech garstka z Instytutu Biochemii wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego znojem fotosyntezę ryżu badania, które między nimi pojawiły się w czasopiśmie naukowym science mówią o tym, że można zmodyfikować genetycznie rośliny wybrane rośliny w taki sposób my, aby były bardziej wydajne i rozumiem, żeby wiązały więcej dwutlenku węgla i też wydzielał więcej tlenu, by tutaj, w których najwięcej dwutlenku węgla wiązały się grać tutaj zawierać, jeżeli złożony z sektora tak tutaj tyle jeszcze wrócimy do tych kwestii związanych z tonu w tym, że wyrobisko on działa w zależności od stężenia dwutlenku węgla im większe stężenie dwutlenku węgla tym włączanie tego dwutlenku węgla lepsze albo może inaczej powietrznych im lepszy stosunek stężenia dwutlenku węgla do tlenu w tym więcej jest włączanych cząsteczek dwutlenku węgla cukrów, a mniej powstaje tego kwasu glikol owego i teraz rośliny powstał rewolucyjny różne typy roślin, które jak wypracowały mechanizmy umożliwiające zagęszczenie stężenia dwutlenku węgla 1 z takich jest czy do klasycznych głosu roślin typu C 4, gdzie jest rozdzielone znamy już wiemy Ano my jakoś nas do tego, kto może spotkać w Eurolidze proszę bardzo kukurydza podstawowy i on jest bardzo wydajna jest taka zależność, że po prostu na początkowym etapie działa inny enzymu, który włącza dwutlenek węgla do w Rzeszowie i kwasu jabłkowego i częstym kwas jabłkowy z komórek, gdzie kukurydzy wytwarza kwas jabłkowy, a nie tylko kukurydza ta kajaki kukurydziany z Teksasu wyjątkowy też taka nazwa aresztu 4 węglowego w związku kwasu i teraz tak nie jest to następuje w komórkach Mazowsze już takich, którzy znajdują tuż pod skórką liścia, a następnie ten kwas dziadkowie tam ewentualnie jakieś inne związki są transportowane do innych komórek, które znajdują się bardziej obowiązek przewodzących UE, gdzie następuje uwolnienie dwutlenku węgla i tam działa ta geneza wyrobisk to powoduje, że stężenie dwutlenku węgla w tych komórkach działa lodowisko jest wielokrotnie wyższe i ich no w ten sposób poświęcać cele są znacznie bardziej wydajne czy to ewolucyjnie się opłacano okazuje się też jakoś związane z powstawaniem roślin one wyższe rośliny C4 występują tylko w klimacie tropikalnym, gdzie silne nasłonecznienie no i powieszę sobie wysoka temperatura w kinie była wszędzie, ale nowy powiew 13 osób kukurydza jest adoptowana do wszelkich warunków tak zajrzyj do naszych jeśli chodzi o w te rośliny, które nie mają tego mechanizmu przenoszenia tego zamieszania tego złego no to one te rośliny występują raczej w klimacie umiarkowanym dwoją się co 3 i to jest większość takich roślin groch fasola powiesz i t d. i teraz tak to, że zdaliśmy ten mechanizm tak straszliwe przeżycia pilota co 3, bo to są porty są tory są walki o tym, to znaczy jest takie wielkie konsorcja, które zajmuje się wytworzeniem ryżu C 4 przed przed przetransportowaniem Rusak 34 wyniki jakiś tam są ja nie jestem w zawieszeniu zalety tak reszta miała nowy duża wydajność wyższą wydajność, dlatego że z zagrażającą stężenie dwutlenku węgla tak gdzieś blisko nowej pandy produkowało więcej po prostu tych cukru w tak Czyżby szybciej rosła, tak więc to jest w dowolnym klimacie aktyw no to jest kolejny tak to kolejny problem dorsza akurat rośnie w klimacie ciepłym większe tutaj nie ma tego problemu jak wchodziliśmy do tych badań tak dokładnie, ale prace nad czym trwają prace związane z modyfikacją samego rumowisko, żeby było bardziej specyficzne nie zbadali specjaliści udają pewnie, dlatego że jest zbyt skomplikowany jak rzeźby w złożonej w kodowanym przez wiele genów, więc tutaj jest taki problem, ale trwają też dużo prac związanych z tym, że wprowadzić mechanizmy, zwiększając stężenie dwutlenku węgla Coloplast ci tam, gdzie się to blisko znajduje czy, żeby roślina pożera więcej dwutlenku węgla w taki n p . wprowadza się gen, które Egiptu gen, który jest szybsze transportuje dwutlenek węgla, z czym to plazmy, czyli spoza euro aż do chloroplastów tak szybciej przetwarza kwas węglowych, bo w dolnej terasie dostanę rozpuszczalne było uzdrowisko pracuje zdjęć z gazową formą szybciej przetwarza w formule gala gazową i też 1 jest 1 sposób przybyszy wprowadzić geny, które kodują enzymy albo jakiś czas po 4, które będą zwiększały stężenie dwutlenku węgla kolorowy plastik i w ten sposób zmniejszały ilość tlenu i zwiększały aktywność w blisko i więcej będzie tych ciuchów produkowanych innym z pomysłem są te przedstawione w tej pracy to praca jest można powiedzieć w no w bardzo dobra, ale nie jest jedyną pracą w taki jest w tym obszarze to znaczy inne grupy także grupa już z Australii grupa niemiecka izraelska robią podobne rzeczy, czyli tutaj jest pomysł taki, żeby ten fason glikol owym, który jest toksyczny szybko usuwać i w ten sposób w rozmowie z rodzin Roy 18 analogi szybciej tak klauzulę Take Her ekolog musi być dzieciom o tym, też, że on jest usuwany ze procesie, gdyż za foto oddychanie ktoś energetycznie kolor kosztowne dla wymaga transportu tego kwasu węglowego do innych przedziałów komórkowych i w rezultacie mamy stratę energetyczną tutaj autorzy wprowadzili szereg enzym w oczy czas formowali genami różnych organizmów chloru prascy także mamy tam do czynienia z szybszą usunięcie tego kwasu glikol owego nie musi być usuwany z zakładem energetycznym dużym poza krople z tych jest szybko przetwarzany tam do do formy albo 2 Węglowej albo, który czuje Węglowej może z powrotem wejście w ten obiekt cukrów do syntezy czy z tego zrozumie panie profesorze to co można powiedzieć, że to badania, które się o został opublikowany science dotyczące fotosyntezy to taka sił kara dla roślin krzyże, a także 3 doby do dodajemy dodatkowe złych, które powiedzmy sobie w dno zmieniają warunki metabolizmu czy to wszystko psują rośliny tak proszę jajko psuje się i donosił o odpadach i pogodą, ale jeżeli atakują trio grają obie dodają autorzy się chyba Heldorado to też było jakieś 1530 proc 7 lutego Tytan wchodzi się tytoń miał za sobą testem, bo bez szans medalowych modelowa, więc tego typu toczy się tu jest cały szereg ogromnych problemów to znaczy, iż problem taki czy te geny się utrzymają w protoplastę, czyli nie zaobserwujemy dodatkowych niż myślisz efektów ubocznych tak 1 z tych rozmów, który przekształca ten kwas glikol owych produkuje także wolne rodniki o jedno i teraz, aby wprowadzić enzym, który szybko usuwa te w energetyce jeszcze dodatkowo tak no i pytanie jest czy i jak będziemy badać dalej ten wbudowany układ to czy nie wyjdą jakieś problemy z pań ze zmianą tego metabolitu no w końcu rewolucja ma dużo czasu tak, a tutaj autorzy zrobili to w parę lat, więc rewolucja jest leniwe ucho się ze jedno ewolucja działalności zasadzie, że nie ma motywacji nie ma żadnej motywacji metoda motywacji takie, jeżeli coś w cieniu udało Total ten osobnik nie przeżyła, ale taki, który powiedzmy sobie spełnia minimalnych brzegowe warunki przeżywa, więc stąd bierze się ta historyczność rewolucji, że nie wszystko jest doskonałe, ale wystarczająco tekst można powiedzieć także, że taki pogląd że, że preferowane są najbardziej doskwiera dostosowane nie jest to prawda preferowane są eliminowane z najmu w najmie dostosowane tak dodanych warunku środowiska, a te wszystkie, które są brzegową dostosowane mogą przeżyć czy uda się stworzyć taką sztuczną fotosyntezę której, czyli jakiś mechanizm, który maszynę, która mogłaby tylko wysysać dwutlenek węgla z tak atmosfery, a wypuszcza Szlem tak to jest tradycja fotosyntezy zrobi się taki atak na dużą skalę tak, żebyśmy euro dużo wolnego tak, żeby grać w cieplarnianych rozwiązali np. w 2 weekendy no to chyba się nie da tak szybko, ale może dać zjeść lunch z Wiśle lotu są układy, które rzeczywiście, wykorzystując sztuczną fotosyntezę później katalizatory, które przed smogiem są w stanie przekształcić się dwutlenek węgla do naczep metanu w etanolu n p . no chyba lepszym prof. Bojary Murdoch metanolu to tu przekształcają w morzu może ktoś pracuje nad etanolem i profesorze dla naukowców tor to po takie układy istnieją już no nie wiem, jaka jest ich wydajność, ale nie posyłać maszyna, która tak zasysa dwutlenek węgla i wywóz Elle i produkuje etanol, a ono normalnego czy metalu betonu uda się przy przekształcić kluczowego kawoszy lamentować tamten dodać, że mam wrażenie, że Lexus LFA tak, że akurat trudno może marzenie tak łatwo je wkradł się, gdzie rzeczywiście, wykorzystując te pomysły właśnie jest w tej dziedzinie przy tej trzeciej układów foto chemicznych plus katalizatorów znany z chemii różnych, które przeprowadzają właśnie takie takie reakcje związane z dnia przemianami dwutlenku węgla no można takie efekty osiągnąć dobrą wydajność tego na razie powiedzieć, że jest na skalę laboratoryjną, ale myślę że, że to wszystko to zaś tak badania nad North Fish wodospady trwają 20 lat ilość prac przyrasta lawinowo badania nad urwisko trwają tak też do 20 lat do nastąpiło pewne załamanie, dlatego że torowisko nie dawał się tak łatwo zmodyfikować na adres pojawił się też nowe pomysły na bal do zagęszczenia dwutlenku węgla albo usuwanie kwasu glikol owego i też tych prac przyrasta w morze niezwykła gnicia, ale na pewno bardzo szybkich prac oraz więcej rezultatów brak w pani głosy, że nie powie, że rezultatów brak to są rezultaty na razie na etapie to ostatnie pytanie następnym czy smaczne jest kwestia bukowych no i kwas siarkowy nie mam pojęcia, bo to odcieni kuszenie klienta laboratorium w badaniu, że w dni nikt nie korciło pana, żeby tak nie spróbować no to z kolei, że ten zabieg granie nie znaczy opon w Czortkowie używany pewnie jako konserwant nikt, a pewnie tak dobrze brzmi jak zwalone Tusk w fazie eksperymentu to był tak nie to jest pewnie właśnie, ale tego jeszcze nie jest jako konsola dziś używany, tak więc cóż, gdybyśmy bazowali dziękuje prof. Maciej garstka z Instytutu Biochemii wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego był państwa, bo gościem informacja o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA