REKLAMA

Rozwiąż te matematyczne zagadki a zmienisz naukę

OFF Czarek
Data emisji:
2019-02-15 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich z studio prof. Paweł strzelecki z wydziału matematyki informatyki i mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry, ale profesora czyń dobro ponoć dobre państwo nie jest zajęty jest tygodnik new scientist pisze o nierozwiązanych do tej pory problemach z matematyki 1 z nich jest tak skomplikowane, że pomimo przyznania tego tekstu wiele razy pomyślę sobie któż lepiej niż prof. Paweł strzelecki wyjaśni moja znam parę słów wyjaśnia, ale tym razem niech, o co chodzi, Rozwiń » dlaczego jest prosty problem z niezwiązane w ogóle, o co chodzi, bo w, dlaczego są nierozwiązane bo, bo nikt nie wie jak rozwiązać Poświat jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje ten nieustający spisze ową pisze o o tym jak zostało wyjaśnione od matematycznej strony 11 z problemów z fizyki matematycznej takiego obszaru mało kibicie matematyka z fizyką w mocno się koleguję penetrują nawzajem no i ten konkretny problem, który stał się kanwą do do opowiadania o fizyce matematycznej to jest kwantowe zjawisko chała jak zrobimy z niską bardzo temperatur karę taką ich poniżej 4 Litwinów już bardzo blisko zera bezwzględnego jak bardzo mocnym polu magnetycznym umieścimy bardzo cienką praktycznie dwuwymiarową warstwą przewodzących elektronów no to okaże się, że na opór w tej warstwy elektronów nie zmienia się w sposób ciągły wraz ze zmianami natężenia pola magnetycznego tylko zmienia się w kwotowo rośnie rośnie rośnie w domu osiąga pewną drogą wartość jest taki, mimo że natężenie pola magnetycznego rośnie i potem znowu zaczynam na takie momenty, kiedy skaczą w górę ma takie momenty, kiedy jest stałym to jest to kwantowe zjawisko Homo to jest moja wiem więcej 30 parę lat temu obserwowana przez Kislinga bodajże 1 z małolatów nagrody Nobla fizyk stan wód ne to w ogóle jest także czasami fizycy widza i nie zaczęto pisać nie wiedzą jak to opisać albo nie wiedzą, dlaczego w powtarzalny, dlaczego naprawdę w powtarzalnych sytuacjach regularnie widzą to co widzą już taki przykład lepiej przemawiający do ludzkiej intuicji niż kwantowe zjawisko uchwała, o którym przeciętny śmiertelnik nic nie wie to to jest historia tego w jaki sposób za czasów powiedzmy Keplera Newtona matematyka wkroczyła w astronomii fizyka Moyes jest Kopernik, który mówi, że to planety krążą wokół słońca wcześniej przez setki lat mieliśmy teorię to na męską ze pizzy kamieni z okręgami okręgach na okręgach na okręgach na przechodzi Kapler bierze dane obserwacyjne tych komanda Bracha i mówi nie do planety krążą po elipsach, ale to jest coś co on widzi albo zdają się, że widzi w danych obserwacyjnych, gdyż tak jest, dlaczego po elipsach diabli wiedzą tam w dodatku trzeba niezwykłej przenikliwości, żeby powiedzieć, że to akurat my lipca, bo jak ktoś sobie spojrzę obecny na kształt orbity ziemi nic nawet orbity Marsa trochę bardziej wydłużonej inna idealny okrąg narysowany w tej samej skali no to różnica będzie taka, że przeciętny śmiertelnik w ogóle tego nie widzi serio tak elit są od mojej nodze Elipsa może mieć te 2 półosie bardzo bliskie siebie, jaką się różnią nie mogą o 132 % to człowiek ułożono musi się bardzo dokładnie to ma trwać, żeby zgadnąć co jest Elipsa mocą idealnym okręgiem my przychodzimy Bioton z prawem grawitacji drugą zasadą dynamiki mówi nam, tyle że jeżeli obowiązuje druga zasada dynamiki, jeżeli przyjmiemy ją jako postulat opisujący kawałek rzeczywistości fizycznej, jeżeli przyjmiemy prawo grawitacji tania siła jest proporcjonalna do mas odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości to wtedy jeśli mamy 2 izolowane działa duże i małe toto mały wokół tego dużego to już się i to nie jest obserwacja to stwierdzenie z matematyki no dobrze, ale co tyczy dni i dostęp tym tropem rozumowania można powiedzieć, że jeżeli mamy temperaturą bliską zeru absolutnemu, jeżeli mamy prawie 2 miarą konstrukcje, jeżeli puszczamy to od czasu do czasu będzie ski Ks Leon od czasu, gdy sprawą ta dała kolejny problem motywacje związane no to nie jest takie w to nie jest takie proste, dlatego że obecne na takim bardzo naiwnym poziomie pojęciowym w tym konkretnym przypadku trudności z kątów widać jest taka to jest trudność związana z przejściem od mikro skalny ani do makro skali i z przejściem związanym od efektów czysto losowych obecnych w małej skali do zachowania w skali makro, które mi pewnie w różnych sytuacjach polega ono uśrednianie Moon różnych zmiennych jakoś zależne od tych faktów losowo w skali mikro FM sędzia bardzo różne równania fizyki matematycznej opisują procesy, które powinny zmieniać się w sposób ciągły gładki położenie się powinno zmieniać w sposób ciągły prędkość nie może się zmienić nagle skokowo w takich sytuacjach, które obserwujemy w różnych sytuacjach życiowych, a tu jest także droga mamy wajchę te wasze, która pozwala nam zwiększać lub zmniejszać natężenie pola magnetycznego przesuwamy ją płynnie i z czasem ten opór rośnie, a czasem nie rośnie w dodatku jak nie rośnie to nie rośnie przy konkretnej wartości na tt wartości oporu, który obserwujemy lekkie plotą fizycy z przybliżony sposób obserwujący eksperyment, posługując się nam wyjaśnia mi często humorystyczne mi wyznaczają, ale my, dlaczego naprawdę najgłębszym poziomie to taki jest moment to jest trudne pytanie i John i ranni nie znam się na tyle no i fizyce matematycznej żebym, żebym rozumiał ściśle matematycznych wyjaśnienie efektu końcowego efektu Wszoła i w pełni natomiast po tak jak mówię to jest bardzo ciekawy przykład tego, że w, jaki sposób w ogóle świat taki świat fizyczny świat fizyki jako nauki albo świat zastosowań technicznych używał matematyki on chciałby używać modelu matematycznego, jakiej sytuacji przy uproszczonych założeniach mocno uproszczone, ale nie bardziej niż sama jak mówią masz STAŃ mamy pewien pewien abstrakcyjny ważne jak mój model matematyczny pewne pewne zmienne pewne reguły rządzące tym, jaką mogą się zmieniać no i w wewnątrz, jeżeli jesteśmy wewnątrz tego modelu matematycznego sformułowanego na podstawie konsultacji matematyka nie z fizykiem czasami z chemikiem kwantowym krzyczy z biologiem to w pewnym momencie zaczynamy zajmować się samą matematyką i banany własności tego modelu tak jak matematyka to robi, starając się rozumować ściśle logicznie, wykonując długie Serie eksperymentów myślowych, które czasem układają nam się w dowód spójne wyjaśnienia czasem nie, ale potem, kiedy widzimy, jakie są konsekwencją tego modelu uno w kadrze jakieś równanie ma rozwiązanie drzew w dodatku te rozwiązania są jednoznaczne albo na skazę w sposób ciągły albo może nie ciągłe zależą od jakiegoś parametru obecnego w tym równaniu no to możemy te matematyczne wnioski, kiedy wiemy, jaka jest fizyczna 3 czy chemiczna biologiczna interpretacja na szkodę różnych zmiennych tego modelu odnosić do rzeczywistości i to jest taki moment, kiedy koło matematyczne analizie modelu i tak jest w tym modelu zachodzą takie matematyczne prawidłowości takie rzeczy się dziwią, że oględziny tych prawidłowości mówią tak to jest dobry matematyczny model tego zjawiska fizycznego które, która obserwujemy eksperymentalnie w tym sensie teoria grawitacji n p . to Moska i fizyka Newtona Moska świata o ograniczonych niezbyt wielkich prędkości jest bardzo dobrym modelem takiej rzeczywistości grawitacyjnej obserwowanej w skali makro tego jak planety poruszają się wokół słońca jak powiedzmy obecność w układzie słonecznym innych planet niż ziemia wpływa na o lekką zmienność to jedni wytyczne z orbity ziemi i ich tyle no i dochodzimy to los nie rozwiązanych problemów alergicznych częściowo rozwiązanych po informacjach prof. Paweł strzelecki wydział matematyki informatyki mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego studio informacje o 1120 po informacjach wracamy prof. Piotr Paweł Kwiek oszacował na strzeleckiej ojca Piotra syna Piotra, jeżeli ktoś myli moje imię to robi z dnia Piotra Lecha widać, że tak w dużym klubie w tym prof. Paweł strzelecki z wydziału matematyki informatyki mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego studia rozmawiamy o różnych nierozwiązanych, a może nawet nierozwiązywalnych czy da się ustalić no i w jaki sposób czy dany problem jest nierozwiązany na razie czy w ogóle nierozwiązywalne po to, trudne pytanie w są matematycy z całej nie tylko Fideszem nasze w całej matematyce są przykłady twierdzeń, które mówią, że czegoś w jakim zakresie formalnie się nie da zrobić i znowu ja nie nie nie podejmuje się mówić o szczególnie mój sposób nie techniczny on być może nierozwiązywalny zagadnieniach fizyki matematycznej współczesnej Moreno dużo prostszym poziomie takim też to praktycznie szkolnym jest także pewnych rzeczy w matematyce zrobić nie da i to można udowodnić bierzemy pierwiastek z 2 na początku mamy tylko liczby naturalne potem mamy liczby całkowitej wymierna i chcielibyśmy wiedzieć ten pierwiastek z 2, które skądinąd nos do platońskiej istnieje gdzieś w przyrodzie jest przekątną kwadratu pokój 1, która ma długość pierwiastek z umową z 2 i chcielibyśmy widzieć ten pierwiastek 2 jest liczbą wymierną my okazuje się, że można udowodnić, że nie jest, że nie da się rozwiązać problemu p t. znajdziesz takie 2 liczby naturalne, których iloraz będzie po podniesieniu do kwadratu dawał dokładnie 2 w nie da się tego zrobić test owo Livorno tak samo jak się nie da znaleźć 2 liczb wymiernych, których w czynie da się znaleźć liczby wymiernej, która byłaby równa przy ich co więcej nie da się podać żadnego, bo równania wielomianowe go całkowitych współczynnika, dla którego liczba i byłoby rozwiązanie przeznaczone zarówno niewymierne jak i przystępna w moim domu w to jest klasyka to jest dowodzili, że niewymierne pierwiastka z 2 metodami, które w Rzeczpospolitej drugiej połowy były przedmiotem zainteresowania nauczycieli w ósmej klasie podstawówki SP w niezmienność PIT to jest wiek 18 w matematyce przystępność pije to jest końcówka wieku dziewiętnastego natomiast można zobaczyć nawet w tej sferze jak rozmawiam wymienność niezmienności rozmaite pytania, które do dziś nie mają odpowiedzi my nie wiemy czy to się czy to odpowiedź jest jej nie ma możemy się spodziewać to jest n p . no jest takie pytanie czy przepis jest tzw. liczbą normalną co to miałoby znaczyć to miałoby znaczyć, tyle że jak weźmiemy rozwinięcie dziesiętne bardzo długie fragmenty jego oto czytam wszystkie cyfry pojawiają się z jednakową częstość co do często się wyrównuje do 1, jakbyśmy coraz dłuższe i dłuższe fragmenty tego rozwinięcie dziesiętne oczek mierzymy zbitki dwucyfrowe np. 23 i 57 doczytać Wierzbicki dwucyfrowe pojawią się z taką samą częstością aż to są problemy, których rozwiązanie zrewolucjonizuje nasze życie czy to jest także matematycy już po rozum wzburzeni, że mówią nam wprost naprawdę nie mamy co robić wezwaliśmy się za coś co nikomu do niczego nigdy się nie przyda, bo to jest też bardzo ciekawe pytanie to znaczy, że to jest tak w styku matematyki z fizyką i ich z innymi naukami przyrodniczymi przede wszystkim, chociaż dzisiaj nie tylko przyrodniczymi jest źródłem bardzo poważnym źródłem motywacji i jest także problemy matematyczne, które są jakoś tam zakorzenione w fizyce albo w takich częściach współczesnej geometrii, które się wiążą z fizyką są przez bardzo wielu matematyków uważane za mała ciekawszej bardziej fundamentalne od innych, bo to są problemy, które być może wprowadzą nas do głębszego zrozumienia o naturę świata ale gdy jest jak matematyk zbuduje już pewien model matematyczny czegoś i być może analiza tego modelu wymaga pracy głęboką matematycznej być może trwającej dłużej niż prawda kontrakt 1 post rocka albo żywot 1 prof. Uniwersyteckiego no to wtedy matematycy zajmują się tym matematycznym wnętrza tego i to czasem prowadzi do czasem prom czasem może prowadzić na manowce czasem może prowadzić w jakiś labirynt ślepych uliczek, a może prowadzić do czy może prowadzić bez rewolucji nadal ma nieco inną kin, aby żyć z korkowego albo użycia naszego klubu by nie wiem na pewno może prowadzić do na pewno może prowadzić do pogłębienia naszego zrozumienia otaczającego świata o tym, jestem przeświadczony, że bez może się wydawać, że ludzie to jest my mają dziś komputery się bawią w jakiejś tam paranoiczne długi obliczenia związane z tym razem chcemy wiedzieć, jaka jest tam miliardowa 335 miliardowa cyfra PIP po przecinku, bo przecież praktycznego znaczenia nie ma porządnego Żyda w każdych obliczeń inżynierskich 3 w nie wiadomo jak precyzyjne i fizyce wystarczy tych cyfr kilka albo kilkanaście dni tyle cyfry po przecinku pili to ludzkość znała w osiemnastym wieku nowości dziś, a ile nowo jak budujemy duże komputer i jej badamy czy one naprawdę robią to co robią to co my chcemy, żeby one robiły no to czasem się okazuje, że skutek nie wiem fizycznych albo inżynierskich usterek w konstrukcji tego czy owego komputer nie robi tego co my uważamy, że powinien robić, realizując stan lub inny algorytm, ale i takie obliczenia paranoiczne długie na szkodę zdać sobie w 16 miliardów w cyfr rozwinięcia dziesiętnego PIT są używane do testów nowych procesorów była taka, a w latach dziewięćdziesiątych jest słynna sprawa z tym mienia jak będzie 5 okazało się, że nie potrafi bezbłędnie dzielnicy są takie przypadki kiedy no po prostu wyniki dzielenia jakiś nic nie jest nam 8 cyfrowych wśród 10 cyfrowych 1 przez los są złe co z błędem na takim poziomie, że obecne urzędnik Ministerstwa Finansów zajmujący się budżetem państwa może zobaczyć w komórce w excelu jak odpowiednio długie te liczby tam nie ten wynik mojej ta usterka została wykryta przez amerykańskiego profesora matematyki w przeciętnie znanym kolarzem, który bawił się bardzo długimi obliczeniami wiedział co z nich powinno wychodzić na gruncie teorii okazało się, że praktyka skrzeczy i Intel stracił na tej sprawie ponad 400  000 000 USD w sprawie, którą wykryto dzięki zajmowaniu się taką matematyką no z okolic nieprzydatnych rozkosze łamania głowy i z takich okolic hobbystów A 3 fizyka matematycznego taka może może zmienić i wuja, ale czegoś przydać, a znów w jak się patrzy na ten numer News rencista, o którym które stworzył kanwę do nas żaden z 9 lutego ta którą wspólnym mianownikiem kilku części problemu, który Thomson jest bardzo głęboko rozumiany współczesne rachunek prawdopodobieństwa takie modele szkieł wspinał się bardzo dużych układów cząstek, które z osobna mogą się zachować losowo i zależnie od siebie każda może oddzielnie machać rączką czytam wysuwać strzałka w górę lub w dół władze gminy, które czasem się klęczeć czasem i wahadełko, które się czasem kręci, a czasem krąży po okręgu nie wiadomo, kiedy przejdzie z 1 typu ruchu do drugiego typu ruchu, a albo to jest sam wspólnym mianownikiem rachunek prawdopodobieństwa i ten rachunek prawdopodobieństwa patrzymy powiedzmy na fizykę w skali ostatniego stulecia mniej więcej taką fizykę, gdzie się pojawiła fizyka kwantowa, która przełożona przecież na żywo przeciętnego śmiertelnika ma różne skutki ma bombę atomową elektrownię jądrową to ten rachunek prawdopodobieństwa tam pod spodem jest mowa jest u podstaw matematycznych modeli mechaniki kwantowej jest u podsta w zachowań w wielkich układów losowych i jest dzisiaj gdzieś w tle sztucznej inteligencji uczenia maszynowego w Lloyd wystarczy on czy czy istnienie rachunku prawdopodobieństwa i tworzy on czerpie motywację dla koniec końców zarówno z fizyki jeśli Chojnacka to modelowanie ruchu ubrana i jak gdzieś z teoretycznej informatyki oraz nie modelowania różnych zjawisk społecznych także procedura może zmienić nasze życie czy nie no to stopniowo zmienia nasze życie, bo dzisiejszy świat prawda zbliżamy się do roku 2020 jest inny niż był świat w roku 1920 i inny niż ruszać w roku 1800 dwudziestym rów Brada rozumiem dotyczy tego, żebyśmy wyliczają jest oznaką świąt, które perfumy i krzyknęli to co cząsteczki się gościom rozchodził się o tym, Mota okno jest w cieniu rozwiązywać matematyczne opisanie, która jest, dlaczego non generalnie matematyczny opis ruchu Brauna jest znany matematycy od dawna i znacznej mierze przebadany i dość dobrze się zgadzam z tym co obserwujemy na poziomie eksperymentu w fizyce czy z tym jak prawda wygląda wpływ losowości n p . na rynki finansowe, ale takie układy losowych, jaka zmienna zależy od jednowymiarowego czasu, ale właśnie np. 2 wymiarów takiej cienkiej warstwy przewodzących elektronów tam, w które prowadzą przy jakich zmianach pola magnetycznego do tego naszego want owego zjawiska hola mogli generują masę pytań masę pytań, które są na jakimś poziomie są ciekawe dla fizyka, a przy odpowiednim doprecyzowaniu przy obecnych w uproszczeniu tego co jest pod sądem wynikającym z języka, a co jest o zachowaniu tego co jest istotą sprawy i doprecyzowaniu tego stocznię ciekawe dla matematyka Ano, dlatego że ciągle matematyki zmienia świat czy nie jest trochę tak panie profesorze, że nikt nie wie, o co chodzi nawet matematycy pracując nad tymi problemami, ale to jest taki sposób, który usprawiedliwia swoje istnienie czuję pracujemy nad rzeczami, których nikt nie zrozumie potrzeby co prawda genialny, że w ogóle zrozumieć, o czym mówimy o rozwiązanie jest wymaga jeszcze więcej geniuszu no i teraz, gdyby ci, którzy finansują czy matematyków naukowcy mówią dowodowo lepiej dajmy kasę może coś kiedyś z tego wyjdzie matematycy się nie grają w szachy spotykają chodzą do agencji wiocha AAA, ale wymyśliliśmy świetną sztuczkę nikt nie będzie tutaj chodził z parady otworzą dodaje po informacjach prof. Paweł strzelecki z wydziału matematyki informatyki mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego studio informacje wraz z 42 w nocy dowiemy się, do których agencji dodał, że nie tak dobrze co matematycy czy w ogóle coś robią i co naprawdę robią informacji w prof. Paweł strzelecki z wydziału matematyki informatyki mechaniki jest studio rozmawiamy o różnych rzeczach ostatnio zastanawiać nad tym co Włosi robią matematycy przypomina mi się ze taka historia taki kiedyś krążył dowcip, że to był człowiek, który był podejrzany o o zabójstwo i przed sądem sędzia mówi, a co pan robił tego feralnego dnia omówi zapis będzie górą w kinie ana czym, a to były filmy zeszłego roku w Marienbadzie no to proszę opowiedzieć na faceta wskazali, bo nie potrafił odpowiedzieć mocno nie da się chyba powiedzieć zastanawia się, że nie znam tego filmu dojrzewa zastanawia się 13 podobnie z matematykami co znaczy, że można, by ich skazać za nie finansuje, lecz co, więc wysokie hałdy z Rosją jest wysoki sądzie feralny feralnego wieczoru zastanawiałem się z Nene pracowałem nad zagadką szumu czerwonego Brauna, a sąd mówi proszę, by były panie prof. Pawle strzelecki prąd stały pobyt w 3 w 3 zdaniach powiedzieć czym jest czerwony szum Brauna Ława przysięgłych zadziała itd ja nie wiem co to jest ruch Symeona i ich feralnego dnia nie zajmowałem się tym, a le czystą wodą przeczytać wspomnienie wspomnienie w tym artykule w naukowcy matematycy Michalak PiS ich delisting poznali się w bazie suszy jest z myślą, że ma temat siedzą w barach sushi mówią słuchaj ja już za siebie co na tym placu jest, aby już od została już jak smakuje unijną dobrze to tak sławni płacono całkiem niezłą kasę na tych uniwersytetach amerykańskich Blue zjedliśmy wszystko, więc wszystko, ale może, żeby jak na zapytają nad czym pracujemy też może bowiem, by rzucił jakiś hasła n p . w PiS Dorota Galant wyjaśnienie kwantowego zjawisko Wszoła poprzez efekt kwantowy Ania od debaty etycznej krzywizny i będziemy to mówić o aukcji Hamilton Janie na kracie zadbała o takim na niej innym i w ogóle ich szkole spin-off winny, bo to szkło to kieliszków Nosek przypominał właśnie od czego nie nazwać go szkłem z nowym nie no ja sobie przyniosłem na tę okoliczność tekst o odczytał pan tak dobrze, ale ze zwolnień z Sokołem odezwa matematyków, którzy mówią nie siedzimy w knajpach suszy i nie chodzimy po agencjach pracujemy ciężko klanu wręcz przeciwnie to jest historyczna odezwa akcja, którą warto przypomnieć, bo Senat Rzeczypospolitej Polskiej, a proklamowała rok 2019 rokiem matematyki i te są nazwa 1 z ludzi, którzy w roku 1918 mieli z grubsza 30 lat ten konkretny człowiek miał dokładnie 30 lat i to byli ludzie, którzy powiedzieli będziemy robić tak atak, bo chcemy, żeby Polska była w matematyce dobra i chcemy być po prostu światowej klasy w tej matematyce to jest dla nas ważne w oklaskami rozleje się ten projekt skończył nową skończył się także przez 21 lat do 3009 . roku bywały takie zjawiska, kiedy różni przedstawiciele tej szkoły matematyce światowej nie tylko siedzieli przy głównym stoliku do gry, ale rozdawali tam karty no 20 zagra z w grach tworzenie nauki w 1 chwilę może sobie znaleźć pandę w roli głównej sali dla palących czy niepalących tej restauracji 1 z tych stolików było w kawiarni szkockiej we Lwowie w dobrze dobrane rozwiązania mobilizują siły są również o nazwę je poszukuje tego tekstu, ale decydują obliczyć prawdopodobieństwo, że pan powie, że znajdzie to przed dwunastą wynosi 8 jest o wiele większe od zera dobrze to jest tak Zygmunta Janiszewskiego, który nazywa się o potrzebach matematyki w Polsce o rzezi na drzewach na dodatek mówią matematycy po, gdyby zapytać fizyków czy jakie są potrzeby matematyki w Żylinie to raczej fizyka i zapytać humanistów choćby oraz matematyka jest dużo matematyki matematycy niczego nie rozwiązują humanistyka jest nam potrzebna ten tekst Lisieckiego to jest tekst który, który został napisany dla takiego tomu nauki w Polsce wydawanego przez kasy Mianowskiego ukazał się w 1918 roku rzeczywiście na mniej więcej wtedy, kiedy wybuchała u nas niepodległość a, a i to jest taki tekst mówi co powinniśmy robić poznał co, jeżeli chcemy być ceną co lepsi to jest tekst pisany przez młodego matematyka jest pan nie znalazłem, ale ten kawałek, o którym chcę powiedzieć pamiętam dość dokładnie nie jestem nie będę w stanie odtworzyć ich przywiezionej porozmawiać niż rok jego prze stron pani znalazła w sieci jest do pana pan w przeciwieństwie do nich większą klawiaturę, ale dopowiedzmy do końca może pan, że Mago wpada się już tak być osoba z matematyki w Polsce niech pan poszuka słówka o w Getyndze w Getyndze w Getyndze Getynga takie miasto jest niemieckie z uznanym uniwersytetem znalazł bank ten gest księdza mają je znaliśmy z daleka od gola trochę wcześniej trochę wcześniej zamknijmy jednak na wjazd i Powróćmy do sprawy twórczości matematycznej no no ale czuło atmosferę odpowiednią może wytworzyć dopiero zajmowanie się wspólnymi tematami tak zachowanie 3 dni prawie dla badacza są współpracownicy mokrej to jest kluczowe zdanie koniecznie prawie dla badacza są współpracownicy i dalej pozbawione odosobnione najczęściej zamiera przyczyny tego są nie tylko psychiczne brak pobudki odosobniony wie o wiele mniej od tych co pracują wspólnie tak tak, ale to z tego co z artykułu wynika, że wszyscy sami pracują, z którego z tego nie jest z tego wniosek test niż w roku dla matek nieprawda sama powiedziała, że najpierw z inhalatora są istnym psem w łagrach profesorze no siedzenie w Przysusze tylko nie da się politycy nie chodzą do knajpy i wyłącznie na nie nie tylko ja uważam, że politycy czasem pracują, ale czasem rozmawiają o pracy no i jeżeli ludzie się zamknie za biurkami w jednoosobowych piękna gabinetach i powie macie siedzieć w gabinetach i i pracować jakiś szef będzie mama robiła odprawy w poniedziałki i zwierząt ich pracy jak co pani profesorze no tak, jeżeli mają pracować jak są to dlaczego oni mają rozmawiać o pracy swobodnie przez osi albo w kawiarni szkockiej we Lwowie tuż zastanawiam dlaczego, bo jest to praca już także, że u nauczają przyszłych matematyków pracowało matematyka tak jak praca każdego uczonego Uniwersyteckiego składa się z 3 elementów po pierwsze, uczy studentów po drugie, zajmuje się w jaki sposób zwykle czasu mniej trochę czasu trochę więcej o organizację życia własnej uczelni o strasznie nudnymi papierowymi, że sami niestety chyba koniec, a czy ktoś ciężko zastanawia się tobą ciekaw lepsze swoje życie dowodzi twierdzeń dowodzi twierdzeń, jaki jest dobry to jest w stanie pracować nad problemami, które są istotne i jakoś przekładają się nad tą jak matematyka oprócz tego, że jest piękna, a poza tym przydatna takich naiwnych poziomach z okolic podstawówki gimnazjum w jaki sposób matematyka pozwala opisywać świat we współpracy z innymi czy na styku z innymi naukami Wojtyle no zastanawia, że ludzie rozmawiają o tym w kawiarni szkockiej we Lwowie Anno Domini 1929 albo 1935 albo w jakimś barze suszyli w Bartkowej co, gdzie indziej no cóż w tym złego mu w SO nie ma nic wspólnego z matematyki zdają się panie profesorze czapkę można, by na bazie tej teorii dotyczących rozchodzenia się ponoć właśnie te przyp niemy tutaj Homo sprejem tak ten model ochrony zgody może rozejdzie, ale zastanawia się czasem ktoś zbadał albo chciałby zbadać, aby stworzyłby jakość takich właśnie jakiś równanie w jaki sposób rozchodzą się papiery w Uniwersytecie warszawskim albo wdową i 13 i czy ten ruch rozchodzenia się papierów można przełożyć na inne uniwersytety czy to jest jakaś niemoc, mimo że niektóre cechy są wspólne lata są jednostkowo, ale tak, gdzie co można uprościć, żeby ten model biurokracji Lewin badacz, ale Radek John, który w nowo rozważyć taki kwit tępić dziś rozchodzi po to, się powiela ktoś go powielać dzisiaj zatrzymuje ktoś go niszczy ktoś go coś co było widać go odkłada na Mazowszu jedno jedno z majonezem nie zajmiemy się tam liczba PIT nota lokale ceny wie pan w matematyczny model biurokracji akademickiej albo jakiejkolwiek realnej odpowiednio zrównoważyć wzrost biurokracji nie ja myślę, że on jest po prostu nieciekawy wie pan to tak jak Jan Koźmian apologia matematyka Hardy ego to on w to znajdziesz tam taki tekst o tym dlaczego poezja Szekspira jest trwała do dziś, a poezja Tomasa Otóż ja nie nie, dlatego że odpowie nie umiał pisać po angielsku czy dlatego, że to poezja niebyła tworzona zgodnie z obowiązującymi i regułami tworzenia poezji tylko dlatego, że to co robił Szekspir jest ważny doniosły no, a odpływ był pośród mniejszej klasy poetą i dalej było, ale natrafiła n p . bardzo szczegółowa analiza poezji zmarł Jan z siebie wypiera dobry pieniądz, więc to, żeby Pośledniej klasy to raczej świadczyłoby o tym, że powinien być dzisiaj naszym bożyszczem płynnie być może zobaczą biegają sobie w lidze grają, ale dziś wydaje, aby jej filmy w kinie panie profesorze co najchętniej oglądane to naprawdę nie z zeszłego roku marynarzy no być może, ale mimo to czasem powstają filmy dobre, które są oglądane w mimo to czasem ktoś pisze wielką literaturę albo przynajmniej bardzo dobrą literaturę, którą się świetnie czyta i którą się wszyscy zachwycamy czasem po prostu jest także renta to opowiedzenie o złym pieniądzu i dobrym pieniądzu odniesione do Unię twórczości literackiej albo twórczości matematycznej może znaczyć, tyle że ludzie, którzy próbują tworzyć wielkie dzieła niekoniecznie mają łatwiej w życiu on i innych zwierząt, jakie to aktualne panie profesorze aktualne boja wiem mam też walczyć 0 w mojej osoby chyba ten człowiek, który chciał stworzyć wielkie działa teraz ma pod górkę, a jakiś kopertach mówią o jakich wieża o żonie, że jako wielkie działa nie nie nie nie nie nie mnie nie nie dajmy się tak nie dajmy się, kto chce zrealizować nie to znaczy wie pan na pytanie czy matematyka to nie jest wielka ściema liczyć matematycy nie chodzą tylko do barów sushi albo do kawiarni szkockiej we Lwowie wymyślać co też nam się nią w jakimś raporcie dla swojego dziekana rektora czy czy dyrektora NCN, żeby mieć pieniądze z grantów albo wygodne, a oraz mieć miejsca siatki odpowiedzi brzmi i Wielkanoc moja odpowiedź jest być może Odorowicz Marka kaca z rozmowy z czarnym talizmanem, gdzie Salman mówi Markus czy to prawda że, gdyby to że, gdyby nie matematyka to rozwój fizyki opóźnią się cały tydzień w i gaz tak patrzy na nim i tak to byłby ten tydzień w tym pan Bóg stworzył świat mu z matematyki bardzo wielu rzeczy, by nie było nie byłoby matematycznego opisu electro magnetyzmu i zapewne nie byłoby Radia nie byłoby numerycznej prognozy pogody, dzięki której wszyscy możemy sobie panie profesorze, że mogą zdać sobie leżeć na plaży w zjeździe z parasolką zamiast udać tak mógłby pan nagrywać możemy szukać innych praw albo to zatem oba rynki parasolki, bo dobrze dziękuję serdecznie panie profesorze po nawet po dzisiejszym programie te problemy nierozwiązane wciąż pozostają nierozwiązane, choć oczywiście Choczewo gadaliśmy wznowiła gromadzili się trochę z panem profesorem do niektórych z nich prof. Paweł strzelecki z wydziału matematyki informatyki mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwo jego gościem informacje już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Paweł Zientara, a nadzorowała pilnie, zerkając i, pociągając za torebki Olga Walewska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA