REKLAMA

Czystka w instytucie, który zajmował się dialogiem z Rosją? Czyli o likwidacji Instytutu E

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-02-16 16:40
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

Rozmowa o byłym już Instytucie Europy Środkowo - Wschodniej w Lublinie, w którego miejsce powołano Instytut Europy Środkowej. To była jedyna taka instytucja w Polsce, działająca przez lata na rzecz polsko - rosyjskiego dialogu. W instytucie trwa właśnie reorganizacja. Naukowcy, którzy prowadzili tu badania, prawdopodobnie będą musieli odejść. Karty zostaną rozdane do 20 lutego. Czy polsko - rosyjski dialog stanie się teraz problemem?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka witam ponownie zaprasza na drugą część mojego programu w niej pytanie pytanie o to kto zajmie się teraz dialogiem z Rosją pytają ci, którzy przez lata tworzyli Instytut Europy środkowo-wschodniej albo z nim współpracowali ten Instytut to jedyna taka instytucja w Polsce działająca przez lata na rzecz polsko-rosyjskiego dialogu, zwłaszcza w kontekście historycznym w skład Towarzystwa tego Instytutu wchodzili m. in . Władysław Rozwiń » Bartoszewski Norman Davies czy Maria Janion Instytut decyzjom PiS -u na mocy ustawy został zlikwidowany w jego miejsce powstał co prawda inny Instytut, ale o zupełnie innych założeniach na początek prof. Waldemar Paruch 1 z tych, którzy byli właśnie za to reorganizacją Instytut zmienił swoją podległy, że użyję takiego określenia będzie finansowany z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie jednoznacznie jednostka analityczna ekspercką w drugiej kolejności dopiero na Bukową pierwotnie Instytut Europy środkowo-wschodniej w tej wersji jeszcze z lat dziewięćdziesiątych klasyczną jednostką naukową jednostką badawczą 7 po chwili zmienia to z tego powodu zaczną się porządkować w Polsce tę sferę instytutów finansowany z pieniędzy budżetowych państwo polskie potrzebuje jednostki analityczne Spławski to jest 1 zmiana dość istotna zmiana druga zmiana nazwy i sztuce Europy środkowo-wschodniej serce Europy Środkowej też nie jest przypadkowa chodzi o to, żeby ten Instytut jako obszar dedykowany ze swoich analiz traktował Europę środkową traktowano definicji Oskara Haleckiego czy obejmujący dzisiaj bodajże około 30 państ w czy terytoria położony między zwartym osadnictwem niemieckim z faktem osadnictwem rosyjskim, a w osi północ-południe łącznie ze Skandynawii łącznie z Bałkanami co oznacza, że obszarem zainteresowań nie będzie federacja rosyjska nie będą państwa środkowoazjatyckich czy da czy dalekowschodni jest to kolejna bardzo istotna zmiana będzie, toteż instytucja Centralna ulokowana w Lublinie nie tylko z racji sukcesji po Instytucie Europy środkowo-wschodniej lub jest bardzo dobrym miastem, gdzie co ma swoje zaplecze analityczne eksperckie naukowe, które będzie mógł udźwignąć, gdyby te zadania te będą stawały przed postawione zostaną przed tym Instytutem pani dyrektor badań, które pani prof. Beata suma została dyrektorem tego Instytutu ma czas na podjęcie decyzji o kontynuacji współpracy z niektórymi z osób do tej pory tam zatrudnionymi poszukiwanie nowych pracowników, owszem jest pewna trudność bardzo istotna czym innym jest być naukowcem, a czym innym jest być autorem analiz ekspertyz to nie są te same zespoły umiejętności, ale tu pani dyrektor będzie organizowała cały zespół analityczną ekspercki na pewno będzie opinii publicznej prezentowała swoją misję misję przez siebie napisano Instytutu zgodnie oczywiście z oczekiwaniami, które wynikają z ustawy proszę państwa z ustawy wynika m. in . że ci pracownicy Instytutu w tym znani profesorowie, którzy nie dostaną do 20 lutego w nowych warunków pracy będą musieli odejść koniec z ich badaniami w tym Instytucie lub twój problem moja sprawa w tym Mirosław Filipowicz były dyrektor Instytutu Europy środkowo-wschodniej byłego Instytutu Europy środkowo-wschodniej 20 grudnia zeszłego roku weszła w życie ustawy o Instytucie Europy Środkowej i na podstawie tej ustawy In stytut Europy środkowo-wschodniej został zamknięty to, ale z drugiej strony wiemy, że między nimi prof. Paruch mówi o tym, że tak naprawdę niewiele się zmieni poza tym, że Instytut nie będzie się zajmował relacjami z Rosją z tego się wycofuje natomiast państwa środka jak najbardziej tak nie chciałbym wchodzić w polemiki z posłem po ruchem natomiast wydaje mi się, że to jest rząd sam ustawodawca jak jednoznacznie te kwestie rozstrzygną jeśli chodzi o to jak funkcjonował Instytut do tej pory co było takiego najistotniejszego w jej działalności znaczy, jakby klub całego Instytutu po pierwsze to było całe wielkie dziedzictwo pracy wykonanej przez Prusaków rzeszowskiego, czyli takiego procesu przyciągania do euro byłych państw składowych w związku Radzieckim jak tu, zwłaszcza chodzi o te kraje, które nie wybrały od razu kursu jednoznacznie Europejskiego jak Bałtowie, ale jak Ukraina czy Białoruś miały pewne problemy z własną tożsamością mogli to wymagało jeszcze pewnej pracy i przyjaznej również z naszych stron za moich czasów doszedł kolejny temat to znaczy myśmy się zajęli taką robotą dialogową o charakterze historycznym z Rosją to efektem tego jest przygotowanie tego cyklu pomocy naukowych dla nauczycieli historii w Polsce i w Rosji, ale efektem tego też jest nawiązanie kapitalnej zupełnie siatki kontaktów z tą w Rosji siatki, która może być wykorzystana w każdej chwili przy rozmaitych sytuacjach akademickich przy nawet przy kontaktach typu organizacji pozarządowych to było bardzo cennej tego w Polsce praktycznie nikt poza nami dla obszaru szeroko pojętej historii nie robi ja mam przed sobą te książki te pozycje, o których pan mówi jak długo nad tym pracowaliście co zawierają te książki, jaki okres obejmują geneza tego to jest rok 2012 jeśli sięgam pamięcią to był taki wyjazd do Moskwy przeze mnie zorganizowanych pojechaliśmy tam aż proszą Kuczkowski jeszcze z partyjnymi kolegami i tam mieliśmy serię spotkań z akademikiem Czuba rejonami z jego ludźmi z Instytutu historii powszechnej rosyjskiej Akademii nauk i wtedy trzeba Jana Myszk wpadli na pomysł, by odejść od pewnej sztywnej Formuły biurokratycznej, która była wcześniej praktykowana to znaczy od klasycznych komisji podręcznikowych klasyczną punk komisja podręcznikowa polega na tym, że zbierają się eksperci z 1 kraju dzikiego kraju patrzących w podręcznikach mają swoje eksperckie uwagi potem ministerstwa biorą te uwagi przy przygotowaniu kolejnych podręczników albo nie biorą w karnych wszyscy są zadowoleni, że robota analityczne zrobiono Czuba Jana myśleliśmy to dość podobnie to znaczy należałoby przygotować coś pozytywnego co nie byłoby obligatoryjne nie byłoby instrukcją ministerialną, ale dałby pewien gotowy materiał przygotowany wspólnie przez Rosję i Polaków i o to chodziło i jak nadużywają w trakcie prac nad tym projektem takiego słowa empatia Euronestu kluczem to znaczy chodziło o to, żeby Polaków uczulić na pewne uprzedzenia 3 obszary przewrażliwieni rosyjskie i odwrotnie Rosjan uczulić na obszary przesilenia polskie możemy podać w tym miejscu jakieś przykłady z mistyczką właśnie kwestii Polaków na Kremlu do ich okupacji Polski Kremla to przez wiele lat funkcjonowało w ten sposób zostali już lapidarnie ujął, gdybyście byli w Moskwie my byliśmy w Warszawie jak dowcip polegał na tym, że byliśmy w tej w Moskwie jeśli w ogóle byliśmy jest formułą to nie tylko Polacy tam byli przecież bardzo krótka albo inny przykład są dużo poważniejsze kwestia Katynia to jest dla Polski przedmiot, jakby olbrzymiego też olbrzymi problem to jest olbrzymia tragedia i to jest jedno są takich wydarzeń niemających zbyt wielu pracodawców dwudziestowiecznej historii, ale z perspektywy rosyjskiej też kropla w morzu wielkiego terroru Polacy, którzy być może byli jedynymi ofiarami systemu stalinowskiego robią błąd to trzeba pokazać skalę tragedii w Rosji są jej skala tragedii innych narodów związku Radzieckiego i na tym tle jak Katyń dalej pozostaje tragedią, ale więcej rozumiemy systemu panie profesorze przygotowaliście czternasty Widzew 19 wiek po polsku i po rosyjsku takie bardzo praktyczne tak tak to są bardzo konkretne materiały dla nauczycieli historii są atrakcyjnie wydana zawsze jest jakiś esej wprowadzający napisany przez polskiego rosyjskiego autora co bardzo ważne całe to wydawnictwo jest zrobione wspólnie wszystkie teksty, które są w tym wydawnictwie wprowadzające eseje czy komentarza do źródeł są napisane wspólnie przez polskiego rosyjskiego autora i oni tak długo pracowali w myśl potem tak długo kłócili się z akademikiem Szuba rejonami z jego kierownictwem, a niższe wspólna formuła została uzgodniona mogę jedynie powiedzieć, że nie mam wrażenia byśmy poszli na jakikolwiek nieelegancki czy nieprzyzwoity kompromisu tłumaczy udało się wypracować bardzo uczciwa stanowisko z 1 z drugiej strony przy dobrej woli, czyli rozumiem, że to taki ważny element dbania o tę pamięć historyczną absolutnie to poza wszystkim to jest próba wyjścia z pewnych okopów nacjonalistycznej nacjonalistycznego samo zachwytu czy patriotycznego samozachwyt, gdyż chodzi raczej o to, żeby zrozumieć tego drugiego to nie znaczy, że my rezygnujemy z własnej wrażliwości to nie znaczy, że my rezygnujemy z własnej koncepcji 3 z własnej wizji historii to znaczy, że jakby otwieramy oczy na innych wtedy jesteśmy mądrzejsi ani profesorze kiermasze dowiedział o tym, że Instytut ma się zmienić precyzyjnie, że ma zniknąć dowiedziałam się o tym, nieoficjalnie zupełnie w połowie roku 2018 powiedziano mi wtedy, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest przygotowywana ustawa o nowym instytucja nasi ulegnie zamknięciu to oficjalnie nikt się ze mną ani z kimkolwiek z Instytutu nie kontaktował w tej sprawie aż do właściwego momentu zamknięcia szczytu co myśmy byli zaproszeni jedynie na komisję sejmową i to zaproszeni przez przewodniczących komisji spra w zagranicznych i nauki kultury, by zabrać głos w trakcie dyskusji nad tą ustawą pojechaliśmy tam kilka osób i powiedzieliśmy, że ja powiedziałam kiedyś mówiłem wtedy to nawet spotkało się z jakąś uwagą posłucham nie doprowadziło do niczego, bo potem w grę weszła już arytmetyka głosowania to jest także ta decyzja i w ogóle ten plan to było dla pana zaskoczeniem czy też uważali szczerze to może się stać gdzieś tam te przewidywania waszych głowach były trudne pytanie czy jest trzeba powiedzieć, że właśnie jest od kiedy ja pracowałem jako szef tego Instytutu za wcześnie jako pełnomocnik Rosiak Kuczyńskiego muszą się cały czas borykali z rozmaitymi kłopotami to by kłopoty głównie materialne nie było, jakby blokady politycznej czy nie było decyzji o egzekucji, aby wziąć wszyscy starali się pomóc Lazio czasami to było jak w tej bajce Krasickiego, chyba że wśród życzliwych przyjaciół psy Zająca zjadły no, więc czasem tylko kwestia walki o pieniądze walki o środki natomiast czy to nie zdziwi czy to mnie zaskoczyło to mnie zdziwiło chyba tak jednak do tego, że ja mam wrażenie, że państwo polskie pozwoliło na likwidację bardzo cennego narzędzia, jakim dysponowało i wydaje mi się że, choć nie jest kwestia polityczna ani jako udałem się, że to były narzędzie przydatne dla państwa polskiego niezależnie od tego, jaką partię polityczną sprawuje w nim zwłoki prof. Rafał wnuk historyk zajmujący się historią najnowszą m. in. właśnie pracownik Instytutu Europy środkowo-wschodniej nowa pani dyrektor podczas rozmowy zbiorowej ze wszystkimi pracownikami potem w czasie rozmowy z indywidualnej uświadomiła nas z planu o tym, o czym tak wiedzieliśmy w sumie z ustawy, bo ustawa mówi wyraźnie hale do 20 lutego mają nam być ewentualnie przedstawione umowy o pracy w nowej instytucji jeśli do 20 lutego ich nie otrzymamy wówczas od 20 marca przestajemy być zatrudnieni w Instytucie Europy Środkowej tej tej nowej instytucji oczywiście mamy prawo nie przyjąć tej propozycji na to mamy 2 tygodnie panie profesorze pan to widzi jeśli chodzi o panu sam jeśli nie dostanę propozycji poznam całą sytuację w życiu już miałam tak, ale takich przypadków starano się mieć jakiś instytucji wyprosić, a jeśli dostanę to bardzo dokładnie przyjrzy się warunkom bywa to co wżyciu naukowca jest ważna to poczucie autonomii wolności to przekonanie, że się coś sensownego jeśli ta instytucja będzie instytucją, która będzie w moim przekonaniu dobra dobra dla Polski to nie widzę przeciwwskazań, żeby w tej gminie pracować natomiast jeśli okaże się, że tak nie jest to nie potrafiłbym w niej pracować kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ta uczciwość rzetelność badawcza dla naukowca jest najistotniejsza ma pan obawy, że to będzie zupełnie inny Instytut to już jest zupełnie Instytut w sensie takim będzie się zajmował radykalnie odmienną problematykę od tej, którą zajmował się poprzedni Instytut ja jestem człowiekiem wychowanym, choć to może za dużo powiedziane wychowany, ale przekonanym do do idei Giedroycia przekonanym do koncepcji Litwa Ukraina Białoruś przekonanym do potrzeby rozmowy partnerskiej z Rosją natomiast koncepcja Trójmorza moim zdaniem dziś jest niezwykle trudna do wykonania bym powiedziała niemożliwa i ich jeśli się okaże, że Instytut ma miałby być mniej miejsca mi się krytycznie dyskutuje nad pewnymi pomysłami, a miejsce, w którym robi się propagandę niektórych idei czy też pomysłów wymyślonych przez polityków, którzy szukają czegokolwiek, żeby zapełnić tę próżnię istniejącą w wielu punktach polskiej polityki zagranicznej to nie jest coś co chciałbym robić nie jest to coś co mogłem robić, bo bym tak naprawdę oszukiwał, kto ostatecznie zostanie w Instytucie tego dowiemy się prawdopodobnie po dwudziestym zlotego, a w najbliższych miesiącach dowiemy się zapewne czym instytucja zajmie, a być może raczej nawet czym się nie zajmie i czy idea prof. Jerzego Kłoczowskiego, który był twórcą tego Instytutu będzie teraz kontynuowana czy wprost przeciwnie i to wszystko na dziś proszę państwa ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na Facebooka tam również inne tematy, a mój profil na Facebooku nazywa się twój problem moja sprawa, kto chciałby do mnie napisać maila podaje adres problem małpa TOK TOK FM, a przed nami teraz informacje Radia Tokarz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA