REKLAMA

Jak narodził się Karaizm?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-02-18 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich studio dr Marzena Zdanowska z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego Instytutu historycznego imienia Manuela Fangio Blooma dzień dobry, a docent dobry jest w spisie powszechnym 2011 roku w 2300 bodaj 46 osób zadeklarowało narodowość ukraińską 233 zadeklarowały narodowość ukraińską jako jedyną w tym moty w Karaimów w Polsce od czasu do czasu przewija się w programie Owczarek także przekazywać do programu o językach, bo w Polsce Karaimi Rozwiń » mają prawo do nauki jest ukraińskim zdaje się, że nikt go językach, bo nie zna w ogóle w Polsce jednoznacznie mówią nie powiedział, że nikt, ale jeżeli zna to na pewno mało osób na pewno zatrzymuje dla siebie w, a dzisiaj pomyślałem, że byśmy wszyscy trochę do samych korzeni i dach i spróbowali powiedzieć mówiąc Lu Roland używający pluralizm majestatyczną na liście rzeczy pojechaliśmy nie rozmawiali o początkach w małej Miss mu o tym, skąd się wziął również to też nie jest taka prosta sprawa jest się, że uczeni w piśmie zbierają się i danych tak to znaczy uczeni Karaimi uczeni Karaimi w piśmie raczy się nie wspierają uważają, że kraj z wyłonił się gdzieś ósmą wieku związany jest pewien tego ruchu związanej z działalnością Ano nabędą wita z was gry tak sądzę ukarani mi natomiast naukowcy raczej skłaniają się w kółko, by opinię, że kara jest pojawić dopiero gdzieś w dziewiątym wieku nawet w późnym dziewiątym wieku albo na początku dziesiątego wieku naszej ery i nie był pojawienie się tego ruchu nie było związane z straciła na dobę Davida jest raczej z postacią jego prawnuka Daniela del Lu ana nabędą niedziela, który działał rzeczywiście przypuszczalnie rzeczywiście był związany z pojęć z początkami ukraińskiego być może jego rodzina cała nie tylko on działające na terenie Palestyny w jaki sposób zaangażowała się powstający wówczas ruch, ale ruch ukraiński noża rozumiem, że o coś poszło, że jeżeli, tak więc ruch religijny, który w miarę spójny nagle panowie wzięli się za fraki i z tego powodu, bo tak prezentować się ruchy religijne rozpoczynającego się do po mówi, ale odbił wprawo 1 Góra drugi mówi doły i t d. tak dalej i 1 zaczął, kto zdaje sobie własnych uczniów tutaj znajdę tak to czy poszło najprawdopodobniej poszło po to, że spisano tory ustną i nie wykrystalizowała się koncepcja objawione go charakteru tor ustnej, czyli zdaniem rządu, które będą określa mianem rabinicznych czy też zwolenników toru ustnej Torą znaczy tradycja zawarte w Miśni to ludzie została objawiona razem z Torą pisano, czyli pięcioksięgu Mojżesza owym Mojżeszowi na Synaju natomiast Karaimi odrzucili tę koncepcję czynią odrzucali tradycji jako takiej treści przekazywane przez tradycję tylko odrzucali wynoszeni do rangi pisma kanonicznego i objawienia Bożego i oto przypuszczalnie poszło natomiast jak i się stało jak doszło do tego, że kara jest się rzeczywiście wyłonił z judaizmu ani był po prostu ruchem w obrębie tej puli koniecznej bardzo proszę żydowskiej to jest dosyć dodatkowe z warzyw zwłaszcza, zważywszy na to, że w islamie mamy podobne ruchy podobne tendencje też mamy podział na zwolenników tradycji tzw. ale tak to jest albo Oswald Clint i zwolenników indywidualnej interpretacji Koranu, czyli aż roi albo schaby Roy i w jakość i klomby z wytrzymał napięcia wewnętrzne to znaczy te 2 tendencje lekko zostawał czy do dzisiaj koegzystują i właściwie można być zwolennikiem 1 z tych koncepcji należeć do dowolnej szkoły prawa muzułmańskiego natomiast w judaizmie te napięcia te 2 pola ryżu ją za tendencje znaczy kładące nacisk na studiowanie tory ustne jak objawienia Bożego i nacisk na indywidualne poszukiwania w piśmie z napięciami między ludźmi jakoś nie wytrzymały doszło do do wyłonienia się dzielnego ruchu w tym oczywiście kara nie uważają, że to życie robi nic nie są sektą, która w pewnym momencie uznało objawiona charakter Talmudu czy szerzej toru ustnej i że to rzecz zawiśnie wyłonili się jako Schizma bez tego oryginalnego pierwotnego judaizmu jakim, jakie reprezentuje do dzisiaj Karaibskim to zaraz swoją Koran ta sztuka rozważna sieją w naszej rozmowie bo, bo też niektórzy doszukują się pewnych podobieństw pomiędzy islamem, a kraj tak bardzo dużych tak nawet niektórzy twierdzą, że na oznaka realizmu wcześniej wiele koncepcji, skąd się wzięła nazwa kara jest Nisko się wzięło określenie kara i ma jedno z nich, mówi że jest to rzeczywiście od muzułmańskiego Terminatora określającego specjalistów od czytania recytacji Koranu także, iż są tacy badacze chyba począwszy od Heinricha Greco 8 w dziewiętnastym wieku, którzy uważają rzeczywiście kara jest test taki jest, remisując nurt w obrębie judaizmu, który wyłonił się na skutek wpływów muzułmańskich i wskazują na liczne podobieństwa rzeczywiście ich prawie religijnym kojarzą mi w kalendarzu, który jest też ruchome i w terminologii firm farmaceutycznych i obyczajach np. że przed wejściem do kina SC, czyli dom modlitwy canneńskiego czas zdjąć buty obmyć ręce nogi lekkie podobieństwa zewnętrzne do islamu w no dobrze trzymamy podobieństwo islamu, ale zewnętrzna racja, jeżeli chodzi o obrzędowość tak, a a, jeżeli chodzi powiedzmy o kanon pisemne czy Tauron oczywiście jak Koran jest świętym występ, ale w elektoracie myślą, o ile ich nie logicznym to znaczy wspólny kanon to jest spora to jest Biblia hebrajska cała Biblia hebrajska z tym, że tutaj też różnica w Atenach w planach z tym, że tutaj też jest różnica między inwestorem klinicznym, a na ekranie niskim, ponieważ dla Żydów rabini różnych podstawą prawa religijnego, czyli tego co normuje życia religijnego Żyda jest właściwie pięcioksiąg traci przynajmniej z założenia oczywiście wiemy, że są prawa do rymowanek też innych ksiąg Biblii Hebrajskiej, ale teoretycznie Lacha jest budowana na pięcie się gumy Rzeszowem natomiast Karaimi założenia budują swoje prawo na całej Biblii Hebrajskiej także tutaj też jest duża różnica może z pozoru nie aż tak istotna, ale ale, ale tak naprawdę bardzo istotne mające dalekie konsekwencje, bo jeżeli mówimy, że wszystkie księgi Biblii Hebrajskiej są równie ważne min to też właściwie nie wyróżniamy Mojżesza jako tego najważniejszego proroka skoro wszystkie inne objawienia późniejsze są równie ważne też to jest też bardzo istotny punkt, który pewnie był kwestią sporną między kramami, a Żydami rabin niczym z szefa sceny są tutaj mówimy także Żigajevs jest bardzo pojemny, że chodzi właśnie, gdyby za różne nurty różne sposoby myślenia czy rozumowania natomiast tutaj mamy 1, który jednakowoż poczuł, że dochodzą nas każda praca radna cienka czerwona linia tak tak tak tutaj przypuszczalnie przypuszcza się to jest kwestia tego, że po po nastaniu islamu gigantycznych podły muzułmańskich nagle wspólnoty żydowskie, które do podbojów muzułmańskich znajdował się zupełnie odrębnych rejonach geograficznych stały się członkami, lecz obywatelami 1 imperium i nagle kontakty między wspólnotami żydowskimi bardzo poprawiły okazało się, że Żydzi mieszkający na terenie daleki gdzieś tam Babilonie czy jeszcze dalej na wschód mają zupełnie inne obyczaje niż życie mieszkający w Palestynie czy ma grabie i trzeba było jakoś unormować ujednolicić scentralizować judaizm także wnętrze to była też taka wewnętrzna potrzeba wyparcia poza nawiasem Here tyskich poglądów czy tego co bardzo daleko odchodziło od głównego nurtu judaizmu ruch oddolny czy to było no bo pani, że trzeba było zmierzyć trzeba było zauważa, że coś co się nie udało przypuszczalnie gronie Babiloński jeśli w mieli takie wiemy o tym, mamy przykład był pismo przy nazwa tylko 1 naboi czy przy ścianie Ben da, bo był autorem tego dzieła te z przełomu 0809. wieku mam taki tekst świadczy o wielkim zaniepokojeniu galonów babilońskich sytuacją właśnie tego rozczłonkowanie judaizmu tego braku jednolitości tej nadmiernej polifonii, jeżeli tak mogę powiedzieć po nim haków się właśnie może także wiemy, że to 100 sprawiało pewien problem, a poza tym wyda się tu była też walka polityczna władze w dacie, kto będzie z nim promował rząd dusz w świecie żydowskim i nie wszyscy chcieli podporządkować się tej centralnej władzy Babilonu, tym bardziej że tradycyjny judaizm jednak bym czuł się związane, z czym pomoże pewnie przedstawicieli judaizmu czuje się bardziej związani z ziemią świętą i uważali, że prawo powinno być im bliżej niż na nadawane to wcześniej obecnie nic pisanej tworzone w ziemi Izraela i przy ścianie Karaimi właśnie reprezentowali ten nurt Palestyna ekscentryczny tych chmur osób które, którą uważał, że prawo żydowskie powinno być tworzone w Palestynie i co interesujące mamy reperkusje tego w późniejszym, gdy śmierć kliniczną, czyli 12 wiecznym traktacie i Chudy, ale w jego, który uważa się, że polemizuje z karabinami, ale i uda, ale wie, mówi że właściwie prawo żydowskie powinno powstawać na terenie Noble czy nie boję Palestyny rząd nazywa szlam, czyli tego rejonu syrop Palestyny czy w ziemi obiecanej nie powinno być tworzone gdzieś w diasporze także nadać brzegów Raby Niżnej widać tego typu głosy w oleju są to sprzeczne z literą pisma, a propos diaspory i strukturę pisma junta dachów czy panu duch Monachium i innych dni czy są sprzedać czy wiadomo, że objawienie miało miejsce na Synaju, ale i są fragmenty pisma zresztą Karaimi przywołują potem nie uda, ale widać przywołuje, które mówią, że tora powinna czy torach wyjedziecie wychodzi z Syjonu szczerze tora powinna dać się prawa to rozumiane jako prawo żydowskie w ogóle nie tylko w wąskim sensie powinna wychodzić właśnie Syjonu kibicują etc to zła, bo Syjonu wyjdzie to raczej powinna też wychodzić teraz tor także takie zdanie się pojawią oczywiście skala map jest taki problem, że ten wczesny wcześniejszy ruch ukraiński najprawdopodobniej pojawi się na Wschodzie wcale nie w Palestynie, ale dosyć szybko w obrębie tego wielkiego ruchu czy takiego bardzo też jednolitego ruchu pojawiło się pojawił się odłam, który był wyraźnie palec docent ręcznej i głosił konieczność powrotu do ziemi Izraela, czyli mamy takie listy nawołujące Żydów do powrotu do ziemi Izraela, ale teraz ogłaszam konieczność powrotu do informacji Radia TOK FM po informacjach, że wrócimy do naszej rozmowy o początkach tragizmu inne studio dr Marzena Zdanowska z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego Instytutu historycznego imienia Emanuela Ringelbluma informacje o 1120 pań formacja wraca w studiu dr Marzena Zdanowska z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego Instytutu historycznego imienia Emanuela Ringelbluma to rozmawiamy sobie o początkach terroryzmu, czyli z jak to się stało, że kazali mi z zaczęli bić kolbami w morzu tak to powiedzieć pewnie zwracać uwagę na kilka ważnych czynników po pierwsze, wciąż nie ma pełnej zgody co do samego terminu co do ulgi od jakiego słowa właściwie od dziś jest kilka koncepcji krzyczeć napomina dziś od jakiegoś słowa tylko raczej słowo, od którego dane za pochodzimy, gdzie ma bardzo szerokie pole semantyczne i teraz nie wiemy czy ono pochodzi od chodnika, czyli od Biblii od tych, którzy czytali Biblię specjalistów od Biblii czy pochodzi może od ocen tego samego rdzenia, ale w sensie wołać wzywać, czyli to byli misjonarze na wzór szyickich takich właśnie też misjonarzy, których nazywano też wołający mniej Anduła czy też może są to Wojciech bal taka ostatnia koncepcja naukowa najbardziej najszerzej zaakceptowana jest taka, że pochodzi to od tego samego rdzenia i też odzew od słowa, które oznacza wzywania, ale to nie Karaiby mieli wzywać innych do wiary karaibskiej tylko Karaimi mieli być tymi wezwanym mi wręcz wysuwanymi przez Boga i tutaj Joram Rd pokazywał, że ma to być nawiązanie czy właściwie to ma być dziedzictwo ukraińskie zaczerpnięte z tradycji kubańskiej, gdzie członkowie wspólnoty INKU rajskich uważali siebie za wezwanych przez Boga noszę to też jest wiele mówiliśmy o tym z pewnych elementach islamu, ale warto właśnie wspomnieć też boi o Stańczykach i też osadu co już w którymi przecież karani byli nazywani może to złośliwie i tak przypuszczalnie Karaimi byli nazywani złośliwie sad co uszami z tym, że 1 problem Karaimi zupełnie nie odróżniali sadu za uszy od potomków kapłana co do oka którymi z kolei uważali się członkowie sploty skóra także Karaimi u wrzucali do 1 Dworak nie wiedzieli, jaka jest różnica, kiedy słyszeli, że mają oni by być San Luca uszami to się od tego odżegnywali przynajmniej euro początkowo tester goście bardzo Zawiła kwestia może być tak wprowadzić tematykę dopowiem, że istnieją ogólnie 2 koncepcje pochodzenia kara jest mu w źródła Karaibskiego żydowskich jedno jest ta, której wspominaliśmy, że pochodzą Ukrainie od banana żona gen David był tym inicjatorem schizmy druga jest taka, że pochodząca z wc uszy i teraz mamy rozmaite teksty karaibskie i ciała i czy Żydów rabini licznych, które twierdzą albo to albo to albo obie te wersje łączą znaczy są też Karaimi n p . jest Yusuf al-baszir to jest taki karabin działający pod koniec dziesiątego początek siedemnastego wieku, który twierdził, że kraj miłości miałabym pochodzą co rzucało się natomiast u innych Karaimów tego nie spotykamy się dopiero w późniejszych czasach starają się jakoś połączyć obie narracje no ale życie rabini czy rzeczywiście mniej więcej od początku dwunastego wieku powtarzają ten argument, że właściwie Ukraińcy z osadu co uszycie na wkład mają oni des, mówi że Karaimi to są 3 samice są do złóż ich mędrcy nazywali sadu za uszami pierwszą osobą, która w ogóle ten trop podjęła, która wpadła ten pomysł był sad jak on, czyli takiej Ełk on Babiloński urodzony w Egipcie, który działał w 0910. dziewiąty w wieku 5280 wieku i oni nie mówił o żadnej ciągłości historycznej tylko mówił, że żydowska umowa, czyli wspólnota religijna Leon żyła w doskonałej jedności aż do czasów co do oka czy pierwszego osadu co uszach następnie wróciła do tej jedności i zdążyła doskonałej harmonii aż do czasów Alana, czyli gościom twierdzi, że w euro wszedł na przestrzeni dziejów żydowskich herezja pojawiła się tu, bo takie 2 momenty, która nastąpiła erupcja herezji pierwsza związana z sadu za uszami, a druga z Anandem, a my nie mówią nic ciągłości historycznej późniejszej autorzy podchwycili ten pomysł i zaczęli mówić o pewnej ciągłości to znaczy mówią o tym, że Annan zjednoczył wszelkich Szuba dawców i nikczemnych właśnie z głową zwolenników sad Loka, czyli sadu co musi także znany z Chińczykami czy nie tymczasem ci co rzeczywiście byłem w tłum rannych Rudniew ktoś działali trochę nas możemy mówić o tekstach skórą być może nie wnikajmy w to kto siedział w gum run do tego do końca nie wiemy czyje to są teksty, ale rzeczywiście są tacy, którzy twierdzą, że idzie istnieje silny związek między karabinami czy doktryn inną ówczesną karaibską oraz karmionych długopis Maciej komentarzami biblijnymi kurdyjskimi i ukraińskimi z tym, że współczesna nauka stoi na stanowisku, że najprawdopodobniej Karaimi po przybyciu do ziemi Izraela czy dziś dziewiątym wieku inni odkryli pisma Kumański tak jak my współcześnie odkryliśmy czynimy odkryliśmy odkryto je w Izraelu czterdziestym siódmym roku w następnych latach wiadomo mamy zachowany list katolikom z Bagdadu jest toruńskie katolikom za Tymoteusza za 800 piętnastego roku, jeżeli nie mylę, którym pisze on, że odnaleziono jakieś zwołuje na pustyni czy historia wygląda na bardzo podobną do tej koreańskiej nam znane współcześnie i najprawdopodobniej Karaimi te pisma odnalezione te zwoje odnalezione czytaliśmy nimi zainspirowali uznali za ważne teraz nie mamy niestety nie mamy żadnych zapisków ukraińskich toreb mówił nam o tym, że znaleźli, jaki Pilzno ruch dlatego ani kserówek na nich ani odpisu na odpisy będą zaś mamy, dlatego że znalazły się teksty ku irańskie niektóre trafiły do Gdyni z Kaliskiej, czyli że gdzieś w rejonie te teksty funkcjonowały najprawdopodobniej odnalezione właśnie dziewiąta na początku dziewiątego wieku później kopiowane trafiły do granic kairskiej także Gotta on nie ma tutaj raczej mowy o genetycznej ciągłości oczywiście w pewnym momencie chyba takie pomysły były, że może istniał taki podziemny nurt Karaimów od starożytności aż do dziewiątego wieku, ale prawdopodobnie jednak tak nie było tylu po prostu Karaimi czytali teksty bardzo zainspirowały ich pewne koncepcje, gdyż terminologia karaimska będzie w wielu punktach zbieżne z kubańską pewne typowe dla wspólnoty akurat terminy będą też wykorzystywany przez Karaibów tak jak chociażby tym słynny nauczyciele i sprawiedliwości, żebyśmy tłumaczy dosłownie, czyli modelce Edek, a faktycznie w rozumieniu ukraińskim nauczyciel właściwej interpretacji czy ta osoba, która będzie potrafiła nam kiedyś wyjaśnić, o co chodzi w Biblii starają się zdobyć dzisiaj to niech się tu grał w ONZ rozmyte zmowę FedEx, czyli nauczyciela nauczycielka także do tych uzurpuje sobie w prawa no dobrze, w czym mamy lekarzem takie luźno otwarcie i Karaibów na różne inne teksty, które dziś są w Stalowej woli czytali bardzo dużo czytali no wiadomo czy ta sama nazwa wskazuje właśnie, ale tak tak bym mógł uważa się, że kary inni wywodzą się z NATO powiedział pewnego na drogę i tak nurtu po prostu świecie żydowskim tamtych czasów najprawdopodobniej żydowscy mędrcy dzielili się na 2 grupy jednych których, którzy przede wszystkim zajmowali się toru usnął, czyli przekazywaniem spisywaniem redagowaniem tradycji ustnych, które potem weszły do Talmudu drudzy, którzy byli głównie zainteresowani biblią i studiami nad biblią nad gramatyką czy to będą okręgi najprawdopodobniej masą greckie zresztą istniała taka teoria, że kara inni wywodzą się z Nazaretu czy też Masara ci byli karani mami to przypuszczalnie znowu nie jest prawdziwa teoria natomiast rzeczywiście z tych kręgów gdzieś kara im się wywodzą z jej kręgów osób zainteresowanych przede wszystkim Biblio, a nie tradycjami ustnymi czy nie Talmudu nie tym co później weszło do Talmudu ci prawdziwi tacy Skry, która mieści w no dobrze i prozy Jerzego w Kai Liu od jakiegoś powodu Otóż pewien ażeby w kierunkach i społeczną historycznych w nie rozumieli się w sensie liczebnością wręcz popularnością von tak jak inne odłamy judaizmu tak z tym, że o innych nie możemy też tutaj projekcji w takim razie tego, że wiekach średnich kara jest on był chyba ważną i taką z istotną alternatywą dla judaizmu rabinicznego to znaczy nie wiemy dokładnie znam statystyk, ale nie było to takie marginalne przepraszam nic do treści mogą brać zjawiska jak obecnie Karaimi w Polsce to znaczy przypuszcza się, że szczęście, bo to realne zagrożenie dla judaizmu rabinicznego dlatego goni babilońskiej niewoli postanowili taką ostrą polemikę wojska reżimami poczuli, że jest to rzeczywiście nurt, który zagraża w jaki sposób podważa fundamenty tego co oni uważali najbardziej istotne, czyli tradycji ustnych, ale ten toczył Karin rzeczywiście oba wiekach średnich o złym tonie była taka marginalna grupa, czyli tak jak zwykle bywa tak działamy, gdzie kończy się za to adopcja ze startu do 3 jedno tak to jest na pewno pytanie, dlaczego tutaj tak się nie do granicy dziś zarysował, dlaczego rzeczywiście kara jest w odwołaniu się czy oddzielił co do tego doprowadziło wydaje się wreszcie przede wszystkim przypuszczam, że działania galonów babilońskich, którzy znowu jest moje przypuszczenie wydają się, że chcieli grozić kara minimum ekskomuniką mamy takie teksty mamy teksty oraz na strome jak ona, który zaleca, że właściwie wszystkie osoby, które są zwolennikami ana naczep tradycji innych niż tradycje babilońskich jeszcze powinny być jak skomunikowane, ale wydawał wydaje mi się rząd robił po to, żeby zastraszyć ludzi, którzy chcieliby dołączyć do kara jest mu już w przemyśle z prawej wrócił na łono judaizmu tego głównego czy rabini czesnego czy też związanego z tradycjami ustnymi dałbym im przelicytował przelicytował najem prawdopodobnie ponoć mama się przykłady islamu rzetelny, że TW TW w ten konflikt wewnętrzny jakość i tam wytrzymał to, a judaizm nie i doszło do rozpadu, który trwa do dziś, a który trwa do dziś z tym, że młoda czym tutaj nie chce zajmować stanowiska bowiem, że są też czy Karaimów osoby, które twierdzą, że kara jest nie ma nic wspólnego z judaizmem także już tej w tej kwestii nie chcę wnikać ja się zajmuje tylko średniowieczem chcę w średniowieczu wiem, że miał dużo wspólnego także tak goście do narodził się w obrębie judaizmu i wiele przecież też rozwiązań ekologicznych ostatecznie, kiedy Karaś wytworzą swoją porę ósmą, kiedy się okazało, że nie da się żyć tylko wg Biblii po prostu wiele rzeczy jest bardzo niejasnych to tak Toro auta tradycją karaimska w wielu punktach jest zbieżna z tradycją, że do prawniczych różnica polega na tym, że kara nigdy nie chcieli uznać obiektywnego charakteru tradycji, lecz przyjmowali konieczność podejmowania decyzji prawnych oczywiście modyfikować ich, ale mówili to są nasze decyzje oparte na konsensusie mędrców, czyli nazywali to kibuc albo Eda, aby po raz ku i trzyma i to co jest oparte na tych na tej na tę konsensus się to jest nasze prawo, ale to jest nasze ludzkie prawo być może się mylimy być może kiedyś będzie trzeba je poprawić to z kim Nowak zostanie soli w kropeczki myślę widzom bardzo sprytne tak, ale mentora ustnego Żydów rabini są też jest dziełem otwartym, więc też jest ucieczka tylko, że pochodzi od Boga ani ani od ludzi, ale przez Bosko w totka czy ludzka w bydgoskim WORD teczka w moim życiu Bóg może natchnąć przyszłych pokoleniach czegoś tak mi cham, żeby im prawdę objawił się na miarę dawnych czasów tym oskarżeni przyznają ten właśnie uważają, uznając ludzki charakter ważnego prawa w dobrze jak kto tam jest w średniowieczne ciekawsze z tych tekstów, które pani czyta mu czy panią najbardziej wciągające cieszy najwięcej zajmowałam i Hatem Ben Ali nie chce powiedziane najciekawszy goście każdy komentator jest inne to znaczy niesamowite rzeszę są to korpus tekstów, których każdy jest ma swoją specyfikę inną troszeczkę ideologię, że to tak właśnie Karaimi powinni, dlatego że krainę czas temu jechać w Anglii, ale w ogóle Karaimi cytują zdanie wypowiedziane rzekomo przez pana nabędą widać Lecha PiS-u była też pilan, czyli szukajcie poszukuje się na Biblii dosłownie pięknie, czyli głęboko zgłębiać pismo w Dead, ale też Manuel da tych i nie opierać na moim zdaniu czy nie należy przyjmować zdania autorytetów każdy powinien sam poszukiwać także każdy Żyd wieczny kara rzeczywiście widać sam poszukuje każdy jest inny, a mnie fascynuje Fed Ben Belli on zostawił wspaniały wspaniały korpus tekstu, bo to jest właśnie pierwszy komentator historii kusi mnie, żeby dodać pierwszy żydowski komentator wznowi, który skomentował wszystkie 24 księgi Biblii Hebrajskiej i każdy werset im pisma znaczą wszedł w życie werset po warsztacie i komentował cały tekst Biblii Hebrajskiej także to niesamowite też inną Skarbiec informacji Przedmieścia jak Generali podsumowywał, zanim podał swoją interpretację najczęściej podsumowywał najlepszą interpretację swoich poprzedników tak, że to też jest na ostry jest basen znaczy my nie wiemy dokładnie jego szczęściem w jego nazwisko wskazuje, że jego rodzina mogła pochodzić, ale nie wiemy tak samo jak rozumiemy wypowiedziała na pewno w Jerozolimie tak na pewno działa nie wiem być może jego rodzina się przeniosła także tego nie wiemy tak samo jak badanie ona nie będę widział nie wiemy czy bus pasy, ale rzeczywiście jego konia czy ten przydomek wskazuje, że mógł je mógł on czy jego rodzina pochodzi z Basry wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM dr Marzena Zalewska z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego Instytutu historycznego imienia Emanuela Ringelbluma jest państwa moim gościem informacje o 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek lub w dr Marzena Sowa Noska z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego Instytutu historycznego imienia Emanuela Ringelbluma jest państwa i moim gościem dzisiaj o początkach kara islamu albo kara mi smutno wieszczą wojny no tak dalej kara jest mu chyba, ale też nie wiemy właśnie to kraj ma bardzo krucho firmy z Grzegorzem islamska tak jak judaizm taka realizm tak się przyjęło przynajmniej w kręgach średniowieczni ku zajmujących się on kraj snem czy ASCO to właśnie wszystko wiemy co białe czy Ewę Błasik wiemy tak mało, dlatego że w Śródmieściu na dziesiątym wiekiem to jest czas tej wielkiej zawieruchy po podboju muzułmańskimi to są tzw. ciemne wieki historii żydowskiej czy wiemy bardzo mało mamy bardzo mało dokumentów, a te, które mamy są wątpliwe o, tyle że sam szpital pisał przesiąknięte pisały je osoby najczęściej z pobudek polemicznych albo Polek etycznych czy mamy źródła żydowskie, które wspominają albo na napęd DVD albo Karaimów w celach polemicznych oraz zioła karaimskie, które wspominają te rzeczy w celach apologeta licznych, bo wcześniej Karaimi nie byli za bardzo zainteresowani własną historią czy byli przekonani, że oni są tu głównym nurtem judaizmu w związku z tym nie ma tutaj, czego wyjaśnia Marta, kiedy się wyłonieni na wyłonienie w czasach nie wiem Mojżesza nad, a to judaizm rabiniczny zboczył gdzieś tam na inne tory są najwcześniejsze świadectwo, jakie mamy Przem takie systematyczne, który próbuje nam podać narrację historyczną to jest dzieło z początku dziesiątego wieku ukraińskie i Jakub walki za niego, który w swoim takim komentarzu do dopięcia księguje Doda halach licznych części pięcioksięgu ekip tablet UR czy księga świateł podaje na krótką historię herezji wydaje śmieje się i to ona, mówi że do schizmy doszło właściwie w czasach króla Gieroba ma 3 wieku przed naszą erą to jest ten król, który po śmierci Salomona był władcą w północnym Izraelu, czyli właśnie w tym też nazwał Izrael i tam wprowadził obce Barbara Woch walczy kulty także ma bardzo złą prasę Biblii i Karaimi mówiono to jest właśnie początek herezji, a później Raba nici czy Żydzi zabili ich zdaniem tego tak jak sekrety tego komentatora, czyli Jakuba Lisa niego pojawi się dziś w czwartym biegu przed naszą erą, kiedy ustało proroctwo i właśnie część osób odłączyła się zaczęło kultywować tradycje tego okropnego króla i Obama też taka będzie wczesna narracja karaimska natomiast taką historią bieżącą Karim nie byli za bardzo zainteresowani goście byli zainteresowani głównie historią objawienia w samym objawieniem tekstem objawienia przy okazji być może też ich stworzenie świata interesowało no i zbawienia historia bieżąca nie było z ich perspektywy istotna zresztą tak jak nie była istotna dla Żydów rabini czy też mamy bardzo mało źródeł i źródeł historycznych jako taki właściwie nie mamy mamy jakiś czas jakiś list go one się zachować czasem dreszcze komentarzu biblijną ktoś robi OEX kurs na temat początków kara jest mu, ale źródła są bardzo znikomy i mamy jeszcze trzeci rodzaj źródeł naczepa zarobić nimi Kryński marzy, by muzułmańskie to są teksty najczęściej herezja graficzne, które próbują opisywać w użyciu tych naukowo one próbują opisywać wszelkie istniejące warianty religii, jakie ci autorzy spotkali, ale wzniesie dowiaduję bardzo mało toczy z wczesnych takich dzieł gdzieś tam ze mnie dziesiątego wieku dowiadujemy się, że judaizm był podzielony na zwolenników tradycji anty nazwał szmata przypuszczalnie próbują armeński słowo odtworzyć i na zwolenników wina ten były główny nurt tradycji żydowskiej także to tyle tyle wiemy dzisiaj tak licznych tekstów wspominają pana nabędą widać rzeczywiście, ale niektóre z tych źródeł wspominają też kanonady Daniela 1 prawnuka, który przypuszczalnie był zaangażowany w powstanie heroizmu RM mówią nam, że ten anons którykolwiek to był, że był zwolennikiem czym czy jego koncert kolęd pogląd był podobny do poglądów mu to zaliczki to się zgadza, bo Karaimi oczywiście w dużej mierze zaadoptowali mu to zjawisko doktrynę też taki racjonalizm w obrębie teologii muzułmańskiej Interu do źródła muzułmańskie są bardzo może są niewiarygodne, ale są bardzo skromne na źródła wewnętrzne żydowskie są najczęściej nacechowane polemicznie, bo Polak etycznie, a jest to by mali i Fed Ben Ali jest dla bardzo ciekawe właściwie nie Farben Lehre jest pierwszą postacią, która po równym przytaczała, ale ten cytat, który już mówiłam Ananda będę vida, czyli to ten nakaz poszukiwań indywidualnych ełczanie dualnych studiów nad biblią poza tym, że Fed Ben Eli mówi nam dech w podaj taką skróconą wersję historii z tym, że wożenie historii kara jest mu tylko historii tego ton co nazywa Pachla hak, czyli zwolenników pra w do ludzi prawdy i w tej historii rzeczywiście pojawia się Annan jako o owym pierwszym, który jako część prawdy właściwie nie odkrył on mówi o tym, że jako część prawdy ujawnił potem pojawia się beniaminka Michała Andy, który przypuszczalnie rzeczywiście był zaangażowany w formowaniu się ruchu ukraińskiego potem mówi o ludziach Wschodu i Zachodu i tutaj nie bardzo wiemy co to jest przypuszczalnie chodzi o rozpowszechnienie kara jest mu jakiś szerszy zasięg jakiś zrobienie z tego ruchu ruchu bardziej masowego, a ostatni etap to jest taki etap już właściwie tuż przed Wyspiański to jest etap, kiedy działa reszta reszta zaś resztę sprawiedliwych tnt jest też taka koncepcja, która się pojawia i w tłum ran i później wyśmienicie karaibski kraj sam siebie widzieli jako tę resztę sprawiedliwych, która stoi u progu epoki marsjańskiej wydarzeń bardzo ciekawe dwójka ta moim zdaniem widać trochę ślady szyickich koncepcji to znaczy jechać mówi o tej o ludziach prawdy, którzy są odpowiednikami prawdy i przechowują ją w tajemnicy i ujawniają testach szyicka koncepcja epopeja pozostawania w ukryciu, ale też ci ci członkowie tej wspólnoty sprawiedliwych czy życie ludzi prawdy żyją w ukryciu Jana jest pierwszym tym, który się ujawnia, ale i w innych pismach karaibskich czy siatka wcześniejsze nóżka cel można będzie ruch ma też mamy taką po historie etapowo historię sprawiedliwych i tam też się pojawia Ano jako pierwszy poniesie pojawia również Beniamin jako drugi, a jako trzeci w odróżnieniu od feta pojawiał się jako trzecia runda grupa Ciech etap rozwoju pojawią się kolejni to znaczy, że macie wyciągam z tego wniosek, że Anna nie był kara im MO, że Beniamin nie był jeszcze kara im, że to są LM w protoplastę sieci czy prekursorzy ruchu ukraińskiego, ale czasami nie byli karani mam i to dosyć ciekawe, dlatego że ówczesne Karaimów tak jak goście nie widzimy tego ana nabędą wideo jeszcze nie jest uznawany za ojca założyciela dopiero później pojawia się ta koncepcja w no to chyba nic zwykle tak jest właśnie ci ojcowie założyciele dot wyłaniają się także są choćby nad systemem, więc mogą być pierwszymi członkami systemu, który to już w ogóle już w najwcześniejszym źródłach ukraińskim, jaki mamy o Anna nie będą widzieć, czyli te z kolei komentarz Daniela komisji to jest jeszcze dziewiąty wiek także takie na najwcześniejsze przypuszczalnie właśnie osoba aktywnie zaangażowana w ogóle powstawanie kara jest mu Ion piszą o nadanie po pierwsze, Annana, gdy nazywa dosyć obelżywie, bo mówi, chociaż w niektórych pismach nazywał go podobno Miłosza maski Bieńczyk naczelnym nauczycielem był w późniejszych czasach nazwał go Wasiak z Willym, czyli naczelnym głupkiem, a terminem Castillo, czyli właśnie głupka określano Żydów rabini czynnych także Daniel komisji wyraźnie Alana łączy jeszcze 1 z rap niczym, a sam o nim pisze, że nawet jeśli podkreślam to jeśli można uznać ananasa pierwszego Karima el to był on być pieszego w czasie maski raczyli tego no właśnie nauczycielom morza Karaibskiego to był on maski w nich sale, czyli był takim nauczycielem, któremu się nie udało któremuś nie powiodło, bo był pierwszy dzień, nawet jeżeli jeżeli był rzeczywiście były tym prekursorem czy protoplastą to odniósł porażkę tak na wcześniejsze pisma namówią chcemy z tenisem w Milenijnym rozumiem ta mesjanizm no tak Karaiby na pewno przynajmniej wspólnota karolińska w Bonn może tak zacznę jeszcze w ich początek rejsu najprawdopodobniej czekać na samym początku pojawił się przypuszczalnie gdzieś na Wschodzie i teraz karierą wyłoniła się ugrupowanie opłakujących Syjon w i to ugrupowanie było bardzo mesjanizm styczne bardzo jest ascetyczne tacie to była to byli ludzie, którzy nawoływali do powrotu do ziemi Izraela rzeczywiście wrócili i osiedlili się w Jerozolimie nie tylko z wyrazami w ogóle ziemi Izraela przede wszystkim najważniejsze centrum intelektualne było w Jerozolimie i tam studiowali pismo, ale także oddawali się praktykom ascetycznym nie pili wina nie jedli mięsa póki nie ma po kim państwo nie zostanie odbudowane póki świątynia nie powstanie żeliwa ascezie i opłakiwali Syjon stąd ta nazwa właśnie opłakujących Syjon uroczyście użycia tradycja karaimska każe nam wierzyć one będą David wyemigrował z Basry do Jerozolimy natomiast my jako oczy historycy powiedzą, że wcale nie wiem, żeby on kiedykolwiek żył w Basrze oraz nie ma śladu żadnego, żeby przy mieście dobił do Jerozolimy jego potomek jego trap prawnuk rzeczywiście działa na terenie Palestyny natomiast on sam nie dość mechanicznie, stosując dlatego byłoby, że wydaje się dzisiaj, że mówiąc mesjanizm nie ma o czym mówimy, ale należy się cofniemy do nie wiemy judaizmu drugiej świątyni to ten mechanizm po pierwsze w ogóle nie jest chyba jasne, żeby był jakimś dominującym nurtem, a nawet, jeżeli się pojawia to jest bardzo nieprecyzyjny to znaczy nie ma 1 figury Mesjasza muszą odwoływać się rzadko pojawia pojawiał w pismach, że się pojawia to bardzo Nisko, żeby miasto w oczy nie wiadomo czy chodzi o in chodzi postać ludzką trzeba będzie postać boską nie, choć nie wiadomo czy choćby silnego wojownika, który na bazie 3 przed przewrotem poziom wojskowego czy raczej jako pokornego Sługi czy też bardziej filozofa mędrca i tak to jest na pewno czy na pewno my tutaj znowu był kusi nas to projekcja wsteczne, żeby rozumieć nad koncepcją zjawisko to co rozumiemy współcześnie maści jachtu po prostu namaszczony do spełnienia takich funkcji ta funkcja to najprawdopodobniej miało być na jakieś zbawienie polityczne, które umożliwi też religijne czy praktykowania tradycji ziemi Izraela i Karaimi przejęli tutaj koncepcje mesjańskie tu być silne wpływy z tekstów skóra ma dla Karaibów powinno być 2 Mesjasz powinien być Mesjasz maści Jahwe David czy ten potomek Dawida i maszynach Ben Youssef 1 powinien spełniać funkcję polityczną drugiej ligi nocą rzeczy typowe dla wspólnoty ku skóra i to Karaimi też przejęli z tym, że mu w tym piszą o tym, że czekają na Mesjasza czekają na odbudowę, ale nie ma jakiś długich nie wiem traktatów mesjanistyczne myśmy rzeczywiście mogli zgłębić ich koncepcje mesjanistyczne to widzieli w tekstach Kurt Scheller widać los się już Mesjasz my często nie pojawia się mniej niż 5 % tekstów tak tak tutaj nie wiem ile skóra to procent ma ukarani much to jest pojawi się wszystkim wypływa w komentarzach biblijnych do ksiąg proroczych to znaczy tutaj ich rzeczywiście kusi taka prognoz styczne interpretacja, które próbują widzieć w tekstach biblijnych aluzje do własnych czasów no i biorąc księga Daniela i koncepcję 4 królestw w derbach maluch UJ próbują przypisać, który ma nastąpić ramy zjawiska próbują dopasować znane im imperia dok do kolejnych królestw i twierdzą, że jest tam jestem czwartym królestwem, po którym już powinna też wreszcie Mesjasz także oni z pisma drukują, że to są czasy, w których Mesjasz musi nadejść, a poza tym widzą zawieruchę dziejową wydaję się, że to jest właśnie to są wojny GOK ima Boga, widząc co się dzieje jak ten triumfalny pochód islamu jakieś tam właśnie niesamowite spektakularne zwycięstwa, więc się wydaje, że to są już te wojny Boga nie ma kogo po, których Mesjasz nadejdzie oni tylko na niego oczekują się modną w Jerozolimie nie wiem nawet czy mieć jakąś koncepcję, że to przyspieszy nadejście czy po prostu czekali, modląc się w nadejście Mesjasza prowadzi zawsze było bezpiecznie w no dobrze idzie jakaś książka na ten temat zasad i który w karierze, ale z 2 początków karierę w mniej na czym by teraz część zajmuje się grupka reżimami czy początkami kara jest mu w ramach grantu NCN także, a przypuszczalnie powinna powstać z tego aż się szczury w końcu, ale jest ona swoje podatki przekazuje na te instytucje jak grzyby tak toczyły się Grant Grant zajmuje nie tylko początkami nie tak bardzo członkami charyzma właściwie tym jak to początki widzieli rzecz robi nićmi i przed ich pewnie przede wszystkim się go zaliczyć do spania 12 wiecznym niejednoznacznym traktatem filozoficznym głaszcze nas trudne etykiety tutaj nadać, bo porusza bardzo wiele tematów, czyli księgą Koza i tak ziemi zwyczajowo się określa i tam jest mowa kraj ma je o początkach kara jest mu w bardzo pani dziękuję bardzo dziękuję dr Marzena Rozwadowska z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego Instytutu historycznego imienia Emanuela Ringelbluma, bo państwo byłem gościem informacje już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego goście dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA