REKLAMA

"Został wprowadzony mechanizm upośledzający pracę izb"

Analizy
Data emisji:
2019-02-19 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a teraz przenosimy się do Wrocławia, gdzie jest dr Ryszard Balicki Balicki konstytucjonalista z wydziału prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim oczywiście dobry wieczór panie doktorze no wiesz co pamiętam już państwo tak to co słyszą łączymy się przez Skypea z panie doktorze wczoraj w analizach pani sędzia Katarzyna Kruk mówiła tak nie ma sensownego powodu, dla którego le regulamin Sądu Najwyższego miałby Rozwiń » ustalać prezydent przynajmniej ja takiego nie widzę wszystko w kontekście zmiany regulaminu Sądu Najwyższego, która to zmiana spowodowała decyzja sędziego Stanisława Zabłockiego o opuszczeniu sądu 6 stan spoczynku więc, zanim porozmawiamy o decyzji sędziego Zabłockiego wróćmy do tego podstawowego pytania czy za tym za tą normą prawną, która stół prezydentowi oddaje prawo do regulacji regulaminu Sądu Najwyższego stała jakaś myśl u zarania w, a w zasadzie moglibyśmy szybko zamknąć ten temat, bo powiedziałbym niech się nie stało, ale to nie byłoby zaskakujące dla nas naszych słuchaczy, nic więc poszukamy głębi no to może jednak stała może właśnie powodem wprowadzenia takiej regulacji była chęć trzeba się resorowanie utrzymania Sądu Najwyższego na krótkiej smyczy tylko, że to jest wytłumaczenie wystarczające do zgładzenia takiej regulacji lub pretekst czy wzorzec w pewien było jest w ustawie o sądach powszechnych, a faktycznie minister sprawiedliwości taki regulamin, ale w drodze rozporządzenia uchwala natomiast dotychczas Sąd Najwyższy nie taki regulamin uchwalał samodzielnie tutaj dokonano istotnej zmiany ich w ogóle się przydała nadzoru nad sądami, a myślę o tym, że porozmawia, ale właśnie do nieba szalenie ciekawie w dobrym skutkiem tego wstępu do tych audycji będą dla kluczowe dla dalszej analizy sytuacji sędziego Zabłockiego z mówi pan minister sprawiedliwości może wpływać na regulaminy regulacje w sądach powszechnych, której prezydent z kolei zyskał prawo wpływu na regulamin Sądu Najwyższego czy to jest niewytłumaczalny dozna co znaczyć może znaleźć racjonalne powody, dla których administracja czy władza wykonawcza zajmuje się regulaminami, bo przecież wiemy, że zajmuje się budżetami zajmuje się w inne nabory i t d . więc czy kwestia regulaminu też może być 1 z tych którymi zajmuje się władza polityczna moich rozwiązanie narusza jednak regulację konstytucyjną, która tylko ich łącznie w odniesieniu do sądów mówi bardzo wyraźnie o władzy odrębnej niezależnej już w takim zakresie, ale ja mam wątpliwość ich rywalem był już, ale problem jest dużo poważniejszy, bo KE rozwiązania były przenoszone z wcześniejszych modeli o ścieżkę bezrefleksyjnie i tak naprawdę kwestia nadzoru administracyjnego nad e-sądu z sądami, a pojawiła się w Polsce roku dwudziestym uznałem 1920 ósmy to bardzo charakterystyczny moment, bo to było to o zamachu majowym styl już samo przekazanie tych rozwiązań było tak już krytykowane później kolejnych latach ten mechanizm był powielany niezależnie od tego już mówią otwarcie Rzeczpospolitej niezależnie od tego kto rządził, ale każdy minister próbował to swoje władztwo jednak rozszerzać to jest zagrożenie, które zawsze czyhało Mason TFI teraz ten nadzór Administracyjny może być ograniczony faktycznie do kwestii stricte administracyjnymi, ale jak wiemy z doświadczenia, zwłaszcza z doświadczeń tych ostatnich 3 lat ale, ale również części każdy element w prawie każdy element tego kontaktu administracyjnego może oddziaływać jednak na orzekli no właśnie tutaj mówimy o regulaminie Sądu Najwyższego, w którym doszło do zmiany zmiana ta polega nie na tymże, gdy budżet ma być inaczej Rosy dysponowany tylko NATO SS i na pewno tak, ale akurat my mówimy o kwestii roli prezesa Izby i tym i ten regulamin w nowej formie narzuca prezesowi Izby w SLD sposób przepisywania spraw czy dobierania składów orzekających i przypisywania im spraw narzuca koło KON tą kolejność alfabetyczną i zgrzyt zgodnie z wpływem spra w i to organ może pośrednio wpływać z kolei na losy tego co się sądzi dzieje, a czy pieszo lub sprawa, bo pozornie przyjęcie regulacji o tym, że my przecież Krawiec ma żal do Kolejarza Kordysz my nie budzi nasze wątpliwości, ale byśmy jednak pod uwagę 6 lat są bardzo różna od Rosjan i sędziowie są obciążeni sprawami, które wymagają różnego zaangażowania czasowego jest taki czysto mechaniczne przydzielanie spraw może budzić problemy, ale z punktu widzenia funkcjonalności działania są do ZUS o babie, że jeszcze 2015 roku i nikt inny jak pan poseł przewodniczący prokurator bardzo chwalił sobie myślę, że jest ranny, że bal co 3 konsultowanie z innymi sądami najwyższymi w Europie rośnie wraz z krawędzi to rozstrzyganie spra w było uzależnione również od drugiego przedziału od sprawności jej mąż możliwości działania poszczególnych wydziałów to było ich gestii w dużej mierze akurat w tej chwili położony został mechanizm moim zdaniem dezorganizujące pracę i zły co więcej, ale jedyne uzasadnienie, które chyba się pojawia to właśnie dążenie do tego, żeby osoby powołane do Sądu Najwyższego co, do których istnieją uzasadnione wątpliwości czy są właściwie wybranymi sędziami Sądu Najwyższego mogli też prowadzić swoje jest twoje sprawy no właśnie wobec mody, bo to już dotyka bezpośrednio decyzji sędziego Stanisława Zabłockiego prezesa Izby karnej Sądu Najwyższego, który spadł wprost wskazał, że nowy regulamin zmuszałoby go w do przydzielenia spra w sędziemu, który wobec, którego w LM istnieją wątpliwości wobec jego statusu jako sędziego sprawa toczy się przed Trybunałem europejskim i czy rzeczywiście jest tak, że tutaj nie było tzw. trzeciej drogi, bo sędzia Zabłocki mówi do tej pory znajdowałem tę trzecią drogę nie przydziela spraw osobie, wobec której są wątpliwości teraz gros zmianą regulaminu nie mam już ruchu i nie chcę łamać przepisów regulaminu, ale nie mogę też zgodnie z sumieniem dopuści tej osoby do orzekania, bo skutki mogły skutkiem może być chaos czy pana zdaniem panie doktorze tutaj rzeczywiście jest ponad i Stanisław Zabłocki no MO ostrzec, bo nie widział wyjścia, a pierwsze zastrzeżenie, które muszą uszczelnić nigdy nie chciałbym się ustawiać broni recenzenta działań pana sędziego Zabłockiego to jest naprawdę wielki człowiek i wielki autorytet i inni chcą tego uczynić, ale jednak na pani prośbę muzeum przy Johns chleb jadłem, dlaczego pytam, bo ja też uważam, że każdy sędzia ma prawo podjąć decyzję o tym czy np. obciążenie z obecną sytuacją polityczną jest już zbyt duże, by można było dalej dźwigać ten sędziowski krzyż, ale mam wrażenie to też wynika z naszej rozmowy sędziom Kruk, że tego typu wpłat może dotknąć każdego z sędziów Sądu Najwyższego po kolei i a w związku z tym chciałabyś porozmawiać o tym czy jest jakaś inna droga niż odejście stan spoczynku, a są zaś Simon uwagi generalnej i ja bardzo bym prosił wszystkich sędziów, żeby trwali na swoich stanowiskach dla dobra Rzeczpospolitej, dopóki ich sumienie będzie na to pozwalać to jest pierwsza generalna rzecz i wydają się, że pan, ale sędzia Zabłocki znamy się w takim momencie w takim tonie w momencie, w którym trzeba było postąpić, gdy ginie tak nie znaczy tak zmienia znaczenie, a co ma od złego pochodzi, bo taki jest chyba czyta z Biblii, a sędzia Zabłocki staną się koniecznością wyboru albo jak kolega lista postępować zgodnie z obowiązującym go krachem w tym momencie regulamin nakazywał, by mu określone postępowanie albo złamać ten regulamin no ale tego nie mógł ocenić jako Legalis to właśnie i mając świadomość że, przydzielając prawdy o sobie co, do której mam wątpliwości czy jest prawidłowo wybranym sędziom i uznał, że nie może tego uczynić, że jego sumienie sumienie sędziowskie, a jednak nie pozwala i podjął decyzję, która jak znam życiorys pana sędziego była dla niego naprawdę trudna w ale może ulec panie doktorze, ale pamiętam ten moment, kiedy ustawa 1 z licznych nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zmuszała sędziów do złożenia takiej deklaracji wierności prezydentowi w lokalu jeśli nie złożyli to po prostu przechodzili automatycznie stan spoczynku wtedy sędziowie w bardzo różny sposób interpretowali te przepisy, składając m. in. oświadczenia do w ręce pierwszej prezes Sądu Najwyższego zamiast do prezydenta nie, składając ich składający, ale nie w formie, której wymagała ustawa z inną treścią albo powołać na konstytucję w tym przypadku tutaj sędzia Zabłocki tego typu manewru nie chciał zastosować, chociaż pojawiło się głosy czytałam komentarzy, że również powinien był ze względu na dobro państwa ze względu na dobro państwa pozostać na stanowisku, iż zna i właśnie za znowu wykorzystać jakiś taki manewr, by interpretacji przepisów co pan o tym, myśli pani redaktor Szanowni państwo ma, ale w którymś momencie, ale ta interpretacja staje się na tyle trudna do wydobycia, że ziołami się własne sumienie pan sędzia Zabłocki staną przed koniecznością wyboru bardzo prostego i ma regulamin obowiązywania oraz działania Sądu Najwyższego regulamin, który go zawsze, który jest powszednieje i wg którego również on musi się mogą funkcjonować jak i nie mógł powiedzieć, że tego regulaminu nie ma i Dallas nie o pobiciu również, że UE ustawowa regulacja, ale powoduje, że tego regulaminu z Arabami nie może funkcjonować to byłaby interpretacja Izby karkołomna i dla nich, a zaraz nikt nie mógł powiedzieć, że w związku z tym, że status sędziego konkretnego sędziego jest nierozstrzygnięty to wpisanie go jak to określają przepisy na listę sędziów Sądu Najwyższego, ale nie jest pełne właśnie, dlatego że nie jesteśmy pewni czy ten sędzia wstęp jest sędzią Sądu Najwyższego toczy się postępowanie w tej sprawie, a tak tylko żal, że akcja polega na tym, że wprost jest powiedziane, że nie można ominąć sędziego to po pierwsze po drugie niech pani weźmy pod uwagę, że ten regulamin jest bardzo, ale i kazuistycznie sformułowany tam jest daleko widziana, ale który sędzia wg wieku będzie będzie obrażał zmianę sędziego sprawozdawcy i tak by tak, by to jest tak daleko posunięta kazuistyka, że tak naprawdę okres ich Bach USA jesienią z podmiotem, który ma bardzo niewielkie kompetencje tak to jest kreowanie sytuacji w sądzie bezpośrednio z Pałacu prezydenckiego, ale fakt, iż w razie pójdźmy dalej dobrze w pana, który nie znajduje tej trzeciej drogi czy to oznacza zaś, że za chwileczkę kolejny nowy prezes Izby karnej będzie w identycznej sytuacji, że za chwileczkę sędziowie Izby karnej Sądu Najwyższego będą w tej sytuacji jeśli maszyna musujące, czyli alfabet przypisze ich do konkretnego składu orzekającego będą w nim wraz z sędzią on co, do którego są dużo wątpliwości zmuszani do pracy również powinni odejść stan spoczynku, bo nie ma tej trzeciej drogi koniec końców okaże się, że Sąd Najwyższy opuszczą wszyscy ci co, do których statusu sędziowskiego nie ma wątpliwości niektórzy starali się zachować integralność UE tam pani redaktor bardzo trudno jest z dnia kobiet dziś na takich pytań chciałbym pan powiedział tak nie będzie, bo ich w Chinach nie jest tak, że jeszcze nikt jakoś jakiś czas temu tłumaczyłem się pani redaktor i szalony tłumaczył, że niestety przestałem być optymistą co w basenie Pogoni, a nie ten chaos jest coraz gorszy, bo dostosowanie powiedziała tylko zagrożenie dla poszczególnych sędziów to jedno, ale ja współpracę z Basią z punktu widzenia obywateli, a więc jeszcze poważniejsze zagrożenie a jaki będzie Waldy Niemcom będzie uznawany jest ich składzie będzie osoba co, do której mamy wątpliwości czy jest prawidłowo wybranym sędziom Sądu Najwyższego to jest problem wysłałem fakturę stoimy my jako państwo dr Ryszard Balicki z wydziału prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim był państwa i moim gościem łączyliśmy się przez Skype pan w LM kończymy analizę z tą niewesołą konstatacją dziękuję państwu serdecznie dzisiejszy program przygotowali Maciej Jarząb Martin Osiecka realizował Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA