REKLAMA

Przetarg w sprawie tramwajów warszawskich nie będzie kontrolowany przez UZP?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-02-20 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w latach 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 6 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Hubert Nowak prezes Urzędu Zamówień Publicznych dzień dobry panie prezesie dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze będzie pan kontrolował przetarg na warszawskie tramwaje to są każda też okaże na dzień dzisiejszy przetarg podlega tzw. kontroli społecznej, czyli wykonawca wniósł odwołanie 1 z wykonawców wniósł Rozwiń » odwołanie na rozstrzygnięcie tego przetargu i zobaczymy co orzeknie krajową Izbą odwoławczą, ale pan powiedział Tosię okaże, czyli nie wyklucza on teraz co musiałoby się wydarzyć, by się okazało, że będzie kontrola w złote kontrolom musiałoby nastąpić uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy w tym postępowaniu na dzień o zamówieniach publicznych już 2 lata temu, bo tutaj dom, bo do tego wycinka prawa się nie ogranicza rolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sytuacji, gdy powstanie takie uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych uzasadnione jest kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych czy mam rozumieć, że na dziś wedle stanu wiedzy jakim, jaką dysponuje pan teraz nie widzi pan podsta w, by rozpoczynać taką kontrolę w nadzień dzisiejszy nie widzę natomiast pamiętajmy o tym, że mówią o postępowaniu, które jeszcze się nie zakończyło, bo to postępowanie podlega tak jak wspomniałem tej kontroli społecznej, czyli tej kontroli przez danego wykonawcy poddany pod rozstrzygnięcie krajowej Izby Odwoławczej i tak naprawdę krajowa izba Odwoławcza może orzec w różny sposób może jeszcze zmienić wynik tego postępowania, więc dajmy pracować w krajowej Izby Odwoławczej dajmy wykazać się stroną w tym postępowaniu to był mecz na przeprowadzone postępowanie dowodowe przez krajową Izbą odwoławczą i poczekajmy jeszcze chwilę zobaczymy co orzeka krajowa izba Odwoławcza, ale jeszcze nikt jednak rzeczy ciekawi mnie bo gdyby pan zarządził taką kontrolę zdecydował się przeprowadzić kontrolę tego przetargu to jak rozumiem nie mógł pan kontrolować tego co najbardziej interesują opinię publiczną albo może najbardziej zainteresowało polityków, czyli cena, jeżeli będzie to rozstrzygane już przez krajową Izbą odwoławczą no to wtedy nikt nie powinienem tego kontrolować, bo tutaj zostało o UFO są 2 organy niezależne od siebie w systemie są publiczne, czyli przez dużą dozą publicznych i krajowa izba Odwoławcza skład krajowej Izby Odwoławczej i przez Urząd Zamówień Publicznych nie ma kompetencji przewidzianych w ustawie, żeby ingerował wyrok krajowej Izby twarz oczywiście ten wyrok może podlegać zaskarżeniu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możemy skorzystać z naszego Top środków ochrony prawnej czy może być wniesiona skarga do Sądu Okręgowego w aut w finalnym rozstrzygnięciu może nastąpić również skarga kasacyjna wniesiona przez prezesa, ale zaraz wypuścić pan na początku powiedział, że nie wy na tę chwilę takiej kontroli nie ma teraz pan, mówi że było orzeczenie krajowej Izby Odwoławczej pan już nie będzie kontrolował, bo to był głos w sprzeczności, czyli tylko Harris Jonasson już nie będzie sosu są 2 kwestie rozróżniono jednak kwestia to jest kwestia kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych, czyli kontrola polegająca na sprawdzenie czy w danym postępowaniu, czyli w całym postępowaniu od początku do końca mamy do czynienia z naruszeniami czy z uchybieniami postanowień przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na tę chwilę pan takich narzędzi, więc nawet zadowoleni z tak natomiast na poza tym to postępowanie się nie zakończył, tak więc to też byłoby nieefektywne wszczynanie takich kontroli natomiast drugi segment cudzysłowu czy druga ścieżka kontrolna dostać ścieżka kontroli w cudzysłowie społecznej, czyli ścieżka podejmowana przez odwołania niezadowolonych wykonawców z wyniku danego rozstrzygnięcia, gdzie w tym odwołaniu oni muszą wskazać, jakie nastąpiło naruszenie przepisów prawa, jakim były skutki tak dalej i to ta ścieżka jest postrzegana przez krajową Izbą odwoławczą i teraz, jeżeli ten wyrok krajowej Izby Odwoławczej będzie niezgodny z przepisami ustawy tutaj prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ale też i każda ze stron może wnieść skargę do US do Sądu Okręgowego no dobrze panie prezydencie nasza co z tym wątkiem, który wzbudził największe zainteresowanie wśród polityków to rzeczywiste w Warszawie rządzi Platforma w Polsce rządzi PiS, więc to jest tradycyjny spór co z tym co z tą ceną, bo tam jest podnoszony ciągle ten argument ceny miasto mówi mieliśmy ofertę wybraliśmy tę tańszą, a w oponenci mówią no dobrze, ale to droższa oferta to była oferta spółki, która jest tutaj w Polsce, kto ma prawo decydować przyglądać się i zrozumieć kwestii Grycan doszło do kosztów tej nie wyczyścił się zrobić z boksu to jest po prostu życiowy pachną denerwuje się czuć się jeżeli, jeżeli pan przykładowo o będzie chciał w domu w swoim założyć panele fotowoltaiczne tak 1 firma trick, który pomógł warzone z porządku jest dobra i t d. zaproponuje panu co najmniej 25  000 zlote są to instalacja z przygotowaniem wyliczy co pan koszty cyklu życia produktu okaże się dla pana dom w cyklu 20 lat opłacone tak i to jest dla pana akceptowane są dla panoramy jakoś jakoś dotrzeć do 85000, ale z drugiej strony dostanie pan kontrofertę mówimy o pana prywatne pieniądze dostanie on kontroferty za 33  000 i i jaką decyzję podejmie logiczną wciąż bardziej racjonalną no i wolę zapłacić mniej jeśli mam porównywalnym do osiągnięcia tych nowości, więc to jest właśnie ten dylemat czy ten problem decyzyjny, przed którą stoi każdy zamawiający w każdym postępowaniu, bo teraz to jest taki problem uzasadniając, że przykładem może być podlegać pana kontroli ten dylemat właśnie cen ten dylemat ceną może podlegać kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych do tego, że każde postępowanie może podlegać kontroli przesłał rządzą mity, ale trzeba wskazać, że w tym postępowaniu doszło do naruszenia i teraz pytanie czy pana logiczna decyzja to naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych czy nie na moją logikę nie no właśnie i teraz trzeba odróżnić kwestię naruszenia prawa zamówień publicznych od pewnych kwestii biznesowych czy ratusz walczy tutaj na temat tam 1 wątek ten związany z tym czy da się rozstrzygać zamówienie publiczne przetarg remont, który funkcjonuje wedle prawa zamówień publicznych im patriotyczne mam firmę zagraniczną i mam firmę polską jesteśmy w Polsce chcemy wspierać Polski biznes wybieram Polskę, choć droższą nasze znaleźli się uzasadnienie takiego rozwiązania w prawie zamówień publicznych w dni tak bardzo trudne pytanie i bardzo trudna sytuacja w ZUS realizuje pan nie planuje stawia minus, ale on zresztą posiłkowo państwa wobec zeszłego tygodnia w godzinach popołudniowych u pani Karoliny Lewickiej był wywiad tak blisko godzinny przeprowadzone z 1 z ekspertów z mecenasów z rynku, więc tutaj osoba obiektywna Jonas przeprowadziła dosyć szerokie wyjaśnienia w zakresie ewentualnych preferencji krajowych w zakresie ewentualnego promowania produktu krajowego kosztem produktu zagranicznego i wnioski, które tam został przez nasze bardzo cieszy, że duża, że to był po prostu niezależny ekspert, więc ktoś, kto nie mógł być posądzony o stronniczość i realizowanie jakiś polityk kino ten człowiek powiedział, że wiosną wyraźnie jest to bardzo bardzo bardzo trudnej niezgodne z zasady z traktatem, więc z trudnej niezgodne z sił chowanie się to patriotyzm Ławniczak patriotyzmem tak i oczywiście można sobie rozważyć zapisach kontraktowych pewne pewne klauzule pewne postanowienia, które mogłyby sprawić, że przykładowo dla firm z zagranicy trudniej byłoby realizować kontrakty w Polsce i to wzmogło w takie mam takie postanowienia byłyby uzasadnione dla zamawiającego pewną logiką postępowania czy mówimy przykładowo o usługach serwisowych tak długo są teraz wyobrazić, że jeżeli zamawiam bardzo poważnego komponent bardzo poważne produkt usługę w szerzej serwisowanych będzie trwało nie wiadomo jak długo nie wiadomo, gdzie rozumiana rozmowa z gościem Karoliny Lewickiej był pan mecenas Tomasz Zalewski im ta rozmowa rzeczywiście odbyła się w minionym tygodniu o tym, patriotyzmie w przetargach, czyli prawo na dziś nie ma mnie nie daje możliwości, by tym kryteriom się posługiwać się nie da, gdy to co tu są bezwzględnie wskazać, że nie ma na ten moment taki można oczywiście i też to bardzo ładny dom SA nostrą wyjaśnił kwestie ewentualnych preferencji krajowych w zakresie zamówień tzw. sektorowych i do Lotosu to są to są to to jest naprawdę bardzo takim nieznaczącym wątek wystarczy dobrze panie prezesie kończą się albo już zakończyły się konsultacje publiczne nowej ustawy o zamówieniach publicznych w tej ustawie także nie zapisano tego tej preferencji patriotycznej nie może państwo się to są jego słowo, a nie zmieniły się zasady traktatowe albo zmieniły się z wolnej ręki to nie Noto mamy odpowiedź, dlaczego chce jeszcze raz dokładnie od ponad usłyszeć będąc w unii Europejskiej nie da się w postaci przepisów zapisać i nikt nie ma w unii Europejskiej nie ma wprost wpisanych takich przepisów Unii Europejskiej, że preferujemy preferujemy jedno państwo kosztem drugiego pasa oczywiście poruszamy się też tutaj w zakresie porozumienia, gdzie po tak, czyli w, czyli chodzi o porozumienie rządowe w zakresie w zakresie zamówień i sygnatariuszami tego porozumienia jest wiele państ w spoza Unii Europejskiej nie trzeba zgodnie z tym porozumieniem stron takich samych zasadach jak państwo unijne traktować sygnatariusza tych tak tegoż porozumienia, czyli rząd prowadząc, chcąc prowadzić aktywną politykę gospodarczą nie mają jak tego zrobić mając tę sferę w swoim władztwie spółki, które być może wytwarzają usługę czy produkt, który akurat jest przedmiotem zamówienia publicznego i byłby potrzebny wzmacnia wrzucają spółka pozwolił się rozwijać zatrudniać polskich obywateli pracowników nie ma tego w sprawie zrobić konsument, ale swoją córką wystawcy rozłożą sobie, odwracając naszą naszą dyskusję, jeżeli zaczną wprowadzać takie zapisy i przykładowo w tym, o czym pan zaczął rozważać czy w nowym projekcie nowego prozę późnym taki zapis wprowadził to teraz 99 , 9 % wszystkich prawników interesariuszy rynku zamówień publicznych powiedział, że postępujemy wbre w zasadom traktatowym ograniczony konkurencję na dłuższą metę zabijamy konkurencję, bo przez to, że promuje stamtąd są ponoć małżonek rozwiedziony miał nawet Francja się pan redaktor wasza rozmowa była odwrócona i i ten wątek był bardzo mocnych schorowany myślę, że trudno mówić o kwestiach, które mu przez sądziliśmy w roku przestępnym 2000 czwarta przystępując do Unii Europejskiej, czyli w, którym porządek i przyjęliśmy pewne zasoby i my w owym w tych zasadach się poruszamy aktualne panie prezesie musimy kończyć, a jest jeszcze tyle spra w m. in . spółki budowlane nawet z ostatnich godzinach kilkudziesięciu kolejna spółka, która zajmuje się szeroko rozumianą infrastrukturą muszą pokazać się wyniki finansowe za miniony rok stratę spowodowaną nim przewidywanym nieprzewidywalnymi krów wzrostem kosztów materiałów pracy i t d. 3 jesteśmy bliżej jakiegoś instytucjonalnego rozwiązania, które pozwoli firmom wykonujących ją wykonującym zamówienia dla państwa, budując drogi mosty, gdzie koszty rosną zwracać się o to by te koszty im nikt nie są też waloryzować co podkreśli zdecydowanie następujące rozwiązania pod koniec stycznia uderzył 2001. estetyczną po obu wysta w artystycznych na wspólne ustalenia ministerstwo infrastruktury wykonawców zamawiający w zakresie branży drogowej w zakresie branży kolejowej, gdzie do warunków kontraktowych wprowadzono klauzule waloryzacyjne nowych domowych do tak duże sumy na przyszłość dotyku to to jest pierwszy też okresy w projekt nowego prawa zamówień publicznych, który w, którym pan przywołuje z powołanych kilka instrumentów bądź obowiązkowa waloryzacja obowiązkowe płatności częściowe czy to są wszystko od zaliczki czy są kwestie, które udrażniają Cashflow obniżenie zabezpiecza należytego wykonania kontraktu z elementów wręczane są dumą wzrosła do ruchu obowiązujący, jeżeli chodzi o to obowiązujące kontrakty to każdy z tych kontraktów ma swoje zapisy umowne zapisy umowne zawierają kilkadziesiąt stron postanowień co się powinno wydarzyć niźli wzrosną koszty, które są źródłem ożywienia powinno wydarzyć jak na nowotarżanie one jak jak powinny być rozwiązywane pewne kwestie związane z realizacją umowy z sytuacjami, które wystąpią w socjalizacji kontrakt i teraz, żeby rozwiązać problemy związane z realizacją innego kontraktu z Rzeszowa do ZAKSY do kontraktu i mało tego proszę zwrócić uwagę, że mówimy o kontraktach, które były zawierane w roku 2014 piętnastym, a więc w roku, kiedy nie było wiele kontraktów na rynku i każda z tych firm obchodzono łatwo mogło to po wzrosły koszty ponosimy Artur Kozioł, ale one i każda z tych firm 12 wnosiła o odwołanie, czyli to sytuacja, która dzisiaj mamy to rażąco niską ceną, które pan mówił w zakresie tutaj tramwajów warszawskich to samo miało miejsce 4 lata temu i każda z tych firm udowadniała, że ona się mieści zrealizuje jeszcze ma nadwyżkę ma nadwyżkę wykazywał zysk panie prezesie musimy się na natychmiast na kolejne spotkanie osobowych rozpoczęliśmy bardzo ważny temat dotyczący branży budowlanej, więc naszej gospodarki, ale teraz musimy już kończyć, bo słuchacze mają prawo wysłać informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA