REKLAMA

Islam i zmiana klimatu

OFF Czarek
Data emisji:
2019-02-22 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:47 min.
Udostępnij:

Rozmowa wokół raportu "Sustainability and climate change in major religions with a focus on Islam"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa i moim gościem ze studia Radia TOK FM w Krakowie z dr Konrad Pędziwiatr badacz centrum zaawansowanych badań ludnościowych i religijnych przy Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie dzień dobry witam serdecznie panie doktorze witam pana witam państwa dzisiaj rozmawiamy o tym w jaki sposób zmiany klimatyczne na świecie są, a może w ogóle czy są obserwowane widziane przez różne grupy religijne dzisiaj o islamie, czyli można powiedzieć islam i zmiana klimatu na co to są za Rozwiń » badanie w jaki sposób można podstawie jakich danych na podstawie jakich badań wnioskujemy o tym, o czym dzisiaj wnioskować będziemy tak MO podania, o które przeprowadziliśmy AM przed paroma miesiącami były badaniami zarówno bazującymi na danych zastanych Jagi badaniami, które opierały się na badaniach własnych te badania zastane przede wszystkim z miały nam posłużyć stworzeniu takiego ogólnego obrazu tego w jaki sposób społeczeństwo społeczności muzułmańskie na świecie postrzegają zmiany klimatu i też w jaki sposób są gotowe działać, a w kwestiach właśnie związane ze zmianami klimatu i tutaj bazowaliśmy przede wszystkim na dużych badaniach ankietowych takich jak m. in. światowe badania wartości globalne badania posta w robione przez ośrodek pił niż w centrach czy też na badania, a życia w rozwoju robione przez Europejski bank odbudowy i MFW barometr, a takie duże badanie prowadzone w społeczeństwach afrykańskich chcieliśmy też, jakby szczególnie, gdy popatrzy na te regiony, w których ta zmiana klimatu jest już bardzo mało silniej odczuwana chcieliśmy, aby porównać z tą datą tą datą to te zmiany trochę z postawami ze świadomością do 11 element powiedzmy takiego on od takiego ogólnego ciepłem AM kontekstu który, których chcieliśmy mieć przed badaniem szczegółowym, które dotyczyło przywódców muzułmańskich mam szeroko rozumianej kategorii przywódców muzułmańskich i i tego w jaki sposób oni, a widzą te zmiany i w jaki sposób są mu na gotowi reagować no no zmieniający się klimat, a Anny i wszystko co 3 wiąże go z tymi, a z tymi zmianami tutaj, a i tutaj badanie to było zrobione wspólnie z organizacją mam, która się nazywa 1 z większych organizacji muzułmańskich świadczących pomoc humanitarną i splamili się nazwa organizacji Jona posiada taki centrum badawcze ktoś nazywa humanitarną Akademia rozwoju, a i to my zamówienie realizowaliśmy to badanie również wsparciem tej organizacji to wsparcie polegało nade wszystko ona na gromadzeniu danych na przeprowadzeniu bałam jak badania ankietowego, które to badanie było prowadzone w globalnie, a wiele przede wszystkim w krajach, w których których islam lubili się faktem pracuje ma swoje agendy, ale też w innych częściach świata, a więc przed prób przeprowadziliśmy tam tym bardzo rozbudowanym kwestionariuszu tym AM 150 osób 150 liderów muzułmańskich ma na świecie przepytaliśmy my pytaliśmy właśnie o różne rzeczy związane z zarówno ze świadomością Jagi taki działaniami gotowością na pewnych działań w w celu, a w celu właśnie tutaj powstrzymania zmian klimatu przeciwdziałania zmianom klimatu, a wszystko co się z tym wiąże wraz z bardzo ciekawa myślę, że kategoria przywódcy muzułmańscy noty, bo inny świat islamu jest takim światem nie hierarchicznym znacznie ma powiedzmy tak jak wyobrażam sobie wręcz może nie znamy świat rzymskokatolicki, że jest ktoś na szczycie potem jest ktoś jeszcze drabinka niżej tak dalej i t d. w świecie islamskim to właściwie taka bardziej powiedziałbym płaska konstrukcja młode mamy może osoby, które cieszą się szczególną atencją czy też szczególnym szacunkiem innych, ale nie ma lekarzem przywódców rozumianych jako hierarchicznie władcy tak bardzo słusznie ponadto zauważył to by to oczywiście nastręczało bardzo poważnych problemów tak, bo jeśli przeprowadzaliśmy to badanie jakieś inne grupy religijne to o to z pewnością odciążyłoby to łatwiejszą ze względu na bliskim uzyskalibyśmy zgodę na takich organizacji na jakiej grupy religijne to kto może liczyć też ma nam na większą szansę na większy odze w tutaj, aby 1 z poważnych problemów polega na tym, że z 1 strony chcieliśmy osiągnąć duże zróżnicowanie próby a, a z drugiej Steve, a z drugiej strony, aby właśnie w pewnym sensie ta wejść we współpracy z różnego typu organizacjami, które ktoś nam pomogły zdobyć tę te dane, więc z 1 strony mieliśmy po współpracę SOR-y są organizacjom pomocową czystą na no ale to ta organizacja pomocowa oczywiście bardzo silnie współpracuje z Azji mamami z z różnego typu organizacjami religijnymi na świecie no ale ale pan współpracuje Annie to nie jest ich częścią, więc próbowaliśmy zabiegaliśmy o o takie instytucjonalne wsparcie i PiS z rezerw ze strony niektórych organizacji muzułmańskich na świecie uzyskaliśmy takie takie wsparcie dzięki czemu udało się właśnie dotrzeć było u dołu przykładowo do ramion tytułową brytyjskich rosyjskich imamów czy też imamów w Indiach i 3 czy Tunezji tak ważne jest bycie ciekawą rzeczą tego jest tego badania jest to, że rząd został przeprowadzony bardzo szeroko w wielu państwach to niekoniecznie takich, które jak, gdyby od razu przywodzą namyśl islam czy muzułmanów w takt budżetowy to badanie dotyczy zarówno w tej w tej w tej warstwie na przywództwo muzułmańskiego Jagi w warstwie społeczności muzułmańskich nie tylko krajów od dziś, których myślimy z góry nam chodzi do głowy, że to są kraje o większościowych populacje muzułmańskich, ale również w krajach europejskich przykładowo 1 z takich krajów, a w, których w, którym europejskich krajach przykładowo tak, w których mieliśmy wielu imamów, którzy odpowiedzieli na nasze na naszym naszą ankietę to była to słowo wielka Brytania po, a z kolei dane też takie całościowe bardzo ciekawe dotyczyły populacji i społeczności muzułmańskich krajach w KRUS i innych krajach europejskich rządów Bułgarii o 11 z takich zaskakujących detali odkryć było tu była Bogu było olbrzymie zróżnicowanie postaw tego świadomości zmiany klimatycznej wśród przykładowo muzułmanów bułgarskich, a szczególnie w w w kąt w porównaniu z ze społecznością muzułmańską w Bułgarii mieliśmy takie dane, która na osi z tych dużych danych ankietowych, gdzie miesiąc duże zbiory ludzi mogliśmy mu się porównać te postawy tak powiem rano na dużych próbach, a i to było dla nas bardzo zaskakujące albo porównań między krajowe tak też było bardzo ciekawe tutaj przykładowo w tym konkretnym badaniu, które myślę, a bardzo dobrze wypadli przykładowo muzułmanie Azerbejdżan z 0, a Azerowie ogólnie i ich świadomości jak badanie pokazało, że świadomość zmian klimatu jest to jest jest to, że znacząco wyższa, a widział oni tam zmiany klimatu jako poważny problem ponad 70 % z nich w przeciwieństwie do władz do niecałych 20 % przykładowo Panny muzułmanów parę innych muzułmanów no w Bułgarii jest też ciekawy oczywiście w kontekście tego tego najnowszego raportu też pił Wisła mecz który, który został wydany opublikowany parę dni temu rannym, który jest ograniczony też domowników do domu po pewnych krajów tylko świata i tam są jeszcze dobrze pamiętam tylko 2 kraje muzułmańskiej w tym stan między nimi Tunezja Nigeria jest dobrze pamiętam i tam przykładowo w tych krajach zmiany klimatu nie są postrzegane jako najważniejszy, a najbardziej najistotniejszy problem globalny w przeciwieństwie do do większości innych krajów, w których to badanie było przerobione w między nimi krajów Europy zachodniej Stanów zjednoczonych gdzie, gdzie ta tematyka jest bardzo istotna wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie 1120 państwach moim gościem studia Radia TOK FM w Krakowie dr Konrad Pędziwiatr badacze centrum zaawansowanych badań ludnościowych religijnych przy Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie informacje po informacjach wracamy studio Radia TOK FM w Krakowie jest dr Konrad Pędziwiatr badacz centrum zaawansowanych badań ludnościowych religijnych przy Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie rozmawiamy o świadomości zmian klimatycznych pośród wyznawców islamu przed informacjami rozmawialiśmy o o tym w jaki sposób, by byli dobrani w exposé byli dobierani inny ankietowani ne no dobrze ale o co ich pytaliście ilu z nich wzięło udział w tych badaniach tak mu w pytaliśmy oto pytania były bardzo chciałam przecież bardzo rozbudowany, a głównym 40 pytań mąż i pytania, które dotyczyły miałem świadomości oraz zmian klimatu, a i również posta w zachowań, a gotowości do do pełnych dopłat do podjęcia pewnych działań, które mają na celu AM w jaki sposób łagodzenie tych zmian klimatycznych to, więc to jest po to, to była złota kluczową kluczowy element badawczy, a no i oczyszcza nas też powiedzieć o tym, że 150 osób do już tych liderów muzułmańskich, do których nam się udało dotrzeć Alan, z których prawie połowa to byli Romowie Dimitrije in innego typu osoby to byli nauczyciele islamu też przywódcy społeczności muzułmańskiej, ale też studenci w z, a w seminariach religijnych czy też kapelani, a to jest to jest oczywiście kropla w w całościowym nowym świecie przywództwa muzułmańskiego, a więc jak tutaj należy też podkreślić pewne bardzo poważną był ograniczony obraz, który który, w którym generujemy tym tym raportem pokazujemy, ale jednakowoż bardzo ciekawy nie ma w niej nie znamy tego typu badania, który był tak się w ten sposób przeprowadzonej dawało tak rozbudowaną wiedzę na temat na temat tego, jaka jest ta świadomość i to jaka jest gotowość działania, ale tutaj może warto też, by cofnąć się pan krok trochę wstecz i i i powiedzieć parę słów o o tym, kara w ogóle, dlaczego tak istotne jest badanie liderów religijnych i tego co oni myślą wiedzą ma na temat zmian klimatu tak to jest styl gry to jest pytanie związane z Krzeszowic zagadnieniem w ogóle religii zmian klimatu i też z wpływem jako o jaki jaki liderzy muzułmańscy posiadają na społeczności na postawy na działania no na świadomość osób tak w naszym badaniu przykładowo, próbując dowiedzieć się po pierwszych kim są ci liderzy, ale też, jaki mają wpły w na ludzi, że dawali mi to pytanie takie pytanie odnośnie tego, z jaką ilością osób są w w takim regularnym kontakcie z wyceny każdego tygodnia i okazało się, że na linach liczniejsza, ale grupa, a tych liderów przywódców muzułmańskich miała kontakt średnio z prawie 1000 do 1000 do wiernych tańczyli, ale jako pożal się przed nim przemnożyć tą ilość badanych no AM na NATO, jaki mają wpły w na postawy, ale ludzkie itp postawy oczywiście są niezwykle istotne tak, bo po raz było jak pokazuje wiele badań Panny nie wystarczą tylko włącznie z Realem jakieś techniczne raport informację że, ale i religię mają oko gigantyczny wpły w na na kształtowanie postaw, ale na kształtowanie poziomu konsumpcji, a na kwestie związane z wzrostem populacji na mnóstwo działań związanych z łagodzeniem zmian środowiska, a więc, że to jest to 1, jakby bardzo istotne istotna sprawa, a jest istotną rzeczą, o której piszą niektórzy badacze to jest zbudowanie takiego takiego w głębokich struktur ranny lub moralnego i rozumowania w świecie, dzięki którym które dostarczają bardzo ważnych narzędzi kształtowania tych RM w indywidualnych też wspólnotowych zachowań etycznych społecznych i oczywiście posta w wobec środowiska naturalnego, a w przeciwieństwie właśnie było, bo u dołu do koncepcji przykładowo naukowych które, które muszą bardzo rozbudowane istotne ważne ale, ale nie są w stanie ciekłym pobudzić tych tych tych głębokich tak powiem AM pokładów właśnie jakiś moralnego działania i stąd z tą listą i jest to niezwykle istotne i też podkreślana jest oczywiście tutaj ogromna ogromne znaczenie religii to tylko islamu ale, ale religii w ogóle się w budowaniu takiego szerszego ruchu na samym, który w, których między nimi jest przewidziany w tym porozumieniem paryskim czy też tym odnowiony w porozumieniu paryskim, która w, które zostało zawarte w Katowicach w zeszłym roku, która ma walczyć o to Zdenka Gazdy Karbownik zwaną przyszłość ma ma mobilizować ludzi było do podejmowania jakichś istotnych ważnych działań oraz w kierunku budowania tego typu Krzystek tego typu przyszłości też istotna jak wytłumaczenie też, dlaczego dlaczego, bo islam muzułmanie liderzy muzułmańscy jest takie, że wiele badań pokazuje, że już teraz że, gdy zmiany klimatu AM dotkną ludność ludzi w różny sposób tak i różne grupy religijne dosyć dotkną one w odmienny sposób tą społecznością religijną AM, która w największym stopniu będzie po doświadczona zmianami będzie społeczność muzułmańska o nade wszystko i też w dużym stopniu społeczną się hinduistycznych badania pokazują, że przygotowanie było, bo do tej zmiany klimatycznej, a takie duże badania szerokie okazuje się, że w tych społecznościach jest stosunkowo najsłabszy start przygotowanie, na które się składało, a nie tylko o jak działanie podejmowanie konkretnych działań, ale świadomość nawet nawet tego tego, że rząd tak jak ona, że taka zmiana następuje i co należy w jej sprawie zrobić wywiad, gdy znam te czytam te badania przeglądanie panie doktorze, ale myślę sobie że, że pewnie znowu można częściowo jakoś taką ogólną ogólny wniosek wyciągnąć że, że to zależy także to trochę zależy w jakim państwie jesteśmy i nie są takie które, gdzie ta świadomość tego co się dzieje przenika bardziej do jakiego ZAZ zasobów wiedzy mieszkańców ze względu na wyznanie religijne, a po sądach wie, gdzie mniej, więc może wskoczymy do badań i plan zobaczmy, kto i co myśli bardzo ogólnie, ale także o tych ekstremalnych przypadkach, czyli gmin, które dla najmniej najbardziej po obydwu stronach tego wahadła są jasne, więc jeśli chodzi o o populacji ogólne potem o ten oto obraz ogólny w oparciu o o te duże badania no to tutaj widzimy dokładnie to co pan pan rektor to przypadek tu wspomniał, czyli bardzo duże zróżnicowanie przykładowo pytanie czy z badania Alan Perez z dużego zbioru danych w piłce, lecz dotyczącego posta w globalne globalne badanie postaw taras z 2015 roku, a rannych było to pytanie dotyczące tego czy ludzie przejmują się w ogóle zmianą klimatu i przykładowo w takich krajach jak Burkina Faso Indie Game Uganda Nigeria, a ludzie bardzo poważnie chorego przejmują się tą sprawą willi i po 80 do ponad 10 % osób Kenia tutaj też jest tak Tanzania czy kraje afrykańskie bardzo wysoko, a zdecydowanie mniej okazuje się tą sprawą się interesują Malezji czy c przykładowo czy też muzułmanie w Rosji czy w Izraelu tak, a MII inne pytanie jak inne badanie robione przez Szczecin Instytut też pani pokazuje to po to, zróżnicowanie tak pytanie jest też o o, jakby konkretne działania Tomek, czyli KLM w 2, które kraje przykładowo są gotowe, a on podjąć działania w obronie środowiska nawet kosztem uzyskania niższych dochodów łóżko bądź też nawet utraty pewnych miejsc pracy nad takimi krajami przykładowo jest Malezja można powiedzieć błąd bogatszy kraj zapewne jest gotowy więcej zrobić, ale jesteś tutaj grono jest Uzbekistan bardzo wysoko ponad 60 % osób w Uzbekistanie Kazachstanie w Tanzanii również byłaby gotowa wg takiego badania światowego o wartości właśnie taką pakę takie działanie jest zimno znalazłoby poparcie społeczne tak pan, więc to jest bardzo zróżnicowany mamy się też inne inne tak jest z ogólnego kontekstu ciekawe badanie pokazujące od dołu pokazujący w jaki sposób muzułmańscy respondenci widzą pewne konkretne problemy związane z ze zmianami klimatu przykładowo zatrucie rzek jezior i oceanów kwestię związaną z ocieplaniem się klimatu, a i też tutaj zniszczenie zróżnicowania powiedzmy takiego środowiskowego audi i tutaj przykładowo bardzo bardzo wysoko mu kwestię związaną z 3 z osób z ocieplaniem się klimatu to jest bardzo wysoko widziane jako problem poważny w Turcji przykładowo w nocy przy zdecydowanie mniej w Malezji, gdzie wiele z kolei wyżej na istotniejszą sprawą ich zdaniem czy jest to jest zanieczyszczenie rzeki Jeziorki ocean tonie wy dać to ogromne zróżnicowanie to jest kwestia to jest to Tusk do badania dotyczące populacji to co zaskakujące w tych badaniach po torze mamy duży dysonans pomiędzy świadomością działaniami przykładowo w takiej Szwecji czy w Niemczech na świadomość istotności zmian klimatu jednocześnie łączy się z gotowością podjęcia konkretnych działań a, że to niekoniecznie idzie w nie kończy tak samo wygląda w krajach muzułmańskich lub też w tym wśród tej społeczności muzułmańskich przykładowo w takiej Turcji, ale mamy 60 % osób, które są świadome zmian klimatu, a jedynie ze 20 %, które podejmują jakieś konkretne działania od to jest test bardzo ciekawe, bo w podobnym podobny problem zauważyliśmy na poziomie na poziomie przywódców religijnych z 1 strony obraz, jaki się wyłania z czystych z tych naszych badań pan to obraz liderów, którzy w dużym stopniu zdają sobie sprawę z tego iż, iż te zmiany postępują, a i, że one są również oni są także, że to, że rzecz, że każdy każda jednostka spędza się za nie odpowiedzialną i ich, że należy AM coś w tej sprawie robić przykładowo, iż chodziło o przyczyny oraz zmian klimatu, a przywódcy muzułmańscy najczęściej wskazują na taki jest takie kwestie jak i pomoże to może zatrzymamy się i zaporze pana nasz słabszy na informacje, a ja sobie spokojnie zalotnie do tego raportu informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 studio Radia TOK FM w Krakowie dr Konrad Pędziwiatr badacz centrum zaawansowanych badań ludnościowych religijnych przy Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie informacji 1140 po informacjach wracamy studio Radia TOK FM w Krakowie dr Konrad Pędziwiatr badacz centrum zaawansowanych badań ludnościowych i religijnych przy Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie rozmawiamy dzisiaj o zmianach klimatu na świecie i o tym w jaki sposób, który przywódca religijny inni islamscy nie postrzegają zależności od od państwa może to uspokoiło się do to tych badań panie doktorze proszę bardzo to jest AM nic tak tak wspominam ten tutaj podobnie do do rodowodu do społeczności muzułmańskiej do dużych grup, a liderzy również Marek Lembrych charakteryzuje się ich działanie pewien dysonans z 1 strony, ale sąsiedzi w dużym stopniu świadomi tych zmian które, które postępują a, a z drugiej strony tylko część z nich jest gotowała i podjąć pewne konkretne działania mające na celu powstrzymanie tych tych tych zmian klimatu, a przykładowo pytaliśmy ich o o konkretną rzecz dotyczącą tego, bo jakby, jaki jakie, jakie kwestie są są gotowi promować w swoich w swoim nauczaniu, a i gotowi są i promować się w swoim nauczaniu obu takie kwestie jak i dalej są są gotowi promować się przykładowo na zmniejszenie konsumpcji w ogóle kwestie związane dbanie o o środowisko to bardzo istotną istotną sprawą którą, która często się pojawiała nie była przytoczona to był mój też, jakby odwołania było do pewnych konkretnych źródeł religijnych przykładowo na ciasto liderzy od odnosi od odwoływali się, bo do takiego o takiej idei bycia strażnikiem środowiska idei kalka czekali 8 planet jednoczy tego iż, iż człowiek, ale tak naprawdę Bóg uczynił świat baśni zielonymi pięknym, a ludzi i a uczynił strażnikami administratorami koło niejako tego świata i karze i for podkreślali bardzo często liderzy, że tak to jest ta Karola i druga taka idea, którą bardzo często się pojawiała cytowania budowaliśmy też pytania otwarte, a to była to była idea balansu w naturze takiego delikatnego balansu idea miedzianą i rolę i tutaj ona również pojawia przykładowo cytowane były najczęściej, a sura siódma werset pięćdziesiąty szósty Koranu, która mówi o tym, że na nieszczęście zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu Kasię nos był po pojawiało bardzo często w jej wypowiedziach i nam non sura Koranu czy inwestor, który był cytowany to jest werset 30 pierwszy dźwięk surround siódma, które którą, który mówi jedz, czyli picie, ale nie tworzyć się za prawdę Bóg mnie kocha rozrzut wyników na ręce ta kwestia, a i tak kwestia przykładowo tutaj ograniczenia właśnie konsumpcji, ale nie nie oni tracenia wody, a dbanie o o o powietrze przykładowo po to, bardzo często się pojawiało się w badaniach, ale o wiele rzadziej pojawiał się przykładowo w Wiśle nauczaniu, bo pytaliśmy o konkretną odpowiedź czy konkretne tematy ich nauczaniu, w czym ostatnim temacie w ostatnim czasie pojawiały o wiele rzadziej pojawiał się tam kwestie związane, że z szybkim rozwojem populacji globalnej ze zmniejszeniem się bio różnorodności z przykładową wzrastającym poziomem mórz, a on i to są to są tak to są kwestie, które o wiele o wiele rzadziej się pojawiał i pytaliśmy też konkretnie o to czy przykładowo w są gotowi promować się postawy anty populację mistyczna tańczyli takie, które nie będą zachęcały do posiadania większej ilości, a większej rodziny, a było pytanie dokładnie o to czy 3 promowali oni mniejsze niż rodziny tak rodziny z mniejszą ilością dzieci Night Time zdecydowane odpowiedzi to było to było odpowiedzi, że absolutnie nie bądź też bądź też nie na no ale na Alert, ale za to za za koło przykładowo, gdy pytaliśmy o konkretne postawy to mówili, iż są gotowi, a 34 przykładowo jest gotowa nie używać samochodu tylko częściej spacerować do pracy i używać korzystać z transportu publicznego o ma zwracać większą uwagę na to, żeby o nas NATO w willi to kupują w jaki sposób towary czy są ci nie są przesadnie opakowane czy czy też tych zwracać uwagę na to by kupować dobra lokalne regionalne ani importowane to ile wody używają ile ile prądu zużywają tak tutaj to takie rzeczy bardzo często się pojawiał i była pełna gotowość, a rzadziej też ciekawe, a rzadziej byli gotowi przykładowo zmienić swoją dietę i przykładowo, jeśli więc sama i hałas bądź też zaangażować np. jakąś kampanię związaną z rozruchem środowiskowych czy bardziej, że chodzi o takiej gry kwestie jak rozumiem też gmin, które troszeczkę zmieniają styl życia pewnie nie aż tak bardzo, ale rozumie, że zmiana ma nadejść z sumy tych drobnych zmian tak czy, jeżeli mamy jakąś grupę wyznawców to każdy z nich to rzeczka bardziej odpowiedzialnie podchodzi do do każdego dnia, a w sumie to daje no właśnie mniejsze zużycie czegoś myślę sobie, że jeżeli chodzi i stąd też szczególnie ciekawe, bo Nesbo wspomniał w swojej pojawia się kolor zielony kolor zielony jako kolor ekologii ruchów ekologicznych jego kolejny kolor no właśnie też jego wybryki skierowania na zda maturę na przyrodę i z drugiej strony kolor islamu zielone tak, by to co było takim też wiodącym wątkiem, choć pytani o to, a k, uznając to te źródła organiczne które, którą dzielić ten kolor zielony właśnie zawsze się powiada po pojawią w takim kontekście powiązana powiązania z rajem jakimiś pozytywnymi elementami z aniołami, którzy są często opisywany jako łodzianin John szaty przykładowo też o klub koronki są im służy 706 gorsecie dwudziestym piąty pierwszym mówi o tym, o ludziach, którzy wstępują do raju mówią o nich, że będą odziani w szaty zielone z atłasu i brokatu dostroili bransolety ze srebra na podzi w pan napojem czystym tak jak ten też zielony kolor tutaj się bardzo często pojawia raz i HR IT i pojawia się on jest brak tata konotacje jednoznacznie pozytywna z drugiej strony to co bym się przyświecało przesyconą w tym w tym badaniu to pytanie o to na ile są zielone umysły niejako współczesnych wyznawców islamu i w szczególności przywódców społeczności muzułmańskich jako tych, którzy którzy, którzy mają największy wpły w na kształtowanie posta w wobec środowiska naturalnego, a czy czy są świadomi tych zmian klimatycznych, a ich głównych przyczyn skutków, a 3 i i to co, o czym państwo wspominałem przed chwilą, czyli czy kwestii związanych z gotowością, ale podejmowania pewnych działań aby, aby przeciwdziałać degradacji środowiska przykładowo na tamę i co było to było dla nas bardzo ważnym bardzo ważne pytanie no i konkluzja ogólna była taka, że oczywiście mglistych z tym, aby zrobić też poza badawczych na głos z oglądu rzeczywistości wiemy, że człowiek jest, że nie jest zbyt dobrym kaliską i muzułmanie tutaj wielu częściach świata, a nie zamierza dobrze wypełniają ten obowiązek, który narzucił na nich na nich Bóg, a i to to bycie tym strażnikiem tym administratorem świata bardzo różnie wygląda więc, więc Rojek chodziło oto niejako też za pomocą tego tego tak, bo tego badania po narzędzie, jakie używaliśmy w islamie Lis jako organizacja, która dostarcza pomoc bardzo często w miejscach które, które są silnie dotknięte właśnie zmianami klimatu tak jak Miś jakimiś, a on powodziami czy też długotrwałymi suszami AM organizacja, która których, której zależy też na tym żeby, żeby w pewnym sensie uświadomić AM kompleksowość tego, o czym są zmiany klimatu jak jak rozmaitymi sprawami się one wiążą tak zarówno z tą plastikową, a torebką którą, którą kupujemy w tym, w którą o 7 wkładamy towary, które wybierzemy ze sklepu, a i z IAA, ale również z kwestiami planowania rodziny takie liczby anten tandem wachlarz tych różnych spraw, które w, które wiążą się zmianami środowiska jest bardzo szeroki niejako na dni jako celem organizacji, która zleciła nam to badanie było również wpłynięcie na tą świadomość liderów muzułmańskich uświadomienie im tam tego, z czym te zmiany środowiskowe się wiążą w jaki sposób oni mogą również ma przeciwdziałać tym zmianom zza sprawą przykładowo poruszania pewnych wątków w swoich w swoim w swoich kazaniach piątkowych czy też czy też w codziennej pracy, a my widzimy rozumiem że, podsumowując można, by rzec, że żal, że nie jest źle to znaczy, że ten temat w ogóle istnieje i to w zależności od państwa, które się znajdujemy to ta świadomość zwiększa lub mniejsza niż ta świadomość w ogóle istnieje rozumiem, że ogólnie liderzy są otwarci na jakiś włączenie się inny w promocję Tyc 3 czy czy też im jeszcze większym informowani o zmianach klimatycznych o zagrożeniach, które nikt się pojawiają ale by zasilić znowu od tego gdzie jesteśmy, jaki rodzaj działalności mówimy na to by przed tą mniejsze lub większa chęć z przejawia ono także, że to, że tak na zasadzie takiego prostego życia bardziej oszczędnego do wyboru może innych produktów, ale niekoniecznie dla w jakiś ogólnokrajowe kampanie reklamowe nie jestem mogą być lepiej dokładnie na oczy 1 z 1 z 1 z dentons rekomendacji, jakby tego, czego tego było go badaniom raportu to jest to jest tak, by rekomendacja, która wypływa niejako są z tego, czego dowiedzieliśmy się dowiedzieliśmy się, że że, że nie jest źle to znaczy, że świadomość jest jest dużo gorzej zdecydowanie z działaniami a, ale dowiedzieliśmy się też o tym, że istnieje przeświadczenie w w wsi wśród liderów, że go świadomość tego, że powinni robić więcej tak, a i że i że po i często to płakałam i taka chęć działania, ale trochę brak pokierowania ich wiedzy tani tutaj jakby 1 z kluczowych rekomendacji jest taka, żeby nie było oczywiście duże organizacje muzułmańskie takie jak turecki Diane 3 egipski alaskan ponad 3 min zlotego ministerstwo ds. religijnych w krajach muzułmańskich większości w większy sposób, jakby zwrócił uwagę no no no na edukację liderów w tych konkretnych kwestiach, a żeby oni po prostu o nim oni są świadomi tego, że powinni, więc działać, ale często nie mają narzędzi nie mają wiedzy na temat tego w jaki sposób to to ich to ich nauczaniem ma być bardziej, że najem przyjazny środowiskową tak to jest oczywiście można powiedzieć jak ktoś dociera do do seminarium to może być już za późno no na kształtowanie wiedzy świadomości ale, ale może właśnie to jest ten ostatni dzwonek albo nawet po wyjściu z seminarium, kiedy pomogłoby się wyda wydarzyć bardzo bardzo bardzo dziękuję panie doktorze my dr Konrad Pędziwiatr badacz centrum zaawansowanych badań ludnościowych religijnych przy Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie był państwa i moim gościem informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA