REKLAMA

45. Z kim rozmawiasz, gdy rozmawiasz z terapeutą? Rzecz o psychologii przeniesienia

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2019-02-20 20:10
Czas trwania:
44:42 min.
Udostępnij:

Mechanizm przeniesienia opisywał już Zygmunt Freud. Współcześnie istnieje jednak wiele rozmaitych koncepcji, które ten fenomen opisują. W każdym razie chodzi tu o zjawisko polegające na tym, że w kontakcie z psychoterapeutą – a nawet szerzej, w kontakcie z każdym człowiekiem – uruchamiają się w nas nieświadome wzorce zachowań i doświadczeń, które wykształcają się we wczesnym dzieciństwie. Autorzy podcastu opisują różne teorie przeniesienia, konfrontując je także z argumentacją sceptyków, przedstawiają także badania, które starają się uchwycić omawiane zjawisko.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
BCT nikt nawet Tomasz Stawiszyński dzień dobry albo dobry wieczór dzisiaj porozmawiamy o przeniesieniu cóż to takiego to już za moment się państwo dowiedzą ja od razu może powiem z jakiej pozycji dziś w tej rozmowie będę występował z takiej pozycji cokolwiek sceptycznej, bo co zjada od razu co ubrać od razu w jaki sposób ustawił naszą rozmowę, a może jest to przykład przeniesienia w właśnie no ale najpier w musimy zdefiniować czym w ogóle mówimy to przeniesienie Rozwiń » jest taką istotną kategorią wywodzącą się z analizy od samego ojca założyciela, czyli od Zygmunta Freuda pochodzącą z obecną w różnych narracjach post psychoanalitycznych, czyli w różnych szkołach terapeutycznych nurtach terapeutycznych, które albo wprost spycha psychoanalizy freudowskiej się wywodzą i nawiązują do psychoanalizy freudowskiej w takich sposób nie polemiczne albo polemiczny, ale pozostający w kręgu jej podstawowych założeń trzecio czy kategorii, czyli w tym nurcie współczesnej psychoterapii psychoanalitycznej i schody na mitycznej, którą ty reprezentujesz inne, ale też np. były była ta kategoria obecna w twórczości wczesnej, bo wczesnej, ale jednak Carla Gustava Junga, czyli 1 z takich heretyków wczesnych ruchu z analitycznego czek typowany przez fora dama z na jego następcę, który jednak odłączył w pewnym momencie od dna odsunęły w stroju dają Towarzystwa psychoanalitycznego maj zaczął na własną rękę tworzyć jakąś własną szkołę, którą nazwał psychologią analityczną on też o przeniesieniu sporo pisał jest taka książeczka nieduża Junga wydana jeszcze w latach dziewięćdziesiątych po polsku i chyba obecna też w tych edycjach działu zabranych późniejszych kilku nie niedokończonej niedokończona tradycje zostały ze zmian na śmierć Roberta Raszka tłumacza psychologa przeniesienia się w każdym razie nazwa ta książeczka to pewnie też jest jeszcze składowa tych, których tych dzieł zebranych niektóre, który wyda wyda wydanie nie zostało dokończone w każdym razie no to jest istotna kategoria cały czas po dziś dziennie w psychoterapii schody dynamiczne się o przeniesieniu mówi co więcej to jest 1 z takich naj ważnie i 1 z najważniejszych obszarów czy aspektów pracy terapeutycznej, dlaczego co to w ogóle jest to przeniesienia innych, zanim powiem co to jest, toteż tak jak silna, żeby zaznaczyć jak istotne rzeczywiście jest to on element ciemnej myślę, że w pewnym sensie kluczowe to znaczy te akty te opisały się jak to na przestrzeni lat ewoluowało to rzeczywiście jest tak, że przeniesienie jest centralną kategorią w ogóle dla wszelkich psychoterapii o proweniencji psychoanalitycznej on w mniejszym lub większym stopniu jakoś się stosowane jako ekran narzędzie na różne sposoby też definiowano rozumiana to rzeczywiście definicje bardzo się zmieniały w stosunku do San, a nie tylko znaczy bardzo to jest to jest ciekawe w stosunku do pierwotnej freudowskiej definicje rzeczywiście rozumienie przeniesienia się zmieniło, niemniej my też przez bardzo bardzo długi czas przez wiele dekad takim centralnym punktem odniesienia jednak porozumienie w radomskiej im stworzone jest też bardzo obecny też w popularnym rozumieniu tego czym jest psychoanaliza bardzo często też czym jest psychoterapia z tymi wszystkimi skojarzeniami, które mamy dotyczącymi znaczenia relacji z rodzicami ciasno dziecięcych doświadczeń i t d. my nie myślę, że bardzo trudno też o jednoznaczną definicję, więc o tym, że będziemy się posługiwać jakoś definicją roboczą obejmującą chyba różne aspekty no bo gdyby się zagłębić w niuanse no to co rzeczywiście otwiera bardzo cieka w, kto obszar do dyskusji też na ile n p . ta koncepcja mogła ewoluować pod wpływem zmian na gruncie sposobu myślenia o podmiocie i przedmiocie, czyli relacji podmiot przedmiot filozofii o o jakimś historycznym rozumieniu jakimś podejście do szkół i kulturowym do pewnych zjawisk, więc to też na pewno miało w jakiś silny sposób wpływało na na rozumienie koncepcji przeniesienia, ale najkrócej mówiąc przeniesienie odnosi się do przenieść do tak, że pacjent przenosi uczucia mnie jakiś może życzenia pragnienia reakcje doświadczony względem w ówczesnej ważnej figury w swoim życiu najczęściej chodzi o figurę rodzicielską opiekuna, a na ich psychoanalityka, tudzież na terapeuta i czyli jest to by w, ale nie jest to fenomen, który się zawęża wyłącznie do tych relacji pomiędzy pacjentem terapeutą, ale występuje w ogóle szeroko we wszystkich naszych relacjach interpersonalnych czy Giża w jaki sposób przeniesienia może reagować na swojego szefa na swoją małżonkę ma, ale te reakcje są jakimś takim śladem naszych wcześniejszych wzorców powiedz można to takim językiem opisać co znaczy czegoś co jakiś sposób rzuca światło albo determinuje ono tutaj jest już kwestia tego jak to rozumiemy to jak właściwie postrzegamy rzeczywistość, bo tutaj jest założenie teorii schody na mitycznej, że wczesne relacje z życia wczesne przepraszam lata życia determinują na głębokim poziomie nasze funkcjonowanie psychiczna wówczas pod wpływem interakcji z opiekunami rodzicami albo innymi opiekunami wytwarzają się w nas i zapisują głęboko w nieświadomości pewne wzorce wchodzenia w te interakcje mogą być to np. wzorce lękowe albo właśnie pełna agresja albo brak zaufania, jakim trenerem wakacyjny dalej pewne oczekiwania pewne frustracje pewne no no tak na całe spektrum groźne mogą być bardzo cechy tych tych wczesnych relacja na jakimś sensie zapisują się w formie pewnego wzorca właśnie w psychice nieświadomej i następnie wszystkie relacje, które wchodzimy w życiu dorosłym wszystkie te relacje, zwłaszcza te, w których istnieje pewna silna komponent emocjonalny, jaki rodzaj więzi czy metrze czy zależności bliskości nie mnie nie tylko oczywiście w wymiarze osobistym, ale właśnie tak jak powiedział, że wymierzona przykład zawodowym to są poniekąd takim odtworzeniem tych nieświadomych wzorców dopóty dopóki oczywiście nie rozpoznamy tych wzorców w jakim sensie w ten sposób się ono nie uzna niezależni miał do pewnego stopnia rzecz jasna od ich satanistyczne go wpływu i teraz ta sytuacja terapeutyczna jest takim laboratorium można powiedzieć, kiedy te wzorce można właśnie wydobyci obejrzeć Ano, dlatego że terapeuta jest w UE z definicji kimś, kto siebie nie eksponuje w takiej relacji to jest raczej wycofany słucha o sobie nie opowiada pacjent po nim powinien wiedzieć jak najmniej od siebie nie odsłania z własnymi emocjami, a jeśli to robi to tylko pod pewnymi warunkami na ich w tym zestawie okoliczności takie znowu jest założenie uruchamiają się czym prędzej wychodzą najazd ta tak głębokie ukryte struktury i teraz chodzi o to, że analizuje się w procesie terapeutycznym emocje i stosunek pacjenta do terapeuty i poprzez to właśnie uzyskujesz informacje nie o stosunku pacjenta i emocjach pacjenta są w odniesieniu do terapeuty tylko o różnych jego emocjach i sposobach wchodzenia w relacje z innymi ważnymi osobami z jego otoczenia, a tym samym do dostaje się dostęp do tego właśnie skarbu ukrytego w przeszłości co mówisz z przekąsem niewymienienie no na razie to opisuje tylko nie RO tt tt szef wiemy, że to jest dosyć zgrabne opisy powiedzmy, że pewnego klasycznego, jeżeli możemy się taką kategoryzacja posłużyć rozumienia przeniesienia to znaczy takiego wyobrażenia o tym, że analityk no bo musimy właśnie od tych ciasnych jest białym ekranem nic nie wnosi praktycznie do tej racji jest jakiś sposób no właśnie przez swoją postawę taką bardzo wycofaną nie, ujawniając równie tego nie powiedziałem, że on, że już nie mówię tego w takim sensie klasycznie psychoanalityczną Kołodziej Unia to że, że on się raczej nie nie powinien ze swoimi emocjami afiszować to wciąż jest pewna zasada właściwie we wszystkich niemal nurtach no i że to jakoś sprzyja ujawnieniu się tych mechanizmów no tak to znaczy takie było założenie, że to wydobywa w sposób bardziej niezakłócony i pełny te procesy nieświadome i do tego może Mn można dążyć w tym procesie analitycznym, żeby one stały się jawne i możliwe do opracowywania Macieja lamp pierwotnie jakoś dla samego analityka jako kogoś, kto w, jeżeli możemy tak powiedzieć w sposób obiektywny no tutaj czy nie pewne zastrzeżenie, bo możemy zadać pytanie w ogóle na ile to jest możliwe, ale to jest właśnie taki przyczynek do albo taki wybieg właśnie to do tego co było tym jak ta teoria jak to rozumienie w ogóle przeniesienia ewoluowało man w erze w trakcie tzw. nerwicy przeniesienia we właśnie Gehry dostał kategorię no właśnie aktywizują się sposób z ogromną siłą te wczesne nieświadomy mnie przeżycia impulsem obowiązek kufra żydowskim to będzie bardzo często właśnie też nie przypadkiem nie jest takim obszarem seksualności agresywności czasem też, ale w ogóle takiego życia bardziej na takiego propagandowego, ale coś się ujawniać, iż w w ramach tego bezpiecznego tej bezpiecznej przestrzeni, jaką jest gabinet będziemy mogli przyjrzeć się i rozpoznać te mechanizmy i rzeczywiście tak jak powiedziałeś w pewnym sensie na ich podstawie wnioskować na temat pewnej też mówię metaforycznie ma do tego bardzo duże zastrzeżenia, ale prawdy, która miała miejsce we wczesnym okresie dziecięcym tej osoby, czyli że istnieje coś takiego jak oni jakieś wydarzenie albo jak jakiś stan faktyczny, który miał miejsce, które po prostu znajduje swój wyraz w tym nowym w tych nowych okolicznościach, które dają taką możliwość ich, które są oczywiście nie tylko poddawane w obrębie tego procesu w rozumieniu, ale są też aktywowane w głębokim sensie emocjonalnym jest bardzo ważne i myślę, że centralne w ogóle gra dla kategorii przeniesienia i kluczowe dla tego, dlaczego w ogóle przeniesienie w psychoterapii jest ważne tutaj nie można mówić o przeniesieniu jak się nie powie o przeciw przeniesieniu Mieszczak, który z istotną składową tego fenomenu, którym rozmawiamy co to takiego jest przeci w przeniesienia no bo to on oczywiście przeci w przeniesieniu dotyczy w tym przypadku psychoterapeuty ani pacjenta jest jakimś rodzajem reakcji na przeniesienie własności na reakcję terapeutyczną przeniesie się pacjenta jest przez inżynierze ja myślę, że otwierasz nawet to jest rytm w bardzo szeroki wątek ech, myślę, że jeszcze bardziej kontrowersyjne inicjatywy to on do przyglądania się bym chyba tego nie robiła, zanim w ogóle nie pomyślimy o tym jak przeniesienie ujawnia się w takim nieważne jak rozumienie przeniesienie ewoluowało w stosunku do tych pierwotnych koncepcji, które miało, ale kilka słowo przeci w przeniesieniu powiedz skoro już byśmy użyli tego tego słowa jest rzeczywiście reakcja na reakcję terapeuty bądź analityka na to co się ujawnia dzieje odbywa w toku w procesie terapii reakcja na pewne znaczenie zachowania emocje treści oraz nieświadoma tak wynosi 0 pacjent nieświadoma lekkiego stopnia oczywiście takim poważnie marzeń Litex cały czas czy terapeuta przyglądać się wszystkim swoimi reakcjami analizować tak plus umiecie rozpoznawać co jest bardziej reakcją rzeczywiście na bieżące wydarzenia na interakcję z tym pacjentem, a co jest czymś co jest aktywizowanie jego własnych wzorców przeniesienia owych w ramach tej relacji, czyli jeszcze kolejne lustro się tam odbija w tym lustrze i kolejne lustra kolejny plus na takie dlatego bardzo ważne jest jej też właśnie w takich, zwłaszcza w takich portach, gdzie jest duża koncentracja nie tylko na aspekcie poznawczą na terapię właśnie to jest kluczowe, jeżeli chodzi o oddziaływanie co znaczy sprzężenie tego aspektu poznawczego za emocjonalny mniej efektywnym bez tego od, a nikt nie znaczy dlatego tak ważna jest psychoterapia można też u psychoterapeuty to znaczy, że to jest jakiś sposób jednak wyczulenia się na pewne własne ograniczenia ślepej plamki i t d. która oczywiście i teraz wracam do kwestii przeniesienia są cały czas aktywnym, bo wszyscy są ludźmi w Rafah tych relacji i jakby w różne instrumenty służą temu, żeby można było to mnie trzymali w ryzach rozpoznawać i t d . ale wszyscy mają nieświadomość tak takie założenie też na fundamentalne w obrębie tych form myślenia można toczyć na towarze bardziej powiedzmy, że współczesnym językiem, którym bardziej, by korespondował z jakimś naszym wyobrażeniem, że po prostu nie wiem sam procesy, które nie toczą się w sposób jawny, lecz na konto tak samo można mówić o przeniesieniu znaczą można mówić takim językiem tradycyjny marsz można mówić o pewnych nie wiem wzorcach relacyjnych toczyć będzie zawsze intrygowało jest jakieś inne treści, ale wracając do MON, a kongresem dychy zagadał, bo bał, bo rzeczywiście weszliśmy w takie filozofa żyjący rozważania, a w gruncie rzeczy, jakby mówimy o takim zjawisku, które jest powiedziałbym czy powinno być przynajmniej empiryczna nowo na taki zdefiniowane to znaczy założenie jest takie i teza jest taka wszystko co się dzieje czy w gdy jakaś przynajmniej istotna część tego co się dzieje między tobą terapeutą to jest to samo co się dzieje między tobą innymi ludźmi w twoim życiu to jest to samo co działo się kiedyś pomiędzy Toboła najważniejszymi osobami w twoim życiu, czyli wszystko co się dzieje między tobą aktualnie ważnymi osobami w swoim życiu działo się kiedyś w księdze Toboła najważniejszymi wówczas zasobami IT w twoim życiu, czyli my po prostu odtwarzamy nieświadomie, ale pewne MR wzorce czy zakres tych które, które wytworzyły się w naszych wczesnych interakcja z rodzicami taki jest taki jest założenie teraz jest pytanie, skąd państwo dowiedzą, że tak jest, ale ich, zanim odpowiem na to pytanie do końca tak naprawdę nie wiemy to dlatego właśnie może jest tak ciekawa i cały czas tak ciąży ku temu, żeby opowiadać, jakim się jakiś ewolucji myślenia na temat przeniesienia pewnych to jest tyle w obrębie tego tej definicji, którą podały się się, że można ją rozłożyć miała się też mniejsze kawałki i się zastanowić co znaczy np. co jest odtwarzane w obrębie tej relacji z analitykiem jak mówimy szeroko wzorce to mówisz trochę taki sposób przy 1 do 1 i wszystko, a może jakiś aspekt, a może jakieś zabarwienie emocjonalne konkretnych doświadczeń, a może stajemy się bardziej wyczuleni np. na pewne sygnały, które uzyskujemy ze strony analityka bądź terapeuty i wychwytuje my to znaczy nasza percepcja jest taki sposób skonfigurowana żywych cytujemy pewne rzeczy, które będą taki sposób spójne z n p . albo zbieżna z naszymi wcześniejszymi interakcja ami doświadczeniami czy np. będziemy wtedy myśleć o przeniesieniu jako o czymś co jest po prostu kluczem do tej nieświadomości jest bardzo wczesnego okresu dziecięcego, kiedy zazwyczaj mamy do czynienia właśnie takimi interakcja dni dziecko rodzic czy będziemy myśleć np. 4 i te interakcje mogą ulegać różnym modyfikacjom my w procesie rozwoju to znaczy, że na te pierwsze doświadczenia nakładały się kolejne doświadczenia, które jakiś sposób były przybysze z te pierwsze determinowane, ale zarazem przekształcane modyfikowane i czy rzeczywiście, jakby w relacji terapeutycznej dzisiaj tym co się ujawni jest coś tak prostego jak taka kalka z tego co było czy raczej pewne konglomerat albo nie wiem bym powiedziała konstelacje znaczy ni no właśnie wyobrażałem pragnień emocji zabarwieniu, które pacjent przypisuje emocjonalnych przypisuje określonego typu n p . z zachowaniem wzorcom rozpoznawaniu też różnego rodzaju interakcje z da się wtedy staje tak rozmyta, że przestaje moim zdaniem znaczyć cokolwiek dostać właśnie taką patologią to znaczy, że pacjent ma jakieś reakcje na terapeutę no bo on ma jakieś sposoby widzenia tego innego człowieka jest całą masę różnych jak emocjonalnych swoich odruchów swoją historię osobistą no i na każdego rzeka jakoś tam reaguje co jest oczywiste, więc to wydaje się to to pojęcie straci, jakby swoją substancję jakąkolwiek albo jest jakieś takie zjawisko rzeczywiście albo ono oznacza, tyle że na każdego my jakoś reagujemy po prostu no no tak reagujemy no bo jesteśmy wszyscy inni mamy jakieś swoje doświadczenia one coś tam z nami robią my po prostu rzeczywiście jak wszystkim spotykamy NATO to wchodzimy z całą swoją historią z całą swoją osobowością tożsamością prawa z taką relację jakoś możemy reagować, ale to reakcje mogą też być różna w zależności od powiedzmy żart to jest 1 z bardzo licznych możliwych przykładów na konfigurację relacji w jakiej jesteśmy n p . jeżeli jest to relacje władzy, gdzie mamy do czynienia ze swoim szefem to automatycznie to może aktywizować bardziej taki aspekt na nim autorytetu i zależności, czyli właśnie takiego doświadczenia dziecko rodzic niż sytuacja, w której mam do czynienia z kimś z moim rówieśnikiem z kimś, kto jest jakoś tam ma równe w jakiś hierarchii i t d . i tutaj oczywiście rząd każdy teatr każda interakcja będzie rodzić, jakby jakiś inny od znaczenia i inne punkty odniesienia tak dalej, ale pewne rzeczy mogą być bardzo powtarzalne albo mogą być powtarzalne w określonych konfiguracjach może to co jest istotne w ramach relacji też terapeutycznej to nie jest tylko to co się pojawia jako przeniesienie albo jest jakoś rozpoznawalne dla pytanie czy tylko dla analityka, czyli tego wyimaginowanego białego ekranu, który nie istnieje de facto czy też dla powiedzmy, że analityka bardziej współczesnego, który pracuje bardziej rewelacyjnie inne to znaczy jak i drze w będzie po prostu przesunięte akcent bardziej na wspólne rozumienie tego co się wydarzy w inny w obrębie tej relacji co znaczy, że będzie uwzględnione to, że nikt tak, że analityk nie dysponuje narzędziami do tego, żeby mieć jakiś obiektywny wgląd i będzie się przyglądał tej konkretnej interakcji relacji i pewnym ważnymi elementami są soczyście dużo bardziej złożone i temu co się pojawia, ale będzie brał pod uwagę to, że on sam jest generatorem też różnych treści i znaczeń czysto fakt swojej obecności przez wojownikiem aparycję przez sposoby bycia w wiek płeć siły i t d. i tak właśnie do obrotu to jest istotny aspekt to znaczy wydają się, że pewnym efektem ubocznym też niebezpieczeństwem tej koncepcji jest forma soli psy z MOK, który ona, który ona wytwarza polegającego na tym, że z chwilą przekroczenia progu gabinetu analitycznego czy terapeutycznego rzeczywista relacja pomiędzy analitykiem czy terapeutą, a pacjentem, a także w ogóle rzeczywista obecność terapeuty z jego realnymi cechami realnymi zachowaniami zostaje zawieszona w zasadzie wszystko co się wydarza jest właśnie interpretowana przez pryzmat przeniesienia to znaczy każda reakcja pacjenta na terapeutę może być zinterpretowane jako wyraz przeniesienia to znaczy np. z nie wiem pretensje, że terapeuta z nieobecnym, kiedy pacjent ma wrażenie, że jest, że terapeuta go nie słucha np. taborze się nudzi albo, że może nie wykonuje adekwatnie swoich obowiązków albo, że złośliwe n p . i t d. tak daj Boże robi różne rzeczy, które w lesie wydają nie mnie nie nie Okaj albo ja służę n p . w przypadkach, kiedy terapeuci zasypiają na sesjach i wówczas też można to zinterpretować, stosując cała narzędzia, o których mówimy, czyli wyłącznie, zajmując się pacjentem, a nie interesując się właśnie tą realną i inni i realnym istnieniem analityka, który robi różne rzeczy może robić się lepiej gorzej właśnie może być znudzony naprawdę on swoje znudzenie skok z kolei może natychmiast zinterpretować jako forma przeciw przeniesienia np. to znaczy jest to właściwie jakaś reakcja, którą wywołuje w jego nieświadomość nieświadomość pacjenta, czyli znowu, jakby to pacjent jest jakimś sensie sprawcą wszystkiego także tego, że analityka robi coś źle, bo to jest w cudzysłowie wina pacjenta więc, jakby tak konfiguracja oparta o to z pozoru niewinna pojęcie przeniesienia, które rzekomo właśnie jest zjawiskiem jakoś empirycznie występującemu moim zdaniem niesie w sobie też wiele różnych niebezpieczeńst w istnieje takie ryzyko niewątpliwie ich rozumiem, że zmierzasz taką stronę, żeby pokazać, że to może być narzędziem absolutnej opresji, kiedy to właściwie możemy tę część lasu, korzystając ze swej pozycji władzy wiedzy nie będę rozwijać tego wątku terapeuta jest w stanie nam właściwie wszelkie treści, które on uznaje za istotne forsować za wszelką cenę jej posługiwać się bardzo zmyślne narzędziem, które będzie tylko potwierdzało jego pierwotnej hipotezy do tego, żeby umieścić też pacjencie do uzupełnienia tych powiedziała, że to taki sposób jak ja bym zakładał, że to zawsze zła Wola kogoś, kto właśnie w sposób cyniczny się posługuje tymi narzędziami nie chce tego powiedzieć, że to zawsze jest zła Wola może tak czasami być, ale czasami po prostu konstrukcja tej teorii działa właśnie taki sposób to znaczy ona to sama robi z tymi ludźmi, którzy we dwójkę siedzą w gabinecie to tak koncepcja jest tak zbudowana, że bardzo trudno jest w zasadzie, jakby z pod wpływu jej, ale i niezwykle też uwodzicielskiego uroku się się uwolnić, więc to co to co opisała aż to niekoniecznie musi być właśnie to wynik pewnej cynicznej postawy, że ktoś świadomie dokonuje jakiegoś nadużycia to po prostu jest pewna konfiguracja, którą pole tej teorii wytwarza w pewnym sensie tak jest, jeżeli poruszamy się w obrębie takich ram definicyjnych te są tak takie ryzyko jest duże oczywiście nerw to jest to otwiera bardzo wiele wątków może właśnie dlatego to pojęcie przeniesienie jest to bardzo z 1 strony centralny ani dla tej teorii psychoanalitycznej albo pochodnych, a z drugiej strony nie jest tak w pewnym sensie na płeć, aby mniej jasne było naprawdę ilości definicji tego, dlaczego do jakich aspektów się to nasze przede wszystkim poziom praktyczny test rozpoznawania tego nurtu są już odrębne koncepcje teorie, które się nawarstwiały na przestrzeni bardzo wielu lat, gdzie oczywiście różnie to było na różne rzeczy kładziono akcent w obrębie właśnie tej relacji terapeutycznej ale gdy w meczach w tym tkwi pewne założenie założenie jest taki, że nic, że terapeuta nie pomaga pacjentowi w tym w oczy nie włącza go w pewien proces tylko narzuca pewien rodzaj interpretacji to znaczy, że pacjent w tym sensie jest przepraszam bardzo za uproszczenie, ale bezmyślnych odbiorcy są w jakichś treści, które dla niego płyną wydaje mi się, że można na to nie ma upraszcza też no bo tak takie jest taki jest charakter trochę też tej działalności ludzi, którzy są od których, jakby ta cała praca w teorii, czyli praca, jakby pewnych pojęć, których oni siebie rozumieją także tą sytuację, w której się znaleźli jest po prostu oni są oni są od tego w jakim sensie niezależni to znaczy to to co to podsystem tych znaczeń, jakby coś z nimi robi ustawia się sytuacja, ale i to nie jest także że, że w tym sensie nie jest także on, że mamy dość Nisko prostym układem gdzie, gdzie jedynym dawcą, jakby tych znaczeń jest psychoanalityk oczywiście on to ma pozycję dominującą niewątpliwie, ale obydwoje są w tym czy obydwa są w tym w tym polu, jakby im i ona ich one ich samo tak ustawiono w obrębie tego dyskursu zachodzi pewien rodzaj władzy, która nie mówimy o tym, że jest władzą wyłącznie wcielano przez to analityka i t d. tylko jest to władza samej tej struktury po rozumiem, ale myślę sobie żar nów takie, że to ewoluowało w stronę czegoś innego czy się takie ryzyko zawsze istnieje, ale może to jest charakterystyczne nie tylko dla zjawisk takich jak psychoanaliza w ogóle klaun systemu językowego jest naczelnik wszystkiego w obrębie, czego funkcjonujemy tak naprawdę żal i można w obrębie tej pracy na przeniesieniu czy teraz tak się przesuwa w stronę bardziej współczesnego rozumienia, czyli mniej takiego historycznego, a bardziej meczy historycznego nie tylko w takim sensie, że nie jest to powiedzmy, że bardziej dawne rozumienie, chociaż też się rów, ale jest też w jego pismach ewoluowało to zresztą jest bardzo zabawna żona czy zabawnych i w pewnym sensie może to na pewno bardzo angażujące i interesująca, ale jak różne momenty albo różne fragmenty jego pism są przez cały czas włączana w jakiś egzegezy po to, żeby jakoś być w pewnym sensie wierny teorii, ale zarazem w jaki sposób różnicować on cały czas się odnosić do tej figury założycielskim nie zawsze tak jest oczywiście tył ale, ale też ciekawe, że przez bardzo wiele dekad rzeczywiście może z racji samej struktury tego zjawiska, jakim jest psychoanaliza no tak tak to funkcjonowało celem przeniesienia Wr MF i interpretowania przeniesienia to w powiedzmy, że współcześnie już bardzo geny, realizując jest to, żeby pacjent zobaczył, że MF, a nam to co się ujawnia w pewnej intensywności, która się dzieje w obrębie gabinety psychoterapeutyczne na peron w jest tu, jakim się może to w jaki sposób pod wpływem wcześniejszych doświadczeń i teraz jak mówi wcześniejszych doświadczeń to nie mówię wyłącznie rodzicielskich, ale bardzo często, ale wcześniejszych doświadczeń, które są nawarstwia nam zestawem różnych interakcji bardzo często powtarzanych tutaj też można się zastanawiać nad tym jak to się ma do wzorców przywiązania, których wcześniej tutaj nieraz rozmawialiśmy i pomóc temu pacjentowi zobaczyć np. co jest sposób wyjątkowy albo szczególne ofert obecne i rozumieć na czym powiedziałabym też nową metafora, ale sukces pewnego rodzaju nadmiarem to jest 1 strona co szczególnie obecne myślę, że to co jest ważne i do tego jest potrzebna druga osoba zobaczenie, czego nie ma czy dziś pewne rzeczy nie, występując na radnych tej racji, że pewne rzeczy są w ogóle, jakby nietknięte nieobecne przemilczanej tak tak, jakie mogą być rzeczy przykładowo np. pacjent w relacji z terapeutą w nie przeżywa żadnych wrogich uczuć vectra po tym, gdy jest na niego zły nie po trzeb nie nie przeżywa jakiś frustracji związanych z tym, że nie wiem terapeuci się zdarza coś zrobić co jest dla naruszających jakiegoś umowy np. zdarzą się spóźnić się pałac zastępca nie dbać co się albo nad silnym, dlaczego się nie odnieść albo sprawić, że pacjenci czuje nierozumiany no to wtedy spektrum możliwych reakcji międzyludzkiej mecz między ludźmi jest bardzo szerokie w niektórych przypadkach pewną powtarza pewnym powtarzalnym zjawiskiem będzie to, że np. czegoś nie będzie, o czym się w ogóle nie będzie mówiło, a szkoda będzie wyłącznie przyjemnie w obrębie relacji procesu terapeuta może jest wyłącznie przyjemnie po prostu jakoś to nie dowierza w nie ma to jest przykład tych przykładów i może jeszcze, bo dotyczy też przykład bardzo uproszczony tutaj trzeba było powołać się nam jakąś konkretną osobę, żeby o tym, rozmawiać nie tylko opowiadać o tym co się dzieje w ramach gabinetu, ale czy to jest coś co też występuje w innych relacjach czy jest czymś co się w określonych w konkurencjach w sposób szczególnie często powtarza, lecz czy można doszukiwać się jak źródło tak rzeczywiście we wcześniejszych doświadczeniach hal w takim sensie, że tak mam wspomnienie, że reagowałem tak i tak na coś co się działo w moim domu i w dalszym ciągu coś zrobiono, bo to jest szansa na rozpoznanie CCC trzeba wnieść niemniej, niemniej konieczne jest mówienie w ogóle jak im się metafizycznym językiem na ten temat tymczasem rozpoznanie tego co nas w jaki bardzo silny sposób aktywizuje emocjonalnie na nieświadomym poziomie i co nie ma szansy istnieć w takim no spektrum dostępnych zachowań interakcji tak dalej dla nas nowa też w gruncie rzeczy to co się nie pojawia jest też czymś co miało się nie pojawiać wcześniejszych relacjach to znaczy było czymś niechcianym czymś co mogło obyć się w jaki sposób zagrażające my i t d . i t d . to jest odpis pewnych założeń pewnej teorii, że tak to zdaniem psychoterapeutów z wewnętrznych wygląda to ja teraz wracam do tego pytanie, skąd to wiadomo, że tak jest wiadomo, że jest to zjawisko, które występuje szeroko w takim sensie, że nie tylko właśnie w relacji terapeutycznej czy coś takiego co nazywamy przeniesieniem pyta nie jest Oskarem od formy występowania w i o to jak się to przekłada na praktykę terapeutyczną pasz i FR my tu są badania, które pokazują np. psychologiczna pewna reakcja przeniesienia w określonych sytuacjach n p . takie badanie było robione na studentkach, które są mu bardzo wierzącym i osobami katoliczka mi Anny, które były eksponowane w podprogowych nam nic, a obraz na wizerunek Jana Pawła II, dla których to oczywiście to miało określone znaczenie funkcja następnie były konfrontowane z nasyconymi ich jakiś treści erotyczne te z tekstami mój Boże co za trafny, choć faktycznie świetny start ekipy w tempie jeśli odpad w łódzkich, a później jakieś złe po prostu zdrożnego obrazki erotyczna jak tak można w ogóle ludzie, gdzie wy macie sumienia naszego papieża zestawiać z takimi okropieństwa ami wstyd hańba mecze i to jest tylko 1 aspekt, bo oczywiście tutaj reakcji, ale nic, ale co było efektem tego zmierzamy do tego i oczywiście reakcją na to było to, że jak w tym większe poczucie jakiegoś dyskomfortu nasilanie się jakiś poczucie winy i t d. żyły w osobach, które były eksponowane latem w imprezie na 3 radnych z USA w pośpiechu, a w zaciszu epitet to jest też do naszych słuchaczy, jaki słuchaczy informacja, żeby przed np. z obejrzeniem jakiegoś filmu erotycznego nie kontaktowali się w żaden sposób, żeby wszyscy do ucha Jana Pawła II chętniej się go w tekstach biednego nie słuchali na 4 podwójne czas włączyć, bo to niestety powoduje późniejsze już nie mówię nawet, że nie wiem no przed wizytą w alkowie n p . żeby tego nie robić no bo to na pewno też wpływa destrukcyjnie na jakiej się nad przeniesieniem czytaj na papierze czeka na figurę rodzicielską wieś niestety ta może zmierzać zupełnie inna wizja mniej liczną załogę Melissa Leo PLL lot, a nie da warunkiem możliwości zadziałania tego, o czym mówisz jest to, żeby rzeczywiście cystern obiekt był obsadzony w jaki sposób to znaczy, że dla tych studentek, które są wierzące przywiązują do tego wakaty rzeczywiście jest postać, która napełni jakąś funkcję symboliczną takich bardzo się reakcji organizmu reaktywuje, jakiej się instancje superego gmina nie musi to być rozejrzy się nie stosuje we wszystkich ty jesteś taki przełom Warty wiesz, gdzie podaje przykład, bo to nie jest jakiś taki namacalny niemieckie poczucie, że to on Żyd poszukuje takich empirycznych dowodów i rzeczywiście to jest baza empiryczna zarysie wygląda koniec badań na temat badań na temat przeniesienia MMA trochę było zrobionych, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu nie jest to nie dostatecznym stopniu wyeksploatowane pewne rzeczy i pewne założenia charakterystyczne dla teorii psychoanalitycznej się z UE i okazały byłam znałem, że nie zawsze n p . tak silna jest, że nie zawsze jest potrzebna właśnie tak silna aktywacji w stosunku do terapeuty tego typu uczy się do tego, żeby np. coś przepracować bez pytania też o to co, ale myślę, że w tym, żeby nie mnie nie wylać dziecka z kąpielą to co jest ważne jednak w tym jest to, że tutaj aktywizujemy nie tylko obszar poznawczej dlatego ta jest istotny, więc tutaj Empire jej badania empiryczne też jest bardzo trudno nam wiek, ale rundę, ale niewątpliwie jak personalnym jest to coś co funkcjonuje w praktyce psychoterapii psychoanalitycznej przychody chemicznej co pełni kluczową rolę to on to nie jest tylko kwestia Basi tego aspektu poznawczego i tak, że np. rozpoznanych swoje wzorce z KO i chodzi o rozpoznanie pewnych wzorców w trakcie ich żywego doświadczonego Rd żywego doświadczenia w teraźniejszości, czyli że coś dzieje się ze mną aktualnie i coś mniej intensywnie pobudza emocjonalnie w obrębie tej relacji bądź innych relacji, które się toczą aktualnie w moim życiu i to jest przyczynek do tego, żeby w pewnym sensie na nie ze mną powiedz może próbować spojrzeć na te poziomu jedno to jest 1 z możliwych albo, żeby jakoś integrować rozumienie też i opowieść na temat tego, że moja emocjonalna reakcja jest nie podłączona pod pewną wiedzę konfiguracje i po to, właśnie powtarzalność coś co być może ja sam też w jaki sposób generuje na co jestem szczególnie uważnym na to też trochę może działać na zasadzie, ale też myślę, że złe pojęcie w tych akurat w tej rozmowie, ale mimo wszystko samo spełniającej się przepowiedni, czyli wychwytywanie po prostu takich takich momentów w ni nie wiemy jak to nazwać jest taki pasywności i poznawczej emocjonalnej ten wychodzi po prostu rodzaj autorefleksji, którą warto mieć przy okazji swoich różnych interakcji z innymi osobami na Ochocie o przyglądanie się także swoim reakcjom widzenie ich jakby w takim szerszym kontekście niż tylko kontekst ne tu i teraz z tego co właśnie w tym momencie się wydarza na in zwrócenie uwagi na to, że o być może sposób naszego funkcjonowania jakiś głębszy, że źródła, że nie tylko wynika z prostej reakcji na to co dookoła nas i co się właśnie aktualnie dzieje tylko także może mieć, jakby związek z pewnymi naszymi głębszy mi strukturami reagowania, że możemy to pewne role wchodzić nawet nie wiedząc o tym, powtarzać pewne wzorce nie wiedząc o tym, i t d. to się akurat wydaje bardzo bardzo ważną kwestią to znaczy, żeby właśnie w ten sposób patrzeć na te na te własne reakcje widzieć siebie też pewnej głębszej perspektywie to jest odpowiedź na te na tej sali przez, na którym powiedziałeś, że właśnie to jest wydobycie się wyłącznie z własnego umysłu i sposobu doświadczania i pewnych wzorców, które posiadamy mnie i która nie mniejszym lub większym stopniu rzutuje na neon nie nasze relacje z innymi ludźmi to jest właściwie uczenie się rozpoznawania tego, że tę sytuację w jakimś sensie są powtarzalne w jakimś sensie są różne inne, że mamy do czynienia z odrębnymi osobami, które mają też jakiś swój zestaw system odniesień reakcji emocjonalnych intencjonalność i t d . że to pomaga rozpoznawać właśnie różnice, gdzie się kończy jak zaczynasz ty i oczywiście to też bardzo trudno o prawdę obiektywną w ogóle nie wiadomo czy w obrębie relacji można czymś takim mówić, ale bardzo uruchamiana rozpoznawalności na czym ma patent nie tylko rozpoznawalność pewną wrażliwość na procesy Inter subiektywne, czyli na wzajemne oddziaływanie na siebie i wydaje mi się, że w sensie takiego dobrego cokolwiek to znaczy funkcjonowania psychicznego emocjonalnego czy jakiegokolwiek innego w ramach koegzystencji z ziemi i z innymi ludźmi to jest kluczowe no cóż po dziękujemy myślę, że jakoś żeśmy na rysowali talent ten temat tylko narysowaliśmy zresztą dużo przerw można dogadać się o tym, przez kilka godzin na każdy marzy też podkreślmy jeszcze raz i zostawmy państwa z tą konkluzją ja to raz jeszcze wypowie to ostrzeżenie, żeby broń Boże przed jej nie Sierant, a wynik z spotkania z osobami, na których państwu zależy na ich przed jakimiś w ogóle ekscytującym i planami związanymi z Inter akcjami cielesnym mi no Nieee wchodzić z kolei w żaden kontakt z 2, chociaż o jak twórczością naszego papieża, bo co na to badania nie kończy się to dobrze nie jest właścicielem wystarczy wizerunek no właśnie należą dziś w Niemczy w tej sytuacji np. randka podniecona pójściu na kremówki i już nie jest czymś niebezpiecznym, ale to znowu zależy, jaki się na przeniesienie tych zastrzeżeń jednak czy nie był bardzo żywa major w szykujemy Bartosz Dąbrowski te audycje wydawał, by do usłyszenia następnym prac dziękuję bardzo słusznych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA