REKLAMA

Ścigaj: "Mogło być gorzej". Koperty "tylko" dla 26 tysięcy weteranów

Analizy
Data emisji:
2019-02-21 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie mamy w analizach dotrzymujemy słowa, o ile tylko jest to możliwe w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, by w pewnej grupie kombatantów szczególnych weteranów dać prawo parkowania na kopertach tych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami rozmawialiśmy z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawialiśmy z przedstawicielem stowarzyszenia integracja, który jest Rozwiń » przeciwny temu pomysłowi, a w tym czasie w sejmie odbyły się aż 2 pod komisję 2 posiedzenia podkomisji zajmujących zajmujących się właśnie tym pomysłem tym projektem ustawy i z nami studio jest przewodnicząca sejmowej podkomisji ds. polityki społecznej pani poseł Agnieszka Ścigaj z Kukiz 15 dzień dobry dzień dobry witam serdecznie pokoju po 2 posiedzeniach podkomisji możemy już mógł przyjrzeć się temu co wypracowali posłowie na tym etapie ekipom z pierwotnym był taki oto członkowie korpusu weteranów dostają takie same uprawnienia do parkowania na kopertach jak osoby z niepełnosprawnościami, które mając orzeczenie o niepełnosprawności w i z jest to szczególna grupa kombatantów do MEN do wydarzeń z Poznania spieszącego szóstego roku w MIB już konkretnych kont konieczność jakiegoś orzecznictwa kierujący pojazdami z korpusu weteranów mają prawo parkować na kopertach po 2 posiedzeniach komisji jak ten pomysł przekształcił coś zmieniający pojazdami bądź osoba, która się opiekuje, czyli o ten kierowca tak jakby ktoś przewozi się z neonem niestety nic nie zmieniło wtyk jest w tej kwestii, czyli ta wersja została, dlaczego mówi pani niestety niestety, dlatego że pojawiło się na komisji dyskusję tak jak wspomniana przez panią reintegracja stowarzyszenia, ale też inne stowarzyszenia, które nadal protestują nadal by nie zgadzają się z tą wersją no bo to wynika z tego, że tak naprawdę cały czas tych kopert jest po prostu za mało w miastach i to jest taka walka o to, że na każdy następna grupa dołączana ani posiadająca tego realnego problemu w pewno będzie zabierała miejsce osobie, która tak naprawdę nie po nie może wyśle swojego samochodu na zwykłym wąskim miejscu parkingowym, a jak nie rozumie stanowisko nas samych kombatantów skoro mają możliwość prowadzenia samochodu mają możliwość poruszania się z niesprawnego, bo nie mają orzeczenia niepełnosprawności to dlaczego tak zależy im na parkowaniu na kopertach monety tuż po to, akurat ktoś potrafi sam samodzielnie prowadzi samochód to nie znaczy, że nie ma problemu z poruszaniem się, ale nie ma orzeczenia niepełnosprawność to jest rzeźnia tak o niepełnosprawności rzeczywiście my mówimy tu o grupie naprawdę bardzo starszych osób takich, które mają po 90 średnio lat i to rzeczywiście są oferowane samochody w no albo są pasażerami na dole seks już za akt z gminy prowadzi czyich ich po prostu podwozi tacę to odznaczenie wniosek rozszerzono tę grupę, bo Rzecznik Praw Obywatelskich po rozmowach z weteranami wnioskował o to, żeby to było tylko dla kierujących, a teraz to się poszerzyło, kto wnioskował nawet buty to te zapisy, który znalazł się w tym rządowym projekcie Alonso zawieszony, a nowością był przeniesiony z projektu senackiego wprost tak, że nie wiem, kto na komisji senackiej wnioskował natomiast od rozszerzenia lot był przeniesiony z komisji senackiej zwiastuje dobrze rozumie moment, gdy kierowca samochodu, który z osobą sprawną obok siedzącego jako pasażera weterana, w który też jest osobą sprawną ruchowo i oni mogą usta parkować na kopercie Lotos analogiczny zapis jak w stosunku do osób niepełnosprawnych, bo osoba niepełnosprawna sama może prowadzić swój pojazd może też przewidzieć, że posiada takie uprawnienia opiekuna graczy może ona nie wysiądzie z samochodu np. w miejscu wąskim, bo ma np. wózek albo o potrzebie więcej miejsca dla swojej mobilności, a ten ta para, którą opisałam może również zapakować na tradycyjnym miejscu tam nie ma też URE może rzeczywiście, bo tu nikt nie będzie weryfikował czy rzeczywiście kombatant rzeczy czy członek korpusu, bo tutaj trochę ta grupa zwą się jednak w le to jest ta osoba, która nie potrafi samodzielnie poruszać z założenia, uzasadniając poprawkę czyli, wkładając tą właśnie wersja uznali, że jeżeli ktoś ma 90 lat rzeczywiście tak naprawdę typu Top te problemy związane z poruszaniem się na sąd praktycznie bez wpisano fizjologię tak my to stąd się to wzięło mnie wziął się ten zapis mojej w trudno trudno nawet mamy mnóstwo 9 dziesięcioletnich o złą wolę SLD oraz Szwedzi są kombatantami, ale też mają kłopot z poruszaniem nie będą miały prawo do wychowania ich wypadku osoby z listy Metronu został potraktowany, ale też uprzywilejowanie z uwagi na zasługi swojego państwa inne konstytucyjne zapisy z Francji stąd zresztą było uzasadnienie wnioskodawcy zabrakło do nich odnieść poluzowała rygor Jezusa odmieniają przeczytam dla słuchaczy biorąc pod uwagę szczególne zasługi dla Polski tych obywateli, którzy walczyli o suwerenność niepodległość ojczyzny w oraz mając na względzie art. 19 konstytucji, który nakazuje specjalną opieką otacza weteranów w wnioskodawcę niniejszego projektu uznali, że przywilej w postaci korzystania z niektórych udogodnień w ruchu drogowym powinien przysługiwać wszystkim kombatantom w noc tyle tylko, że to nie jest przywilej dojazd w taką decyzję nie ma pracy środowisk osób niepełnosprawnych szczególnie tych z PSL z niepełnosprawnością ruchową, bo to rzeczywiście nie jest zatem przewidzieć jak niepełnosprawność ruchowa nie jest przywilejem także tych danych do pani trafiła do mnie trafiły ja osobiście Anny była za poprawkami składanymi przez posła piechotę poprawkami, które właśnie ograniczały czasowo to może karty i tak naprawdę Novo zrównoważonego osoby kombatant z osobami niepełnosprawnymi, czyli Cuprum taka sama droga przejścia oczywistego stwierdzenia niepełnosprawności ruchowej też obowiązywałaby środowiska kombatanckie to oni też mamy teraz mogą z tego skorzystać jeśli to jest kursantów jest on jest niepełnosprawny ruchowo to może przejść drogę orzeczniczą być może rozwiązanie obywatel jak każdy obywatel, ale być może rozwiązanie nie leży w zabieraniu o zerwaniu kopert Lenko korpusowi weteranów tylko w uproszczeniu ścieżki orzeczniczej, która jest koszmarna dok dokładniej w sejmie w zamrażarce leży projektują osobiście złożyła m. in. upraszcza to w taką drogę, która powoduje to, że osoba, która staje na komisji od razu i ma orzeczoną niepełnosprawność ruchową, czyli uprawnienia do karty parkingowej nie muszą składać kolejny wniosku nie musi czekać 1,5 miesiąca składać dodatkowych opłat tylko z urzędu otrzymuje tę kartę wi -fi w zamrażarce, ale zaniżony koperty dla osób sprawnych ruchowo są procedowane w gdy jedno dla kombatantów tak, bo to jest 1 ustawy tam jest kilka wątków kilka różnych przywilejów uprawnień porządkujący trochę to polityka wobec innych tylko kombatantów jest to rzeczywiście przepracowane przepracowane prawdopodobnie następne posiedzenie Sejmu trafi do nas pod obrady komisji rodziny polityki społecznej i pewnie będzie już głosowane tak myślę tak jest plan, dlatego że tam jest w kilka lat wydawać świadczeń pieniężnych, które mają być wypłacone również w momencie podjeżdżały ustawy, więc kombatanci doczekają się też nie będzie długi czas, kiedy ustawa wejdzie w życie aktu głosował dzisiaj za tym jest tym projektem zaporą poprawkami z posłanki rozruchy w szwedzkiej i UE przeciw pomysłom po posła piechoty w to znaczy my mamy przecież wpły w pomysłu posła piechoty głosowali, bo posłowie z prawa sprawiedliwości, ale ja osobiście też nie było przeci w poprawce pani Kosecki, bo w całej tej sytuacji w obecności środowisk kombatanckich stała się naprawdę osób, których należy się ogromny szacunek ja mam to wielki szacunek dla tych osób w inny tytuł trudno jest jakby dym w nie wiem a w jaki sposób to powiedzieć, ale myślę, że pani redaktor wyczuwa to, że dla mnie w tej chwili jesteś trudno, żeby robić taką kalkulację i jakby używa go w przypadku, gdy padają takie mocne argumenty emocjonalne i merytoryczna tak, bo to, chyba że taki sposób róże żeby, głosując przeciwko tej poprawce w retoryce w opinii publicznej mogłoby się dobrze jesteśmy też, że RAŚ poseł jest przeciwko, a ich jak bliscy uhonorować środowiska weteranów kombatantów no ale zanim zrobi MF odetchnęli z po prostu w stylu wygra przegra w swych emocjonalna chciałbym jeszcze raz dokładnie sprawdzono idealnie zna, ale Ross Williams rolą posła jest nie tylko prowadzić politykę, ale również uchwalać prawo to jest ważniejsza nawet funkcja niż uprawianie polityki i od całej rodzinie komina jeśli chodzi o w ogóle rozwiązania wobec osób niepełno spraw, ale wrażenie, że ludzie starali się, że oddają państwo w koperty, które strych i tak ciężko skorzystać o tym, zresztą niepełnosprawni bez przerwy mówią, że są zastawione ziem ledwo co odzyskali je z rąk tych wszystkich, którzy bezprawnie korzystali z Les z kart parkingowych, a teraz oto kolejna grupa, bo nie tylko sami weterani, ale ich rodziny, ale zawsze nie da zrobić rodzina nie może sama musi przywozić teraz także tych uprawnień nawet o nich pamięta pani co się działo w latach jak wyjaśnia mama odbierała, bo to właśnie mamy wysoki, bo jest to wątpliwości to jest ta wątpliwość, która nawet w przypadku, kiedy karty pojawią się w niej znajdą się ze sklepiku tak czy będzie można przez służby podkreśla weryfikować w to obawiamy się, że taka faktura będzie wydawana dla kombatantów niestety tak weryfikowalne nie będzie, czyli będzie można zweryfikować czy dalej uprawnienie przysługuje, w czym na poważnie mówiąc czy organ nadzorujący zmarła tak w natomiast wypowiedź szefa urzędu kombatantów była taka, że tak naprawdę argumentacja, że tych osób z tak niewiele, bo z 26  000 w Polsce często rzeczywiście jest niewielka grupa w, że to po tym, gdy jest pod kontrolą samego urzędu, jeżeli rząd będzie wydawał to z automatu wie też, która osoba umiera tak czy takie osoby nie ma w jest też obowiązek zwrócenia uprawnienie, jeżeli osoba umiera fale z 1 strony do wyegzekwowania zdobędzie też uregulowane, jakby to też do mnie przemawia to będzie żużlowa do rozporządzenia wzór legitymacji karta będą uregulowane w rozporządzeniach zwracali na to uwagę właśnie czysto merytoryczne, że może warto jest właśnie rozważyć taką opcję, żeby to było jednak wydawane czasowo, czyli że mimo wszystko po 5 latach takie uprawnienie wygasa, ale co to znaczy, że odmowa to opozycja wpadła w oczywisty ta dyskusja czy będzie tej komisji ja widziałam, że posłowie prawa sprawiedliwości podjęli ten temat pan minister też się zastanawiać czy nie jest to rzeczywiście tych rozwiązań, żeby wprowadzić to czasowe inne ograniczenia, bo wtedy taka legitymacja za szybą tak to będzie jasne w BYD będzie traciła ważność służby nie będą musiały nic innego robić, bo wprawdzie ważność to jest jakiś uzasadnienie będzie zapobiegać nadużywaniu przez nową rodzinę raz w trakcie szlak koniec końców starych zostajemy z sytuacji, w której z koperty i większych przestrzeni parkingowych będą mogli korzystać ci, którzy tej koperty nie potrzebują dziś tak pani redaktor, ale prawdopodobnie patrząc na statystykę patrząc, jaki stan wałów psy chorobowe osób o nazwie Kudła Kołodziej dziesiątego roku życia zakładam, że z tych 26  000 wydaje mi się, że jak to będzie dotyczyło 10  000 osób w całej Polsce co średnio patrząc w różnych miejscowościach to będą 23 osoby na 1 000 000 zł tak nie naliczy wtedy przyjaznych relacji tłumaczył, że gros tych osób mieszka w dużych miastach i to nie będzie przyp red nie będzie proste, żeby zachować dla osób z niepełnosprawnościami ten zasób kopert, w których one korzystają było cytowane dziś na podkomisji, jakie są doświadczenia osób z niepełnosprawnościami jeśli chodzi o dostępność in kopert i to zostało zupełnie zignorowany przez posłów niż duże opóźnienie od dnia odniósł, ale przed zmianą było odnosiliśmy się i odnosi się posłowie osobiście też odnosiła do tego, bo to jest w gdy to jest argument tak rozebrany został zignorowany ten argument no w nocy podkomisji rzeczywiście zignorowany został tu się to miało wydźwięk w głosowaniu tak, bo rzeczywiście był przepadła poprawka daleko idące na posła piechoty, która mnie, bo ograniczała, czyli sprowadzała też jak do podstawowego poziomu orzekania wszystkie te również kombatantom tak, żeby byli orzekanie o niepełnosprawności natomiast normą są jeszcze inne rozwiązania myśmy rozmawiali dyskutowali też znana z panem ministrem, że przecież można np. wprowadzić na 0 urzędu, żeby tego bata nie musiał się stare zużyte to przykład z urzędu w Puszczy na komisji albo, że to urząd kombatantów mógł poważnie wzrosnąć jeszcze po stronie ścieżki tak, żeby w albo z, żeby to rodzina muszę mogła przyjść dziś tytuł, kto jest kombatantem mogła się postarać 1 kartę parkingową no to jest etapie rozwiązanie mnie już ministerialnych takich wykonawczych aktów, czyli ministerstwa, bo to jest możliwe zrobiono przy tym kształcie ustawy jest możliwe, że w urząd czy minister pracy polityki rodziny wspólnie z rządem kombatantów doprecyzują rozporządzenia tak jak jest to zapisane w ustawie, bo grozi czy ta będzie rozporządzeniami uregulowane np. tygodniowych wypełniaczy polega jeśli argument jest bardzo racjonalny z koperty powinny mieć Gazy, którzy korzystają z wózków, którzy korzystają z różnego rodzaju form wspomagania przy poruszaniu się, a nawet koperty zostają również łupków, a udostępnione innym weteranom to potem zamknięcie tego systemu pod wpływem racjonalnych argumentów np. nie chce niech tutaj ktoś panuje nad tym nad wydawaniem kart też może się nie udać, dlatego że argumenty racjonalne wobec tej dyskusji jak widać nie mają siły przebicia w trudno mieć wiarę w to, że to zostanie zorganizowany został, gdy sprawa koperty z już o tym rozmawiamy to też jest także rzeczywiście za chwilę pojawi się problem ich uwydatnić też tych kopert może być rzeczywiście za mało, bo proszę zwrócić uwagę z jeszcze 1 grupa bardzo poszkodowana troszkę nie może korzystać z tych uprawnień podczas reformy, więc się pojawi w bo w orzeczeniu można wpisać się tylko 2 typy niepełnosprawności są osoby, które mają trzecie tych niepełnosprawności również łączny nie mogę i test niepełnosprawność ruchowa i np. w nie mogły starać o kartę parkingową osobiście znam też takie osoby między MF wydaje mi się, że na komisji tak dobry pomysł dobry pomysł ze stowarzyszeń ze stowarzyszenia integracji, żeby rzeczywiście skierować myślę, że jako przewodniczący komisji zrobię taki apel do związku miast polskich szyby w MF popyt, pozwalając na to, żeby rzeczywiście kombatanci jak osoby niepełnosprawne w biały dodatkową możliwość ewentualnie skorzystamy z miejsca, gdy będzie to możliwe parkingowa bezpłatnie nie tylko z kopertą w takt, czyli rozszerzenia tego jest uprawniona do rzeczywiście będzie w gestii samorządów w niektórych samorządach tak jest w, a w niektórych nie ma tak tak można, więc na ile w kwestiach kosztu, dlatego że bardzo wiele osób parkuje na kopertach, bo to są to jedyny, który nagle się tak dostępnej puste i tak czekają dość kusząca, żeby zająć niebieski Kwadrat bez myślenia o tym komu właśnie uniemożliwiono dotarcie do lekarza sklepu szkoły albo o pracę na czas przykra rzeczywiście, że to wszystko tak z ustawą, która jak widać rzeczywiście dużo różnych wątpliwości nie do końca wszystko da się uregulować duży zysk z takiego człowieka rasy busy nie są w stanie wyobrazić, że ktoś może zaparkować na kopercie nie być problemu z poruszaniem, ale niestety to jest tak wiele drzew ile lat oto integracja walczyła już tak naprawdę wysokość mandatu widzi punktował punkty karne przemówiły w dużej części rzeczywiście stało to ograniczone wpadają teraz w sejmie posłowie odwracają ten porządek, ale wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale będziemy śledzić golf nasz projekt ustawy trafia na komisje i wtedy bez mocnych wrażeń, bo muzeum Witolda z lodu do wszystkich kombatantów wody jest 260  000 w ramach 26  000 mogło być gorzej mówi Agnieszka Ścigaj posłanka Kukiz 15 przewodnicząca sejmowej podkomisji ds. polityki społecznej dziękuję za spotkanie z Francji koleinach następnego etapu tej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA