REKLAMA

Jak Izrael wykorzystuje konflikt z Polską w kampanii wyborczej?

Połączenie
Data emisji:
2019-02-22 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie tych roślin i Czcibor 1425 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studio dr Agnieszka Bryc z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dzień dobry dzień dobrych my spadliśmy z Chin Czech w sidła kampanii wyborczej izraelskiej bardziej niż oni z naszą tak zdecydowanie co znaczy to co w tym momencie dzieje się w Izraelu to jest absolutnie rozgrywanie tematu polskiej w czy nawet takie powiedziałbym pokazywanie im jak jak dalece można się posunąć sprawę na Rozwiń » wykorzystywaniu partnera w celach politycznych absolutny to jest nowość łączy tak zawsze było ono ktoś dawał wykorzystywać ten był wykorzystywany na nie łudźmy się premier Netanjahu jest ich już nieraz powtarzam takiego się, że zwierzęciem politycznym o niezwykłym instynkcie podział był w tym gąszczu ne polityki, jeżeli mamy partnerów, którzy z 1 strony są dosyć słabiej są mniej profesjonalni tekturę tak najnormalniej w świecie chyba znacznie bardziej zależą albo inaczej uzależnieni są od przyjaciół na i Izraela, czyli od Stanów zjednoczonych no to nie dziwmy się, że będą wykorzystywani nie dziwmy się, że strona Polska tak naprawdę poprzez inne szczyt warszawski zrobiła kampanię wyborczą premier wini en premierowi Netanjahu i jeżeli my się leją ruszamy Noto ryby trzeba spojrzeć też coś co w co stoi gdzieś tam w tle czyli dlaczego daliśmy się wykorzystać jako instrument naboi ewidentnie na szczyt służyły pokazaniu całemu światu przede wszystkim pokazaniu Izraelczykom, że premier Netanjahu jestem przywódcą, który w takim stanie po pierwsze, doprowadzi do czegoś takiego, że państwa arabskie siadają przed tym samym stole my z przywódcą państwa żydowskiego Techtrans i 2, że od dnia upływu ich w konsekwencji później ne go można pouczać nawet te państwa, które są z nami w znaną na zasadzie atutem przy ujemnym przytaczał logiką myślenia premiera i Netanjahu z nami Sojuszu jednocześnie jestem w stanie ich Anny skrytykować oficjalnie i pokazać, że jest ona wciąż są antysemickie, a na państwie zrobić sobie nie pozwoli na to, żeby jakiekolwiek państwo oskarżono o antysemityzm nie pouczał Izrael jak w punktach jak dbać o pamięć historyczną i o to poszło tak między nimi cała, by cała awantura metoda na zrobiliśmy naprawdę całą masę prezentów to czas zacząć się do ustawy o IPN-ie, która była tym momentem, kiedy udało się skonstruować ten zarzut tak naprawdę powiedzieć proszę tu są antysemici zawsze nimi byli zawsze nimi będą to właśnie wtedy można gadać, że wysłali też z mlekiem matki i t d. to nie oznacza premię na wynik jest na tyle inteligentny, że on tego w sam nie powiedział, żeby uniknąć takiej awantury na najwyższym szczeblu dyplomatycznym zrobił to z Legią 0 Izrael Katz jego aktualny minister spraw zagranicznych pamiętajmy, że z ministrów spraw zagranicznych łącznie z moim ulubionym lider manem to niebyła i wykwintnie dyplomacji najsłabszą taką dyplom w rządzie izraelskim zawsze taka spraw zagranicznych, bo sprawy zagraniczne uzależnione są od spraw wewnętrznych, a te z kolei kształtowana przez poligon bezpieczeństwa, więc nikomu nie zależy w Tel Awiwie Jerozolimie na tym, żeby znowu ktoś inny czy to dużo dalej ramówek nigdy nie będzie Tatarzy byli bywał na ruchliwe zwane działania ministra spraw zagranicznych z RMF FM był, więc tak to wygląda i my wszyscy faktycznie był popadliśmy w taką pułapkę, czyli daliśmy się wciągnąć po raz kolejny, gdyby nie wyciągnęliśmy wniosków staliśmy się częścią wojny wewnątrz politycznej w samym Izraelu ci ponosimy tego konsekwencje, jeżeli ktoś naiwnie liczy, że na premier Netanjahu, a auto albo jego minister spra w zagranicznych przeproszą za mała, by te krzywdzące słowa to można, by powiedzieć, że czujesz, jakby toniemy w naiwności to, że nigdy dotąd nie ma nic wspólnego zmyśleniem realistycznym, jeżeli mamy do czynienia z kampanią wyborczą, która doprowadzi do takiej sytuacji dzisiejszy premier Netanjahu kilka dni temu zrezygnował z wyjazdu do Moskwy, ponieważ za 3 SA, że zaczęło być zbyt gorąco na nas na scenie politycznej znaczy to się naprawdę zaczął takie ruchy, które zagroziły, by w przyszłości innych wynikowi wyborczemu Likudu i jego sojuszników, więc premier Netanjahu zrezygnować to tak nie zostało dosyć humorystycznie przedstawione w mediach izraelskich z wizyty u zupełnie nieistotnego metry prezydenta Putina, ponieważ wewnętrzne sprawy wyborcze były ważniejsza trzeba było zostać w domu i doprowadzić do zjednoczenia takich 2 frakcji ekstremistycznych powiedziałabym na czym się także premier Netanjahu na o dna na razie na kolejną krytykę, ale jeżeli mówimy cały czas w odniesieniu do Polski, ale to my mieliśmy szansę my nie tyle na to, żeby trochę popsuć wszystkie sukcesy przedwyborcze na premiera Netanjahu, wycofując się z zaszczytu nie wyższych irackiego organizowanego Czyżby w organizowanego w wirze Jerozolimie my nie możemy dziś do pewnego stopnia to się też stronie polskiej udało mu talentem do pewnego stopnia w, ponieważ natychmiast Annę można, by się, że strona izraelska była na tyle Przemyśl na sprytna i przewidująca, że nie dopuściła do klęski takiej zbiorowej wizerunkowej ogłaszając, że szczyci się odbędzie w drugiej połowie roku tak, czyli dzisiaj nie do końca, czyli my traktujemy traktujemy to spotkanie bilateralne nie i co więcej premier na to niech udowodnią, że nie ma żadnej lojalności takiej Solidarności w gronie państw Europy Środkowej, czyli można nawet polską wykluczyć, ale sojusznicy Polski z Europy Środkowej i tak do nas przyjadą, ponieważ interesy są wrażliwe dwustronne ważniejsza aktywność niesamowite, bo to wieś można żyć tak, że Izrael Beniamin Netanjahu dowódcy sił w kwestii zostały z udowadniamy w Chan to on rzucił w twarz tak ważny test po raz kolejny to samo co znaczy to ewidentne nie ma co tego Wyszehradu przywoływać, bo to jest po prostu fikcja to jest fikcją zawsze była fikcją natomiast dla Netanjahu jest to świetny instrument, pokazując my kilka rzeczy po pierwsze, że Unię Europejską można rozgrywać poprzez rozbijanie i od środka, czyli konsolidowanie wokół siebie, czyli przyciąganie do siebie tych państw, które mają podobne problemy albo w ogóle mają problemy z tą centralą w Brukseli, ale inne i to jest to, że ich dobrobyt Netanjahu pokazuje, że zobaczycie tutaj mamy pro palestyńską całą część zachodnią mamy jednocześnie to państwo z Europy Środkowej, która podzielają nasz punkt widzenia i tutaj się sam naraża chwalą sobie z tego, iż zdaje sprawy sobie całkiem dobrze z tym radzi naraża się na absolutną krytyką, która nas, zwłaszcza u swych z lewej strony sceny politycznej w Izraelu Nelly, która mówi Tomek państwa Europy Środkowej zbliżają się do Izraela, ponieważ łączy je po pierwsza w inne autorytarny styl rządów na inne niechęć w stosunku do zagranicy niechęć w stosunku do wartości liberalnych i niechęć w stosunku do w ogóle wartości takich wolnościowych my, więc to zbliża i państwo tak jak Polska na Węgry to przede wszystkim jesteśmy tej wskazywani na nas na równi z Węgrami my i to nie jest przypadek to jest takiej taktyki, by podzielamy podzielamy ten sam mój światopogląd, a jednocześnie, jakby premier Netanjahu kompletnie nie ma problemu z tym, że nawet tak Węgry, jaki Polska oskarżone są antysemityzm ma jednocześnie, kiedy trzeba inne kryjąc czy nie dopuszcza do wielkiej krytyki w stosunku do Urbana, a z drugiej strony np. w czerwcu pamiętamy tą słynną deklarację prawda którą, jakby nie było promowały firmową Netanjahu, który kompletnie dziś nie ma znaczenia, bo się okazało, że jeżeli doszło do wypowiedzi ministra Kapsa to strona izraelska natychmiast Impel z godziny na godzinę przywróciła stan na naszej wojny polsko izraelskiej właśnie z UE ze stycznia i lutego, jakby w ogóle nie miało miejsca na podpisanie tej deklaracji, więc my nie potrafimy rozmawiać z Izraelem problem mamy w ogóle ze zrozumieniem tego jak się prowadzi politykę na bliskim Wschodzie nie rozumiemy tego, że neon dla Izraela państwem bylibyśmy wartościowym, czyli takim, którego nie warto go Leon rozgrywa się używać bardziej uderzające, że pani marszałek obrażać w brudnej wojny oczywiście inne wtedy, kiedy bylibyśmy chętny pożyteczni, ponieważ mielibyśmy przyłożenie n p . na te struktury, które są ważne dla Izraela, czyli patrz Unia Europejska, jeżeli my sami, gdy opisaliśmy spisaliśmy się z tego mój klient głównego centrum zarządzania Unią Europejską sami się dystansuje wobec tego co się dzieje w Brukseli to nie dziwmy się, że partnerzy oceniają nasze możliwości oddziaływania na Unię Europejską jako bliski zeru, bo to jest to co na to co mówisz to właściwy jest taki przykry dowód na to, że my nie wiemy, że jesteśmy nie wiemy kim jesteś my nie wiemy, gdyż nie leżymy jako kraj, jakie są nasze możliwości debaty to jest po prostu niedostatek analizy niedostatek zrozumienia do tej sytuacji geopolitycznej, w której Polska jest to prawdą, bo żal, że nam się wydaje, że my przez zbliżenie do Stanów zjednoczonych będziemy co ważniejszym sojusznikiem Rosji niż Izraelczycy my głupi po prostu nie notes niż percepcja jest taka niezrozumienie rzeczywistości międzynarodowej i teraz ja mogę mieć pretensje do z 1 strony nie patrzmy kolegów dyplomatów, którzy dzisiaj zajmują obecne średnie czy nieco wyższe inne pozycje w MSZ Czech, ale mam pretensje do tego, że oni są uzależnieni od decyzji politycznych, które są nietrafne z UE, ponieważ wynikowej wynikają z kalkulacji wewnątrz polityczne czy nasza polityka zagraniczna uzależniona od polityki partyjnej i dlatego robimy takie dramatyczne błędy na arenie międzynarodowej, ponieważ nie udało, o czym mówi Maciej polityka zagraniczna straciła swoją podmiotowość i efekt jest taki, że cokolwiek się nie dzieje na arenie międzynarodowej z naszej strony jest to wynik polityki, czyli gry wewnętrznej, a to jest błędne, gdyż prowadzi do dna do rujnowania z 1 strony i pozycji takiej naszej naprawdę już dosyć ciężko wypracowanej in z wypracowanego pewnego prestiżu na arenie międzynarodowej, bo to nie było także my zawsze byliśmy na bardzo słabi no był potrafiliśmy osiągać pewne sukcesy i pewnych rzeczy, gdy Donald do pewnych rzeczy nie dopuszcza, więc z samymi dyplomatami nie jest źle najgorzej z zarządzaniem politycznym samą samym resortem ma także tym, że minister Czaputowicz został po prostu inne niż z bliska Naval w tym RO zwiozą mnie zazdrosną gumy z własną lub ubezwłasnowolnionego z tym nie ma żadnego przełożenia na kształtowanie czy w ogóle na prowadzenie polityki zagranicznej w ni no i to gesty i gdyby to rodzi pewne konsekwencje żona mu wszyscy robią na politykę zagraniczną łącznie z innymi ministerstwami włącznie radny z ambasadami na zewnątrz, więc to jest taki stan, który jak np. widziałam w w Rosji w połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy prezydent swoje dane ministerstwa i inne swoje MSZ swoich tak naprawdę każdy, kto mógł robić politykę zagraniczną dziś mamy chyba mamy podobną fazę snu w Polsce w dziękuję bardzo dr Agnieszka Bryc z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była ze mną studiują w 1437 program realizowało Krzysztofa Woźniaka przygotowała Anna Piekutowska i po raz ostatni dzisiaj Elżbieta Gajewska najlepsza wydawca z jakimi kiedykolwiek miałem okazję pracować z tą bardzo smutny dla mnie, że w gruncie rzeczy załoga nie będzie realizował programu będzie wydawał poranek chcę powiedzieć państwu, że jeżeli ktoś z państwa lub połączenie to w 50 % co najmniej drugi pracoholik prawda nie znamy tylko powiedzieć, że tak Olga mam nadzieję, że jestem pewna, że nie będzie równie doskonałą realizator koło ne, a druga w czynią cuda czynią przepraszam, ale mogę powiedzieć, że trzeba pogratulować Frankowi, że mu udziałem Kuby jak to zrobiłeś knedliki Hodge, a ja lali nas duże wzmocnienie granicy zrobi kiedyś z 50 dlatego tworzymy archiwa wszystko stanie się jasne wtedy bowiem prawd dzisiaj już w mojej salsy ją w PE 1438 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA