REKLAMA

Przepisy drogowe od deski do deski. Piesi na przejściach dla pieszych.

Skołowani
Data emisji:
2019-02-23 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:19 min.
Udostępnij:

Wiele wątpliwości po wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury. Czy przepisy regulujące pierwszeństwo pieszych na przejściach dla pieszych są źle zapisane i należy je zmienić?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Krzysztof Woźniak przed mikrofonem audycje skołowani dzisiaj drodzy państwo wracamy do takiego małego cyklom przepisy drogowe od deski do greckich studio Adam Jasiński ekspert prawa ruchu drogowego dzień dobry panie Adamie i dobre tak sobie kiedyś założyliśmy, że będziemy przerabiać wszystkie przepisy drogowe po kolei czyli, zaczynając od art. 1 ustawy o ruchu drogowym idąc przez kolejne artykuły wszystko omówimy na w poprzednim odcinku zaczęliśmy omawiać art. 2, który Rozwiń » jest 1 wielką bazą definicji przeróżnych zjawisk na drodze zarówno czym jest droga jezdnia i t d. czy są uczestnicy ruchu drogowego zatrzymaliśmy się w pewnym miejscu kilka punktów udało nam się zrealizować mieliśmy zamiar dzisiaj kontynuować no ale jednak niedawno miało miejsce takie zdarzenie Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował wystąpienie do ministra infrastruktury, w którym prosi ministra o ponowną analizę możliwości zmian przepisów w zakresie pierwszeństwa pieszych przed przejściami dla pieszych na przejściach dla pieszych obecnie w przepisach pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami w momencie, kiedy już znajdzie się na przejściu dla pieszych chodzi o o te przejścia, gdzie ruch nie jest jakoś kierowany sygnalizacją świetlną albo przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem i znana sprawa bardzo ciekawe wystąpienie, które ma kilka elementów wartych uwagi Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu opisuje całą sytuacje uznaje, że jest potrzeba potrzeba wystąpienie jeszcze jest raz przeanalizowania tych przepisów pierwsze pytanie czy w ogóle Rzecznik Praw Obywatelskich dobrze, że się zajmuje taką sprawą bardzo duże i koniec bardzo dobrze Rzecznik Praw Obywatelskich jest ostoją praworządności wie pan pytam, dlatego że oczywiście wybuchła znowu debata na ten temat i pojawiał się takie głosy, że Rzecznik Praw Obywatelskich to staje po stronie tylko jakiś tam garstki wybranych osób w tym wypadku i 1 z uczestników ruchu drogowego, że nie powinien tym się robić, bo jest przecież rzecznikiem wszystkich obywateli innych bardzo dobrze, ale to nie jest wcale tak, że tutaj trzyma się interesy pieszych, bo przecież ten człowiek, który dzisiaj jest pierwszym jutro jest kierującym jest tak naprawdę te nasze role to się zmieniają i ja jestem jak najbardziej, a poza tym, nawet jeżeli występuje 99 % w 109 % jako kierujący to przecież też mi zależy na tym, żeby uczestnicy ruchu drogowego w piesi byli bezpieczni, dlatego że no nie chciałbym uczestniczyć w wypadku drogowym, gdzie pieszy wyjdzie mi bezpośrednio przed maski jak najbardziej jest za 3 i słusznie, że podział to bardzo słusznie patrząc na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich opisuje tak jak powiedziałem całą sytuację jak to jest obecnie obowiązujących przepisach mówi również, że całą sytuację wokół przejść dla pieszych nie tylko są zapisane to zachowanie w sprawie ruchu drogowym, ale także w rozporządzeniu o znakach i sygnałach, gdzie przy opisie znaku do 6, czyli przejścia dla pieszych jest informacja, że kierujący pojazdem musi zwolnić tak, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo pierwszego znajdującego się na przejściu dla pieszych lub wschodzącego uznanie z tym, że to są zapisy rozporządzenia notatki tu rzeczywiście są problemy teraz pytanie, bo orzecznik, mówi że dyspozycja nie daje możliwości w rozporządzeniu określenie zachowań uczestników ruchu drogowego rozporządzenie ma tylko określać rozporządzenie o znakach i sygnałach co oznaczają dane znaki drogowe wbre w faktom tutaj jest tutaj jak bardzo sobie Rzecznika Praw Obywatelskich w cenie to tutaj pozwolę się z rzecznikiem nie zgodzić się wart jest mamy art. 7 w ustawie prawo ruchu drogowym, czyli tzw. delegację ustawową, w której określa się co o tym, prawodawca niższego rzędu aktu wykonawczego czyli, czyli minister może w tym rozporządzeniu i jakich zasadach określić i w art. 7 ustawy prawo ruchu drogowym jest mowa o tym, że rozporządzenie ma określić dokładnie zacytuję, żeby nie być gołosłownym minister określi w drodze rozporządzenia znaki sygnały obowiązujące w ruchu drogowym ich znaczenie i zakres obowiązywania ich znaczenie i zakazano używania czy tak naprawdę znaczenie znaków drogowych w wielu przypadkach jest określona w ten sposób, że de facto określa sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego po minięciu takiego znaku prawda, jeżeli zakaz zatrzymywania się na to de facto ten znak mówi uczestnik ruchu drogowego ma się tak zachować się tam nie zatrzymywać no ale z drugiej strony niejednokrotnie przecież Ministerstwo Transportu szeroko rozumiane niezależnie, której kadencji dawało do zrozumienia, że jednak rozporządzenie nie powinno być takiej sytuacji, że określa się zachowaniu uczestników to trzeba zrobić w ustawie prawo o ruchu drogowym ja bym tutaj akurat nie widziałbym większego problemu coraz większym problemem widział powiedziałbym w kulturze legislacyjnej w poziomie legislacyjnym i teraz mamy tutaj w obecnym stanie prawnym taką oto sytuację, że w ustawie prawo ruchu drogowym w artykułach tam 1326 jest określone z 1 strony, a trzynasty jest powiedziane co, jakie obowiązki uprawnienia ma ten pierwszy, a z drugiej 26 jest powiedziane to adresatem jest kierujący jak się to przeczytać można dojść do takiego wniosku potem jest mowa o tym, że, że w 2006 . że ten rzecz, że ten pierwszy będący na przejściu ma pierwszeństwo czy ich można dojść do takiego wniosku, a contrario, że pieszy, który jeszcze nie wszedł na przejście pierwszej stronie ma tak jest jeszcze zapis bardzo ważne, że zabrania się pieszemu wchodzenia do ABS radio i czasie jadący pojazd, a tutaj i tutaj istotą wszystkich przepisów nie tylko prawo ruchu drogowym każdego kodeksu każdej ustawy każdego rozporządzenia istotą jest to, aby adresaci tych przepisów czy ludzie to są uczestnicy ruchu drogowego mieli te przepisy podane w sposób klarowny jasny jak to się mówi na tacy, żeby Kowalski otworzył sobie w Dz. U. przeczytał i wiedział, jakie on ma obowiązki, a jakich obowiązków nie ma czego muszą robić wolno, czego nie wolno, a to w tych w tej w tym przypadku mamy sytuację taką, że ten Kowalski otwierają widok, a dochodzi do wniosku takiego może jednak tylko wówczas, kiedy on już jest na przejściu to ma pierwszeństwo, jeżeli jeszcze nie było huk, bo chodzi tu pierwszeństwa nie ma faktycznie prawodawca myślę, że z 1006 . roku, kiedy procedowano była to ustawa ten przepis art. 26 i w tym wtedy w tym procesie legislacyjnym akurat nie uczestniczyłem, ale domyślam się, że ktoś przeoczył tutaj ten wątek, dlatego że jak się popatrzy w konwencję wiedeńską o ruchu drogowym to w konwencji powiedziane, że trzeba ustąpić pierwszeństwa nie tylko temu, który już jest na przejściu pieszemu, ale temu który, choć i myślę, że prawodawca zorientował się, że w ustawie tego zabrakło 2 i cóż zrobić jak to naprawić proces legislacyjny jest procesem skomplikowanym jeśli chodzi o ustawę o długu w halowym jest łatwiej zdecydowanie co zrobić, jeżeli jest taka możliwość poprzez rozporządzenie jest 1 podpis ministra bez wszystkich jej i innych korowodów, więc po prostu w rozporządzeniu w sprawie znaków sygnałów drogowych przy okazji opisywania znaku przejścia dla pieszych powiedziano napisano, że konwencja wiedeńska bardzo ważny dokument jednak przecież tam jest zapis, że kraje członkowskie, czyli sygnatariusze mogą jednak przy okazji właśnie tych przepisów odnośnie pieszych na przejściach dla pieszych jakoś mocniej unormować te kwestie pierwszeństwa, a jest taki przecież ta nagroda w i teoretycznie zgodnie z tym przepisem na to zrobiliśmy byliśmy taką możliwość, więc to zrobić no ale to 2 i łamanie redaktorze to jest inaczej hali targowej tylko skończy 2 tam tam jest de facto zapis, że kierujący pojazdem musi taką zachować prędkość, żeby nie narażać tego pierwszego, który i tam jest użyte de facto już od, a Bałtyk ius, czyli tak jak po czterdziesty siódmy odpowiednik to podobno tak rząd wprowadza duże z rozporządzenia tak, by się z rozporządzenia tak w i 2 właśnie w rozporządzeniu też nie ma nic na temat ustąpienia pierwszeństwa jako takiego tylko, że trzeba zwolnić tak, żeby nie narazić go na niebezpieczeństwo pieszego, który jest na przejściu dla pieszych albo za nie zamierza ona na to przejście wejść konstrukcja sama konstrukcja umów międzynarodowych jest jest skomplikowana i odbiega powiedzmy od tych naszych spółek, a to z kolei, ale i w ustawie co konwencji wiedeńskiej ruchu drogowym mamy 2 rodzaje przepisów w ogóle konwencja ma charakter taki, że ona, że to jest akt skierowany generalnie adresatem tego jest państwo nie jest powiedziane to wprost żałuję, że obywatel kierujący tylko generalnie państwo, czyli tak naprawdę w wówczas jak, gdybyśmy przez pryzmat prawa traktatów popatrzyli NATO to państwo ma takie uregulowania krajowe stworzyć nawet te uregulowania krajowe niebyły sprzeczne z konwencją i konwencji mamy 2 rodzaje przepisów Elkopu podzielił tak jak jest tam były ius cogens do dyspozycji mam przepis sztywno i takie lata to znaczy w pewnych przypadkach jest to jest przepis który, który nie pozwala na to, żeby wprawie krajowym unormować inaczej tak przepisy sztywne, a drugiego są te elastyczne, że państwa strony mogą do określić to mogą określić tomografię osusza bagna mu to jeszcze właśnie tej kwestii no nie, dlatego że w przypadku pieszych jest w konwencji powiedziała, że grzechy chroniony jest pierwszeństwo ma ten, który jest na przejściu pierwszej i ten który, choć no tak na ten zapis, który mówi, że sygnatariusze mogą określić je, a jeszcze później dookreślenie w mojej ocenie to polega na tym, że można jeszcze dodać to jest to jesteś ty coś takiego jak w kodeksie pracy w kodeksie pracy mamy też kodeks pracy to jest to co pracownikowi na sztywno tam się prawda należy, a pracodawca może mu jeszcze więcej dać to kto to co jest jego dobra Wola i tutaj moglibyśmy idącym tropem zrobić coś takiego co było procedowane proponowane było było o tym, rozmowa, żeby np. dodatkowo zapisać w ustawie naszej prawo ruchu drogowym, gdy coś takiego, że i rzecz, że żaden pieszy, który się dziś do przejścia dla pieszych zatrzymał to jednocześnie jest to by wprowadzić taki obowiązek dodatkowe obostrzenia, kiedy stan kierującego, ale to obostrzenie na kierującego on na pieszego, który w, którego były wzrokową obligowało zatrzymania jednocześnie byłoby sygnałem dla kierującego, że pieszy ma zamiar wejściową musisz znać dobrze to mam propozycję, że to jak by mogły te przepisy wyglądać to o tym, porozmawiamy z części podcast owe, bo tak jak nasi słuchacze wiedzą już od jakiegoś czasu skołowani są na 2 podzieleni 1 Nova, która właśnie czas dobiega końca i później spotka Stach, ale tak szybko, odpowiadając już bez przedstawienia propozycja, by te przepisy wyglądały raz czy biorąc pod uwagę zapisy prawa ruchu drogowym i rozporządzenia mamy zgodność z konwencją wiedeńską tych przepisów pana zdaniem tak tak Okaj to wyjaśnione w 2 czy jednak pomimo tego przepisy odnoszące się do pierwszeństwa pieszych przed przejściami dla pieszych powinny zostać zmienione powinny zostać z dnia zapraszamy na część drugą spotka Stach Adam Misiński ekspert odprawa ruchu drogowego Krzysztof Woźniak 10 tonową kończymy za kilka minut informacje Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA