REKLAMA

Przepisy drogowe od deski do deski. Piesi na przejściach dla pieszych cz. 2

Skołowani
Data emisji:
2019-02-23 15:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tylko, że państwo i moim gościem jest Adam Misiński ekspert odprawa na ruchu drogowego, a rozmawiamy o bardzo ważnej kwestii mianowicie o pierwszeństwie pieszych na przejściach dla pieszych, ale bardziej o tym, właśnie tym pierwszeństwem przed przejściem dla pieszych, czyli pieszych, którzy jeszcze nie są de facto na zebrze tzw. popularnej, ale zamierzają właśnie wejść na to miejsce na jezdni to jest też bardzo ważne, że wobec niej w przepisach polskich przejście Rozwiń » dla pieszych to jest część jezdni przeznaczona do przechodzenia przez pieszych i jezdni to wszystko odnośnie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który napisał pismo do do ministra infrastruktury z prośbą o ponowną analizę przepisów w tym zakresie jest częścią antenowe mówiliśmy, gdzie te wszystkie przepisy się znajdują prawo ruchu drogowym miasta są odpowiednio art. 13, który mówi o obowiązkach pierwszego korzystającego z przejść dla pieszych i art. 26, który odnosi się do innych kierujących pojazdami to bardzo ważne na koniec części antenowej państwa i mój goście powiedział, że pomimo zapisów w różnych ustawach w 2 różnych aktach prawnych ustawy i rozporządzeniu te wszystkie przepisy są zgodne z konwencją założeniami konwencji wiedeńskiej, ale jednak wymaga to u nas w Polsce zmian te przepisy dlaczego, dlaczego to wymaga zmian po pierwsze mamy taką sytuację, że w tej chwili bus w ustawie o prawie o ruchu drogowym w art. 26 a mamy zapis, który no i przeczytany samoistnie prowadzi do wniosku, że tak dobrą sprawę ustąpienie pierwszeństwa wobec pieszego powinna mieć miejsce wtedy, kiedy pieszy znajduje się na przejściu po przeczytajmy oczekujemy art. 26 ust. 1 kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, czyli tam, który już przed NATO i popularną zagra tak czy innymi słowy, jeżeli nie postawiły 6 droga nogi miała na jezdni na przejściu tu nie ma tego pierwszeństwa tak, ale z drugiej strony doprowadziłoby oczywiście do absurdu, bo wówczas, kiedy ja widzę w sam samochód nadjeżdżający z moich nóg i wiem, że nie ma możliwości wyhamowania to prosta między nogi no ryzykuje spowodowanie wypadku drogowego prawda tak ci, czyli schody bezpośrednio po co no tak dobrze, żeby dopełnić w takim razie to ta część która, która jest określa zachowanie pieszego to art. 13 tak jak mówiliśmy ust. 1 pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność podkreślam tę szczególną ostrożność, bo o tym, będziemy dzisiaj mówić na dość dużo oraz z zastrzeżeniem ust. 2ego trzeciego i korzystać z przejścia dla pieszych kładka pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem i byłoby wszystko o tej, gdyby nie kolejna zapisy art. 13 MEN, które mówią, że zabrania się pieszemu wchodzenia bezpośrednio przez przed jadący pojazd również na przejściu dla pieszych tak tak po pierwsze jeszcze raz powtórzę, że żeby przepis spełnia swoją rolę to on musi być czytelny musi być zrozumiały dla adresata i teraz, jeżeli ktoś przeczyta ten Kowalski, który ma prawo jazdy nie jest prawnikiem, a przez to art. 26 to tak na dobrą sprawę i powie, dlaczego tutaj ustawodawca napisał, że tak to pierwszeństwo to się należy tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu nie temu tuż, za który zamierza wejść tylko znajdujące się jak się spojrzy w konwencję wiedeńską 3000 ósmego roku o ruchu drogowym tam jest ujęcie szerokie czy trzeba ustąpić się, że w teście Oracz wagę tego wchodzącego rozda tak dlatego też prawodawca w akcie wykonawczym w tym § 47 rozporządzenia dodał tam uzupełnił tak i to uzupełnieniem mojej ocenie rodzi pewne wątpliwości, dlaczego dlatego, że to one do wątpliwości co takiego rodzaju od strony niejedno zasad techniki prawodawczej notes konstytucji, bo też były też można coś się zastanawiać czy w art. 10m drugim konstytucji tam, gdzie jest zakres jak gdyby przekroczeń chodzi o przekroczenie delegacji ustawowej też rzecznik próby czasu łotewski właśnie idzie w tym kierunku, mówi że zamieszczenie tych obowiązków w akcie wykonawczym niższego rzędu rozporządzenia rady banku nastąpiło wspomnień z naruszeniem przekroczeniem delegacji ustawowej to jest to powinno być żużlowiec w części natomiast może rzeczywiście ja uważam ja się zgadzam, że to wszystko powinno być w ustawie to czysta w rozporządzeniu ten wątek powinien być rzeczywiście w ustawie w 1 miejscu, bo jak ktoś przeczyta w samą ustawę to dojdzie do wniosku skoro ustawodawca mówi tylko o pieszym znajdującym się na przejściu nie wchodzącym to, a contrario ten wchodzący jest wyłączony z tak, a później doczytała nawet jeśli dotyka rozporządzenie to można dość takiego wniosku, że jak to no to ten akt niższego rzędu rozporządzenie wprowadza zasadę no nie wiem lex specialis derogat Generali, że proszę mówić, że także polisy szczególny przepis szczególny uchyla ogólny jest taka prawo w prawie zasada, ale po pierwsze, ta zasada nie może obowiązywać pomiędzy aktami prawnymi z różnego rzędu, czyli nie może być także rozporządzenie wprowadza przepis szczególny, który uchyla zapis został on nie ma takiej możliwości może być ustawa z ustawą, że ich w 1 mamy przepis szczególny drugi ogólnym, a po drugie w ogóle jest wątpliwość czy to jest czy do uzupełnienia, które tam jest to jest przepisem czy to może być postrzegane jako przepis zachowania na drodze zachowania na drodze czy może być jako przepis szczególny sposób postrzegamy, więc tak czy inaczej wracając do początku, jeżeli ten zapis jest to powinien być jasny la rok klarowny pełny, a skoro są wątpliwości to 1 z celów prac legislacyjnych jest usuwanie tych wątpliwości, czyli de facto można się u nas nadal będzie trzeba zmienić tak to przepis, iż Sejm siódmej kadencji pracowało nad tym od wiemy doskonale to dużo debat kilka lat pracy w skok w podkomisjach komisjach później na sali plenarnej później do zamachu w Jaworze i w Senacie szkoda 02 stało wyrzucone na nasz zespół dla bezpieczeństwa ruchu drogowego pod słońcem pani Bublewicz sporo wysiłku włożył ja uczestniczyłem w tych pracach, więc Adasiem malarza w znamy to było minęło pytanie Zbigniew Drexler 1, z czym można, by powiedzieć autorów z przepisów prawo ruchu drogowym, jakby nie było dość spory autorytet w tej dziedzinie autor wielu podręczników, jeżeli chodzi o przepisy drogowe twierdzi, że nie ma co zmieniać tych przepisów one dość dobrze regulują sytuację na drodze trzeba natomiast bardziej egzekwować te przepisy, które już są czyli, żeby policja bardziej przyglądała się sytuacji w obrębie przejść dla pieszych i właśnie wymuszała egzekwowała zachowania bezpieczne tak jak są w przepisach od uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących jaki, jaki pieszych pomogłoby to nie pomogłoby to, jeżeli chodzi w ogóle o bezpieczeństwo ja powiem tak w ten sposób dno nie do końca się tutaj z konwerterem zgodzę, dlaczego dlatego, że wracam znów do tego wątku że, żeby egzekwować oczywiście wychowanie potrzebne, bo inaczej mamy mamy lex imperfecta przepis martwy przepis bez sankcji co to praktycznie do anarchii prócz natomiast poszedł w kierunku takim, że najpier w trzeba wszystko rozpisać Danuty uregulować w sposób czytelny dla adresata i dopiero wówczas przystąpić jest do egzekucji do zachowania w celi po stoi pan na stanowisku, że te przepisy nie są jednoznaczne i dają pola bardziej wymagająca wymagają poprawienia poprawienia wymagają poprawy wymaga no dobrze jeszcze 1 rzecz chciałbym wyjaśnić przy okazji całej tej debaty odnośnie Cisy sensu zmiany tych przepisów bardzo wielu miejscach pojawia się coś takiego jak, jakoby piesi po zmianie tych przepisów mieli bezwzględne pierwszeństwo na przejściach i przed przejściami MEW i wchodząc na przejście dla pieszych i zacząłem się zastanawiać co co rozumieją pod pod znaczenie właśnie bezwzględności pierwszeństwa nigdzie w przepisach prawa ruchu drogowym nie ma czegoś takiego jak bezwzględne pierwszeństwo jest ustąpienie zdefiniowane ustąpienie pierwszeństwa nawet nie samo pierwszeństwo zdefiniowane są tylko ustąpienie pierwszeństwa i tak się zacząłem zastanawiać czy to przypadkiem nie jest 1 z negatywnie wpływających argumentów na całość zużywa się czegoś co nie istnieje i tu uwaga zaraz będziemy wyjaśniać przepisy nie pozwalają, żeby w ogóle było coś takiego bez granic bezwzględne, czyli pomimo wszelkich my zachowań na drodze pomimo wszelkich zjawisk jak rośnie nie wiem co należy pod tym określeniem bezwzględnego pierwszeństwa rozumieć, więc trzeba było autorów tego pomysłu zapytać co to znaczy bezwzględne pierwszeństwo o pojęcie pierwszeństwa jest wyjaśnione ustąpienia ustąpi nie pierwszyzna jest wyjaśniona w art. 2, więc to tutaj nowych trudno mi dyskutować, o czym szczegółowo odnieść moim zdaniem to tylko wymiar wynika z tego, że jest właśnie ten zapis, który mówi, że jej nie wolno wchodzić na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd, czyli macie, gdyby zniknął ten zapis to by było to właśnie bezwzględne pierwszeństwo, ale musimy spojrzeć na przepisy całość dojdziemy do art. 3, który w swoim duchu, mówi że każdy uczestnik ruchu drogowego i muszę zachować tak, żeby nie spowodować zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, więc już sam zapis art. 3 wyklucza coś takiego jak bezwzględne pierwszeństwo właśnie no poza tym, a poza tym no je, gdyż to rozumieli w ten sposób, że pojęcie znanego pierwszeństwa wiąże się z tym, że ten pierwszy w tym zawsze jak zawsze, że zawsze ma prawo postawić nogę na przejściu bez Niewiem bez kontroli czy coś nadjeżdża czynie i bez broni bez wzięcia pod uwagę w jakiej odległości ten pojazd jest to doszlibyśmy do absurdu, bo nałożyliśmy lakieru jednak trudna kierujących obowiązek niemożliwy często do spełnienia, jeżeli jadę samochodem jestem relatywnie jedno tak blisko przy przejściu przed przejściem że, że fizycznie nie mogę się zatrzymać, a takiej, by ten pierwszy bezpośrednio na praktycznie bezpośrednio przed wyjazdem wejdzie no to trudno byłoby mieć też winić o to, że leży nie zareagowała jak nie miały możliwości trzeba dać możliwość jazdy reagowania 1 drugiemu pytanie czy nie widzieli, choć jako kierujący nie widział wcześniej tego pierwszego i dlaczego bo nie widział n p . no tak, ale mogło też być tak bywają przypadki, że ten pierwszy dochodzi do przejścia dla pieszych, w jakich odległości od tego przejście dla pieszych zatrzymuje nie wiadomo dlaczego grzebie w smartfonie np. prawdach i nagle źle zrobione z radą się znamy z wejścia jednak na to przejście IT kierujący samochodem on nie wie czy chłopak się zatrzymał po to, żeby wysłać SMS-a czy też po to, żeby dać możliwość kierującemu samochodem i zatrzymanie pojazdu ma jasne dobra niech i tak będzie to teraz przejdziemy do tej kwestii skoro tak rozmawiamy o tych możliwościach zmian w przepisach w zakresie pierwszeństwa pieszych, którzy są na przejściu i którzy zamierzają wejść na topie przejście to jak powinny te przepisy wyglądać w Katarze powinny być zapisane, by jak, gdyby miał w tej chwili raj wrócił do tych prac legislacyjnych to rozważyłbym zasadność wprowadzenia zapisu chociażby nie wiem w art. 26 czy też odpowiedniego WP odpowiednika w trzynastym takiego mechanizmu, że pierwszy dochód po dochodzą do przejścia dla pieszych ma obowiązek się na chwilę zatrzymanym po co po to, żeby zlustrować tą lewą stronę i prawą stroną jest nie otrzyma możliwość wejścia bezpiecznego, a z drugiej strony to zatrzymanie jest sygnałem byłoby sygnałem dla nadjeżdżających samochodów, że żyje zatrzymanie się na tym tzw. żółtym polu, czyli met powiedzmy od krawędzi jezdni, że on w ten sposób wyraża zamiar wejścia na, a jest nie na to przejście dla pieszych i ten kierowca jest mówicie wejście to jak to jest dla kierującego żółte światło, czyli de facto obowiązek zatrzymania się, chyba że już jestem tak blisko, że nie ma możliwości bezpiecznie zatrzymać się to jest dokładnie taka reakcja kierowcy jak bawi nas, że nie ma możliwości no to reakcja kierowcy po wejściu pieszego na to żółte pole ja to tak nazywam przed przejściem dla pieszych prawda jest powinna być taka, jakby zobaczył żółte światło, czyli jestem bardzo blisko nie ma możliwości wyhamowania przejrzał i jest na tyle daleko, że mogę wyhamować hamuje no dobrze, a co, jeżeli ten pierwszy się nie zatrzyma, bo jest taka sytuacja, że dochodzą osoby do przejścia dla pieszych łapie kontakt tzw . kontakt wzrokowy z kierowcą ja jestem pierwszy dochodzą do przejścia dla pieszych łapie kontakt wzrokowy z kierowcą i zarząd nie widzi i zaczyna zwalniać widza to w 2 i dalej ida, bo jest jakaś odległość uznaje, że jest bezpiecznie i nie ma, gdy chodzi nie mam takiego pot, ale nikt nie mnie nie dochodzi nie dochodzi, więc nie schodzą na przejście dla pieszych i powiedzmy nadgorliwy policjant to widział, a biegnie do mnie mówi, a pani pierwsze jednak z przepisów wychodzi jasno, że pan zawsze musisz się zatrzymać przed wejściem na przejście dla pieszych mandacik to tutaj tutaj raczej jak po co to przy zatrzymaniu jest zawsze jakoś ten sposób, że przerzuci, by to ryzyko na pieszego i dom, gdy tych przypadków głównie do tych przypadków, gdzie jest zdarzenie drogowe, czyli przypadek, jeżeli tego wypadku nie ma to bym na miejscu policjanta zawsze zastanawiał się czy samo naruszenie normy suchej normy prawnej będzie wykroczeniem, dlatego że mamy jeszcze w art. 1 a ustawy kodeks wykroczeń mamy tzw. materialny substrat wykluczenia, czyli społeczna szkodliwość, jeżeli byśmy do Żydów doszli do wniosku, że tej społecznej szkodliwości czynu w danym w danych okolicznościach in concreto nie ma na to nie będziemy mówić o mandacie JOW o wykroczeniu, a policjant uważa co innego, bo wg jego analizy i opinii ja złamałem przepisy plasował się niezgodnie z przekaz jest papież odmawia przyjęcia mandatu sprawa to zarząd tak, dobrze więc nie da się do porozumienia ja uważam jednak to zatrzymanie jest za dużo idącym bo, bo może Boże może kierować do wielu właśnie kontrowersji kolejna rzecz ja bym to jest Solanek Kanut Okaj jest wypadek drogowy, ale rozmawiamy jest wypadek drogowy pieszych ginie powiedzmy jak Dinamo co jest w innym wypadku drogowym właśnie, bo teoretycznie nie spełniła tych przesłanek przesłanek z przepisów kierującym mówi no ja się nie zatrzymałem, więc kierujący jest czysty zgodnie z przepisami prawda przejechał mnie zgodnie z przepisami, bo jak teoretycznie się nie zatrzyma, gdybym przeżył to, aby mówił, że ja się zatrzymałem i widziałam, że kierujący zatrzymuje zwalnia, a ja wszedłem na przejście dla pieszych, a on nagle ruszył nie przejechał, ale mówimy teraz w kwestii dowodzenia kwestii ustalenia stanu faktycznego a, ale co mielibyśmy panie redaktorze takie same problemy jak mamy dzisiaj oskarżyciel publiczny, wnosząc akt oskarżenia do sądu prokurator opiera się na tematy zebranym materiale dowodowym, który da się zebrać da się ustalić natomiast te kwestie nigdy nie będzie mieli tak komfortowej sytuacji, że wszystko to 100 % ustalony no, chyba że jest jakiś indywidualny przypadek, gdzie jest nie wiem kamera ustawiona jest świetnie wszystko nagrane wtedy możemy mówić o sytuacji komfortowej, a jeżeli nie Lotos ustalamy stan faktyczny jest mi się czegoś nie da ustalić osób to stosujemy wtedy zasada in dubio pro reo, czyli nakaz niedających się usunąć wątpliwości nakaz użytych na korzyść oskarżonego tak to jest w całym cywilizowanym świecie no dobrze tylko pytanie też jest w górach kogo by prokuratura postawiła w stan oskarżenia czy pieszego czy ci kierującego bywają przypadki bywają takie wypadki, gdzie prokurator w ogóle nie występuje zagrożenie bywają czy to przy kolizjach policja ma też taką sytuację gdzie, gdzie jest nie wiem z jakiś obtarcia lusterko i t d . i tak na dobrą sprawę nie wiadomo na kogo należały też wniosek o ukaranie skierować akt oskarżenia w przypadku, gdy są ranni i wtedy ja zawsze zalecam na wszelkiego rodzaju szkoleniach takie zachowanie, aby w przypadku, gdy wątki wątpliwości już na tym etapie oskarżyciel publiczny stosował zasadę in dubio pro i nie kierował aktu oskarżenia dlatego, że jeżeli w ocenie tego zgromadzonego materiału dowodowego nie da się ustalić, że mamy taki materiał, który świadczy owinie 1 ze stron czy też 2 stron, bo może być także będzie z jakością tzw . współ wino no to niestety chowamy sprawę do szuflady pozostaje kwestia cywilnoprawna no, a kraj jak pakiet 400436 kodeks cywilny to ewentualnie kierujący pojazdem mógłby domagać się zadośćuczynienia czy też działa na konsolach do wypłaty odszkodowania za straty to mówimy tam jest umową odpowiedzialność na zasadzie winy to mamy odpowiedzialność na zasadzie ryzyka to zupełnie inaczej to funkcjonuje no dobrze raczej nie lepiej jest to w ogóle zrobić możliwie najprościej, bo przecież w przepisach i tutaj nawiązuję do tego do tego co co mówiłem jest przecież pojęcie w przepisach szczególnej ostrożności, które samo w sobie, mówi że z pewnych momentach w nas pewnych miejscach na drodze uczestnik ruchu drogowego musi zachować szczególną ostrożność, czyli taką, która jest tak tak sprawdzić stan na drodze, że może coś zrobić wykonać n p . stoi trzymam się wejść na przejście dla pieszych w bezpieczne dla niego i dla innych sposób tak, ale dla twojej rodzinie wystarczyło, żeby daje przykład daje przykład, który już kiedyś przy okazji napisałem, żeby np. art. 13 Uznam pierwsze prawo ruchu drogowym brzmiał pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz z zastrzeżeniem ust. 2 nic z tego korzystać z przejścia dla pieszych i koniec szczególną ostrożność, czyli musi sprawdzić czy jest bezpiecznie bardzo bardzo ważna rzecz musi się rozejrzeć ta szczególna ostrożność m. in. w 2 tego zapisu to mówi i art. 26 kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany znowu zachować szczególną ostrożność można tutaj zapisać o zmniejszeniu prędkości, czyli przełożyć te zapisy z rozporządzenia o znakach i sygnałach i ustąpić pierwszeństwa pieszemu i HOKEJ znajdującemu się na przejście dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście dla pieszych hokeja, ale zła gdy, ale też zwrócić uwagę na to, że w art. 2 ta definicja szczególnej ostrożności to jest taka definicja dość siły ogólna i teraz danych konkretnych z tych przypadkach jak już dojdzie do wypadku drogowego to wtedy dopiero jest jakiś tam orzeczenie sądowe pierwsze czy II instancji to wtedy sąd czy Sąd Najwyższy np. powiedzieć, że w tym przypadku szczególną ostrożność powinna być z baterii zmaterializował na taki ataki oto sposób i którego adresat tego przepisu, czyli ten kierujący tak do końca to jest taki enigmatyczny przepis, owszem, jak się zastanowić wczytać to powiedzmy jesteśmy w stanie zrozumieć, a teraz można było go skonkretyzować, że w danym przypadku, że ten pierwszy wchodzący na przejście dla pieszych to ma ta szczególna ostrożność polega na tym, że ma obowiązek nas stać się zatrzymać to jest i rozejrzeć teraz już już wtedy in extenso z z materii głowa sprecyzowana w szczególną ostrożność byłaby wtedy no dobrze by widz szczególną ostrożność definiuje art. 2 tak to jest ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie strony, a dotąd przecież dziś szczególną ostrożność jest tak samo w momencie na skrzyżowaniu, gdy dojeżdżają kierujący 2 pojazdami tam też o teoretycznie każdy musi uważać bardzo jak tak ale, ale moglibyśmy dojść do absurdu polegającego na tym, że zostawili byśmy taki Kadłubek ustawy prawo ruchu drogowym mianowicie Maćka art. 3 czy prawda czynimy Abbey, czyli taki przepis, który mówił ogólnie oby o zachowaniu obowiązku zachowania bezpieczeństwa i t d . tak dalej to ten trzeci jako przykład uczestnik ruchu inna osoba znająca się w drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa porządku ruchu drogowego utrudnić w związku z ruchem zakłócić spokój porządek publiczny i albo i tak by taki przepis bardzo ogólne prawa i wszystkie inne przepisy wyciąć no i nierealny, gdy jeździliśmy do absurdu, bo teraz dojeżdżają do skrzyżowania alei światełko się pali nie wiem co oznacza, że z włamaniem co znaczy udzielono nijak ma się mam się zachować i chodzi o to, żeby pewne kanony były ustalone, a to jest taki bezpiecznik dodatkowy w każdej gałęzi prawa funkcjonuje w sprawie ruchu drogowym art. 3 w kodeksie cywilnym art. 5 w kodeksie karnym art. 1 w kodeksie wykroczeń też pierwszy to są te bezpieczniki one są dopełnieniem duchem ustawy ja jestem za tym że, żeby pewne rzeczy, które można skonkretyzować natomiast oczywiście te bezpieczniki one muszą być i trzeba je zostawić i mądry prawnik czy model policjant mądry prokurator w doskonale wie czy sędzia doskonale wie jak z nich korzystać ci się zastanawiam czy jest możliwe w ogóle w jakikolwiek w tym momencie zapis, który jasno sprecyzuje, że faktycznie pierwszy ma pierwszeństwo i na przejściu i schodząc na to przejście jednocześnie jednocześnie dać takie zapisy, które nie będą dawały pola do interpretacji co jeszcze musi dodatkowo zrobić, bo skoro mamy ten zapis o szczególnej ostrożności w momencie, kiedy na skrzyżowaniach równorzędnych, że przecież tam jest jasno powiedziane, że ten z prawej ma pierwszeństwo prawda w ale też musi zachować szczególną ostrożność byśmy to zaś z drugiej strony Mucha proszę bardzo mocno zastanowić nad tym mianowicie teraz tak szybko przyszło do głowy i zapisać to w ten sposób, że jedno, gdy jest taką stworzyć taką oto normę prawną, z której będzie wynikało, że jeżeli dojdzie do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych to winę ponosi kierujący pojazd dobrze, gdzie co miałoby być zapisano też prawie o ruchu drogowym ta nuda tak to domniemywa się takie domniemanie prawda, że jeżeli dojdzie to mielibyśmy też de facto rozwiązano wtedy sytuację, jakby pierwszeństwo, bo wtedy, jakby jadąc samochodem musiał uważać na tego pierwszego, bo miałbym klient od razu informacje z doradcą co chodzicie oczywiście trzeba było zostawić pewne mechanizmy to znaczy do Dudy zostanie przepis, który zabraniał wchodzenia temu pierwszemu, jeżeli ten pojazd jest tak blisko, że ten kierujący nie ma możliwości fizycznej bezpiecznego zatrzymania no tak tylko to są też tych w ogóle trudny do określenia czy pierwszym każdy wszyscy zarówno dzieci, bo dzieci też są pieszymi no ja zakładam, że dzieci nie będą chodziły same no niedobrze chwila powyżej siódmego roku życia no tak mogłem, ale to, ale dziecko przecież zgoda no tak norm umów pożary, ale też są piesi osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami pomoc w postaci Krokus Człuchów i t d . w które tak dobrze ocenić tej prędkości odległości nie są w stanie, ale to nie warto mieć już wytyczne 7 proc tego domu, które były jeszcze są często cytowane już wtedy wypada się na temat tych sił sygnał, który płynął do kierującego, jeżeli widzi osobę niepełnosprawną osobę nietrzeźwą sposób zachowania czy posługiwanie się jakimiś nie wiem białą laskę i tak warto też rodzi pewne obowiązki już no dobrze, ale jak sprawdzić czy pierwszy dobrze widzi przecież w i zachodnie mówiło, że nie jest tak nie ma domem tylko nie ma białej laski tak, ale jednak jako niepełnosprawny wynikającą chociażby z wieku z chorób cywilizacyjnych i t d. dodał też na Sąd Najwyższy możliwy, jeżeli osoba o ograniczonej sprawności ruchowej jak widać i tak widać jak widać widać wyraźnie widać zutylizować nie można kierującemu zarzuty postawić to będziemy wracać drodzy państwo nie raz jeszcze do tych pierwszych jesteśmy tutaj zgodni przynajmniej jaz z panem Adamem, że jednak, jakiej zmiany powinny być się czy to drobnych korekcji przeniesienia chociażby zapisów rozporządzenia jasno dołożą ustawy o prawie o ruchu drogowym czy jakoś inaczej to co sprecyzowania tych wszystkich zapisów oczywiście, jeżeli chodzi o pierwszeństwo pieszych czy też ustępowanie pierwszeństwa pieszym, którzy są na przejściu albo zamierzają na niej wejście dyskusja trwała jest dość gorąca burzliwa w wielu miejscach każdy ma swoje zdanie na to pomysłów jest jest bardzo dużo zobaczymy jak to będzie ministerstwo odpowiada, że nie mówi nie tym zmianom tylko trwają trzeba to wszystko przeanalizować nie wiem co znaczy przeanalizować, bo to już nieraz była analizowana no ale co ministerstwo analizuje poczekamy zobaczymy raczej w tej kadencji nic się nie stanie i nic nie zdarzy nowego są tymi przepisami i cykle Skołowanych przepisy o ruchu drogowym od deski do deski w następnych częściach wrócimy do tej definicji art. 2 trudna to jest dziedzina to prawo ruchu drogowym niejednokrotnie to mówiliśmy, że po tylu latach nawet ekspert nie jest przekonany o z pełnej znajomości tych wszystkich przepisów i za każdym razem trzeba to nie odśnieżać jak twierdzą inaczej zawsze twierdzę, że Jan ja nie znam tych przepisów przez no ale jak tu jeździć jak jeździć drodzy państwo no ale próbujemy to wyjaśnić wszystko Adam Jasiński ekspert od prawa ruchu drogowego, aby nie mówić bardzo dziękuję za rozmowę z przyszłym tygodniu już zupełnie inne tematy, a my z panem Adamem słyszy się za około miesiąc pozdrawiamy no dobra Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA