REKLAMA

Jak oddolnie naprawiać to, co psuje się na poziomie dyplomacji? O Forum Dialogu

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-22 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM na dwudziesty pierwsza 25 piątkowy wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska i rozpoczynamy naszą rozmowę o rozmowie z rozmowy dialogu rozmowy o porozumieniu o odkrywaniu swojej tożsamości w relacji z innym relacji z wyparciem relacji z PAP zapomnianym mamy w studiu gości z forum dialogu Julia Mach nów ska koordynatorka projektu dobry wieczór myśliciel i Olga Kaczmarek dyrektorka ds. relacji międzynarodowych dobry wieczór wieczór na forum dialogu maja Rozwiń » jest niezwykłą organizacją, czyli inicjatywą zaraz to wszystko wyjaśnimy jak się okazuje jest największą najstarszą organizacją zajmującą się dialogiem polsko żydowskim to jest informacja, którą przeczytałam na państwa stronie zaraz będziemy ją rozwijać, ale zdumiała się sądząc, że mamy tyle za sobą działań na rzecz dialogu polsko-żydowskiego rzeczywiście uświadomiłam sobie, że takiej organizacji, która w pełni dedykowana jest temu dialogowi no to nie znam żadnej innej oprócz formy dialogu, chociaż tych działań jest trochę, a forum dialogu i inne my działamy specyficznie konkretnie i tylko na rzecz dialogu polsko-żydowskiego i to na poziomie lokalnym i to na poziomie relacji międzyludzkich mam prośbę na początek wprowadzenie słuchaczy w w istotę ideę założenia forum dialogu to oczywiście forum dialogu istnieje od 20 lat w zeszłym roku obchodziliśmy dwudziestą rocznicę istnienia forum gmin w tym sensie liczy sobie już całkiem sporo lat rzeczywiście jest myślę słusznie i bezpiecznie powiedzieć, że jest najstarszą tego typu organizacją, która właśnie definiują swoje założenia swoje cele wszystkim nie ten dialog jako budowę i odbudowy więzi, ale jak my mówimy o odbudowę więzi między społeczeństwem polskim dzisiaj polską współczesną, a potomkami polskich Żydów rozsianymi po całym świecie to są takie więzi, które zostały uroczyście zerwane przez doświadczenia wojenne, ale przecież też przez lata powojenne w ich ślady gdzieś tam się zachowały, ale w pamięci w oczywiście w kulturze w różnych obszarach natomiast są często ślady, które są trudne bolesne LM wyrywkowe często siłą rzeczy jednostronnym wręcz wynikłe z doświadczenia tej lub drugiej grupy często jak dobrze wiemy ścigający się i naszym Mac takim zadaniem celem, który sobie stawiamy jest szukanie budowanie takich przestrzeni dialogu do porozumienia między ludźmi między konkretnymi osobami trema mają okazję się spotykać mają okazję poznawać tę wspólną historię i mają okazję no właśnie nawiązywać kontakt z zupełnie nowe znajomości zupełnie nowe rozmowy NT to są nasze tak im swoje zadania przede wszystkim i tutaj były dla nas jest to niezwykle cenne Marek Rząsa Marek forum dialogu wypracowało taką formułę budowania tych oddolnych relacji w ramach szkoły dialogu, który dzisiaj opowiemy inne, że właściwie bez wyobrażam sobie, że można pewne wzorce przenieść na różne inne pola powiedział uniwersalnych konfliktów w zasadzie my nowe zjawisko antysemityzmu jako uprzedzenie jest uprzedzenie uniwersalnym, bo u nas w Polsce ono funkcjonuje nawet niemal bez podmiotowo wyznaczy niezależnie od tego na ile ktoś ma kontakty z mniejszością żydowską albo go nie ma ten antysemityzm u nas funkcjonuje, a może właśnie EBI jest też specyficzna odmiana antysemityzmu zależna od tej nieobecności bez Żydów w oku, ale nogi też historii wiemy, że w okresie, kiedy Żydów było bardzo dużo w naszym społeczeństwie antysemityzm również funkcjonował bardzo aktywny taki na powierzchni 10 na antysemityzm nieco inaczej funkcjonuje, ale nie wiem czy zgodziłby się pani, że i jest to w jakim sensie uprzedzenie uniwersalne, a doświadczenia w budowę tego dialogu budowę tej więzi można przenieść na grunt innych podziałów społecznych z całą pewnością to znaczy ten program szkoła dialogu jesteś tak skonstruowany ale, żeby to po pierwsze, wiemy skądinąd roomster skonstruowany, że już, że po Magda nieźle się skonfrontować to zapobiegać uszkodzeniom wobec różnych grup nie tylko wobec Żydów, ale to co dla nas najważniejsze to naprawdę lekką ręką w tym rdzeniem tego programu jest poznawanie historii polsko-żydowskiej jako historii lokalnej jako historię miejsca, z którego się pochodzi z analizy historii osobistej własnej, czyli z misją ładniej własnej lokalności własnymi Rędziny tego miejsca, gdzie się Mieszko, który tych miejsc turyści codziennie odwiedza to znaczy w styki program, którego zadaniem jest przede wszystkim zachęcić uczniów nastolatków w całej Polsce do tego, żeby zaczęliśmy stawiać pytania o tę lokalną przestrzenią miejscowość, w której mieszkają, w których dorastają, w których chodzą do szkoły w UE i żeby zadaliśmy pytanie co to znaczy, że to jest taka miejscowość, która przed wojną miała z ogromną część populacji tamże stanowili Żydzi, ale IMI często jest tak, że żebrze pojawienie się tego tematu w klasie wraz z warsztatami szkoły dialogu jest pierwszym albo trawie pierwszym momentem, kiedy uczniowie w ogóle się spotykają z tą wiedzą, że warto też dodać, że przy okazji wychodzą też inne tematy to też oczywiście Polska jest takim dosyć różnorodnym geograficznie terenem za przykład na zachodnich w zachodnich terenach natak zwanych ziemiach odzyskanych panda tożsamość jest jeszcze bardziej skomplikowana, że i można tutaj bardzo dużo tematów związanych z innymi mniejszościami poruszać podobnie jak można na wschodniej granicy, więc to jest w ogóle szkoła dialogu jest takim pretekstem do otwarcia się na rozmowy o o wielokulturowości o mniejszościach też steki my Enemy słynna tym jak Polska wyglądała kiedyś kiedyś przed wojną i też z takim spojrzeniem z w teraźniejszość znaczy te rozmowy też pomagają temu, żeby przyjrzeć się świata światu, który mnie teraz otacza także ten świat jest oczywiście w Polsce dosyć mocno kulturowe, ale jednak w takiej skali światowej czym przyczyny europejskie nadal żyjemy coraz bardziej jakiś jakiegoś typu globalnej wiosce prawda, więc też staram się przygotowywać uczniów na nas na to spotkanie z wielokulturowością, które ich czeka ich życiu de toros to są uczniowie w wieku nastoletnim uczniowi, który uczniowie, którzy angażowani są w USA szczególne specyficzne projekty szkoła dialogu jest szkołą latającą w oddelegowani są dla niej specjalnie przygotowani trenerzy szkoły dialogu i powiedz jak wygląda scenariusz takich spotkań warsztatów ich przebieg zajść jak szkoły na samym początku deklarują nam Ellen zdecydują się nam poświęcić całkiem z dużo czasu, ponieważ godzą się na pełne 4 dni warsztatowe to w takim bardzo napakowany w programie szkolnym to jednak jest dosyć dużo poświęcić całe 4 dni, więc byli też są często szkoły już siłę dosyć motywowany do tego, że my, żeby działać ten wysyłamy do każdej miejscowości dwójka naszych trenerów edukatorów, którzy nie tylko mają szeroką wiedzę dotyczącą historii kultury żydowskiej, ale też są ekspertami edukacji nieformalnej znaczymy od razu wchodzimy do klasy czy do grupy zainteresowanych steku z nastawieniem na każde niż zwyczajna lekcja od razu uznano ławki ustawiamy z krzesła w koło wsi zasiadamy w kręgu i za staramy się stworzyć taką bardzo otwartą przestrzeń do rozmowy rozmowy o historii rozmowa o kulturze do rozmowy o wielokulturowości o tym, czym dla mnie jest wielokulturowość może niczym morze może czymś czym jest moja tożsamość, jaki ma trudne pytania związane z tematem relacji polsko-żydowskich czy historii żydowskiej i nie unikamy też żadnych trudnych tematów w tej sytuacji, która jest taka dosyć senne bezpieczna, więc roszady są poświęcone nie tylko historii kulturze żydowskiej także pracy projektowej znaczy staramy się poprzez warsztaty dać takie konkretne narzędzia uczniom do tego, żeby oni przyprowadzili projekt znaczymy, jeżeli mają takie założenie np. decydują się zrobić wycieczkę śladami Żydów z mojej miejscowości albo nakręcić film albo zrobić się dym z koncert w domu w domu kultury to staramy się dawać takie narzędzia, żeby taki projekt, że prowadzi do punktu, a do punktu UB to znaczy pozyskali sponsorów powiadomili media porozumienie porozumieli się z władzami dodaje, jakby dać taki jestem im dać takie kompetencje miękkie prezes też później wyposażą w przyszłym staramy się jakoś tak wyposażyć te kompetencje miękkie do przyszłego ich dorosłego dorosłego życia Anny też, że szczególnie na czwartym warsztacie podejmujemy temat właśnie tożsamości tożsamości społecznej mojego miejsca w społeczeństwie i jak się sytuuje to moje miejsce wobec CME Group, który mnie otaczają wobec moich rodziców sąsiadów nie wiem Europy Polski i opowiadamy też trochę o współczesnym współczesnej diasporze, czyli o życiu żydowskim i rzeczywiście Realu czy w stanach Zjednoczonych czy w Polsce ERN także, by jeszcze ten jeszcze cały ten proces ten edukacyjny w pewnym sensie uaktualnić także, by też uczniowie mogli to jakoś odnieść też do swojego współczesnego życia uczynić bez ZN pomost między przeszłością, a teraźniejszością zbudować i żeby ta nie była wyłącznie lekcja historii ale, żeby tę wiedzę na móc ożenić się w teraźniejszości jak przebiega ten proces jak młodzież reaguje na ten proces odkrywania historii lokalnej, ale też swojej osobistej odkrywanie Annie przypominanie sobie czy pogłębianie wiedzy, bo to jest niezwykle zaskakujące, że my trenerzy jeżdżą po dawnych Sztetl ach, i okazuje się, że uczniowie w szkole nawet nie wiedzą, że żyją wściekłą tę artystycznie moment ważny gol komponent dla nas z tego programu to jest to, o czym już nie wspomniała czy też samodzielność ta w sektorze IT jest program, który skonstruowany w taki sposób żeby, żeby zainspirować uczniów do samodzielnych poszukiwań i do działania, bo to są takie 2 tak naprawdę komponenty już nie wspomniała o pracy projektowej o tym, że, że do 4 warsztaty kończą się no właśnie projektem upamiętniającym, którego koncepcję wypracowują uczniowie samodzielnie i które wprowadzają w życie 1 i w tym sensie to jest taki proces, który sprawia, że da historia lokalna historia miejscowych Żydów historie konkretnych rodzin, które mieszkały w tym mieście ME staje się taką własną sprawę mówi Daniel czymś w co do co zaczynało uczniów odchodzić mamy niezliczone przykłady tego, kiedy się okazuje, że można wyłącznie elementy i poczucie jak to jest, że ja o tym nie wiedziałem nie wiedziała to dajmy jakieś przykłady oto przykłady odkręci olśnienie właśnie w ramach tych projektów to jest także jak mamy ewaluację programu każdy zespół i uczniowie się nie polegają na temat programu to 1 z ich wlej motywów tym co postem powraca z niesamowitą regularność lody są jak spojrzałem na swoją miejscowość zupełnie innymi rzeczami jak to możliwe, że przychodziłem codziennie koło tego budynku i nie wiedziałem, że to jest budynek z własnego Boga albo była szkoła PN żydowska albo domy qua takich przykładów mamy strasznie dużo po prostu zobaczyłem, że na nowo zupełnie to miejsce, które oglądam niby codziennie to jest 1 rzecz, ale oczywiście auto jest radość czy też mieszanina niepokoju związana z poszerzaniem tych należności zdobywanie pokój zdobywa ta kie zniecierpliwienie i wydać, żeby nie wiem po prostu wkurzenie to znaczy, czyja to jest życie wszyscy nasi dorośli filtrowanie krwi zrealizowali tam tyle od nich słyszymy historie o tym nie słyszymy też zresztą takie doświadczenie, w które mówiąc szczerze jak po po by dać członków zespołów rondo bardzo często powraca też w ogóle wiele osób z nami związani związany także my tu w Polsce słyszymy o historii przez całe dzieciństwo przystaje do rozdania będzie to Polska jest ta armie od lat mężczyźni to właśnie album miał być mniej Rembrandta i Teresy to co wówczas dzieje z wielu wrażeń to co młodzi ludzie właśnie odkryją że, że coś przed nimi ukrywano może specjalnie niespecjalnie jest jakiś ważny ważne aspekty historii lokalnej, o którym nigdy nie słyszeli elementy do ich oczywiście bardzo motywuje do działania i tez fantastyczne czy mam właśnie ile z tych przykładów w tym uczniowie decydują, jaka jest możliwe, że czuł jest budynek w synagodze niema żadnego śladu żadnej informacji o nasze miasto jest możliwe, że jest cmentarz, ale nikt go nie sprząta nikt nie kosi trawy to ogrodzenie z drużyn rozumiem, że pomysły na te projekty mogą być związane również jest uporządkowanie zabezpieczaniem niech mi znana jest dzień jest ogromnie dużo takich projektów, które obejmują właśnie sprzątnięcie cmentarza i w Lechu długofalowo deklaracje rzeczywiście realizowaną, bo wiemy, że będziemy robić regularnie tak w 1 z takich przykładów dla mnie danej gminy o tym, mniejsze wrażenie jest tym przykład sprzed kilku lat ze szkoły z gimnazjum w Sosnowcu, gdzie uczniowie w odkryli, że nieopodal ich szkoły jest miejsce zresztą na terenie jeśli doszło do drugiej szkoły, które było miejscem egzekucji pewnej liczby sosnowieckich Żydów i on to miejsce rysował nieoznaczony nie upamiętnione uczniowie jeszcze zanim zakończyli projekt wystarali się u władz miejskich, żeby to miejsce upamiętnić to miejsce opatrzyć stosowną tablicą tak i wszystkie tego typu przykłady są właśnie dowodem na to, że leży w życiu uczniowie są gotowi chętni do historii ich sprawa, żeby tą lokalną historią się przejąć ją upamiętnić się pokazywać, gdyż Rzym też Rzym czy sami zmierzą się z różnymi jej trudnymi sytuacjami tak naprawdę do czasami oni jako pierwsi, którzy starają się zadbać oto dziedzictwo, które jest zaniedbane zdarzają się czasem też ścianą ten może działać na 2 na 2 sposoby zderzenie, ale także lokalnych władz ścianą rodzinę z jakimś sensie takty leczyć seks z grup z grupy projektami młodzieży działa na 2 sposoby to znaczy albo mają ogromną siłę przebicia w związku z tym, że to są uczniowie młodzież szkolna i wszystkich zakrętach rycerza nie chcą się zająć takim tematem są od razu bardziej chętni do działania jakich może tutaj taki działa element, że o jej, że nawet, że rzecz, że uczniowie szkoły szkoleniem muszą mi przypomina, że tutaj jest taki z jakichś zaniedbań nad nami na terenie, ale też czasami bywa także my są aż tak pojęć zbywani LNG ze swoimi Anny Dymnej czy tymi Pytel petycjami upamiętnienie czy uporządkowanie cmentarza czy ogrodzenie cmentarza i seat forum dialogu jakoś się wtórnie angażuje wspiera czy obserwuje ten ty jesteś tak to jest niezwykle delikatna sytuacja wręczymy przy przyjeżdżamy do szkoły Dyjak jak mówią, więc 4 dni warsztatowe i w związku z tym, że jesteśmy tam tylko 4 dni to ani nikt nam się nie uda bardzo dokładnie poznać lokalnego kontekstu Denny ani też na tyle, by nazywać to sytuacje, że będziemy mogli psy z pełną świadomością powiedzieć, że Saturday włączamy interweniujemy n p . w UE w tej sprawie jest strasznie ważne, żeby albo wdają się, że w ogóle z punktu widzenia dialogu polsko-żydowskiego takiego szerzej rozumianego strasznie ważne no właśnie, że po pierwsze, się nie może odbywać tylko w dużych miast o własnym artystycznym rzeźbą się wiązać z tą lokalną, a gotowością, żeby o tym, rozmawiać, żeby jakoś to dziedzictwo żydowskie obecne w całej Polsce upamiętniające, ale jest źle strasznie ważne, żeby to nie było coś, z czym przychodzi jakaś organizacja z Warszawy i zarządzania to ma być zrobione w dal w treningach z powodu wiz kierujemy uczniów do róży bez moralizowania i efektach, bo też rozumiem, że trenerzy nie przyjeżdżają z pogłębioną historią kultury żydowskiej w danej miejscowości tylko wyposażają młodzież odpowiednie narzędzia, żeby oni sami tych swoich odkryć dokonali dokładnie tak męczy trenerzy są, używając nie całkiem polskiego są w Szwecji doktorami alimenciarz ułatwiać do nich mają katalizator dać pewien proces, ale ich zadaniem nie jest dać się wykład dać wykład ani dać uczniom scenariusz tego co mają zrobić z celem jest pomoc być tam nadal jest mylony ze sprzętem dokończy takim strasznie ważnym elementem jeszcze raz z tego programu jest jest samodzielne sceneria uczniowie realizują swój ostateczny projekt trenerów już tam nie ma chętnych trenerzy są to na warsztatach, owszem, zdarzają kosztem czuwają nad tym co się dzieje w ale przy ostatecznej realizacji projektu to uczniowie są gospodarzami taki to rzeczywiście niezwykle inspirujące i cenne dla wszystkich innych dorosłych pedagogów nauczycieli, którzy może nas teraz słuchają i zastanawiają się na zaangażowanie młodzieży w inną kwestię związaną z uprzedzeniami nietolerancją z różnych innych powodów to rzeczywiście ułatwić umożliwić udrożnić się młodzieży w inne różnego rodzaju formy działalności w ramach szkoły dialogu dochodzi do Inner specyficznego doświadczenia spotkania z sąsiadami z przeszłości, ale też spotkanie z duchami i żeby to był rzeczywiście dialog ani takie Echo monologu w to jest właśnie ta współpraca międzynarodowa po pojawiają się również goście z dzisiejszej współczesnej diaspory żydowskiej jak to wygląda jak to przebiega na ile to wzmacnia ten projekt ogromnie znaczy w testach, że szkoła dialogu element to jest oczywiście tak jak my patrzymy w pierwszej kolejności taki dialog wewnątrz tej społeczności prawda styl ten dialog z historią tej społeczności bardzo często też dodam takim komponentem prac uczniów jest, gdy dialog międzypokoleniowy to, że jak zostać uwidoczniony wyruszają na poszukiwanie informacji o przy przedwojennych żydowskich listę miejscowości to jeśli tylko to możliwe oczywiście teraz z czasem coraz trudniejsze niż szukają rozmówców melomani i korzenie w Mielcu w Rosji w swoich klubach widziane, zwłaszcza Żydów, którzy mogą coś tam duży jeszcze pamiętają być może pewnie częściej to bez prawa opcji niż banki tak naprawdę natomiast gdy takim uzupełnieniem tego przedsięwzięcia dialogu w ramach szkoły dialogu bywa taka sytuacja, w której uczniowie mają okazje swój ostateczny projekt swoją wycieczkę śladami żydowskiej społeczności własnej miejscowości zaprezentować gościom zza granicy potomkom żydowskich mieszkańców czasem tej miejscowości czasem mniej w zależności od tego co jest możliwe i rzeczywiście jest także nasze doświadczenie wskazuje, że takie spotkanie jest niezwykle poruszające dla obu stron to znaczy z 1 strony dla tych uczniów taka możliwość zaprezentowania tego komuś, kto przyjechał specjalnie z Melbourne nawet w 3 z 1 ze Stanów zjednoczonych czy Izraela, żeby zobaczyć ten projekt Uczniowski ETS bardzo ważna też bardzo często zgodnie z tym, o czym pani wspomniała jest okazja, żeby w ogóle dowiedziawszy się z tym wiele historii kultury Żydów lokalnie mógłby spotkać osobę, która Żydem nie jest credo tej grupy należy pogardy i żałobę, która jest potomkiem często tych realnych sąsiadów w latach historię walić się potyka, ale samo to że, że właśnie w kontekście tego, o czym pani mówiła o tych stereotypów, które bardziej mniej się gdzieś się pojawiają, ale też tej wiedzy zdobytej tych poszukiwań przeprowadzonych poznać kogoś, kto jest lub nie jest bezpośrednio związane z tą miejscowością, ale z historią polskich Żydów jako żywo bardzo to jest bardzo ważne doświadczenie taki pokazujące, że ta więź rzeczywiście realnie między prawdziwym są one 7, a z drugiej strony jest też dalsza, że dla takiej osoby, które na psie dajmy na to ma korzenie mamy wielkie doświadczenia takie przykłady MZ ma korzenie w Radomiu rodzice pochodzili z Radomia mamy takie fantastyczne przykłady i sytuacji od sytuacji, w której ktoś przyjeżdża zobaczyć tę miejscowość zobaczyć dom, w którym mieszkali rodzice i przyjdzie sam albo przyjeżdża z jakimś przewodnikiem interesuje się bardzo dużo, ale jednak przede wszystkim spotyka pustkę spotyka pustkę po tym, życiu, które o, którym kiedyś słyszał, o którym które sobie wyobraża natomiast w sytuacji, kiedy może tę samą miejscowość te same ulice przejść obejrzeć z uczniami, którzy mówią tu mieszka ta rodzina mieszkała ta rodzina to była piekarnia i są w stanie chodzić przywrócić del Condor do życia ten świat opowieści jeszcze po poprzeczce swoim entuzjazmem zainteresowanie tematem autentycznym przejęciem się tą historią na, tyle że zmienia, gdyż gazoport to pozwala taki sobie zupełnie inaczej spojrzeć na własne doświadczenie na własną więź z polską na własną na na własny stosunek do tej historii do własnej rodziny także co mówią goście my, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków świata albo po prostu bezpośrednio z Izraela o tym, doświadczeniu czują właśnie, że bardzo często, że to jest to pewnie nie mówią po angielsku co to jest taki Anglicy centralę my przez każde takie właśnie zmieniający życie doświadczenie, że nagle spotkało ich coś, czego konkretnie się nie spodziewali, czego niechęć do rewizji obrazić wyobrazić sobie, by MF pozwala często swoje własne osobiste własne bardzo osobiste doświadczenia dzisiejsi obszary, które są bolesne związane z własną tożsamością rodzinną więzią z polską pozwala otworzyć i ich znaleźć jakieś nowe przestrzenie to, żeby taką właśnie więź z polską zbudować tam bardzo dużo tych przykładów, kiedy ktoś po takiej wizycie po pierwsze, gdy wracał wielokrotnie do Polski, a po drugie i to są te momenty chwila są fantastyczne pod kątem budowania więzi angażuje się też te lokalne działania upamiętniające we współpracy z uczniami, ale nawet części we współpracy z miejscowymi dorosłymi, dla których ważny temat na tak, bo uczniowie dorastają oni kończą szkołę potem zasilają lokalną społeczność też wyjeżdżają albo zostają tymi dorosłymi czyny te toteż, ale przede wszystkim do chodzi o taką rannych do dziś ma obok programu szkoła dialogu prowadzimy również program, który polega na współpracy z lokalnymi liderami dialogu i nazywany, czyli z lokalnymi aktywistami, którzy już tam na miejscu są i tę nazwę nie zanudzić tak działają i starają się upamiętniać społeczność żydowską i dbać dziedzictwo żydowskie w swojej miejscowości i bardzo często 1 ze sposobów na wieki trafiamy do osobistego, że w czasie warsztatów szkoły dialogu zawsze staramy się 1 z 1 z rzeczy takich, które ma narzędzia, które mają pomagać uczniom działacze spotykanie się właśnie w jakimś lokalnym aktywistą ekspertem w czasem samorządowcem z kimś, kto może być sojusznikiem umożliwi ich działania kolejny krok w dla we wszystkich państwach, którzy chcą pracować z młodzieżą na cele tematami trudnymi społecznie nerek co zmienia się w ciągu ostatnich 3 lat chce w funkcjonowaniu forum dialogu z bardzo napiętym klimacie społecznym politycznym z zewnątrz na 1 klimat napiera na szkoły w trakcie warsztatów na ile odczuwają państwo czy trenerzy wracają i opowiadają, że rząd być może zrobiło się trudności być może ta polityka wkracza w również w to co ci się dzieje w przestrzeni warsztatowej Byrne ty jesteś jak i wątpliwe są takie też im rzeczywiście są trudne sytuacje warsztatowe Niewiem czy tez wynik ostatnich 3 lat być może się tam jakoś nasila ale, ale np. takich sytuacjach napięcia na linii dyplomatycznej ostatnio przekładają się na przebieg warsztatów na funkcjonowanie forum drewna na napięcia na poziomie międzyrządowym pewne jest także my na innych, by nasza filozofia jest też wiele z tej rozmowy to jest bardzo filozofia oparta na duże ten prawdziwy dialog polsko żydowski jeśli jest możliwy jest możliwe na poziomie relacji międzyludzkich i te ścieki i DHL dialog na poziomie relacji międzyludzkich jest też sam w sobie trudnym wyzwaniem też musi być przygotowany jak styki spotkanie między uczniami gośćmi, gdyż cały sens tego spotkania byli z tego żyć uczniowie też wcześniej bardzo duże osiedla widzieli prawda chętni z naszego punktu widzenia jest też to co najważniejsze w tym dialogu właśnie się odbyła na tym poziomie w BIP jest tak subtelne tak złożone tak osobiste często tak też Rosjan budzą kraje uzależnione od lokalnych kontekstów, że jak będą, więc nie można tego zostawiać polityka, lecz nie można zostawić tego i podporządkować temu to coś temu co się dzieje na poziomie międzynarodowym czy politycznym i w tym sensie oczywiście pewne wyzwania w szczególności wzeszłym roku prawda i w tym roku jakoś tam się pojawiły w ten, ale właśnie naszą odpowiedzią jest, żeby się skupić na nas na budowaniu możliwości na takich osobistych kontaktów i osobistych poszukiwań zresztą ma inny z Mondi świecie w zeszłym roku trochę się baliśmy prawda iść dalej, ale okazało się, że rząd daje and Energy chodzi konkretnie ustawę o o IPN, która miała taki wpły w na szkołę dialogu, że dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń do programu UE i tu też rozsądek rozmawiamy o tym z nauczycielami i wyszła z tego coś takiego, że jak dla nauczycieli stało się ważne, żeby ten temat poruszyć skoro już zaistniał w mediach zaistniał w jaki sposób w mediach chcieliby, żeby w jej szkole pojawił się program edukacyjny, który by jeszcze ten temat pogłębił też myślę, że też się też taka nasza filozofia rozmowy na na każdy temat tak samo jak potem na warsztatach czasami się też pojawiał temat ustawy to wtedy po prostu trenerzy mówili dobrze warsztat stopnia lecimy dalej z tym tematem historii lokalnej wyświetlane ustawę o IPN na ekranie czytamy ją razem i razem analizujemy co, widząc co się w nich zawiera, więc w teście oczywiście pojawia ucznia wymienienie żyją w bankach nauczyciele także nie, ale jest stała jest to tak jak mówiła Olga staramy się jak najbardziej przekładać raczej na ten poziom osobisty osobistych relacji odkrywania lokalnej historii niż chodzić z dołu drugi polityk po raz do roku ta praca zamienia się w święto ogólnej jest gala forum dialogu jesteście ME przed kolejną edycją i bez tego co widziałam w filmowych relacjach z poprzednich gali Anny tutaj w tych galach biorą również udział uczniowie, którzy przyjeżdżają ci uczniowie, którzy byli zaangażowani w poprzednie projekty inne oprócz 3 dorosłych oprócz wszystkich sprzymierzeńców inicjatywy forum dialogu również uczestnicy oprócz są one ważne jeśli główni goście, dla których hala jest organizowana jest wówczas w 1200 osób uczniowie bielskich z całej Polski ze wszystkich szkół biorących udział w programie są na nią zaproszenia także uczniowie ze szkół tzw. kontynuujących, czyli takich, które po zakończeniu programu dalej jakoś działają w temacie jej się tym z nami dzielonej takie maile z niemal nie ma tych najważniejszych gości niż uczniowie no bo gala szkoły dialogu organizowane rokrocznie od kilku lat dzięki uprzejmości teatru wielkiego opery narodowej w fantastycznej przestrzeni teatru wielkiego właśnie ten, gdy celem tej gali jest właśnie pokazanie uczniom, którzy zrobili fajny fantastyczne projekty lokalnie, które są ważne lokalnie, że one nie są ważne tylko lokalnie żony są ważne dlatego dla duszy tak powiem trochę górnolotnie dla Polski w ogóle taki, że oni się powinni zobaczyć czy są siłą 40 szkół rocznie to jest naprawdę tych ogromną moc tych wyjątkowe wyjątkowe wydarzenie, na którym wszyscy oni, ale też my możemy poczuć, że jest mu duży potencjał działania i właśnie odbudowywania pewne więzi, zwłaszcza że całkiem inne bardzo bardzo interesujące osoby też do nich przemawiają za scenę i mniej myślę sobie takich scen z mojej takiej perspektywy męża to musi być dla nich ważne, jeżeli np. marszałek Borusewicz czy rabin Schudrich ze sceny mówi im, że ich działania są niesamowicie ważne, że ta jest nowy patriotyzm, który powinniśmy powinniśmy walczyć z nimi też przyjeżdżają nauczyciele dyrektorzy szkół czy sami przyjedzie starosta czasami przyjedzie wójt Jan też to słyszy, że te działania są takie ważne no to teraz po naszej audycji będzie kolejna fala zgłoszeń to może od razu podajmy kij się adresy e-mailowe ewentualnie adres strony i zaraz napłynie fala tak można się zgłaszać przez stronę dialog kropkę org krótka PL zapraszamy polecamy tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę o inne oddolnym relacyjnym budowaniu więzi Impel kontaktów dialogu polsko-żydowskiego opowiadały nam dzisiaj inne Julia Mach nów ska koordynatorka projektu forum dialogu dziękuję bardzo dziękuję i Olga Kaczmarek dyrektorka ds. relacji międzynarodowych forum dialogu dziękuję bardzo był bardzo zapraszamy państwa na informację Radia TOK FM, które będą za 1 , 5 minuty zaraz po informacjach rozpoczynamy magazynem Nancy banki będziemy rozmawiać o tożsamości kobiet żyjących na dzisiejszej wsi Mazowiecki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA