REKLAMA

"Schizofrenia i obłuda". Dr Sebastian Duda podsumowuje antypedofilską konferencję w Watykanie

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-25 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki i tam ponownie zaprasza na dalszą część popołudnia teraz wrócimy do zakończonej w Watykanie konferencji, w której to hierarchowie kościoła katolickiego to zmieni się zmierzyć z głośnym smutnym tragicznym w trudnym tematem pedofilii, kiedy papież Franciszek otwierał konferencję mówił lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie tylko potępień od konkretnych skutecznych środków zaradczych no i właśnie czy usłyszeliśmy spełniła się można być Rozwiń » obietnica z początku konferencji ne papieża Franciszka od tego zaczniemy w studiu dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź witam pana dzień dobry nowości czy do oczekiwania, które się wiązały z tą konferencją rzeczywiście dość niezwykły przebieg przyjazd tak wielu osób, które były ofiarami tych o ohydnych co tu dużo mówić zdarzeń i praktyk, które miały możliwość opowiedzieć o tym, swoim losie znaczy to poza tym, że to właśnie było wielkie wydarzenie pana zdaniem przynieść rzeczywiście jakiś skutek wydarzeniem było istotnie bezprecedensowe, dlatego że w podobnego szczytu nie było dotąd w Watykanie, ale trzeba po prostu zabrać przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata sprawna i skonfrontować z bardzo takim poważnym problemami także w chodziło także o torze, by wymienić doświadczeniami w jaki sposób są traktowane ofiary co zrobiono, czego nie zrobiono, a jednocześnie pod takim bardzo wyraźnym z pod wyraźną ramką papieską, które to już nie tylko kwestia zera tolerancji, bo o tym kto mówił i Benedykt XVI jeszcze przed Franciszkiem w 0 tolerancji dla takich zachowań, ale powoli narasta w kościele świadomość powoli, ale i gwałtownie jednocześnie powoli, dlatego że przed 20 laty, nawet jeżeli mówiono o tym, wtedy, kiedy wybuchały skandale w stanach Zjednoczonych n p . w nie zdawano sobie sprawę z tego jak dziś jak mocno kryzysową sytuację w samym kościele to wywoła w tym momencie się świadomość kryzysu i to niektórzy mówią, że jest to kryzys najpoważniejszy od czasów reformacji w ja przez lata w 2 wahała się czym czy tak jest istotnie w tym momencie jestem skłonny twierdzić, że tak jest nie chodzi tutaj tylko o w salonie gier i zgorszenia moralnego i czynów, które to zgorszenie wywołał u tych ohydnych czynów oraz portfel wspominamy, ale wiem, że problem jest strukturalnym to znaczy, że coś jest takiego w samej instytucji kościoła w co umożliwiło tę patologiczną sytuację, ale trzeba uważać, bo to bardzo ciekawa lekcja miecza, z czym mówi pan o o tym, elemencie problemu, który jest też znany opisywany od dłuższego czasu że była taka metoda działania, że jak się pojawiały właśnie informacje o niecnych haniebnych zachowaniach jakiegoś duchownego to instytucja rozpoczynała działania, które miały tę sprawę jakoś wyciszyć, przenosząc kogoś winne miejsce w inne środowisko czy jednak mówi pan o tym co też jest czasami uważane za pewien element w struktury, która może przyczyniać się do tego zjawiska, czyli mówiąc trochę już w uproszczeniu naszą sprawą sprawa celibatu użył to on duchowni ludzie, którzy nie mają normalnego jak byśmy dowiedzieli życia rodzinnego no i siłą rzeczy wie, że są bardziej skłonny do 8 zloty za myślę, że to są oba te czynniki i mamy już tego pełną świadomość teraz przynajmniej tak stanowi Gillette z 1 strony z czego wynikało w znikała ta zmowa milczenia Tomasz Kozak z ludzkością, a nos taki gąszcz spojrzenia na funkcję kapłaństwa urzędowego hierarchicznego jak mówi męża ci, którzy byli kapłanami tabeli w sam siebie opisywali jako o takich terminach jak drugi Chrystusa Boże występują w osobie Chrystusa tak żona sprawują sakramenty osobie Chrystusa i tak byli także traktowani przez wiernych w związku z tym jak dochodziło do tego typu sytuacji jest dla nas nie do pojęcia teraz, ale ofiary mówiły choćby swoim bliskim rodzicom o tym co się przydarzyło i nie wierzono im nie wierzono z tego powodu właśnie, że ksiądz jak miał być wyłączony prawda z możliwości popełniania takich ohydnych czynów to jest jednak jest jednak sprawa druga rzecz to jest kwestia tego, w jakich w ogóle sposób trwałym ludzie kościoła, którzy nie wiem w latach czterdziestych pięćdziesiątych sześćdziesiątych później to trochę się zaczęło zmieniać, ale w 2 wchodzi do seminariów duchownych prawda w jaki sposób mierzyli się strzału z przemianami społecznymi obyczajowymi, jaki 1 słowem jak reagowali na rewolucję seksualną, która przetoczyła się przez zachodnie społeczeństwa jednocześnie się w ta rewolucja była wokół nich, ale nie znajdowała żadnego odzwierciedlenia w edukacji seminarium ETA, która była bardzo zachowawcza, która prawda o była wychowaniem do czystości i tam do zachowania czystości i aktora nie dawała odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania, z którymi ci ludzie się borykali się w 6 splot był absurdalny różnych takich okoliczności i społecznych i kulturowych i teologicznych i religijne w menu i wszystko to się z 5 w ciągu 5 kilku dekad prawda to i doprowadziła do wybuchu tego kryzysu jak mówimy tutaj jeszcze o tej czystości w tym, że mam to musimy sobie zdawać sprawę tuż przed tym szczytem ziemskim wyszła książka po francusku teraz takiego znanego we Francji socjologa i dziennikarze artyści zastawiali na teren napisał książkę Sodoma to jest ankieta socjologiczne przeprowadzona wśród kleru rzymskiego w ponad 600 stron, ale już widać, że to po prostu wywoła pewną burzę, dlatego że po pierwsze, Martel jest znanym działaczem z środowisk LGBT powiedz im, a z drugiej strony w Perth, ponieważ otwarcie o tym, mówiło, że wbrew swojej, kiedy przeprowadzał rozmowy ze swoimi interlokutora mi ziemię od razu jak byłem pewne rzeczy już od to była niby anonimowa ankieta albo masz zebrał bardzo dużo tych rozmów od razu się okazało żonę i jakby uchwycił i w tym sposobie reagowania i ich treści, którą otrzymał od tych swoich rozmówców istota tego problemu się tam karę w dziejach w i mówi tak nam wyobraźmy sobie tak taki punkt wyjścia człowieka, który jest we włoszech żyje młodego człowieka w latach pięćdziesiątych, które odkrywa w sobie np. skłonności homoseksualne pani chodzi o to, że one nawet nie były do wypowiedzenia nam na forum publicznym on natychmiast byłoby ich nie tylko krytykowany, ale motywowanych awizowany jest szykowany wyłączany i oni często szukali ratunku w seminariach duchownych po prostu przychodzi do tych seminariów są duchowych z nadzieją na końcu obligacje tego popędu atak szans na to, że nowy w jaki sposób będą tam bezpieczni jednocześnie się spotykali z tym świętym wizerunkiem księdza, który im także wtłaczana i wiedzieli, że mogą się czuć bezpiecznie, bo w jakikolwiek sposób ten popyt będzie realizowany i tak będzie o tym, milczenie w kościele panowała tam z ITS taka sytuacja wyjściowa ci ludzie, którzy wtedy weszli do seminariów duchownych teraz są kardynałami biskupami z często przechodzący już na emeryturę, którzy żyli powietrze z takim przeświadczeniem prawda na swój temat, że są przedstawicielami Świętego kościoła i którzy walczyli ze swoją homoseksualność ciągle nie mogła być realizowana w sposób jawny w świecie NATO w kulturze, w której funkcjonowali w i to jest jakby takie socjologiczne kulturowe podłoże tego problemu w Turandot nareszcie jest w jaki sposób opisywane coraz dokładniej bardzo długą nie byliśmy w stanie tego uchwycić mocno na dowód na poziomie takim mocno zewnętrznym było bardzo jasno widać że, chociaż na większość przypadków molestowania w kościele dotyczy chłopców tak i to takich chłopców w wieku dojrzewania co konserwatyści od razu w kościelni czyni z tego okazję do tego, żeby atakować osoby homoseksualne o homoseksualnej po prostu było jak włączymy homoseksualistów sklep lub prawdą no to będziemy mieć problem rozwiązany Atu okazuje się, że tak nie chodzi tylko o to tak duża sama jak struktura kościelna sprzyjała patologii z racji pewnych zachowań prawnej pewnych posta w tylko właśnie z pytaniem czy konferencja, której mówimy pozwoli w ich na takie rozwiązania wypracowała takie rozwiązania, które te strukturalne patologie wyeliminuje wrócimy do tej rozmowy po informacjach o może zagrać widzom, bo ponownie wstąpił pan dr Sebastian Duda filozof teolog rozmawiamy o konferencji w Watykanie po pierwszej części naszej rozmowy wyjaśnił scharakteryzował przyczyny tych okropnych zjawisk, jakie mają miejsce w kościele ja rozumiem, że one zostały również powiedziane jasno zdefiniowane podczas tej konferencji, ale to oczywiście, jaki to, że ci księża mogli od ofiar tych strasznych rzeczy, że aktów oraz usłyszeć po prostu dla nich dramat, bo już tego wszystkiego oczywiście oczekujemy teraz Watykan jakiegoś jakiegoś działania poza tym, że papież kończąc szczyt mówił on o źle, jakim jest plagę nadużyć seksualnych wobec dzieci prawda dowody samo sformułowanie plagę nadużyć Gülena też jest świadomość skali tego tego problemu w nowych norm no właściwie cały czas oczekujemy no dobrze no to co na to co do to jest problem to oczywiście, dlatego że niektórzy już mówią, że cała konferencja to była 1 wielka pokazówka coś co mają po prostu uratować autorytet kościoła uratować jego dobry wizerunek, że coś robimy jest pytanie czy z można te plagi, nawet jeżeli papież nazywał przestępców seksualnych w kościele narzędziem szatana takich nazwa postać jest bardzo mocne wrażenia prawnej dekorator śnię to czy można jakiś sposób temu zaradzić myślę, że osąd zwierzak tutaj w już w świadectwach ofiar i to nie tylko chłopców prawda molestowanych już teraz są dorosłymi mężczyznami się z tymi trauma mi ciągle muszą mierzyć na poziomie psychologicznym egzystencjalnym do głosu doszły n p . po raz pierwszy w takiej skali świadectwa gwałconych przez księży zakonnic chociażby doszły także kwestie molestowania kobiet i wychodzi po prostu nota PS, jakby nic tylko ogromna skala zjawiska, ale na problem znowu strukturalne jak kościół, nawet jeżeli papież tak ostro traktuje w swoich wypowiedziach tak trener bardzo je potępia te osoby, które się ich dopuszczalną od książek z częściej dopuszczają tak ostro i traktuje czy to już jest jakiś mecz początek zmiany radykalnej w kościele i tutaj można mieć wątpliwości, dlatego że mam hierarchią kościelną wykazywał przywołany przeze mnie ten francuski socjolog Bartel ona jest pogrążona w taki z dwoistości schizofrenii i hipokryzji z 1 strony chcę, żebyś tylko w ich przedstawić przykład bywają bardzo ostro wypowiadający się przeciw homoseksualizm owi hierarchowie, którzy zdaniem tegoż Martela wiodą w ukryciu bardzo bogate bujne życie homoseksualne są ludzie, którzy optują za czystością w kościele bardzo mocną publicznie, a sami dopuszczają się czynów haniebnych w życiu prywatnym i jest po prostu takie spięcie na co można zrobić na ujawnianie tych wszystkich przypadków norm, jakby poszarzała tylko skalę ujawnień natomiast jeśli ciągle mocujemy jak z podstawowymi problemami w jaki sposób kościół ma kształcić duchownych jak oni mają postrzegać siebie nawzajem Jean problem jest tak, że strukturalny, bo w różnych częściach świata to jest między 411 % całej liczby ogólnej księży, którzy się dopuszczają jakiś taki z i molestowania nieletnich, a są przecież nie jest tylko jest tylko część problemu dlatego, że jeżeli mówimy tutaj o czystości rozumiana teologicznie się to mamy wielu księży, którzy łamią celibat są osobami dorosłymi w Wilnie nie dopuszczają molestowania prawodawca i że ściśle prawnym w ale którzy np. nową prowadzą życie w świetle doktryny niemoralne tak wiążą się z osobami na długie lata mają dzieci ten problem także tutaj wyszła przy okazji tuż przed konkurencją wiemy, że z jest dokument na temat tego w jaki sposób księża mają traktować swoje potomstwo Targ to przecież sens w Polsce też jest doskonale znana sytuacja, w której jest pewna zmowa milczenia co mamy potomstwo księża mamy dzieci księży z i co czasami się sam, jakby porzucają kapłaństwo i zakładają rodziny i próbą, jakby żyć w świeckim świecie, ale często jest tak duża to dzieci wzrastają zupełnie obojętne czy ksiądz pozostaje dalej księdza kobieta prawda z wychowuje księżowskiej dziecko, kto ma za to płacić w jaki sposób prawda jakiś sposób jest utrzymywany, jakie są tutaj kontakty prawda rodzicielskie z tym dzieckiem owego księdza to zwykle się już nie dba tak albo dochodzi do właśnie takiego się do takiej strategii w milczenie o tym wszystkim życie wróci wyciszania tego wszystkiego, więc konferencja pokazała cały splot problemów związanych, jakby z teologią czystości prawda i seksualnością i z zachowaniami seksualnymi księży prawda Emma, która są powszechne i od właśnie tego poziomu absolutnie przestępczego stylu uznajemy za przestępcze prawda molestowania po, jakby taką codzienność borykali się z problemem celibatu to zostało pokazane w ich sługą rządu Tunezji bałem, ale do szczególnie jak sięgniemy do Biblii w jej brzmieniu użyte w pierwotnym netto, o ile pamiętam tam jest napisane wyraźnie, że biskup powinien być przykładnym mężem i praw i obejrzał wystawę starych bawarskich Świętego Pawła to właśnie na to by wraz z jakiej jaki sens się upierać przy tym celibacie chociażby właśnie widzą coraz bardziej skala tego problemu w TOK mielibyśmy takiego papieża Jan Paweł II prawda NATO on widział w celibacie niemalże wartość ta komunistyczna, że to jest świadectwo dla świata prawda to pokazuje, że można poświęcić się w całym całkowicie Chrystusowi, a jak widzimy iluzoryczność tak, że z 1 strony mamy takie piękne hasła hasła i te nie są księża którzy, jakby nie są w stanie sprostać tej doktrynie to nie jest tak zupełnie, że wszyscy są absolutnie z dojazdem organizowali tak wiemy o tym, ale wielu sobie z tym nie radzi tak i zmusza ich się ze względu na tak pojmowany mistyczny celibat do do zachowań, które są w no i pełne obłudy hipokryzji z 1 strony ich schizofreniczne Lucasa, jakby Dyzma słowa kluczowe schizofrenię i obłuda pytanie podstawowe czy warto podtrzymywać właśnie tę iluzję opartą na schizofrenię niż hipokryzja i tego, że po prostu mamy tutaj nie wiem taką kasę wybrano tych drugich Chrystus w oczy jednak trzeba się zastanowić nad zmianą podejścia do celibatu i zostaną moim zdaniem coraz bardziej ta logika państwa urzędowego to jest pierwszy raz od czasów starożytnych, kiedy podejmujemy ten temat jest bardzo śliski temat, dlatego że reformacja była próbą n p . z rozwiązania tego dylematu kim ma być ten przywódca wspólnoty religijnej w kościele tak chrześcijańskich i nic czy każdy, kto odkrywa w sobie charyzma takiego liderowania w kościele prawda może być uznany za osobę wiarygodną tutaj nie ma prostego rozwiązania analogicznego jak wiadomo protestantyzm posiać w takim kierunku, że rzeczywiście mamy bardzo mnóstwo takich pól datki na rzecz iqos kosztem jedności tak bardzo często tam odkrywa charyzmat prawda oddziela się prawda w 2 o jakiś kościelnej wspólnoty, ale znów trzeba będzie się zastanowić nad tym dlatego można w do tej pory było wiadomo czas sporów Donaty stycznych czwartym wielką wrzawę z kapłan jak sprawuje sakramenty, czyli wtedy, kiedy nie sprawuje Eucharystię Ahlbeck spowiada jest jako impregnowane to może być w życiu prywatnym absolutnie niemoralne absolutnie zachować się beznadziejnie, ale w tym akurat w momencie, kiedy sprawuje sakrament jest impregnowany łaską na to zło, a w tym momencie się także okazywała rosnącą n p . ja znam takie relacje bezpośrednio rząd ludzie byli molestowani podczas mszy o byli molestowani podczas spowiedzi prawda i co zrobić z takimi przypadkami to już dziś widzimy, że pewna dekonstrukcja tutaj jest wystawiona na próba taka wielowiekowa konstrukcja teologiczna można zrobić duży opór wśród duchowieństwa oczywiście ja myślę, że z jeszcze tutaj dojdzie do do wielu spięć na tym polu, ale ich, jakby do roli znaki w tym sensie, że pokazano, że skala problemu jest olbrzymia i nie można już chować pod dywan ani tej schizofrenii ani obłudy ani ani cierpienia ofiar Kaczor, choć takie wypowiedzi jak jeszcze przed tym spotkaniem arcybiskupa metropolity gdańskiego Rainer Maria Belki aktorką, w który powiedział ci, którzy uważali właśnie, że not tak jest daleko idące reformy powinny teraz mieć miejsce podział nie jest naszym zadaniem wynalezienie teraz nowego kościoła ja nie jestem pewien czy w tej sytuacji to jednak nie jest oczywiście nowego NATO, bo można się zastanawiać ale, ale co to miałoby znaczyć fal, a chcemy się za zapytać pana Tośka, bo tylko ta cała to całe zdarzenie no u nas miało taki poziom lokalny jeszcze kontekst w postaci tej historii z pomnikiem księdza prałata Jankowskiego w Gdańsku i właściwie w po to, pomińmy teraz tej rozmowie z akt aspekt prawny tak, bo ten pomnik wrócił na cokół i teraz sam mówi to był to złamanie pewnych zasad prawa oczywiście jego zburzenia też było złamaniem jest pomnik to miasto raz ten wątek, ale właśnie w i jest tak konferencja jest coraz więcej tych tych świadectw czy rzeczywiście sytuacja, w której nie można tego od strony prawnej ruszyć, bo ksiądz Jankowski nie żyje od 8 lat również nie wiem nic w tym momencie u usprawiedliwia to, że chociażby w domu nowe władze kościoła w Gdańsku, czyli arcybiskup Głódź tak mówi nam nie nie ma co nie będziemy tej sprawy ruszać w snach dodał właściwie kościół jest jedyną instytucją, która mogłaby się tym zająć w zasięgu ręki i coś się nie zajmuje ona jest tak, że nie wiem pokazaniu tego oporu jest w kościele przed tym, żeby nam wyciszyć sprawę, jeżeli już wychodzi coś takiego nie no mamy tutaj także pewno w tej to jest jakby kolejna odsłona tej samej metody, która przyczyniła się, jakby do wybuchu skandali w ostatnich dziesięcioleciach, a z drugiej strony mamy te postawy, które są też bardzo typowe ludzi, którzy nie przyjmują do wiadomości, że ksiądz, którego uwielbiali jak ksiądz, który był dla nich autorytetem mógł się dopuszczać takich rzeczy dla nich to jest zupełnie nie do pojęcia w tym przypominają 100 zł bliskich ofiar, o których mówiłam prawda nie ksiądz to jest drugi Chrystus niczego takiego nie było wymyślać coś się nie miały zająć się coś tutaj jest dobrze przed nim wsłuchujemy się, jakby świadectwa ofiar bomb w buszu na jakiś taki obraz pełnego ładu świata, którą chcemy funkcjonować mogą w nim tezę, że się też ciekawe zjawisko poza tym, o czym pan mówi tam i dodatkowo jeszcze pojawił się informacje przypominające, że ksiądz, który zasłynął z tego, że właśnie wprowadził msze w czasie strajku w Gdańsku no bo w tym czasie współpracownikiem o pseudonimie już nie będą do delegat takiego się to też nie podlega dyskusji to jest niesłychane, że mamy z 1 strony i ten rodzaj świadectwa jego postawy i ten rodzaj związany właśnie z tamtymi aktami wobec wobec nieletnich, a dalej są osoby, które mówią, że powinien stać w, a i to jest właśnie w rozwój może źródło problemu, że nie jesteśmy w stanie się zmierzyć, jakby z niemoralnym życiem funkcjonowanie niektórych kapłanów to samo było nie wiem po tym, jak arcybiskupem warszawskim został Stanisław Wielgus prawda też niektórzy nie przyjmują do tej pory do wiadomości tego co ktoś został wielokrotnie opisana jest nawet oczywiste dla historyków mocno związanych z kościołem prawda i mocno katolickich no i jest tutaj po prostu takie wyobrażenie teologiczne duchownego, która przeszkadza, jakby w uznaniu tej prawdy w trochę smutna konstatacja, ale bardzo dziękuję za rozmowę pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź był z nami dziękuję bardzo dziękuję również kolegom, którzy pomogli przygotować popołudnie wydawała Anna Piekutowska Sędziował Kamil Wróblewski za chwilę się czy z państwem usłyszy w magazynie europejskim, a teraz informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA