REKLAMA

Polityka społeczna PiS powstała tylko dla efektu wyborczego, to nie jest realne rozwiązanie problemów

Światopodgląd
Data emisji:
2019-02-26 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp, gdyż kelnerowi czy państwa gościem jest teraz dr Rafał Bakalarczyk badacz polityki społecznej dzień dobry czy nowy chciał, żebyśmy porozmawiali o propozycjach prawa i sprawiedliwości przy tej okazji o różnych mechanizmach i pomysłach na politykę społeczną i jak w jak na tym tle co wybiera prawo i sprawiedliwość, ale wydaje się, że powinniśmy cofnąć się o krok w GM to znaczy jednak po rozum chęć o tym co to jest rozdawnictwo dziś wiem, Rozwiń » że strona gazety wyborczej woła bardzo dużo emocji i sprzeciwu nie byłoby to hasło, które zamiast to jest wpisy Han nie hojnie rozdaje nasze pieniądze no i wymienione są tutaj o podwyżki PMI dla wojskowych nauczycieli pielęgniarek ten tekst o tym, że różne grupy ostatnio ze sfery budżetowej w ostatnich miesiącach rzeczywiście protestowały mniej lub bardziej gorąco no i prawo sprawiedliwość rząd PiS wreszcie musiał na mnie jakoś nie odpowiedzieć to mój młodszy z przeciw, bo PiS hojnie rozdają nasze pieniądze można, by powiedzieć, że po prostu płaci nauczycielom pielęgniarkom czy żołnierzom za ich prace, ale czy w ogóle pan się zgodzić z taką oceną, że PiS hojnie rozdaje budżetówce nasze pieniądze Otóż, trzymając się w znaczeniu nie zgodzę się przy czym tak jak pani redaktor powiedziała no to jest właśnie kwestia języka i samo front zdobi rzeźba damy mu LM w MF była premier mówiła podczas tych do konwencji prawa i sprawiedliwości, że trzynastka dla emerytów to jest prezent od Jarosława Kaczyńskiego no tak to tak jest Rewers krzyczy, jakby tego samego problemu, którym pani redaktor mówiła w kontekście tego typu z tego tytułu czy tego artykułu w Gazecie wyborczej to znaczy, że samo to pojęcie rozdawanie czy dawania jakiegoś prezentu na wartości etycznych wojaży, ale w kontekście zarządzania polityką społeczną czy realizacji polityką społeczną nota to właśnie ma takie negatywne negatywnie negatywne konotacje w ogóle i mokre zniekształcające zeznań część tych w przypadku mojej sfery sfery budżetowej poszczególnych grup na to po pierwsze to często jest efekt pewnych negocjacji lub wręcz konfliktu między między tymi tymi branżami, a w, a decydentami, więc tak, więc nie ma charakteru, tym bardziej rozdawania natomiast w przypadku tych z działań czy zapowiedzi działań o charakterze stricte socjalnych związane z polityką społeczną takiemu waszym rozumieniu to też ja bym nie w Berlinie nie mnie, że nie nie posługiwał się TomTom retoryką właśnie rozdawania pieniędzy, bo obok bomba atomowa to, bo to właśnie mnie nie nie o to chodzi raczej wdziera się je raczej tutaj można mówić o pełnej dystrybucji spra w pewnych środków na na określone cele w polityce rządu można się zastanawiać czy czytałem redystrybucja czy redystrybucja w zasadzie jest jest w sposób nieprzemyślany sprawiedliwe i t d . jeżeli ona i tu miałbym szczerze mówiąc o samodzielności, bo z 1 strony bronić, bo to jest paradoks polega na tym, że akurat chyba Michał Sutowski z krytyki politycznej po ogłoszeniu tych planów prawa i sprawiedliwości napisał, że właśnie teraz ci wszyscy, którzy protestują też są zatrudnieni w sferze budżetowej już wiedzą, że nie mogą liczyć na realizację postulatów, dlatego że tak bardzo dużo pieniędzy pójdzie na teren w ramach inicjatywy w ramach polityki społecznej przypomnijmy prawo sprawiedliwość zapowiedziało ram jednorazowo w 1100 zł brutto dla każdego emeryta swoistą trzynastkę rozszerzenie programu 500 plus na każde dziecko tak to rozumiemy czy są w tym jakiś pułapki, a potem ograniczenia to się okaże oraz zmniejszenie podatku dochodowego dla osób do 2006 . roku życia i trochę z innego koszyka to jest przywracanie połączeń autobusowych w powiatach, czyli po prostu dofinansowywanie ich to ustawa czeka od miesięcy i rozumem to smak prawo i spraw wyznał w trybie przyspieszonym się ważne co budzi pana wątpliwości przede wszystkim tym, że z 1 strony pewna sekwencja pewnych kroków przez pewien kontekst czasowy w, a po drugie, sama no trochę sama treść jeśli chodzi o kontekstach i czasowy no to w inny uważam za taką złą praktykę, w której to pewne pewne decyzje mierzenie się z pewnymi problemami jest odwlekane przez latała nad je w po to, by w momencie, kiedy zbliża się kampania wyborcza w wyjeździe na nowo z tymi postulatami, tym bardziej NATO tajne najbardziej to widać, że w kontekście tego tych zmian w planowanych zmian w programie 500 plus skoro z no cóż niedawno minister pracy mówiła, że nie ma, więc tak i to nawet nie tylko mówią, że nie ma pieniędzy na w pełni uniwersalny program, ale nawet nie próbą niewykonaną jeszcze żadnych kroków, żeby ten próg dochodowy 1 pierwsze dziecko, choć troszeczkę podnieść, a tutaj nagle mamy Jagła od razu bardzo bardzo wysokie na znaczne zwiększenie PKB i że w zasadzie już dużo też opozycja zapowiadała, że to zrobi zarówno koalicja niepewna, pod którą nazwał wtedy było, jaki zdaje się wiosna Biedronia redakcje tworzą się ich wypadku własnym gronie tam w praktyce ten postulat trochę inaczej jest informowany to jest taka pewna nieścisłość natomiast tagi partia razem nie jest pewne jest petentem postulat się gdzieś pojawiały w i ile ja osobiście nie jestem wielkim naczynie nie jestem wielkim entuzjastą my tego sporu, gdy inni też takiego rozwiązania tego, żeby to był program w pełni powszechny na razie przynajmniej jest z tego względu, że w uważam, że biorąc pod uwagę koszt tego rozwiązania trendem i bezpośredni koszt nos w jakimś sensie zamierzamy sobie pole manewru na rozwiązanie leży szereg innych moim w moim odczuciu znacznie bardziej pilnych spra w do załatwienia w polityce państwa zawsze też pasami w polityce społecznej i wydają się dopiero, gdybyśmy szereg tych innych tych takich najbardziej ono zaś palących problemów rozwiązać z nami złagodzili NATO wtedy rzeczywiście można zastanawiać się w 3 pewne czy także pewnym pewne odcinki polityki społecznej rozwijać w takim kierunku oświadczeniu uniwersalnych, a także dla nas, ale rozmach śmieszy i powiedzmy, że dałoby się to wszystko zrobić to co wedle pan najbardziej priorytetowa no chociażby ProLogis w ogólnie pomoc społeczna czy tutaj dzisiaj dzierży w LO w obecnym czasie mamy taką trochę w czarnych czarny Pijar polityki społecznej często zresztą jak rządzący ja jako atut swojej rozwiązać podawali to, że tak to nie jest program 500 plus to nie jest dom pomocy społecznej też widzę, że bardzo wiele naszych lewicowych komentatorów też w tym duchu myśli podsumowuje 2 różne poglądy ta polityka prawa z możliwości jest bardziej powszechna możemy też powiedzieć nastawiona na rodzinę i dosyć konserwatywna nowa, mówi że trzeba Barbie najpierw pomóc tym, którzy tego szczególnie potrzebują tak zaprzyjaźniony koncern zaś polityka rozwoju jest bardzo potrzebna jest powszechne bardzo punktowa to znaczy są pewne wybierz grupę tak właśnie rodziny z większą liczbą dzieci wobec, których próbuje się w duchu powszechności przeznaczył uniwersalności świat teraz żniwa dla drzew natomiast nie tylko talent na nas los innej grupy, które właściwie od czasów PRL zmiany władzy no Nieee nie doświadczyły jakiejś istotnej poprawy w Note progi z progi dochodowe uprawniające do rzeczy do świadczeń rodzinnych czy do pomocy społecznej są cały czas bardzo niskie dużo poniżej minimum progu minimum socjalnego jest polityka ogólnie patrząc polityka społeczna nie stała się w Socjaldemokratyczna w takim sensie, że dominują w niej uniwersalne świadczenie, bo one są tylko w pewnych odcinkach natomiast w całość nadal jest bardzo mocno selektywna dostępu do różnych form wsparcia jej w nasz układ, bo właśnie te świadczenia z pomocy społecznej w tym także w ramach świadczeń rodzinnych świadczenia związane z opieką ta sprawa opiekunów, który już nie raz rozmawialiśmy z mojej mocy nie jest on jego nazwy osób dorosłych szczególnie niepełnosprawnych w szczególności, bo tam jest to kryterium niskiej świadczenia są również bardzo niskie w mojej, toteż ta grupa wielokrotnie słyszała, że pieniędzy nie ma na razie nic, a w koszty realizacji ich postulatu w jest spełnienie, chociaż można z częściowo zrealizować to były jeszcze mniej to też są nieporównywalnie mniejsze środki niż te, które obecnie rząd planuje w UE w takim ekspresowym trybie zrealizować na tym, że obecne swoje zapowiedzi także w moim zdaniem kolejność realizowania polityki państwa społeczne polityki państwa powinna być inna najpier w za zalew zabezpiecza my wszystkim toaletami nie ma dostępu do wsparcia i potem możemy myśleć o w 100 lat dziś uniwersalizm właśnie taki program 500 plus no to w zasadzie w dużej części tych najuboższych pomocnych podczas służby właśnie wsparcie dzieci no tak, ale do niej nie mamy tylko ze społeczeństwem ta zapaść jakaś część społeczeństwa rodziny z dziećmi zresztą my w nawet, więc nie jest jeszcze dużo innych, a i innych osób grup oraz A2, że w przypadku tych osób tych rodzin z dziećmi, które doświadczają w ryzyka marginalizacji to także tutaj i również należałoby myśleć o innych instrumentach, które by uzupełniały to wsparcie dla części osób, niemniej ważne ma wsparcie, jakiego potrzebowały sąd w UE chociażby różne formy wsparcia usługowego nie mówię nawet go w żłobkach przedszkolach o tym, o czym się najczęściej rozmawia w kontekście 500 plus, ale także o różnych o różnych instrumentach dedykowanych np. dawał instytucję asystenta rodziny pewnej pracy socjalnej z z rodziną, w której są zagrożone kryzysem także cała sfera pieczy zastępczej to jest naprawdę bardzo dużo potrzeba oczywiście też coś w tej sprawie dzieje natomiast tylko, żebyś to pancerz jest ideowa różnica między tutaj bym powiedział panem, a rządem w tym sensie, że uda się panu wasz najpierw należałoby go wesprzeć w tym tych tak to zmieniło zagwarantować wszystkim na podium inny, gdyby było realizować bardziej powszechne programy w, a może wręcz, że prawo sprawdzać jak rozumiem za swój cel stawia w oraz wspieranie rodzin nieważne czy uboższa 3 czy bogatsze, a nawet można, by zaryzykować, ale myślę, że rodzina może wypowiedzieć rodzin dużych grup nowa też mamy dla emerytów seniorów tak, tak więc tonie, ale dziś nie są wcale jeszcze na uboższą grupom to my będziemy grać w nogach to ryzyko będzie jeszcze większa część ubóstwa senioralnego, chociaż już teraz część seniorów faktycznie, ale też doświadcza tego ubóstwa, ale istotnie AM, że to pewnie trochę wynika z tego, że ta polityka społeczna jest jakby kreowana pod, jakby z Velvet na trochę na rzecz pewnego efektu wyborczego i politycznego i jakby tutaj adresując zdoła grup szerokich i taki też dobrze społecznie rozpoznany jest lektura która, jakby budzą jakieś takie jest skojarzona z Sejmu tzw. budżetówka procesu Vistula Group, które w naprawdę i demony długo już o tym, mówiliśmy można, by mówić o tym jak nauczyciele mało zarabiają w porównaniu do innych krajów czy nawet w porównaniu do ludzi o podobnym wykształceniu w Polsce pielęgniarki, że po prostu zaraz nie będzie dla grup pielęgniarek ranne policja, która protestowała i tego już nie mogą liczyć na takie wsparcie znaczy nie ma dużego planu podwyżek w budżetówce są co jest wydawane non też trudno mierzalna zapowiedzieć, jakie czynniki na to zezwalają marnie tutaj większą rolę odgrywają też pewne branżowe różne negocjacje w i i pewien układ tutaj siły natomiast myślę, że też społeczny odbiór jest trochę inny to znaczy jednak Nowak niestety, ale z pewnej grupy zawodowe są traktowane przy ich walka o pewne postulaty bywa bywa postrzegana niestety jako coś bardziej partykularnego mimo wszystko niższych niż dawniej takie takie sfery właśnie Agro jak wsparcie rodzin, więc to może też spowodować, że większy areał winnic korzyści w takim odbiorze społecznym także osób które, jakby nie w notach do osób, które z zewnątrz na to patrzą to to można uzyskać właśnie, powołując się do innych emerytów dała do ochronne dodała do rodzin z dziećmi rodziny z dziećmi faktycznie są przez obecny rząd dość mocno wspierane zresztą mogło nie polityka rodzinna jeszcze przed przed przyjściem mają prawa sprawiedliwości do władzy też w zasadzie poprzednie rządy jeśli realizowały hojną politykę społeczną to najbardziej na odcinku właśnie wsparcia rodzin, planując trasę męża koleżanki w sensie ich wielkiego się jakiś podniesienia szczególnie w lewym Ber dla tych, którzy płacą niższe są w Polsce to ukończył prawo sporo jest też obniża podatki to też jest ciekawe targi to właśnie to zawsze dodatkowy rok, do którego ja nie jestem entuzjastą na tym lepiej, a zasób na tym etapie po wizę do czynienia z 500 plus powszechnym w pełni bowiem tutaj nie, bo póki nie mamy jeszcze progresywnym takiej istotnej progresji podatkowej w bolała, tak więc że widzimy to w krajach skandynawskich, owszem, rodziny bogate kraje otrzymują też świadczenia także świadczenia usługowe, ale w zamian za to bardzo istotnym stopniu dokładają się do budżetu u nas jakby nie ma tego elementu, więc ta druga część wydatkowa też powinna być trochę inaczej zorganizowany był Rafał Bakalarczyk badacz bagaż polityki społecznej państwo się bardzo dziękuję dziękuję również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA