REKLAMA

"Wszystko zaczęło się od ataku na Trybunał Konstytucyjny"

Analizy
Data emisji:
2019-02-26 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami są zapowiadane gość prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim dzień dobry dzień w i będziemy rozmawiać o deliktach konstytucyjnych prezydenta Andrzeja Dudy w ten pomyślałam, że warto w związku z niedawnymi decyzjami prezydenta wrócić myślą do 2015 roku i wszystkich kolejnych i przyjrzeć temu w jakiej jest dorobek prezydenta jeśli chodzi o łamanie prawa i łamanie ustawy Rozwiń » zasadniczej w LM, a on profesor uprzejmie zgodził mi w tym trudnym niewdzięcznym zadaniu towarzyszyć, ale przyczynkiem jest ostatnia decyzja prezydenta, a goście przez ostatnie godzi się pan prezydent znów działa już w ich przed ostatnia decyzja prezydenta dotyczyła powołania do Sądu Najwyższego kolejnego sędziego był to akurat prof. Aleksander Stępkowski z uniwersytetu Warszawskiego będzie sędzią Sądu Najwyższego i jak doniosły media tą decyzją o powołaniu prezydent złamał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego panie profesorze czy to był delikt Colin konstytucyjne i jeśli tak to dlaczego bo to akurat nie był delikty konstytucyjne w najgorszej interpretacji to może być delikt karny czy przestępstwo po prostu, dlatego że prezydent jest zobowiązany do szanowania wyroków sądów przepisy nasze wyraźnie mówią, że orzeczenie sądowe prawomocne wiąże nie tylko strony, ale także organy państwa prezydent jest takim organem związku z tym, że jest związany tym tematem o tym, orzeczeniem, które w i nakazał wstrzymać procedurę powoływania sędziów z szacunku dla konstytucji szacunku dla prawa unijnego, bo przecież wiemy, że tam się toczą pewne kwestie związane z pytaniami prejudycjalnymi jak zazdrość treść tego orzeczenia NSA prawda wstrzymujemy powołania do Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia przez NSA, a tak naprawdę czekamy na odpowiedź z Trybunału tak, dlatego że w nasz sąd Naczelny Sąd Administracyjny zachował się jak sąd państwa, który jest członkiem Unii Europejskiej i szanuje Unię Europejską szanuję Trybunał sprawiedliwości no niestety pan prezydent, powołując sędziów zachował się jak prezydent państwa, które chyba nie jest mentalnie Unii Europejskiej, bo tego szacunku już nie pokazał to jest bardzo poważna sprawa natomiast jak z zaczęliśmy za rozmowę to nie jest najpoważniejszy delikt realizujemy kolejne 13 kolejki i na czym polega delikt Konstytucyjny jak to się ma do innych osoby, która pełni akurat funkcja prezydenta innymi słowy, gdzie tu jest naruszenie prawa jak ono później jest ścigany delikt Konstytucyjny to jest naruszenie konstytucji, a przez inną osobę pełniącą funkcję publiczną w przypadku prezydenta jest ona szczególnie taki delikt Konstytucyjny z rażącym naruszeniem obowiązków, ponieważ to prezydent zgodnie z PK 1002006 . konstytucji jest zobowiązany do czuwania nad przestrzeganiem konstytucji trzeba zwrócić uwagę, że ta ten obowiązek prezydenta w związku z tym jest szerszy niż innych organów nie premiera n p . czy ministra wynika z tego, że prezent nie tylko sam jest zobowiązany przestrzegać konstytucji, na którym przysięga, ale jest także zobowiązany do dbania o to, żeby inni jej przestrzegali nas ostrzegali, że słowa konstytucji, ale czy nie jest tak, że ostatecznie to się tylko sprowadza do wniosków do Trybunału Konstytucyjnego nowo no właśnie ja ja myślę, że myśmy się trochę przyzwyczaili, że to są piękne słowa konstytucji bolą trochę lekceważymy, bo cała nasza władza ją lekceważy, jeżeli jesteś prezydentem Polski i widzi, że premier Szydło czy premier Morawiecki nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego to mimo, że to nie jest jego przewin nano, bo to nie on zobowiązany pan prezydent opublikowania wyroku w on na gruncie art. 1021002006 . powinny zainterweniować niestety milczał i w ten sposób godził się na to, że także te przewinienia konstytucyjne delikty konstytucyjne innych podmiotów takich właśnie jak na przód premier w pewnym sensie idą także na jego na jego rachunek właściwego oddziału jest szersza, a prezes nie może łamać konstytucji sam, ale powinien dodatkowo jeszcze pilnować, jakby inna każdego dnia, ale dopiero po 2 zakład w imieniu ceny te kwestie publikacji wyroków, bo to był pierwszy chyba taki typ może drugi epizod w 2 w karierze zawodowej prezydenta Dudy i tutaj właśnie do zmian taką wątpliwość wymieniano brak publikacji wyroków przez premiera w Trnawie panią Szydło potem pana Morawieckiego jako złamanie prawa, ale jako tłumacz prezydenta poza ewentualną mowa wyżej podział powinien zainterweniować, a przecież prezydent żadnych narzędzi którymi mógłby zmusić szefa rady ministrów do działania w ale czym innym jest zmusić, o czym innym jest zająć stanowisko przedstawić przezwali przedstawi swoją opinię znaczy w tym przypadku milczenie prezydenta jest tak naprawdę pewnego rodzaju współudziałem w tym co się dzieje prezydent jako strażnik konstytucji powinien zabrać głos ja nie przypominam sobie, że prezydent zabrał głos w tej sprawie, żeby wypowiedział bardzo wyraźnie, że sytuacja, w której konstytucja zobowiązuje do niezwłocznego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w, że taka sytuacja jest naruszeniem KON rzecz, że w sytuacji odmowy przez premiera opublikowania jest naruszeniem konstytucji jest specjalnie o tym, mówiło się bardzo koncentrujemy na kwestiach samych działań prezydenta, który jako jest bardzo dużo to jest kwestia nie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego to jest kwestia podpisywania usta w w sposób oczywisty uderzających porządek Konstytucyjny, ale chcę podkreślić, że ta rola naprawdę jest jeszcze szersza prezydent powinien dbać o grze z przestrzeganiem konstytucji tak naprawdę, żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której sprawa trafia do sądu wezwanych stron tak jak policjant policja ma pilnować zasad ruchu drogowego nie wszystkie przewinienia naród w ruchu drogowym trafiają do sądu, czyli tak samo prezydent powinien dbać o to, żeby konstytucja była szanowana być przykładem w tym zakresie nie wszystkie kwestie muszą trafiać do Trybunału Konstytucyjnego czy do Trybunału stanu, bo prezydent nie od parady jest strażnikiem konstytucji, ale w tamach gazety są tak proszę się zgadza, ale jednak dalej będą utrudniać, bo mamy też taki przepis konstytucji, który mówi o tym, że władze publiczne mają obowiązek działać na postawie i w granicach prawa skoro nie mamy ustawowo określonych żadnych narzędzi, które miałyby realizować ów owo zadanie stworzenia konstytucji czuwania nad konstytucją przez prezydenta no to być może prezydent nie powinien wychodzić przed szereg i zgodnie z interpretacją pana profesora ingerować w UE ustnie czy zabierać głos właśnie czy występować i się oburzać tylko uznać swoją ograniczoną rolę ze względu na podział władzy, ale to co byłoby to byłoby zupełnie nielogiczne chociażby w święta art. 8 Sandy 2 konstytucji, który mówi, że konstytucję stosuje się bezpośrednio prezydent nie nie nie potrzebuje żadnego innych zadań kompetencji do tego, żeby bronić konstytucji ta sytuacja, którą pani przedstawia to jest taka sytuacja, w której prezydent zamek zamienia nam się taką 1 z tych małpek znanych z takiej tak jest takiej rzeźby, których 1 zasłania uszy druga zasłania oczy trzecia zasłania usta to znaczy to jest zupełna obojętność na to co się dzieje prezydent nie może być obojętny wyznaje z głową państwa i strażnikiem konstytucji to niestety myśmy się tak trochę przyzwyczaiła, że nasi zachodni sąsiedzi są pasywne, a nie da być może prezydent Duda w szczególności w tym zakresie domniemanie moje dzieło się stąd, że się przyzwyczaiłam do zredukowanej ograniczonej, a wręcz czasem niestety śmiesznej funkcji czy formy w jaki jaką prezydent Polski przybiera i w efekcie to takie taka myśl o tym, że może jemu nie wolno tak, ale w innych przypadkach widzieliśmy prezydenta bardzo aktywnego w aspekcie konstytucyjnym co wtedy, kiedy domagał się referendum Konstytucyjnego przecież wielokrotnie tutaj o tym, rozmawialiśmy co pokazuje, że jeżeliby chciał to by mógł my, jeżeli nie chciał tony to co to znaczy, że nie chciał i to też jest problem nie jest biję ja w ogóle myślę, że to ostatnie 3 lata wyrządziły największą szkodę takim właśnie naszej percepcji to znaczy tylko to co jest wyraźnie zapisane w przepisie prawa jest podstawą jakiegokolwiek działania nie konstytucja z najwyższym prawem i nakłada na prezydenta obowiązek ochrony niezależności, ale nie tylko to co jest zapisane one 2 przykłady 1 pan jest właśnie wymienił wręczyli próby organizacji Konstal w referendum konsultacyjnego przed zmianą konstytucji, a druga kwestia to jest ułaskawienie przed wyrokiem Mariusza Kamińskiego i 3 innych osób tu prezydent z kolei niezmienny niezależnie od przepisów prawa działa tak bardzo aktywne to znaczy wychodził poza role w szczególności ta kwestia ułaskawienia, która też była szeroko komentowana wyraźnie była rozpycha niem się w kompetencjach i próbą zastąpienia sądu zresztą przecież pan prezydent wyraźnie opowiedział, że chce wyręczyć sąd z o oktagonie wdzięcznego zadania nowy prezydent ponownie nie są tak, żeby wyręczać sądy, bo trójpodział władzy czy podział równowaga władz jest właśnie o to, żeby każdy zajmował się swoim swoim obszarem jest to jest bardzo dziwna sytuacja tam, gdzie prezydent nie powinien ciasto było na aktywne tam, gdzie powinien był reagować milczał i to to jest bardzo poważny w za chwilę wrócimy z rozmową przyjrzymy się konkretnym mieście przykładem z życia prezydenta Dudy i w efekcie zlicza wszystkich nas, kiedy wprost reagował, kiedy nie reagował jak to się ma do wyciągania konsekwencji znaczy co dalej co później niż ze mną stolica rozprowadza Marcin Matczak wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas pan prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim i rozmawiamy on w elitach popełnionych przez prezydenta Andrzeja Dudę w tym o delikt Konstytucyjny w i co ciekawe panie profesorze minęło trochę czasu w naszej rozmowie, a my wciąż nie wspomnieliśmy o w LM nie zaprzysiężeniu SL legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołaniu w ich miejsce sędziów dublerów czy można być o pierwszym rozdziale tej katastrofy, jaka spotkała się z sądownictwo w Polsce 2015 roku no tak tego się wszystko zaczęło niestety też smutną prawdą jest to, że pan prezydent brał aktywny udział w tym ataku na Trybunał Konstytucyjny po pierwsze, nie, przyjmując przysięgi od tych sędziów, którzy zostali wybrani legalnie później, wykonując ten naprawdę niegodne moim zdaniem urząd prezydenta ruch, czyli ta teza tego nocnego za przysięga Ania, która była ewidentnie epok i szybkość, a typowość tego działania w sprawie wiemy, że taka szybkość typowe działania pokazuje ewidentnie chęć obejścia prawa do tortu to kto tak wyglądały one państwo po prostu prezydent, bo obawia się wyroku Trybunału, bo obawia się tego, że za chwilę to jego decyzja może zostać powstrzymana później interpretacja wyroku kolejnego, który wyraźnie przecież stwierdzał, że prezydent niezwłocznie powinien dokonać zaprzysiężenia na sędziów i znowu coś, o czym zapominamy trzeba przecież pamiętać, że cała rozmontowanie państwa prawa w Polsce Trybunału GKS -u Sądu Najwyższego bez udziału pana prezydenta, aby się nie dokonało, bo wszystkie te ruchy zostały dokonane ustawami, które ktoś przecież musiał podpisać co więcej jeszcze 1 element, którym Rohaczek, czyli te wszystkie ustawy, które krzyż ostatecznie został uznany za niekonstytucyjne przez Trybunał Konstytucyjny prezydent mimo wielu Kretek, czyli miał świadomość, że dziś wiele osób się układała ledwo mógł skierować do Trybunału Konstytucyjnego nie tylko tego nie zrobił, ale przed nigdy nie zwrócił uwagi na to, że on nie miał okresu vacatio legis, czyli takich tego terminu w to głęboko pomiędzy ogłoszeniem wejścia w życie, w którym Trybunał mógłby, ale w odrestaurowanej profesor teraz mówić, czyli właśnie podpisywanie ustaw też szybko w ciągu kilku godzin ignorowanie wielu opinii, które wskazywały na wady tych ustaw czy to wszystko można uznać za sam w Cannes naruszenie prawa czy wyłącznie na nowo wzrostu marne są słabe pro pełnienie funkcji nie moim zdaniem to jest ewidentne naruszenie konstytucji, czyli prawa prawa Najwyższego tak samo jak działanie i to już było właściwie wyłącznie działania pana prezydenta w zakresie powołania pani sędzi Przyłębskiej na stanowisko po prezesa Trybunału Konstytucyjnego w czasie, kiedy urzędowo wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie wskazane w konstytucji tam także mieliśmy takie bardzo szybkie ruchy prezydenta podpisywanie ustaw bez okresu vacatio legis co stanowi naruszenie konstytucji i znowu działania, które ewidentnie wyglądało na działania, które miało na celu uniemożliwienie Trybunałowi Konstytucyjnemu sprawdzenie tych ustaw to są wszystko działania, które były kluczowe dla rozmontowania państwa prawa w Polsce mają oni nie da się zapomnieć nie może w tym natłoku tych wszystkich rzeczy, które zdarzyły zapominamy trzeba także pamiętać, że nawet to działanie gości jedyne pozytywne działanie prezydenta, czyli zawetowanie tych pomysłów pana ministra Ziobry, które polegały na usunięciu 100 % sędziów Sądu Najwyższego słynne 2 weta DDD weta prezydenta one także nie może akurat są działania oczywiście było prawidłowe chcę chcę chcę podkreślić to bardzo mocno tutaj prezydent zawetował działania władzy wykonawczej władzy władzy władzy ustawodawczej, czyli pokazały, że ma taką możliwość, jeżeli uważa, że ich działania są niezgodne z konstytucją pytanie, dlaczego tylko raz w naszych wodach Dunaju z zarzutów wobec osób zaraz za daleko od 2 wydział jeśli uważają, że są niezgodne z konstytucją nie jest dobrze pamiętam to prezydent przede wszystkim był oburzony na torze w tych ustawach zbyt mała rola jest prezydenta nie chodziło o konstytucję tylko Andrzeja Dudy szakale, ale i rozumiem oczywiście zgadzam się co do tego natomiast chcę pokazać to, bo to co warto uwypuklić prezydent ma możliwość zatrzymania ustawy, którą uważa za niezgodną z konstytucją może ją może nie podpisać zawetować może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego tak rzadko korzystał w tych ostatnich 3 latach z tych kompetencji tylko ustawa o zgromadzeniach, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego pamięć żyje n p . bardzo ciekawy ustawą i ocenianiem czy pan zapamięta tak oto spływa z ustawą o IPN-ie prezydent publicznie, mówi że uważa, że może być niekonstytucyjna podpisuje z euro później móc płacą także pokazuje, że ta świadomość konstytucyjna jest tutaj bardzo bardzo zagrożona, ale to co bardzo mocno podkreślić prezydent mógł zareagować w przypadku każdej z kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu ustaw tych, które w sposób oczywisty blokował Trybunał Konstytucyjny tych, które usuwały członków KRS -u nie dość tego nie zrobił to nawet w tym 1 przypadku, kiedy zawetował sam przedstawił rozwiązanie, które nie było dużo lepsze zamiast 100 % uznało 40 % pamiętajmy, że także w tym po tej propozycji było usunięcie ze stanowiska w pierwszy prezes Sądu Najwyższego pani Małgorzaty Gersdorf przy wyraźnie stwierdzonej konstytucyjnej kadencji, który 1 senatorów, mówi że ta kadencja tak oczywiste, że nawet jego wnuczka sześcioletnia rozumie, a prezydent w najwyraźniej tego nie rozumiał i cała masa jeszcze innych rzeczy, ale to co bardzo mocno podkreślić sens problem prezydenta Dudy polega nie tylko na tym co sam zrobił, ale może nawet bardziej o tym, czego nie zrobiła powinien on powinien był na zatrzymaniu tej fali niekonstytucyjnych działań, która była ogromna i prezydent powinien to zrobić oczywiście my patrzymy na prezydenta kogoś sprzyja władzy prawa i sprawiedliwość, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla oceny to jego konstrukcja jest tyleż zaskakujące dla mnie efekty naszej rozmowy byłam przekonana, że głównie będziemy robić taki rys historyczny, a łamania konstytucji przez prezydenta, a tu się okazuje, że dużo ważniejszym wnioskiem z tego co on bez Romów jest to, że zapominamy już kim powinien być prezydent w Polsce, że sami ograniczamy swoją percepcję dotyczącą tego tej instytucji ze względu na to jak jest spełniona i w efekcie zaczynamy być może pobłażać też niektóre działania Allegro czy działań zależy oczywiście i to nie tylko w przypadku działań prezydenta być może największą szkodą wyrządzoną państwo prawa przez te ostatnie 3 lata IT i rządu, z którymi mamy do czynienia jest to, że wszyscy zaczynamy lekceważyć konstytucję i pojazd ten zły przykład płynie z góry to wydaje nam 6 jest kawałek papieru i właściwie można o nim zapomnieć rolą prezydenta jest to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, że konstytucja to prawo najwyższe i że to jest konsensus, który wielkim trudem jako społeczeństwo osiągnęliśmy, jeżeli ktoś łamie ten konsensus to po prostu obraża społeczeństwo byli co powiedzieć jeszcze 1 rzeczy, która w tym kontekście może się wydawać zaskakująca o brexicie obserwujemy to co się dzieje w wielkiej Brytanii zastanawiam się nieraz, dlaczego ci ludzie po prostu nie przeprowadzą drugiego referendum prawda wszyscy mają z tym problem Unia pani premier, by parlament odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że władze Wielkiej Brytanii szanują swoich obywateli obywatele wyrazili w referendum stanowisko, którego ostro możemy się nie zgadzać natomiast szacunek dla obywateli powoduje, że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby zmieniać ten konsensus, który gdzieś tam został osiągnięty myśmy naszą konstytucję też przyjęli w referendum w związku z tym sytuacja i łamania jest po prostu jest brakiem szacunku dla obywateli brakiem szacunku dla suwerena o tym, nigdy nie wolno zapomnieć, ale mam wrażenie, że właśnie niestety zapominamy też przyzwyczajamy się do tego, że może nas traktować z mniejszym szacunkiem i że to jest jakoś taka część ludzkiej osobowości mam pytania słuchaczy aktywności powinno być kluczowe, gdyż już dawno się tym zająć pan Maciej dziękuje za to za tego maila chciałbym usłyszeć, jakie mechanizmy w Polsce w UE lub w innych krajach jeśli w Polsce niż niema mogą przymusić organy do realizacji funkcji no z tym jest oczywiście bardzo trudno, bo taki mechanizm jest bardzo dużo natomiast, że ktoś nie chce no to konstytucja sama w sobie, która nie strzela nie bije tylko po prostu jest nie obowiązuje nikogo nie nigdy do tego nie przymusi jedynym czym podstawowym mechanizmem jest mechanizm polityczny to znaczy polegające na tym, że jeżeli my wybieramy kogoś to wybieramy go do pełnienia funkcji prezydenta czy posłać kogokolwiek innego to wybieramy go pod warunkiem rząd będzie robił zgodnie z zasadami, które wcześniej przyjęliśmy przed m. in . z konstytucją i teraz, jeżeli ten ktoś łamie te zasady to najprostszą kara jest kara polityczna to znaczy nie ufamy temu człowiekowi, ponieważ on nie dotrzymał słowa przysięgał na konstytucja następnie łamał o tym, zapominamy, że myślimy o takich kwestiach nie postawienie przed Trybunałem stanu jako jakąś sankcją czy winą odpowiedzialnością hamuje rozwój takich jak ważny, ale wręcz grobowa kwestia pewną przyzwoitość prawda, jeżeli my pozwolimy sobie na to, że ludzie, których wybieramy tak mam plują nam twarz tak trzeba tak to nazwać ich wybieramy po to, żeby nie przestrzegali konstytucja nie rażąco łamią Lotos no no no to sami jesteśmy w procesie sobie winni prawda, jeżeli nadal uważamy, że popieranie takiego człowieka głosowania na niego jest ich sensu mówi pan, pozwalając słuchaczowi panu Maciejowi wybory są 1 z tych narzędzi, a teraz porozmawiajmy o karaniu wyciąganiu sankcji za zaistniałe już delikty co może czekać prezydenta co musiałoby się stać odpowiedzialność prezydenta specjalną odpowiedzialnością no jest taką Bytom dom to specjalny człowiek pełniący specjalną funkcję w związku z tym prezydent odpowiada wyłącznie przed Trybunałem stanu zarówno za delikty konstytucyjne jak za za za brak przestępstwa karne, dlaczego tak wynika to ze względu na to, że jak Pudzian jest specjalną osobą i ta procedura postawienia go czy pociągnięcia go do odpowiedzialności trochę przypomina funkcjonalnie jako konstrukcje impeachmentu czyli, czyli taką konstrukcję, która jednak no albo utrudnia się mu prowadzenie jak wypełnienie jego funkcji lub go wręcz się odsuwa od pełnienia tej funkcji no i jest to bardzo poważna sprawa no bo jest to jednak osoba powoływana w wyborach powszechnych w związku z tym reprezentująca wolę narodu z krótko mówiąc akurat w tym przypadku nie mamy równości wobec prawa, jeżeli ktoś z nas naruszy kodeks karny to odpowiada przez zwyczajne sądy na okres dla prezydenta mam szans w szczególny, jakim jest jakimś Trybunał Trybunał stanu oczywiście postawa postawienie prezydenta stan oskarżenia niezwykle trudne mamy bardzo duże wymogi, które najczęściej, których najczęściej nie udaje się spełnić no bo zawsze znajdzie się ktoś, kto chociażby ze względów politycznych prezydenta będzie będzie oceniał dlatego mówię o tych mechanizmach politycznych, bo toczy się udało postawić komukolwiek przez Trybunał stanu jest naprawdę dalece niepewne pościel Trybunał stanął u nas jest instytucją niedziałającą właśnie m. in. z tego z tego powodu, że takich jak on jest on błędnie skonstruowana czy też ich konstrukcja opierała się nad czymś trzeba coś utraciliśmy, czyli zaufaniu do organów państwa jak ja wydaje mi się, że wynika to trochę z tego, że nie straciliśmy hełm albo nigdy nie mieliśmy bardzo wysokiego poziomu przyzwoitości w polityce to znaczy my naprawdę jesteśmy bardzo tolerancyjni dla żaków polityków dlatego co nie robi o tym, że Trybunał stanął bowiem być dużo prostszym, a tak, ale w każdym momencie, że uruchamia, ale proszę sobie wyobrazić, że nasze jesteśmy politykami i działamy w tej walce politycznej i w pewnym momencie musimy kogoś rzeczywiście postawić stan oskarżenia zawsze gdzieś tam tyle głowy powstaje pytanie, a co będzie, jeżeli zostanę postawiony to jest bardzo niegodna myślenia no nie ma nic wspólnego z przyzwoitością natomiast taki jest być może należałoby tę odpowiedzialność zmienić być może powinno to być robione w oparciu o nasze oskarżenia stawiane przez specjalnego prokuratora prawda, który jest niezależny i oceniane na przód przez Trybunał Konstytucyjny, ale tak ustaliliśmy w naszej konstytucji być może jest to kwestia do przemyślenia faktem jest to, że Trybunał stanu nie działo się Trybunał stanu zajmuje się tylko odpowiedzialnością dyscyplinarną swoich członków UE to coś co jest dosyć co jest dosyć smutne i na pewno toaleta konstrukcja odpowiedzialności powinna być zmieniona, ale stara mądrość prawniczą, mówi że naprawdę surowość kary, czyli charakter nie jest kluczowym elementem, który decyduje o tym, że ci ludzie łamią prawo czy nie jest nim także pewnego poziomu akceptacji np. politycznej, dlatego że ktoś robi to znaczy czy my łatwo wybaczamy złamanie konstytucji i to mówię absolutnie bez związku, z jaką siłą polityczną Dżamal łatwo się przyzwyczajamy, że tak, że to jest normalne tak dużo się spóźnili się inżyniera zatem że, że to jest 1 jest taki najważniejszy efekt tzw. niskiej kultury prawnej to znaczy my nie mamy pretensji do polityka, który kombinuje nie mamy pretensji do polityka, który łamie prawo nie mamy pretensji do polityk, który łamie konstytucję apotem siedzi wiem, że tak Nisko leży u nas szacunek była dla aktów prawa i prawnych no i to co powinniśmy zmienić to jest naprawdę bardzo poważna sprawa to zło, które się wydarzyło moim zdaniem z tej zbyt dużej akceptacji akceptacji wraz z była też wszystkim nam przyda się resocjalizacja po le tym epizodzie z prezydentem Andrzejem Dudą mam nadzieję jednak powiem to jasno, że raczej już po drugiej kadencji pan prezes nie będzie pełnił, ponieważ w ilość deliktów, które udało się popełnić wystarczyłaby na 2 kadencje albo i więcej prof. Marcin Matczak był państwa i moim gościem wykładowca na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim dziękuję panie profesorze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA