REKLAMA

Nieprawidłowości przy sprzedaży suplementów. Resort Zdrowia: "W gestii farmaceuty jest, by nie dochodziło do takich sytuacji"

Analizy
Data emisji:
2019-02-27 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami zapowiadany od wczoraj gości Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia dzień dobry panie ministrze z Chin prowadzi nabór państ w morświna taki był tytuł reportażu Michała Janczury, które emitować w radiu TOK FM jeszcze w styczniu ono opisywał historię pacjentki, która zmarła po tym, jak zażyła dziesięciokrotną dawkę leku, a to nieszczęście miało miejsce, dlatego że legł w błędnej dawcę został wydany w Rozwiń » aptece przez nieuprawnioną osobę w okazało się, że w aptece nie było magistra farmacji i wbrew przepisom ten silny lęk morfinę wydała Annie osoba o niższych kompetencjach ten reportaż w pokazał, że zaniedbanie czy też to przestępstwo nie było incydentalne to nie, bo 1 pechowy przypadek w skali kraju okazało się, że tego typu braków jeśli chodzi o wykwalifikowany personel w aptekach jest w Polsce więcej na dodatek zareagowali państwo nasi słuchacze słuchaczki pracownicy aptek i poszerzyli gamę problemów, z którymi borykają się apteki o, a inne kwestie takie jak, ale używanie haseł loginów magistra farmacji kierownika apteki przez osoby nieuprawnione, ale jako stałą praktykę ze względu na to, że w aptece nie ma tak tej osoby, która tam powinna stale być innym problem, który się pojawił dzięki państwa głosom to jest wciskanie tu cytuję wciskanie suplementów diety pacjentom i my od czasu tego pierwszego reportażu morfina w próby walczmy też zrozumieć co robią służby na odpowiednie lokum czy to administratora tyczy właśnie te instytucje państwowe, żeby z zapobiec kolejnym GL w tragedią czy po prostu naprawić tę sytuację dlatego cieszy, że się, że z nami jest Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia, bo będziemy mogli się przyjrzeć temu ze strony od strony działań resortu panie ministrze na początku zapytam o zaskoczenie czy dla pana ta informacja o brakach magistrów farmacji w aptekach były jakąś nowością to znaczy my na bieżąco monitorujemy liczbę osób, które wykonują zawód farmaceuty, które pracują w aptekach, dlatego że jest obowiązkiem ministerstwo jako tego urzędu, który nadzoruje rynek farmaceutyczny w Polsce, aby dbać o to, żeby był personą Rzymu persony w aptekach, ale nie tylko w aptekach mówiono też o innych zawodach medycznych i co wynika z Węgier Rumunii chorych o pielęgniarkach lekarzach z tego monitoringu wynika, że niestety już w 2015 roku zostaliśmy z Pomorzem to znaczy dopiero teraz dzięki działaniom, które właśnie od tych 3 lat trwają wyraźnie o 50 % zwiększyła się liczba miejsc na studiach medycznych ma aktywnie działamy na rzecz tego, żeby podnosić wynagrodzenia systemu ochrony zdrowia tak, aby tym pracom są również lekarza, jakiej farmaceutyki, ale zarazem mają pensje w systemie zdrowia jak ten etap mam pensję w aptekach i zarząd ministra tylko właścicieli aptek, ale tak samo jak ZUS w przypadku innych zawodów liczba osób, które kończą studia z zakresu właśnie formacji jest on bardzo istotnym czynnikiem jest potrzebny na liczbę osób dostępnych na rynku pracy tego dbamy o to, żeby zwiększać liczbę miejsc na studiach na wszystkich studiach uczą zawodów medycznych to jest polityka, którą Ministerstwo Zdrowia realizują od samego początku budzi zgodność z rozpoznaje się 3 lata temu, że brakuje magistrów farmacji trzeba ich radykalnie zwiększyć o 50 % więcej mamy studentów rozpoznaliśmy, że mamy deficyt właściwie we wszystkich zawodach medycznych można powiedzieć, że wśród komunistów formacją w sumie nawet niższe niż w Spodku lekarz się nawet natomiast, widząc problemy inwestujemy w rozwój kadr i w to by było jeszcze więcej miejsc na studiach, żeby więcej osób wchodziło zawodów to trza opowiedzieć się to są działania, które mają charakter długofalowy oburzają nas o tym co się dzieje co się stanie za jakiś czas stanie się nic co robimy dzisiaj, aby w przyszłości sytuacja uległa w twarz, a na ten moment, jaki jest co znaczy czy prawdziwe są wnioski naszego reportera Michała Janczury, ale także Patryka Słowika znika bez prawnej, którzy wyliczyli, że statystycznie po prostu jest niemożliwa, żeby w aptekach było tylu magistrów farmacji, by zgodnie z przepisami taktyki działały przeprowadzone analizy chodzić do farmaceutów z o tym, którzy pracują w aptekach przydadzą się analizy takie, które biorąc pod uwagę kontekst regionalny po jest niezwykle istotny, ponieważ są różnice pomiędzy poszczególnymi regionami najwięcej z braków najwięcej braków to ciekawa największy brak jest ponoć w Zachodniopomorskiem ich łączy się do bezpośrednio z tym Ala z jakim krajem na konto graniczy ta to województwo po prostu farmaceuci wyjeżdżają do Niemiec pracować to jest prawdopodobne to to jest prawdopodobne, że właśnie bliskość Niemiec jest powodem, dla którego farmaceuci nie decyduje się na pracę w polskie to co na to z pro media na 2 zlotym to jest problem analogiczny do problemu Dolny Śląsk od umowy, którą stronę ochrony zdrowia i którym systematycznie staramy się zapomnieć warto powiedzieć, że w celu zachęcenia o dodatkowych osób do tego, żeby wykonywał zawód farmaceuty powstały takie regulacje, choć to tzw. apteką dla aptekarza którą, który w głównym celem było to, żeby to właśnie farmaceuci prowadzili apteki ograniczy ich tworzyć też ograniczenia w zakresie koncentracji w zakresie tego, że na, jakiej odległości od imienia taki można nową aptekę otworzyć także dbamy o to, żeby ten zawód farmaceuty w coraz bardziej atrakcyjni liczymy na to, że dzięki temu przyciągniemy do niego kolejne są w tym no tak, ale sama mówi rot 33 lat wieczerza jest kłopot i działania długofalowe i zawsze nachwalić i zawsze się wierzyć, że ktoś myśli do przodu, ale problemy z takiej żywa konkretna osoba zginęła, ponieważ nie było magistra farmacji w aptece ich rodak wydanie uprawniona osoba imamy takie zagrożenie, że takie sytuacje mogą się powtarzać albo po prostu dojdzie do jakiejś błędnie wydanych leków co na ten moment, żeby zwalczyć patologie już teraz zrobiliście Lorenz tutaj wartość pochylić nad tym przypadkiem z Jarocina, bo to o tym, była mowa w przednią, lecz Szanowni państwo sytuacja jest po wielokroć patologiczna po pierwsze, doszło do tego, że nie został spełniony przepisy czy nie było na miejscu magistra farmacji po drugie, doszło do tego, że technik posłużył się loginem hasłem osoby, których innej osoby tak Chief, czyli właśnie tego magistra farmacji to już nie dopuszczą to jest coś tak mu nawet, gdybyśmy użyczyli naszej cyfrowej tożsamości komuś innemu wesprą tego świadomość tego promy tutaj zgrzeszył obydwie strony, ponieważ ani farmaceuta nie powinien się na to godzić ani nie powinien się godzić technikum przy już to są dorośli ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie można się z Gorzowa są mobilni cudzymi zostaniemy zwolnieni jeśli nie będziemy się sprzeciwiamy system tak wygląda pani redaktor nie można godzić na udział w systemie bez nich uzbrojeni w nadmiarze mając województwo nie można godzić na udział w czymś co jest oczywistym złamaniem prawa technicy farmaceutyczni doskonale znają przepisy i wiedzą, że nie powinni tego robić to samo wierzą farmaceuci i wiedzą właściciele aptek i żadna z tych 3 osób nie powinno się godzić na to co stało się w Jarocinie, a to warto też są też pamiętać o tym nie jest cała sprawa, bo oprócz tego oprócz tego, że doszło do tego wielokrotnego ma 3 kolejnych poziomach złamanie zasad prowadzenia obrotu lekami doszło też do pomyłki urzędów po prostu ludzkiego błędu tak, ale pytam EMBA w spełni się zgadzam o tym, by ten reportaż mnie moje pytanie dotyczyło tego co od grudnia podczas reportażu tylko o KON powiedzieli państwo wiedzą o tym, że jest brak magistrów farmacji na rynku, więc mu nie jest możliwe, bo apteki działa legalnie co państwo zrobić to jest temat, którym leży w całości w gestii Inspekcji farmaceutycznej oferowanej przez ministra zdrowia Inspekcja farmaceutyczna każdego roku prowadzi w aptekach kilka tysięcy kontroli m. in . na okoliczność tego czym jest wymagana przepisami obsada i tutaj minister zdrowia nadaje tym tomiku tym działaniem bardzo wysoki priorytet warto pamiętać o na czym polega to nadawanie priorytetu nurt główny inspektor farmaceutyczny jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów marzenia ma wniosek właśnie ministra zdrowia minister zdrowia nadzoruje pracę głównego inspektora farmaceutycznego my w ramach tego nadzoru wskazuje też priorytetowe zadania dla Inspekcji i niewątpliwie 1 z nich oprócz takich zjawisk w tym także patologiczne jak walka o jak nielegalny wywóz leków jest też zapewnienie odpowiedniej obsadzie tak to potrzeby tej informacji oraz specjalisty, dlatego że przez cały czas, gdy mówiliśmy o tym problemie braku magistrów farmacji apteka braku kierowników na miejscu, kiedy działa apteka to mowa była o tym, że COS ty tym obszarem zajmuje się nie dies, czyli główny inspektor farmaceutyczny, lecz vis, czyli wojewódzkie inspektoraty formacji, które nie podlegają ministrowi zdrowia bezpośrednio tylko wojewodom więc, dlaczego mówimy o bitwie, dlatego że główny inspektor nadzoru jest w pewnym sensie koordynuje pracę inspektorów wojewódzkich tygodniowo, a zatem pośrednio ministrowi zdrowia zależy co się wojewódzkich inspektoratach dzieje to jest wspólna odpowiedzialność tych podmiotów to jest zawsze mam tzw. administracji zespolonej ze względu na to, że wojewoda ma istotne zadania do wykonania w terenie dysponuje wpływem na wojewódzką inspekcję małe trudno wymagać od wojewody, żeby w zakresie merytorycznym fachowym związanym właśnie z nadzoru nad obrotem lekami był ekspertem od nich tego właśnie ten główny inspektor w oczach, ale wojewódzki Inspektorat informacji w piśmie z kasą, który wciąż cytował Michał Janczura naszej antenie jasno stwierdził, że nie mają środków ani osób, żeby móc takie kontrole na nawóz Moskale przeprowadzać tak jak mówiłem Inspekcja farmaceutyczna każdego roku przeprowadza około 4000 kontroli to jest bardzo dużo, zważywszy na to, że aptek, które funkcjonują obecnie w Polsce, a taki punkt, chociaż jest po 14  0004000 oznacza, że tak naprawdę taka Inspekcja powinna trafić to na transmisję mszy ktoś chce on rozumie to pismo w tym piszą my nie jesteśmy w stanie wykonywać pracy tak jak trzeba nie miałem okazję zapoznać z tym pismem natomiast tak jak mówię Inspekcja farmaceutyczna obydwu poziomach zarówno krajowym jak w wojewódzkim dysponują odpowiednimi środkami do tego, aby to Inspekcja prowadzić izb praktyki z informacją o liczbie przeprowadzonych kontroli w ostatnich latach jasno wynika, że jestem żeglarzem pobocza zaraz wrócimy z rozmową Janusz Cieszyński optymistyczne wiceminister zdrowia w studiu pan minister tuż przed informacjami mówił rzeczy, która gości nie zaskakuje, bo pan powiedział Jean Inspektorat farmaceutyczny w LM ma kompetencje i możliwości, żeby kontrolować apteki do miast we wszystkich doniesieniach do nas trafiają wynika jasno, że nie decydował już wojewódzki Inspektorat informacji, które w wy w piśmie twierdziły, że nie są w stanie mają za mało środków za mało pieniędzy za mało ludzi, ale dotarły do nas też informacje o tym, że istnieje swoista zmowa w między Inspektoratem aptekami inspektorzy pracują do szesnastej, bo nie płaci się za nadgodziny w apteki po szesnastej wiedzą, że nie będzie kontroli, więc już wtedy magistrów farmacji nie zatrudniają czy te informacje te doniesienia medialne takie nazwijmy ministerstwo było w stanie zweryfikować i po lekkim tych informacji na trumnie też traktować do końca poważnie się no i jeżeli ktoś i każdy z nas pracuje wie, że jeżeli jest potrzeba, żeby zostać po godzinach pracy np. w celu przeprowadzenia kontroli to oczywiście są znane nam wszystkim instrumentu tak jak w godzinie nadliczbowej pracodawca może pracować pracownika wymagać także od kontrolera także od inspektora tego, żeby po godzinach pracy został mamy godzinę po 18 pani redaktor w pracy jak w bardzo przyjemne, ale też w pracy i nikt temu już nic dziw, a co pan mówi o teorii, a jak pytam o to jaka jest rzeczywistość ta sama teoretycznie w każdej aptece musi pracować magister formacja już wiemy, że tak się nie dzieje, więc czy weryfikowali państwo sprawę m. in . o to pytała izba Aptekarska chciała wiedzieć ile kontroli po szesnasty przeprowadził Inspektorat formacji w zeszłym roku no nie udało się zdobyć tych informacji jak pisali do nas pan ciągle nie byli jak pisał wciąż czeka na odpowiedź, więc czy są te kontrole po szesnastej czy inspektoraty wykrywają to te patologie, o których my cały czas rozmawiamy czy też nie pani redaktor z żadną żadna służba, która zajmie się Inspekcja nie mówi publiczne mówi podczas wywiadów radiowych niemal wszyscy w prasie, jakie techniki stosuję podczas kontroli MTS Chrzanów z Anną talerz i ja pytam o to pani jest ta przy zatrzymaniu 2 lata temu niech będzie odbyły się takiego, ale my już pani przyszła pani oto szczegóły tego jak funkcjonują inspekcje José Mari właśnie pani oto szczegóły tego jak funkcjonuje system nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym i tutaj mamy jasno zdefiniowane w ustawie zadań Inspekcji farmaceutycznej Inspekcja ma konkretne narzędzia warto powiedzieć, że to narzędzie ma coraz więcej będzie nam jeszcze więcej dzięki nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne, którą skierowało do prac Ministerstwo Sprawiedliwości, a środki na to też będą są środki którymi są rokrocznie przeznaczamy Inspekcji farmaceutycznej nalot na nowe zadania mówimy tutaj o tym, że cały czas poruszamy się z takich w takich realiach, że po jego stronie mamy jakieś niezweryfikowane wciąż doniesienia, a po drugie mamy fakty fakty są takie, że Inspekcja farmaceutyczna każdego roku przeprowadza około 4000 kontrolera Kalemba minister mówił na teren kopalni San vito niepokoi, że pan, mówi że są nie zweryfikowane informacje do tego, że jeszcze raz w zeszłym roku chyba 10 stycznia Patryk Słowik publikuje duży artykuł apteki bez aptekarzy pokazuje, że nie ma, a z magistrów farmacji w aptekach i pan teraz, mówi że są nie zweryfikowane informacje się zastanawiam to co się działo przez ten rok skoro jak pan twierdzi inspektoraty formacji mają odpowiednie środki i kompetencje, by to sprawdzić czy chciałaby, żeby on przed kąpielą to nieprawda redaktor Słowik wyssał z bardzo te informacje wszystko z porządku, ale pan tego też nie mówi nie mówi pan, że znów żyją bardzo cenię sobie warsztat pana redaktora słownika natomiast mówiąc zupełnie poważnie to coś się powiedzieć przed chwilą to to, że Inspekcja farmaceutyczna każdego roku porwali 4000 kontroli, ale z roku, które weszły nowe regulacje związane z tzw. ustawą apteka dla aptekarza udało się bez zwiększania nakładów ma w funkcjonowaniu Inspekcji w ramach zasobów którymi Inspekcja dysponuje przegraliście kontroli około 41803 widzimy, że jakby sam Inspekcji tkwią rezerwy na poziomie co najmniej 20 % i co uczyniło z tych kontroli to znaczy ilu aptekach rzeczywiście brakowało farmaceutów magistrze magistrów farmacji w porcie chętnie tworzymy kolejne działania, które przecież musieliśmy już w tym roku na podstawie nowych informacji którymi dysponujemy dzięki informatyzacji aptek dzięki temu, że w, a w każdej aptece możemy dzisiaj zrealizować receptę w podróż po podłączeniu aptek do Platformy e-zdrowie mianowicie jak to ma do naszego kłopotu, którym mówimy staram się z Rosji zaś egzemplarze rodzą się właśnie panie redaktorze nie wszystkim słuchać o tym, powiedzieli Otóż w tym tygodniu otrzymają wyniki analizy, którą przeprowadziło centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia na podstawie jednodniowej próbki sprawdziliśmy w ilu aptekach przebije w ciągu 1 dnia żaden dokument realizacja recepty nie był podpisałem podpisany przez farmaceutów to nie znaczy, że go tam nie było, bo to nie jest wymagane mógł technik mógł obsługiwać farmaceuta mógł cały czas być w pracy natomiast ze względu na doniesienia, które słuchają z mediów w tym traktuję poważnie nie lekceważymy i ze względu na to, że taka okoliczność uprawdopodabnia to z zielonym w takiej aptece jest wyższa podobnie jest też inny, że magistra formacji nie było do końca tego tygodnia przekażemy listę tych podmiotów aż do Inspekcji farmaceutycznej bank, żeby nastąpiła kontrolę właśnie w tych podmiotach ma okoliczność tego czy na pewno jest to prawidłowe psom w tych omawianą wątpliwość teren z tego co opowiadali rozmówcy Michała Janczury rozmówczynie wynikało jasno, że wszystko jest manipulacją manipulacją, dlatego że ten technik farmacji np. używał loginu hasła magistra formacji w systemie wszystko się zgadza czy recepta i ten cały system, który w misce mówi jest w stanie wychwycić moment włamanie do systemu no bo jednak użycia danych przez nieuprawnioną osobę to jej rodak przede wszystkim w takiej sytuacji, jeżeli ktokolwiek czy to technik farmaceutyczny czy farmaceuta niektórzy np. sennym jest taki sposób kontrolowane do tego przywłaszczone apteki ma informacje o tego typu zjawiskach to jest zadaniem dla Inspekcji i dla profilu no tak, ale są one być na początku, że recepta i ten system, o którym pan był łaska w powiedzieć jest rozwiązaniem ERP czy jakąś wskazówką przynajmniej dla inspektoratów, gdzie szukać innych łamiących prawo, a ja pokazuję na ja w, że być może właśnie paradoksalnie w tych aptekach, które wykazały obecność mgr. Air India dokumentów przez niego wydany źle się race przez niego zrealizowanych może dochodzić do patologii tyle tylko, że skrzętnie jest ona ukrywana poprzez ten system manipulacji pani redaktor jest system kontroli w ramach tego stanu co już zdążyłem powiedzieć kilka razy każdego roku przeprowadzanych jest 4000 kontroli aptek przez ponad 13 wszystkich, ale nie mówi pan systemowego pchnęło ich teraz nieznaną głośnych zamknięcia pani redaktor i skuteczność działań niezwiązaną z nagłośnieniem tego typu działań niż wszak Tusk jest związana z tym, że mamy poczucie, że zjawisko, których tutaj rozmawiamy, że ich skala się zmniejsza ani samochodu poczucie spokoju wspólną wdrożone nowe narzędzia narzędzie analityczne oparte właśnie o informatyzację aptek, które pozwalają nam znacznie lepiej typować te podmioty, które warto poddać kontroli tych koni zauważył tego zazwyczaj nie złożyła jest istotnym żaby kontynuować tam, gdzie jest prawdopodobieństwo wystąpienia takie myślenie my właśnie trumnę z drugiej strony jestem absolutnie przekonany, że jeżeli zwiększyłaby się 100 % wkład liczba kontroli to od razu mielibyśmy w wąską ze strony kontrolowanych farmaceutów, którzy mówiliby, że nie mogą zająć się spokojnie z wydawaniem leków, ponieważ cały czas toczą się z Tomaszem skarg skali, dlatego że BoJ, o czym mówię o pacjentach, którzy mogą przedostać się zły lęk nie boję się skargi aptekarzy jak wskazuje żony w, typując podmioty do kontroli kierujemy się zgodnie z osobami opisanymi w prawie przedsiębiorców w konstytucji biznesu analizą ryzyka, czyli typujemy podmioty do kontroli, a jak wskazuje, że ten typowanie może nie zadziałać, ale jest inne rozwiązania, w które padło tutaj w ferworze tych wszystkich rozmów z reguły można skorzystać już teraz nie potrzeba bardzo skomplikowanego systemu okazuje się, że NFZ posiada dane dotyczące tego kto, gdzie jest zatrudniony i gdzie el dany podpis czy PSL magistra farmacji się pojawia w efekcie jeśli dane tworzone przez NFZ skrzyżować, kto może się okazać, że wychwyci się tych magistrów formacji, którzy są sztucznie zaocznie przypisani do kilku aptek pobierają pieniądze, ale tak naprawdę tam się fizycznie nie pojawiają czy nie można, by tego zrobić tutaj już mówiłem dziś nie możemy ujawnić sposobów w jaki to prowadzimy typowanie podmiotów do kontroli drogowej to odpowiedź jest wiele nas też, że nie, ale w centrum Kairu w 23 tys zloty chyba jasne zdanie jest przynajmniej w zakresie tak szczegółowo, o którym to jest mało tak jak mówiłem przed chwilą wykonaliśmy takie próbne typowanie właśnie w oparciu o listę podmiotów, w których w ciągu 1 dnia pracy ani razu do systemu nie zalogował się właśnie magister formacja rozumem i cieszy mnie pan też szczegółowe informacje w stanie podać tu akurat ten pomysł ze skrzyżowaniem z danych w NFZ daje się też podobnej szczegółowości rozwiązaniem, ale w takim razie może nie będziemy o nim mówić jeszcze na koniec sam zadbać o te suplementy diety, czyli problem, który też opisał Michał Janczura wciskania pacjentom suplementów diety jak opisywali sami farmaceuci zmuszani przez właścicieli aptek muszą zrobić pewną normę sprzedaży suplementów często, zastępując nimi leki przepisane przez lekarza czy ministerstwo ma ich pomysł to jest tak mówiłem to jest w gestii farmaceuty to jest gest, który powinien sprawdzić nadzór nad wydawaniem produktów w aptece, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których działanie na rzecz pacjenta jest dla niego do faktu uszkodzenia opon przestępcy mówi to jest gest przestępcy, żeby miało prawa i mają tam policjanta, czyli pana ministra jak zamierza ścigać przestępców jak świecian w jaki sposób zamierzamy się walki z tymi zjawiskami nie stosują oni mocno ich deformacja pytam suplementy diety i jeżeli chodzi o suplement diety, jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek sygnały dotyczące tego, że w konkretnym podmiocie w konkretnej sytuacji doszło takie zjawiska natychmiast w tym pograć pojawi się kontrola jakościowa tutaj w zachęcić wszystkich do tego, żeby informowali inspekcję farmaceutyczną, żeby informowali odpowiednie służby o tym, że zachodzą zjawiska niepożądane to jest bardzo oczywistą, że inspektora farmaceutycznego nie może być za każdym rogiem w każdej aptece dlatego chcielibyśmy, żeby każdy, kto pracuje od pracy z wyjątkowym miejscu był związany z wyjątkową odpowiedzialnością karną odpowiedzialność czuł i informował odpowiednie organa o tym, że coś tylko do tego pojawiają się niesprawdzone suplementy diety niejasny, dlatego że co sprzedają w nim, iż po prostu usnąć z aptek przecież ptaki tak się trzymają mają mają monopol na sprzedaż leków po co to suplementy tam leżą pani redaktor suplement diety są dopuszczone do sprzedaży motorem jako żywność niech im dostęp do sklepów z nimi imperator suplement diety są dostępne w sklepach są też dostępne w aptekach i jest to szczególne miejsce, gdzie właśnie farmaceutów kościoła apteki powinny ze szczególną uwagą pełnić nadzór nad tym co 6 takim punkcie sprzedać ja jestem naprawdę przekonamy, że obrót lekami obrót suplementami, które z rozmów o ptakach jest prowadzony w sposób, który z masłem przede wszystkim dobro pacjenta, a tam, gdzie mamy podejrzenie, że coś działa inaczej niż powinno pojawia się Inspekcja w końcu wsi mówił Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia bardzo dziękuję za spotkanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA