REKLAMA

Transnarodowe życie rodzin. Na przykładzie polskich migrantów w Norwegii

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-02-28 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przedpołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu chciałbym przywitać się kolejnego mojego gościa jest nim pani dr Magdalena Ślusarczyk z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry pani doktor dzień dobry tematem naszego spotkania jest książka, która ukaże się na początku marca, więc już za chwilę już za moment trans narodowych życie rodzinne przykładzie polskich emigrantów w Norwegii w książkach, które ukazuje się Rozwiń » nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego to może nim o samej książce zapytamy też wprost co komfort naszych słuchaczy czym jest trans narodowość trans narodowość polega na tym, że w rodzinne czy jednostki wiodą życie ma równocześnie w grę oczywiście w różnym zakresie, ale równocześnie w 2 krajach, by wiążą się zarówno z tym krajem, z którego pochodzą jak też z krajem, do którego przyjeżdżają to może być na wymiarze ma na różnych poziomach od jednostkowych decyzji życia codziennego tym się przede wszystkim zajmowałam aż do powstawania wielkich organizacji gospodarczych politycznych społecznych, która działają równocześnie w obu krajach czy nawet, łącząc więcej niż 2 najczęściej 2 inne badający migrantów w Norwegii to zapewne nasze wyobrażenie sięga tej najnowszej grupy tej, która wyemigrowała w celach zarobkowych ile lat potrzeba na to by by zbadać w jaki sposób to trans narodowych życie rodzinne postępuje w jaki sposób społecznie wiążą się z nowym miejscem ludzie, którzy wyjechali z Polski czym jest w uważamy, że badać można stale FF i jeśli chcą się czegoś nowego dowiemy, bo jeżeli chodzi o polskie rodziny migracyjna toto trans narodowość tak tak to zresztą tu określa w książce takie były nasze wnioski z projektu transfer do infamii jednak teraz też na kontekst, w którym jest podstawą tej książki, a prowadzony był przez Instytut socjologii centrum stosunków międzynarodowych w Warszawie jak reżyser filmu w Norwegii i OAR idea nowa susza liczne staż w Norwegii innym, że to są na razie na takim poziomie życia codziennego o takich decyzji o rodzinnych nie zwykle nie wykracza jeszcze zbyt dużym stopniu w pole życia społecznego nie na razie niewiele lub prawie wcale nie powstaje takich organizacji trans narodowych pomiędzy polską Norwegią, ale być może jest to kwestia czasu, więc chętnie będziemy badać co dalej poszły nieczytelne schemat postępowania tych, którzy decydują się wyjechać jest dość podobne i 3 większości w znakomitej większości przypadków to on jest konsekwencją sytuacji materialnej mówiąc wprost, gdzie większość decyzji migracyjnych osób, z którymi rozmawialiśmy czy też na podstawie innych badań to ma najczęściej są powody właśnie to są migracje zarobkowe z tym Jeana niekoniecznie są to już ta strategia przeżycia, czyli jak gra o uratowanie się w bardzo trudnych sytuacjach, ale był konstruowania lepszego życia lub bardziej satysfakcjonującego nasi respondenci często podkreślali spokojniejsze z spokojniejsze życie lepsze warunki pracy lepsze relacje między pracodawcami ani mi że, gdyby nie czuli presji, że muszą w pracy pozostawać w znacznie dłużej niż te ustalone, szczególnie że część z nich wyjeżdżała ładnych parę lat temu, kiedy na rynek pracy w Polsce był on dużo trudniejsze niż obecnie kończy ta decyzja o wyjeździe zawsze ma charakter tymczasowy, czyli ci, którzy decydują się na taki krok nigdy nie myślał o tym, by pozostać w nowym miejscu na stałe to znaczy el większość migrantów mówi o powrotach że, że być może wrócą, że któregoś dnia wrócą to takie zostawianie psów otwartych bram inie niezdecydowani jeszcze wprost natomiast na ich decyzje codzienne pokazują, że w znaczącej części na ich migrację szczególnie przyjadą rodziny, bo nie one tam się tworzą przekształcają się takie migracje o charakterze osiedleńczej w momencie, kiedy zapisują dzieci do szkół norweskich Noto to już jest taki taka wiadomość to raczej pobyt na znacznie dłużej niż chle w niż króciutko i że być może przekształci się pobyt stały no, a niektórzy z naszych respondentów mówili noża wciąż myślą o powrocie, ale dzieci już tutaj układają sobie życie tam moi rodzice już zmarli i w zasadzie na nie bardzo wiedzą, dlaczego mieliby jeszcze wracać skoro rodzina będą mieli tutaj to jest zawsze taki moment do dokonał się już przechyłów w stronę gmin co, do której jeszcze ci, którzy wyjechali nie byli pewni dobrze przynajmniej ze swoich obserwacji wnioskuję, by pani respondenci też opowiadali w ten właśnie sposób dochodzili do takiego momentu, gdzie budzi dziś rano i stwierdzili tak to jest moje miejsce taka energia tu muszę zastrzec my prowadziłyśmy wywiady weselnym w całym naszym zespołem my im wszystkim zespołami polskimi norweskimi pracował w zespole polskim pod kierownictwem prof. Krystyna Slany my prowadziliśmy wywiady z rodzinami cień znacząco część migracji do Norwegii tez emigracja wśród samych mężczyzn to to inaczej się tam rozkład, ale mówmy o rodzinach no to oni te historie były powtarzały się, że najpierw był taki plan na krótko, a potem nowy model po którąś powrocie uzna, że odczuwali, że to w Norwegii właśnie czują się bardziej jak w domu, bo wciąż hejtu i to jak w domu część z nich właśnie wskazuje na to, że wcześniej te o fotel w odległości skróciły zresztą takim czynnikiem który, jakby trans narodowych warunkuje też właśnie ta możliwość kontaktu komunikacji odwiedzin żart równie szybko mogą przyjechać do domu i w Polsce jak do domu w Norwegii zacznę od tych określeń używać notesie opowiadali nam właśnie ten proces jak na początku do Norwegii brali stare rzeczy niepotrzebne, a potem stopniowo to tam właśnie zaczynał od Wałęsy budować te ich praw też domy, a te w Polsce albo przekształcali letnia wojenna zdecydowali się sprzedać jej jak można określać czy te grupy pod biorąc pod uwagę różne kryteria, czyli wykształcenia i wieku i im też miejsca, z których te rodziny, które decydują się na wyjazd pochodzą w przypadku Norwegii akurat migranci pochodzą z całej Polski nie ma takich aut takich wyraźnych strumienie, jakie można było zidentyfikować w przypadku innych krajów w przepraszam od razu posłużmy się przykładem stany Zjednoczone to by na kontrabasie i Podlasie prawdami Podhale również to jeszcze z barier w treść ogłoszenia o tyczce, który nierozłącznie kojarzy się z tym nie mogła natomiast nie ma takich są zarówno z wielkich miast ze stolicy jak z malutkich miejscowości nie ma takich wyraźnych tu strumieni natomiast oczywiście, gdyby podobnie w przypadku całej emigracji są to osoby stosunkowo młode i raczej dobrze wykształcone to tutaj tata powtarza taki trend, który od dawna obserwujemy, że średnie wykształcenie wyższe wykształcenie, czyli to jest raczej kadra, która usiłuje też znaleźć zajęcie, które będzie spełniało ambicje tak no też część emigrantów jest jednak taką czy i jak to jest to migracja specjalistów także nie tylko niektórzy z nich oczywiście schodzą poniżej do pracy poniżej swoich kwalifikacji, ale jak najbardziej rozmawialiśmy także z rodzinami, gdzie wyjazd był przygotowany jest z polskiej firmy trafią do norweskiej firmy respondent czy respondent Kana ma dobre stanowisko i to była kwestia rozwoju zawodowego coraz modniejszy powodem, dla którego ludzie decydują się na wyjazd do innego kraju nie jest wcale poprawa swojej sytuacji materialnej tylko inwestycja w przeszłości w przeszłość jedno, tyle że rodziny co coś co dzieci i tutaj ten walor edukacyjny lepszych lepszych możliwości też na coraz częściej się pojawia jako jako przykład czy w przypadku imigracji norweskiej spotkała pani takie, by tak takich ludzi, którzy podawali takie powody swojej decyzji to znaczy, żeby to podali jako podstawowy powód wyjazdu to on to nie akurat takiej tam nie trafiłyśmy, ale ta jest później w argument, kiedy rozważa się zostanie dłużej lub już praktycznie na stałe, że tutaj dzieci się kształcą, że będą miały lepsze szanse, że żal lepiej zostać tutaj co chwilkę wrócimy do naszej rozmowy dr Magdalena Ślusarczyk Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z moim państwa gościem temat naszego spotkania to teraz narodowe życie rodzin na przykładzie polskich migrantów w Norwegii to jest też tytuł książki, która ukaże się niebawem w księgarniach informacji za chwilkę wraca przedpołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwu ponownie chciałbym przywitać się w naszym krakowskim studiu panią dr Magdalena Ślusarczyk z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry pani doktor nauk dzień dobry teraz narodowe życie rodzin na przykładzie Polski i migrantów w Norwegii to tematy naszej audycji był omawialiśmy powody opowiada pani też o swoich wrażeniach z rozmów z ludźmi, którzy zdecydowali się na wyjazd od te akurat w tym wypadku do Norwegii jak bardzo długo trwała ta próba wejścia w nowe wdową społeczności, kiedy ile czasu średnio potrzebują ludzie, którzy decydują się na wyrost wyjazdu powiedzieć tak to jest moje miejsce ja tutaj czuje się dobrze w tworzeniu jestem elementem tej tkanki społecznej, które na miejscu po to jest bardzo tutaj trudno powiedzieć to też zależy od tego jak ja to są rodzinne, jeżeli to będą rodziny mieszane no to na ogół to wejście w społeczeństwo norweskie przebiega szybciej, jeżeli są to rodziny polskie polsko polskie Noto może być dłużej niektórzy LM to na stałe zachowują pewien dystans deklarują, że znajomych mają przede wszystkim albo wśród Polaków albo wśród ludzi, ale też migrantów, ale z innych krajów, a niekoniecznie wśród Norwegów no ale jest to proces w latach raczej chętny rozciągnięte jak w wygląda ten proces jeśli chodzi o rodzinę żonę, bo VAT od razu decydują się na wyjazd z końca on z czasem 3 czy jednak najpier w wiedzieć nie wiem ojciec, który na próbę usiłuje znaleźć pracę później ściąga swoją życiową partnerkę, bo taki model, bo jest dość powszechne, a następnie już razem z dziećmi próbują sobie ułożyć życie na nową znaczy lobbing większość rodzin, jeżeli nie ceny były zdecydowane, że nie chcą tej migracji tylko 1 z ich członków ma to jest właśnie te lata nasz tutaj temat naszego projektu i także w mojej książce to ta faza rozłączyła krótka na ogół trochę było, że któryś z rodziców jechał jako pierwszy i przygotowywało bądź też mało pojechałbym ewentualnie jechała para, ale na wkład nie było jeszcze dzieci urodziły się dopiero w Norwegii natomiast rzadko tak może być w, żeby od razu jechali wszyscy ten Motor szczególnie przy małych dzieciach jest dość dość trudna decyzja to sami, bo tak, że próbowali Woś najpier w takie rozłąki my orientowali się że, że nie działa to dobrze ani na związek ani na relacje z dziećmi zwrot części respondentów wskazywała widać, bo tak jest to wpły w współczesnej nowej definicji ojcostwa akcje, gdzie kładzie nacisk na relacje nabycie z dziećmi i oni odczuwali, że tylko brak, że to, że zarabiała nie wystarcza tutaj ich samych też nie satysfakcjonuje, a kontakty poprzez Skype, a to trochę za mało i wtedy jakby zmieniali stąd decyzja jednak stwierdzali, że skoro nie powrót to w takim razie reszta rodziny przyjedzie tam to po takich historii, która zawsze powtarzałem skup się teraz na pracy zawodowej, jaką podejmują emigranci czy od razu jest to praca w zgodzie z kwalifikacjami ludzi, którzy decydują się na wyrost to znaczy no to zależy od sowy od tego jak po jakim wykształceniem, jakimi kwalifikacjami dysponują migranci, czego akurat w LM po drugiej stronie SA oczekuje tak jak wspominałam w przypadku specjalistów jest możliwe takie przejście bardzo korzystne nawet będąc od razu awansem, a czasami jest to w ramach dużych korporacji jak bez polskich z polskiej części przenoszą się, do której zagranicznych w tym przypadku norweskich Monster właśnie poprzez partnerów, ale także w dno Norwegia ma spore zapotrzebowanie środków w budownictwie i tam też zgodnie z kwalifikacjami bardzo szybko migranci mogą znaleźć prace są cenieni są uważani za dobrych pracowników jedno najtrudniej jest, jeżeli są to zawody mniej poszukiwane trzeba notyfikować dyplom wtedy ta ścieżka trwa dłużej może się wiązać z gazet tzw. deski nie tracą, czyli właśnie zejściem poniżej swego poziomu kwalifikacji wykonywaniem właśnie takiej pracy, która jak mnie dopasowane do wykształcenia kompetencji jednak ktoś coraz wyższym wykształceniem podejmuje przez jakiś czas prace sprzątania sprzątają co dostał też kwestia nauczenia się języka w, jeżeli ktoś się specjaliści dość często trafiam do korporacji, gdzie mogą się posługiwać angielskim ta kwestia łączenia narusza norweskiego wtedy strach rozciągnięta w, jeżeli można trafiać do firm czy rzeczy w polskich no to wtedy też jest prościej gorzej, jeżeli norweski jest od razu potrzebne, a od deski libacja w dużym stopniu bywa powodem podjęcia decyzji o powrocie nie koniecznie ME lub może być po prostu zaakceptowana to samiec to w ramach takich rodzinnej z rodzinnych decyzji to niestety część dzieł kobieta akceptują że, że ich pozycja zawodowa będzie słabsza no ale jakby dla dobra całej rodziny się z tym godzą, bojąc się możne może być takim powodem, żeby podjąć próbę zmiany i takie respondent kije były w naszym projekcie edycja jest wysokiej pozycji zawodowej w Polsce przeszła przez znaczący w znaczący właśnie obniżenia ich pracę fizyczną bardzo trudną na początku w Norwegii Postomino dzięki wsparciu wsparciu swego partnera w nim podjęła starania nostryfikacji dyplomu w tej chwili już w pełni wróciła na noc była, a nawet ma w planie jeszcze dalszy rozwój, więc i tak się też może udać państwo badali czy ten kierunek norweski, a ja rozumiem, że będą wiązały się to z takim pełnym zaufaniem, jakim wyjeżdżający obdarzyli ten kraj mieli takie pojęcie wysoko był daleko zaawansowanego tzw. socjalu który, który dbał rodziny czy bardzo często wyobrażenia o nie miały się nijak do rzeczywistości następowało rozczarowanie nie, ale też zęby trzeba być świadomym, że w UE w momencie, kiedy się prowadzi badania no to Olimpu łatwiej trafiać na osoby, które co bardziej skłonne do rozmów są osoby, które no to wiedzieć lepiej, którym się powiodło, więc poza tym te, które bardzo negatywnie odebrały być może już wróciły do Polski i niekoniecznie miałyśmy możliwość sejfy gdzieś tutaj uchwycić, owszem, było były wskazywane rozmaite rozczarowania dotyczące norweskiego życia, ale jeżeli chodzi jak dotąd opcję znalezienia pracy i funkcjonowania to większość podkreślała, że to się zdarzy się zachce to się tam pracę znajduje tym jak bardzo zmieniały się zachowania rodzin polskich w Norwegii po po przyjeździe do tego kraju ucierpią nie tylko na poziomie zawodowym, bo byłoby także tym społecznym codziennym także w NATO to jest kilka obszarów dodaje, że to, bo ta rodzina rozłączone przez jakiś czas szczególnie, jeżeli ten czas trochę bym był dłuższy np. sen kilka lat trwał notowań podkreślali przede wszystkim właśnie tą ciało obce, że są znowu razem także zwracali uwagę, że spokojniejszy łatwiejszy pogodzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym też ma dobry wpły w na ich funkcjonowanie jako rodzina, że rodzice wracają z pracy szybciej, że jest ten czas, żeby być razem my natomiast tak jak w pierwszym takim okresie pobytu, ale to może bardzo różnie być w latach rozciągnięta oni się starają, by zachować jak najwięcej rzeczy z Polski, więc oczywiście kultywują polskie zwyczaje np. świąteczne przywożą sobie z polskiej ulubione mam ulubione jedzenie, którego nie mogą się trafić w Norwegii też książki oglądają polską telewizję natomiast potem stopniowo zaczynają zaglądać pewne elementy z norweskiego stylu życia takie najszybciej w przyjmowanym jest norweskie nastawienie na spędzanie czasu na świeżym powietrzu na aktywność fizyczną, więc tutaj to to bardzo szybko na później w szczególnie, gdy wzrosną one Earth wchodząc w ten, ale także w te norweskie środowiska rówieśnica zaczynają akceptować różna Taiji nel czy to poprawi czy to zwyczaje sposób spędzania czasu no to później z tych polskich rzeczy zostawiają sobie tylko te najważniejsze, ale już i już nie dokładają aż tak wiele wysiłku może nie przywożą tak wielu rzeczy tylko kilka wybranych też to opisałem taką ścieżkę najpierw pełny samochód, a później przywożą Twaróg z pomocy, by zrobić sąsiad Sarnik taki jak w Polsce, bo jak twierdzą takiego twarogu w Norwegii nie dostaną one albo może w starali podejmowała rodzina bardzo duże duży wysiłek, żeby w wielką sobotę dotrzeć na polskie święcenie pokarmów akurat tam była duża odległość natomiast teraz po kilku latach to już nie odczuwają aż takiego potrzeba aż tyle starań dołożyć zachowują te zwyczaje świąteczne ale, ale zostają już w tym swojej miejscowości nie jadą tak wielu kilometrów na samo święcenie powrót z państwa książce wybrzmiewa tutaj ten wątek dzieci jako tych ryb i tutaj posłużę się tym stwierdzeniem tych największych najbardziej trwałych Kotwic, które powodują, że z rodzinnej decydują się, by pozostać na stałe to jest w istocie rzeczywiście powód, dla którego rodzice bardzo często chcieliby, ale już radni nie chcą robić tego dziecko, by zmieniać, bo na środowisko rówieśnicze, by wrócić tak tak no to szczególnie, jeżeli dzieci znają w zasadzie Norwegii od małego tam się urodziła albo przyjechałem od razu jako malutkie dzieci trochę to inaczej jest w przypadku starszych dzieci, aczkolwiek to muszę zaznaczyć, że to byłaby inna druga część projektu zadania, którym zajmowała się właśnie prof. Krystyna starannej magister stale Ostromecka ma się przede wszystkim te wprowadziła także wywiady z dziećmi, ale pamiętam z ich ustaleń, że w przypadku starszych dzieci na to, bo różnie niektóre z nich mocno tęskniłem za polską i miały różne utwory takie zwyczaje stałych kontaktów z dziadkami czy czy rodzice starali się często do tej Polski jeszcze w czym rodzina pozostająca w kraju w Polsce była powodem tych rozterek wewnętrznych takich takiego takiego rozdarcie emocjonalnych mówi o pełnej rodzinie, która wjechała do Norwegii jednak pozostała część rodziny, która zostaje w kraju w tych opisach opowiadaniach tych rodzin przejawia się ten wątek przewijał stara się tak bez ognia bała ogromne wyzwanie i dla samych imigrantów, ale także także dla dla państwa polskiego jako o kraju pochodzenia w migranci jak najbardziej czują się odpowiedzialni za za losy szczególnie swoich starszych krewnych przede wszystkim rodziców i teściów i starają się tutaj rozwinąć bardzo wiele rozmaitych strategii tym też wielu moich kolegów koleżanek po fachu zajmuje znacznie szerzej w jaki sposób czworo innych, by zadbać także ich ten dobrobyt psy zadbać także te kontakty pomogą rodzice w czasie zobowiązani, żeby dzieci znały swoich dziadków swoich kuzynów kuzynki, więc planują wyjazdy to pamiętam takie stwierdzenie, że na epoki dzieci są małe to wakacje to tylko Polska jak będą starsze to wtedy będziemy inne kierunki albo albo krótkich pozycji działałem zawsze musiał być ten wyjazd do Polski, bo uważali, że to jest dla nich ważne, że powiedzieli, skąd są, żeby znali swoich dziadków wszedłby z innymi krewnymi mieli czas przebywać na, a inne wyzwanie narasta, ponieważ na co się też wpły w na wkład mają współ o współ badacz w projekcie Paula Pustułka zwracała uwagę także w mediach, że migranci wyjeżdżają jako stosunkowo młode osoby ich rodzice są adekwatnie też jeszcze dość młodzi natomiast czas mija stają się coraz starsi no i to one to w Toyota po to, poczucie, że to opiekę trzeba zapewnić narasta studiów w ramach w ramach projektu trans m. in. miałyśmy w Krakowie takie warsztaty z pracownikami socjalnymi i studentami prace socjalne Instytutu socjologii zastanawialiśmy się właśnie jak takie sieci współpracy tworzyć, bo imigranci nie chcą się pozbyć tej odpowiedzialności natomiast potrzebowaliby to są wsparcia albo są jednak daleko ale, ale też to tao poczucie Solidarności odpowiedzialności nie znika oni jeżdżą pomagają czasami na dłużej przyjeżdżają, jeżeli jest wysoka w kwestiach choroby czy wsparcie starają się znaleźć kogoś do opieki lub negocjują z członkami rodziny właśnie taką opiekę nad tymi starszymi krewnymi no natomiast w niektórych rozmowach wyśmiewał taki lęk przed przyszłością sytych krew nasza jest mało co będzie, jeżeli trzeba będzie już na stałe się zająć no chyba trzeba będzie wrócić takie także padały zdania, choć oczywiście to jest to zweryfikowania w przyszłości za chwilkę będziemy wracać do naszej rozmowy pani dr Magdalena Ślusarczyk z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z moim państwa gościem informacje Radia TOK FM po nich wracamy dystansie przedpołudniowy program przedpołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie pani dr Magdalena Ślusarczyk jest z nami Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego kłania się w dzień dobry pani doktor rozmawiamy o trans Narodowym życiu rodzin na przykładzie polskich emigrantów w Norwegii to w związku z publikacją wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego zapytam panią teraz o od te różnice mentalną kulturowe też niezależnie jak blisko jak daleko jest ten kraj, do którego wybierają się Polacy napotykają na różnice, które bardzo często są nie do przezwyciężenia i teraz pytanie jak wiele rodzin musiało zrewidować swój pogląd nawet narodziny na role społeczne w poszczególnych członków tej tej rodziny 33 czy w ogóle takiego do takich dylematów dochodzi i czy rzeczywiście taka taka rewizja następuje tak, chociaż to nie jest takie coś co rozważają, jakby przed wyjazdem to jest pewna po w nas sytuacja, z którą muszą się potem zmierzyć, kiedy już są mu w część z nich zaznaczała, że nie spodziewała się Maziarz takich różnic na co zwracali uwagę zwracają uwagę na wzór tak kijem od bardziej zamknięci w sobie Norwegów, że te kontakty towarzyskie tam są bardziej omawiane nie są tak spontaniczne jak jak oni określali tutaj siebie podkreślają zauważają podkreślają, że w taką wartość praw przez polityków w polityce społecznej Norweg jest bardzo podkreślana mianowicie równość kobiet mężczyzn w związku z tym no man od jak stopniowo przejmując też pewne założenia tutaj 1 i zaangażowanie ojców mężów partnerów w życie domowe wzrasta, szczególnie że nie muszą się zmagać, z czym jeszcze mogą czasami Stal stocznia w Polsce z kontra wzorcowi, że to powinna być sprawa kobiet i na innych Norwegowie są też tę basztę zajmują, więc ani podkreślają, że skoro środki mówi się dziećmi zajmuje zresztą część urlopu rodzicielskiego w Norwegii jest przypisana ojcu w i także i także to niektórzy nasi respondenci podkreślali jako wartość, że nasza z rund dzieciństwo starszego dziecka w Distomo umknęło praca na 2 etatach Otóż zajmowała żona babcia, a teraz miał możliwość zupełnie inaczej do tego podejść, bo zwracają też uwagę na inne inne podejście do dzieci znacznie bardziej autonomiczne traktowanie dzieci no oczywiście absolutny zakaz jakichkolwiek kar cielesnych bardzo bardzo rygorystycznie przestrzegamy, ale także EUR imperium zdecydowanie większą możliwość wyrażenia wyrażania swojego ze swojego zdania bardzo różnie oceniali niektórzy pozytywnie inni wręcz przeciwnie, ale jest zauważali, że tak jest my to co wspominałam, czyli różnica w takim SP sposoby spędzania wolnego czasu, ale to są takie, które najprościej jak bez tutaj zaakceptować nawet przyjęte swoje, czyli spędzanie czasu na zewnątrz narty biegowe zjazdowe wycieczki górskie to to najszybciej przejść teraz tematu, który już został dotknięty przez panią pani pani doktor mianowicie do nauki języka, bo do Norwegii jest dużym krajem powierzchniowo natomiast liczba relatywnie liczba osób używających tego języka jest niewielka trasy jak bardzo różny sposób Polacy wyjeżdżający z Norwegii myślą o nauce tego języka na pewno znacząco inaczej niż ta migracja brytyjska, która pewnie uznaje, że ten język przyda się w przyszłości nawet jeśli ci ludzie wrócą z powrotem do kraju czy też niemiecka no bo przecież ile więcej osób mówi po niemiecku niż po norwesku, jakie były te strategie w UE w przyjmowaniu swojej postawy odnośnie języka obcego, a czym najrzadziej tak, żeby przed się uczyć języka mam tutaj MPM pewnie też opinię wśród migrantów jest, że złożą wasze bez i IT znają najbardziej Norwegii możliwe, ponieważ angielskie stąd powszechne jest możliwość uzyskania tłumacza w większości instytucji rozkoszą można naprawdę długo, by funkcjonować bez tego norweskiego, ale sami sami nasi rozmówcy podkreślali, że jeżeli chce się dzielić bardziej, jakby w tym w to środowiskowa jest to stopniowo trzeba też ten norweski opanować oni nam bardzo różne chodzili na kursy uczą się sami podła kupują od innych się w mieli też pewne zastrzeżenia może jako miarodajne są bardzo trudny język prawda z naszej perspektywy dla ich nie wypowiadali się na ten temat znam być może już, czego uczyli coś, czego uczyli, ale Alert najpier w musieliby zdecydować, żeby to zrobić norm co były takie rodziny nie wiem tylko wciąż tylko jedno z rodziców mówiła po norwesku stopniowo dzieci zacznę mówić po norwesku, więc to też skłania rodziców Ziobry, żeby tego języka się uczyć praca tego wymaga awans w pracy tego wymagano, więc wtedy się decydują na kursy i jeszcze tego języka uczą pan Tomasz taką taką 1 z możliwych ścieżek kariery jest wejście w system edukacji szczególnie przedszkolnej jest też duże zapotrzebowanie na, ale tego języka się trzeba nauczyć czy pani doktor można przymierzyć się ten obraz z polskiej migracji w Norwegii do rządu do innych krajów Europy zachodniej, do których Polacy wyruszyli po osiemdziesiątym dziewiątym roku był tutaj chyba trzeba stawiać te decyzje leczenie czy Norwegia jest dom osobna ze względu na swoją specyfikę rynek pracy i uwarunkowania społeczne i t d . zaczyna każdy kraj ma swoją specyfikę natomiast mało to jest to dla nas wagi oczywiście migranci wjeżdżali też wcześniej tutaj w mniej nieliczne przypadki, ale już dziś tam dziewiętnastym wieku w ramach wielkiej emigracji później była taka fala migrantów postsolidarnościowych, którzy zostali przyjęci Enei ta największa fala właśnie po wejściu Polski do Unii, ponieważ Norwegia ten tor to rynek pracy swój otworzyła nawet pod tym względem jest dużo podobieńst w kwestia wieku wykształcenia, ale z klas drugich to właśnie każdy kraj ma pewną, że swoją specyfikę no ale dużo jest takie wspólne harce charakterystyk liczenia na to, że to będzie szansa dla rodziny lepsza lepsze życie i związki z krajem pochodzenia my też są raczej z żadnym kraju pomnie pomiędzy innymi krajami Europy i polską tak samo utrzymywane, więc po parlament i to wraz z chodzeniem właśnie w trans narodowość jest tutaj też takim raczej charakterystyką wspólną, jakim ogólne wnioski mamy 5 minut i teraz będziemy zmierzać już do tego ogólnych wniosków wynikających z państwa na badania i tej publikacji co co przede wszystkim wybrzmiewa z tego raportu NIK co wybrzmiewa Ano takie coś co rusz badaczami Grecy od dawna powtarzają, że mobilność to nie jest tutaj jak wyjątkowa sytuacja, która wydarza się wtedy kiedy, kiedy za coś dzieje bardzo złego oczywiście jest i to są kwestie uciekania przed wojnami katastrofami prześladowaniami, ale poza tym ludzie im po prostu zmieniają miejsce zamieszkania i alei wybiera szukają lepszych szans dla siebie i rodzinne, więc tu nie ma jakby co specjalnie zastanawiać czy tego może nie być, jeżeli nie stworzymy sztucznych ograniczeń natomiast to co jest właśnie to co daje nam współczesny świat to ta możliwość trzymania podtrzymywania tych więzienie nie zanikania tych relacja w każdym razie nie zanikania ich zbyt szybko dawania jak będzie w dzieciom epoka kontaktu z rodziną, która pozostała budowania w nich także tożsamości w tym przypadku akurat polskiej uroczyście zjawisko trans narodowości jest dotyczy większości lub procesów migracyjnych, ale też możliwość dzieł po umownym realizowania norm Solidarność z wzajemnością opieki nad starszymi pokoleniami i czuł to co on tego to plan naszym wnioskiem było ważną rekomendacją rzezie Super Bowl odbyto się w polityce społecznej na na lokalnych szczególnie poziomach odzwierciedlało, żeby się budowały też sieci wsparcia na połączenia, żeby tempo i wykorzystywać te wszystkie kapitały i możliwość zobaczmy jak tańce i ze względu na skalę tej migracji Polaków do Norwegii czy ludzie mają nieco łatwiej, utrzymując kontakt ze swoimi rodakami na uczelni czy skala zaś taka duża VAT przez umowę w kontekście Norweg jest duża, bo tam jesteśmy w tych największą grupą mniejszości ponad 100  000 no ale w porównaniu z c z Niemcami czy wielką Brytanią on też wciąż dużo mniejsza wyznacza południowy zachód tak tego kraju obrzeża Norwegii w taki co to jest tożsama kwestia specyfiki Norwegii, która jest słabo zaludniona jednocześnie najwięcej żywności jest na notę w Południowej części w okolicach Oslo natomiast surowa północ zdecydowanie mniej, więc część emigranci też pojawiają się tam, gdzie są perspektywy na pracach prostych ludzi wiedzę ludzie mieszkają są jakieś wnioski dotyczące przyszłości jesteście państwo w stanie przewidzieć co się stanie z tą emigracją nie wiem oszacować jak taki, jaki odsetek tych ludzi, którzy wyjechali zostanie zwiąże się na nastały no, a tych, którzy wrócą poza tym wciąż mówimy o tym kiedy tam są całe rodziny to on z naszego punktu widzenia my raczej nie niewielu z nich będzie chciał wracać natomiast będący utrzymali jednak dopóki tutaj rodziny w Polsce mają to te związki będą wciąż trwały może ograniczone właśnie przede wszystkim do tych rodzinnych kontaktów oraz trwałe no natomiast w przypadku rozdzielonych rodzin no to tam te powroty są dużo bardziej prawdopodobne dziękuję pani bardzo za to, że za te rozmowy dr Magdalena Ślusarczyk dzień po socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego były moimi państwa goszczą rozmawialiśmy dziś o kas Narodowym życiu rodzin na przykładzie polskich migrantów w Norwegii jeszcze skłaniam się pani widok dziękuję bardzo państwa z kolei zaproszone informacje Radia TOK FM, dziękując za wspólnie spędzony, czas więc swoje też Pawła Ziętary, który był wydawcą tego programu informację po nich Mikołaj Lizut Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA