REKLAMA

Koronacja Jagiełły

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-04 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Anną, bo koronacja to obrzęd publiczne w katedrze wawelskiej dostojnicy tłum krakowskich świątyniach nabita do cna to wszyscy chcą zobaczyć wielkiego księcia litewskiego męża Jadwigi andegaweńskiej świeżo nawróconego na wiarę chrześcijańską poganin o miesiąc wcześniej na zjeździe lubelskim Jagiełło został obwołany królem przez polską szlachtę, ale bez Korony na skroni rzecz dokończone i pełna nie jest Jagiełło ma 24 lub 34 lata na pewno od 9, Rozwiń » czyli od śmierci swego ojca Olgierda władali tworzą wzrostu był mizernego zanotuje Długosza twarzy ciągłej chudej u Brody nieco zwężonej głowę miał małą oczy czarne i małe nie statycznego wejrzenia ciągle biegające uszy duże głos gruby mowę prędko kibic kształtną, lecz szczupłą szyję długą Jagiełło toczył wojny za wojną z zakonem krzyżackim szuka sojusznika znajduje w królestwie polskim mamy, więc Litwa obszerną rozległą rozciągającą się od Bałtyku Pomorze czarne w akcje akcie Unii kreski jest to już Jagiełło przyrzeka ziemie te litewskie ruskie przyłączy dziwi oczywiście do Korony Królestwa polskiego Polska trzykrotnie pod wówczas mniejsza jest bardziej zaawansowaną rozwoju i gospodarczym kulturowym zatem Unia personalna w osobie Władysława Jagiełły daje korzyści obopólne Polska zyskuje wyjścia handlowe na wschód Litwa pomoc militarną umożliwiającą skuteczną obronę, a kształty w dorzeczu górnego niem na to będzie Sojusz, który przetrwa aż do rozbiorów, ale wracajmy na Wawel przed ołtarzem Jadwiga dwunastoletnia raptem świeżo przed miesiącem Jagielle poślubiona sami dzieło naprzeciwko nich arcybiskup gnieźnieński belcanta wpływowy duchowny niedawno zmienił polityczny kurs wcześniej jako głowa Stronnictwa Andy Gawrońskiego wytrwale starał się osadzić na tronie córkę Ludwika węgierskiego Marie i męża i Zygmunta luksemburskiego, kiedy jednak rycerstwo polskie czymś polskie nosem na markę w jego Bran den Burski go zakręciło porzucił je Arcybiskupiego osobę, ale działo dalej już tym razem ręka rękę z księciem Mazowieckim Ziemowitem wymyślono żeście go przemycić na Wawel, by porwał i poślubił Jadwigę, ale podstęp wykryto, więc arcybiskupa na wzgórze nie wpuszczono budząca nie składał broni jeszcze samozwańczo ogłosił Ziemowita królem szybko jednak zorientował się, że wiatr wieje z innej strony, więc dołączą wreszcie do zwolenników Unii z Litwą są grzeczni Jagiełły ochrzciły potem udzielił mu ślubu, a teraz właśnie będzie Korona wału jest 4 marca 1300 osiemdziesiątego szóstego roku w jest z nami już prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobrze wie to będziemy mówić o koronacji Jagiełły Władysława imię to przybrało dosłownie przed chwilą podczas chrztu w dal, czyli 3 tygodnie wcześniej 3 tygodnie wcześniej ten jest czy my wiemy panie profesorze, kto zainicjował zbliżenie polsko litewskie, o którym podobno już dyskutowano podczas ceremonii koronacyjnej Jadwigi, czyli w październiku 1300 osiemdziesiątego czwartego roku to można byłoby się cofnąć bardzo daleko to znaczy do zbliżenia polsko litewskiego doszło w latach 13241325 i można powiedzieć, że w, jakim sensie jego arch. Władysław Łokietek i mam namyśli małżeństwo przyszłego Kazimierza wielkiego z księżniczką litewską Aldoną, która jako chrześcijanka nosiła imię Anna myślę, że w znacznym stopniu nie bez powodu chrześcijańskie nie Jagiełły Władysław zostało wybrane nim, choć zwykle historycy wskazują, że inspiracją był Święty Władysła w król węgierski czczony przez tandem gawędą węgierskich, w którym ZUS od, których wywodziła się małżonka Jagiełły Jadwiga i że imię to w ogóle w tradycji dynastycznej Piastowskiej było bardzo dobrze obsadzone, dlatego że jest znany z dynastii Piastów od jedenastego biegu to myślę, że nie bez powodu czy też nie bez racji można sądzić, że i imię Władysława Łokietka twórcy Zjednoczonego odrodzonego Królestwa polskiego został wybrany przez Jagiełłę, który wraz z Jadwigą miał wszak zakładać nową dynastię to było takie odwołanie do sięgnięcia kilka pokoleń wstecz do tych Doda do dołu domu dziecka również jako twórcy odrodzonego Królestwa i teraz jeśli chodzi o zbliżenie z Litwą w to ono w latach panowania Kazimierza wielkiego już po śmierci Aldony też nieco się załamało ze względu na polsko litewską rywalizacje o ziemię południową ruskie to znaczy o Ruś czerwoną czy koszalińską czy też mówiąc w sposób bardziej czytelny dla naszych słuchaczy o Lwów i okolice mocno okolice całkiem rozległe dalekie rzeczywiście już w początkach panowania na Jadwigi, która wstępuje na tron Polski jako 10 lub jedenastolatka w 1300 osiemdziesiątym czwartym roku w rozważana jest ta opcja Sojuszu z Litwą i z różnych względów to zauważyli co pcha obie strony do tego Sojuszu przede wszystkim, a panom małopolskim większość panów małopolskich, ale nie podoba się narzeczonej Jadwigi to znaczy Wilhelm Habsburg, z którym jest ona już po prokura, czyli zaocznie powiedzmy poślubiona to jest Sojusz, który wydaje się panu małopolskim ani przydatny ani szczególnie zyskowny w dodatku jeszcze no w czternastym wieku dość silne są wśród elity politycznej Królestwa polskiego nastroje antyniemieckie związane z wygasłym w tym sensie, że z zasypanymi jako piaskiem konfliktem z zakonem krzyżackim no w z Krzyżakami mamy pokój od roku 1300 czterdziestego trzeciego od pokoju kaliskiego zawartego przez Kazimierza wielkiego, ale jest to pokój dla elity politycznej Królestwa polskiego dalece niesatysfakcjonujący, dlatego że co prawda udało się i chwała Bogu, że się wtedy udało, bo mnie byliśmy w stanie, zwłaszcza w początkach panowania Kazimierza wielkiego stawić czoło politycznie ani militarnie zakonowi Action z zakonem krzyżackim mu przez co prawda panuje pokój, ale wśród polskiej elity partii politycznej też jest świadomość tego, że jest wręcz poczekali próba sił może jest to pokój na warunkach niezbyt korzystnych dla Polski za największą korzyścią jest to, że on został zawarty, że udało się odebrać ziemię dobrzyńską Kujawy zajęte w latach trzydziestych przez Krzyżaków, ale wciąż pamiętana jest utrata Pomorza gdańskiego a synem, ponieważ potęga zakonu krzyżackiego wyraża się nie tylko w jego państwie znajdującym się w busach, ale też w Szczecinie Komandorii rozsianych na obszarze całej zachodniej Europy w szczególności w Niemczech, ale czy też powiedzmy na obszarze rzeszy, a to główne posiłki finansowe, ale również w zasobach ludzkich powiedzmy tak nieładnie dla zakonu przychodzą z krajów niemieckich i wobec tego i to jest powód, dla którego panowie małopolscy bardzo niechętnie patrzą na małżeństwo jak wizjerem, a wzbudzimy, choć on sam z Krzyżakami wiele wspólnego nie miał Litwa wydaje się być naturalnym sojusznikiem tak samo jak się wydawała być naturalnym sojusznikiem w latach dwudziestych czternastego wieku za panowania Władysława Łokietka, dlatego że również jest ofiarą agresji politycznej, a często militarnej zakonu krzyżackiego przy czym o ile w stosunkach polsko krzyżackich w roku 1300 osiemdziesiątym szóstym panuje od 40 ponad lat, a pokój o tyle Litwa jako ostatnie nie są zsynchronizowane państwo europejskie przynajmniej jeśli chodzi o Igora, zanim to znaczy o Litwę właściwą Auchan to też już mówić z elitą polityczną wyznające pierwotną religię pogańską Otóż wielkie Księstwo litewskie jest we pada ofiarą realizm krzyżackich najazdów krzyżacki, ponieważ Krzyżacy jako zakon rycerski mający chrystianizacji dbać o Pogan Krystian inicjuje może starać się mieczem Litwę zsynchronizować przyczyną euro jeśli mówimy o stosunkach z litewską krzyżackich, a zwłaszcza od 1100 lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych wieku czternastego to trzeba pamiętać, że rzeczy wyglądają w sposób dość skomplikowany to znaczy pamiętajmy, że Jagiełło, zanim został królem polskim 10 lat wcześniej niemal 10 lat wcześniej obejmował, a tron litewski w dość specyficznej sytuacji politycznej to znaczy wielkie Księstwo litewskie było rządzone przez 2 wielkich Książąt jednocześnie zgodnie działali, a bracia Olgierd i Kiejstut po śmierci Olgierda Jagiełłą najpier w dostał się pod kuratelę Kiejstuta potem zaczęły się konflikty między Instytutem badań barierą i mamy w w pewnym momencie o 1 000  300 osiemdziesiątym drugim w konflikt w wyniku konfliktu, a zwiedziło jakiś zostaje najpier w uwięziony potem więzień umiera Jagiełły jest oskarżany o to, że kazał zamordować tak naprawdę był dostał się, więc trudno powiedzieć myślę, że staruszkowi i jego miał zapewnić co najmniej 70 kilka lat jeśli nie więcej myślę, że w samo uwięzienie w surowych warunkach mogło skrócić życie w imprezie toczy się dalej rywalizacja pomiędzy z braćmi stryjecznym Jagiełłą Olgierdowi ICM i Witoldem Kiejstuta Witoldem, który szuka pomocy wafelków itp oni obaj i jak dzieło i Kiejstut w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych zawierają rozmaite doraźne sojusze z zakonem krzyżackim przeciwko temu drugiemu warto powiedzieć, że to Witold sam na mocy 1 z układów z zakonem krzyżackim skierowanym skierowanym przeciwko Jagielle oddał zakonowi Żmudź, która była dla Krzyżaków ogromnie cennym nabytkiem, dlatego że pozwalała była takim pomostem terytorialnym między posiadłościami zakonu państwem pruskim zakonu krzyżackiego, a w państwie inflanckim zakonu kawalerów mieczowych z innego zakonu rycerskiego, który był połączony z zakonem krzyżackim Unią personalną to to znaczy mieli 1 wspólnego wielkiego mistrza i teraz Unia personalna z kolei pomiędzy królestwem polskim, a wielkim księstwem litewskim pozwala oskrzeli winić przynajmniej częściowo posiadłości w żaków w Prusach, a jednocześnie oddziałuje też politycznie na cały szereg sąsiadów Królestwa polskiego w tym przede wszystkim na Książąt Mazowieckich, którzy co prawda od czasów panowania Kazimierza wielkiego są w budowaniu przez króla polskiego to znaczy uznają zwierzchnictwo króla rezydującego w Krakowie najpier w Kazimierza wielkiego potem Ludwika węgierskiego wreszcie Jadwigi, ale jako bezpośredni sąsiedzi o wiele słabsi zakonu krzyżackiego, zwłaszcza Mazowsze jest podzielona na kilka tysięcy dzielnicowych, zwłaszcza ci, którzy bezpośrednio z zakonem sąsiadują no no w starają się lawirować politycznie to znaczy często sprzyjają zakonowi krzyżackiemu, bo po prostu nie mają innego wyjścia, dlatego że wiedzą, że na ewentualnego najazdu krzyżackiego, by nie przetrwali w PRL Sojusz i to taki bardzo solidny Sojusz, bo Unia personalna połączenie 2 państ w pod berłem pary małżeńskiej potem w dalszym toku po śmierci Jadwigi pod berłem i 1 Królak czy też 1 gola i 1 księcia bo ostatecznie Witold będzie rządził pod zwierzchnictwem Jagiełły Litwą jedno powoduje, że Mazowsze staje się grzeczniejszy niejako tak to znaczy, które czuje na sobie ciężar polityczny nie tylko Królestwa polskiego, ale wielkiego Księstwa litewskiego z drugiej strony to znaczyło to ma zawsze jest otoczone z 3 stron przez 3 państwa Polskę Litwę i zakon krzyżacki, chociaż jeszcze w dobie wielkiej wojny z zakonem tej która, której najjaśniejszym punktem jest bitwa pod Grunwaldem niektórzy z Książąt Mazowieckich będą zachowywali postawę wyczekującą czy też częściowo sprzyjającą zakonowi, czyli wracając do powodów pan małopolskim nie podoba się Habsburga natomiast cel chętnie patrzyli na te ziemie ruskie, które zostały zajęte przez Litwinów Litwini potrzebują pomocy w walkach z zakonem krzyżackim no i wiary chrześcijańskiej z jakiej się w przyjaznej ręki tego czy Litwini potrzebują tej wiary w garść oni odczuwają elita polityczna litewska tak jest prac maszynami jak liczna chrześcijaństwa tego nie wiemy decyzja taka zapada w łonie dynastii Giedyminowiczów w każdym razie w głowie Jagiełły ona może być ta decyzja jest ułatwiona znacznym stopniu tym że wszyscy je do wice to znaczy jak dzieło jego bracia wywodzili się w z małżeństwa religijnym z małżeństwem w gminie mieszanych to znaczy 2 w najbardziej znane żony Olgierda matki jego 12 synów byłych chrześcijan kami to znaczy księżniczkami ruskimi jak wspomniałem wcześniej o tym, że wielkie Księstwo litewskie jest państwem oficjalnie się tak wyrażę pogańskim to znaczy religii pierwotną litewską wyznaje dynastia oraz elita polityczna wiedział Księstwa litewskiego, ale trzeba pamiętać, że wielkie Księstwo wieku czternastym, zwłaszcza w drugiej połowie czternastego wieku obejmuje ogromny obszar zachodniej środkowej i Południowej Rusi księst w ruskich, w które po załamaniu się panowania Zwierzyńca mongolskiego ENA duszą książęta litewscy po prostu podbijali przyłączali się pod swoją władzę i to są oczywiście, że miasto wyspecjalizowane w obrządku wschodnim i wielu przedstawicieli dynastii Giedyminowiczów pojmuje zarażony księżniczki Ruskiej, które są oczywiście chrześcijan kami niektórzy z synów Olgierda jeszcze wcześniej przyjęli chrześcijaństwo tylko również obrządku wschodnim i wobec tego to nie jest myślę, że dla Jagiełły to jest oczywiście poważna decyzja, ale nie jest to swego rodzaju odkrycia Ameryki ta Ameryka w łonie dynastii w nim radzie gminy mitów dawno już została odkryta i można tylko wybór politycznym i czy to jest podobno tego co zrobił Mieszko bezwzględnym wagi ciężko dziś bardzo trudno nam powiedzieć, ponieważ jeśli trudno nam wniknąć WTO umysł Jagiełły i w jego w ich i przesłanki polityczne, jakimi kierował się, zwłaszcza w okresie, zanim został królem polskim, lecz po prostu nie mamy tekstów, które nam to przybliżały to o okresie panowania mieszka w firmy jeszcze mniej i po przyjęciu chrześcijaństwa wiemy jeszcze mniej, a o, a na okresie przed przyjęciem wsi Zofia mieszka przy już prawie nic nie wiemy z całą pewnością to nie jest jakiś wybór polityczny, ale należy pamiętać o tym, że mentalność ludzi średniowiecza chciałbym powiedzieć wczesnego średniowiecza co byłoby uzasadnione w ogóle mieszka w 2 w stosunku do Jagiełły nie, ale mentalność nazwijmy to psuje pogańska, czyli ludzi przyzwyczajonych do politeizmu do wielu bóstwa jest zupełnie inna niż nasza współczesna mentalność i wrażliwość religijna i to niezależnie od tego czy jesteśmy ludźmi wierzącymi czy nie wierzącymi, ponieważ ci wierzący czy niewierzący Europejczycy są ukształtowani przez kulturę chrześcijańską z 1 strony monoteistycznych a choćby chodziło o Żydów czy muzułmanów w europejskich w natowskim monoteizm, a jeszcze w dodatku nasza świadomość wrażliwość religijna została przywołana, bo obawiają się, że w naszym kraju niewystarczająco przez oświecenie i patrzymy na kwestie religijne zupełnie inaczej niż ludzie średniowiecza, a zwłaszcza tacy, których ukształtowała religijność pierwotna czy też pogańska tak politycy PiS ma to do siebie że człowiek wierzący w owe volvo wielu ubóstwo dla takiego człowieka jest rzeczą naturalną, że są różni bogowie o różnym zasięgu w sposobie sile oddziaływania różnej mocy i że wobec tego jest rzeczą naturalną, że można wybrać Boga silniejszego czy też dającego większe sukcesy to bardzo dobrze to widzimy w procesie chrystianizacji Anglosasów i w szczególności Skandynawów wcześniej w średniowieczu i taki pogląd, zanim w może dojść do wniosku, że Bóg chrześcijański jest po prostu ubogim silniejszym i na niego postawić na niego postawić taki jest, a stąd jest już naprawdę tylko kilka kroków do uznania zgodnie zresztą z, a może nie najwyższej rangi, ale tak koniec ostrych realizowano teologią chrześcijańską, która gotowa jest uznawać różne bóstwa pogańskie demony czymże jest de Mono też jest jakąś istotą nadprzyrodzoną i wobec tego myślę, że przed sporym wysiłku intelektualnym i dużym zasobie dobrej woli taki uznali także, że i Bóg chrześcijański demonem w Żninie nie broń Boże i można uznać oczywiście dla Boga dla Pogan w chrześcijańskim Homo niektórzy poganie mogą w Boga chrześcijańskiego uznawać za demona, ale nieco innej perspektywie to znaczy za Boga wrogiego, ale lepiej może poganie uznali, że lepiej jest oddawać cześć temu właśnie Bogu, ponieważ on przynosi zwycięstwo w prawdopodobnie w zbliżony sposób rozumował swego czasu Konstantyn wielki n p . to, a przy tym Jagieło nowa wieś miał być jego bardzo bliscy byli jego matka jego dziesiątki lat jego brata owe były chrześcijanka mi może nieco inaczej wyglądało w przypadku Witolda, który przyjmował chrzest trzykrotnie najpier w Krzyżaków w obrządku rzymskokatolickim potem obrządku wschodnim potem ponownie w obrządku rzymskokatolickim, a więc na temat wrażliwości religijnej Witolda wolałbym się nie wypowiadać jeśli chodzi o Jagiełłę to byłby uboższy to wiemy, że był pobożnym też należy pamiętać, że średniowieczna pobożność jest bardzo często nie tylko kształtowana nie tylko odczuwana, ale też oceniana przez świadków zewnętrznych w sposób rytualny to znaczy jeśli nim ktoś przestrzega rytuałów to znaczy, że jest pobożne no ale wiemy o jak z kroniki Długosza, że był też jakimś zabobonem to znaczy znamy podane przez Długosza jego różnego rodzaju przyzwyczajenia, które Długosz tłumaczy jako jakiś przeżytek jego pobyt pogańskich obyczajów na włamanie gałązki Armenia Białoruś zlewy na rzucanie przez lewe ramię 3 × złamanej Słomki każda to wszystko, ale długość tłumaczy i być może ma rację bardzo mało wiemy o obyczajowości czy o ewentualności pogańskiej religii litewskiej z Jagiełłą przecież wiąże się również powiedzenie do dzisiaj funkcjonujące w polszczyźnie, że panu Bogu świeczkę diabłu ogarek w dal tym niemniej mimo sporej dawki niechęci największego chyba polskiego kronikarza 1 z największych polskich historyków Jana Długosza do Jagiełły dziewiątka z on przede wszystkim mówienie 1 z największych szkodników w historii Polski znaczy kardynała oleśnickiego, którzy Jagiełły szczerze nie cierpiał zdaje się z wzajemnością od pewnego momentu Otóż mimo tej sporej dozy niechęci wypominania owych zabobonów, jakoby wywodzący się jeszcze z pogańskiej obyczajowości Jagiełły Długosz nie wątpi w szczerości wiary chrześcijańskiej Jagiełły w tyle tylko Rzenno widzi w niej pewne niedostatki Długosza co testowała Anne, a państwo także, czyniąc wstęp do naszej rozmowy, zapowiadając też rozmowę MD jedno twierdzi, że wielki honor stał się i jak wiele, bo tutaj świetne koronę znakomita małżeństwo chrzest Święty no po prostu trafiło się nad jak ślepej kurze ziarno z całą pewnością poślubienie Jadwigi andegaweńskiej było 1 z najlepszych małżeńst w ówczesnej Europy w wbiła się z wielkiej dynastii Ming była królową Polski co prawda, a ranga Polski wśród kule z chrześcijańskich ówcześnie nie jest bardzo wysoka w momencie, w którym jeździło obejmuje tron Polski Polska nie jest potężnym państwem jest ojcem dość stabilnym, ale zdecydowanie nie Polska porządkuje mapę geopolityczną tej części Europy tylko wciąż Węgry oczywiście osobowość autorytet Kazimierza wielkiego z tego czasu miał znaczenie, ale Kazimierzy wielkiej od kilkunastu lat już nie żyje w Polska ze została wyszła nieco osłabiona z czasów panowania Ludwika węgierskiego Tęczy była jednak podporządkowana wiodącymi Teresą Królestwa węgierskiego choćby w taki sposób drugi węgierski oderwał od Polski i przyłączu do Królestwa węgierskiego zdobywaną co prawda wspólnie przez Kazimierza Ludwika wcześniej Ruś czerwoną i Jadwiga wkrótce po małżeństwie to jest 1 z przykładów wzmocnienia się post nie tylko autorytetu, ale też ciężaru politycznego Królestwa polskiego dzięki małżeństwu Jadwigi Jagiełło, a to nie jest to jednak korzyści obopólne Jadwiga w roku 1300 osiemdziesiątym siódmym, czyli rok po poślubieniu Jagiełły wyruszała na czele wyprawy polskiego rycerstwa na Ruś czerwoną i przyłączają na powód do Królestwa polskiego załogi dotąd wierne królowi węgierskiemu poddają się Jadwidze jako Dziedzic słabych momentów na 13 lat 1314 prawdopodobnie 13 no oczywiście jest dowódcą symbolicznym tytularnym, ale potrzebnym i właśnie o to, żeby w gruncie rzeczy bez walki, bo to bez walki się dokonało, żeby te węgierskie zobaczyli za jazdę nic zobaczymy jedno swoją oto jest córka Ludwika, ale i należy zwrócić uwagę na to, że nie wystarczyło najwyraźniej przynajmniej w opinii rządzących nimi rządzącej w imieniu rady koronnej w Krakowie nie wystarczyło być córką Ludwika w ciągu 2 lat między 8300 osiemdziesiątym czwartym po osiemdziesiątym szóstym, zanim poślubiła Jagiełłę była tak samo córką Ludwika, ale w roku 1300 osiemdziesiątym siódmym 2 w wypadku zbrojnego oporu, w którym należało się liczyć no wiedziano, że można liczyć na poparcie wielkiego Księstwa litewskiego, które przecież dużą czerwoną sąsiadował w tym samym roku po przyłączeniu Rusi czerwonej na powrót do Królestwa polskiego jak dzieło odbiera się hołd Lenny hospodar mołdawski jego okna i innymi słowy wpływy polityczne Królestwa polskiego zaczynają sięgać Wybrzeże morza czarnego nie należy oczywiście tego znieść ten sposób, że Polska się na Wybrzeżu morza czarnego, bo to tylko od odrębne państwo gospodarstwo mołdawskie, które uznaje zwierzchność króla polskiego, ale daje to ogromne możliwości podobnie jak Ruś czerwona podobnie jak południowo-zachodnie kresy wielkiego Księstwa litewskiego daje ogromne korzyści ekonomiczne miastom polskim przede wszystkim handlowi, a Królestwa polskiego, otwierając szeroko szlaki handlu czarnomorskiego wiodącego ku Bizancjum jadącemu o jadącego kół bliskiemu wschodowi oczywiście w wracając do tego zdania Długosza, na które się pani powoływała no trudno nie sądzić, aby w mniemaniu każdego chrześcijanina udzielenie chrztu nie było radosnym wydarzeniem i oczywiście w mentalności, zwłaszcza średniowiecznych chrześcijan religia chrześcijańska jest jedyną prawdziwą najwspanialszą i wobec tego jest jej przyjęcie jest dla Pogoni na wielkim zaszczytem nie ulega też wątpliwości, że długo aż spadną dozą wyższości traktuje Litwinów jako dzikusów do konsumpcji byli poganami to są dzikusa z dużym z dużą dozą nieufności mini lekceważenia traktuje też prawosławną ludność wielkiego Księstwa litewskiego na złoto z wąskiej matrycy, a bodaj jedyna na prawdziwy kościół to jest kościół rzymski, a oni są szczepień sami, a ceny paliw profesorze stosunku Jadwigi do Jagiełły oczywiście jest mnóstwo mitów legend o atakowaniu bramki oporem, żeby się wyrwać do Habsburga o obawach przed ogłoszonym na całym ciele barbarzyńcom z Litwy, na jaką Barbarzyńca dzikus nabył podejrzany o to, że jest dzikusy może tak wyrażę całą gębą tak to znaczy, że przypomina człowieka, choć nie do końca wiadomo czy jest takim samym człowiekiem jak my jest oczywiście przekaz o tym, że Jadwiga nie chciała wyjść za mąż za Jagiełłę, że toporem usiłowała wyrąbać bramy wawelską i nawet co dzieje się to prawie udało, ale powstrzymał ją w ostatni świni marszałek w kolano dymić z Goraja, ale nie chciała uciec do Wilhelma no i ja nie jestem pewny czy należy to zdarzenie interpretować tylko pod kątem oba w przed owłosieniem dziś kursem jej dzieło być może takie plotki co bardziej co bardziej rozwinięte pod względem wyobraźni 2, czyli z otoczenia dzieło spowszedniały, choć być może nie bez przyczyny politycznej we wstępie do audycji pani redaktor mówiła o tym, że jest całkiem silne i obfitujące w wybitne postacie, a życia publicznego w królestwie polskim Stronnictwo popierające Habsburga czy popierające Luksemburgów czy w każdym razie w audi Unilink swą Taxi osobie chociażby arcybiskupa gnieźnieńskiego, który gotów był jasny skoro nie Habsburg to przynajmniej Powróćmy do dynastii Piastowskiej uważajmy z Jadwigą księcia mazowieckiego w Otóż Jadwiga była bez wątpienia świadoma tego, że jest zaś ulubiona po roku g Wilhelmowi IZ i to, że państwo było był sakrament małżeństwa ważne trzeba dodać, że i on był ważny nawet bez okładzin, czyli bez konsumpcji małżeństwa jeśli mało, iż każdy z małżonków osiągnie tzw. wiek sprawny do małżeństwa Jadwigi z Wilhelmem wyobrażam małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą doszło prawdopodobnie w ostatniej chwili tak, żeby nie można go było uznać za bigamię i a i tak trzeba było dość istotnie zabiegów dyplomatycznych, żeby wymóc na widzenie w Augsburgu uznanie ważności Jadwigi małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą i odstąpienie do swoich własnych od swoich własnych roszczeń małżeńskich bez wątpienia liga była ciekawa tego jak Jagiełło wygląda i pewnie trochę się nękała jednak byłam barbarzyńcą co tu dużo mówić ona wychowana była w kręgu kultury dworskiej na wysokim poziomie nadwozie Brudzińskim czy nadwozie wyszehradzkim Dwór wawelski całą pewnością stał niżej pod tym względem przede wszystkim z tego powodu, że poszło im w wyjeździe Elżbiety Łokietkówny czyni jej babki siostry Kazimierza wielkiego w 1300 siedemdziesiątym dziewiątym roku aż do przyjazdu Jadwigi, czyli przez 5 lat to po prostu nie było nadwozie wawelskim króla ani królowej, ale z całą pewnością był to od 2 pod względem obyczajów czy kultury bliski standardom zachodnim, o które trudno byłoby podejrzewać Dwór litewski PL i wiemy, że został wysłany specjalnie rycerz, który ją obejrzeć miał obejrzeć podglądał jak i UE w łaźni powrócił do Polski zdał relację, z której wynikało, że Jagiełło wygląda zupełnie jak człowiek niemal rok nie ma rogów ogona nie jest owłosiony dobrze zbudowany przystojny co do tej przystojny części przenieść chodzi o urodę oblicza może mieć pewne wątpliwości na podstawie zachowanych portretów bądź krypto portretów Jagiełły warto przy tym wspomnieć, że jest to pierwszy Polski król, a być może w ogóle pierwszy plan już chciałem powiedzieć Polak tak, gdyby nie to, że to nie Polak, ale pierwsza postać spory w polskich stoi co, do której możemy mieć bardzo daleko idące w sferze i bardzo bardzo daleko idącą pewność, że wiemy jak naprawdę wygląda to znaczy, że zachowało się zachował się jego wyobrażenia portretowe w mocy do Jadwigi takiej pewności nie mamy na co religii w ogóle nie ziemia wygląda możemy tylko próbować odtwarzać moglibyśmy tylko próbować odtwarzać jest na podstawie oglądu czaszki Janinie, która była oglądana w wieku dziewiętnastym przy czym jeśli chodzi o tego rodzaju rekonstrukcje to ja mam bardzo daleko idące wątpliwości od czasu, kiedy Andrzej Wajda przygotowywał się do realizacji pana Tadeusza i nasza dzielna policja Państwowa na podstawie Mickiewicza oby o opracowała portret pamięciowy zasili i jak go zobaczyłem w Gazecie wyborczej to już wiedziałem, dlaczego nie można złapać żadnego przestępcy, więc w i jeśli chodzi o wygląd Jadwigi niczego się nie dowiemy jeśli chodzi o wygląd Jagiełły znamy jego wyobrażenia po pierwsze z jego sarkofagu na Wawelu i można o nim powiedzieć wróżą dużą dozą prawdopodobieństwa, że jest ktoś jego rzeczywisty wizerunek, ponieważ różne rzeczy bardzo pochlebne można należy o sarkofagu Jagiełły na Wawelu powiedzieć, a jest to wybitne dzieło sztuki rzeźbiarskiej pochodzący zresztą zapewne z warsztatów leńskiego w ale na pewno nie można powiedzieć, żeby wyobrażony na nim człowiek przypominał mistrz Europy w Aninie ani Mistera uniwersum ani nawet Mistera Mazowsze wszystko wskazuje na to, że jest to wizerunek całkowicie niepochlebnie danych w związku z tym raczej wierny mamy do czynienia z twarzą obwisłe policzka hołd Wisły dolnej wardze Nord Cup bardzo mocno wryły się złego ten wizerunek Jagiełły na jego sarkofagu bardzo wyraźnie kontrastuje z wyidealizowanym wizerunkiem n p . Kazimierza wielkiego na jego sarkofagu w te rysy twarzy na sarkofagu Jagiełły odpowiadają są twarzy zachowanym na kilku wyobrażenia malarskich w tym 1 współczesnym i z lat trzydziestych 1 o wiele późniejsze z lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych piętnastego wieku nic jeśli chodzi o ten drugi to wydaje się, że raczej on wzorowany na sarkofagu może na pamięć niektórych ludzi, którzy jeszcze mogli króla pamiętasz to mało prawdopodobne warto przy okazji fizyczności Jagiełły powiedzieć że przecież wiemy, że w ostatnich latach jego panowania dochodzi do wielkiego skandalu małżeńskiego oskarżenia jego czwartej żony ani wiadomość nie była to pierwsza oskarżona nie była to pierwsza to prawda o nawet Jadwiga znajdowała się w pewnym momencie w kręgu podejrzeń, a potem manna z Leżajska druga żona wnuczka Kazimierza wielkiego, której wszyscy twierdzi, że bardzo brzydka, ale mimo to została oskarżona o romans i to w dodatku nikt nie byle jakim go arcybiskupem gnieźnieńskim a ci fantaści stonka i wreszcie wreszcie Sontag, która została oskarżona niewierność, kiedy po raz trzeci zaszła w ciążę urodziła już wcześniej 2 synów, kiedy po raz trzeci zaszła w ciąży jest oskarżony o niewierność, ale wyszła z tego obronną ręką to znaczy za pomocą przysięgi oczyszczającej, którą razem razem z nią składały wielkie wielkie wielkie damy dworu jedno im dość powiedzieć, że owocem tego trzeciego tej trzeciej ciąży sanki był późniejszy wielki król Kazimierz Jeleń tylko, którym zresztą omawialiśmy w zeszłym roku i o, o którym pisano, że kiedyś do usług to jego wygląd z rozwiał wszelkie wątpliwości tak bardzo był podobny los w do ojca nawiasem mówiąc jeśli przyjrzeć się jego wyobrażenie nagrobne mu to akurat na wyobraźnię nagrobkowe w ogóle do Jagiełły nie jest podobny, więc troszkę to poddaje wątpliwość te moje poprzednie wywody dotyczące wyobraźnia działy, choć może to niewiele może wciąż doskonali widzę, że chybiony był wizerunek Kazimierza Jagiellończyka dłuta wita Stwosza, choć z drugiej strony na tym jego sarkofagu nazwą syrop włosy nie były w owym czasie wcale modne, więc w deszcz to być też realistycznym przekazem, ale mniejsza o to tu bez wątpienia opanowanie Jagiełły przeniosło królestwo polskie do zupełnie innej ligi politycznej to znaczy to wybitny władca był w wybitnym i bardzo uzdolnionej politycznie, choć trzeba przyznać, że bardzo znaczna część wysiłków politycznych jedynie jak widzi również, ale przede wszystkim Jagiełło i Witolda w pierwszych 2 dekadach piętnastego wieku wielką wojną z zakonem włącznie to jest rozwiązywanie problemów z zakonem krzyżackim, które wcześniej pracowicie oni w 2 i sami sobie na nas pytali np. mówiłem, że tych zmiennych sojuszach to Jagiełły z zakonem przeciwko Instytutowi bądź Witoldowi to jest Witolda przeciwko jak wiele tych z zakonem np. oddanie Żmudzi zakon prawda, ale nie ulega wątpliwości, że Polska przekaże do zupełnie innej ligi politycznej wielka wojna z zakonem, mimo że jest wielką wojną, a zwycięstwo pod Grunwaldem wielkim zwycięstwem nie przynosi podobnie jak późniejsze 4 później, że 3 jeszcze wojny z zakonem, bo trzeba pamiętać, że potem Jagiełło toczył jeszcze zakonem 3 kolejne wojny w ostatnią opcję 4003002 . po sam koniec życia jako człowiek już bardzo sędziwym na ówczesne warunki niezależnie od tego czy miał lat 7382, bo co do daty jego uważnym one są wątpliwości te wojny nie przyniosły Polsce w wielkich korzyści terytorialnych to znaczy została ostatecznie odzyskana ziemia Dobrzyńska, która przechodziła w poprzednich latach do rąk Litwa odzyskała Żmudź a, ale i tu ku żalowi swych kilku pokoleń polskich historyków i historię grafów nie udało się odzyskać Pomorza niektórzy jak Paweł Jasienica np. oskarżali Jagiełły oto rząd specjalnie nie wykorzystał zwycięstwa pod Grunwaldem bo gdyby Polska wtedy odzyskała Pomorze to Litwa przestał być w Polsce potrzebne jako Sojusz tak to nie jest taka prosta sprawa, ale bez wątpienia to jest zupełnie inna liga polityczna to znaczy Unia polsko litewska staje się równorzędnym partnerem najpotężniejszych państw europejskich takich jak Węgry n p . w zostaje zakończony konflikt z Węgrami toczący się od początku panowania Jagiełły w gruncie rzeczy Jadwiga jeszcze po śmierci swojej starszej siostry mali zgłaszała pretensji do tronu węgierskiego Zygmunt Luksemburczyk wdowiec pomagali król węgierski nie mógł odwołać od daty Rusi czerwonej i hodowania hospodara mołdawskiego przez Polskę jak dzielne udało się także hodować kilka tysięcy zachodniopomorskich, które na krótki czas wchodzą w tę polityczną Królestwa polskiego i innymi słowy jego polityka naprawdę prowadzi do nie pomija realnego wzmocnienia prestiżu politycznego Królestwa polskiego w Europie środkowej zwycięstwo nad zakonem krzyżackim jest tutaj 1 z bardzo znacznych instrumentów niezależnie od tego, że nabytki terytorialne były niewielkie państwo zakonu krzyżackiego zakon krzyżacki był naprawdę mocarstwem ówczesną potęgą polityczną, gdyby miał pan pierwszą trójkę najwybitniejszych władców Polski wskazać Jagiełło, by się zmieścił na pudle nie wiem chyba tak chyba tak ja osobiście zawsze bardziej lubią Kazimierza Jagiellończyka i bazami nie jest trudno zrozumieć, dlaczego w poczcie królów Polski Bacciarellego w gabinecie marmurowym zamku Królewskiego w Warszawie Kazimierz Jagiellończyk nie doczekał się uda najwybitniejsze królowie polscy i patenty są w takim Araba stylowym białym obramienia Kazimierz Jagiellończyk tego ramienia nie ma my jak dzieło zapewne ze względu na chrystianizację Litwy na to, że jest twórcą Unii polsko litewskiej, czyli z punktu widzenia Bacciarellego czy w ogóle Dwór Stanisła w polskiego twórcom Rzeczypospolitej tak naprawdę Kazimierz Jagiellończyk miał wielkie zasługi w postaci odzyskania Pomorza gdańskiego myślę, że egzekucja na trzecim na trzeciej pozycji bym postawił Jagiełły Kazimierza Jagiellończyka, choć to są sprawy bardzo mocno dyskusyjne pewnie najwybitniejszym polskim królem był Kazimierz wielki na pewno bardzo wybitnym był Bolesław hobby, chociaż jego dziedzictwo było trudne, ale o tym, może sobie porozmawiamy jeszcze i to może nawet w tym roku może się uda bardzo dziękuję prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo dobranoc, a państwo chcecie zaprosić się właściwie chce państwa zaprosić Uniwersytet warszawski oraz Instytut spra w społecznych na dwudziestą dziewiątą debat Tischnerowskich są p t. historia i prawda dyskutować będą lud GER Hg Dorna Marcin król Timothy Snyder i Małgorzata Szejnert, a pytania, na które goście postarają się odpowiedzieć to czy historię opisuje prawdę na jakiej prawdzie opiera się polityka historyczna czy uczciwy historyk może być przekonany, że mówi prawdę o inne zaproszenie na jutro, czyli 5 marca o godzinie osiemnastej Uniwersytet warszawski sala balowa Pałacu Tyszkiewiczów Potockiej, czyli krakowskie Przedmieście 32 stolica rzecz jasna Radia TOK FM ma patronat nad tym wydarzeniem, więc gorąco państwa na dwudziestą dziewiątą debaty dziś Lwowską zapraszam teraz już Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA