REKLAMA

"W Polsce mamy problem z brakiem szacunku pomiędzy zamawiającymi, a wykonawcami"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-03-05 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w latach 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazynek także Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Hubert Nowak prezes Urzędu Zamówień Publicznych dzień dobry panie prezesie niedobrze panie na co dzień dobry państwu i co będą kłopoty zależy, z czym z autostradami budową dróg teraz mamy wysyp informacji o włoskich wykonawcach, którzy grożą zejścia z budowy, bo jak mówią w tej cenie nie sposób zbudować i wiem, że to Rozwiń » raczej pytanie do wody w generalnej Dyrekcji dróg Krajowychi autostrad, ale znów chodzi o zamówienia publiczne da się dopłacić do zamówienia to z bardzo trudne pytanie, ponieważ zależy ono od po pierwsze, tego w jakim reżimie prawnym była zawierana umowa po drugie, zależy od tego jakie postanowienia przewidywała to umowa i podsieci zależy od konkretnego stanu faktycznego, a więc co jest wynikiem tego nie wiem czy wzrostu kosztów czy opóźnienia i t d. co w Polsce jest nie tak bardzo trudne pytania pana za którymi dzisiaj rano dodaje panie prezesie co w Polsce jest monitoring, że od czasu do czasu musimy umówić się na spotkanie albo przerabiać te same tematy, które już kiedyś przerabialiśmy rosnące koszty zaniżone kontrakty brak waloryzacji bankructwa firm w konsekwencji opóźnienia na budowach są w Polsce jest nie tak, że ta historia wciąż powtarza i ja myślę, że chyba chyba 2 mechanizmy pierwszy mechanizm to jest mechanizm związany z takim wzajemnym szacunkiem stron stosunku do Nowin owego, czyli takim wzajemnym szacunku zamawiających i wykonawców, a więc po pierwsze, rachunku czy braku szacunku aktualnie braku szacunku myśl natomiast życzyłbym sobie, żeby tamten tamto to ten szacunek był coraz coraz większy i zaraz wyjaśnię co co mam namyśli bublem, że nie chciałem tutaj w taki może troszkę przespała moment chciałem tak zaintrygować i wyjaśnić Otóż w, choć miał taką sytuację, że na każdym zamówieniu publicznym nakażą w stosunku umownym strony powinny współpracować, czyli powinna być zasada, że dołożymy zgodnie do tego, żeby zrealizować ten cel umowne i z 1 strony wykonawca powinien dążyć do tego, żeby te intencje dobrego zrealizowania umowy nastąpiło, a z drugiej strony zamawiający powinien współpracować z wykonawcą to znaczy tam, gdzie jest konieczne podejmowanie decyzji czy podejmowanie innych czynności, które są uzależnione po prostu zamawiającym, żeby to następowało następowało w czasie w czasie właściwym wraz z Wronek szacunek to jest za wzór pozew wzajemny szacunek troska o jego wrzucam tak była dla nas to dla nas intrygą zaintrygowany i zobrazowany i jeżeli tamten wzajemny szacunek wzajemne zrozumienie sytuacji wzajemne zrozumienie tych interesów będzie, jeżeli będzie taka w cudzysłowie umowa społeczna z 1 strony nie bierzemy tych kontraktów po zaniżonych kwotach, jakie wyznania po zaniżonych kwotach netto musimy odpowiedzialnie niestety zrealizować, a z drugiej strony, jeżeli zamawiający przygotowuje kontrakt jednak powinien zdiagnozować wszystkie problemy na kontrakcie powinien zdiagnozować ryzyka powinien określić co tu ryzyka odpowiada on, za które zakopują PS wykonawcy po to, żeby wykonawcy mogli właściwie skalkulować swoje serce, kiedy pan mówił o tym, szacunku przypomniał mi się fragment tego świadczenia z minionego tygodnia generalnej Dyrekcji dróg Krajowychi autostrad wracam do przykładu, od którego zacząłem, czyli włoskich wykonawców na bruk to okolice Częstochowy sporo ostatnio tym można było słyszeć generalna dyrekcja nie godzi się na realizację bezpodstawne żądania o dopłaty do kontraktów na rzecz wykonawców strona publiczna nie będzie ponosić kosztów n p . za źle oszacowane ryzyko błędnie skalkulowane ceny materiałów czy potrzeb sprzętowych i kadrowych niezbędnych do terminowej realizacji kontraktu należy pamiętać, że umowa na realizację kontraktu drogowego wykonawcy podpisują świadomie i dobrowolnie to tak, a propos tego szacunku albo jego braku tak panie doktorze tylko, że musimy pamiętać o tym, że umowy, które były zawierane kilka lat temu były zawierane w określonych warunkach i wielokrotnie wykonawcy kilka lat temu przekonywali zamawiających, że w ramach tych cen, które zaoferowali spokojnie wykonają te zamówienia jeszcze będą mieli marży były postępowania przed krajową Izbą odwoławczą, gdzie wyjaśniali przedkładali dokumenty i t d. zaklinali się, że zrealizują zamówienie być może nawet te, których było możliwe, że tak było i teraz, bo chciałbym, żebyśmy to wątek wyjaśnili następnie, podpisując kontrakt niejednokrotnie kontraktu rozjeżdża się z pierwotnie założonym harmonogramem, czyli przedłużał się termin realizacji, że się przedłuża termin realizacji lotu automatycznie rosną koszty tak i teraz pytanie panie redaktorze, jeżeli przykładowo przedłuża się termin realizacji przedłuża się z przyczyn dotyczących pana wykonawcy wykonawcy, którego pan zakontraktował do budowy pana dom to będzie pan się teraz dopłacić ponad tym zastanowi i to jest w cyklu programu w no dobrze, a jeśli okaże się już teraz konkretnie, pomijając ten przypadek cha wykonawców tego odcinka w okolicach Częstochowy czy podwykonawców, którzy także tutaj mają problemy z firmami, które powinny im zapłacić to generalna dyrekcja będzie jak rozumiem pomagała czy w Polsce na dziś państwową, jaką zleceniodawca jest ma możliwość być na tyle elastycznym uznać państwo może uznać, że rzeczywiście nim pojawił się problemy, które nie są wymyślone, które trudno było przewidzieć koszty wzrosły znacznie ceny materiałów Sun in są dużo wyższe niż w chwili zawierania kontraktu pracowników, a jest mniej, a ich wynagrodzenie wzrosło czy można elastycznie do tego podejść tylko, że wszystko zależy od tego w jakim reżimie został on z został zawarty kontrakt, jaki stan faktyczny, jeżeli przykładowo 2 lata temu 3 lata temu wykonawca pokazywał na liczbach na liczbach, jakie ma rezerwy, jakie ma kwoty oszczędności, jaką ma zaplanowaną marży i dzisiaj, jeżeli występuje i mówi że coś się zmieniło w stosunku do tego jak komfortowo 3 lata temu i w sytuacji, gdy zamawiający go prosić to pokaż te liczby pokaż jak się zmieniło to wtedy możemy ten temat analizować sytuację, kiedy tych liczb nie ma pokazanych trudno jest się odnieść takie kwestie wzruszony uwaga panie za późno 1 rzecz my mówimy cały czas o postulacie generalny tak, czyli dostępne wszystkim tak samo bez względu na to czy dany 1 wykonawca oszacował prawidłowo i założył sobie margines błędu taki czy drugi, który tego nie zrobił pan na to odpowiada co AJA na to odpowiadam, że trzeba przeanalizować każdą sytuację indywidualnie i będzie sytuacja taka, że w 1 przypadku trzeba będzie przykładowo, gdy sąd uzna albo strony tak uznają popu po rozpatrzeniu wysłać trzeba dopłacić 5 % na tym kontrakcie, a winny sytuacji będzie także trzeba płacić nic na razie czy cytowałem fragmenty, że im mniej nie zawsze w ogóle chcemy rozmawiać o dopłatach tylko tak jak mówię jest bardzo trudno rozmawiać o konkretnym przykładzie, dlatego że im takich przykładów to znaczy trudno nie jest, ale takich przykładów jest oczywiście o wiele wiele więcej historii słyszeliśmy o różnych przypadkach mnie bardziej chodzi o tę ogólną zasadę czy przypadkiem nie okaże się, że za 2 lata znów spotkamy się studia i będę pana pytał jak to jest, że nam się nie udało, że kontrakty są nie realizowane od pieniędzy zabrakło, przechodząc od szczegółu do głów w takim razie panie redaktorze aktualna ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości waloryzacji kontraktów przewiduje możliwości zmian umów trzeba to tylko wcześniej zapisać w umowie i teraz, żebyśmy mieli też Jasną sytuację w styczniu bodajże 21 stycznia ministerstwo infrastruktury wespół z generalną dyrekcją dróg Krajowychi autostrad i wespół z PKP PLK SA wypracowali klauzule waloryzacyjne, czyli tyczących, których kod dotyczący kontraktu do przodu dotyczące tych kontraktów, które mają być zawierane po dwudziestym cieszący się czy to jest odpowiedź na pana pytanie czy można dziś uczymy tylko zapowiedzią ruszanie z ceną za 2 lata ewentualnie będziemy musieli przerabiać ten sam temat, ale są jeszcze kontrakty wcześniej podpisane już realizowana widz, który natknął się na rynkowej z porywaczy już powiedziałem panu redaktorowi, że każdy z tych tematów słabszy, a na Zosię w 2, jeżeli historycznie 3 lata temu miał pan 2 kontrahentów 1 kontrahent dał cenę 100 % szacowanej wartości zamówienia, bo oszacował wszystkie ryzyka, a drugi kontrahent dał 60 % ceny, bo nie oszacował niedoszacowane jakiś język było przeprowadzone postępowanie quasi-sądowe przed krajową Izbą odwoławczą, gdzie ten, który dalszy ciąg procesu zaklinał, że on to wykona zrealizuje, ale dzisiaj przychodzi im mówi przepraszam źle oszacowały nie oszacowała nie wziąłem pod uwagę wzrostu cen chociaż, jeżeli środki cofniemy historycznie to widać to co też rosnące poszczególne składniki cenotwórcze i teraz stoi tam przy takim dylematem co ma powiedzieć pan temu wykonawcy, który prawidłowo oszacował na 100 % wartości zamówienia, że dopłaci pan te właśnie 3043 czy ileś procent temu, który dał 60, bo od takich różnicach mówi pani redaktor Chaja, jaką zlecający tę budowę mamo obowiązek, nawet jeżeli widzę, że wykonawca oszacował to niemożliwe do realizacji kosztach obowiązek wybrać niższą cenę ma obowiązek wybrać są to co miesiąc no chyba, że to cena budzi pana wątpliwości, że są rażąco niska, że jest ona rażąco niska, a i tak było w przeszłości zamawiający zobowiązany odrzucić taką ofertę, ale wykonawca każdy wykonawca ma prawo gwarancji obrony swoich pra w w postępowaniu zamienia publiczna może się nie zgodzić z taką sensację przez miasto może wystąpić do krajowej Izby Odwoławczej o przeanalizowanie tej sytuacji i takie sytuacje występowały w przeszłości mamy sytuacje, kiedy KIO orzekła, że takie oferty nie powinny być odrzucane bądź powinny być utrzymane i t d. i powinny być zrealizowane kontrakty na no tak trudno pewnie nie urzędnikowi odrzucić taką ofertę, bo zaraz przyjdzie Prokuratorii postawi zarzuty niegospodarność skoro była oferta tańsze droższe ktoś wybrał tę droższą, bo uznał, że jest ono bariera cenowa ceny za coś może troszkę wracamy do naszej rozmowy z osób wśród 2 tygodni, a drugą nasze rozmowy sprzed 2 tygodni do poświęciliśmy ją w znacznym znacznej mierze na rozmowę o pasie i tym kontrakcie na tramwaje warszawskie jak to coś ruszyło, że w aferze w czwartego, czyli w dniu wczorajszym zjeździe z takiego zabawnego powiedziano odbyło się pierwsze posiedzenie krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie wiem, że jest wyznaczono kolejne posiedzenia także sprawa jest wtoku tak jak mówiłem chodziło tramwaje warszawskie tak dajmy dajmy niezależnemu organowi pracować nad tą sprawą dajemy im pracować to z nowelizacją ustawy czy nową ustawą o zamówieniach publicznych jesteśmy po zebraliśmy uwagi do ustawy w analizujemy je teraz częściowo jest to bardzo dobrych myślę, że z bardzo szybki znaczący sposób popu podniesie jakość tej efekt tego aktu także analizujemy wprowadzamy co symbolizuje też to nowe prawo o zamówieniach publicznych, bo jeśli ma być nowe to trochę tak w kontekście naszej rozmowy z sugestią, że to nowe jest potrzebne zastąpiła obecnie obowiązujące jest zdecydowanie potrzebna jest o wybrzmiewa to od 20160 w Polsce zmieni najważniejsze z mojego punktu widzenia tak w 2 zdaniach, bo widzę, że znowu nie donoszą o tym, nowym prawie zamówień publicznych prowadzonych na tym zegarze w modelach reformatora dzielących zna, ponieważ rząd najważniejsza kwestia położenie większego nacisku na etapie przygotowania zamówienia i na etap realizacji i ewaluacji zamówiona przez to znaczy, że zamawiający będą zobowiązani do przygotowywania takich analiz swoich potrzeb, czyli coś takiego jak przy przypadku zamówień unijnych jest przygotowywane są studia wykonalności, czyli przygotowywanie takiej analizy potrzeb oraz diagnozuje w jakim najlepszy najbardziej efektywny sposób przeprowadzić zamówień i to jest etap przygotowań i etap realizacji, jeżeli umowa zostanie zrealizowany to przeprowadzenie ewaluacji realizacji tej umowy zobaczenie, gdzie wystąpiły ryzyka, gdzie wystąpiły problemy i to jest takie listonosz wręczy, czyli po prostu, żebyśmy wiedzieli na przyszłość jak Mateja w liście tego nie ma to i tak 3 × gotową wprowadzić racjonalne zamawiający oraz ceną zamawiający tak pracuję tak proceduje natomiast po 6 wagonów pana problem niejednokrotnie mówimy o problemach na rynku pracy wzrost, jeżeli mam pracownika, który przeprowadził jakiś zamówienie i odszedł od zamawiającego poza Europą wiedza to wiedza, którą się zdarza w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli zrobi raport z tego postępowania, z którego będzie wynikało, gdzie były problemy i t d. to teraz, jeżeli zaniedbanego miejsca tego pracownika i będzie panem przeprowadzić do przeprowadzenia analogiczną podobne postępowanie dopiero co pan zrobi zapoznać z tym raportem zobaczy pan, gdzie co szwankowało, więc to jest ta kwestia położenia nacisku na przygotowanie i zakończy psa oczywiście tych elementów tam jest bardzo bardzo dużo, ale tak się tym drugim kluczowym myślę, że zostały ostatnie zdarzenia potrzebny to z zrównoważenie stron, czyli dajemy wiele mechanizmów, które umożliwią ten właśnie dialog i wzajemny szacunek zamawiających i wykonawców, a więc przykładowo wpisujemy wystawa obowiązek współpracy zamawiającego wykonawcy przy realizacji umowy o jak będzie ustawowy obowiązek współpracy to przynajmniej może nic się prokuratura nie będzie go w oto dokładny, choć pan Hubert Nowak prezes Urzędu Zamówień Publicznych był gościem magazynu chodzi dziękuję panie prezesie informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA