REKLAMA

Czym jest kultura ofiarnicza?

Wieczór Radia TOK FM: Godzina Filozofów
Data emisji:
2019-03-05 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:50 min.
Udostępnij:

Gościem programu była prof. Małgorzata Jacyno z Instytutu Socjologii UW. Amerykańscy naukowcy Bradley Cambell i Jason Manning w książce "The Rise of Victimhood Culture: Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars" stawiają tezę, że po kulturze honoru i kulturze godności mamy dzisiaj do czynienia z narodzinami nowej kultury moralnej - kultury ofiarniczej. - Autorzy zadają pytanie o współistnienie. Jaki dystans między ludźmi jest poprawny, żeby wszyscy byli zadowoleni? Bradley Cambell i Jason Manning piszą o tych trzech kulturach jako o wzajemnie się wymieniających - mówiła prof. Małgorzata Jacyno.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dwudziesta druga 7 godzina filozofów studio prof. Małgorzata Jacyno dobry wieczór dobry wieczór nie uraziłem pani przypadkiem jeszcze nie wczesnych godzin to bardzo dobrze, bo mogłem urazić nawet zupełnie nie wiedząc o tym, że urażona duma i nawet nie mając takiej intencji, ale nic takiego się nie stało, ale mogłoby się o tym, będziemy się rozmawiali, bo w główną bohaterką cieknie chłoszcze w każdym razie punktem wyjścia do tej rozmowy będzie książka dla jak Rozwiń » Hampela idzie sama Memlinga 2 socjologów amerykańskich p t. rajcowie tynku CAL uczelnie stawiają tezę, że mamy po kulturze honoru i kulturze godności do czynienia dzisiaj z narodzinami nowej kultury moralnej właśnie kultury ofiar znicze i 3 i kultury i ofiar zaczniemy od tego co to w ogóle jest kultura molo moralna i w jakim oni znaczeniu używają tego pojęcia ja myślę, że ważne, by było zrobić pewne zastrzeżenie, a mianowicie, że nie chodzi o to, że ci autorzy lekceważą przemoc, gdzie kamera źle zrobiłam czy przemocy symboliczną i bynajmniej nie uważają, że trzeba zobaczyć krew naczyń niszczą leśne można było przyznać, że faktycznie ta osoba wdową znała przemocy myślę, że rozważania tych autorów mieszczą się właśnie w takim tradycyjnym nurcie socjologii w pewnym sensie oczywiście, a mianowicie jest to pytanie o współistnienie i określenie tego przywołam znaną przypowieść Schopenhauera i że zwierzę ach tak w jakiej jaki dystans między ludźmi jest poprawny, aby wszyscy byli zadowoleni i jezior zwierzę, które czują chłód zbliżają się do siebie, żeby się ogrzać, ale wtedy się ranią kłują oddalają się i tak cały czas się poruszają tak oddalają się zbliżają się do siebie socjologii pan mówi się o tym, że życie społeczne czy rzeczywistość społeczną daje się pisać metaforze tańca tak no to jest taki kompulsywny nieco można powiedzieć, że taniec i tam bardziej jakiś breakdance, niż by stanąć w i właśnie ci autorzy tak opisują w taki sposób opisują kultury ofiar to co zwróciło moją uwagę to torze oni chamy piszą o tych 3 kulturach tak jak pan powiedział, czyli o kulturze honoru godności kulturze ofiar w taki sposób jak donosi po prostu tak zastępowały banera z taką fakturę potem przychodzi inna kultura to pojawia się taki kontekst, choć już piszą o tym, że te rów w różnych formach np. 2 różnych obszarach społecznych te kultury i cały czas występują to znaczy kultura honoru np. wciąż ta nie jest subkultura gangów np. różnego rodzaju, a mniej węgla Sandrze oraz różnych TKKF Orzeł kultur ofiar ma element czynszu, który godności właśnie kultury honoru to pojawia się m. in. kontekst państwa właśnie kontekst tego, kto ma monopol na przemoc no i trochę ten wątek zostaje przez nich zarzucony i wydaje mi się to niesłychanie ważne ze względu na to co w tej chwili się dzieje i w społeczeństwach zachodnich społeczeństwach Unii Europejskiej, a mianowicie oni zwracają uwagę na to, że w kulturze ofiary zawsze się woła kogoś do pomocy zawsze się oczekuje czyjegoś wsparcia i opisują takie częste są to właśnie instytucje państwowe Lucie biurokracja kartki Droździel administracja taki jest wzywana na pomoc, gdy im się to niesłychanie istotne z tego powodu, że państwo, które ma monopol na przemoc i ta przemoc jest uznawana za przemoc prawomocną i jest trzecim nie drugim, ale pojawił się jako trzeci zasada nie musi się osobiście inaczej mówiąc nie musisz się osobiście Strawa i wystawiać w różnych sytuacjach, że de interakcji między ludźmi przebiegały w miarę spokojnie bez perypetii i HR, kiedy pan pyta o to co to jest kultura MON moralną to odwołała bym się dom takiego stwierdzenia bosmana, który również właśnie zajmował się zranienia miliardy jak sobie właśnie jednostki jestem radzą w różnych sytuacjach zajmował się z tych matek kami i mniej energochłonne napisał, że my w takich chwilach mam, nic więc Laufer należą im, więc ofiarnych w po Tourze napisał, że w takich codziennych relacjach codziennych interakcjach nawet między nieznajomymi ludźmi trzeba dużej harmonii porozumienia zgody i zaufania i że taka nawet prosta sytuacja jak wymiana spojrzeń to jak długo się trzyma na jakim spojrzenie i jak się odchodzić gwałtownie czy czy też powoli, że w takich sytuacjach w istocie jest więcej ładunku miłości niż w najszerszych najgorętszych wyznaniach miłosnych taki innymi słowy nasza nasze współistnienie nasza współczesność cały czasy cały czas wymaga innych takiego zaangażowania, które potwierdzają otwartość i jakiś rodzaj zgody na zranienie tak, żeby uczestniczyć w życiu społecznym trzeba się pogodzić z tym, że będziemy dotknięci przez różne sytuacje ale, żeby zawrzeć z kim znajomość albo, żeby zapytać czy autobus już odjechał nam potrzebny potrzebna jest nachalna ość można powiedzieć my o tym wiemy mniej starannie wybierane osoby na przystanku, które zagadnień metra danie np. osoby, która ma słuchawki na uszach cieczy tarczy czy jest to bardzo zamyślony i t d . więc albo w istocie to ci autorzy opisują tak opisują można powiedzieć, że taki proces, w którym pewne zasady, które były milcząco przyjmowane nie u dyskusja w miniony, gdy nagle stały się skodyfikowane MOL podają taki wyrazisty przykład jak wykładowca prowadził zajęcia zaimka osobowych i my złożono na niego skargę, że jest trans pobity podczas publicznego mówiła męskich żeńskich w latach Nate wtedy ujęli się, zanim konserwatyści za wykłady ćwiczenia chyba już nie pamiętam no pewnie ich słuchać nie tandeta uczy pan nie obraził rywali z kogoś obraziłem i też wtedy ujęli się właśnie po poparło wykładowczyni środowisko konserwatystów i tych bardzo ciekawe, bo autorzy zauważają, że także konserwatyści, którzy powinni mieć dystans właśnie do tego rodzaju przepychanek i nie powinni tak ochoczo ulegać temu umową tej tendencji do kodyfikacji Ania nie zasad relacji spotkań także oni wchodzą bardzo często właśnie tę kulturę ofiar tak przyjmują taką pozycję ofiary i mamy wtedy do czynienia z sytuacją, w której mamy ofiary ofiar jednak mamy ofiarę i potem jeszcze ofiary Owsiak nie istnieje takie pojęcia, o którym ani też pisał piszą, którym się bardzo spodobało kraj buzi to jest właśnie ktoś, kto inny o tym, zaraz powiemy, stosując tę pozycję ofiary czy wchodząc do pozycji ofiary w istocie, jakby sam sam staje się agresorem no bo zasadą tutaj jest oczywiście to taką przynajmniej teoretyczne zasadą wyrażoną otwarcie, że ktoś, kto jest w pozycji ofiary nie może jednocześnie być agresorem on ex definitione jest wolny od jakichkolwiek impulsów agresywnych no i w ten sposób oczywiście wygrywał w każdym pojedynku oni pokazują jednak bardzo silny potencjał taki, że przemocą właśnie w każdym razie jakąś siłę, która tkwi w tej pozycji ofiary, bo istotą czy jakiś każda jest zjawiskiem, którego nie wychodzą są rozmaite zdarzenia na amerykańskich kampusach uniwersyteckich, które są takim laboratorium kultury i jest bardzo ważne, żeby zgłosili się właśnie w środowisku nowej klasy średniej i można powiedzieć także autorzy zalecają kawą i nie wiem czy pan się z tym zgodził innym, choć wkrótce właśnie do tych treści konserwatywnych do takich pozycji konserwatywnych nie muszą być nie muszą one pochodzić nawet z kultury klasy średniej mogą pochodzić z kultury ludowej ja rozumiem też intencje tych autorów nie wiem czy ona jest Czech czy ich apele są skuteczne czy tak można po prostu zarządzać rzeczywistością społeczną nie zdaje się zostali sami zdefiniowanie jako jako agresorzy już po napisaniu książki Joanny inne i właśnie jako człowiek ja mam wrażenie, że własnymi uprzedzeniami stąd, że chodzi w nim także Echo to, żeby pokazać, że pewne działania po prostu okazały się nieskuteczne, że można mówić tutaj o pewnym paradoksie właśnie, że ofiara staje się agresorem trudno odróżnić już tylko 2 pozycję w inny jak to czytałam to przypomniało mi się stwierdzeniem akurat się tym my nie zajmował oglądam, ale pamiętamy przypomniał sobie, że pisał kiedyś o takim paradoksalnym paradoksalnej strategii innych inkluzji przez ZAiKS ekskluzywnie tak chodzi o to, że pewne kampanie społeczne czy pewne apele społeczne nie mogą być schował w dół takiej strategii skuteczne w wydaje mi się, że w kulturze społeczeńst w zachodnich europejskich nie mamy do czynienia z tak intensywną tak tak intensywnym procesem jak opisują ci autorzy inny, niemniej inni przypominają nie jest to niema nic jeszcze nie mamy, ale pamiętam dodaje i wydaje mi się, że tą cham może posłużyć za dobry przykład niedawno mówiono wiele o nich udanej kampanii przestrzegającej przed otyłością i można, by się było zastanawiać nad tym czy ta kampania jest nieudana czy też ona nie chodziło o to, że dom hasło tej kampanii społecznej były dość drastyczna i odbierano jako właśnie rodzaj agresji wobec osób piętnują akcja jest motywujące to i można, by się było zastanowić właśnie w kontekście tego co proponują ci autorzy na tym czy to jest po prostu nieudana kampania społeczna czy też po prostu w każdej kampanii społecznej, jakie się prowadzić w większości jest właśnie zamknięty jest ukryty pewien paradoks, a mianowicie opinia osoby z kolei przypominam taką kampanię, która polegała na tym, że na przystankach autobusowych były osoby inne, które cierpią na pewien rodzaj zaburzeń te inne plakaty wisiały przez 3 miesiące i właśnie się zastanawiałam nad tym czy takie intensywne i niewidzialni nie służy tym osobom no właśnie komfort czy bezkolizyjną szczyty w życiu społecznym polega też na tym, że mamy właśnie ten komfort bycia niewidzialnym czasem tak bycie niezauważonym, kiedy nie musimy się tak bardzo starać i t d. więc wydaje mi się, że to jest istotne natomiast rzeczywiście na kampusach amerykańskich to jest specyficzna sytuacja gdy, czyli mamy takie kategorie mamy takie grupy społeczne, które są z 1 strony właśnie bardzo bliskie sobie inny, ale w takich środowiskach tak przynajmniej utrzymują socjologowie, gdzie jest małe zróżnicowanie socjal ekonomiczne to właśnie w takich środowiskach dochodzi do pomp do bardzo intensywnych konfliktów w właśnie one sprzyjają temu co się nazywa narcyzm małych różnic na dobę to jest dokładnie to, o czym tutaj mówimy w jakim dziale świata w jakimś kontekstem też historycznym tego co autorzy tej książki nazywają kulturą ofiarni ciąć kulturą ofiar jest oczywiście cały proces i dyskurs emancypacyjne lat sześćdziesiątych i dyskursu emancypacyjne feministyczne i mniejszości rasowych w szczególności mniejszości w afro amerykańskich Stanach Zjednoczonych i cała ta tzw. Identity Politics, czyli po to, polityka tożsamości owa ne czyli jakby perspektywa, który właśnie moja tożsamość nie wiem kulturowa seksualna rasowa jest sednem mojej na mojej tożsamości jest jest ten zespół cech stworzy jak to sedno mojej tożsamości się przez to definiuje też zarazem przez różnica wobec różnych innych grup z w szczególności grup uprzywilejowanych, bo ta kwestia przywilejów opresji emancypacji właśnie to są to są rzeczy tutaj podstawowe i w pewnym momencie przynajmniej tak chyba wynika z tych z tych niekiedy bardzo ekstremalnych sytuacji groteskowych wręcz momentami doszło do takiego wyjazd krwawienia czy wyostrzania pewnych tendencji trwa wyścig mówią ci autorzy o to kto jest w zasadzie bardziej z opresją chowanych co jest większą ofiarą podają przykłady liczne sytuacji na kampusach zgoła wchodzi już tak swój angielski jest świetny jak go jako przykład jak przegra z Andrychowa, jeżeli odniesie do osoby np. pochodzenia nie wiem azjatyckiego czy metrze czy latynoamerykańskiego twój angielski znakomite to wówczas jest to odbierane jako właściciel rasizm jako forma rasizmu jeśli przy okazji akcji mitu też dosyć dużo takich zjawisk, które właśnie mieszczą się PSZOK w tym temacie mówimy nie tych oczywistych sytuacjach, kiedy opisywano ne nie wiem przypadki oczywistego molestowania seksualnego czy gwałtu, ale różnych innych nie wiem gestów inne wypowiedzi albo albo jakiś innych sytuacji, w których noże czy właściwie niewinna 3 czy w każdym razie nie, nosząc oczywistych znamię przemocy bywały interpretowany jako wyraz właśnie bardzo głębokich głębokich uprzedzeń, więc cała ta kwestia narasta liczę na czoło wojska w najlepsze kwestia usuwania z muzeów obrazów, które z przedstawiają swym poczuciu jakiś grupa aktywistek Chwiejczak widzów jakiś patriarchalny formy przemocy dlatego te kategorie domagają się też rewizji historii ich z niej tradycji wydaje się, że autorzy trafnie jak pokazują na sprzeczności, jakie tu powstają, bo sama idea emancypacji jest bardzo uniwersalna tymczasem tutaj następuje taki rozkwit rozmaitych partykularyzm ów i dziewczynka wraz z jej powstają takie zamknięte grupy, do których trudno jest się dołączyli, bo one takie właśnie pan powiedział one rywalizują o status ofiary tak to jest nasz zakład przepraszam, że wejdę słowa króciutko jest taki przykład bony są to symptomatyczne, gdy inny, że na pewno w kampusie podczas zorganizowanej jakąś jakiś dni otwarte czy jakąś imprezę przez mniejszości LGBT i tam już biali mężczyźni geja kim byli traktowani czy w ogóle gaje mężczyźni byli traktowani jako grupa uprzywilejowana opresyjne względem innych mniejszości, które się tam już definiował poprzez kolejne parametry i wykluczonej właściwie z ronda na uczestnictwo w tej imprezie właściwie, traktując ich na równi z białymi heteroseksualnymi heteroseksualnym mężczyznom miliardy dla kontrastu może podam taki przykład to też wróciło właśnie moją uwagę i niedawno wystąpił w mediach publicznych biskup Paryża lat zmiany trochę w Gdynii zachwieje, a wystąpił w związku z tym, że poproszono go o komentarz, dlatego że wzrasta bardzo liczba aktów wandalizmu i profanacji kościołów katolickich we Francji w tej chwili to chyba nikt w 2 dziennie takie akty wandalizmu mają miejsce i poproszono właśnie o komentarz biskupa Paryża jedno powiedział, że nie czuje się w ogóle stroną konfliktu, że widzieliśmy jest ono 1 000 000 mniejsze ma nadzieję wielką, że rząd zrobi coś, żeby złagodzić ten kryzys społeczny, jaki ma miejsce we Francji to jest właśnie taką reakcją można powiedzieć jest wzorcowa konserwatywna tak z takich pozycji, w których biskupi nie nie mówił, że jest ofiarą nagonki także, że te akty wandalizmu są skierowane dokładnie przeciwko Kościołowi katolickiemu i t d. właśnie z pozycji takiej godności tak, mówi że mamy do czynienia z Anną ja bym się zastanawiała i to jest gdybym, gdybym miała się odnieść do tego co pan powiedział przed chwilą ich także wcześniej o tej takiej, a w takim wzmożeniu tak o tym, że, że tak bardzo osobiście ludzie się w to angażują to jest coś, czego im trochę brakuje w tej książce zacznę od takiego bardzo bym powiedziała no wykrzyknął owego stwierdzenia mianowicie autorzy pomijają to i tak są studenci, ale nie wiem czy ich tożsamość określa przede wszystkim torze oni studiują są studentami Bona przykład dla socjologów włoskich oni są przede wszystkim dłużnikami to są ludzie, którzy zaciągnęli olbrzymie długi, żeby studiować i wydaje się że, gdy jest to taki kontekst, którym warto pomyśleć, dlatego że właśnie można, by się było zastanowić nad tym na ile takie kampanie nawoływania apele popatrzcie biskup Paryża potrafił się tak potrafił się zdystansować od tej sytuacji najlepiej skuteczne tak jak ptak zastanawiam się nad tym, ponieważ sami autorzy mówią źle, że w tych strategiach emancypacyjne fiesty jest pewna sprzeczność coś co sprawia, że nie można osiągnąć pewnego celu założonego, a mianowicie te treści tożsamościowe stały się stawały się częścią logiki ekonomicznej od lat siedemdziesiątych tak tak tak przynajmniej się diagnozuje ostatnie 5 dekad, czyli można powiedzieć, że jeżeli mamy konkurs mamy do czynienia z konkurencją mamy do czynienia z rywalizacją no to właśnie tak to będzie wyglądało tak, jeżeli te treści tożsamością my zostały zaangażowane do takiej bezwzględnej rywalizacji konkurencji, bo też tutaj no właśnie tu z 1 strony coś co chyba w zamyśle czy w intencji ma spowodować właśnie, że konkurencja znika to znaczy to jest taki rodzaj posunięcia typu Szach mat po prostu jakiegoś uchwytu, który kończy natychmiast całą rozgrywkę no bo mamy do czynienia z właśnie to znowu przykład feministka, ale o takim Gilberta o takiej libertariańskiej bardziej proweniencji amerykańska przyjeżdża na dużą uczelnia z wykładem, w którym poddaje krytyce pojęcie kultury gwałtu jako czegoś, w czym właściwie wszyscy żyjemy to też jest pojęcie, które często przy okazji dyskusji mitu się pojawiało się goście my żyjemy w kulturze, w której nieświadomie tworzymy niezwykle sprzyjające parametry do zachowania agresywne wobec kobiet męskich o charakterze seksualnym ona krytykuje to pojęcia mają tam, odwołując się do jakichś historycznych rozstrzygnięć, pokazując zmiany, które zaszły w sposobie traktowania kobiet przez mężczyzn tak dalej i teraz grupa osób, które nie zgadzają się zasadniczo z jej podejściem nie tyle podejmuje z nią merytoryczną dyskusję co najpierw oprotestował ujęto wystąpienia twierdząc, że to właściwie nie powinno w ogóle się wydarzyć, że nie należy tej osoby wpuszczać żona właśnie właściwie jest sama reprezentantką kultury gwałtu i w związku, z czym nie powinna żaden sposób mieć prawa głosu, a podda, a w następnej kolejności, gdyż okazuje się jednak o wypłatę ma się odbyć organizują tzw. sejf Space to jest też istotne pojęcie dla dla dla dlatego, o czym mówimy, ale i tam terapeuci łóżka polowe woda zimne okłady na czoło dla tych osób, które czują się stało mam zachowane kontaktem z UE tego typu aut tego typu treściami w GM w wtedy, kiedy mówię o tym, że ta logika ekonomiczna przeniknęła grą takich procesów tożsamościowych no to zależy co mamy na uwadze, jaką ekonomia czy jakąś sytuację potraktujemy jako paradygmat etyczny dla ekonomii i być może pan to widzi jako sytuację, kiedy ja np. kupuje gazetę w kiosku z drewna drze w na ja w, że dadzą spokojnie chętnego natomiast ekonomii charakterystyczne jest to jednak że, że niektóre podmioty zabiegają o to, żeby rynek zmonopolizować, a jest właśnie jest, więc można mówić o monopol tożsamościowych jest doskonała metoda ta właśnie wymiana myśli, że z 1 strony to znosi konkurencji, jaki sens ma już przestaje konkurować, ale przyznaje kom KUL konkurować przez zmonopolizowany to znaczy jak używam argumentów, które całkowicie zdelegalizuje osoba która, która w jakimś sensie w no właśnie ze mną konkuruje nawet merytorycznie w tym znaczeniu no to nowych opon przyp, bo akurat ten przykład, dlatego że wydaje mi się, że to jest okazja dobra okazja do tego, żeby powiedzieć, że PiS rozważań autorów wynika, że to wcale nie służy ofiarom jeśli ktoś swoją całą podmiotowość buduje wokół tej figury ofiary to zawsze będziemy mieli też będzie sobie wyobrażali te kategorie jako właśnie ludzi leżących na łóżkach wymagających masażu leków uspokajających i t d . inaczej rzecz ujmując można powiedzieć, że jest taka podmiotowość wiecznie słaba taka podmiotowość, która nie może się obejść bez jakiejś protezy seansu wzmacniania i podtrzymywania przez różne grupy tak i może należałoby znaleźć się jakąś inną retorykę, ale i tak, w której która, która miałaby pomóc w osiągnięciu tych celów emancypacyjne tych my taką, bo przecież te działania tych kategorii, które są opisywane są bardzo różne czasami jest to walka czasem ustępują czasami zacisnął zęby czasami można ochłodzić z kimś relacje tak jest bardzo bardzo wiele możliwości reagowania na dnę mnie w takich sytuacjach, ale zarazem jakąś cechą kultury ofiary jest ograniczanie wolności słowa to znaczy ta podmiotowość, która jest słabo i zarazem podmiotowością silną właśnie poprzez swoją słabość manifestacja słabości w obszarze kultury, w którym ofiara czy ktoś, kto doświadcza przemocy ma specjalny status moralny to znaczy, czyj głos z ma być specjalnie słyszalny mocniej kogo nie wolno narażać na -li ne jakiś reaktywowanie się z dawnych traum kto w jakim sensie powinien zajmować uprzywilejowaną pozycję no bo tutaj też o to chodzi to znaczy w tym krajobrazie moralnym ktoś, kto doświadcza przemocy jest szczególnej pozycji i teraz mamy tę grupę osób które, która jako przemoc definiują tzw. mikro agresję właśnie czym, jakie zachowania, których wcześniej byśmy nigdy nie zakwalifikowali jako przemoc owe i zarazem wchodzą w te pozycje ne, o których mówimy ani z czego czerpią siłę to znaczy poprzez poprzez właśnie słabą baterię też tak sobie myślę zastanawiam się nad tym czy czy przyjąć tak w całości po prostu ta perspektywa, bo istotne jest też to ona, dlaczego to ludzie robią KNF w inny zastanawia się nad tym czy po prostu nie nie nie nie uprawiamy mowy nienawiści tak, bo innego znajdujemy się z nowego Targ można w ten sposób powiedzieć rzeczywiście ta kultura tak opisana na PL przestaje być kulturą, w której daje się przeżyć świata tak sobie wyobrażam, żebym wracała do domu i po prostu też potrzebowała jakiś prawda jakiś pomocy, że innym w związku z tym, że udało mi się ominąć te wszystkie pułapki tak go ominąć te wszystkie niebezpieczne miejsca to jest w istocie już nie przestrzeń społeczna wypełniona pełnymi znaczenia Mitko wężu blisko oznacza to, że tak bardzo się dosłownie tak coraz bardziej paradoksalnie tak dla dla wszystkich ludzi te taka rzeczywistość staje się jest widziana jako rzeczywistość bardzo niebezpieczna kryptę przyszłam tutaj, ale wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo istotne, że w tej rywalizacji jest takie wyobrażenie dom, by ta rywalizacja rozgrywa się takim wyobrażeniu, że albo ja albo ty tak mówią, że to jest, że to jest walka na śmierć życie, że to jest niepokój o to, że ktoś zajmie moją pozycję dlatego ofiary nie interesują się bardzo często innymi ofiarami tak i tak jak działa zastrzegała na początku, że trzeba pamiętać o tym, że o akcie przemocy nie świadczy dopiero okres na czole park to zastanawiałbym się czy n p . dla takiego środowiska na nie ma się zastanawiać już wiemy, że nie tak mnie takie sytuacje, które też są opisywane właśnie przez amerykańskich socjologów jak rosną mają Lars BGK powolna niespieszno moi studenci mówią, że lepiej tłumaczyć krocząca przemoc tak na mięsaka krocząca przemoc polega na tym, że stąpając sprzątająca dobrze w ME obydwie propozycje są lepsze od moich nie ale, choć dziś wygrać wojnę, a chodzi o to, że inny jeśli przyjeżdżamy nawet raz w roku do jakiegoś miejsca to ona się zmienia bardzo mało albo prawie wcale natomiast po upływie 30 lat i widać bardzo dużą różnicę zamknięto zakład przemysłowy przestrzeń została zniszczona i środowisko zostało zniszczone nastąpiła, gdy populacja zamknięto szkołę wyburzono 1 kościół, bo akurat coś tam znalazły zamian w wymienne między nim o świetnej Anilany Łódź jest Slam mają one są oba kraje i zastanawiam się nad tym tak czy Czechy czy te środowiska akademickie powiedziałam już, że nie tak, bo stąd powstała książka Hochschild, a potem dyskusja w mediach amerykańskich, że nie widzieliście, że często te środowiska nimi są i innych ofiar przemocy tak taka przemoc właśnie, która się rozgrywa przez 3 dekady akurat gdyby, gdyby te procesy związane właśnie z tą koncepcją, by przenieść do Polski i to wszystko się dokonał bardzo szybko w ciągu 34 lat Flota między na tym też polega problem, że jest nawet chyba przepraszam coś więcej niż tylko o to, że nie widzą, dlatego że nie nie mówię w tej chwili o książce Hochschild tylko tylko w ogóle jak do tych cechach kultury ofiar Bobo, bo tutaj jest wręcz teza, że nie widzą i konkurują właśnie jest z innymi ofiarami o to kto jest większą ofiarą jak już tak wprost relacjonujemy to znaczy mamy do czynienia zarówno te właśnie jak w tym przykładzie, które opisywałem z takim stress est tak no no one już z kwalifikowaniem pewnych mniejszościowych grup przez siebie nawzajem jako opresyjny albo niewystarczająco opresją malowane ne, ale także na świat sytuacjami, kiedy ludzie wobec siebie sami wytwarzają jakiś fałszywa ne sytuacje, które mają je ich postawić w w roli ofiar to znaczy jest wiele przypadków opisanych, kiedy ktoś nie wiem sam na siebie organizował hejt w internecie albo jest jakaś wykładowczyni bardzo poważna zresztą wykładowczyni, która sama sobie zdewastowała samochody w CHF w blokach wieś jest np. niedawno byliśmy takiego słowa jakiegoś aktora serialowego, który też wynajął jakichś ludzi, żeby go pobili, wnosząc o jakiś hasła w inny co miało jakiś sposób wzmocnić jego pozycję po bardzo dobry przykład niedawno dosłownie na miesięczny ma temu Ellen Allien francuska filozofka psychoanalityczną wydała książkę p t. i będziesz nienawidził bliźniego swego jak siebie samych w wspaniały tytuł granda i ona właśnie pokazuje jak bardzo na tę sytuację są związane właśnie z zanikaniem trzeciego roli trzeciego, który nie musi być dosłowny obecnie, gdybyśmy grali w tej chwili w planszówki atak na czytamy w jakiej zasady gry i to wystarcza, ale nie domagamy się tłumacza autora tak i tego, żeby nas pilnowano wszak mamy mamy mu musimy mieć jakiś rodzaj zaufania tylko też, że Francuzi uważają Włosi podobnie rzecz tutaj apelowanie do tego, żeby wrócić do takiej kultury czy gdy do innej można też czerpać np. kultury ludowej oni polecają na Jasnej pomyślałam wtedy n p . takiej mądrości ludowej, kto się tak przezywa sam się tak nazywała każdej można pójść innym niż w prawie tylko tych właśnie zastanawiam się etat tak jak oni demaskują nieskuteczność tej strategii emancypacyjne i w której dąży się do takiej silnej kodyfikacji relacji między ludźmi Teslą to to jest taka sytuacja jak się ktoś uczy tańca uczy się kroków na jej półki jeszcze czyta albo słuchać kogoś co ma robić no to tańczyć fatalnie po depcze nawet siebie jest w handlu FOT TR Strada sobie może zrobić krzywdę właśnie o to chodzi, że Gminny trwałość relacji bezkolizyjna z relacji jest 1 związaną z taką umiejętnością taką gotowością do tego, żeby właśnie te mikro agresję znosić, żeby nie traktować ich jako intencjonalne i tutaj znowu non-ETS warto przypomnieć Hofmana tak no i Grossman jest radykalnie socjologiczne i rannych osób do pewnego stopnia zresztą przejęłaby jego perspektywę nawet wtedy, kiedy korzystałam z psychoanalizy i gotowa mówi tak no cóż to jest dno psycholodzy odróżniają działania świadoma od nieświadomych, jakie i, jakie mogę zbadać, jakie mogą określić treść tego co się kryje pod tymi pojęciami tak jak i jak to odróżniać i jego żony rozstrzyga to bardzo socjologicznie mu spójrzmy na sytuacje, w których ktoś mówi on to zrobił nieświadomie Tang, jeżeli ktoś no nie wiem dotknie mnie popchnie mnie w autobusie tak no to robi to założenie, że zrobił to nieświadomie tak podobnie w innych sytuacjach, kiedy ktoś się przejęzyczył powiedział teraz będzie mówił socjolog ja reaguję na to tak my, więc inni to jest bardzo istotne także to to to by oznaczało, że jesteśmy skłoni coraz częściej przypisywać komuś intencjonalne świadome działanie innym przetoki przypisujemy stałą kontrolę no właśnie, bo tu jest jeszcze taki wątek znowu się one do książki powołują się ci autorzy często na książkę Donatana Hajto i Grega Lukjanovs faktura też dotyczy właśnie tego zjawiska, które opisuje w takim zbliżeniu na konkretnych przykładach i bardziej właśnie z perspektywy z 1 strony wolność słowa, a z drugiej strony takiej psychologii dnia codziennego no bo Haiti Lukjanovs w swojej książeczce taki nie dłużej piszą o tym, że c cechą tego zjawiska, o których mówimy jest właściwym torze ustanowiono dokładne, jakby zaprzeczenie tego wszystkiego, czego n p . w psychoterapii poznawczo behawioralnej się pacjentów uczy to znaczy uczy się tak, żeby właśnie nie koncentrować się na jakich swoich drobnych dyskomfort dach, żeby umieć się jakoś zrozumieć, że inni ludzie nie robią właśnie wszystkiego dokładnie po to, żeby nie celowo nas zranić, żeby nie traktować siebie z nadmierną powagą nie celebrować, jakby własnej ważności et Cetera, żeby w takim inne nazwijmy po treningu poznawczo behawioralny uczymy się właśnie tego w jaki sposób sobie w jakim sensie radzić z takimi drobnymi niedogodnościami, które są składową ludzkiej kondycji życia społecznego wprost o tym, że dookoła mamy innych ludzi ani też mają różne swoje jakiś dojazd tzw. jakieś nieświadome problemy Cetera i teraz tutaj mamy do czynienia, z czym dokładnie odwrotnym to znaczy taką samą kulturą z takim samym zjawiskiem, które też ma ma bardzo poważne podbudowani teoretyczna, bo to są teoretyczne i teoretycy, którzy postu tworzą pojęcia tworzą pewne dyskursu, który właśnie mają opisać uprawomocnić tego rodzaju reagowanie tego rodzaju po postrzeganie rzeczywistości, którą właśnie jest dokładnie co znaczy uczymy się koncentrowanie na sobie postrzegania siebie jako właśnie niezwykle istotne ważne, zwłaszcza w centralnych takiego rozpamiętywania drobnych przykrości koncentrowania się na tych drobnych nie mnie nie nie przyjemnościach Center on bardzo ten trening, o którym pan mówił dobrze opisuje anegdota jak spotyka się w 2 właśnie terapeutów dziś wiele listów i 1 do drugiego jak ja dzisiaj czuję, a reszta tak małego wychowywał się z was chyba dobrze, a jak ja mam, ale inni teraz wydaje mi się istotne to, żeby zwrócić uwagę na ten język no ja ja mam takie wrażenie, że ci psycholodzy, na których się pan właśnie powołał oni to wypowiadają no no inaczej nie mogą w języku psychologicznym dla socjologa istotne jest to dlaczego tak się dzieje, że jednostka czyni siebie takim obiektem inwestycji, a jak to jest jak to jest, że widzisz siebie jak koło obiekt, w którym trzeba cały czas inwestować, który musi być chroniony także inwestycji emocjonalnej widać bardzo dobrze, że w ogóle w tej chwili rzeczywistość społeczną opisujemy jako rzeczywistość, która nas atakuje tak obraz nas zalewa ją atakują bombardują informacje prawda żadna z takiej perspektywy socjologicznej wcale to nie jest takie oczywiste ja rozumiem, że materialnie jest więcej obrazów, ale toczy się już w dziczy np. dziś nikt ci to już zależy od pewnej konstrukcji od pewnej można powiedzieć architektury podmiotu tak i wydaje mi się to bardzo ważne, że ludzie czynią się obiektem inwestycji, że zachowują się tak jakby sami dla siebie byli przedsiębiorstwem, w które trzeba stale inwestować, które trzeba chronić przed innymi kiedyś pani już posłużyła tą metaforą jednoosobowego małego przedsiębiorstwa bardzo ją za wagary, ale to jest właśnie jest trudno trudno nie myśleć o tym jak się czyta na tę książkę, dlatego że taką pomniejszoną uczy specyficzną funkcję państwa jednak widzisz, że właśnie w stanach Zjednoczonych to kto jest zdolny to jest taki kraj, który jest najbardziej zaawansowany we wdrażaniu neoliberalnej logiki tam cały czas trwają spory w tej chwili cały czas trwają do powiedzenia i inni n p . we Francji to zgrozę budzi taka taktyka prognoza, że Amerykanin czujemy się tak to jest dla nich horror no ale ten chory i tak rozumiem też trochę, by tę kulturę jako, jaką były jako taki moment, w którym dochodzi do bardzo przewrotne i sytuacji, w której wysuwa się eksponuje się treści tożsamościowy moralny duchowny po to, żeby zwalczyć właśnie logikę ekonomiczną, ale to zwalczanie dzieje się w ramach logiki ekonomicznej rada no bo stamtąd właśnie wywodzi się takie przekonanie, że każdy jest przedsiębiorstwem każdy jest przedsiębiorcą każdy coś ma każdy jest posiadaczem Neoplan, gdybym np. sprzedawała bilety, owszem, tych biletów na nie posiadam ani metra też nie wsiadam prawda czy 3 pociągów, ale co ja mam mam swoje ciało, a k mam swoją tożsamość ni ni ME w inny zwraca się uwagę na to, że mamy taką mamy w rzeczywistości społecznej takie bardzo dziwne proporcje, że to są takie dni gdyby, gdyby chcieć zobaczyć, gdyby chcieć zobaczyć prześwietlić rzeczywistość tych proporcji to byłby jakiś film realistyczny obraz, jeżeli wszyscy są przedsiębiorcami tak no to prawdziwe przedsiębiorstwo czy korporacja musielibyśmy powiedzieć, że też my ciało duszy czy tożsamość faktycznie korporacja pochodzi od korpusu od łacińskiego działa prawda dusze, skąd Mano dusza ma przez Sony przez deklaracje społecznej odpowiedzialności, a ta w tej chwili sobie chyba nieprzytomna, ale właśnie Amerykanie tylko, że w latach dwudziestych trzydziestych zwracali uwagę na to, że powinniśmy pamiętać o tym, że korporacja powinniśmy myśleć o nich jak o podmiocie gminne i ich zestawiać ją z jednostką z człowiekiem jest po prostu fikcją jest fikcją tych trochę tak jak ja bym tak to kto to są to są dysproporcje tymczasem widzimy prawda podmioty, które mają funkcjonować mają istnieć w tym samym porządku to jest trochę tak jak wymiana przykład no uparła się, że chce, żeby nie przyjął dr House i koniec prac jak też bardzo się nową scenę mówiono właśnie dopiero moglibyśmy wyrzekać na publiczną polską służbę zdrowia piąta Janas nie jest skłonna czekać kilkanaście, ale ja wcale nie przyznali się zepsuje to jest to jest porządek fikcji tak niech nie powinny nas mylić nie powinny nas zmienić pewne zrównanie ani powinniśmy ich tak po prostu przyjmować jako oczywistość i oczywiście, że rzecz, że widać, że widać te dysproporcje także w regulacjach prawnych, ale czasami np. niedawno we Francji 1 Platforma, która rzekomo działała w ramach ekonomii współdzielenia okazała się zwykłym hotelem ma zapłacić tam kilkadziesiąt milionów euro kary no ale jeśli spojrzymy np. na mandaty, jakie można wypłacić dzisiaj polskiemu pracodawcy za np. nie wypłacano nie w terminie wynagrodzeń tak i grzywna, jaką musi zapłacić obywatel jak po odpowiednim czasie nie nie wyrobi sobie dowodu osobistego kontaktu mamy 15 tak korporacja płaci 1000 zł obywatel płaci 5000 zł w VAT, czyli właśnie właśnie dlatego mówiłam tato i to nie tylko nie tylko o to chodzi, że mam to skrzywienie także pokazuje, że to się dzieje w rurze żal, że mamy do czynienia z ekspansją tak pewnej logiki nie tylko zastanawiam się nad tym tak, bo te opisujemy kulturę akademicką inny opisujemy kampus amerykański na nim też nie chciałabym, żeby tak jak w tej kulturze zarzuca się to, że jest kompletnie nieczuła niewrażliwa NATO co się dzieje z klasą ludową też nie chciałabym tak też chciałabym zrozumieć właśnie zrozumieć tę logikę, jaką można popaść, zwłaszcza że także my w tej chwili jak mówimy tu nie jesteśmy nie to nie jest także, że tutaj za szybą jest kapitalizm czy system ekonomiczny mamy tu sobie bezpieczniejsi dzięki próżni żonie odmienne jest brak jasnego porządku tak symbolicznego i także my w tym co mówimy jak lot film relacjonujemy to, czego się obawiamy się tak wielkiego węża z bliska znaczeń usiłujemy uniknąć także my jesteśmy uwikłani, więc przestrzegała, abym się przed takim po prostu pokazaniem także jedni drugich są warci tak właśnie chyba na tym dzisiaj polega kryzys społeczny czy też kryzys antropologiczny, że zdarzenie kończy się ta wymiana ciosów tak rozumiem też autorów co proponują oni tutaj zastrzegają też na każdym kroku, że oni niewystępujący starają się nie występować jak bez pozycji osób, które Maćka negatywnie oceniają to zjawisko tylko właśnie opisują starają się pokazać mechanizmy analitycy podkreślają na każdym kroku, że właśnie nie są absolutnie, że są świadomi nie wiem no i inni wszechobecności przemoc nie są absolutnie przeciwnikami emancypacji w żadnym aspekcie i t d . te granice byto to co ta świadomość też, o której pani mówi jest ta nie jest im obca Chmielną tutaj chodzi o dostarczenie pewnego rodzaju samowiedzy tak temu środowisku z jakiegoś powiedziałam muszą być warunki do tego, żeby można było, żeby można było tak spokojnie to przyjąć od jutra postępować inaczej dla mnie to taką rzeczywiście istotna jest kwestią tak zupełnie na koniec, bo Bogdan 5 minut nam zostało tylko może taką, której mnie tutaj mówiliśmy ta, która z kolei jest też akcentowana w książce dosyć mocno jest kwestia wolności słowa to znaczy teza w tej książce jest taka, że charakterystyczna jeszcze właśnie dla kultury godności przekonanie o prymacie wolności słowa i o tym, że kwestia właśnie pewnej przestrzeni, w której można luźno bardzo różnorodne postawy i poglądy wypowiadać się nasze mają ścierać wolnej dyskusji że, że to w jakim sensie jest zagrożonych zwolnieniem nie wolno Śląsk tak jak on Eneę przepraszam bardzo, bo być może pan chciał odpowiedzieć coś innego niż samorząd nie może, więc odpowiedziało nie wiem czy to mam nadzieję, że nie obraził mnie właśnie się boję, że Jan Misiak niepotrzebnie wyszła panu słowo, ale odwołam się do jakiejś instancji w TBL właśnie dlatego wydaje mi się tak istotna kwestia tworzenia ciągłego tworzenia porządku symbolicznego tak też sytuacje ta kultura, która jest opisywana przez autorów amerykańskich, ale czasami też jej przez europejskich to jest kultura, która może się wykształcić w państwie ex gen innym w państwie, które nie tworzy niech nikt nie nie dba o tę, żeby tworzyć porządek w sposób ciągły za pomocą instytucji, które istnieją często bardzo po cichu tylko interweniuje stosuje interwencjonizm i różnego rodzaju interwencjonizm w tym też interwencjonizm Jura ludyczny i interwencjonizm prawny nie przychodzi namyśl sytuacja z Aleksandrem wynaleziono osobistym ochroniarzem Macrona, który gnał już od chyba pół roku nie jest mnie nie nie nie pracuje w Pałacu to jest właśnie taka typowa sytuacja, w której w, której trenerem dokonane zostaje nadużycie i ono polega na tym, że ktoś, kto jest zobowiązany do tego, żeby stać w miejscu trzeciego, a staje się tym drugim, czyli urzędom emblematów porządku symbolicznego podążymy 1 prawdę mówiąc nie wiem po coś, by się zrelaksować i bić kogoś prawdę, kto może sobie na to pozwolić tak nikt nie może sobie na to pozwolić, ale wtedy, kiedy wtedy, kiedy właśnie ginie w porządku symbolicznym ta poz. 3ego wtedy nie mamy np. policji demonstrantów tak i policji, która dba o porządek publiczny tylko Money walczących demonstrantów i je z policjantami policjantów walczących z demonstrantami tak chodzi mi o to jak ja czasami pamiętam tak sej pomyślałam, że to nawet w tej chwili, że to mogło być trochę wyzywający dlatego tak często bronią biurokracji biurokracja jest celem jest częścią właśnie tej pozycji trzeciego czy porządku symbolicznego rzeczywiście jest tak, że biurokracja jest bezwzględna stosuje sztywne kryteria ma surowe reguły, ale jak np. 2 osoby zajmą to samo pierwsze miejsce to wtedy mówi decyduje o porządek alfabetyczny to jest ta bezwzględność tak tej trzeciej pozycji rozumiem dlaczego, dlaczego biurokracja budzi tak złe często reakcji emocji, ale w tradycji socjologicznej my tak pojmujemy raczej biurokrację takiego część nowoczesnego demokratycznego porządku, w którym jest arbiter, a nie ktoś, kto jest stronniczy i wtedy zawsze jeśli pan się czuje obrażony na przednie uchylająca palnik np. tak no to obniżenie strona złożyła w jak coś nam opowiadam nieprawdziwego on obecny w Atenach Targ w no to modne chodzi o to jak i spokojnie przyjmie lepszy ma ten wyrok jeśli ja będę widziała, że po ten wyrok został wydany przez arbitra, a nie stronnika jeśli państwo jest słabe i rezygnuje z różnych funkcji mówi ja tam szkoła, a tam np. szpitali tak dalej, ale za to jest bardzo mocno obecny w takich sytuacjach no to wtedy robisz problem, dlaczego państwo tu nie jest obecne, a nagle tutaj przychodzi się stawia w następnym razem porozmawiamy o biurokracji, bo to bardzo ciekawy wątek, ale już niestety musimy kończyć rozmowę bardzo dziękuję to zeznanie Małgorzata Jacyna-Witt była państwa gościem teraz informacja po informacjach Wojciech Stoch Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA