REKLAMA

Po nauczycielach, policjantach, pracownikach sądów - czas na protest pomocy społecznej?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-03-06 11:30
Czas trwania:
15:16 min.
Udostępnij:

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Pomocy Społecznej skierował list otwarty do premiera, Mateusza Morawieckiego. Pracownicy pomocy społecznej domagają się poprawy warunków pracy, ale też tego, by uwzględniano ich opinię przy pracach legislacyjnych nad ustawami, które ich dotyczą. Walczą również o podwyżki płac - dzisiaj zarabiają 1900-2000 zł na rękę. Rozmawiamy z przedstawicielami jednego ze związków - z Lublina.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w tym proszę państwa moimi gośćmi są, a pani Jolanta Dec pracownik socjalny i jednocześnie przedstawicielka związku zawodowego pracowników pomocy społecznej w Lublinie dzień dobry dzień dobry oraz pan Grzegorz Orłowski, który jest przewodniczącym tego związku w Lublinie witam również pana dzień dobry no właśnie rozmawiamy proszę państwa o tym, że kolejna grupa zawodowa to miejsce właśnie to są pracownicy pomocy społecznej rozważają Rozwiń » możliwości protestów czy nawet strajku mówi się o tym, że żadna do takich działań może dojść byłaby to kolejna grupa, bo nauczyciele czy po pracownikach wymiaru sprawiedliwości stał się tutaj z tych informacji, które znalazłam na stronie m. in. forum związków wynika, że głównym postulatem wcale nie jest nie jest podwyżka płac panie Grzegorzu rzeczywiście prawdą jest, że staramy się o to, aby warunki płac były coraz lepsze natomiast nie jest to główne jedyne postulat m. in. pozafinansowe postulaty, które składaliśmy do ministerstwa dotyczą zmian legislacyjnych i takie, by można powiedzieć o takich głównych m. in. chodzi o to, aby pracownicy socjalni mieli Jasną jasno wytyczoną karierę zawodową ścieżkę kariery zawodowej również chodzi o dodatkowe urlopy co 2 lata 10 dni dodatkowych na odpoczynek tego urlopu właśnie płatnego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny, bo na razie ten urlop ma tylko kto raz urzędnicy socjalni dach na razie pracownicy socjalni tylko one tylko my ten urlop co prawda ten wymiar tego urlopu również pozostają do negocjacji prawda jeśli chodzi o system bezpieczeństwa to również składamy takie postulaty, jeżeli chodzi o uprawnienia pracownika socjalnego, ale także o, ale także cykliczne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracowników to są nasze takie główne założenia oczywiście jak we tak jak mówię nie jest oderwana od tych założeń płacowych od tych postulatów płacowych m. in. również domagamy się dodatku terenowego dla pracowników takich jak koordynator rodzinnej pieczy zastępczej czy asystent rodziny, ale także o rewaloryzację tego dodatku terenowego dla pracowników socjalnych właśnie pani lubi pani jest pracownikiem, a ile wynosi ten dodatek i jest, dlaczego z, czego wynika fakt, że właśnie pracownika socjalnego dostaje bo, choć teren asystent rodziny czy koordynator pieczy, które też przecież pracuje w terenie takiego dodatku nie dostaje no właśnie pracownik socjalny dostaje 250 zł brutto dodatku tzw. terenowego, czyli za prace ściśle w terenie w środowisku za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego również za pracę socjalną asystent czy też koordynator pieczy zastępczej nie dostaje takiego świadczenia ze względu na to, że nie było nowelizacji ustawy nie jest wpisany do ustawy, więc trzeba się więc, że pisarz nie przepisami przeprowadzono takie stanowiska pracy, ale nie do lamusa na tym obrazu tych uprawnień, bo wiadomo, że asystent rodziny jest przypisany do rodziny asystent asystent rodziny pracuje z rodziną w rodzinie w danym środowisku również w domu w rodzinie, tak więc tam przeprowadzę naprawdę ściśle tom pracy pracę swoją pracę też również socjalną i on również po powinien otrzymywać takie świadczenie takie właśnie pracownik socjalny tylko, że my te świadczenia mamy już od kilkunastu lat, a zawód asystenta rodziny jest dopiero od jedno od kilku lat tak samo jak koordynatora pieczy zastępczej dopowiada, że tych postulatów tutaj należy również zauważyć, że nasza federacja, której jesteśmy członkiem, czyli Polska federacja związkowa pracowników socjalnych i pomocy społecznej dysponuje powołano go radą naukową, w której to skład wchodzą członkowie m. in. w praktyce pracownicy socjalni, a także naukowcy i właśnie no to rada również pracuje po to, aby ono służyć pomocą również na szczeblu legislacyjnym no niestety spotykamy się jako federacja jako związki spotykamy się ze swego rodzaju ignorancja ze strony rządzących ze strony pani minister chciałbym tutaj stanowczo też zaznaczyć, że nasze organizacje związkowe są związki są po prostu apolityczne nie wpisujemy się żadną żaden trend żadne, bo poglądy polityczne zarówno po 1, jaki po drugiej stronie na nich Grzegorzu czy prawdą jest, że nikt nie chce z nami rozmawiać to dobrze pani podsumowała właśnie, bo ja chciałbym jeszcze wspomnieć nakreślić tło, bo tego strajku, do którego się przygotowujemy przypomnę, że jest to strajk generalny Anand protest trwa już od jakiegoś czasu za nami jest m. in. pikieta w ramach właśnie tego protestu w Warszawie wówczas złożyliśmy na piśmie postulaty wtedy również jedno nikt też nie chciał z nami rozmawiać za nami czarny tydzień w pomocy społecznej, gdzie dochodziliśmy w ramach protestu ubrani na czarno z przeciwnikami protez pomocy społecznej za nami również akcja w ramach tego protestu pomoc społeczna wykrwawia się, gdzie to pracownicy oddawali krew i korzystali z dnia wolnego wówczas natomiast te wszystkie te wszystkie formy Bruno nie przynoszą jak dotychczas wymiernego rezultatu, a ja przypomnę, że dotychczas naprawdę nie mieliśmy nataką skalę solidaryzowania się naszego środowiska środowiska pracowników pomocy społecznej ta grupa po prostu no i domaga się wręcz postuluje o zbyt pewne zmiany właśnie tak jak już pani redaktor wspomniała nie tylko płacowe, ale także jej, ale i tak, że właśnie na pozapłacowe tak to nazwę związaną z niezgodnością z ikony z zasadami wykonywania pracy powiedzcie państwo bowiem, że na tę waszą pracę składa się cały szereg tych ustaw przepisy są bardzo, jakby rozproszone po po wielu dokumentach prawnych rozmawialiśmy już wcześniej przed wejściem do studia że, że pojawią się takie nieścisłości pan Grzegorz mitu opowiadał, że jest coś wymagane do pisania tak przez pana n p . jako koordynatora pieczy zastępczej i co im i pan nie wie w jaki sposób to pisać, bo n p . nie ma tego określonego w dokumentach to znaczy tak jest to określone wewnętrznie zarządzeniem dyrektora wewnętrznie natomiast problem dotyczy sytuacji, w której to właśnie inne też środki na mówią, że robią to w sposób inne dni te działania nie są też prowadzona w sposób jednolity bardziej tego dotyczy pana Boga z jakiego dokumentu może dotyczyć m. in. np. planu pomocy dziecku no to jest główny dokument prawda, ale to do zmiany też, o które proponujemy są naprawdę też takie techniczne bardziej prawda i ja wspomnę n p . o także o legitymacji dla QE dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny dotychczas, jakby takiej legitymacji jeśli chodzi o ustawowo to niczego nie przewidział nikt tego nie przewidział nie ma jakby wewnętrznie próbujemy każdy sobie w każdą środę próbujemy wreszcie wypracować jakieś dokumenty natomiast i m. in. legitymację także do miasta tutaj tak mówię wymagałoby to skoordynowany jakiś takich zmian i właśnie on również wymagałoby to podjęcia rozmów z nami tymczasem tak jak widzimy no tutaj strona rządowa zapowiada kolejne zmiany rozszerzenie programu społecznych natomiast trzeba też pamiętać, że tymi programami społecznymi będą obarczani pracownicy pomocy społecznej i to właśnie jako jeszcze można tak kolokwialnie powiedzieć to ich rękami będą wykonywane te właśnie te programy społeczne i noc dlatego też w związku z tym, że naprawdę już dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużo obowiązków i to wynikający właśnie z ustawy i ogólnie wynikający z was z pracy po prostu w terenie z pracą z człowiekiem prawda wymaga to naprawdę dużego zaangażowania, a nie wspomnę już odpowiedzialności, która jest naprawdę wysoka pani Jolanta od kiedy pani pracuje w w ich pomocy społecznej od dziewięćdziesiątego siódmego roku 25 lat 625 lat pani pracy jak pani patrzy na z perspektywy czasu jak bardzo ta praca się zmieniała i czy to są zmiany na lepsza na pewno są troszeczkę lepsza na pewno są najlepsze ze względu na to, że możemy pomagać rodzinie jesteśmy możemy mamy do ustawy, które uprawniają nam na pomocy rodzinie taką większą nawet natomiast utrudnienia widza na rosnące są po mszy poprzez różnorodność dokumentów, które pracownik socjalny musi skompletować n p . jak idzie w rejon w celu przeprowadzenia wywiadu to musi naprawdę nieźle się na główkować, żeby skompletować wszystkie oświadczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia wywiadu, ponieważ doświadczenia zmieniają się w kalejdoskopie co chwila jest jakiś inny i już nieważne, więc musimy naprawdę się dobrze pilnować, żeby dobre oświadczenia skompletować więcej musimy poświęcać czasu na przygotowanie dokumentów na opisy niższy na prace de facto z człowiekiem w tej pracy z człowiekiem nam ubywa, a ja mam takie wrażenie natomiast więcej nam przybywa pracy takiej powiem kolokwialnie pisanej panie Grzegorzu szykujecie się do strajku, kiedy ten do kiedy mogłoby do tego strajku dojść, jaką formułę miałby przebrać i co to może oznaczać tak naprawdę dla tysięcy waszych podopiecznych Mierzej chodzi o sprawy związane ze strajkiem generalnym to tutaj ufamy już federacji solidaryzujemy się jako związek zawodowy po pracowników pomocy społecznej w Lublinie solidaryzujemy się właśnie z naszą federacją na razie trwa mobilizacja i na razie trwają wszelkie niezbędne procedury związane z tym, żeby ten strajk strajk rozpocząć, czyli takich formalności oraz dokładnie tak dopełniamy wszelkich możliwych formalności i rozważamy również do formy tego strajku dotychczas dotychczas chcielibyśmy, aby ta właśnie formę protestu naszego bezpośrednio nie uderzały właśnie w naszych klientów, aby ta pomoc była zachowana była ciągła natomiast na chwilę obecną nie możemy wykluczyć się również tych ostrzejszych form strajku po prostu nie przystąpił do pracy w inie będziemy przeprowadzać wywiadów nie będziemy przyznawać świadczeń wypłacać to może się właśnie tym skończy, że któregoś miesiąca po prostu nie zostaną stworzone listy wypłat i świadczeń dla naszych podopiecznych jak również my jako pracownicy socjalni, którzy w, których praca opiera się na pracy z człowiekiem w środowisku danej rodziny no nie będzie mogła liczyć na naszą po prostu pomoc wsparcie ich powiecie państwowe takie głosy czytałam na forach w internecie, że czara goryczy się przelała ja mam w pamięci takie banery w Serbii, kiedy jednak, w których uczestniczą w Warszawie, że pomagamy, kto pomoże nam n p . tym było tam właśnie tak napisana albo albo mamy dosyć prawda no właśnie trochę mamy dosyć tego, że pomagamy staramy się z całym całe, jakby zaangażowanie Anny to stan zaangażowaniem podchodzi do klienta pełni profesjonalizmu też, że większość z nas się dokształca na swój koszt zabawne zapewne naczep są też takie sytuacje właśnie prawda większość właśnie takich sytuacji jest, że żaden dokształca się na własny koszt, a to jest 1 z postulatów prawda te szkolenia tak jasne to jest właśnie szkolenia Super wizja np. taka, która była obligatoryjnie była wprowadzana i właśnie staramy się coraz bardziej profesjonalnie zarządzać naszą pracę staramy się naprawdę służyć wręcz po to jest to nic pewnego rodzaju służba prawda trzeba podchodzić do niej z pewnego rodzaju powołaniem natomiast z drugiej strony właśnie mamy dosyć już trochę niedocenienia, czyli właśnie takiego no i niedoceniana duży bolą tak powiem, bo z 1 strony jest to docenienie właśnie pod względem właśnie tak duże, by rzeczywiście realnie ocenić czas też za biurkiem i w terenie kontaktu człowiekiem, ale także docenia finansowego, bo tak jak już wspominaliśmy wspomnieliśmy w naszej rozmowie oprócz tego nie finansowego, czyli dochodzi również Szatan aspekt finansowy, bo właśnie taki sposób też możemy montaż prawda docenić pracownika w pani Lotos na koniec, dlaczego tak ważne są też szkolenia z pani perspektywy tych na ponad 20 lat pracy IT Superwizjer, który teraz tutaj mówić czy Super wizja jest bardzo fajnym to swojemu taką możliwością pomocy pracownikowi socjalnemu, który ma przypuścić jakiś przypadek jakąś rodzinę taką sytuację, gdzie wykorzystał wszystkie różne możliwości, które sam proponuje, które proponują również współpracownicy i nie wiadomo dalej co z tą rodziną zrobić i wtedy mamy takiego supervisor, który nam może nakierować naszą pracę jak również możemy my jako my sami pracownicy socjalni, którzy pracujemy na wielkich emocjach, ponieważ mamy do czynienia z różnymi rodzinami pozytywnymi inie pozytywnymi, żebyśmy my również siebie zrzucili ciężar ciężar odpowiedzialności za drugiego człowieka, który my jako pracownicy socjalni naprawdę mamy na własny Karabach i często gęsto wychodząc do domu po różnych takich trudnych sytuacjach w danej rodzinie po prostu nie wiemy, gdzie mamy iść, bo jesteśmy zagubieni na własnych emocjach pracujemy i dlatego nam ta właśnie Super wizja jest bardzo potrzebna bardzo potrzebna każdemu pracownikowi socjalnemu, a dzisiaj nie ma no mieliśmy taką Super wizjer do 2000 bodajże osiemnastego roku tak mi się wydaje ten czas tak szybko leci się wprost nie pamięta obecnie nie mamy tej Super Bowl w tym momencie właśnie każdy ośrodek zapewnia we własnym zakresie nie byłoby to wpisane w misjach w bądź też bądź też właśnie są projekty w, do których może dołączyć pracownik projekty zewnętrzne natomiast nie odbywają się one z taką regularnością, jaka była pożądana przez przez pracowników proszę państwa moimi gośćmi były byli państwo pani Jolanta Dec i pan Grzegorz Orłowski przedstawiciele związku zawodowego pracowników pomocy społecznej w Lublinie dziękuję pięknie dziękujemy dziękujemy twój problem moja sprawa w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA