REKLAMA

Jak chronić swój wizerunek w sieci?

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-07 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
37:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przedpołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo także w imieniu powodzian dary, który jest wydawcą tego programu pozwolą państwo, że połączymy się teraz naszym poznańskim studiem, a tam pani dr Aleksandra Balińska Masiota dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dr prawa specjalizująca się w tematyce prawa prasowego i autorskiego Uniwersytet SWPS tematem naszego spotkania tematem naszej rozmowy jest ochrona wizerunku w Rozwiń » internecie i też coraz wyższa chyba świadomość użytkowników sieci, ale coraz wyższa z perspektywy tych, których wizerunek jest upubliczniane bez ich zgody zgadza się pani doktor z taką definicją czy też nie generalnie nie mamy pojęcia powinniśmy edukować się na każdym kroku w przypadku myślałem mam osób publicznych ten ta świadomość jest dość wysoka natomiast w przypadku zwykłego Kowalskiego cały czas we nowe mała Helenka powiedziała Sylwia k, czyli nasza audycja może spowodować, że leży jednak ludzie wyjdą po niej z nieco większą świadomością ja nie wiem czy 3 czy słusznie, ale proponuje się podzielić te rozmowy na nadwagę wątki 1 bardzo szeroki drugi nieco węższa, ale też myślę, że istotnym czy ochrona wizerunku dotyczy tylko i wyłącznie osób mówi o sieci Facebook instagram YouTube i t d . tylko osób, których wizerunek jest upubliczniane czy dotyczy także ta ochrona tych, którzy ten wizerunek upubliczniają do czego zmierzam bardzo bio w tej węższej ścieżki rozpoczniemy w bardzo wiele osób decyduje się na upublicznienie swoich zdjęć fotografii filmów, które później są w judo niecny sposób często wykorzystywane i pytanie czy ktoś, kto decyduje się na taki krok może uznać, że ktoś się jedno 0 bliscy tych fotografii wizerunku zły użytek i poprosić o o wycofanie tego ma na mój wniosek, że nie chce, żebym istniał w sieci czy ci jednak internet nie zapominali i trzeba liczyć z tym, że zostanie tam to zawsze wydaje się że, podejmując decyzję o rozpowszechnieniu swego wizerunku młynek do swojego czy np. swoich dzieci g powinniśmy mieć świadomość tego żadnym ten wizerunek może to zostać w dalszej kolejności gdzieś tam z multi krytykowany dziś funkcjonować danej wsi dalej w sieci adres nie wyłącza to naszego roszczenia czy naszych próśb wezwań do osób, które rozpiera go rozpowszechniają o to, żeby zaniechały takiego działania także najbardziej ideowych jesteśmy też chronieni przed takim nieuprawnionym rozpowszechnianiem, czyli rozpowszechnianiem, które co do zasady następuje bez zgody, czyli wyspie wyrażamy zgodę, ale później nawet nie wiem szereg czynności, które nas w nas biją uderzają możemy powiedzieć nie na to zgody nie ma tam nad LO im tutaj posiłkujemy się dalej kodeksem cywilnym, które mówią o tym, że zgoda osoby może być wyrażona w zasadzie przez każde działanie, które bym, które wyrażają w sposób jednoznaczny a, czyli osoba, której rozpad, której udostępniamy wizerunek nie może mieć wątpliwości co do tego, iż godzimy się na ring lite League dalszy tor rozpowszechnienie tak musi być uzewnętrznione, a nie może pozostawiać wątpliwości, więc jeżeli upowszechniane nasze zdjęcie na otwartym dla publiczności jakimś n p . na YouTubie no to musi mieć świadomość tego, że to będzie funkcjonowało w przestrzeni publicznej zacząłem troszeczkę od OC od dygresji to miało być takim wątkiem pobocznym, ale mamy tu już za sobą, aby zaczniemy wobec tego, że jak pan Bóg przykazał lot od początku czy w ogóle jest wizerunek mniej co mieści się w tym pojęciu nie mamy w Polskim prawie taki deptak zwanej definicji legalnej wizerunku, czyli Erbud czy ustawodawca na mnie mówi dokładnie co należy rozumieć pod pojęciem wizerunku tak jest w przypadku takie definicje legalne są formułowane na szkodę w odniesieniu do pojęcia podatek od podatek VAT podatek CIT i t d. tutaj takiej definicji nie mamy w związku z tym musimy posiłkować definicjami doktrynalnym niczym stworzonej przez naukę prawa autorskiego i w zasadzie tutaj jest i ta definicja opierał się na pewnym trzonie ten szary Top Gear brzmiał następujący sposób są to z wizerunkiem człowieka są pewne cechy, które w RO umożliwiają jego identyfikację co do tożsamości ze winnego najczęściej dochodzi to cechy muszą jednak być wyrażone za pomocą pewnego utrwalenia w charakterze plastycznym tak byśmy powiedzieli tym samym wizerunkiem z punktu widzenia prawa autorskiego nie będzie wizerunek medialny człowieka, czyli słyszalny np. mój głos w tej chwili dla państwa to ten wizerunek z racji tego, że może być utrwalony w formie plastycznej nie może być chronione jako wizerunek z punktu widzenia prawa autorskiego Londyn też ma swoją charakterystykę ze względu na to kto nas na to kto użycza głosu, kto w nim pracuje, kto w, jaki sposób nie będzie jasne tak tak tego typu dobro dobro o charakterze niematerialnym są chronione za pomocą konstrukcji dóbr osobistych kodeksu cywilnego natomiast w ogólnym prawa ustawa oprawie autorskim i prawach pokrewnych chroni wizerunek rozumiany właśnie jako jako logo dostrzegalne fizyczne cechy człowieka RM i czas oczywiście rodzą się pytanie, jakie to muszą być cechy i przez kogo muszą być identyfikowane i 2 czy wystarczy meczy wystarczy, że będzie to pokazanie pół profilu danej osoby i my i pewien krąg osób będzie mówił tak to jest osoba, którą znam dostał pewnością jest nimi Kiciński ne, bo na tej, bo na podstawie tego wbre w portretu na podstawie tego zdjęcia mogę stwierdzić, że to jest on czy musi być to po prostu zdjęcia re no tutaj są niemal nie mają być jednolitość wykładni w tym, że w tej mierze Ernst to jest to jest jakby 1 wątek myślę, że istotne z punktu widzenia definiowania wizerunku druga od innych druga ważna kwestia to jest ten dla wizerunku myślę, że ta kwestia związana z tym czym innym utwór czy 3 czy wizerunek musi zostać utrwalony, na który jako utwór cienia e-learningu to co jej co to co ma nam się mianowicie rynny idąc do fotografa, robiąc sobie zdjęcie paszportowe czy zdjęcie dowodu osobistego in zdjęcia te posiadają niewielki ładunek twórczy są wykonywane wg pewnych schematów nowego wymienionym rozporządzeniem tak grać z ust możemy powiedzieć, że raczej nie stanowią one utwór, ale czy zawierają w sobie wizerunek człowieka no tak, że prawda no bo możemy je osoby ranne znajdującą się na tym zdjęciu rozpoznać powiedzieć, że to jest tak to jest on to jest ona EMG tym samym LM nie ma on, jakbym należy rozgraniczyć kwestie tego czy dany wizerunek jest w utrwalonym my jako utwór czy też jest to zdjęcie wykonane n p . w budce MO automatycznej RM nie nie zmienia to jednak faktu, że te cechy, które zostają przedstawione muszą pozwalać na identyfikację człowiek Timo to może być zdjęcie to może być wierny portret malarski upiekł coś umknie im winny sposób wykonanym na portret rynku już wydaje się, że portret abstrakcyjny nie boi, bo nie będzie pozwalał na taką indywidualizację człowieka i tylko oczywiście osoba fizyczna może być nośnikiem tego dobra o charakterze niematerialnym prawa do wizerunku, czyli już nie i już nie innym np. nasciturusa, czyli ERM, czyli dziecko poczęte, ale nie na nienarodzone jeszcze tutaj nie nie możemy mówić o wizerunku Ernst płodu nie możemy również mówić ważne są bardzo zwierząt na zdjęciu z Chin nie jest już Niewiem kolportowali wizerunku, gdyby ktoś jednak on chciał pokazać nie wiem czy przyszłe dziecko artystki jakieś budziłby wszedł w posiadanie takiego takich zdjęć na takiej ścisłej w ścisłej wykładni prawniczej nie być może będzie naruszeniem dóbr osobistych tej osoby do pełnej prywatności matki tak dobra osobistego matki w postaci prywatności zachowania pewnych pewnych informacji w tajemnicy natomiast natomiast nie będzie naruszeniem prawa do wizerunku tego tego płodu, bo ono jeszcze niema zdolności do czynności prawnych zdolność do czynów zdolność prawną przekażą nabywa dopiero w momencie urodzenia tym samym staje się nośnikiem właścicielem pra w do drzewa z 2 proc dobrze to w zawiłe ksiądz zawiłe konstrukcje prawne tak panie doktorze mam jedno pytanie do pozwolę sobie na pewną dygresję, bo pani mówiła, że pojęcie wizerunku może też być utrwalane za pomocą nie wiem portretu chociażby tak to w takim razie dlaczego oczywiście przenosi się da teraz za ocean i tam prawo może być jest pewnie zupełnie inne natomiast proszę zwrócić uwagę tam rozpra w sądowych powstają wierne obrazy nie można fotografować, ale można rysować malować i tutaj to wynik tak jak wynika z ochroną wizerunku wynika to ze specyfiki prawa procesowego rozumiem, że odwołuje się pan do prawa amerykańskiego aktora zwrócone zakazuje zakazuje utrwalania w formie takiej konno lub jakiegoś przekazu audiowizualnego wizerunków podsądnych tak czy osób, które uczestniczą w rozprawie stąd tematem w trasie w telewizji pojawiały się właśnie w wspaniałe rysunki pokazujące dynamikę rozprawy amerykańskie u nas my u nas no to jest to album to jest troszeczkę inaczej tak do rozprawy przebiegał troszeczkę inaczej sąd może wyrazić zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osoby podejrzanej może także przychylić do ich wniosku o to, żeby takiego wizerunku nie rozpowszechniać z prawej w tym szczególnie, jeżeli uzna, że wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, ale nie odwoła się do tego przykładu, bo mam wrażenie, że są systemy prawne, które w swojej regulacji, gdzie się w dno urozmaicają tt 2 formy przekazu u nas wizerunkiem jest to co powstanie za pomocą zdjęcia to co powstanie za pomocą nie wiem pędzla malarskiego dość wiernie oddaje ten wizerunek, a tam jednak ta różnica jest nie mam nic tak być może to uzasadnienie leży jeszcze jest jeszcze dziś dalej idące szczerze mówiąc nie zastanawiałam się nad tym, ale to jest ciekawe ciekawe problemu, którym Panny, który pan poruszył rzeczywiście, żeby inne rozumienie wizerunku damy pod pojęciem wizerunku rozumiemy także ten typ wierny portret malarski Naeem, a oni pozwalali im nie pozwalają nam na transmisje audiowizualną, ale już pozwalają na sporządzanie portretu Cecylii same to nasze rozmowy pani dr Aleksandra Bagińska Masiota jest moim państwo goście mogą o ochronie wizerunku w internecie rozmawiamy Facebook instagram YouTube przejdziemy też do tych poszczególnych nośników, by zastanowić, jakie są różnice, jakie są prawa tych, którzy w wizerunek upubliczniają a jakie są prawa tych, którzy stoją na straży prywatności informacji przed południem w magazynie Radia TOK FM naszym gościem jest pani dr Aleksandra Bagińska Masiota prawnik specjalizujący się w tematyce prawa prasowego autorskiego Uniwersytet SWPS dzień dobry kłania się pani ponownie dzień dobry ponownie stały się łączymy z Poznaniem oczywiście rozmawiamy o ochronie wizerunków w internacie ustaliliśmy już czym jest wizerunek dziś pani doktor próbowała nam nakreślić definicję tego pojęcia teraz spróbujmy powiedzieć naszym słuchaczom jak my jej, jakiej ochronie ten wizerunek ono podlega ochronie prawnej rzecz jasna, w jakich aspektach jej i w oparciu o jakie zapisy podstawową zasadą dotyczącą legalności korzystania z wizerunku naszego wizerunku korzystania mam namyśli rozpowszechniania wizerunku jest zgoda osoby na nim przedstawionej w i o tej zgodzie mówi ustawa oprawie autorskim i prawach pokrewnych, która wprost, mówi że rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawić w przypadku osób mających pełną zdolność do czynności prawnej gmin w zasadzie nie ma problemu pełną zdolność do czynności prawnych tych dorosłych 2 to wyraz po prostu składają oświadczenie woli są w pełni świadomi następst w swoich działań natomiast w przypadku już dzieci chociażby takich, które nie ukończyły UR trzynastego roku czyli, które nie posiadają jeszcze zdolności do czynności prawnej na stopniu ograniczonym no to kwestia problematyczna dla ryb, bo zdajemy sobie pytanie czy takie dzieci mogą samo samodzielnie wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na jej odpowiedź tutaj w zasadzie jest jednoznaczne nie nie mogą w takim razie, kto powinien wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku nam, gdy opiekunowie prawni, a innym wynika to ich zapisów kodeksu cywilnego i zapisów kodeksu rodzinnego opiekuńczego na oczy wynika czy my czy wystarczy, że 1 rodzic wyrazi zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, które nie ukończył trzynastego roku życia wydaje się, że nie będzie to wystarczy, dlaczego dlatego, że doktryna prawa autorskiego kwalifikuje tak tego typu czynności do czynności tzw. istotnych sprawach dziecka do czynności istotnych in związanych z dzieckiem podejmowanych w sprawach dziecka potrzebna zgoda w tym obojga rodziców, o ile obydwoje posiadają władzę rodzicielską, ale bez przypadku plan już takich pojęć sobie osób młodocianych, czyli takich takich osób fizycznych takich dzieci, które ukończyły trzynasty rok życia sytuację troszeczkę inaczej się rysuje mianowicie pan wydaje się, że mogą one samodzielnie podejmować decyzje czy zezwalać na rozpowszechnienie swego wizerunku w tym również wizerunku sieci mają inne z akt, gdzie władza rodzicielska zapytają rodzice oczywiście kodeks rodzinny opiekuńczy, który mówił, w którym mówi o tym, że rodzi się, że dzieci winne są swoim rodzicom posłuszeństwo akt art. 90 tym 90 piąty § 2 kodeksu rodzinnego opiekuńczego mówi tak dziecko pozostające pod władzą rodzicielską po winno rodzicom posłuszeństwo w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje składać oświadczenia woli powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra takie zapisy krzywdzącym uproszczeniem jest pani doktor guzik nam do tego co nas nastolatek, który jest w domu zamieszcza w sieci w swoje zdjęcia w być może w okolicznościach, które nie nie do końca nam się podoba no LO w LM synek był, dokonując takiej literalnej wykładni kodeksu roku o udzielenie przez małoletniego zezwolenie na rozpowszechnienie powinno być poprzedzone wysłuchaniem opinii rodziców i z i jego zalet i zaleceń formułowanych dla jego dobra, ale ustawodawca nie wprowadza obowiązku informowania rodziców o czynnościach planowanych przez dziecko, ale tylko, mówi że mówi, że on inne to powinno wysłuchać opinii zaleceń, jeżeli one sformułowane, jeżeli zdecydował się poinformować o tym, że zamierza rozpowszechnić swój wizerunek ma również kodeks rodzinny opiekuńczy nie mówi o tym, że rodzicom przysługuje prawo sprzeciwu wobec takich czynności, a tym samym Lenny tym samym AM konkludując, taki był już powiedzmy sobie czternastolatek może i może samodzielnie decydować o o tym, żart jedno w UE rozpowszechnić swój wizerunek np. sieć dobrze jest z osobami dorosłymi, bo za chwilkę powiem pani, dlaczego na to 3 segmenty chciałbym zwrócić uwagę w sytuacjach już konkretnych czy osoby dorosłe mogą odmówić prawa do publikowania swojego wizerunku nie wiem wyobraźmy sobie hipotetycznie sytuację, że jest kamera telewizyjna, która robi, o czym reportażu przy okazji też, że w swoim ujęciu pokazuje osobę dorosłą i teraz pytanie czy musi pytać o zgodę obu o upublicznienie takiego wizerunku czy tylko Niezgoda tej osoby no i jest formą sprzeciwu, która nakazuje nam, żebyśmy to w gum Kowalik VIP i podobnie jeśli dzieło nastolatków padł po pop podobnie jeśli chodzi o dzieci z tak mamy z ustawą o prawie autorskim i hutą generalną zasadę legalność rozpowszechniania AOTM wskazuje na zgodę akt jest zgoda nie ma problemu mówi on jeszcze jednak od o 3 innych sytuacjach, które pozwalają na rozpowszechnienie wizerunku innych osób, a mianowicie pierwsza z nich dotyczy sytuacji, kiedy osoba wychowująca przyjmuje wynagrodzenia za Annę za inny pozowanie przyjmuje zapłatę za pozować na bruk ustawa mówi pozowanie, więc głosy można, by wskazuje, iż nie mamy do czynienia z takimi, że wraz ze zwykłym fotografowaniem go ze zdjęciami o charakterze już takim profesjonalny dach ktoś pozuje do zdjęcia bez gustu mówi się, że jeżeli model modelka przy upalnej pełne wynagrodzenie za za za rozpowszechnienie wizerunku i w tym samym momencie nie wyraził jednoczesne dni w razie jednoczesnego sprzeciwu związanego z rozpowszechnieniem jest to jednoznaczne wrażenie przez niego zgody, czyli sprzedać bez wyrwy Roland tak musi to być musi być wyrażone wprost z trzecich to, bo przyjął pieniądze także o pieniądze z należy przyjąć pieniądze to się Golisz, ale on w tym ustawodawca mówi halo halo, ale on może jednak powiedzieć, że pomimo tego, że przyjął pieniądze nie wyraża zgodę druga sytuacja osób ustawa, mówi że nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku Penn Jenny czy nie wymaga zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku innych zgoda osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku przez mini w związku z wypełnieniem przez nią funkcji publicznych w szczególności politycznych społecznych zawodowych, a tym samym, jeżeli erem dziennikarze udają się n p . do Sejmu i je filmują Ewy posłów filmują ministrów zasiadających w ławach sejmowych, a czynią to w celach np. informacyjny, a no i inne rzeczy informują społeczeństwo o tym jakie prace prowadzi Sejm co dzisiaj powiedział minister w sejmie to jest dom jest to on sytuacja, gdy dozwolona przez prawo tak, bo warto zwrócić uwagę na to, że ten wizerunek musiał zostać obiekt wykonany w związku z pełnieniem przez daną osobę publiczną inne powszechnie znaną przepraszam funkcji publicznych na mamy bowiem szereg osób, które są osobami powszechnie znanymi i celebrytów znane aktorki prezenterów telewizyjnych, którzy pojawiają się na szkodę z dzieckiem w parku nadal duży metraż nie jest sytuacja zawodowa tak no nie sytuacja zawodowa albo się zauważyć, że wiele czasopism wiele, ale z prasy drukowanej publikuje zdjęcia tych osób nerwy, jakby jedno tylko właśnie z uwagi, że są one osobami powszechnie znanymi, chociaż nie wykonują w danym momencie nie żadnych funkcji publicznych, a więc jest to na jawnym naruszeniem przepisów ustawy o trochę warzyw, chyba że uzyskali zgodę tejże osoby, którą fotografuję, ale czasu to osoba spoza skrywa twarz tak chowa się i t d. widać, że są zdjęcia robiono nawet ukryć, że to jest z tym co jest jawnym naruszeniem prawa i trzecia sytuacja to sytuacja, o której pan redaktor wspominał czy sytuacja w LM, kiedy nie wymaga prawo o zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osoby stanowiącej jedynie fragment jakiejś większej całości członek zgromadzenia w kryptach krajobrazu imprezy publiczne i tutaj Ernst w zasadzie nowych, jeżeli niemym właśnie ten znów, odwołując się do przykładu dziennikarza, który dajmy na to relacjonuje otwarcie dziś wernisaż wystawy w muzeum, gdzie jest szereg innych osób się przewija prowadził rozmowę wywiad z jakim się kuratora tejże ustawy o osoby, przesuwając się w tle co nieistotne można powiedzieć dla całości Allen tejże eterze wypowiedzi tego materiału także tutaj nie ma konieczności uzyskiwania od nich od nich zgody na rozpowszechnianie wizerunku dojrzałego każdemu zależy na tym tle przewija się pani doktor osoba, która by szczególnie musi dbać oswój wizerunek nie wiem osobowe źródło informacji służby specjalnych albo nie wiem świadek koronny, który ukrywa swoją tożsamość Vissotto to jest to jest jego ryzyko nie znaleźć się w Gniewie w oku kamery bardzo trudne pytania w liście, ale osobowymi źródłami wzrostu akcji hipotetycznie były zajmowane być jak założyć najcięższe rzeczy w SDE Nobla, bo myślę, że ranny myślę, że myślę, że Tarnogród, jakby Deutsche bank trzeba kalkulować miejsce, gdy się pojawia tak data ta to osoby, których wizerunek nie chce nie został rozpowszechniony w takich sytuacjach trudno myślę, że trzeba po prostu rock uważać tak jest też taka doktryna ani doktryna niemiecka wypracowała taki taki test eliminacji akt bez eliminacji związany ze, który umożliwia ustalenie czy doszło 3 czy mamy do czynienia z tym właśnie drugim wyjątkiem czy nie i one założenia tego testu są następujące mianowicie spróbuję, ale w LM spróbuje wizy, a mianowicie taki wizerunek odgrywa rolę podrzędną nieistotną wówczas, gdy jego wyeliminowanie lub też zamiana nie wpływa na wartość ujęcia danej całość akt, czyli jest podrzędne, czyli ten świadek nie wiem czy świadek koronny te osobowe źródła informacji niż przewija w tle na 3, a i jego 3 inne czy w torze go wyeliminujemy to zmienimy to wpłynie na wartość ujęcia całość musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie pani, że rosną już musimy teraz powiedzieć grupka tylko po to, by po informacjach wrócić i wtedy też zastanowimy się czy każdy z nas będzie musiał zrobić sobie w domu osobną szufladę na zgodę osoby, których wizerunek upublicznia my w mediach społecznościowych w sieci są to nasi kuzyni krewni bliscy moi dalecy znajomi, bo przecież wielu z nas ma pokusę do tego, by zdjęcia z imprezy do tych miejsc wrzucać pozostań cie państwo z nami przedpołudniowy program Radia TOK FM też w poznańskim studiu pani dr Aleksandra Bagińska Masiota prawnik specjalizujący się w tematyce prawa prasowego autorskiego Uniwersytet SWPS dzień dobry pani doktor po raz kolejny dzień dobry dzień ochrona wizerunku w internecie to jest temat naszego spotkania naszej rozmowy natomiast i jak się zapowiadałem w poprzednim wejściu będziemy teraz opowiadać o hipotetycznych sytuacjach nie wiem wyobraźmy sobie wesele wesele na 200 osób zdaje się nagle któryś z gości postanawia byśmy gdzieś zabrali się w 1 miejscu odśpiewali wspólnie Stolat talent i drugi z gości bierze cichcem aparaty robili zdjęcia, które wrzuca do sieci może nie 200 osób, ale ze 113 tam na te fotografie się załapują, po czym upublicznia to do sieci czy teraz powinien wziąć taki skoro szczyty długopisy i przelecieć przy wszystkich gościach, kładąc między rosołem ma, a drugim daniem kartkę pod dozór podpisali swoją zgodę na użyczenie wizerunku nie ma konieczności uzyskiwania zgody na rozpowszechnienie wizerunku w formie pisemnej ta forma pisemna jest potrzebna nam jedynie w celach dowodowych znajdzie się, żebym mieć w przyszłości być może dowódcy pokazać tak on podpisał zgodę Enionu nie podpisała zgodnej woli do euro, ale jeśli ciocia Janina w wpierw uznał, że wyszła na tym zdjęciu korzystnie, a później uznał, że wyszły fałdki TUI ówdzie to co wtedy to ona może dochodzić można powiedzieć wówczas bowiem ciociu mam 2 świadków na to, że wyraziła wtedy zgodę, a jeśli ciocią będziemy rozmawiali sam na sam być może w takim razie warto mieć świadków przy rozmowie z trzecia roku Ergis rozmach piekarz rozważamy konkretne kazusy no dobrze, ale idąc dalej nie musimy robić takie kolędy po wszystkich i prosić o zgodę miałam w sobie nie mnie nie musimy tutaj wystarczające jest ta zgoda dorozumiana co więcej Allam zgoda wyrażona w formie ustnej, czyli wprost tak zgadzam się, ale taka zgoda również do rozumiana myślę, że również jest możliwą formą to znaczy, że poprzez sam fakt poza LM pozowania zdjęcia ustawienia się do zdjęcia te osoby, które pozują ustawiasz zdjęcia wyrażają zgodę na utrwalenie swoich wizerunków i teraz dalej powinniśmy myślę jednak zadać pytanie czy zgadzacie się, żebym to zdjęcie wrzucił na portal społecznościowy przeciw życiu na portal społecznościowy my teraz ktoś się odnośnie no ja wolę nie pojawi się właściwe to powinienem być w pracy podziałach zwolnienie także dobrze w takim razie zrobimy jeszcze zdjęcie, kto nie chce być na nim wychodzi tak myślę, że to jest to jest też chyba najlepsza opcja danej sytuacji może być tak jak pani doktor, ale mimowolnie tutaj też posunęliśmy się do pielęgnowania kłamstwa oszustwa powinien też być w pracy powiedział, że nie zaś na weselu trwa mówię mu mówimy o Kongu o życiu tak organizm doskonale widać po trzecie Nina, ale teraz jest wójt Zbigniew Wieszczek któremu, bo są takie narzędzia przecież w mediach społecznościowych dorobiliśmy brzuszek albo albo wąsa, którego nie cierpi, bo uznaje, że dobra rzecz wygląda człowiek z wąsem i publikujemy tak zmodyfikowano fotograf i co wtedy robimy nowe na można powiedzieć że, że jest to w wybieg jest forma w wolność ekspresji prawda działamy jako satyrycy to jest to jest ta forma ekspresji, która jest dozwolona przez prawo i o ile nie narusza dóbr osobistych innych osób to znaczy Noel nie jest jakiś szczególny sposób nie wiem ośmieszają cała czynny 3 gniewem odrażająca nawet gdy inne osoby natomiast inny bardziej satyra jest przecież Rzym jest dozwoloną formułą wykorzystywaną także przez prasę zresztą do przerwy proszę powiedzieć czy internet traktuje się blok czy jednak obowiązują zupełnie inne zapisy jeśli chodzi o poszczególne jego segmenty myślą o mediach społecznościowych inaczej reguluje to Facebook inaczej instagram inaczej YouTube w zależności od tego gdzie mieszczą się nie centrale tych firm czy też to prawo lokalne dziś narzuca regulacje, których powinniśmy przestrzegać ścieżek, aby użytkownik każdego portalu społecznościowego werbować tych, o których pan wymienił powinien zapoznać się z politykami prywatności każdego z tych Rennes tych portali, żeby mieć świadomość tego, jakie są jego uprawnienia, jakie uprawnienia osoby, która innym za, których pośrednictwem komunikują się z innymi osobami w biznesie ważna druga trzecia rzecz taka, że wkrótce miałem inne mamy wyrażoną w prawie autorskim zasady terytorialności, czyli zasadę, która mówi o tym w jakich konkretnych okolicznościach będzie obowiązywało prawo polskie w tym roku prawo polskie na myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Anny, więc MMA można można na podstawie tej zasady tej ustawy wysnuć wniosek już nic na nasza ustawa oprawie autorskim, a tym samym roszczenia ochronne względem osób, których wizy, ale prawa do wizerunku zostały naruszone mogą być dochodzone na podstawie polskiej ustawy, czyli art. 71008 . także tutaj tylko do zasady obywatelstwa może być istotna oka i w w jaki sposób można dochodzić swoich pra w do wizerunku, bo Bobo to jest też myślę dość istotny błąd mówiliśmy w wieloaspektowej o tym kiedy to prawo jest naruszane kiedy, a co możemy sobie pozwalać na co nie, ale wyobraźmy sobie, że do tego w złamania już doszło i co wówczas na i musimy w tym, by jeszcze jedno takie zastrzeżenia początkowy poczęcie mianowicie, że prawo do wizerunku Annę wygasa wraz ze śmiercią osoby portretowanej tak to prawda stara ustawa oprawie autorskim, mówi że roszczeń z tytułu naruszenia mogą dochodzić także spadkobiercy osoby portretowanej w okresie 20 lat dziś mieści tak, czyli tyle samo uprawnienie wygasa, ale z drugiej strony ten to pamięć o sobie może być dziś chroniona przez najbliższe nam osoby przez spadkobiercę Penn, ale w okresie tylko 20 lat, jakie to są roszczenia no to są duże to są roszczenia, gdy enumeratywnie wymienione też jest zaniechanie działań a, czyli mam świadomość tego, iż ARM przymierza się do rozpowszechnienia mojego wizerunku prosi się nie rób tego faktu to to jest to jest Penn to jest pierwsza też roszczenia drugie nad lennem o Amy zaniechaniem działań już naruszających prawo czyli kiedy już doszło do naruszenia prawa np. wizerunek został rozpowszechniony bez mojego akcji w pierwszym przypadku mam świadomość, że może dojść do naruszenia ktoś przymierza do publikacji, a w drugiej sytuacji już, kiedy doszło do naruszenia wówczas mogę wystąpić w taki 1 taki jest w ogóle takie osoby z roszczeniem zaniechania takich działań nie można ich zgody po prostu na to trzecim trzecie roszczenie to roszczenie o dokonanie innych czynności niezbędnych do usunięcia skutków, a najczęściej najczęściej ma to miejsce wtedy, kiedy my Children deszcz to roszczenie ma zmierzać do tego żebym, jakby zadość czynić zadość uczynić ale, żebym się przywrócić rynny z naprawić to co się zrobi z HR złego zrobiło się np. złożyć oświadczenie w PRL w prasie i wyrazy ubolewania trzeba przeprosić daną osobę, bo często nie ma możliwości już wprost naprawienia tego fakt wycofania tego zdjęcia, ale mogę przeprosić za to, że Ross mogą żyć w razie mogę żądać przeproszenia za to wyrażenie ubolewania za to, że został naruszony mój wizerunek, gdyby kolejna grupa roszczeń to on daje to on Mein to również roszczenia, które są związane z tym, że ktoś naruszył nasze prawo do wizerunku, ale w sposób zawiniony czy możemy takiej osobie może mi się wykazać, że jej działanie nie było takim działaniem przez przypadek tylko, że ta osoba chciała naruszyć nasze prawo do wizerunku i wówczas możemy od takiej osoby nawet nawet żądać określonych sum pieniężnych określonego zadośćuczynienia także do roszczenia są i mają charakter niemajątkowy charakter majątkowy, ale uzależnione od tego czy możemy sprawcy naruszeń przypisać winę no dobrze to jeszcze bombarduje panią się podczas tej rozmowy z sytuacjami hipotetycznymi pozwolę sobie na jeszcze 1 powiedziała pani, że prawo do wizerunku wygasają wraz ze śmiercią natomiast spadkobiercy mogą dochodzić roszczeń jeszcze przez 20 lat jeśli dobrze usłyszałem tak przez 20 lat co będzie jeśli na uroczystości pogrzebowej jakiś wścibski fotoreporter nie wiem osoby publicznej, ale w tym z takiej, a ceremonii bardzo prywatnej sfotografuje osoby, które już się nie żyją publicznie fotograficy od 3 czy rodzina może coś z tym zrobić, by na no bo pamiętamy przecież były bardzo podobne sytuacje w całkiem niedalekiej przeszłości, kiedy w prasie pojawiały się zdjęcia osób z zmarłych wówczas nie możemy mówić już o ochronie wizerunku tych osób, a no, bo on rzekł z punktu widzenia prawa to prawo podmiotowe nie istnieje natomiast wówczas mam pojawia się inna dobra, a mianowicie kult osoby zmarłej, a dzień dobry obraz jest dane te lata tak dobrą pamięć do tego, żeby to osoby, żeby pamięć tych osobach była pamięć właściwą łączy taką, którą oczekują najbliżsi tej osoby zmarłej est dobra osobiste, a naruszenie tego dobra, ale wówczas naruszamy dobra osobiste tych osób najbliższych, ale już nie już nie osoby zmarły na tak to wygląda dobrze to jeszcze 1 rzecz w takim razie czyta te osoby, których dobro i do tej pamięci zostało naruszone muszą być związane z więzami krwi i myślę o tych osobach, których wizerunek przedstawiamy w terminie innym świetle czy my w 2 jedno więzy krwi miała podłoże zauważyli dym z żadną osobą najbliższą panuje jest również pana małżonka, jeżeli pan taką posiada nic nie wiążą pana z nią żadne więzy krwi tak czy te więzy krwi nie są nie są tutaj warunkiem sine qua non dochodzenia jakiś element roszczeń myślę, że to są osoby, które w, jaki sposób poczuły się one poczuły się urażone może tak powiedzieć, których w, których prawa zostały w ten sposób naruszona i nie wolno grać w euro mówi się do tej sytuacji, bo przecież bardzo często była w myśl, że w najnowszej historii mamy to świeżo w pamięci no to są sytuacje związane nie jest pomnikami choćby miejscami kultu danych osób 1 się ta osoba jej dorobek podoba innym się nie podoba jedni chcieliby, żeby nie ten pomnik runął inni chcieliby, żeby ten pomnik stoi pytanie czy im czy to jest naruszenie wizerunku jeśli jedni obalą drudzy twierdzą, że w ten sposób naruszono ich dobra do pamięci waszych ropy to jest myślę dyskusyjna pojawia się to jeszcze twórca tych w tej całej tej całej tego całego przedsięwzięcia, czyli tego pomnika, czyli prawa twórcy do tego, żeby jego dzieło było wystawiane upubliczniane niszczone tylko jedno w sytuacji, kiedy ona w enumeratywnie wymienionych w ziemi co nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie tylko część branży tak czy dana sprawa, ale prawa autorskie myślę, że dziś wyjaśniliśmy przynajmniej nie w najdrobniejszych, ale na pewno w tych fundamentalnych Szczygła naszym słuchaczom za co pani bardzo dziękuję pani dr Aleksandra Bagińska ma się to była z nami również dziękuję pani prawnik specjalizujący się to matce prawa prasowego autorskiego Uniwersytet SWPS teraz informacje, ponieważ sam do naszego przedpołudniowe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA