REKLAMA

Właściwie to po co nam Parlament Europejski?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-09 08:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

O tym, jaka jest rola Europarlamentu i dlaczego warto mieć wpływ na jego skład, mówi Jacek Safuta – dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Rozwiń »

www.tymrazemglosuje.eu Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
inny akt Maciej Zakrocki witam ponownie pozostajemy w kręgu wyborów europejskich, ale już nie w znaczeniu politycznym raczej takim podziałem gmin informacyjnym chcielibyśmy teraz państwa zachęcić do udziału w tych wyborach, a mówią liczby mnogiej chcielibyśmy Boya oczywiście zachęcam zawsze był udział w każdych wyborach europejskich w szczególności, ale nie jest ze mną nasz gość teraz pan Jacek Lasota dyrektor przedstawicielstwa parlamentu Europejskiego w Polsce dzień Rozwiń » dobry dzień dobry, bo parlament zachęca, żeby brać udział w korkach co oczywiście zrozumiałe, ale co też zrozumiałe nie podpowiada czy nie wskazuje żadnych wyborów, jakie mieliby w sensie politycznym wykonywać tak oczywiście to jest kampania w miarę możliwości neutralna politycznie chciałem na początku powiedzieć, że oczywiście my nie jesteśmy jedyni dalece niejedyny niektórzy, którzy zachęcają do udziału w wyborach do parlamentu Europejskiego i też nie mamy takiej mimo nie łudzimy się, że mamy aż taką moc sprawczą, że takie małe biuro parlamentu Europejskiego w tak wielkim kraju jak Polska byłaby w stanie do wszystkich dotrzeć z tą informacją, że są wybory i że warto w nich wziąć udział w warto wybrać fajną naszą na naszych przedstawicieli do parlamentu Europejskiego także to, że to jest właściwie obowiązek wszystkich począwszy od państw członkowskich szeroko pojętym przy tym szeroko tutaj rozumiem państwa członkowskie nie tylko rząd, ale nie tylko wszelkie władze nie tylko Państwowa Komisja Wyborcza, ale w ogóle społeczeństwo obywatelskie również uważam, że to jest obowiązek skoro przez zadecydowali w swoim czasie, żeby mieć parlament wybierany bezpośrednio bezpośrednich wyborach to wszyscy powinni też gotować się do obowiązku informowania o tym, obywateli wyborców że, że mają takie prawo głosować i że na nich warto wybrać nowy parlament godną reprezentację Polski no ty tak oczywiście mamy też jako jako radio, gdy go do tego przyłączamy i myślę, że cała masa programów na antenie TOK FM będzie również na ten aspekt zachęcania udział w wyborach pisze wydaje że, zanim powiemy o samej kampanii dobrze byłoby może dla takiego też przypomnienia, ale i właśnie przez to pokazania, że warto wziąć udział w tych wyborach przypominać ciągle, dlaczego ten parlament jest ważny i co on takiego robić co tam się dzieje, że wyborca będzie miał poczucie Nowak no to dla mnie to jest ważne gmina chce wziąć udział w tych wyborach parlament Europejski to jest jedyna instytucja wybierana w wyborach bezpośrednich i przez obywateli i reprezentują one ile im Lenina oczywiście tak tak skrzywienie zawodowe jest instytucja ta to wiadomo, że Unii Europejskiej to nie jest oczywiste to jest kiedy, więc jedyna instytucja unijna jedyny parlament, który od początku do końca tam w Brukseli na miejscu naj w Strasburgu również odbywają się sesje plenarne śledzi wszystkie wszystkie ważne decyzje unijne to co proponuje komisja Europejska często parlament zaczną wychodzić z inicjatywą to nie jest formalna inicjatywa ustawodawcza, ale to, ale to są tak może być mocny nacisk politycznej komisja Europejska słucha parlamentu, więc począwszy od momentu, kiedy pojawiają się pierwsze wzmianki o tym, że będzie jakiś nowy nowe prawo uchwalone nowe przepisy poprzez proces ich tworzyły tworzenia propozycji przez komisję Europejską i później współ decyzja parlament Europejski rada Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie przedstawiciele państ w członkowskich itd to są jedyni posłowie, którzy w tak systematyczny sposób PiS tak bliska mogą śledzić to co się uchwala co potem wchodzi w życie we wszystkich państwach Unii Europejskiej, więc to są ci nasi przedstawiciele, którzy w naszym imieniu tego śledzą oczywiście nie umniejszam roli rady Unii Europejskiej i sens i tego, że rząd też są naszymi przedstawicielami, ale tutaj mamy parlament Europejski jest niesamowitym ciałem, ponieważ tam są reprezentowane wszystkie kluczowe siły polityczne ze wszystkich państ w członkowskich oczywiście w to jest pewien obraz preferencji wyborczych z roku, w którym odbyły się wybory, więc teraz będziemy mieli jak odświeżenie tego mu tego obrazu i interes jedyne miejsce, gdzie można dojść do prawdziwego kompromisu, bo to jest boks, bo tam są wszyscy reprezentowani zarówno partie rządzące, jakie partie opozycyjne i to jest trudne to jest cały ten świat, który skupia się w soczewce ten stan ten świat polityczny Unii Europejskiej w 1 jak w 1 miejscu skoro już o tej polityce i tych rodzinach politycznych to też powiedzmy, że te wybory może nie wprost, ale przynajmniej pośrednio również będą miały wpły w na przyszłość komisji Europejskiej, a więc tej instytucji z kolei unijnej, do której rządy poszczególnych państ w delegują swoich kandydatów czy wysyłają, ale wszyscy oni muszą przejść przez parlamentarny właśnie wysłuchania przed tymi posłami, których kompetencje w odpowiadają temu czym dany komisarz w przyszłości miałby się zajmować no i już historia dowodzili, że czasami taki kandydat otrzymuje albo w ogóle negatywną opinię i jest sygnał wyraźny z parlamentu, że powinien albo w ogóle zrezygnować albo powinno mu się powierzyć jakiś inny obszar czy inną tekę w 2 jedno, a na koniec jak wiemy parlament głosuje za składem całej komisji musi się na nią na na nią zgodzić w jakimś stopniu pana zdaniem ten rodzaj komunikatu może być dodatkowo zachęcający dla ludzi, że także, że przez swoje głosowanie w wyborach europejskich również na ten proces ma wpływ taka w ogóle wszystko zaczyna się od 3 od wyboru przewodniczącego komisji Europejskiej i tutaj parlament stoi na stanowisku, że to powinien być kandydat zgłoszony przez tę partię Europejską Europejską partię polityczną rodzinę polityczną Europejską, która wygra wybory, które uzyska najwięcej głosów i 5 takie jest wybór przewodniczącego potem potem przesłuchania kandydatów na komisarzy i wreszcie tak jak pan powiedział zatwierdzenie całego składu komisji w IT jest na pewno bardzo ważna rola parlamentu oprócz tej roli ustawodawczej, której mówiłam prócz tego, że parlament uchwala budżet Unii Europejskiej zatwierdza umowy międzynarodowe, które są zawierane przez Unię Europejską to ten element kontroli Demokratycznej nad komisją Europejską, bo często taki stereotyp panuje, że może to są jacyś urzędnicy, którzy w ogóle nie wiedząc co się w Europie dzieje coś tam sobie wymyślają w tej Brukseli nikt mi nikt ich nie kontroluje nikt nie patrzy na ręce oczywiście patrzę na ręce rządy patrzymy rada Unii Europejskiej, ale również właśnie parlament Europejski nasi przedstawiciele bezpośrednio wybrani w felietonie jest tylko w momencie, kiedy oni zatwierdzają skład skład komisji Europejskiej, a tez przez całą kadencję niemal codziennie komisarze przychodzą do parlamentu Europejskiego się tłumaczą z tego, jakie decyzje przygotowują, jakie podejmują to również miejsce podczas właśnie wspomnianych sesji plenarnych właściwie każda sesja plenarna to jest przyjazd całej komisji Europejskiej do Strasburga i biorą udział nie tylko w debatach z posłami, ale właśnie tam również odbywają się czasami w poważne negocjacje dotyczące właśnie prawa w ich, o ile pamiętam na ostatniej sesji plenarnej w przedostatniej chyba ostatnim dniem w Strasburgu, o czym zresztą mówiliśmy w magazynie europejskim w TOK FM właśnie toczył się tzw. trilogu, czyli dyskusja o wypracowanie stanowiska między przedstawicielami państ w członkowskich komisji Europejskiej parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy gazowej to było ważne, bo chodziło m. in. Janowskim 2 o samej kampanii teraz kampania tym razem głosuje i jak ona wygląda to co co nie jest tak możemy sami skorzystać z tej kampanii oczywiście nasza kampania to jest przede wszystkim kampania informacyjna informujemy o tym, że są wybory i że warto zagłosować dlaczego, ale zawiera ta kampania oczywiście zawiera elementy takie tradycyjne np. jest przygotowywany spot telewizyjny i będziemy liczyć na to, że telewizje w ramach misji publicznej będą one spoty emitować, więc są takie elementy tradycyjne organizujemy spotkanie informacyjne staramy się euro i rozsyłać takie ulotki i właśnie, które informują o parlamencie w wyborach, ale również jest taki nowsze element oczywiście internet już odgrywał istotną rolę w poprzednich wyborach, ale tym razem oparta jest oparte na doświadczeniach z różnych z różnych państw z różnych wyborów, które odbyły się czy to w państwach członkowskich czy ją chociażby w stanach Zjednoczonych i tutaj jest on jest nowe nowe elementy taka specjalna Platforma Platforma internetowa właśnie adres tym razem lansuje Cropp Town test adres języku polskim, a to oczywiście ta kampania odbywa się we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej i zachęcamy do zapisywania się na tę Platformę i ktoś to się zapisze ktoś się zapisze potem otrzymuje informacje związane z związane z właśnie z kampanią wyborczą z tym co się dzieje przed wyborami i również jest zachęcany do tego, żeby czynnie brać udziału w informowaniu czy swoich znajomych czy rodzinne czy poprzez media społecznościowe czy bezpośrednio, organizując rozmaite spotkania to staramy się wspierać, ale gest, ale też bardzo liczymy na to na tych aktywnych wyborców, którzy będą przekazywać informacje dalej, bo nie sposób jest oczywiście, żebyśmy dotarli sami do wszystkich mając 10 osób w biurze nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich Polaków i stara i chcemy wykorzystać i ludzi, którzy zapiszą się na tę Platformę i którzy z naszym wsparciem niefinansowym niestety tylko raczej w postaci np. właśnie ulotek, ale jest duże zapotrzebowanie na te ulotki staramy się zaspokoić najpóźniej w znacznym wsparciem będą przekazywać dalej te informacje, czyli strona w tym razem głosuje kropką, a był jak rozumiem tam jest odpowiedni czy linki czy zakładki jak to nazywam, żeby się zarejestrować i po zarejestrowaniu się już można także pełnić taką funkcję polowym wolontariusza na rzecz wyborów tak tak tak i oczywiście też można właśnie zadeklarować to nie jest obowiązkowe można zadeklarować, że chce się aktywnie włączyć w kampanii nie tylko ja sam deklaruje, że ja sam zagłosuje, ale również informuje innych zachęcam innych do głosowania on też zagrać taki właśnie rosé, bo mówił pan pewnym doświadczeniu z innych państw to jest właśnie taki rodzaj aktywizacji, które potem powoduje, że w w ludziach się w fazie dziś taki właśnie wiem to trochę inny słowo może ładniejszy pro Obywatelską postawą w tak oczywiście i poza tym chodzi o to, żeby koszty były jak najniższe, a w ogóle to to ta kampania poprzez stronę taka to poprzez stronę tym razem głosuje kropkę u nos stara się być właściwie taką bezkosztowo kampanię, bo chodzi o to, żeby nikt nie podejrzewał, że parlament rada przed kupuje wyborców żeby, żeby głosowali więc, więc toi toi to się opiera przede wszystkim na ochotnika na wolontariuszach na ludziach, którzy chcą dalej informować swoich znajomych swoje rodzinne o tym, że odbywają się wybory najogólniej rzecz biorąc 3 już widać jakieś takie zainteresowanie właśnie tą kampanią 33 czy to jest także zakładać, że jednak bliżej tego 26 maja będzie większa aktywność na my mieliśmy w Polsce trochę z trochę opóźniony start, dlatego że nie chcieli się z tym skarbowcy z tym w całej Unii Europejskiej na większości państ w członkowskich jesienią ubiegłego roku no Name no troszkę się to jak opóźnili, dlatego że wtedy odbywały się na wybory samorządowe nie chcieliśmy, żeby to się nie stało ludziom, że on w związku z tym teraz troszkę takiej, jakby wolniej wystartowaliśmy na nim czekamy na efekty docieramy do rozmaitych organizacji do do samorządów do do młodych ludzi, ale nie tylko młodych to nie jest kampania wyłącznie na młodych nastawiona i bardzo bardzo liczymy na to, że się włączą i że to przyspieszy przed wyborami również bardzo się bardzo liczę bardzo dziękuje Jacek Sławuta dyrektor biura parlamentu Europejskiego w Polsce już z nami dziękuję bardzo dziękuję ja też już państwo dziś dziękuje za weekendowy poranek dziękuję kolegom, którzy pomogli audycje przygotować wydawał Bartłomiej Pograniczny realizował Krzysztof Woźniak za chwilę informacja po nich wybory w toku, na które zaprasza Dominika Wielowieyska gośćmi Dominiki będą pani Mirosława Stachowiak-Różecka prawo i sprawiedliwość Cezary Tomczyk Platforma Piotr apel Kukiz 15 Paulina Hennig-Kloska nowoczesna i prof. Maciej Gdula wiosna Roberta Biedronia go słyszę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA