REKLAMA

20 lat Polski w NATO

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-09 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu chciałbym przywitać kolejnego mojego goście z nieba Mariusz Cielma dzień dobry dzień gra z miesięcznika nowa technika wojskowa 12 marca, czyli w najbliższy wtorek przypada okrągła dwudziesta rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego to może się o tym, porozmawiali jak na przestrzeni 20 lat Polska w tym fakcie się zmieniło generalnie jak ten fakt jego gwarancje wpływają na Rozwiń » pozostałą jego członków tej roli Stanów zjednoczonych, która jest fundamentalna, ale pod przywództwem Donalda trampa kwestionowana krótko mówiąc zaczęliśmy się bać trzeba by tak to ten chroni nas dostatecznie, zwłaszcza że prezydent Stanów zjednoczonych wysuwa coraz to nowe oczekiwania w stosunku do państw członkowskich, ale chciał, żebyśmy też porozmawiali jeśli pan pozwoli jesteśmy zbliżonym wieku jesteśmy niemal rówieśnikami jak przystąpienie Polski do do NATO zmieniło naszą świadomość jak usiłuje przypomnieć sobie co, bo od roku dziewięćdziesiątym dziewiątym, a właściwie przed, bo przecież przez wiele lat przed dość 90 dziewiątym rokiem mówiło się o tym, że Polska może przystąpić do Sojuszu który, których żądała, który dawał gwarancję, który powodował, że obywatelom także nam, którzy przeżyli gdzieś w swoim dzieciństwie ten okres napięć związanych z zimną wojną będzie się żyło spokojniej pancerz tak to odbierał odbierałem to odbieram jako też taki czas czas zmian w ogóle w kraju dążenie do tego co myślę na większe społeczeństwo oczekiwało, czyli nieokreślenie, że Europa kończyć się gdzieś na Łabie albo nawet na Odrze jest jak w doszło do zjednoczenia Niemiec Konon chciałem, żeby też i zachód postrzegał, że Polska jest w Europie, a wejście do struktur w tym do NATO jak i Unii Europejskiej było to on to nie tylko takim krokiem, ale w myśl, że prawie prawie faktyczną realizacją tego a tego celu nie da się ukryć, że tutaj trzeba było przełamać pewne na pewnej nieufności po obu stronach nie było wcale takie łatwe lata dziewięćdziesiąte nawet czy w federacji rosyjskiej, która ówcześnie w stosunku do tego co mamy dzisiaj była stosunkowo słabym krajem, ale też była inna świadomość, że pani zachodnich, które jednak nie chciały rzucać kolejnych kłód pod administrację Borysa Jelcyna teraz zmagała się z wieloma swymi problemami wewnętrznymi, więc przełamanie tej nieufności, ale także jej takiego trochę poczucia nawet, przygotowując się trochę do tej audycji poczytam starych tekstów, gdzie było o stereotypach, gdzie Polakom Węgrom czy Czechom brakuje jak i dyscyplinę ktoś, kto wstępuje w ogóle do tego do tego NATO, więc się, że to była praca wykonana przez przez tych którzy, których jeszcze całkiem niedawno dzieliła żelazna kurtyna to należy zadać pytanie, kto kogo bardziej potrzebował na to potrzebował Polski 3 czy Polska potrzebowała na to bomb patrząc z naszej perspektywy to on jednak patrzyliśmy troszeczkę jak na zachodni świat, który nie tyle nie przyniesie nam tyle dobrobytu co co co mu dano spokój gdzież pozwoli uniezależnić od lutego wiecznego sąsiada, który to w swoich zachowaniach jest nieprzewidywalna myślę, że to odpowiedź nie może być zero-jedynkowy albo oczywiście myślę, że obywatel Polski w 2018 roku mniej może muszę myśleć o bezpieczeństwie niż obywatel nawet w latach dziewięćdziesiątych tej teoretycznej neutralność, o co chodzi na ziemi oto, że dzisiaj co drugi dorosły obywatel tego kraju głównie mężczyzn nie musi iść do armii nie musimy dbać głównie o bezpieczeństwo poprzez pryzmat naszego potencjału możemy wydawać im powie wiem, że są różne zapowiedzi są różne plany, ale mimo wszystko w spółce dzisiejszy obywatel Polski nie musi myśleć o tym, że musimy jakoś istotnie istotną kontrybucję wkładać je w bezpieczeństwo Polski ponieważ, a i Polska nasz system militarny generalnie nasze państwo otacza postrzegać też, że Sojusz Północnoatlantycki to nie jest tylko Sojusz wojskowa, ale bardziej określa się go mianem polityczną wojskowe oczywistym akcentem na na kwestie polityczne, a też i na pewne wartości rzeczy kumulacja tych potencjałów to głównie też oczywiście Stanów zjednoczonych z ich ogromem potencjału militarnego parasola też nuklearnego to powoduje, że możemy tak mi się przynajmniej wydaje, choć się tym interesuje jest to moja pasja, ale też ci działalność zawodowa, ale jednak przeciętnie obywatel nie musi tak dużo myśleć o wojsku o tym kto stoi, kto to jest bram z kolei z drugiej strony ja to widzę akurat może tak powiem, tym bardziej takim aspekcie militarnym, ale ja mam tu, śledząc trochę jak wyglądały reformy sił zbrojnych n p . na przykładzie Niemiec zauważalne jest, że po przystąpieniu Polski czy Czech Węgier, czyli w 1999 roku do paktu Północnoatlantyckiego, że tama przeprowadzono bardzo głęboką reformę redukcje takiego potencjału typowo wojskowego mówiąc krótko te państwa i cały zachód zbierał profity z tego, że ta linia potencjalnego konfliktu militarnego o kilkaset kilometrów przesunęła się od tej tradycji tradycyjnie postrzeganej Europy Europy zachodniej z naszego punktu widzenia i to było bardzo zauważalne, że tam po prostu na przełomie wieku nastąpił taki okres redukcji tych tzw. wojsk ciężki czytaj w ciężkiej broni Pancernej artylerii lotnictwa co miało oczywiście też istotny wpływ gospodarczy społeczny na te na te państwa, który przesunięcie po prostu tej linii potencjalnego starcia pozwoliło Niemcom już nie myśleć o tym, że potrzebują licznej armii, bo w praktyce dookoła swojego terytorium nikt nie zagrażał ich łupem tam w przystąpienie do 3 państw, a później nałogu dziś mamy 30 członków, bo Macedonia jest od kilku tygodni po kolejnym członkiem NATO w tym bardzo w sumie kres kryzysowym na obszarze Europy bał mowa oczywiście Bałkanach, więc na przystąpienie z przemysłem wydaje mi się, że przysłużą się obu stron używa też o to zapytać to była cena tego, że przystąpiliśmy do NATO, bo nie należy tego traktować tylko jako nagrody, która spotkała ze strony Zachodu cena myślę, że była i jest jednak nie chodzi o koszty finansowe, ponieważ samą obecność Sojuszu Północnoatlantyckim pod tym względem finansowym nos tak naprawdę to jest mniej i to dużo mniej niż 100  000 000 zł rocznie, ale my z w ramach tej składki też otrzymujemy do rządu, a nawet więcej otrzymujemy w ramach programów natowskich związane głównie z budową tej infrastruktury na misie wydaje, że nowy to on całkiem chłodny prysznic, bo dosłownie kilka tygodni po przystąpieniu Polski Donato rozpoczęła się operacja NATO związana z powstrzymaniem na razie jest określana, ale nazwijmy to agresji w ówczesnej Serbii na na na swoją prowincję Kosowo czy ich wojna z nową Jugosławię i trudno w praktyce metr forma uczestniczyliśmy w tym formalnie nasi żołnierze czy są przez lotnictwo, bo to była głównie kampania lotnicza nie brała w tym działo, ale myślę, że to dla wielu wojskowych myślę że, gdy dla dużej części społeczeństwa sam osobiście znam takich, których spotkałem, którzy w, którym było bliżej ówcześnie tak mentalnie do UE do Gocławia mu, że tak to określę, bo to oczywiście, bo państwo federacyjne niż do państ w zachodnich to myślę, że to był taki pierwszy taki trochę taki, by taki prysznic, że takie przypomnienie, po której stronie się znaleźliśmy, jakie decyzje musimy podejmować, bo niesie za sobą zobowiązania, jakie niesie za sobą zobowiązania no kolejne wydarzenia kolejne lata to już są mało na pewno dużo lepiej znana naszym słuchaczom głównie operacja w Iraku operacja w Afganistanie, gdzie łącznie w ciągu dekady zginęło w działaniach bojowych, bo to tak określić zginęło blisko 100 żołnierzy polskich, że więcej zostało okaleczonych na całe życie można powiedzieć, że jeżeli okres graliśmy militarnie czasu Ludowego wojska polskiego jako taki finał okres, gdzie no groziła nam ta wojna totalna to w praktyce no i więcej żołnierzy w różnych działaniach zginęło, odkąd jesteśmy członkiem NATO niż w czasach Ludowego wojska polskiego wówczas bardziej uczestniczyliśmy w działaniach Błękitnych hełmów organizacji narodów Zjednoczonych to też jest myślę, że taki trochę znak czasów, że po przystąpieniu Polski Donato w praktyce wycofaliśmy się z tych w takich bardziej operacji pokojowych, czyli wspomniane błękitne hełmy Polska w praktyce nie jest tam obecna teraz są zapowiedzi, że wrócimy wrócimy do tej do tej aktywności natomiast nową bardziej skupiliśmy się na budowaniu naszej pozycji w ramach NATO, uczestnicząc w głównie u boku Amerykanów, bo tak przypomnę, że NATO, chociaż jest sojuszem politycznym wojskowym jak wspomniałem to operacja w Iraku w tym 2003 roku na jasno pokazała że, jakie mogą być konflikty pomiędzy pomiędzy tymi sojusznikami głównie chodzi o ten podział Stanów zjednoczonych i Europa rozumiana jako dwojako Francja, a Francja i Niemcy, więc znał, bo myślę, że to są takie normy te kluczowe wyróżniki tych 20 lat za chwilkę wrócić do naszej rozmowy pan Mariusz Cielma miesięcznik nowa technika wojskowa jest moim państwo gościem nasza rozmowa ma związek oczywiście są jubileuszową dwudziestą rocznicą przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego Karsznice przypada w najbliższy wtorek informację zachęty wracam do naszego sobotniego magazynu sobotni magazyn Radia TOK FM kłania się państwo Przemysław Iwańczyk komary ściema jest z nami miesięcznik nowa technika wojskowa dobry dzień dobry ich przepraszam witam ponownie w drogę to, dlatego że w naszym studiu nie ma okien no nie ma to trochę faktycznie czuje się jak w czasach zimnej wojny w Czechach dziś dziś kilka pięter pod pod ziemią, ale ze stron się ponoć pomijały tak, ponieważ jako no tak się pozwolą po wspomnień w dzieciństwie mieszkając w zielonym garnizonie 1 z naszych zabaw było właśnie ganianie się po schronach w kończącym poprzedni wątek naszej rozmowy w poprzednim wejściu mówiliśmy o cenie, jaką zapłaciła Polska za przystąpienie Donato nie chodzi o to, żeby teraz rozdzierać szaty zastanawiać czy to się opłacało się nie opłacało lub rachunek jest dość prosty natomiast co też zwracam uwagę choćby 2 tygodnie temu gościem mojego niedzielnego magazynu był lekarz biorący udział w misji w Iraku misji, która uznawana była z początku za misję pokojową takoż wcale nie okazała jego konkluzja na zakończenie była dopiero wtedy dopiero tam w ogniu walki, kiedy zastanowię się, że mogę za chwilkę ja cywil w mundurze, który pełni rolę lekarza stracić życie dotarło do mnie, że daliśmy się trochę wmanewrować daliśmy się wmanewrować Amerykanom myślę, że powinniśmy też to czy nie szarości przedstawiać nie wiem czy powinny się zgodzić zgodzą się, ale pro proszę państwa na spójrzmy na to tak, jakie narzędzia w polityce zagranicznej ma państwo Polski trudno takiej nie mamy od Gazpromu nie mam nic nie mamy jak ci nie wiem szlaków komunikacyjnych z trojką karty przetargowe tak w relacjach czy z naszymi sojusznikami tym nic w dalekim oceanem czy przed tymi bliżej, bo podam zaraz przykłady my w praktyce mamy tak naprawdę wojsku polskim proszę zauważyć, że w ostatnich tych 20 latach jak już rozmawiamy o rocznicy NATO to żołnierz po polskiej w całkiem pokaźnych liczbach od kilkuset żołnierzy, że w czasie 1 zmiany do kilku tysięcy takich było w Iraku czy w Afganistanie pojawią się w bardzo mnie, kiedy dziwny wręcz miejscach świata oczywiście Irak Afganistan to operacje Stanów zjednoczonych i NATO, bo Afganistanie było trochę tak bardziej tam bowiem dużo więcej zrozumienia ze strony sojuszników europejskich, więc może powiedzieć, bo operacja NATO tam było bardzo duży cały czas jest kontyngent np. niemiecki, ale n p . taki program partnerstwo wschodnie, czyli nie jest ten Polski program w unii Europejskiej, gdzie my dążyliśmy do tego, żeby Unia Europejska zainicjowała pewne działania wobec dawnych państ w z tego układu sowieckiego, żeby próbować je odciągnąć od tego jądra, że TP moskiewskiego to wg tych informacji, jaki był ówcześnie to ona to przykład Paryż poparł ten Polski projekt polsko szwedzki projekt z tego powodu, że kilkuset polskich żołnierzy pojechało środek Afryki do czadu to była bardzo trudna operacja mniej znana myślę też słuchaczom bardzo trudna pod względem logistycznym tam, gdzie w jak dobrze pamiętam nie chciał nikogo urazić, ale chyba nikt nie zginął natomiast trzeba było w praktyce przemieścić no i masy sprzętu masa ludzi utrzymywać ich w środku pustynnego tak naprawdę kraju i metod tak realnie zrobiliśmy dlatego po nas o to poprosi Francuzi a gdy nas, a my poprosiliśmy ich też o pewne wsparcie tych właśnie ten przykład tych tego narzędzia, jakim jest wojsko polskie, ale i to jest moim zdaniem jedyny realny teraz element kreowania polityki zagranicznej w tym ten drugi nawet element, którym można także jest mniej więcej w ostatniej dekadzie to są pieniążki, jakie kierujemy na wojsko polskie, czyli zakup proszę zauważyć jak my np. o obecną administrację w Waszyngtonie, która jest na pewno trochę bardziej podatna na różne kontrakty zbrojeniowe hełmami my mamy inne, a nie tylko ma minę, bo i podpisujemy umowy na zakup wielomiliardowe umowy na zakup sprzętu wojskowego, licząc na korzyści polityczne korzyści polityczne związane oczywiście z gwarancjami bezpieczeństwa, ale też ich wsparciem polskich w różnych projektach choćby Nord Stream 2 mecz nie chcesz to zabrzmiało, że chcemy kupić, bo ja tu nie jestem staram się w życiu nie tylko tak myślę o takim poprawnym politycznie wiem, że to jest taki Realpolitik i to są nasze rzędy narzędzia i chciałbym tylko żebyśmy, że państwo przyjęli to ten mój punkt widzenia, że wojsko jest naprawdę może nie jedynym, ale prawdziwym rdzeniem polskiej polityki zagranicznej to, że te w takim razie, przechodząc od tych być może nie do końca korzystnych przykładów tego waszego z przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego też chciałbym zwrócić uwagę na NATO, kiedy doceniliśmy i to im ponad miarę chyba to, że jesteśmy w tym doborowym gronie szczerze jest to agresja Rosji na Ukrainę wtedy chyba pewien, bo co bardziej świadomy Polak wyobraził sobie jeśli posiadł taką zdolność coby było, gdyby nas w tych strukturach nie było myślę, że także potem po tej właśnie dekadzie no jednak płacenia tej naszej oby za to naszą obecność NATO, czyli głównie emisje Virako w granice, których rozmawialiśmy po 2014 roku nasz region, bo to tak trzeba patrzeć nie tylko chodzi o Polskę nasz region jest moim zdaniem na pewno spokojniejszy ja wiem, że są sami, kiedy w tym uczestniczy mało, że człowiek ostrzega przed różnymi wydarzeniami, które mogą się, w które mogą mieć miejsce, ale jestem przekonany, że nawet nie chodzi o to, że gdzieś tam pod Warszawą byłby jakiś rosyjskie czołgi, ale jestem przekonany, że narracja federacji rosyjskiej która, która nas w dużej mierze opiera się na dno dosyć specyficznych działaniach służb specjalnych z połączonych z walką informacyjną z walką polityczną zwartą gospodarczą ta narracja byłaby zdecydowanie silniejsza w stosunku do nawet nie tylko Polski, ale głównie tych partnerów, którzy jeszcze niedawno w Belgii członkami ze związku sowieckiego mam namyśli Litwa Łotwa jest to nie biorąc pod uwagę liczbę mniejszości w tych krajach choćby na Łotwie to ogromna na Łotwie Estonii, gdzie to jest tak naprawdę milionowy kraj i jest cała cała kilkuset tysięcznych dobrze pamiętam mniejszości rosyjska, kiedy my patrząc na argumentację federacji rosyjskiej związaną z Krymem, że po prostu tam nikt nie chciał pozwolić na pozostawienie tego tego półwyspu poza federacją rosyjską, a u nas nie mamy tak naprawdę lustrzane odbicie tej sytuacji mamy te mniejszości w małych republikach nadbałtyckich mamy taki nasz regionalny Krym w postaci obwodu kaliningradzkiego i z punktu widzenia federacji rosyjskiej no jest interesem Narodowym i myślę, że gdzieś w szufladach są plany, żeby po prostu nie trzeba było latać utrzymywać szlaków komunikacyjnych z obwodem kaliningradzkim poprzez jej w morze bałtyckie i nie mieć bezpośredniego połączenia, więc jestem przekonany, że te działania byłyby dużo bardziej agresywnej nawet nie mam namyśli od razu jakiś kolumn czołgów, ale na pewno poczucie bezpieczeństwa tym samym w naszym kraju byłoby zdecydowanie niższe niż teraz, gdy mamy ten parasol NATO gdzie, gdy mamy ten parasol amerykański, gdy o tych problemach nikt tak naprawdę no nie mam oczywiście jest walka tak federacja rosyjska proponowali swoje działania związane z podzieleniem na to z przekonaniem Berlina Paryża, żeby przynajmniej nie byli tak aktywni, ale myślę, że na te przekazy mówiące o tym, ilu jest żołnierze zachodniej Europy czy zza oceanu w naszym regionie, a ilu było jeszcze kilka lat temu no jednak dają nam pewne poczucie tego bezpieczeństwa i że jednak teraz zbieramy faktycznie te profity z obecności Sojuszu Północnoatlantyckim NATO powiedział ktoś kiedyś chroni nas przed działaniami konwencjonalnymi naszego potencjalnego wroga przed postępem technologicznym, a co za tym idzie rozprzestrzenienie ich też o zaawansowanie w produkcji broni nuklearnej to on na to nic tutaj nie pomoże i teraz pytanie należy zweryfikować nasz ogląda nasze bezpieczeństwo w związku z tym, że właściwie, gdyby oba mocarstwa staramy się to Sojusz nigdy nie wniósł o zwrocie może tak może, dlatego że istnieje na to o tej drugiej stronie istnieje też bardzo silne potencjał wojskowy, bo to nawet jest potencjał gospodarczy, ale przede wszystkim potencjał wojskowy no i polityczne stosunkowo agresywne w swoich działaniach łatwo wykorzystujący elementy służb specjalnych mamy tu przecież z tym do czynienia w ostatnich miesiącach choćby zastanowić jak w wielkiej Brytanii to są rzeczy wręcz no niebywałe przypominają naprawdę mroczne czasy zakresu zakresu zimnej wojny natomiast oczywiście na dwojako jako takie no nie dysponuje potencjałem wojskowym ono zawsze dysponuje potencjałem poszczególnych swoich członków i tutaj tak jak wielokrotnie mówisz o tym, słynnym art. 5 mówiącym o nim też chciałem porozmawiać jak go należy interpretować, bo było, bo myślę, że ten przykład brytyjski, który pan podał też w jaki sposób przy osobliwej interpretacji mógł być naruszeniem tego art. 5 mogą być ich w praktyce art. 5 dom tylko bodajże raz w historii został wykorzystany w 2001 roku, kiedy na słynne ataki na na wierze i generalnie ataki terrorystyczne w stanach Zjednoczonych i to i to nie było takie w pełni wykorzystanie tego potencjału NATO, bo wówczas chodziło tylko o to, że NATO wysłało ma ma swoją taką flotę samolotów wczesnego ostrzegania wsparło po prostu Amerykanów, ale w annałach tej historii zostało to zapisanego takie pierwsze wykorzystanie art. 5 natomiast na to kwestia tej niepewności na ile są to stabilne zapisy takiej pewności nigdy mieć nie będziemy nigdy jej nie było ja pamiętam takie teksty, które są pozwoli im czytać z historii i na to, że Europa zachodnia, czyli Niemcy kraje Beneluksu Francja i t d . bardzo obawiały się czy stany Zjednoczone będą zdecydowane interweniować w Europie, kiedy ruszy ten walec wówczas sowiecki w sytuacji, kiedy ich byt biologiczny będzie zagrożone, bo chodzi o to, że w sytuacji takich tego konfliktu klasycznego, jaki był jak i groził nam w czasach zimnej zimnej wojny stany Zjednoczone dosyć łatwo w tej sytuacji naprawdę z kryzysowej mogły pogodzić z tym, że Europa jest stracona, ale żadne rakiety nie z ładunkami nuklearnymi nie przylecą na kontynent i to tak naprawdę dyskusja o te na tanie pewności to dominowała przez całe dekady dekady i Europa zachodnia, bo nigdy nie mogła być pewna czy co realnie stany Zjednoczone tak jak mówię swój byt biologiczny w razie, bo to tym mamy w dzisiejszych czasach już od 70 lat nie nawet ponad tak jak istnieje Sojusz Północnoatlantycki, bo też warto wspomnieć mamy obchodzimy rocznicę, ale i widz idzie i sam Sojusz obchodzi okrągłą rocznicę mowa oczywiście broni jądrowej i w tym wypadku no i zawsze była była ta niepewność dzięki komu jesteśmy w NATO do pana zejściu z personalizowanych w ogóle ten proces to było na pewno rozbudowane procesy w kwestii zabiegów dyplomatycznych politycznych, bo to 1 strona ale, ale 2 także od strony wojskowości czy mam kilka spra w w głowie pierwsza to na pewno było to, że udało się wyprowadzić związki wojska, a że wówczas rosyjskie z terytorium Polski to też symboliczna data, bo my często zapominamy n p . Barackowi Obamie, że 17 września bodajże 2009 roku zmienił plany co do budowy tarczy przeciwrakietowej w Polsce, ale też muszę pamiętać, że 17 września 1993 roku bardzo symboliczną datę wyjechał ostatni żołnierz rosyjski z naszego kraju miesiąc wcześniej w sierpniu 91003 . roku podczas spotkania ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy z Borysem Jelcyna Borys Jelcyn był u nas padły znamienne słowa ze strony prezydenta federacji rosyjskiej, że Rosja nie ma nic przeciwko wstąpieniu Polski Donato to później było dyplomacja rosyjska starała się to odkręcić znaczenie tych słów, ale nie 500 dziewięćdziesiąty drugi 903 rok to takie przełamanie tych największych blokad w wierze okres niestabilności w Rosji co my niestabilności na Rosjan dziewięćdziesiąty pierwszy rok po 3 i Janajewa, tak więc tutaj właśnie to nie tylko o tym, była kwestia tych tych zgód zgód czy aprobaty może inaczej aprobaty neutralności Moskwy w stosunku do do tych działań związanych z poszerzeniem NATO, ale ja też pamiętam takie hasła jak NATO bis, bo wówczas też ten zachód ze wspomnianych na początku naszej audycji powodów nie drażnienia nie komplikowania sytuacji federacji rosyjskiej takie nie za bardzo chciało, żebyśmy wstąpili do, a do tego do tego paktu, więc pojawił się pomysł, że my sami stworzymy coś tak namiętna Miastka czyli, czyli NATO NATO bis, ale te właśnie spotkanie z prezydentów Wałęsy Jelcyna te słowa później uruchomiły cały takim cykl różnych przedsięwzięć w tym np. partnerstwo dla pokoju to było w dziewięćdziesiątym czwartym roku uruchomiono taki program współpracy wojskowej nawet co ciekawe przez lata funkcjonowała w szyję w tajemnicy w tym programie federacja rosyjska gdzie, gdzie po prostu na pewno taka budowa zaufania dla chętnych było to taki przedsionek dla NATO natomiast nazwiska nowych myślę, że na pewno Bronisław Geremek bo, bo pamiętam albo to on składał te podpisy w miasteczko o nazwie Independence z Stanach Zjednoczonych właśnie 12 marca na dzień 1009 . roku nową myślę, że to stały czy cała grupa polskich dyplomatów ambasador polskiej w stanach Zjednoczonych też akurat przy okazji wymienionego nazwiska Geremka przypomniałam sobie, że Polska też wtedy miała znaczenie, bo czytam takie wspomnienia no już nieżyjącego współcześnie ona Geremka, że jego koledzy z Czech czy Węgier sami go wypychali przed szereg, żeby one rozmawiał z tymi Amerykanami no bo kto ma rozmawiać o przystąpieniu Polski i regionu i państ w regionu do NATO jak nie jak i właśnie nasi nasi przedstawiciele, więc no to była na pewno duża grupa osób ja na pewno dobrze pamiętam pana Geremka dziękuję panu bardzo pan Mariusz Cielma miesięcznik nowa technika wojskowa moim państwowości dziękuję również państwa zapraszam na informację TOK FM w naszym sobotnim meczu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA