REKLAMA

Kontrowersyjna ankieta w liceum ogólnokształcącym w Lublinie. Pytania o kwestie światopoglądowe, ale nie tylko

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-03-09 15:40
Czas trwania:
15:02 min.
Udostępnij:

Ankieta z pytaniami o poglądy polityczne rodziców, chodzenie do kościoła, modlitwy czy o sąsiada-geja trafiła do VIII liceum ogólnokształcącego w Lublinie. Wywołała spore kontrowersje wśród uczniów i działaczy społecznych. Zastrzeżenia do niej ma też prawniczka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa to jest program twój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka witam państwa ponownie u mnie teraz ankieta, która wywołała duże kontrowersje aktora trafiła do ósmego liceum Ogólnokształcącego w Lublinie ankieta, którą wypełniali maturzyści z ankiety wywołały konsternację, bo były w nich np. pytania o to, jakie są poglądy polityczne, a rodziców uczniów jak często maturzyści się modlą jak często chodzą do kościoła czy zgodziliby Rozwiń » się, by np. muzułmanin albo GI zamieszkał obok nich w ich sąsiedztwie ankieta od uczniów trafiła m. in. do organizatorów lubelskiego marszu równości Bartosza Staszewskiego i Alicja Sienkiewicz dowiedzieliśmy się w 1 z lubelskich szkół o środowiska katolickie może być uniwersytecką katolickie przeprowadzają ankiety, które mają sprawdzić, jakie są postawy dotyczące zarówno homoseksualizmu, jaki podejścia do uczęszczania tylko do kościoła katolickiego przez regularne czy nie czy tolerowany byłby sąsiad gej ewentualnie para homoseksualna wchodzące w bardzo głęboko zarówno w lesie to pogląd taki sumienie tych osób poglądy polityczne również inne kultury, że inny kolor skóry są pytania o wygląd swoich rodziców znajomych sąsiadów jak zareagowaliby na sąsiadów innego koloru skóry czy innego wyznania czy są wierzącymi praktykującymi przychodzą do kościoła jak często się zaraża specjalna skala, która ma określić jak często rodzice chodzą do kościoła katolickiego czy jak bardzo byśmy tolerowali nie celowali osoby o odmiennej orientacji jako sąsiadów generalnie ankieta ma prawie 8 stron wydaje bardzo szczegółowe pytania, na podstawie których można sobie bardzo dobrze sprofilowane GM nowe dane uczenia wygląda jego rodzina jak wygląda rola konia kościoła katolickiego w Lublinie, jaka jest sytuacja można, by powiedzieć na nas to mega przydatne informacje, które może wykorzystać później środowisko katolickie jest też ciekawe pytanie, zanim zagłosuje w wyborach parlamentarnych i poprę konkretną partię policja się w tym względzie ze zdaniem moich rodziców rodziny przyjaciół księdza z parafii nauczyciela religii i trzeba się określić czym pytanie tak wiele zalet bardzo jest cała skala zamęczyć czytamy maczetą zestaw pytań, które dotyczą w swojej opinii doświadczeń związanych z różnymi przejawami życia osobistego społecznego i religijnego otrzymano ciebie informacje mają dla nas bardzo dużą wartość, ponieważ w przyszłości posłużą do ulepszenia programu kształcenia młodzieży jednocześnie pragniemy zapewnić, że jest to jedyny cel wykorzystania zebranych danych na pytania świadczące o czymś zupełnie innym, że pracuje się tych uczniów po względem przede wszystkim wiary katolickiej i podejścia do osób homoseksualnych ewentualnie osób czarnoskórych tak nie spotkał się do tej pory taką ankietę i spodziewam się tego, że z publicznej szkole można takie ankiety bez problemu przeprowadzać, bo sobie wyobraża że, gdybyśmy my przeprowadzili prostą ankietę na temat tego, jakie są odczucia osób względem osób homoseksualnych czy w ogóle osoba homoseksualna mogłaby się dobrze czuć wdanej szkole natychmiast byłoby wielkie larum, że my chcemy niszczyć rodzinnej i stek bzdur tych zalicza się pojawia w takich sytuacjach także takie ankiety i oczywiście byłoby apele do rodziców, żeby takich ankiet broń Boże nie nie pozwalać dzieciom wypełniać natomiast tutaj dowiadujemy się od uczniów takich ankietach i dalej jeszcze są pytania czy zgodziłby się, że muzułmanin był twoim przełożonym lub mieszkało w twojej okolicy w twoim sąsiadem są pytania o aborcję MO pornografię ustosunkuje się do stwierdzenia pornografia jest szkodliwa i powinna być prawnie zakazana, a kolejnym jest również homoseksualizm jest niemoralny i powinien być prawnie zabronione ewidentnie widać w jakim kierunku te pytania i to, tak więc większa część pytań, a próbą wiary wierzę w fizyczne piekło wie, że istnienie nadprzyrodzonej istoty diabła, który nieustannie próbuje kusić ludzi do grzechu uważam, że najważniejszym zadaniem kościoła jest zbawienie dusz wszyscy połowa ankiety wraz z generalnie religii jest pytanie w jaki sposób ona ma zapewnić polepszyć ich kształcenie i w jakim wymiarze to co ze stresem i totalny absurd twój problem moja sprawa w tym w dzień dobry Lucyna mądra dyrektor smak ulicą w Lublinie Dorota Wilczyńska wicedyrektor rozmawiamy o ankiecie, którą wypełniają maturzyści z innych państw szkołę co to za ankietę i skont, skąd się wzięła chciałam powiedzieć, że my współpracujemy z uczelniami mamy taki obowiązek to jest wpisane na Startup współpracujemy z uniwersytetem lubelskim z UMCS sen z Politechniką z uniwersytetem przyrodniczym i jest ze szkołą państwową z uniwersytetem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest to szkoła Państwowej pani wie zwrócili się do nas z prośbą wydział nauk pedagogicznych o przeprowadzenie ankiety naukowej rozumiem, że jakiś cel jest tej ankiety cel nas interesuje mamy obowiązek współpracować mamy obowiązek pomagać w badaniach naukowych wrócisz do nas doktorant, że prowadzi badania z pedagogiki i chciały przeprowadzić ankietę jak pani wie jak państwo wiedzą badania empiryczne są kluczowe rozwojem nauki, a my mamy obowiązek współpracować z uczelniami pani dyrektor no dobrze jak rozumiem oczywiście natomiast czy państwo się zapoznali się z treścią tej ankiety z pytaniami, które się w nich znalazły tutaj treść nie jest tak w warsztatach i jeżeli doktorant ułożył pytania wydział mu zatwierdził jeszcze raz powtarzam to jest Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydział nauk pedagogicznych, jeżeli dostali na to pieniądze ministerstwo wyraziło zgodę ja nie mam prawa interesować się treścią pytań, bo to służy nauce jeśli ktoś nie wie, że badania empiryczne służą nauce, a szkoła ma obowiązek współpracować z uczelniami jest ignorantem nie miał ani żadnych wątpliwości, zaglądając do ankiety powiem tak, że tematyka pytań nie ma tu dość inni znoszą 3 i liczymy na dorosłość naszego ucznia z tobą skierowane do maturzysty, więc jeżeli ktoś miał wątpliwości to prawdopodobnie spóźnił się na Półłanki tempomat to wszystko wytłumaczyliśmy, że to ma działanie po prostu zakres naukowych empiryczny Noli taki jest cel ankiet nie ma obowiązku odpowiadać ucina pytania z ankietą odpada z jeszcze na pani pytanie oczywiście za poznałyśmy się natomiast może zacytuję fragment, który potwierdza nasze myślenie, że jak bez poziom merytoryczny pytań samej ankiecie nie jest pytaniem do nas tylko do autorów, a ich do autorytetów naukowych, które zapowiadają, że m. in . w przemówieniu, że tak powiem w tym słowie wstępnym do schematu żeście maturzystę zespół badawczy wyraźnie wskazuje cel że, ponieważ w przyszłości posłużą do ulepszenia programu kształcenia młodzieży, więc celem jest edukacyjny rozumiemy oczywiście, że socjologicznie naukowcy potrzebują różnych grup badawczych uczniowie do niczego nie byli zmuszani do tego z pytaniem do maturzystów, bo to są tak naprawdę ludzie pełnoletni no właśnie, bo to jest o tyle tu o to pytam, że tutaj rodziców nie trzeba było pytać, bo z tego wynika, bo oni też decydowali przecież to siódmy dorosły człowiek już decyduje czy chodzi, więc inna religia tak, ale dlatego, że pytania są z różnych obszarów tak jak mówią za poznałyśmy się natomiast na nie kwestionujemy, jakby obszarów, na które interesują naukowców, ponieważ uważamy Uniwersytetowi czy raczej do pytania bardziej do ministerstwa, które wyraziło zgodę na temat doktorant sam przecież nie podejmuje tematów musi być zatwierdzone przez radę m. in. naukową wydziału wydziałów, a więc tym toniemy pani dyrektor co mówili uczniowie, kiedy trafiła do nich ankieta, lecz nie rozmawiam z uczniami na ten temat w porozumieniu z nauczycielami uznaliśmy, że nasi uczniowie maturzyści są na tyle dojrzali, że odpowiedzą na kwotę nawet pytań nawet nie chodzi o to, że to są pytania trudne to są pytania światopoglądowe tak ktoś z zewnątrz może uznać, że jednak dość kontrowersyjna my mamy obowiązek współpracować współpracujemy rozumiemy też naukowcy skądś muszą, więc czerpać układanie programów i to nie tylko oczy do nauki religii czy do wychowania do życia w rodzinie każdego programu, który dotyczy w ogóle młodego człowieka zawsze skonsultowane my oczywiście tutaj z różnych powodów konsultowane też jest pan z uczniami, bo to nasza grupa prawda, do której adresowane rozumiem, że wybrana z różnych części Polski także to nie budzi nasze wątpliwości wydaje mi się to oczywiste naturalne naukowa pani dyrektor wszystkie klasy maturalne wzięły udział 3 klasy maturalne i 50 osób wierzymy, że taką próbę badawczą ktoś was o to poprosił tak tak doktorant wydziału nauk pedagogicznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w tutaj mamy zespół badawczy i my mamy jeszcze raz powtarzam współpracować z uczelniami i ułatwiać im badania naukowe to jest w naszym statucie i naprawdę mnie interesuje sprawa pytanie z kwestią drugorzędną tu są badania naukowe, czyli rozumiem cały czas jeszcze raz zadam pytanie nie ma jeszcze ani żadnych wątpliwości nie naszą sprawą i jest oceniać pytania sposób łatania doktoranta zatwierdzone przez Uniwersytet Uniwersytet państwowy uznanej przez ministerstwo przy składce, a my jeszcze raz powtarzam mamy obowiązek współpracować badania empiryczne są kluczowe, jeżeli ktoś tego nie rozumie to naprawdę trudno w kółko tłumaczyć, że to nie my układaliśmy pytania jak rozumiem, ale macie wpły w na to, że w szkole dzieje, bo to zależy od dyrektora tak generalnie rzecz ujmując czy któryś z uczniów odmówiło nie, ale każdy miał prawo odmówić jej nie musiał wypełniać akty ankieta była anonimowa wiele ankiet wypełniają na tym stracą je do nas uczelnie tych ankiet naprawdę proszę spytać uczniów możemy zaprosić wypełniają bardzo dużo i obiecał, że nie musiał wypełnić, że to jest ankieta anonimowa i i źle przyczyniają się do rozwoju nauki, jeżeli odpowiedzą współpracujemy z uczelniami mamy praktykantów chodzimy na zajęcia na wykład na uczelnie i 1 z form współpracy i jest, zwłaszcza jeżeli nas poproszą o złoto, a mamy takie możliwości to przeprowadzamy ankiety przyszło pocztą puścił listę polecenia są też okres Państwowa uczelnia łysienie to swoje zamierzenia są jakieś prywatne osoby, bo my nie mamy prawa jako szkoła z danych prywatnych osób uśpić natomiast współpracę z uczelnią z każdą uczelnię my mamy w statucie na temat ankiety rozmawiałam również z Anną Błaszczak Banasiak dyrektorką zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Rotunda schody pytanie o światopogląd czy też o kwestie wiary nie jest fair podkreśla Artur Durda jest zabronione tak wyborcza, a jeżeli technokraci jak kulturowa rzeczywiście zapewnić anonimowość moją pierwszą wątpliwością jest to czy uczniowie, wypełniając krótką ankietę mieli zapewnioną anonimowość czy te rzeczy i spełnioną nie tylko kwarki lub kilka krótkich setach nie podpisze taki absurd, który wypełniali po, których jednak o różnym użytkownik nie wymagał natomiast, który ankieta była Ruda honor i planach takich osób uczniowie mogli mieć silne poczucie, że ich synonimów tylko parkingi 1 kupon lub stron, gdyż mogłoby się inaczej lód topnieje, a tak czy tego o rozwód z Juergenem badania powinny być prowadzone w szkole i tu mam dużo wątpliwości przy czym mogło w nich folklor jak portfel był to oferta numer nie słuchanie jest ich kredki lub osoba w moim głębokim przekonaniu 2 lat, jeżeli wszystko odbyło się w hotelu zgodą Dyrekcji szkoły to, niemniej jednak pytanie to z pewnością są wrażliwe dotyczą kwestii wrażliwych i mocno, by pewnie byłoby rankingi, że rzecz, że chcą inne łatwiejsze sposoby na badanie opinii światopoglądu młodzieży w tym zakresie przez nich szkolna Anny Łoś KO czy to wątpliwość, którą inne MON o konstrukcji jezior PiS nie znajdujących się w tej ankiecie to znaczy, że w Mjanmie z rozumiemy intencji tych pytań nie wszystkie te pytania z moich kolan minister nauki ponadto może mieć znaczenie fundamentalne ciężkie dni odbieram jako inne pytania sugerujące klientom natrysku pytania sugerujące właściwą odpowiedź jest rynkowym pod uwagę to o połączeniu z faktem łapanki tam euro po naszych pracowników szkoły i nijak wulgarnych korą i biedą Derek Hill mur na się zastanawiać czy uczniowie nie mogli odebrać tego modelu badania i koturny i kadrówki koło jaskrę powinny flag w Nigerii, a jeżeli KNF nadzór nad nią polna trzeciemu ankieter oczywiście ma służyć od nich plejada PL wyrwanego WM długą ankiety i tak jak lot powiedziano nam początku w moim głębokim przekonaniu w programie badań nad kwestiami światopoglądu pewnych poglądów na kwestie trudne skrót nie jest dopuszczona nawet bardzo często po prostu potrzebne choćby dla nich, że w tym zakresie forma nie była najlepiej dobrana, że państwo odezwała się również do osoby wskazanej jako szef zespołu badawczego, czyli tego zespołu, który przygotował ankietę wysłałam pytania do prof. Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale na razie nie dostałam odpowiedzi natomiast od dyrektor Jolanta Misiak z lubelskiego kuratorium usłyszałam, że obojętne, kto czego, by ta ankieta nie dotyczyła i skąd do szkoły nie dotarłam to dyrektor zawsze ma prawo odmówić to znaczy on decyduje co się w szkole odbywała przed tą do szkoły, choć tyle na dziś proszę państwa to był już ostatni temat ja zapraszam za tydzień po piętnastej 20, a już teraz u nas informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA