REKLAMA

Gorbaczow zostaje sekretarzem KC KZPR

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-11 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM od czego zaczyna się dzień na Kremlu od reanimacji towarzysza Breżniewa partie i kraj poniósł ciężką stratę bowiem po jego śmierci i Jurij Andropow i przejmie schedę, choć spekulowano skądinąd słusznie się też długo nie pożyje niewydolność nerek stałe dializy wciąż szpital raptem 2 lata do wieczności potem nastanie czas czerń dzięki nowym gensek rocznik 1911 frakcja starców ledwo zipie niewydolność serca i jego rząd liczony już nie w latach Rozwiń » miesiącach to fikcja nie jest nawet w stanie prowadzić rutynowych posiedzeń politbiura umiera w związku Radzieckim dowcipkuje o wyścigu katafalku w Walerij Iwanow liczbą godzin notuje w Dzienniku nastawienie większości członków komitetu centralnego nie pozostawiał wątpliwości nie można wciąż wybierać starych liderów w organizacjach partyjnych tego nie zrozumieją, a w swoim czasie zaczną pytać nie można wybierać sekretarzy generalnych na 1 dzień takich, którzy nie są w stanie pracować potrzeba twardych i zdecydowanych przywódców, a zatem może najmłodszy z nich wszystkich Michaił Gorbaczo w biuro polityczne zbiera się dzień po śmierci Konstancina czy rynienki głos zabiera Andriej gromy KO rocznik 1909 w imieniu frakcji starców oczywiście odejście czas dzięki jest to dla nas wszystkich bolesnym ciosem niezależnie od odczuwane emocje muszę jednak patrzeć w przyszłości i ani na jotę nie odstępować od historycznego optymizmu oraz wiary w słuszność naszej teorii i praktyki potem zachwala Gorbaczowa mówi o jego nieposkromionej energii twórczej o doświadczeniu w pracy partyjnej i dobrych relacjach z ludźmi towarzysz Gorbaczow ma miły uśmiech, ale zęby ze Stali kończy mówców jest jeszcze wielu co 1 co bardziej wobec Gorbaczowa przy pochlebne nowo wybrany przemawia na koniec nie powinniśmy jej nie powinniśmy zmieniać naszej polityki jest ona słuszna prawidłowa prawdziwie leninowską musimy nabrać tempa przesuwać się na przód odnaleźć braki i poradzić się sobie z nimi widzieć naszą świetlaną przyszłość zgromadzeni kiwają głowami i potra w nikt się nie spodziewa, że świetlanej przyszłości nie ma sam związek radziecki jest 11 marca 1985 roku w i jest z nami dr Łukasz Adamski historyk politolog wicedyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia dobry wieczór panie doktorze dobry wieczór państwu będziemy rozmawiać o Gorbaczow wie to można po co to na początek recytacji Ivan Castellani związek radziecki znika z mapy bez wojny najazdu obcych wojsk katastrofy naturalnej nie, licząc farsy zamachu stanu w UE rozpad nastąpił wbre w powszechnym oczekiwaniom, że związek radziecki jest zbyt wielki, by upaść zbyt stabilny, by się załamać i że przeżył zbyt wiele by tak po prostu zapaść się w sobie co prawda od lat siedemdziesiątych były przesłanki, że imperium sowieckie chyli się ku upadkowi, ale miało to trwać dziesięciolecia no i fakt, bo nawet na początku osiemdziesiątych dziewiątego roku brakowało jeszcze takich anty typujących politologów, którzy przewidzieli, że dni w związku Radzieckiego są policzone podobnie chcą go zresztą bloku wschodniego, ale jesteśmy i innych w roku osiemdziesiątym piątym, a wcześniej mamy karuzele kremlowskich starców po śmierci Breżniewa Andropow potem nie może typowano Gorbaczowa następca Andropowa to jednak beton partyjny postanowił powiedzieć stop w tym reformom, które Andropow zapoczątkował i wybrał Czernienko, ale w końcu postawili na Michaiła Gorbaczowa lat 54 taki i to proszę sobie uświadomić, że te 54 lata to wyłania to butach to był młodzian jak na standard, by położono sowieckiej nomenklatury na 2 dekady młodzież aktywnie takie były zresztą ten wybór był on w wybór Gorbaczowa był nim dla wielu niespodzianką, ale z drugiej strony była ona uparła się w związku sowieckim pewnego rodzaju tradycja, że z reguły sekretarzem generalnym kolejnym sekretarzem generalnym zostaje organizator pogrzebu poprzedniego sekretarza związku w tym Andropow organizował pogrzeby Breżniewa Czernienko Andropow bał i dlatego pewnie wtedy mu młodzian Gorbaczow z lat 53 jeszcze nie został wybrany na około roku, czyli na początku marca 81005 . roku, kiedy zmarł z kolei Czernienko Gorbaczow zorganizował jego pogrzeb mojego dobra Gorbaczow, choć się na wyrzeka się nie tylko metod stalinowskich, bo z tym związek radziecki już się rozliczyła ale gdy w ogóle proponował coś zupełnie innego on proponował to nie o to, żeby stracić władzę tylko, żeby ją utrzymać i umocnić jak rozumiem zdecydowanie tłumaczył no to jest wiele czynników, które by chciała umówić, ale mojemu może zaś o takich absolutnie strukturalnych Otóż każdy nowy lider czy każdy nowy przywódca musi i na początku zwiększyć swoją legitymację i jedno co było źródłem legitymacji związku sowieckim oczywiście nie Wola ludu pracującego miast i wsi, ale i to było tabu poparcie nomenklatury, więc ten wie jak Gorbaczowa, czyli do 54 lat po MEN pomimo tego przecież ewidentną sympatię jeszcze wcześniej Andropowa i to dla wielu bym powiedział mógłbym był tym czynnikiem, który od początku utrudniało nabranie odpowiedniego autorytetu co robić Gorbaczow Gorbaczow próbuje próbuje rozmawiać z ludźmi twarzą wykorzystać postęp techniczny wykorzystać media i wyjść do ludzi po to, właśnie żeby, żeby pokazać jako ten przywódca, który jest nie tylko młodszym, a proszę też zwrócić uwagę, że no to w sytuacji, gdy było kilku pogrzebu kilka pogrzebów w ciągu kilku lat startów no to właśnie po to ludzie wiązali z Gorbaczowem bardzo duże nadzieje, ale Gorbaczow nie chciał ich zawieść w ten sposób zwiększyć swoje wpływy na nomenklaturę tak rozmawiać z ludźmi na przód nadwozia przyjedzie do Leningradu ognisko, do którego zwykł się nie za puszczaną, bo o Leningrad to miało swoje poglądy na różne znane wiadomo miasto chyba najbardziej inteligenckie miasto Rosji i dawna stolica cała w związku z tym dojdzie do Moskwy bardzo często o byt Moskwa była tu była to to było i w zasadzie jest nadal takie miasto, które zasysa ludność z całego lasu całą ludność całego związku sowieckiego teraz w całej Rosji było to też mniej miejsc jest najbardziej prestiżowymi uczelniami, gdzie nomenklatura druga też republik związkowych chciała wysłać dzieci do Leningradu właśnie w mniejszym stopniu pełni takie funkcje, a w większym stopniu TomTom była pewnego rodzaju taka tradycyjna tradycyjne przekazywaniem pewnego rodzaju elitarnego etosu tego miasta i dlatego dlatego właśnie dlatego sekretarze generalni za bardzo lubi tego Leningradu w, a Gorbaczow tam pojechał do klubu ruch na ulicy rozmawia z ludźmi po obu to było coś co oczywiście potem media pokazywały telewizjach ludzi to było coś co łamałoby zwyczaje, a jednocześnie Gorbaczowa to wtedy też mówić, że non tutaj postąpił jako jak taki klasyczny technolog polityczny, który rozumie wymogi PR-u to też jest proszę sobie uświadomić, że to też jak na jak na warunki tego tego izolowanego od świata Zachodniego związku sowieckiego Lwowa zmian dodatkowo zmiana, bo grobach zaczął nagle mówić hasłami tłumaczy potrzebuje uspokojenia Les Ball, czyli przyśpieszenia potrzebujemy głasnosti, czyli jawności życia publicznego pierestrojka nasza ostatnia szansa właśnie, czyli przebudowa, czyli i takie takie niby 3 słowa rosyjskie uszkodzenie głasnosti i pies Trojka, czyli właśnie jawność przyśpieszenie i przebudowa dostały się takimi powiedział hasłami pionowymi jego nowego programu politycznego, a skąd się w ogóle wziął Michaił Gorbaczow rocznik 3001. urodzony w rosyjsko-ukraiński rodzinie, która zamieszkiwała obecny kraj stawropolski czy na południu związku Radzieckiego dziadkowie okładce represjonowani zresztą w czasach stalinowskich przeżyli Gułag i co ciekawe także co potem jakoś się w nie znalazło negatywnych konsekwencji w biografii Michaiła podczas drugiej wojny światowej dziesięciolatek razem z rodziną znalazł się na terytoriach okupowanych przez trzecią rzeszę to było przez kilka miesięcy, ale w związku Radzieckim było także ci obywatele, którzy mieli to nieszczęście trafić się realny czy czy być pod okupacją niemiecką to potem byli traktowani jako element niepewny, a Gorbaczowowi koszty nie przeszkodziło w karierze politycznej tak no ale to także, dlatego że on urodził się właśnie wczesne pierwszym roku czyli, czyli w momencie, kiedy Stalin zmarł i a zwłaszcza po 1006. roku, czyli wtedy, kiedy nastąpiła destabilizacja na obu młodym człowiekiem jeszcze parę lat i ich wtedy właśnie, kiedy w całym związku sowieckim była było było pewnego rodzaju umiarkowane bez burzenia podstaw systemu, ale jednak rozliczanie z epoką stalinowską to wtedy też bym powiedział po fakt, że ktoś mieszkał miał nieszczęście znalezienia się pod okupacją niemiecką już już nie odgrywał takiej roli, a kim sam Gorbaczow był to właśnie tutaj 2 prawnikiem był prawnikiem był był kuratorem był też był też proponowano mu też prace w służbach stąd też pewnego rodzaju kuratora KGB moi znajomi interesowały opuszczono i trybu spotęgowane Andropowa, który był szefem KGB, ale sam Gorbaczow tu też podkreślić, bo to potem był on będzie odgrywał pewną rolę, zwłaszcza on 1010. pierwszym roku on o faktycznie był taki ukraińską rosyjskiej rodziny jak nawet dla Anny popularnych serii różnych serwisach można znaleźć np. takich filmów w Lubaczowie nim z 2001 roku, kiedy odwiedza swoją ciocię staruszka, która ma ponad 90 lat niemal rodzinnych i staruszkom mówi do niego ewidentnie władzami ukraińskimi, bo to ten kraj stawropolski to był w dużej mierze zamieszkał u góry przez potomków wysiedlonych zaporą w 8 osiemnastym wieku gruba to właśnie się takich ludzi nie powiedział urodził co to oznaczało, że on był mit częściowo, jakby miał Home taką tożsamość niejaki Jelcyn jego w zasadzie jego rówieśnik starszy o o miesiąc lub takim klasycznym Rosjaninem spod Uralu, ale on był właśnie współudział Rosji gdzieś wisiały wpływy rosyjskie ukraińskie to wszystko traktował jako pewnego rodzaju swoją ojczyznę, a nie widział to bardzo już różnic narodowych między Rosjanami Ukraińcami co z kolei też po to, my pokazało jak wpłynęło na jego 1 percepcję i upadł i upadku ZSRR i późniejszych działań, ale nic no dobrze artystki, że taka dygresja natomiast ważne jest to, że faktycznie był takim rugby szybką karierę, bo pułkownikiem inteligentny miał też bardzo inteligentną żonę znającą języki obce Issa tak, tak więc było jej śmierci to zresztą płyta z piosenkami ani tak i to była kobieta o dużej klasie tak dystyngowana oby globu w Bush przeciwieństwo sam Gorbaczow był przecież wykształconym prawnikiem i to było przeciwieństwo właśnie do wszystkich startów w z politbiura, którzy z reguły jeśli mieli wykształcenie nawet wyższe no to było takie bym powiedział Peszko skończyły wyższe aż w skończyli wyższe szkoły pan z reguły różne awaryjne partyjne miało już w ogóle nie miał wyższego wykształcenia Stalin jak wiadomo miał epizod w seminarium czy też skończyłam uderzanie o butem o pulpit tamy tak ale, ale potem już stała już już Liszta Marta Dominika, która innym sekretarze komitetu centralnego pkt 8 z reguły byli aparatczycy gruba to maszyna nie najtańsze wyróżniał inteligencją mi jeździł też to warto podkreślić, iż w latach siedemdziesiątych i jeździł na zachód i jak okazuje się, że wykorzystał to np. do urlopu na Sycylii no to tor to nie jest taki klasyczny bym powiedział sowiecki aparatczyk, który nie zna świata, bo Boni tylko one gruba hospicjom domowym miał możliwość porównania sytuacji w ZSRR i sytuacji w Europie zachodniej wyciąga z tego pewne konsekwencje z nim odmówił KGB nie zagrzał miejsca w prokuraturze postawił na KPZR i od lat sześćdziesiątych tak jak pan doktor powiedział Rogge dość dynamiczną karierę podobno pomogą także to, że kiedy był pierwszym sekretarzem kraju stawropolskiego to obraźliwe leczył się tam EUWT Gorbaczow zrobił na nim bardzo dobre wrażenie został dokooptowany do biura politycznego OKP SZ RM potem został partyjnym kuratorem rolnictwa jego pozycja stopniowo rosła aż właśnie do osiemdziesiątego piątego roku już oczywiście ważna, bo to wsparcie ze strony innych antropolog Anny my przecież tak po kolei przez to co Gorbaczow zaproponował inne słynne wystąpienie Gorbaczowa właśnie w Leningradzie, kiedy przedstawiał ten swój nowy kurs politycznej, kiedy pytał, jeżeli nie my tak to, jeżeli nie teraz to kiedy tak no bo to też trzeba zwrócić czy PiS, by uświadomić, że ten rok osiemdziesiąty piąty to jest kolejny rok pogłębiającego się kryzysu gospodarczego o mieście nie było tak widoczne pod koniec lat lat osiemdziesiątych, ale planiści już wiedzieli, że ogromne wydatki na zbrojenia sankcje, które były wprowadzone po po inwazji na Afganistan, ale też sprawdziłam PKB w latach 8185 niespełna 4 % w notach tak to jest to jest wzrost, ale zupełnie nieporównywalne z tym co inne zaliczał związek radziecki wcześniej organ Otóż powiedzmy w, więc narastały symptomy pewnej stagnacji i my i narastały też przekonanie, że zachód w coraz bardziej wyprzedza wyprzedza technologicznie ZSRR, czyli pewnego rodzaju model gospodarki sowieckiej oparty o o przemysł ciężki to około o osi siłę roboczą się też wyczerpuje no bo to my to już epoka w dużych epoka wręcz epoka komputerów to jest to, więc im, że jeśli, choć Gwiezdne wojny Gwiezdne wojny to wszystko to właśnie tu to wszystko wymagało pewnego pewne po pewnej przebudowy to nawet ja używam tego słowa i niezależnie od o to by związków konotacji z SP z trojką w grobach to kto chciał zaproponować on na początku działa ostrożnie no bo musisz musi mieć mieć poparcie musi mieć po poparcie komitetu centralnego politbiuro musi mieć musi uzyskać wpływy w nomenklaturze próbuje się otoczyć swoimi ludźmi np. ściąga z Jekaterynburga w zasadzie ze swierdłowska takiego inżyniera, który stał na czele miejscowego komitetu partyjnego Zosia Borys Jelcyn Gorbaczow myślę, że to będzie właśnie taki jego człowiek cieszy się tak jak tutaj już pani wspomniała poparciem Andrija Gromek i czyli takiego długoletniego ministra spra w zagranicznych i jak próbuje rozwijać, a tak naprawdę na początku, bo musi tak rozkręca się powoli, a przełom następuje w oddaję się po osiemdziesiątym siódmy roku, kiedy zaproponował reformę z reformy w ogóle gospodarki sowieckiej co to oznacza ono np. wprowadzenie możliwości funkcjonowania prywatnych przedsiębiorstw takie pewne elementy gospodarki rynkowej, więc to była to była rewolucja, bo ból w bardzo niewiele osób, a kapelusze są to gruba to do nich zaliczam w ogóle pamiętał co to jest gospodarka rynkowa przecież ona skończyła się z dwudziestym ósmy roku, kiedy tzw . nowa polityka ekonomiczna jeszcze są prowadzone przez Lenina po nieudanym eksperymencie z komunizmem wojennym, kiedy ona została wygaszona przez Stalina, czyli osoby, które pamiętały co to znaczy pójść do 1 sklepu kupić kiełbasę tam za 10 rubli, a drugiego za 12 miały w tym momencie jeśli będzie się dobrze liczę na poły ponad 70 lat, więc to była razem z elementami gospodarki rynkowej go Gorbaczow pozwolił, czyli do własności prywatnej przedsiębiorcy Gorbaczow ktoś pozwolił przedsiębiorcom przedsiębiorstwom państwowym w tym podejmowanie pewnego rodzaju działalności ekonomicznej jeśli dokonają przewidziane plan oczywiście doznania, ale bywało kawał przedsiębiorstwach państwowych to po prostu zaczęła dobijać przedsiębiorstwa państwowe czy wały pierestrojka takim doskonałym przykładem na to, że jeżeli mamy jakiś system źle działający dysfunkcjonalne i usiłujemy go we fragmentarycznym nie zreformować się do tak czy owak z tego nic nie będzie, bo on idzie przez rząd ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, która właśnie wprowadzała elementy wolnego rynku to tak przedsiębiorstwa państwowe mogły miały sporządzać własne plany stać się samowystarczalne zaopatrywać się u konkurujących ze sobą dostawców współzawodniczyć w walce o zamówienia państwowe i t d . tym podobne czy to wszystko co znamy z kapitalizmu prawda i wyniki były fatalne po prostu w aktach i to i to mówił to motto mówił Jelcyn, że to już nie da zreformować oprócz tego widelcem, który w międzyczasie przeszedł do opozycji i choć w podał się do dymisji jest z tego stanowiska członka członka politbiura i jednocześnie sekretarza moskiewskiej organizacji partyjnej rów, by rezygnują z przywileju i dostępnych dla Najwyższego szczebla nomenklatury na własnych i jestem już aparatu partyjnego się nie da zreformować bez tak zdemoralizowany i gospodarki się nad reformą zreformowane jedynie ci ludzie, którzy funkcjonowała funkcjonowali przez lato tak jak sam pan powiedział ludzie, którzy pamiętali o gospodarkę wolnorynkową mieli około siedemdziesiątki tak ci, którzy zarządzali przedsiębiorstwami funkcjonowali jakiś określony w rzeczywistości gospodarki centralnie planowanej no to jak oni nagle mieli się z dnia na dzień z poniedziałku na wtorek nauczyć kapitalizmu w Chinach zacząć działać zupełnie inaczej, dlaczego jest zgoda to byłoby obiektywnie może powiedzieć, że było to w zasadzie zadanie niewykonalne natomiast postarajmy się wejść w taką perspektywę Gorbaczowa, który w, którą odziedziczył władzę, który dostał władzę nad ogromnym państwem musiał tę władzę umocnić, a jednocześnie był człowiekiem, który jednak był wychowany w duchu ktoś nazwał marksizmu-leninizmu idei komunizmu i a komunizm dopłat był też pamiętajmy to komunizm to była uroda świeckiej religii w Lenin, który zastąpił Boga tak z pewnymi symbolami i i dla dla tych ludzi było bardzo trudno, jakby sobie uświadomić, że to wszystko nie ma sensu także kilkadziesiąt lat rozwoju państwa rosyjskiego jeśli uznamy związek sowiecki sanację państwa rosyjskiego no on poszedł on został de facto zmarnowany i natomiast lud naród, że byliśmy w błędzie by, aby nie byli w błędzie w błędzie byliśmy w błędzie jest mało tego kredytu ten błąd już po i pochłonął miliony ofiar w tym także krewnych samego Gorbaczowa, a więc to było pudło psychologicznie trudny do zrozumienia natomiast wiadomo było już tak dalej być nie może Noto spróbujmy tak zreformować swój i opłatach taka noc to takie działanie po omacku tak jak komuniści mieli pod koniec PRL także próbowali reformować system gospodarczy właśnie takimi drobnymi fragmentami też z tego nic nie wyszło tak przy czym jest Polska jednak była lepsza jest także mobilnych oraz innych w innej sytuacji Warszawy ten poziom życia mógł, by paradoksalnie być np. Bielawy wręcz gorsze w tym, by w tych okrutnych latach osiemdziesiątych, ale i mniej niż np. w wzgórz w samych miastach sowieckich, ale jednak pokolenie ludzi, którzy pamiętali gospodarkę rynkową po to, ci ludzie to by byli znacznie młodsi, bo to jest to trzeba odjąć g 20 lat dalej i nawet o gospodarkę PRL -u miała elementy gospodarki rynkowej były przez malutkie sklepy tzw. prywaciarzy była możliwość własności spółdzielczej czuje to by były większe i zdecydowanie większe związki ze światem zewnętrznym a, a tam TLA, a państwo sowieckie było samo wyszło ze swojej winy czy gminy w swoich fotek swoich przywódców znalazło się właśnie takie sytuacje, gdy naprawdę musiało eksperymentować i eksperymenty czy do tego doprowadziły do tego, że gospodarka zaczęła popadać w coraz większe tarapaty ludzie są natomiast własność, czyli ta mitologia jawności doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli teraz otwarcie mówić o swoich problemach mało tego te problemy zaczęły być zaczęły być dyskutowane w prasie, a prasa była wciąż go pod cenzurą, ale zorientowała się różne frakcje np. stolik dużo, bo to też twórczy to trzeba pamiętać, że przekręt niby jest 1, ale jak Rosjanie mogą wejść do niego może być sporo, bo wszystko to podły doprowadziło do coraz większego coraz większego rozchwiania tego systemu dodajmy jeszcze, że problemy na rynku śrub surowcowym się pojawiły, bo przecież Arabia Saudyjska w wyniku zabiegów Reagana i wojny w Afganistanie postanowiła zwiększyć wydobycie i cena za baryłkę zaczęła lecieć znała w naszej już po osiemdziesiątego szóstego roku, a więc u takich splot różnych okoliczności lub Gorbaczow i jego doradcy zaczęli popełniać kolejne błędy w treść ogłoszeń kampania alkohol antyalkoholowej pan namyśli to dobrze to tu też konwertytów warto powiedzieć tak, bo to było nic nie mylimy to zamysł był słuszny, ale wykonawstwo spowodowało, że uszczuplona Busha to 10 miliardów rubli spowodował duże niezadowolenie społeczeństwa tak znaczy to tutaj kata ta obsesja tylko alkoholowa to chyba jest jakiś element już takich osobistych przekonań Gorbaczowa, bo w każdym razie w rezultacie tego, że chcą ograniczyć pijaństwo po to, liczba żółtych włożył budżet intryg i PiS i mało tego nie pogorszą nastroje społeczne od i w tym swoją osobistą popularność, która na początku była dużo o jest gen podobno Gorbaczow nawet zachodnim przywódcom opowiadał pewnego rodzaju dowcip, że na razie w kolejce do sklepu monopolowego no właśnie powódka, która była dość limitowana wtedy no w długiej kolejce stoi stoi mężczyzna, który nagle nie wytrzymuje tego czekania i mój i te idee zabić Gorbaczowa w UE, a po chwili wraca ludzie z kolejki się pytają o VAT co zabił pan nie pozbył się do mnie, że kolejka chętnych do zabicia gruntowej znacznie dłuższa niż ta kolejka po wódce tak ich to jest to jest dowcip, który sam Gorbaczow opowiadał przywódcom zachodnim, a więc to tu też natomiast ja zwrócę uwagę na coś na tym co coś się, jakby rzadko w Polsce dostrzega, ale pewnego rodzaju sprawy ustrojowe Otóż przez kilkadziesiąt lat państwo sowieckie to było to była taka toby to by było skonstruowane w oparciu o to, że w w biegu organami wykonawczymi i były rady, by były kontakty z Kor komitet wykonawczy rad czy też Sowietów i do tych Sowietów no to były były były były kolejne wybory natomiast kandydaci byli uzgadniania i zatwierdzani przez przez partię komunistyczną związku z tym instytucje państwowe i partyjne zlewały się w stopniu, który jest dla ludzi żyjących w czasach współczesnych, czyli nie w państwie komunistycznym no wręcz trudne do pojęcia po obu jak państwo to partia państwo to partia partia to państwo w Gorbaczow to troszeczkę Wylatowo rozluźniać i zaczął doprowadzać do tego, że np. inny w wyborach do Sowietów pojawiały się kandydaci pojawiali się różni kandydaci do gustu pojawił się pewien bufon pewnego rodzaju elementy wyboru korzenie demokracji, ale wyboru mało tego faktu też chcąc, chcąc mieć większe poparcie ze strony nomenklatury największe, bo Republiki związkowej chcieli, czyli Rosji zaczął wprowadzać instytucje których, których wcześniej na w Rosji nie było, bo byłoby, by było była była Rosja Rosja pozbawiona tłumaczy instrukcję o bólu związkowe wykonywały to już wykonywały też spełniał też pewne funkcje wykonawcze dla nas dla samej Rosji no i to doprowadziło właśnie do tego, że za pojawiła się rywalizacja między nomenklaturą nigdy nie strony to była nomenklatura taka ogólna wnioskowana z drugiej strony nomenklatura okazuje oka okazuje się, że rosyjska i ten element teatru im im dłużej trwała pierestrojka tym elementem element zaczął na czoło mocniej wpływać Bonobo ośrodka okazało, że zaczęło wyrastać konkurencyjne konkurencyjny ośrodek władzy z nabywcami Moskwy i mało tego znowu ja tutaj wracam wielokrotnie do dołu do wspomnianego już Jelcyna, bo faktycznie butem, który w, którym ogniskową u siebie opozycję partyjną wobec Gorbaczowa, a potem zaczął tworzyć własny ośrodek władzy w oparciu o nomenklaturę samej samej Rosji no i potem potem mamy mamy jeszcze jak dotąd na toczą się zastanawiać, dlaczego popularność Gorbaczowa zaczęła słabnąć pamiętajmy też o jakim szokiem był Czarnobyl i osiemdziesiąty szósty paktu osiemdziesiąty szósty rok pod 2 są już od 6 kwietnia katastrofa nastąpiła ogniskowa ma w zasadzie wokół siebie różne problemy, które w zarządzaniu także w zarządzaniu w taki przedsiębiorca z takimi takimi właśnie obiektami jak elektrownie atomowe, czyli niska kultura pracy nie brak koordynacji nów wiadomo, że ten eksperyment w Czarnobylu przeprowadzono w ob niech mi bez przestrzegania elementarnych norm, które powinny być inne zawsze przestrzegane w szarży słabości okropność państwa, które nie informował swych obywateli zagrożeń Otóż to przecież oni oni politbiuro się zbierało nie widziało na początku co robić my w Polsce się dowiedzieliśmy w Czarnobylu, dlatego że nasz stacje radarowe nad naszym problemie nie zadowala się stacje zaczęły natury, jakby odbudowywać znacznie zwiększono poziom promieniowania, a jeszcze 1 maja np. ludność Kijowa wysłano list my na banalne pochód pierwszomajowy tak po Czarnobylu są od próbki wody było kilkadziesiąt kilometrów związku z tym to on nagle potem potem dopiero ogłoszono, jakie są rozmiary tej katastrofy i zaczął zatem po ewakuacji ludzi Noto to po to, było wydarzenie, które najbardziej koło u może Ukraińców Białorusinów, ale to Kaziu Kaziu dyskutowano czy czy jest normalne, że duże, że takie informacje są ukrywane a co by się stało, gdyby to moje dziecko albo albo albo ja moja rodzina mieszka w takim miejscu i trybu taki element, który w, które mnie, kto ułoży wpłynął na nas na popularność Gorbaczowa no plus to, że jako chciał własności, czyli jawności życia publicznego od innych rezultatem tego było gorzej, o czym podyskutować także o o o nie tylko o o problemach funkcjonowania państwa sowieckiego też o stalinizmie tak o Leninie, które okazało się złoto stało się to przed nami figurą osobą kontrowersje kontrowersyjną w tym czasie i wszystko zaczynało się po tak rozdrapywać powoli a kiedy mówimy o zniesieniu cenzury w ramach właśnie głasnosti cel to mówimy o takim całkowitym zniesieniu cenzury czy to było takie postępująca, których na to było trudniej postępująca, dlatego że tak, dlatego że jeszcze było z potrzeb pamiętajmy, że nie było autocenzury właśnie ZOMO można było można było wydać takich postanowienie, ale ma on żądać mentalność i pakowaczy najlepiej znają, a ludzie zastanawiali się tak ile im wolno napisać albo czynne jak długo jak inne bolączki na trudności nie skończy czy jeśli napiszą coś o zbrodniach Lenina dokonał tego nie wyciąga no bo n p . to jest osiemdziesiąty siódmy rok albo sześćdziesiątym czwartym roku, czyli VAT, czyli inny 3 lata wcześniej wtedy, kiedy czuję go też kilka naście miesięcy do 111313 dokładnie rządził to przecież to podjęto próby rehabilitacji Stalina, a dobrze znanego on w Polsce Wiaczesława Mołotowa przy przywrócono do partii było wtedy jeszcze żył dotąd staruszkiem, ale krzyżu pobór został wydalony z partii przeczą tym pierwszym roku, a hamulce nie kogo mu nogę przywrócił status członka partii związku z tym, bo koło Wilk to bułka to była taka maszyna, która mam namyśli mam namyśli właśnie media ZSRR to była to po to na początku po prostu nawet tak jak się okazało przychodzą dyrektywy partyjne, że może listonosza z wieloma z nich korzystać właśnie po to, inna niż krach na początku ostrożnie, ale potem im im bardziej, a to właśnie w Moskwie Petersburgu to było te koty to był to główne ośrodki, które po odbyciu ciągnęły za sobą inne inne ośrodki czy to w Rosji czy w innych republikach inni to jak się okazało, że można więcej lub można więcej pisać Motoru to inni zaczęli wstępować w ślad w woli oczywiście pojawił się jeszcze problem związany z w tym, że Gorbaczow chciał chciał przywrócić pewnego rodzaju instytucje funkcjonujące na początku ZSRR, a potem z nich zrezygnowano, czyli zjazd deputowanych ludowych miał stanowić pewnego rodzaju być takim Super parlament nad rada najwyższa miała miała obradować w trybie ciągłym, a ów zjazd deputowanych ludowych miał tworzyć społeczną Legnica Legia ma legitymizację pierestrojki oczywiście samego Gorbaczowa znaleźliście wielka reforma ustrojowa prawda jest wielka Brytania 81008 . roku jest wielka reforma ustrojowa tylko ta reforma od czego doprowadziła do tego, że to partia straciła kontrolę nad okna na tym, kto mógł być, kto był wybierany, bo tam i koparki dominowała tylko różne również w innych zrzeszeniach stowarzyszenia społeczne Amber Gold byłaby skomplikowana ordynacja w rezultacie pojawiła się opoz. 1 z wręcz historii, bo obok były wybory, które odbyły się w marcu 81009 . roku do tego zjazdu deputowanych ludowych oni czołowym bagatela 2250 osób z Joanną Wolf oczywiście związek radziecki to potężny kraj i 13 składu to jest 70750 deputowanych wchodziło w skład tego zjazdu z nadania organizacji społecznych i partii komunistycznej czy 13 była no trochę jak podczas wyborów 81009 . roku tak on zastrzeżone dla określonej listy określa go od określonego zadania, a reszta można było już normalnie startować tam jak i inni no i pojawiła się opozycja, a ponieważ to był parlament to był parlamentu ogólno związkowym, toteż pojawiła się opozycja z tych regionów, które gdzie, który nie akceptowały albo przynajmniej gdzie znacząca część społeczeństwa nie akceptowała władzy sowieckiej mając namyśli przede wszystkim Republiki bałtyckie, a które wówczas pojawił się sam Judy z litewskim pojawił się żądania np. ujawnienia prawdy o tym, jakich okolicznościach państwa bałtyckie były ankietowane czy też tak fatalnie, którzy przypominać, ale nie nawet żadnych analiz o tyle i odkąd zaczął się sowiecka okupacja odczytu wszak już inny termin inny potem po podobno opozycja się pojawiła na Ukrainie jednak ograniczona ograniczona do 3 obwodów Iga Galicji wschodniej, ale potem potem przerzutkę większa już nie mówiąc o kokardzie, gdzie wybuchły też będą dręczyły go pojawią się punkty zapalne w postaci sporu na górny Karabach między Ormianami, a zaraz mi, by to wszystko w ramach i inne pierestrojki prowadziło prowadziło coraz bardziej do do rozmontowania władzy Gorbaczowa w aucie dodajmy, że w ramach tej reformy ustrojowej owczego zjazdu deputowanych ludowych to pojawiła się nowa instytucja, czyli prezydent związku Radzieckiego wybierany przez zjazd deputowanych ludowych taki został nim Rubacha Gorbaczow, którego marce dziewięćdziesiątego roku tak których, więc pełniło w 22 funkcje prezydenta ZSRR i szefa komunistycznej partii związku sowieckiego, ale tutaj wrócę do tego, że mimo, że wybory do tych on, że wybory do zdjęć, które się były w różnych republikach sowieckich w dziesiątym roku doprowadziły do tego, że te Republiki sowieckie w tym także sama Rosja zaczęły ogłaszać takie być tzw. deklarację suwerenności w dół oznacza to pod bardzo ważne, żeby zrozumieć Rosja toczy, a formalnie rosyjska federacyjna Republika sowiecka ogłosiła 12 czerwca b r . tzw. deklarację suwerenności to oznaczało, że prawa prawo stanowione przez organy tego w tej Republiki ma -li jest nadrzędne wobec wobec prawa w ogóle związkowego czyli, czyli to po, a to de facto z kolei oznacza, że federacja staje się niepotrzebna, bo jeśli PiS i prawo federalne nie ma nie ma pierwszeństwa w stosowaniu nad prawem jakiejś Republiki nowe znaczy, że na parterze federacja staje się powoli fikcją nie da -li Litwa ogłosiła wręczył deklaracji niepodległości w marszu dziesiątego roku Rosja deklaracje suwerenności i w ślad za tym podobne deklaracje przyjęła przyjęła sowiecką Ukrainę Białoruś i to zmusiło z kolei Gorbaczowa do do reformy nie tylko ustrojowe związku sowieckiego, ale samej kat nie tylko wręcz wybierania władz no bo co z tego, że jest prezydentem tego państwa kiedym de facto mułu ta władza się z kadrą tylko to zmusiło do rozpoczęcia dyskusji jak przebudować związek sowiecki Gorbaczow myślał o tym, żeby stworzyć nowe państwo trzeba przemianować na przemianować dotychczasowy dotychczasowe związek suwerennych republik i to z kolei ten proces w dół po zajął mu biuro większość 1010. pierwszego roku i być może, by się nawet udało doprowadzić do do do paki takiej zmiany, zwłaszcza że, zwłaszcza że większość ludności poparła było tak ogólną związkowe referendum bar 62 pierwszym dziesiątego w skokach tak i to też te wyniki były 1 zaskakujący zastanawiałam się, dlaczego ludzie głosowali nad tym, żeby związek radziecki został utrzymany czy to tam była obawa przed jakąś nową nieznaną rzeczywistością stąd też chcemy utrzymać status quo, bo to co znane zawsze wydaje się lepszy bezpieczniejszy od nieznanego to była i 1 przyczyna druga bym powiedział, bo bardzo prosta, dlatego że ludzie byli przyzwyczajeni, że w wyborach mają decydować o osobie tylko w wyborach mają głosować tak jak chce władza widzi oczywiście pierestrojka sporo zmieniła, ale przecież nie przetnie przeorała świadomość wszystkich, więc jest przekonana, że część część wyborców głosowała, bo antycypował, a to jak zagłosować powinno wiadomo, że Gorbaczow liczył na to, że Róża żąda właśnie, że takie wyniki uzyskane w referendum oczywiście były regiony i znowu państwo, bo od grania GUS o sile rynku, który nie głosowała albo no i jak Ukraina, która głosowała, ale się okazało nagle, że Ukraina zachodnia nie chce być albo po to, był już coś w miarę transparentny proces, ale tak czy owak szło wszystko do podpisania nowej umowy związkowej i przekształcenia przekształcenia, a ZSRR formę taką federacja już bardzo luźną pod nazwą związek republik suwerennych i w tym czasie nawet gdy Gorbaczow zawarł taki taktyczny tak tylko rozejm z jej synem, z którym się w rozwoju wsi w oddzielić od 80 ósmego roku, czyli od tej kategorii tego wystąpienia w ich cena na posiedzeniu komitetu centralnego i później jego i jego prośbą o dymisję to wydawało się, że może, że rząd pana niech będzie nie do przezwyciężenia jest w międzyczasie został wybrany na prezydenta i po jest niesamowicie ciekawa sytuacja polityczna prawna, bo mamy prezydenta związku Radzieckiego czy Gorbaczowa mamy prezydenta Jelcyna prezydenta Rosji tak przecież wiem, że Rosja jest największym składnikiem związku Radzieckiego w dodatku takim, bez którego związek radziecki nie może istnieć ich w dodatku non tą lokomotywą oczywiście bo gdy 23 ludności Rosja parady, więc oczywiście, by tu nic nie sposób było wyobrazić związku sowieckiego z Rosji, a Jelcyn powiedział, ale idzie co robi nic nie tyle zależało na rozpadzie państwa jest co mi zależało na tym, żeby usunąć Gorbaczowa ich i samemu samemu po prostu kierować ruchem i MON Bogdana Klicha i pomknął po już trochę upraszczając właśnie pomógł mu puczu Janajewa, który tutaj różne interpretacje czy Gorbaczo w w nim wiedział o nim czy nie czy pozwoli się aresztować się nie pozwolił, ale z pewnością pucz Janajewa z spiskowców i być może Gorbaczowowi jeśli on był w to jakoś zaangażowany nie wyższe od, a zwycięzcą okazał się właśnie Jelcyna oraz jego i jego ekipa stojąca na czele rosyjskiej federacyjnej Republiki sowieckiej w Genui po tym, jak Gorbaczow został uwolniony wrócił z Krymu do domofonu to się okazało, że tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać popadł w parę sytuacji jest Jelcyn Ukrainy w międzyczasie ogłosiła niepodległość Krawczuk nie chciał już rozmawiać graniczy z Gorbaczowem potwierdził, że do momentu do momentu i potwierdzenia czy tylko wypowiedzenia się narodu ukraińskiego w referendum, które było zaplanowane 1 grudnia po to, niema mandatu, żeby czymkolwiek rozmawiać, jeżeli państwo zaczęło w tym momencie państwo zaczęło się de facto rozpadać zdążył Gorbaczow uruchomiło proces, na której bardzo szybko stracił kontrolę kadry zyskał swoją własną dynamikę zaczął żyć własnym życiem mi w aktach roi i doprowadziło do tego, że w puczu Janajewa udaremnił podpisanie nowej umowy związkowej z kolei porozumienia, które zawarł Jelcyn, ale Szuszkiewicz i Krawczuk obie w Puszczy Białowieskiej, lecz bialski części Puszczy Białowieskiej porozumienia z po sprowadzające się do tego, że wypowiadają no to umowa powołująca ZSRR Rosja taki układ związkowy z 2002. roku, a tak tak, bo to PiS to też pamiętać, że formalnie sowiecką Ukrainę i sowiecka Białoruś stanowiły stanowiły odrębne państwa od sowieckiej Rosji w takim krótkim okresie między między z punktu widzenia nawet prawa sąsiedzkiego między rewolucją październikową, aby się tym układem z głosem drugiego roku Samuel był pewnego rodzaju kompromisem między między tymi, którzy chcieli interweniować w komunizmie tymi, którzy chcieliby dać narodom dawnego cesarstwa rosyjskiego wolności tymi, którzy chcieli zachować się imperium w pewnej całości moimi w każdej chwili 8 grudnia 1001 . roku tylko przeczytam bardzo ładne zdanie, które wtedy pada nazwa tej deklaracji przywódców Rosji Ukrainy Białorusi związek sowiecki jako podmiot prawa Międzynarodowego jako geopolityczna rzeczywistość przestaje istnieć tak dlatego grubasów tego nie chciał zaakceptować i podłych podejmował rozpaczliwe próby jeszcze przez 3 tygodnie się przez 3 tygodnie, ale w końcu 2005. 2 tego 5 grudnia początek przyszłego roku o zrezygnowało przekazał w ostatni swój atrybut władzy, czyli walizkę z kodami atomowymi i Mielcu Nowin no i stał się emerytem, a później oczywiście próbował jeszcze działalności publicznej debaty politycznej był kandydatem na prezydenta ale, ale był niczym nie cieszył się poparciem rodaków, którzy mieli mu za złe i pogorszenie znaczące pogorszenie jakości życia, które nastąpiło w okresie pierestrojki i a spora część także doprowadzenie do rozpadu, a do rozpadu państwa trochę takim stał się politycznym celebrytą inni, a on brał udział w reklamach reklamował pewne słynne torebki jest z tego co pamiętam to to by była taka scena Gorbaczo w na tylnym siedzeniu limuzyny obok ta torebka znanego w domu mody w le mur berliński ich krajach UE samo stał się pewnego rodzaju częścią popkultury, który popkultury i OLT tak w Rosji jak i np. w Niemczech czy liczy na Zachodzie proszę tutaj myśmy o tym, mówili, ale proszą też pamiętać, bo to chyba warto podkreślić, że Gorbaczow ma ogromne zasługi i dlatego trud został pokojową nagrodę Nobla nawet jeśli to było na wyrost, ale skoro nie ma ewidentne zasługi w zmianie doktryny polityki zagranicznej związku sowieckiego, czyli rezygnacji z doktryny Breżniewa rezygnacji z chęci chęci narzucania systemów politycznego polityczno gospodarczego państwom Europy Środkowej w rozbrojenie zgoda na zjednoczenie Niemiec mój tato był bardzo szanowane na Zachodzie to Jelcyn czy Krawczuk, by -li niewiadomymi, a zachód bardzo długo właśnie stawiałoby w kosza powiedzieć teraz z 2 zbyt długo na groby czuwa jeszcze tylko powiem, że w to epokowe Boże Narodzenie dziewięćdziesiątego pierwszego roku, kiedy Gorbaczo w w głównym programie telewizji moskiewskiej ogłaszał swoją dymisję i dymisje to tego samego wieczoru Sienny nie prezydent Stanów zjednoczonych George Bush tłumaczył Amerykanów co się stało tak czy, że koniec związku Radzieckiego upadek komunizmu w skali światowej zakończenie zimnej wojny zwycięstwo Zachodu w ponad czterdziestoletniej w walce ze złem tak to problem Gorbaczowa i wielu Rosjan polegał na tym, że w ujrzeli oni uważali Gorbaczow już Gorbaczow żyję tu po bracie to silnik jest oczywista warto podkreślić ma on ma lat 87, ale realne, ale jest też wypowiadają się w ciąży wypowiada tworzą publicysty, a nie krytykował Putina przez dłuższy czas, ale po po po wojnie rosyjsko ukraiński po 2014 roku z kolei zmienił front zaczął podkreślać zasługi Putina w jego cieniu ziem rosyjskich, ale no i no właśnie w tym warto podkreślić że o tym, symbolem przemian był symbolem otwartej polityki zagranicznej i i jako taki zapisał się w historii z pewnością jako jako ten, który pomimo wbre w woli ale, ale zakończył istnienie państwa, które przez kilkadziesiąt lat ciemne żyło ich własny naród i sąsiedni naród no tak ale kiedy patrzymy teraz na badania opinii publicznej w USA Rosji, kiedy słyszymy Władimira Putina, który mówi, że upadek związku Radzieckiego to była największa katastrofa dwudziestego wieku no to chyba Gorbaczow nie zbiera dobrych ocen nie Leningradu na czym ono nadal dzieci było kilka lat temu takie badanie w Rosji pamiętam jak co jak Rosjanie oceniają Gorbaczow atomową mówi Rocki 2012130 i i pomimo tego, że czas sprzyjały krytyczne mu i tak uważaną Song stosunkowi w ocenie pomimo tego, że pojawiły nowe pokolenia to wciąż większość Rosjan go ocenia negatywnie za to rosną pozytywne oceny Józefa Stalina tak tak, ale tutaj może jako notable pewną nutą optymizmu i nad tym zastanawiam się i koło od dawna publicznie mówił na ile można wierzyć wszelkim badaniom opinii publicznej w państwach autorytarnych Rosja jest państwem autorytarnym, bo można jednak dumni domniemywać, że spora część ludzi odpowiada kierownik takiego faktycznie uważali taki jak antycypując co do rangi ankiety chciałby usłyszeć i tak było w tym referendum w marcu 1001. roku tak może być teraz w putinowskiej Rosji dr Łukasz Adamski historyk politolog i wicedyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia był naszym gościom przed dwudziestą trzecią dziękuję panie doktorze dziękuję bardzo dobrą noc, a państwa zapraszamy informacje po informacjach oczywiście praca w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA