REKLAMA

PPK zacznie obowiązywać 1 lipca. Co musi zrobić przedsiębiorca przed tym dniem?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-03-12 12:40
Czas trwania:
16:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z dwunasta prawie 43 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy i Radia TOK FM sprawdzamy oczywiście standardowo najpierw niech też krótko jak teraz wygląda sytuacja na rynku chętnych widzimy, że w Warszawie na giełdzie teraz delikatne wzrosty WIG 20 zyskuje 26 % na indeks szerokiego rynku, czyli indeks WIG trasy 23 % na plusie sprawdzamy także oczywiście ceny walut euro teraz kosztuje 4 zł i 30 gr dolar 3 zł i 82 gr za franka płacimy 3 zł i 78 gr Rozwiń » brytyjskie funty teraz kosztuje 4 zł i dziewięćdziesiąty 8 gr sprawdziliśmy jak sytuacja na rynku to teraz jeszcze inne 2 sprawy pierwsza to po 3 była zmowa cenowa w Warszawie, jeżeli chodzi o ceny ogrzewania inny Otóż urząd ochrony konkurencji konsumentów wszczął śledztwo właśnie w tej sprawie nie zastanawiając się czy spółki, które zajmują się w gminach dostarczaniem ciepła w innej infrastruktury dotyczące ogrzewania w Warszawie przypadki nie zawarły zmowy cenowej, która polegała na tym, że firmy umówiły się, że nie będą ze sobą konkurować co wpłynęło właśnie na konkurencję na rynku, jeżeli taka umowa była i mogą sprawić, że ludzie płacą za ogrzewanie więcej, niżby mogli płacić, gdyby nie doszło do takiej zmowy to o tyle ważne, że warszawski rynek ciepła jest drugim po Bukareszcie największym rynkiem w lecie po Europie stąd te zarzuty w tej sprawie rzeczywiście mogą być poważne urząd ochrony konkurencji konsumentów bada tę sprawę, że jeszcze 1 sprawa, bo raz na jakiś czas w raporcie gospodarczym rozmawiamy o tym w czym jest wartość przemysłowa, w czym jest wartość intelektualna, dlaczego jednak drugą warto chronić w jaki sposób to robić my mamy informacje właśnie w tym nurcie dzisiaj pan prezydent Czech, dostosowując zresztą teraz polskie prawo do standardów unijnych podpisał się nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej netto nowe prawo to nowe przepisy jak wspomniałam dostosowują nas do standardów unijnych, a zgodnie z unijną dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego i co ważne teraz znakiem towarowym będzie uznawany np. dźwięk za znak towarowy będzie można uznać dźwięk w kontekście Radia szczególnie istotna teraz znaczenia w raport gospodarczy, ale w raporcie gospodarczym oraz na jakiś czas coraz częściej zresztą będziemy wracać do pewnego tematu, który ostatnio było w trochę ciszej, a jest on ważny czas płynie ze mną studia adwokat Paulina Ratkowska z kancelarii der standard dzień dobry witam państwa dzień dobry poniżej kontynuujemy właściwie naszą rozmową pracowniczych planach kapitałowych ten 1 lipca, czyli moment, kiedy właściwie zacznę wszystko to maszyna ruszy jest coraz bliżej pokrótce przypomnijmy naszą ostatnią rozmowę czyli, jeżeli ja jestem pracodawcą nie jest to kiedy Musze znając jej się tymi PPK i właściwie, jakie ma sprawdzić czytamy dotyczy już odliczać jeszcze nie w atak jak rozmawialiśmy poprzednio rzeczywiście 1 lipca uruchamia się obowiązek, ale ten obowiązek dotyczy największych pracodawców, czyli tych z poziomem zatrudnienia 250 pracowników plus słowo pracownik jest tutaj skrótem myślowym, dlatego że bierzemy pod uwagę nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, ale również inne osoby od, których my jako pracodawca odprowadzamy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wówczas taką osobę traktujemy jako osobę EUR MD zatrudniono ich również wliczamy ją właśnie w pułap, od którego liczymy cezurą czasową, kiedy nas ustawa i obowiązek to taka zaczyna obowiązywać, jeżeli jest firmą mam swoich pracowników załóżmy takich na stałe na etacie nie w 70, a remont całą masę osób, które wykonują dla mnie jakieś zlecenia na podstawie umowy-zlecenia do tych pracowników też może policzyć tak, jeżeli od nich odprowadzam składki obowiązkowo emerytalno-rentowe, czyli to wcale nie jest powiedziane, że rynek może się okazać, że ta pula osób czy firm, które muszą się zająć dużo większe niż na pierwszy rzut takiej myśli się wydaje tak myślę, że tutaj właśnie słowo pracownicze plany kapitałowe to również skrót myślowy, który może nieraz wprowadzać w błąd w mówimy zawsze o osobach zatrudnionych, czyli pracownikach osobach na umowach zlecenia i wszystkich innych od, których pracodawca odprowadza obowiązkowo składki emerytalno-rentowe, czyli n p . jeżeli jest u pracodawcy rada nadzorcza i takie osoby zasiadające w radzie również otrzymują wynagrodzenie, który jest rozlosowane również ich wliczą z Puław 250 osób to poważne zastrzeżenia do tego oni od niego właściwie zaczynamy naszą rozmowę, ale teraz przez 8 pewne elementy to znaczy uznajemy, że przedsiębiorcy wiedzieli żonie chodzi zainteresowali się tematem już się wiedząc, że ten 1 lipca się zbliża myślą o tym jakie umowy z kim podpisać nawet co już, że domowe są podpisane, czyli już jest wybrany nica ta instytucja, która będzie prowadziła ten pracowniczy plan kapitałowy dla wszystkich naszych pracowników w możliwie najmniej co teraz, tak więc rzeczywiście jest tak, że mój pracodawca zobowiązany zawrzeć 2 umowy, które składają się na PPK to jest umowa o zarządzanie i tylko przypomnę tutaj, że maksymalny termin dla takich największych podmiotów to z 25 października tego roku na zawarcie takiej umowy jest to umowa pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową, która właśnie obejmujemy i reguluje obowiązki obu tych stron zasady gromadzenia jak również inwestowania w ich składek na PPK w fundusze zdefiniowanej daty, bo przypomnijmy również duża pracownicze plany kapitałowe z założenia są w programach mi oszczędzania, ale poprzez inwestowanie w, więc to nie jest tak, że taka składka, którą pracownik i pracodawca odprowadzi do instytucji finansowej zdeponowana na długo terminowej lokacie z mniejszym czy większym oprocentowaniem i działa w po osiągnięciu 6060 rok 3 roku życia ich po prostu tę to co wpłaciłem wyjmuje z ZUS drobnym mniejszym lub większym procentem Otóż tak nie jest składki, które są odprowadzane przez lot do instytucji finansowych one podlegają zamianie na tz w MDM instrumenty finansowe, czyli te instrumenty finansowe one są inwestowane przez instytucje finansowe, więc to wcale nie oznacza, że tyle ile włożyłem w Yme może wydać więcej, ale równie dobrze mogę wyjąć nie wypali teraz suma ciarki na decyzję o tym, myśli i pomagając o tym co się działo się w otwartych funduszach emerytalnych i w sytuacji, kiedy w kryzysie ludzie przechodzili na emeryturę się okazywało, że prawie nic nie dostają szczegółowe tak natomiast ustawodawcą przemyślą w domu to te zagrożenia i tak naprawdę wprowadził tutaj w mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo inwestowania takich środków, czyli instytucja finansowa, która obraca składkami na PPK inwestuje, ale w tzw. fundusze zdefiniowanej daty są to instrumenty, które mają zabezpieczyć właśnie inwestowanie w miarę zbliżania się do sześćdziesiątego roku życia jako daty cezury wraz, z którą uczestnik będzie mógł tę te środki wybrać w, czyli 1 słowem element im bliżej wieku emerytalnego im bliżej 60 tego roku życia składki powoli przechodzą z inwestowania agresywnego, w które jest najczęściej właśnie w elementy tzw . w udziałowe, czyli akcje w elementy dłużne, czyli obligacji, które z definicji są bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o ryzyko inwestycji innych za typowe dobra dobra przykład Grecji pokazuje, kto może być, ale zostawmy, bo to jest gość tak mocnej na rozmowę z ust, że wybrała już nam nie miał wyboru jestem pracodawcą w dużym musiałem wybrać to taka mnie i teraz ja, o czym i, w którym momencie ja muszę poinformować swoich pracowników wzrosną w tym stąd pismo z umową przeze mnie w nocy najważniejszy jest właśnie w chyba odczarowanie całego programu PPK w, by powinienem już mam zawarte 2 umowy 1 zawarłem z instytucją finansową w swoim imieniu jest to umowa o zarządzanie PPK drugą umową, którą zawiera tez w imieniu pracowników również z tą samą instytucją finansową, więc teraz nic nie pozostaje innego tylko opóźni całej załogi z komunikatem akcję informacyjną powiedzieć, że wybrałem PPK, z jaką instytucja zamierzamy finansować i gromadzić te środki i tak naprawdę troszkę tą instytucję odczarować poprzez opowiedzenie pracownikom, jakie są ich prawa, jakie są ich obowiązki tak, aby zapewnić im świat świadome partycypowania w programie w Polsce świadomą rezygnację Koch rezygnację to jest trochę słowo klucz ze względu na to co zrobić, żeby to rezygnację podpisać, ale zostawmy na razie rezygnację wraz z lutego wyjedziemy zostawmy na razie zostanie miejsce przy opcji, że moi pracownicy zostali przeze mnie tą umową, którą podpisał z 2 właściwie włączenie w ten program no i teraz jak rozumiem, iż od tego momentu tej chwili pracownicy już nie mają wpły w na to, że jakby, jaka to będzie instytucja ta jest ta wybrana przeze mnie i jako pracownik nie mogę przyjść bez tego dostawcy polis przewożono takiego mi się nie podoba proszę temu jest pod inwestować, gdzie indziej nie nie ma takiej absolutnie możliwości program wybrane przez pracodawcę no we współdziałaniu z reprezentacją pracowników, którą są albo związki zawodowe albo w przypadku braku związków inna reprezentacja wybrana przez załogę to jest instytucja, która w obejmuje ma zastosowanie do wszystkich pracowników i o tym, też spółki inny pracodawca z nią współpracę nie zmieni pracodawcę oszczędzają też powiedzmy, że to nie może być zupełnie przypadkowe instytucja tylko po będzie instytucja, która będzie źle zrozumiała, gdyby certyfikowane certyfikat od państwa żona jest zweryfikowane i że może rzeczywiście tak jest takie usługi świadczyć ani przypadkowa firma Krzak wiadomo, skąd nie w tak nie jest instytucja finansowa, aby mogła być w ogóle dopuszczone do oferowania produktów PPK musi przejść przez pewien proces weryfikacyjny i być dopuszczone do przodu tzw. portalu PPK to jest znowu wracamy do mu do głównej akcji informacyjnej polskiego funduszu rozwoju, a mianowicie preferują, gdzie na stronie w ww kropkę moje PPK kropkę PL jest zakładka o instytucjach finansowych, które przez taki Screen przeszły i które są umożliwi dopuszczony do oferowania PPK, jeżeli danej instytucji taki w ewidencji nie ma wówczas nie ma ona w ogóle prawa oferować tego typu rozwiązań, które teraz mamy tę składkę podstawową, która w sumie daje, jakby z części i pracownika i pracodawcy tego co ten pracownik zarabia 4 % podstawowej wersji, ale jak rozumiem ja jako pracodawca powinien poinformować swoich pracowników, że jeżeli oni mają ochotę to mogą troszeczkę więcej pieniędzy do tego funduszu przeznaczać zgadza się nie jest także sam John Mann mogą zarówno przeznaczyć składkę wyższą, czyli w obowiązki pracownika, jeżeli już zdecyduje się, że chcą uczestniczyć w PPK to jest odpra w, bo inaczej nie zdecyduje, że nie chce zdecyduje, że nikt tak, bo rzeczywiście to jest także program PPK jest definicji programem powszechnym czyli, jeżeli pracownik nie złoży deklaracji o rezygnacji automatycznie zapisywane do programu w, jeżeli jest już w takim programie, a to składkę, którą odprowadza ze swoich środków jako pracownik to jest 2 % jego wynagrodzenia pracodawca funduje mu w składce podstawowej i 1,5 % wynagrodzenia, czyli łącznie pół 3 ,5 % wynagrodzenia brutto pracownika to są składki podstawowe odprowadzane miesiąc miesiąc do programu PPK natomiast, jeżeli pracownik chce zainwestować więcej odłożyć na nas na okres po sześćdziesiątym roku życia, a trzecią więcej może pójść do pracodawcy z następną deklarację i powiedzieć ja nie chce odprowadzać 2 %, ale chcą odprowadzać za siebie więcej i tak maksymalna kwota tych z 4 % pracodawca również może być Chojny i powiedzieć jadłam moich pracowników to jest mój właśnie sposób inwestowania w mój kapitał ludzki, więc jak oprócz mojej składki podstawowej i 1,5 % również podnoszona o dodatkowe 2 także ze swojego odwodu dodatkowe 2 , 5 także ja ze swoich środków finansuje za pracownika składkę łącznie w maksymalnej wysokości 4 %, a czy może być sytuacja, w której pracownik mówi Jach co odkładać więcej ze swojej części, a pracodawca powie no ale ja zostaję przy składce podstawowej i 1,5 proc w liście, że taki jest tutaj nie ma on obowiązki pracownika i pracodawcy czy też ich deklaracje nie MO nie mają zaś nie mają zastosowania poprzez takie tzw. lustrzane odbicie czyli, jeżeli pracownik chce, by zadeklarować więcej może nie ma to wpływu na dodatkową składkę ze strony pracodawcy i w drugą stronę, jeżeli pracodawca chce być hojny nie wpływa to ona obowiązek pracownika, aby odkładać swoje kubki więcej powiem więcej pracownik, jeżeli jest pracownikiem najniżej zarabiającym, czyli zarabiała 2700 zł co stanowi około 120 % minimalnej pensji może również zdecydować się on chce uczestniczyć w programie PPK, ale chce obniżyć swoją składkę z 2 % do pół procenta jak najbardziej może to zrobić i również taka deklaracja nie wpłynie żaden sposób na obowiązki pracodawcy odprowadzania składki podstawowej czy też również dodatkowe, jeżeli taką chce zafundować nowe teraz sytuacja zgoła odwrotna, czyli przeczytała o tym, proszony o broszurkę, którą przygotował mój pracodawca wiemy, jaka firma ma też pracownicze plany kapitałowe obsługiwać, ale jednak jeszcze z tym nie zgadzam nie wiem nie mam zaufania robi cokolwiek innego nie podoba mi się to chce zrezygnować i teraz to jako pracownik musi zrobić, żeby zrezygnować z tego to taka zrezygnować można zarówno na etapie wstępnym, czyli jeszcze jak nie należy do PPK, ale dopiero mój pracodawca wprowadza ten cały program i prowadzi to akcję informacyjną, gdzie mówi pracownik, jeżeli chcesz zrezygnować w ogóle nie nie uczestniczyć to to jest czas musi wówczas pracownik złożyć na piśmie pracodawcy deklarację o rezygnacji to nie jest w formie dowolnej natomiast tutaj Ministerstwo Finansów we wyszło naprzeciw i przygotowało taką propozycję w jak taka deklaracja powinna wyglądać w aktualnie jest to propozycja, która jest na etapie konsultacji społecznych, więc możliwe żona jeszcze ulegnie zmianie w ale cena aktualna propozycja no i jest dosyć niefortunna i tutaj spotkała się bardzo dużą krytyką i oporem, dlatego że deklaracja rezygnacje inna jest w 2 stronicowym dokumentem, na którym pracownik powinien złożyć łącznie 7 podpisów pod braki i okolic któregokolwiek podpisu, czyli 6 miejsce 7 powoduje nieważność nieskuteczność takiej składki, więc PFR się tutaj tłumaczy, że jest to ma to na celu za zabezpieczenie pracowników przedni świadomością natomiast taki pracownik myślę, że po trzecim po czwartym podpisze, gdzie oświadcza, że jest świadomy zrezygnuje z ZUS nie z każdego poszczególnego świadczenia, które może mu przysługiwać w związku z PPK na którymś momencie może zwany zwątpić czy rzeczywiście droga do dość dobrą drogę wybrał to zobaczymy jak te ostateczne prace zakończą się i most nie będzie tych 7 podpisów tylko skończy się nam w tym 3 albo na 1 stadionie no i właściwie znów tutaj muszę postawić kropkę na liście, bo czasem się skończył, ale temat pracowniczych planów kapitałowych obowiązków pracodawców i obowiązków pracowników i tego co się wydarzy, jeżeli którakolwiek ze strony tak się nie nie wywiązywać ze swoich obowiązków, jeżeli już w tym programie będą uczestniczyć jeszcze porozmawiamy już teraz zapraszam na kolejną odsłonę, ale dzisiaj niestety czasy skończymy z bardzo dziękuje adwokaci Wolina Negro w kostkę z kancelarii Bert Andersson ma moje, bo była moim państwa gościem w raporcie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA