REKLAMA

1,2 mln Ukraińców na polskim rynku pracy

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-12 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki witano nas jeszcze popołudnie Radia TOK FM Miller pojawił się wczoraj bardzo ciekawe dane Narodowego Banku Polskiego inwestora wynika, że przez Polski rynek pracy jak to określono przewija się około 1  200  000 Ukraińców 330  000 z nich ma pozwolenie na pracę pozostali pracują na podstawie wizy w związku z tzw. oświadczeniami pracodawców do ich z tych danych, które były przedstawiane wynika, że atak na nas stało, gdy w zasadzie na stale na polskim rynku Rozwiń » pracy jest około 800  000 osób właśnie w ukraińskich pracowników do tego pewnie się już wszyscy przyzwyczailiśmy szczególnie w miastach w niemal codziennie spotykamy właśnie kogoś rodem z Ukrainy czy to w sklepie czy w jakimś innym miejscu usługowym czy w transporcie jak sobie z tym zjawiskiem radzimy czy w ci pracownicy pracują w sposób tutaj cywilizowany jak są traktowani jak są jak się adaptują są przez nas przyjmowani to o tym, teraz właśnie będę rozmawiał z naszym gościem jest z nami pan Michał Sławski ekspert Business Centre Club ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce dzień dobry dzień dobry witam zaskoczyć czymś ponad tonę, czyli właściwie tak też można było przewidzieć, że tyle osób właśnie z naszej wschodniej zza naszej wschodniej granicy już na stałe prawie z Polski tak naprawdę dużo zależy od od źródła badań, bo z różnymi badaniami statystykami mam mam do czynienia i tak to ilość cudzoziemców w szczególności Ukraińców wahają się od bardzo różnych kwot mówisz o tym, że nawet do 2  000 000 właśnie cudzoziemców w szczególności Ukraińców jest w Polsce na stałe tu Bóg powołał się na tę dane z NBP, gdzie mowa jest 81000 osób na na polskim rynku pracy z kolei na świat Eurostat w, badając rok 2017 on dosyć dużym opóźnieniem publikuje TMT statystyki w 2017 roku nawet z taki wniosek wysnuł, że nawet do 5 % populacji w Polsce ludzi to są cudzoziemcy, żeby z danych dotyczących pobytów wiz to autor tomu one o 5 % co by mogło dawać do 2  000 000 osób jeśli chodzi o samą obecność cudzoziemców na polskim rynku pracy to są pewnością jesteśmy najchętniej wybieranym krajem Unii Europejskiej właśnie w celu migracji zarobkowej i tu też Eurostat to potwierdza, że spośród wszystkich cudzoziemców w tym głównie Ukraińcy są tą grupą w spośród wszystkich emigrujących wtedy w 2017 roku duża, że w tym roku osiemnastym było podobnie 23 z tych migrujących za pracą drogami drogą do Polski właśnie w szczerość dobierze dobowego wydawać, by się mogło, że skoro ciągle jest bardzo wielu Polaków, którzy wyjeżdżają i choć i wyjechali wcześniej też do do pracy dziś na Zachodzie no to w jest ciekawym pytaniem czy my jesteśmy właśnie tym takim upadku lubianym państwem do 2 miliard jest sporo czynników myślę, że to, że akurat obywatele Ukrainy tak chętnie emigrują zatrzyma tego, że gdziekolwiek emigrują to bierze się przede wszystkim z tego, że to, że poszukują gdziekolwiek lepszych warunków i lepsze perspektywy życia po prostu w pewnym sensie uciekają z Ukrainy to jest pierwszy powód, że to ta grupa aktualnie bardzo poszukuje nowego państwa in o nowej lepszej pracy i to w przyszłości bo, bo bardzo często zamiarem jest tylko praca na osiedlenie się sprowadzenie rodziny naj, ponieważ to właśnie Ukraińcy są tą grupą najchętniej aktualnie migrujące tu z okolic do nas mają po prostu najbliżej to stres, jakby oczywiste powód jest stosunkowo też na łatwość w porozumiewaniu się na naukę języka polskiego dla nich też to stosunkowo łatwa łatwiejsza niż nauka języka niemieckiego np. w inny i bliskość kulturowa czy historyczna w jakim sensie też na pewno sprzyja, ale z tego co obserwuję to przede wszystkim po prostu bliskość terytorialna, że rząd jednak wyjazd do nas i potem ewentualnie powrót na święta nawet do domu na Ukrainę jest po prostu łatwiej to są przyjazdy użyje oczywiście skrótu cywilizowane zarówno z 1 jak i z drugiej strony derby w są czynione takie kroki, które przychód od od roku można, by powiedzieć ponad, które mają na celu ucywilizowanie wydawania wiz n p . i jakbym podstaw do wydawania wiz pracowniczych na początku 2018 roku wprowadzono rejestr oświadczeń oświadczenia rejestrowane przez urzędy pracy to taki podstawowy dokument, który uprawnia obywateli między nimi Ukrainy do podejmowania w Polsce proc stosunkowo łatwo uzyskać pozwala na pracę przez 6 miesięcy w Polsce w rocznym okresie my i dotychczas zdobyć do końca 2017 roku była dosyć duża swoboda w rejestracji takich świadczeń za tysiące osiemnastym roku urzędy pracy ustawowo nakazaną pracodawcom informować urząd czy ta praca rzeczywiście została podjęta i to bardzo oświadczenia tych pracowników tak są oświadczenia rejestrowane przez polskiego pracodawcę mówiąca o tym, że zamierza zatrudnić daną osobę danego obywatela Ukrainy w takim oświadczeniu pracodawca deklaruje, gdzie będzie wykonywana praca na jakich warunkach z takim wynagrodzeniem takim stanowisku jest to taki podstawowy dokument legalizujące pracę natomiast wprowadzenie systemu i obowiązku informowania urzędu czy ta praca rzeczywiście została podjęta spowodowała my myślę jednak zmniejszenie ilości fikcyjnych oświadczeń, które nową zdarzało się na pewno, że były wydawane czy uzyskiwane po to, żeby w pewnym sensie wyłudzić także wizyta u stóp jest to krok w właśnie w kierunku uregulowania tych migracji i taka osoba, która się w ten sposób pojawić na naszym rynku pracy automatycznie jest objęta wszystkimi świadczeniami o charakterze socjalnym w zdrowotnym w momencie, kiedy zaczyna pracować od powierzenia wykonywania pracy pracodawca ma takie same obowiązki względem urzędu skarbowego i ZUS -u odnośnie pracowników cudzoziemskich, jaki Polaków, czyli tak samo ma obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego i tak samo odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy pod tym kątem są traktowani tak samo jak Polacy to też ostatnie dane i ścianą potwierdzają, że już nawet pół 1 000 000 Ukraińców w Polsce ten to ZUS inny opłaca i to wszystko również cała jak w całe cała jest taka konsekwencją właśnie takiego w oficjalnego zatrudnienia również nie wiem w tym momencie taki człowiek o uzyskuje w prawo do założenia w Polsce konta bankowego chociażby też o to, żeby tam przelewane były jego zarobki zasadniczo tak, chociaż oczywiście cudzoziemiec ma pewne swoje wymogi, które musi spełnić powinien się zameldować w Polsce na pobyt czasowy, choć uzyskania adresu ma możliwość uzyskania numeru PESEL i kiedy banki czy 3 czy pewne organy urzędy wymagają takich takich czynności, żeby rzeczywiście założyć konto bankowe też z tego co wiem mnie nie w każdym banku jest to takie proste, żeby cudzoziemiec uzyskał konto bankowe, ale jak najbardziej no sam fakt zatrudnienia otwiera pewne pewne możliwości natomiast ważne jest to, że trzeba do tego zatrudnia w ogóle doszło to zarówno przed pracodawcą, jaki przed samym obcokrajowcem w tym wypadku rozmawiamy o Ukraińcach to też były dosyć długa skomplikowana droga nocą na co w tej chwili pracodawcy bardzo mocno bardzo mocno narzekają no właśnie pan reprezentuje organizacje pracodawców z 1 strony mówisz, że jest taki brak rąk do pracy w Polsce szczególnie właśnie tam, gdzie wydaje się, że te osoby chętnie, by prace mogły podjąć jak np. budownictwo w ZI kit wystarczające są w tej chwili w tym czy dogodne przepisy, aby właśnie te braki na polskim rynku pracy łatwo uzupełniać chętnymi do pracy Ukraińca niestety największym problemem jest czas w jakim zatrudnienie cudzoziemca będzie jest możliwe jest neutralny to znaczy czas, jaki trzeba poświecić pracodawca na początku musi poświęcić na uzyskanie odpowiednich zezwoleń czy to na rejestrację oświadczenia akurat jest jest czymś co trwa bardzo krótko przez 710 dni, ale już dusza legalizacja uzyskanie zezwolenia na pracę u wojewody, a potem uzyskanie pobytu czasowego pobytu cudzoziemców w Polsce jest kończą się wiza i chce się osiedlić na czy nawet tymczasowo zostać na rok do do 3 lat powiedzmy netto uzyskanie takiego pobytu czasowego w niektórych województwach też Twaróg w związku z tym lotu, bo pojawia się problem, że nie zawsze w tym okresie oczekiwania podejmowanie pracy przez takiego cudzoziemca legalne jest to problem dla pracodawcy, który mogła przez to w tym momencie dla samego cudzoziemca, który musi stanąć przed wyborem czy wrócić na jakiś czas do kraju pochodzenia czy oczekiwać bez pracy może podejmować pracę na czarno oto rodzi rodzi potem szereg problemów, a rzeczywiście patrząc po pracodawcach to, jeżeli pojawia się potrzeba zatrudnienia kogokolwiek, kto nie chodzi o to, że to w oczy cudzoziemcy są wyjściem na nas na brak chętnych kadry są wśród wśród Polaków, ale to najczęściej oczekują, że będą znali konkretną datę, kiedy TomTom pracą mogą powierzyć innym niż oczekiwaliby, że nastąpi to miesiąc może 2 na pewno nie w ciągu roku, a czy fakt posiadania do takiej pracy rozumiem, że to też ważne z punktu widzenia pracodawcy, że skoro zatrudnił jakąś osobą nasze sprawdza, ale właśnie kończy się wiza czy uczył możliwość zatrzymania go właśnie przez sam fakt, że już pracuje i szybkie odnowienie tych wszystkich niezbędnych pozwoleń dość łatwo niestety nie i to jest 1 z naszych postulatów naszych mówiono reprezentujący organizację zrzeszającą pracodawców BCC, ale znów wydają się, że mogę powiedzieć w imieniu większej ilości organizacji pracodawców net to chociażby właśnie spowodowanie, że cudzoziemiec, chcąc czy przedłużyć pracę, ale potrafi, nawet jeżeli pracodawca chce awansować pracownika cudzoziemskiego dać mu inne stanowisko wyższe to tak naprawdę się rozpocząć całą procedurą odnowa nawet bez zmiany pracodawcy, a my i to co my próbujemy przekonać do do tego aktualnie rządzących o to żeby, żeby w tym kierunku właśnie szły ułatwienia, żeby nie trzeba było powielać pewnych procedur które, która tak naprawdę raz przeprowadzone wystarczyłyby na kilka lat jak choćby sprawdzanie noży ze Strażą Graniczną przecież przez policję przez ABW czy dany cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia, jeżeli jest coraz mniej wykonane takie badanie, a on po 3 miesiącach zamierza zmienić pracę ma to być może nie ma potrzeby za 3 miesiące ponawia całą procedurę i czekać kolejne miesiące na na decyzję wojewody czy przy tej skali, o których mówiliśmy na początku można już po tych już kilku latach zostali powiedzieć coś na temat wartości tych pracowników w taki potocznej opinii często słyszymy należał się, że oni są, że chętnie się do tej pracy zgłaszają, bo wiadomo to jest dla nich wtedy szansa na na wygodniejszy pobyt nad wszystkim już na rozpoczęcie zarabiania być może właśnie usankcjonowania swojego pobytu w Polsce, ale potem to wie pan różnie to bywa tak się słyszy bagaże są bardzo roszczeniowi, że są ostrożni wymagająca tak naprawdę to niewiele umie potrafią, tym bardziej że jednak już te standardy również wykonywania pewnych usług czy czynności w Polsce nie są wyższe niż te, które są ciągle akceptowalne naukowej ja myślę, że uczciwie byłoby powiedzieć, że w każdej grupie narodowościowej 33 bez względu na obywatelstwo pracownicy są różne jakości i nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że jakakolwiek grupa czy to np. Ukraińcy czy Hindusi są w jaki sposób pracownikami gorszymi olbrzymi nie zależy i nawet wydaje mi się, że osoba, która podejmuje życiową decyzję o emigracji zarobkowej bardzo często cała rodzina takiej osoby inwestuje w samą możliwość wyjazdu z kraju mówi o dalszych kierunkach może, iż Ukraina to co tak duże przedsięwzięcie czy wydają się, że wiele z tych osób wręcz jest gotowa więcej poświęcić więcej jak oddać się pracy mając na uwadze to ile ją kosztowało pozyskanie tej pracy w odległym odległym państwie i też zauważam, że mimo, że coraz to więcej cudzoziemców traktuje przyjazd do Polski podjęcie pracy niejako pracę sezonową czy jakieś tymczasowe w dolarze dorobienie my tylko rzeczywiście coraz to, więc osób planuje sprowadzenie rodziny dla takich osób stałość pracy to też jest bardzo istotna rzecz my ja bym chciał też dodać, że nie patrzy na cudzoziemców tylko jak na jak na pracowników usługowych i Nisko wykwalifikowanych się pan także bardzo często branża IT jest wspierana właśnie pracownikami bardzo wysoko wykwalifikowanymi i co na nim cenionymi w Polsce bardzo dziękuję za te wszystkie informacje wyjaśnia Michał Wisłocki ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce był z nami bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA