REKLAMA

Potrzeba więcej jawności w planowaniu przestrzennym?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-13 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
21:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
7 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu Artur Celiński magazyn miasta dobry wieczór dobry wieczór piszą państwo tak państwo bardzo wielu różnych organizacji i sieć Obywatelska Watchdog Polska związek stowarzyszeń Kongres ruchów miejskich i w ruchy miejskie z różnych miast większych mniejszych od Warszawy przez naszą Zieloną Górę podpisują się razem pod takim apelem, który w największym skrócie mówi potrzebujemy więcej jawności w Rozwiń » planowaniu przestrzennym w jest to w zasadzie apel tak dobrych, ale apel do kodu władz samorządowych tak do władz samorządowych, ponieważ władze samorządowe prowadzą politykę przestrzenną, więc o tym jak rozbudowują się nasze miasta jak rozbudowa będzie wyglądała jak będą wyglądały budynki najważniejsze będzie prezentowana wspólna przestrzeń, która często jak wiemy ma decydujące znaczenie jakość naszego życia dla takiej od razu nam się rysuje taki atak to pytanie zasadnicze filozoficzny, jakie mam prawo jako mieszkaniec żądać jawności, bo jest żądamy jawności na to władze, które stale słucha pan mam namyśli władz samorządów różnych miast teraz włączył radio TOK FM radio głośniej cha my wszyscy tak damy im teraz jawność udostępnimy wszystkie nasze plany takie państwo sugerują czy w znaczącą część tych planów to następnym ruchem ze strony mieszkańców będzie próba konsultacji wszystkiego z nimi, ale generalnie jest tak, że my jako mieszkańcy tworzymy spółkę samorządową i wybieramy nasze władze na jakiś czas podążyły tą władzą naszymi decydowały o naszym dobrze wspólnym faktycznym podjęła decyzję mają ku temu pragnienia mamy prezydenta mamy rady miasta tak, by tak dalej oczywiście, że pomiędzy wyborami in władza powinna prowadzić dialog z mieszkańcami tak, zwłaszcza jeśli chodzi o kontekście przestrzeni publicznej no bo coś zbudujemy dzisiaj to nie jest często, jakby sprawa na dwa -trzy lata budynki potrafią stać to 150 lat przodują przestrzegł przed naszą wyobraźnię mają też wpły w na to, jaką się czujemy naszej przestrzeni, bo też jak sposób zadysponowania przestrzeni tak nasz układ czy czujemy się na bardziej otwarci na innych trzeba przestrzenna trochę naprowadza wpada w depresję to wszystko ma kluczowe znaczenie tak im my apelujemy o to, żeby władze powiedziały, jakie mają stanowisko skwer czy przestrzeni podobnie musimy się obrazić i jakby jasno uświadomić, że jest bardzo tylko w tym stoją eksperci albo najbliżsi sąsiedzi np. żeli mamy działkę wolną dookoła lasu mieszkających ludzi jak coś na tej działce tam zabudować tak myśli to pytanie czy robi to zgodnie z procedurą to też nie jest też jest kilka procedur, że układ miasto może grać władze miasta mogło zdawać, że nad danym obszarze powstaje plan miejscowy ma to miejsce ma do siebie żal jest procedurą demokratyczną każdy może wziąć udziału w procesie planowania każdy musi swoje uwagi widział w spotkaniach złościć na opinię do przedstawionego planu w jaki sposób wziąć udział w tym procesie, ale też jest druga procedura, która nazywa się w tak, by wystąpienie o warunki zabudowy są tradycyjne wuzetkę, który był wielokrotnie bywało głośno wróży sytuacja ostatnio przez Ewę w budowie wieżowców spółki srebrna taki tryb prezes Kaczyński miał pretensje do miasta, że władze nie dają mu warunki zabudowy dał mu tę burzę, dlatego że go nie lubią ewidentnie Knighta procedura to jest już procesy administracyjne i żeby wziąć udział w tym tekście duże trzeba być uznanym za stronę postępowania administracyjnym, bo normalnie jak nie jesteśmy stroną np. nasza działka, którą posiadam graniczy z działką, na której są objęte procedurą no to już tak mamy mniejsze inne prawo do bycia razem ze stroną, a te zaczną się w 2 to oznacza, że żyjemy w kraju, gdzie dla sprawności funkcjonalności procesu decyzyjnego wszyscy samorządowcy, by chcieli, żeby było jak najwięcej wuzetek w, a ani mieszkańcy woleliby, żeby to był jednak zwolnienie mnie nie da tek był zbyt daleko idące uproszczenie w LM to problem jest też taki, że miasto naszym systemem posłem przestrzennego mamy problemy od wielu wielu lat, ale ja jakieś 2012 był wydawcą takie książki anty bezradnie przestrzenne napisany przez 3 autorów kasa łódzkiego Lecha Mellera i Macieja Kudelskiego, a im nie stanąć bezradnie itp Apropos pokazywał jak wygląda planowanie przestrzenne miast czy w mieście konkretnych przypadkach nic się właśnie zwrócą uwagę, że tym systemom pełne rodzaj gry gry o przestrzeń i w tej grze niekoniecznie są jasne reguły niekoniecznie każdy uczestnik wygrywa takie same prawa w zależności od dyrektora wybierzemy mu na to dał przykład w tej procedurze po budowania za pomocą wuzetek mieszkańcy są tu stroną słabszą często praktycznie nieobecną albo jeszcze śmieszniej na to rząd prawa sprawiedliwości dorzucił nam trzecią formę ubiegania się pozwoleń na budowę czy jakby Boga lokalizacji budynków to jest ta specustawa mieszkaniowa, która pozwala tak, by zawiesić istniejące plany zawiesić istniejące procedury i każdemu inwestorowi pozwolą biegacz sezonu decyzję lokalizacyjną to przechodzi przez radę miasta rada miasta może zagłosować za czy przeciw oczywiście tam jest mnóstwo uwarunkowań prawnych, ale znowu tak naprawdę mieszkaniec nie mamy zbyt dużo dopowiedzenia na czas określony przez MEN jako lex deweloper tak dokładnie tak jakby Lu czas, by jasno uświadomić, że trzeba czy możemy pozwolić mogę na to, że jako mieszkańcy jesteśmy tylko wzywani przez władze w 8 sytuacja na środki zawodzą kościół tyle tam miejsca dla pokazujemy studium, ale wszystko co dzieje się pomiędzy wszystkie decyzje do tego jak będzie wyglądało nasze miasta czy będzie rozbudowywało takie budynki tam będą funkcjonowały GW mocy, żeby grać będą spełniały takiej przestrzeni to budynki te szczegóły będą chętne, by zlokalizowane tam to znaczy w jaki sposób ta przestrzeń otaczająca budynek będzie porządnie przestrzeniami na to my już nie jesteśmy do końca tego pewni AIDS, ale Reasumując, to zależy, kiedy nasz słuchacz słuchaczka teraz po myśli patrząc za okno obudził mnie nowy budynek tej grozy budują go albo, dlatego że te warunki zabudowy, by został taki wydany, a buty w planie ogranie, żeby budować kołnierzami w Polsce pozwoleń na budowę i wlać do pozwolenia na budowę może być dostaje West w jak wydane na podstawie planu miejscowego czy może odzyskać żonę, że ta działka za naszymi oknami jest łączona na budynek mieszkalny albo na budynek biurowy albo na sklep w związku z tym, jakby ktoś, kto na tym jak działacze chcą budować mówi tak buduje budynek mieszkalny dla NATO pozwala występuje do urzędu po to, żeby to taką zgodę uzyskać wcześniejsze plany jest też jasne i wprost mówi co można, czego nie można do czasu palę są tak pisano ogólnie rzecz potrzebna interpretacja tych planów, ale zostawmy na chwilę, bo to, żeby nie komplikować słuchacze chodzi mi prosto z VAT, gdyż nikt nas wysłucha patrzy za oknem powstaje nowy budynek ten ktoś zastanawia czy na jakiej podstawie można ten budynek czy ten talent czy to byłby proces planowania czy to była po prostu VAT specustawa na czele z Developer czy to było tymczasem banki zgodzą się w mniejszych miastach już mnie już specjalne mapy, na których że może sobie wejść zobaczyć czy ten obszar ten zaś obszar zainteresowania i leży na terenie objętym planem miejscowym czy też, jakby tutaj zastępuje inna ścieżka czy na uszkodzenia warunków zabudowy ma być wydanie warunków zabudowy to jest złe decyzje administracyjne naczyń inwestora występuje do władz miasta o wydanie takiej informacji co to może zbudować takiej wysokości jak model ma wyglądać tak dalej na inne miasto, choć zdaje będzie wakacyjny decyduje tak możesz budować łącznie nie możesz budować oczywiście jak są różne wątki tej całej procedury, bo nasze miasto może powiedzieć zaraz wstrzymujemy wydanie zgody, bo chcemy stworzyć Daniela Smitha miejscowej ta teza ta decyzja zawieszona na oba 9 miesięcy się, że momentami w tym czasie miasto może przygotować plan miejscowy należy to wszystko sprawia, że mieszkaniec, które po prostu zainteresowanej po co chciały łatwo się dowiedzieć, o co chodzi nie jest ekspertem nie ma tej całej wiedzy no to może ułatwić wszystkim pogubić nie mówiąc o tym, że jak rozumiem tych 3 przypadkach i aktywna rola czy też wpływ mieszkańca jest żaden, bo jak niby mamy coraz to zużywano panie państwowego ta rola jest bardzo duża możemy powiedzieć, bo każdy z nas to optycznie na te same prawa i może wziąć udział w takim biurze planowania przestrzennego lub odszkodowania planu miejscowego my też przyjść na spotkanie, aby wysłać swoją opinię powiedzieć, bo ja uważam n p . to budynek powinien się do Boga dla nie powinien opuszczać budynku narzekanie, iż tak, ale nawet dziś mieszka mniej niż 100 m od tego lata 200 m tak oczywiście moment tak narodził, choć zawarta na wszystkich oczywiście to jest fascynujące trasy chce zakrzyknąć, że demokracja jest fascynujące dlatego też tak rzadko dzieje w no bo przygotowanie planu miejscowego to jest pewien proces, który gmina neoliberalizmu kosztuje radzi z osobą na pewno też działania no i w związku z tym też mamy miasta, które tak jak Gdańsk Sopot do większości planem miejscowym, ponieważ władze tego miasta wybrały taki sposób gospodarowania przestrzenią, a małe miasta, w których te plany miejscowe nie są tak powszechnie stosowane nowe władze miasta mówią no może niekoniecznie wszystkie tereny powinny być objęte planem część terenów nie musi mieć takiego planu 20 będzie się po godzinie osiemnastej 13 marca w środę słuchamy Radia TOK FM jeszcze raz dzień dobry mówi Paweł Sulik zastępca Agaty Kowalskiej, a w naszym studiu Artur Celiński magazyn miasta dzień dobry jeszcze raz, gdzie nowe rozmawiamy o apelu, który państwo razem z wieloma innymi podmiotami organizacjami fundacjami wysyłają do polskich samorządów apelu, który jest największym skrócie takim w tym takim głosem, który mówi tak od zaczniemy trochę inaczej postrzegać filozofię planowania przestrzennego w miastach jeśli dobrze to z dużym skrócie to powiem tak więcej jawności w takim znaczeniu, że łatwości dostępu do informacji dla zwykłego mieszkańca tak jest, gdy 1 z państwa postulatów jest to, że państwo, by chcieli n p . żeby wiedza o kalendarzu dać się spotkanie z rozmów negocjacji między miastem deweloperami, żeby to było, żeby to było jasne, a co, gdzie oni pociągną mówią dlaczego, dlaczego to jest potrzebne mieszkańcom na 801 pobierz zdać sprawę, że planowanie przestrzenne to nie jest danie, w którym inwestują tylko eksperci to nie jest także, że mamy jakąś decyzję o czasie wybudować to czy da gremium ekspertów urbanistów architektów i myślę sobie tak to jest ładny budynek tak on będzie dobrze funkcjonował mniej zyskowne budujemy to też jest często decyzja polityczna mało zyskujemy przestrzeń, jakby w ogóle, by ner ma pełną wartość ekonomiczną my podejmujemy decyzje polityczne jako pewna wspólnota samorządowa, że np. chcemy z tej przestrzeni wycisnąć jak najwięcej pieniędzy albo chcemy, żeby ta przestrzeń chronią jak najwięcej funkcji też dla mieszkańców, żeby nie tylko tam proboszczem tej przestrzeni ciepełka zyski, ale także, żeby ta przestrzeń dobrze wpasowała się w nasze potrzeby np. osiedle mieszkaniowe tak inwestor przychodzi z projektem mówi chce zbudować osiedle mieszkaniowe tam będzie 30 bloków 200 mieszkań zamieszka tam 900 osób tak my teraz pytanie czy na tym terenie tego osiedla mieszkaniowego będzie w jaki sposób przestrzeń dla ludzi dobrego i rekreacji czy będzie tam plac zaba w czy będzie też boisko do gry w 1000 osób jest zamieszkana to ludzie mają dzieci nie mają potrzeby ludzie chcą zaparkować ludzie sobie pospacerować na czas pytanie czy to sposób organizacji przestrzeni zależy tylko włącznie od właściciela działki czy my jako samorząd chcemy też coś na temat mieć do powiedzenia, owszem nie wiedzieć co ten inwestor planuje nie chodzi o to, żeby nagle powiedzieć Och nie możesz budować niczego, bo jesteś tym złym deweloperem chciwym to osiągnąć zysk absolutnie 3 każdy powinien dzielić może zarabiać na swojej działalności na tym polega gospodarka ma robić coś dobrego sprzedaje odpowiednią cenę ludzie dokupują chcą tu kupować jest fantastycznie, ale chcielibyśmy także, żeby ta nasza chęć tego zysku nie obywało się kosztem społecznym, bo jeżeli coś zostanie źle zaprojektowane źle zbudowane jest źle połączone są przestrzenią potem jako społeczeństwo będziemy się tego koszty nie tylko bezpośrednie włączali dojechać tak dalej, ale potem za te koszty są także sąsiedzi zdają sobie sprawę, że źle zorganizowana przestrzeń sprawia np. że tracimy zdrowie psychiczne nie rozumie sytuacji będą dania pełne rozeznanie w sytuacji w dużych miastach, które są nierozwiązywalne i których jawność to państwo postulują też, by nie zmieniła nadal to pytam, bo np. tym utrata zdrowia nie tylko tych, którzy siedzą w samochodach olbrzymich korkach dojeżdżając z przedmieść do dużych miast w Polsce utrata zdrowia przez to, że jakość powietrza się Połoniny pogarsza i t d . tak dalej nawet, gdybyśmy wiedzieli o tym jakie są plany deweloperów jak miasto rozmawia na ten temat tak rozumiem my jednostkowego mieszkańcy nie będziemy się w to aktywnie angażować, ale od państwa górale organizacje stowarzyszenia tak nie no właśnie chodzi o to, żebyśmy my jako specjalistyczne organizacje mamy swoje sposoby tak jeszcze raz mówię temat bez liku, który został wydany kilka lat temu w końcu lat pisał jak każdy mieszkaniec każą organizacja może wejść, bo ten piłkarz procedury planowania takie pismo trzeba napisać koło się zwrócić, gdzie są w ogóle mógł takie punkty kluczowe, których można brać udział więc, jakby dzisiaj możemy się z tym poradzić to, że mam problem, ale proszę zauważyć, że ta dyskusja o budowaniu miasta toczy się w zupełnie różnych grupach rozmawiałem my jako mieszkańcy z władzą planowaniu władza rozmawia z deweloperami deweloper rozmawiają między sobą, ale czy jest także gadamy przez rozmawiamy przez co ze sobą czują się bać się dokształcić dewelopera siada przedstawiciel mieszkańca jest przedstawiciel władzy nie tylko w sytuacjach konfliktowych, gdzie nagle coś jest na ostrzu noża ciała Zofii łagodzić, a jest w stanie się wspólnie jak my chcemy, żeby nasze miasto funkcjonowały, gdzie chcemy, żeby teraz się rozwijało w jakim tempie czy chcemy zadbać o to, żeby tam była przestrzeń też dla ludzi czy np. na pewno chcemy, żeby w w centrum miasta budować miejsca parkingowe się nam się wydaje niewyobrażalne, żeby dla większości deweloperów, żeby przebudować biurowiec centrum miasta bez miejsc parkingowych tak dlatego np. zaraz przy dworcu centralnym w Warszawie powstaje gigantyczny kompleks Varso, który będzie od 1000 miejsc parkingowych w samym centrum miasta doskonale skomunikowane tereny dzisiaj można powiedzieć to to wykracza poza granice wyobraźni, ale władze miasta złotego, żeby powiedzieć zaraz dzisiaj może sobie tego nie w obrocie kochani deweloperzy, ale za 1015 lat może być zupełnie innych zasad transportu publicznego i oczekują od władzy, żeby taką debatę podjęła akcję krewnym komendant mając dostęp do jawności go, o którą państwo planujecie w Indiach mieszka zwykli mieszkańcy mielibyśmy raczej taką rolę nie merytorycznego doradcy tylko kogoś, kto niebędący ekspertem w gdy zobaczy, że miasto skręca w dramatycznie złą stronę znasz z naszego punktu widzenia powiedziałby stop start Gniezno, ale niech pan zauważył, że część mieszkańców orzełka najlepszymi ekspertami jeśli chodzi o swoją otoczył swoje otoczenie Knieja możemy dokładnie odwrotnie moim zdaniem był jest także spacerując po tym, mieście lub, korzystając z tego miasta często widzimy rzeczy, które z punktu widzenia urzędnika dewelopera mamy do eksperta w niezauważalny, bo my wiemy, że ta ścieżka funkcjonuje czy ten plac zaba w jest dobry czy czujemy się bezpiecznie danym terenie czy poszlibyśmy swoje dzieci spokojnie, żeby sobie przeszło przez ulice, a takimi klaskali tak, ale tamta strona Niezgoda, by dzięki temu, że jest nas tak duża i że mamy jednak z innego możliwość prowadzenia debaty poprzez, aby media społecznościowe prasa i t d. w tej debacie wszyscy bierzemy udział w tylko często jest tak, że te kwestie planowania przestrzennego pojawiał się w sytuacjach, które raczej nie są okazją dobrą do rozmowy o przyszłości o tym jakie tylko rozmowa z liderem zaczął do nas tak mówi rynkowi powstaje, dlatego że nagle dowiadujemy się w momencie, że ktoś rozpozna ją zbudować nie wiemy jak wyglądały negocjacje na etapie planowania tego rządzenia psychologiczny moment, kiedy się bez zaskoczeń nowa wróćmy do sceny, o którym się w naszej części czcigodny patrzymy z okna nagle rusztowania się pojawiają w robotniczym mówię tu będzie wieżowiec Trump to dla 1 z poczujemy się trują się oszukani tak męczy, bo musieliśmy sobie zaraz, ale taki ładny przestała grać dla nich związaną z państwa po żywność byłby trochę zła złoty środek uspokajający złagodzi trochę te wszystkie obawy wcześniejsze dowiesz się także do mnie w ostatniej chwili taka jak piszemy o pełną się przede wszystkim chodzi na motorze budynek był miastom powiedziało z jakimi dewelopera i o czym rozmawia też absolutnie ważne z tym z punktu widzenia implanty lub innego co z tego punktu widzenia, że my nie mamy teraz łatwo dostępnej żadnej wiedzy na temat wizji ani metalik hak, a w tym rozwiązaniu, gdyby to były 3 kliknięcia jak zobaczą wizualizacji, że oto pod moim domem będzie budowany nie sztuczny kanał i Marina dla jachtów to będę mógł jak rozumiem nawet w rozmowach z sąsiadami tworzy zupełnie inna atmosfera ciągle też inne alergie psychologia atmosfery, ale mocno byliśmy także wiedzą np. że ktoś chce zbudować na znak i że potrzebuje też trochę interpretacji pewnych przepisów, bo przypuszczam, że podaż spotyka deweloperzy z miastem, żeby dokonać takiej, by interpretacji różnych niejasności wynikają z sobą sita prawa dotyczące przestrzeni publicznej, bo to nie tylko kwestia planowania, a także przez przepisy pożarowe buczała kwestie środowiskowe są tego wciągnięcia różnych linii wodociągowych i t d. tak, by rozmów uzgodnień tak nam pewnie to jest przestrzeń, gdzie trzeba czuć się spotkać się do oczu ustalić sobie jak coś będzie zrobione, żeby skoordynować cały proces, ale jeżeli spojrzymy też, jakby na pewien proponowanego przez polityczne tak chcielibyśmy zawsze, kiedy startują w wyborach po etyce wyborach pytamy ich o jakie masz pan pani pogląd na edukację co się będzie działo z tym parkiem co się będzie działo w LM muzeum kultury to co się działo z transportem takich zaś polityk Makoś odpowiedź ja chciałem, żeby to było tak chciał, żeby było tak przestrzeń jest podobnie politycy mają pewną wizję czym powinni mieć plan rozbudowy miasta, które ten pierwszy czy będziemy na zabudowę niską jedno rodzinną czy wielorodzinną tereny zielone czy zapełnimy duże parki czy mniejsze parki to nie jest także urbanistyka to taka wiedza, gdzie może być cha od wieków budowaliśmy w ten sposób to najlepszy sposób budujemy tak nie urbanistyka to także zderzenie pewnej wizji jak coś po nas zabudowane powinny funkcjonować politycy mogą mieć różne poglądy na ten temat, ale tak samo obserwatorzy tego co się dzieje mamy różne inne jak mają one man klasyczny konflikt między tymi, którzy dojeżdżają codziennie z przedmieść samochodami z tymi, którzy mieszkają w centrum miast na, dla których te samochody są utrapieniem no faktycznie rozwiązywany i toczą, że oni będą z mogli szybko dotrzeć do innych wydziałach innych, żeby ten pomysł na planowanie przestrzeni, czego nie zmieni, bo to dalej konflikt ale, ale wtedy mamy zupełnie innym to jego sytuacji, bo to niekoniecznie jest konflikt rymy dowiadujemy jesteśmy zaskoczeni, że coś powstaje, a my o tym nie wiemy tego, że mamy strategię mamy różnice zdań o tak i wiemy, że jeszcze jest moment, który możemy to różnica zdań będą oni przedyskutować je także taki moment, w którym od samego początku każdy, kto chce zbudować w mieście, bo dzisiaj to przygotujemy deweloperzy, ale jutro może się okazać np. że naród wzbogacimy się, wygrywając jakąś grę losową pani ja i powiemy sobie chcemy za to pieniądze inwestować budować coś w mieście liczymy, że będziemy traktowani na równi z innymi deweloperami czy możemy sprawić, że trzeba, że to co chcemy zbudować rzeczywiście było też potrzebne miastu, żeby było w zgodzie z pewną wizję rozwoju miasta, żeby nie kończyło się także ja będę jako deweloper unikał kontaktu z mieszkańcami, bo się sobie oni są roszczeniowi nie chcieliby tego, żebym nic nie było, a do tych, które jak rozumiem w końcu powoli ten sam wielki wątki związane z jawnością chodzi o pewien pewną barwy dyskusji na ten temat żarciki, że tanie były 3 orgazmy perspektywą niesamowitą zmianę, gdyby się okazało, że możemy długofalowo myśleć o tym, jaką o rozmowie o o perspektywicznym rozwoju, ale na tyle daleko od nas, że to nie stanowi dla nas źródłem konkretnych bardzo szczegółowy konfliktów teraz nie znikło za ten sam oddział, który się rozjeżdża trawnik, który tamci, którego pilnujemy sąsiadów staruszka, który jestem załamana tu nie chodzi o takie trwanie życia tylko, że jeśli za ileś lat coś tu powstanie system się jak to wpłynie na nas wszystkich i ośrodku państw artysta tak, by ponad żądanie obecny apel to jest jakby taka próba podjęcia dyskusji wspólnej dyskusji, kiedy znamy swoje jasne oczekiwania takie bez mamy my jako mieszkańcy możemy wyrazić oczekiwania wcześniej deweloper może też mówić o swoje oczekiwania, bo też może mieć swój własny pomysł tak miasto też ma jakąś wizję chciałbym powiedzieć znać wcześniej, że wszyscy po internacie wcześnie, bo dzięki temu będzie mógł zacząć rozmawiać o tym, że na przestrzeni rzeczywiście jest wspólna ziemi wspólne zdanie możemy się różnić, ale rozmawiajmy o tym, tak to jest coś co władze miasta mogą zrobić po prostu, bo doręczanie zaniedbany trawa ani żadnych, jakby tutaj procedur po prostu od pewnego dnia może być prezent Trzaskowski EMC wjechali wprost powiedzieć tak uważam, że powinna być jawność ujawnia ujawnione w już Artur Celiński magazyn miasta bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA