REKLAMA

Świt narodów europejskich – o Wiośnie Ludów (powtórka)

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-13 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:55 min.
Udostępnij:

Gościem Karoliny Lewickiej jest prof. Tadeusz Cegielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co one stały się mniej pewne niż dawniej od syndyka PTC Ludwika szesnastego w ogóle nic już jest tak jak kiedyś starych dobrych dla monarchów w czasach władzy absolutnej niemalże Boskiej świat się zmienia tylko Wiedeń wciąż dusi się w murach fortyfikacji fortecą, którą rozbił się, którego lektura 2 wieki po wielkiej bitwie nie może się rozwijać takiego mury trzymają w ryzach żywią miejskiej tak Klemens Lothar von Metternicha ściga silną ręką państwo jego Rozwiń » politykę i gwarantem wojsko i policja i wszystko pięknie ładnie, tyle że rzecz zaczyna drużyny początkowo nie widać nie rzuca się w oczy wciąż kurczowo można trzymać się przyszłości udawać, że tymi wszystkimi narodami pod berłem Habsburgów podług zasady DVD et Impera zarządzać należy im da się, że klasy średniej coraz bogatsze nie będą ślad za lepszą pozycję ekonomiczną żądać lepszej pozycji politycznej prawa i przywilejów nowa potężna siła już za chwilę pokaże swoje oblicze zaczyna się we Francji po raz kolejny Francja kraj ogarnięty jakimś rewolucyjnym duchem znów chwieje się tron monarchii zamienia się w Republikę potem reguła domina, bo Polski wieści szybko się rozchodzą, a wydarzenia równie szybko się toczą wiedeńskich obserwatora staje się uczestnikiem metr niż orędownik legitymizuje bezwzględnej walki z ruchami rewolucyjnymi nacjonalistycznymi w kobiecym przebraniu ucieka za granicę do Anglii jest 13 marca 1800 czterdziestego ósmego roku w tym URE Radia TOK FM, gdy znany jest już prof. Tadeusz Cegielski historyk z uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobry Jezu, panie redaktorze do rejestru państwu i na tydzień przed wiosną, która zawita 20 marca powiem sobie o wiośnie ludów, ale jesteśmy panie profesorze 13 marca 1800 czterdziestego ósmego roku w pięknym Wiedniu tak jesteśmy w Wiedniu inne wydarzenia te z PiS sprawiły, że z czasem zaczęto mówić o rewolucji marcowej, ponieważ miały one konsekwencje w wielu stolicach i monarchii habsburskiej n p . w budżecie 3 dni później w 3 w stolicy Królestwa pruskiego w Berlinie w Reno i dla Niemców czy lata 18481849 absolutnie kluczowe jeśli idzie o dalsze losy społeczeństwa Ozzy proces jednoczenia będą znane pod nazwą Mercedes wolnossący rewolucji marcowym mówimy o wiośnie ludów w mając namyśli nie tylko wydarzenia na terenie Niemiec w na kiedy zastanawiamy, dlaczego tych zawsze była akurat w Wiedniu no to można, by powiedzieć, że mogę się nie zaczęło jednak obóz wraz z rzadziej niż za coś się we Francji jeśli idzie o rok 1848, ale niewątpliwie wydarzenia rewolucyjne połowy dziewiętnastego wieku miały źródła w bardzo wielu miejscach m. in. w Polsce już czterdziestym szóstym roku mamy taką nieudaną próbę wzniecenia powstania w Wielkopolsce potem mamy to trwający kilka dni powstanie krakowskie mamy wreszcie straszne wydarzenie, jakim jest rzecz panów dokonane przez chłopów galicyjskich też tym 1800 czterdziestym szóstym roku z daleko idącymi konsekwencjami n p . na w postaci w postaci uwłaszczenia uwłaszczenia chłopów w Galicji, ale patrząc jest też, że możemy powiedzieć, że euro plan po 1800 piętnastym roku po zakończeniu tej wielkiej epoki wojen rewolucji linowy na zjeździe na nowo poukładana i z Europą napoleońską ułożona na nowo zbyt dobrze ułożona jest zbyt dobrze pilnowana wstrząsana była takimi kontuzjami rewolucyjnymi za coś już kilka lat po w po traktacie po traktacie wiedeńskim, a mianowicie możesz się buntowała studenci studenci w Niemczech studenci w Polsce w Warszawie we Wrocławiu zakładanie różne organizacje, które z legalizowanych stawały się konspiracyjny Mid Europa zaczęła konsolidować to też jest taki romantyczny w ta epoka nazwana zostanie epoką romantyzmu w obliczu wielkich przedsięwzięć z o charakterze rewolucyjnym o powiedzmy sobie wytyczonym celu Narodowym, jakim jest zjednoczenie narodowe i budowa własnego państwa jak było z własnych jak było w Niemczech i LO w Polsce, bo przecież regulacje w 1800 piętnastego roku nie zaspokajały ambicji społeczeństwa polskiego, które koniecznie chcą zorganizować w odbudować dawną państwowość rozrasta marzyło o połączeniu Królestwa polskiego w nos tymi wschodnimi województwami Ruby jest remis Rzeczypospolitej w tej chwili pod bezpośrednim panowaniem rosyjskim i mamy takie właśnie konwulsje rewolucyjne, które powodują represje, które powodują, że strażnicy ładu i z, a tymi strażnikami są w mocarstwa nie trujące święte Przymierze święte Przymierze to był taki układ w ideowy, ale oczywiście mocno podszyty polityką zainicjowany przez Aleksandrę pierwszego od cara Rosji w tył, że jego cel było zapewnienie ładu i pokoju i wydawałoby się, że wszyscy powinni popierać ten cel, ponieważ na pewno społeczeństwa europejskie były zmęczone trwającymi przez jedno pokolenie wyniszczającym wojna z drugiej jednak strony w okres walki z Napoleonem jednoczenia się właśnie przeciwko temu tyranowi Europy spowodował wybuch wielkiej nadziei, a nawet z no monarchowie np. w Prusach coś tam obiecali obiecali konstytucję obiecali reformy z poszerzenia wolności obywatelskich i oczywiście słowa nie dotrzyma i teraz mamy pierwszą taką wielką falę rewolucyjną pod koniec lat dwudziestych we włoszech znowu w Niemczech i we Francji rewolucja lipcowa 1800 trzydziestego roku w i mamy nowe tutaj też elementy, które dotąd się nie pojawiały w ogóle albo nie w takim nie w takim stopniu Otóż mamy kształtujące się nowoczesne społeczeństwo społeczeństwo masowe społeczeństwa, w którym duża część ludzi umiesz czytać pisać w znacznym stopniu to są robotnicy, a klasa dotąd społeczno nieznana dotąd byli chłopi byli właściciele majątków ziemskich byli miasta niemający w nich swoje interesy w była presja arystokracja w władający olbrzymimi Dobre Miasto nas inni takiego zwierzęcia jak robotnicy nie osunąć się robotnicy z faktu, że jest zaczyna już 800 trzydziestym roku wizyt, jakie skutki daje organizowanie się i jakie wrażenie na rządzących wywierają masowe demonstracje tego nie było w nie było robienia polityki poprzez gromadzenie się ludźmi z szykujących się, a jak się z szykujących nie było jeszcze internetu z ani komórek, ale było medium już fantastyczne, które spowodowało, które umożliwiło te wszystkie rewolucje prasa wysokonakładowe cieniutka prasa kosztujące Gross, a często rozdawane chwilach przełomowych no w celach propagandowych rozdawana ludziom do ręki i ludzie, którzy potrafili czytać listy teraz mogliśmy dowiedzieć, jaka krzywda spotkała, bo dotąd tego nie wie czy teraz już dowiadywali i potrafiliśmy zorganizować potrafili się skrzyknąć i tak mamy w latach 83031 mamy też rewolucję w Polsce rewolucję narodową nie społeczną, ale z mamy rewolucję społeczną i polityczną we Francji w Belgii, która zyskuje niepodległy status niepodległego Królestwa no i to jest można powiedzieć próba sił przed generalną rozprawą, jaka się dokonać no prawie dokładnie w połowie dziewiętnastego stulecia wszystkie te czynniki, o których mówimy tutaj wystąpią, ale jest wystąpi coś bardzo ważnego co powoduje rewolucję mianowicie w taka przepaść pomiędzy sytuacją materialną ludzi i która się polepsza, a ich mentalnością ich wyobrażenie może, więc się, w którym mówi im, że jest niedobrze, bo są wyższe o znieważeniu narodu znacznie lepiej niż dzieli pokolenie się 2 pokolenia wstecz cóż z tego, kiedy teraz oni wiedzą, że są pozyskiwani, że nie mają praw politycznych, a przecież wszyscy ludzie z los się różni wszyscy są równi wobec bogato powinny być również wobec prawa i t d . i t d. świadomość ludzi tutaj każe im organizować wszelkie działania polityczne w Niemczech w Polsce we włoszech są zakazane nie wolno tworzyć partii politycznych nie wolno tworzyć związków zawodowych studenci nie mogą się zrzeszać oczywiście wszyscy będą robić tajnie, a teraz w momencie wybuchu rewolucji momencie wylanie się ludzie na ulicy zaczną robić jawnie i zacząć robić jak Europa długa i szeroka nowe dzwonili ani co prawda była wolność zrzeszania się w altance z przetoczyły się wielkie w demonstracji teraz to niezadowolenie dotyczyło różnych kwestii w w większości krajów kwestie społeczno-ekonomiczne ludzie chcieli lepiej zarabiać krócej pracować domagali się dziesięciodniowe 10 godzinnego dnia dawcy no to z prawda dzisiaj brzmi groźnie brzmi dziwnie, ale nie pracowali z nas jest znacznie dłużej domagali się z zabezpieczeń tutaj w ich doradcy, ale zaczęli też się domagać się praw politycznych, a wszędzie tam, gdzie nie było własnego państwa zaczęli domagać się własnej państwowości i teraz rewolucja, która będzie miała kilka dni później wracamy do tego 13 marca kluczowego tutaj w 1800 czterdziestego ósmego roku w budżecie jedno 3 z dyrektorem Adamem budy i też w 2 miasta po obu stronach z Dunaju, które potem utworzą Budapest będą w szyję domagały nie tylko reform politycznych, ale przede wszystkim suwerenności Królestwa Świętego Stefana dawna Korona z węgierska ma być suwerennym krajem, nawet jeżeli w tym monarchą będzie Habsburg to są bardzo niech będzie, ale Węgry musiały być odrębnymi suwerennym krajem czy nie mamy tutaj taki cel nie tylko polityczne Ali narodowcy prawda w porządnym nurtów panie profesorze było sporo społeczny polityczny ustrojowy narodowe ekonomicznych, a także, bo jest bardzo trudne chwile zawsze prawda no bo oczywiście my tutaj ci zatrudnienie wzrasta bezrobotni, bo czy musimy pamiętać, że w jesteśmy w okresie niesłychanie burzliwego rozwoju gospodarki rynkowej kapitalistycznej tworzenia się do wielkiego przemysłu takiego procesu drenowania wsi i odchodzenia run na zyski z rąk do pracy ze wsi, gdzie coraz większym stopniu pojawi się nowoczesna gospodarka w natomiast nadwyżki idą do miasta i całą resztę szukają miejsc pracy i oczywiście duża część ludzi nie ma prac w dół dzisiaj te liczby może nie budząca nie mamy takiego wydarzenia w no ale historycy obliczyli, że n p . gdy we Francji w tym 1800 czterdziestym szóstym roku było w 30  000 bezrobotnych w no cóż to dzisiaj prawda no ale wtedy to było najdłuższe 30  000 ludzi bez pracy w bez środków do życia pamiętajmy nie ma żadnej opieki z społecznej nie ma żadnych zasiłków dla bezrobotnych ci ludzie umierają z głodu ani siedzieć tam po jakimś filmie suterenach strychach w inne zdanie Norah prawda chowają w no ale oni są skazani na zagładę tam docent nie jest dzisiejszy status, który my sobie wybieramy obiecano nam się opłaca w podjęciu pracy stają się nie opłaca od obyć albo nie być prawda w no odsyłam tutaj nic do Nędzników Wiktora i jego pięknej powieści, która właśnie pokazuje nam z taką społeczność jest zróżnicowany obraz wraz z żoną z no właśnie tych nędzarzy prawda no, więc jest tu wciąż są to wielkie problemy czy są zupełnie nowe i rządy nie tylko, że nie są przygotowane na konfrontację z tymi problemami co rząd tkwią w poprzedniej epoce musimy pamiętać, że w walkę z Napoleonem zwycięska zakończyła się dużym stopniu powrotem do dawnych przedrewolucyjnej zasad i pryncypiów, ale świata nie da się cofnąć Otóż to i teraz krzyczą, że w 4 z nich, którego tutaj losy pani przytoczyła z Belluno nie tylko symbolem tego starego ładu, który powrócił, ale rzeczywiście w był tym kimś, kto pilnował tego ułatwi to on wprowadza uchwały kas babskie, które wprowadzały cenzurę także ich w Polsce też, że w królestwie polskim zamykały ludziom usta, a niepokornych odsyłały do ZUS do więzienia w, a więc rząd nie tylko z niewiedzą co robić z tymi nowymi problemami, ale z kwestią jest zresztą głęboko w osiemnastym wieku w pojawiają się nowe siły polityczne w i tyle z biegiem wydarzeń będzie zależał w dużym stopniu od tego czy te elity rządzące się jakoś dostosują w jakość wyciągnął wnioski czy też pójdą w zaparte i Dardanele pójdą w zaparte no to dojdzie do straszliwej konfrontacji tak było w Austrii ta tragedia w końcu będzie między rewolucje, a nawet 3 boiska w Pradze wszystkie krwawo stłumione stłumione dzięki pomocy wojska w setki ludzi nie oddały życie to samo mamy na Węgrzech tutaj oczywiście Rosjanie domagali nieskromnie mogę słyszeć o tym, że Węgry miałyby się jakoś tak modnych dzielnic landa od ZUS od monarchii habsburskiej w no ale z kolei we Francji dokonuje się taki no w sumie w miarę bezkrwawy zamach stanu z k król Ludwik Filip oddaje władzę Francja w ogłaszał się republiką po to, żeby szybko wrócić do rządu monarchistą, ale wprowadzony tylnymi drzwiami no bo lud francuski pójdzie do wyborów, aby prezydentem Republiki francuskiej wybrać bratanka Napoleona w lustro potem dokona zamachu stanu, ale potem dokona pięćdziesiątym pierwszym roku w zamachu stanu i odwoła się cesarzem w ale prości ludzie nie tylko, że będą na niego głosować są nawet nie bardzo modne będą widzieli, że to nie jest ten sam Napoleon pierwszy, w którym Horses razem z Francji do 1800 piętnastego roku, bo w dogonienie byli do końca poinformowani w tej sprawie, więc tutaj elity potrafiły rozegrać znakomicie Niemców w tutaj pomijamy Austria, która stanowi część związku państw niemieckich jest 1 z liderów Info formalnie przewodnicy wszystkim państwom niemieckim w Niemczech może powiedzieć sytuacja bardzo długo wahać się, ponieważ Niemcy znakomicie się tutaj zorganizowali wokół celu, jakim było zjednoczenie i zwołali przed parlament, a potem parlament we Frankfurcie nad Menem i rzeczywiście uchwalili konstytucję konstytucję ogólną niemiecką w nie jest ofiarowali Korony z Korony niemiecką królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi czwarty turniej nie przyjął powiedział, że nie chce w przyjęciu koronnym więcej złota w tym błotem to była rewolucja, a jest oczywiście można powiedzieć, że elity niemieckie niemieckie mieszczaństwo 3 burżuazja z często mówisz o liberałach partii liberalnej rzeczywiście panowała w dużym stopniu na sytuację nie całkiem, ale w dużym stopniu opanował nerwy puściły w sprawie narodowych polskiej i generalnie słowiański polskiej, ponieważ jak przed parlament niemiecki, który się na zebraniu ogółu na zimę przygotować właściwy parlament uchwali Liu przyjął taką uchwałę, że z odbudowa państwa polskiego jest świętym obowiązkiem narodu niemieckiego to jest jeszcze fala wielkiej sympatii dla sprawy polskiej, jaka się podniosła w latach dwudziestych, a szczególnie w w momencie wybuchu powstania listopadowego w 1830 dni potem następcy 3001 . roku mamy takie pole z ferajny stowarzyszenia Polski jest pomoc materialna z ludzie przekraczają granice, żeby wspomóc w powstańców polskich, więc jest na fali tego entuzjazmu dla sprawy polskiej bardzo dla Niemców ważnego, bo nic się uczyli organizować właśnie na innych dzięki tym z towarzyszeniem dla Polski partie polityczne były zabronione, ale można się było skrzyknąć właśnie wokół pomocy udzielanej Polakom w i uchwalili właśnie coś takiego nocą oczywiście bardzo się podobało i polskiej emigracji w znak czy też i bardzo się podobało działaczom niepodległościowym tutaj na terenie na terenie zaboru pruskiego, którzy wszyscy odzyskali wolność właśnie dzięki rewolucji w co im, że muszę pokłonić się król pruski, kiedy zwolniono ich słynna biciu Ludwika Mierosławskiego Karola Libelta i innych uczestników rewolucji z 3006 . roku w i wszystko się zapowiadało dobrze, ale już parlament, który zebrał się nerwy i maju 1800 czterdziestego ósmego roku kościele w protestanckim luterańskiej świątyni w Świętego Pawła już Niechciał, jakby iść tym tropem, tym bardziej że ogłoszono w Bory do parlamentu także z prowincji polskich początkowo, że Niemcy chcieli podzielić z wielkie Księstwo poznańskie w oczy ten rdzeń zaboru pruskiego na 2 części taką granicę wytyczyć pomiędzy powiatami polskimi i powiatami z niemieckimi no ale ostatecznie te wybory na zupełnie pominęły i protesty Polaków im powiedzmy tych z parlamentarzystów jest od przedstawicieli przed parlamentu, którzy chcieli oddać w całości Polakom te ziemie z no i krótko mówiąc z przystąpiono do obrad silnym konflikcie z Polakami tam są takie dramatyczne wystąpienie miał ksiądz Jan Janiszewski, który wygłosił piękną mowę w języku niemieckim i właśnie przywoływał te inne ideały przyjaźni niemiecko-polskiej pomocy Niemców dla polskiej tak dalej w, owszem, był słuchany i nagradzany brał zamiany to w niczym nie zmieniło, że Niemcy postanowili uznać wielkie Księstwo poznańskie za co jest inny Niemiec już w i raptem 1 tylko w Polsce Polski właśnie został został wybrany podobnie było z Czechami, którzy tu pod wpływem liderów m. in. takiego młodego działacza niepodległościowego transatlantyckiego w ogóle nie wykazali zainteresowania parlament niemieckim w i Innotrans Pala czeski w kwietniu 11 kwietnia 1800 czterdziestego ósmego roku w taki list otwarty skierował do parlamentu w tego psa do parlamentu z we Frankfurcie, w którym tłumaczył, dlaczego Czesi nie wezmą udziału w parlamencie ogólna niemieckimi tutaj zarysował niesłychanie ciekawy projekt polityczny geopolityczny, w który przejdzie do historii jako aus Breslau PiS w oczy stwierdzi on, że Austria i jesień nie była to powinna być im będzie przyszłość Protektor com wszystkich Słowian to jeszcze początkową ceną socrealizm miał takie ostrze anty rosyjskie był wyraźnie pisze Polański, że tylko potęgę Austrii może uchronić małe narody słowiańskie czułam wymienia wszystkie przed ekspansją wielkich potężnej Rosji po tym co się zmieniło i z Grecji budzi się ruchu Narodowego czeskiego z będą zerkać z coraz wyraźniej na wschód w stronę Petersburga, ale na samym początku w no Need działania miały ostrze miały ostrze anty rosyjskie i to właśnie z inicjatywy takich właśnie działa 3 jak jak padaczki zwołano na początek czerwca na 2 czerwca 1800 czterdziestego ósmego roku Kongres słowiański w pracach początkowo miano zaprosić tylko przedstawicieli krajów znajdujących się pod panowaniem w Habsburgów pod panowaniem austriackim powietrzem ku Słowaków Chorwatów Serbów Słoweńców, ale potem Polacy powiedzieli, dlaczego my nie my też jesteśmy Słowianami i za 4 delegacje przyjechały z Polski m. in. z gminy pod wodzą Jędrzeja Moraczewskiego, który właśnie wtedy rozpoczynał wielką karierę w polityczną, ale wszyscy interesujący Rand w jakim języku debatował Kongres Słowiańskiej w Pradze przez równo 10 dni i podejmowanie uchwał chyba nie po niemiecku no po niemiecku, bo to 21 i złych, którym delegacje tych wszystkich krajów nadal rzecz jest bardzo ciekawa i was znajdzie się powinna być przypomniana, ponieważ po raz pierwszy ujawnił się konflikt polsko-ukraiński nie polsko Ruskiej tylko ukraiński ruch Narodowy w Odrze wschodniej części Galicji jesteśmy pod panowaniem austriackim prawda w sformułował już wyraźnie swoje cele w 1800 czterdziestym ósmy roku i po raz pierwszy w historii Ukraińcy zarzucili Polakom, że oni sprawowali tutaj jakoś na mnie nie używano tego określenia kolonialną władzy jak dzisiejsze niekiedy określa to panowanie polskie na Wschodzie zdobył kolonializm no ale w każdym razie zarzucili Polakom, że byli się miejscami i mieli ciężką rękę i t d. ale rosnącej wyobrazić, że w na tym kongresie, żeby osiągnąć jakąś jedność harmonię z tych wszystkich krajów słowiańskich Polska delegacja uznała te zarzuty ukraińskie i trochę Dan spierano się co do tej Formuły, ale uchwalono przeprosiny handlowcy delegacje w imieniu narodu polskiego skierowali do narodu ukraińskiego to bardzo ciekawy incydent on oczywiście nie miał jakichś bezpośrednich następstw prawda w ale kiedy dzisiaj patrzymy z dużej perspektywy i właśnie mówimy o wiośnie ludów to koniecznie musimy zobaczyć ten jakby problem Słowiańskiej i zarysowanie się pierwszych programów i zarysowanie się w rywalizacji pomiędzy Wiedniem i Petersburgiem te 2 stolice UE będą starały się przyciągnąć no i w jaki zamierza wykorzystać ten budzący się potencjał słowiański powstanie problem reformy państwa i austriackiej grono się zrealizuje dopiero później w dopiero w latach sześćdziesiątych jedenasty przegrał sromotnie wojnę z Prusami i im będzie musiała się reformować prawda, ale cały czas będzie dyskutowana kwestia jak się ma rozwinąć sytuację wewnętrzną i 3 monarchia nie powinno być monarchią dualizm są albo tria listy tchnął w 33 między miał być socjalistyczną to znaczy austriacką węgierska to było pytanie czy czeska czy Polska plus i tutaj coś się rywalizowali z Polakami o to kto będzie no ostatecznie Austriacy utarli nosa jednymi drugim, ponieważ przekształcenie w 1800 sześćdziesiątym siódmym i ósmym roku w zgromadzeniu syna w monarchii dualistycznej, czyli związek z 2 suwerennych monarchii tej austriackiej węgierskiej na Polakom tylko przypadła autonomia w damach w ramach tego tego dualizmu po stronie po stronie austriackiej, gdy miał on profesorowi inny określić wiosna ludów to co to było to były jakieś takie konkursy i inne próby odcięcia się od 3 dawnych czasów folii jakiś próby zaprowadzenia zupełnie nowych porządków przejść raz w poprzedniej epoki osiemnastowiecznej w stronę czasów nowoczesnych Nowe Brzesko po trosze wszystko po trosze jak już wspomniałem rośnie o o tych nowych formach organizowania się prawda z 1 strony zaczęły powstawać nie tylko już kluby z rent tak jak było w czasie rewolucji francuskiej, ale partie polityczne związki zawodowe stowarzyszenia kulturalne z drugiej strony nowość nowoczesne media w tym wypadku prasę wysoko na składowanie tu trzeba dorzucić jeszcze w inny film z taką wizualną stronę z tamtych czasów rysunek karykaturę historycy w Nyonie bez racji, mówiąc że francuskiego monarchę Ludwika Filipa Neri zniszczyli karykaturzysty się, zwłaszcza Dumie, który rysował na fantastyczne karykatury monarchii ośmieszył go w oczach oczach poddanych prawda, więc trudno taka propaganda wizualna plakat w właśnie karykatura mamy bardzo wiele materiału ikonograficznego z dna jeszcze nie fotograficznego, ale pokazującego wydarzenia w co prawda fotografię zrobiono na netto to ona, że fotografia jest w takiej fazie jeszcze eksperymentalny prawda dopiero podczas wojny krymskiej fotografie i wojny secesyjnej będzie dokumentować to co się dzieje, ale mamy cenowym Netia w i w rejestrze tak jak powiedziałem wcześniej ludzie poczuli siłę, działając razem sposób taki niekontrolowany to znaczy, że oni się po prostu skrzykują między siedzibą w te tłumy nie były tak jak dzisiaj n p . w Wiedniu mówiło się i w Berlinie wraz z już w marcu 1800 czterdziestego ósmego roku, że 80  000 ludzi wyszło na ulice z Malty miasta były dużo mniejsze niż obecnie et no i teraz no jednak te masy ludzkie, które z byłym stanie się właśnie skrzyknąć zorganizować nie były z tak wielkiej, jakie są dzisiaj, ale dzisiaj mówimy demonstracja 10  000 lat w, a powinno być 100  000 prac, żeby zrobić wrażenie na dla władz, a wtedy zwierzęcy ręce robią piorunujące wrażenie nobliście zapytał od razu panie profesorze, bo to pytanie też cisną się na usta, a w trakcie, gdy pana słuchałam elity polityczne tamtych czasów były mocno obklejone od rzeczywistości nie czuły, że świat się zmienia, że jest takie rewolucyjne wrzenie, że ludzie oczekują teraz przywileju wszedł w Lotosie w jakim kierunku musi przytoczyć Shelby czy też rzeczywiście odczuwano w LM Jutrzenka nowych czasów no elity myślę, że bardzo różnie właśnie tutaj się zachowywały mówiąc elity my musimy jednak powiedzieć kogo mamy namyśli także regionalna limity czy jednak mamy namyśli ludzi aspirujących do władz pełno ludzi młodych, którzy trzymali władzę i Korony na głowie tę klasę średnią tworzącą się okazać się jąkać średniej wtedy się mówiło mieszczańskie burżuazji Gazda z ludzi trzymających władzę byli też bardzo różni od wydaje się, że najbardziej konserwatywni byli władcy Austrii to, że była sprawdzana Metternicha i Ferdynanda cesarza Austrii, który tak niezależnie od swoich defektów intelektualnych i był po prostu strasznym reakcję niż 100 min po co do niego przemawiało natomiast od, o ile król pruski Fryderyk Wilhelm czwarty nienawidzi już z rewolucji i można sobie wyobrazić jak zgrzytał zębami, kiedy musiał przed ofiarami wersję wydarzeń z marcowych w Berlinie zdjąć czapkę i zdjąć czapkę przed Ludwikiem Mierosławskim, którego ludzie triumfalnie nieśli tam na ramiona zmyła bić cudowna z tej twierdzy, gdzie był więziony w do jego czasu niż składało się z ludzi bardzo z elastycznych prawda Anny wizyta była arystokracja to była innego typu arystokracja prawda, bo z arystokrata arystokraci nierównej i kim innym zetknie się rosyjski wielki Chełm grała z kim innym jest arystokrata Bruski, który nie jest właścicielem wielkiego majątku to taki nigdy nie było one raczej średniej wielkości z Legią wykształconym człowiekiem kulturalnym z no i powiedzmy sobie oby tym z życiem wielkomiejskim czynny jest tutaj bez znaczenia w arystokrację dopóki siedzi w swoich dobrach no to na co ona wie o świecie prawda z no przyjedzie na karnawał do miasta panie pokażą kreacje w panowie ja jestem jesienią wezmą udział w giełdzie sprzedadzą swoje produkty z drewna swoich ma na majątku, czyli wracając do swojej sieci natomiast w biurokracja i z biurokracją pruska atuty i trzeba sobie dobrego o tych ludziach powietrze co oni w oni wiedzieli co się dzieje oni oczywiście bardzo byli ostrożni, bo w noc nikt nie chce ryzykować posady, ale równocześnie potrafili się sensownie zachować widać to lub sobotę hitowy symbolicznych gestach w jak powiedzmy uznanie bar w narodowych od tej jak mówimy o tym co przyniosło wiosną ludów to w 1 z o odpowiedź jest taka przyniosła barwy narodowe wielu krajom w m. in . Niemcom w m. in . Węgrom i zimno jak wiemy barwy ich kolejność mają głębokie znaczenie głębokie znaczenie symboliczne w czterdziestym ósmym roku już właśnie wiosną w sensie pojawił się sztandar, który podobno wymyślili studenci walczący z Napoleonem z korpusu ulic sojowa tam w latach 181315 i oni sobie w Myślenicach standardy, które składają się z bardzo czarnej czerwonej i złotych w praktyce ta złota jest pokazywane jako żółta i do tego w 1800 czterdziestym ósmy roku dorobiono taką głęboko patriotyczną symbolikę to znaczy, że z 43 dni niewoli przez rozlaną kre w z walki dochodzimy do zła, że wolność, czyli do tego złotego koloru w i pozostaje wyobrazić, że Strzelno z chili sól konserwatyści Prusy w inną jakość byli w stanie przyjąć 3 tego typu w tego typu interpretacji dziejów Niemiec prawda z po podobnie inne podobnie w Austrii, ale w Austrii właśnie odrzucono w tę propozycję rewolucyjną i zdalną obecny sztandar w austriackim, czyli czerwoną biało-czerwone zostały uchwalone i przyjęty dopiero najazd tysięcy 900 osiemnastym roku Materna w czterdziestym piątym, bo w osiemnastce miał tylko częściowe zastosowanie, więc nawet w stosunku do takich symboli na rewolucyjnych i narodowych zarazem widać 3 atuty różnice w traktowaniu tych w grę, więc życzyłby źle, gdybyśmy tak, więc już dystansu spojrzeli na zachowanie się elit w Europie, którzy powiedzieli tak na Izrael jest mniej najlepiej z tego wszystkiego od wybranej Francuzi, czyli w we włoszech było bardzo różnie i to wszystko, by zależało od tego czy chce, by kraje pod panowaniem austriackim czy pod jakimś innym, bo wtedy się zarysowuje rola Sabaudii, czyli tego Piemontu po dlatego ośrodka jednoczącego z i tutaj po raz pierwszy trans Bałtyk zacznie odgrywać rolę, więc wystawnej piątkę z władzą austriackim stawiamy Power nas prawda rozegrali najgorzej jak tylko potrafili, powodując olbrzymie ofiary i po stronie własnych i po stronie przeciwnej, a jest to dodatku za wezwali Rosję, żeby pomogła im w sumie powstanie na Węgrzech albo ostatnie interwencje chwilowego żołnierza Beata grała w Prusakom ja bym postawił trójkę z plusem jest na korzyść niektórych stawek nawet czwórkę z bójek z tego wybrnęli w sposób cywilizowany nikomu głowy nie od 3 dni w jedno, że serwisy co prawda król nie przyjął w ani konstytucji ani Korony niemieckiej, ale uchwalił w 1800 czterdziestym dziewiątym roku co uchwalił lat, o której mowa jest też mówi nowy ustrój królestwo pruskie mu go daj Boże chcę wszystkim wtedy w tym czasie w takie wolno z minimalnym ustrój monarchii konstytucyjnej tym samym prawda z zapewniającym porządek prawny prawo obywatelom stąd też Polacy korzystali z najcięższych czasach w czasie, gdy kulturkampfu właśnie potrafili się bronić dzięki temu, że mieli prawa, o której one nadane przez Prusaków one dotyczyły wszystkich prawda tutaj w małych firm obowiązywała zasada dura lex sed lex od planów wszystkich obowiązywał PBI Prusacy czy go stosować także dzisiaj jak patrzymy tutaj nam na tym panowanie pruskiej na tę z na te właśnie różne zachowania elit dla okresu, którym mówimy wystawiano piosenką w 3 z plusem to jeszcze teraz panie profesorze na koniec konsekwencje wiosny ludów w podręczniku zawsze czytam w 1848492 lata może nawet niepełne, a tymczasem konsekwencje nośne kolosalne są konsekwencje sołtys dla Francji i powstanie nowe cesarstwo drugie cesarstwo w ich jedno okres bardzo korzystny dla gospodarki i kultury francuskiej no ale ale jak wiemy zakończony katastrofą w 1800 siedemdziesiątego pierwszego roku, czyli przegraną wojnę z Prusami wywołaną przez Francuzów czy nie Prusacy to Francuzi w sprowokowali dzwonek oczywiście wyższą emeryturę właśnie teraz tak dla Niemców okres rzeczywiście przełomowy, ponieważ w wyniku tych wszystkich zmian ustrojowych społecznych w sferze mentalności jak te są chyba najważniejsze to za naszych głowach jest się urodzili, jakie wydaje owoce został stworzony grunt pod nową politykę, w której zdecydowanym liderem wśród pań z niemieckich kosztem Austrii zostały Prusy w i elity pruskie w tym taki młody zdolny polityk z Pomorza wschodniego Otto von Bismarck w no rzeczywiście okazał się tym architektem zjednoczenie Niemiec rozegrał w sposób absolutnie mistrzowski konflikt rywalizację z Austrią 0 mistrzowsko konflikt etniczny zdaniom Szlezwik-Holsztyn z absolutnie bezbłędnie doprowadził Ruscy do zjednoczenia w północnej części Niemiec do wojny z Francją po Francja była główną przeciwniczką w jednoczących się Niemiec i jest oczywiście bez wiosny ludów tego zjednoczenia Niemiec, by nie było dla otoczenia włoskie, ale dla Włochów to jest druga faza historii mentor, czyli tego ruchu zjednoczeniowego włoskiego i tak już powiedziałem, że akcje klaruje się lider z no za słaby, żeby sam podjął walkę o zjednoczenie to znaczy Królestwa Sabaudii Wiktor Emanuel innych jest hrabia KW i jego i jego premier z, ale jak sobie znajdzie sojusznika w jakiś moment się nie za darmo w znajdzie sojusznika we Francji kierowanej Rosję przez Napoleona z czego z to w rzeczywistości można powiedzieć, że dla Włochów oznacza, że w wejście w decydującą fazę rewolucji, która zakończy się w 1800 siedemdziesiątym pierwszym roku, ale przedsmak tego co się wydarzy, bo już w fazie wiosny ludów powieki w momencie rewolucjoniści opanowali Rzym papież musiało opuścić no one swoją siedzibę and to był to przedsmak tego co się stanie później, kiedy papież zostanie więźniem Watykanu każda z Asseco no nie można sobie było wyobrazić w ogóle nie mogłoby się dokonać zjednoczenie Włoch bez likwidacji państwa kościelnego to jest biznesplan dla żony ona do dziś dzieli dzieli społeczeństwo włoskie dla arystokracji włoski tej starej włoskiej arystokracji nie mówi o tym jak stanowej gdzieś tam arystokracji pieniądza, ale o tej starej włoskiej arystokracji dla nich w zjednoczenie Włoch tutaj cytuje pewnego arystokraty z Florence niskiego netto jest krwawiącą raną, na który nie zabliźniły się do dziś liczba to jest największa zbrodnia w historii ludzkości największą zbrodnią w historii ludzkości było zdaniem tego w tego hrabiego adwokata Roty papieskiej ważnego przedstawiciela tutaj tego konserwatywnego nurtu w Koście le i wśród arystokracji dla niego to zjednoczenie Włoch no i to wszystko ma korzenie bezpośrednio już czerpie z wydarzeń 848425 dla Polaków też ma duże znaczenie, bo co prawda żadna z tych romantycznych bardzo rewolucji nie udaje się bez uzależnień mogła co prawda ani Dembowski ani Mierosławskiego niby nie byli w stanie porwać mas jak marzyli, a jest jedno w Galicji zakończyło się to, że działo to redakcją ale, ale z mamy tutaj i inne reformy w Galicji mamy co prawda likwidacje Rzeczpospolitej krakowskiej pełna została przyłączona bezpośrednio do Austrii z euro, ale mamy jak mówię wszystkie te zmiany w zaborze w zaborze pruskim, w którym będą bardzo korzystne z punktu widzenia Ekonomiczno społecznego takiego wewnętrznego rozwoju natomiast można powiedzieć, że z perspektywy Królestwa polskiego wiosna ludów nie przyniosła tutaj jakichś zmian na lepsze prawda z one nastąpią mandatu z powodu innych procesów dotyczą one pewnego porozumienia elit polskiej elity rosyjskiej na Aleksandra wielopolskiego w jego reform prawda przed wybuchem powstania styczniowego w le, czyli takiego projektu konserwatywnego odgórnie prowadzonych zmian to niema związku z tym miasto ogrodów to ma związek jak mówi z pewnym rozwoju sytuacji zarówno w Petersburgu nadwozie nadwozie rosyjskim po śmierci Mikołaja i w momencie rozpoczęcia rządu przez Aleksandra drugiego i tych daleko idących zmian jakich dokonują prawda, ale one znowu odgórnie były przeprowadzone z no ale dla dla dużej części ziem polskich mimo wszystko to oznacza, jakie zmiany na korzyść prawda w, choć się z 3 bis zasadnicze zmiany tutaj nastąpią dopiero w ostatniej ćwierci dziewiętnastego stulecia to było tylko przygotowanie w no taka próba sił, która pokazała, że jednak z polskiej elity rewolucyjne to są intelektualiści prowadzenia szlacheckiego zazwyczaj w nie dysponując tą bronią, jaką dysponują ich odpowiednicy we włoszech w Niemczech i we Francji to znaczy losami ludzkimi nie porwali niebyli wstanie porwać za sobą tych mas ludzkich, ale pytanie kogo mieli porywać Niemcy Francuzi porywali w dużym stopniu klasę robotniczą porywali, a u nas ryżu rolnictwo dużą część mieszczaństwa prawda może nie tę wielką burżuazją no ale tych zwykłych właścicieli sklepów, a czemu nie teatr dla oni szli za tymi ideami rewolucyjnymi natomiast w Polsce FOT grupa drobno mieszczańska była słabiutka wystraszona kurczowo w pilnujący swoich interesów chłopi niechętni byli na nie chcieli spada mi się razem z wojować prawda o rozłamie w ramię ze swoimi ze swoimi kanałami krótko mówiąc z ci ludzie działali w pewnej próżni w przeciwieństwie do swoich właśnie odpowiedników w krajach Zachodu czy także Włoch w bardzo dziękuję to była prof. Tadeusza Cegielskiego opowieść o wiośnie ludów dziękuję panie prezesie jest z naszą ziemię i uwagę, a państwo oczywiście polecamy teraz informacje Radia TOK FM i wracamy po informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA