REKLAMA

Mec. Wawrykiewicz: Jeśli jest sprzeczność między TK a TSUE, to polskie sądy muszą stosować się do orzecznictwa TSUE

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-15 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:26 min.
Udostępnij:

- W TK są tarcia, między sędziami iskrzy. Zaczynają sobie zdawać sprawę, jak wielka jest skala naruszeń – mówił w TOK FM mec. Michał Wawrykiewicz z Komitetu Obrony Sprawiedliwości i Inicjatywy Wolne Sądy. I podkreślał: - Jeśli jest sprzeczność między TK a TSUE, to polskie sądy muszą stosować się do orzecznictwa TSUE.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM i dobro jest Żakowski ze spółką prawa wtedy swoje nie znamy już pan mecenas Michał Wawrykiewicz komitet obrony sprawiedliwości Kos inicjatywa wolne sądy dzień dobry dzień dobry wczoraj Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że chwilowo jednak nie ogłosi swojego stanowiska w sprawie legalności wyboru krajowej rady sądownictwa, ale jest także de facto prawomocności decyzji strona podejmuje zespół bardzo poważna sprawa do 25 marca Trybunał odroczył Rozwiń » podobno, dlatego że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że termin jego byłego przystąpienie do sprawy jeszcze nie ubiegł, więc w, tym bardziej wyroki powinny być wydawane, a pana zdaniem, dlaczego taka decyzja zapadła w myśl, że tam mamy do czynienia z dosyć duże pogłębienie wewnątrz Szeregów władzy która, która temu panowała Trybunał Konstytucyjny, bo tutaj nakłada się na siebie kilka bardzo istotnych płaszczyzn po pierwsze, pamiętać musimy, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie nabył w obecnym modelu i uformowaniu nie spełnia kryteriów konstytucyjnych to nie jest organ, który przewiduje nasza konstytucja autentyczny niezależny, który stoi na straży obywateli przed zakusami władzy jeśli chodzi o legislacji po drugie, rysuje się tam, gdzie wewnętrzne konflikty już w w obozie tych nowo powołanych sędziów przez Berlin ma ich zlecenia lub pan, że w tej piątce nowych sędziów, które miasto dziś jest taki konflikt taki się wydaje tak to wygląda wczoraj taki bardzo dziwny mieliśmy incydent, kiedy pani Julia Przyłębska jest takim pewnym oburzeniem jakoś emocjonalnym ładunkiem ogłosiła, że wpłynęło pismo do niej rąk 1 z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który zawiera sugestie odnośnie sfery orzeczniczej to jest kwestia to jest rzecz oburzająca jeśliby właśnie wszyscy się zastanawiają wyszli z to też pokazuje jak daleko nie transparentnie funkcjonuje nasz Trybunał Konstytucyjny, kiedy nie dopuszcza się tam dziennikarzy, kiedy nie mnie nie można obserwować w taki normalny demokratyczny sposób jak jak funkcjonuje ten Trybunał, ale co to może oznaczać na i jeśli ktokolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego próbowałby ingerować w sferę orzeczniczą, czyli w to jak ma wyglądać wyrok Trybunału to jest przerażające to to jest niewiarygodne jak nie wierzę, żeby żaden z prawdziwych sędziów Trybunału Konstytucyjnego coś takiego mógł zrobić tutaj mogłaby wchodzić w w grę ingerencja n p . tzw. dublera, który by sobie oczekiwał jak ten Trybunał ma ma funkcjonować, ale tak jak powiedziałem mówi się o tym, że tam już wewnątrz są tarcia iskrzy pomiędzy nimi, że też zaczynają sobie zdawać sprawę jak wielka jest skala naruszeń dokonywanych przez Trybunał Trybunał o w obecnym kształcie przez ostatnie 3 lata z tego strażnika konstytucji obrońcy praw obywatelskich stał się 1 z głównych instrumentów naruszania praworządności w Polsce i myślę, że niektóre osoby tam sobie zaczynają z tego zdawać sprawę i powoli zaczynają się bać konsekwencji tych swoich bezprawnych anty konstytucyjnych działań dodał, że właśnie do czego dlaczego Sopot prowadzi poza przedtem 2005 . będzie będzie posiedzenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał wyrok nowości w sprawie tej samej sprawie to znaczy w sprawie krajowej rady sądownictwa i można sobie wyobrazić, że te wyroki będą sprzeczne ten, który siedemnastego bodaj Trybunał używa nas dzieli nas, że Trybunał sprawiedliwości wyda i 2005. czy są ich 6 dni później, gdy Trybunał Konstytucyjny Polskę wstyd ten organ, który pełni funkcję Trybunału Konstytucyjnego ten w Trybunale europejskim pewnie uzna, że jest w porządku w KRS Sejm, a Trybunał Konstytucyjny pewnie uzna, że w porządku i co w tym, że tutaj mamy o czym trzeba wiedzieć 2 płaszczyzny Trybunał Konstytucyjny Polski ocenia polskie ustawy pod kątem wzorca Konstytucyjnego oczywiście są zgodne z polską konstytucją Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ocenia ustawy krajowe pod kątem wzorca Europejskiego, czyli czy są zgodne z traktatami z prawem Unii Europejskiej czynne są 2, jakby rzec miodów sprzeczne decyzje zgodne z konstytucją uznał Trybunał, a drugi Trybunał zaś niezgodne z ZUS z prawem Unii Europejskiej tu dochodzimy dochodzimy do konkluzji konkluzja jest taka, że jeśli będziemy mieli taką sprzeczność to polskie sądy będą musiały stosować się do orzeczenia Trybunału sprawiedliwości chodzi, o ile z nich konstytucję rozum nie nie będziemy musieli zmienić konstytucję, dlatego że tutaj taka sytuacja jest przewidziana nawet przez orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości takie sytuacje się zdarzały Trybunał sprawiedliwości w 20102013 roku orzekał w takich sprawach wyraźnie powiedział, że jeśli Trybunał Konstytucyjny w danym państwie członkowskim stwierdzi zgodność z konstytucją apotem Trybunał sprawiedliwości powie inaczej czyni, że ta sama ustawa nie jest zgodna z wzorcami europejskimi to sądy krajowe muszą stosować się do orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej dlatego religia zasoby to znaczy o g LTE Long last Riot ma prymat to by znaczyło w praktyce, że sądy mają prezesi sądów mają oni obsadzać składach sądzących sędziów wybranych przez UKE z NATO oczywiście sytuacja bardzo trudna precedensowa to jest sytuacja mamy już prezesa Izby Sądu Najwyższego, który jest w 2 nawet tak wybranych w tej turze tak czy i co 21 przestałyby działać z mocy prawa jest z mocy prawa wg takiej czystej oceny prawnej tej sytuacji to te ustawy, które Trybunał sprawiedliwości uzna za niezgodne z prawem Unii Europejskiej po prostu nie funkcjonują zgodnie z prawem Unii Europejskiej z USA lub RSA jest niemal wstyd, ale ZUS nie ma nie ma tego KRS słynne o KRS oberwał się jej mama jest wilgoć jest absolutnie, czyli ci te osoby, które zasiadają w nowych izbach Sądu Najwyższego nie są sędziami odlatuje one raz na nas, żeby tak absolutnie tak jak z konsekwentnie mówię to, o czym mówi prawo do Europejskiej, o czym mówi prawo Polski Polska konstytucja, która uznaje prymat prawa Europejskiego nad polskim prawem, więc nie mamy wtedy tych nowych scen z czworga i wdrażaniu ustawy o okresie uchwalić nic nie trzeba trzymać może go z Niemiec KRS i nie wiem te zmiany, które zostały dokonane pomija się zgodnie z zasadą pierwszeństwa, czyli ich jak byk nie ma nie stosuje się w uchwale KRS należy zwracane zostaje uznaniowości rady krajowej w obliczu tak wracamy do ustawy o krajowej radzie sądownictwa w poprzednim kształcie wracamy do ustawy o Sądzie Najwyższym w poprzednim kształcie, ale i tak naprawdę trzeba będzie przeprowadzić wybory do nowej krajowej rady sądownictwa zgodnie ze standardami Unii Europejskiej zgodnie ze standardowych oraz jego zdaniem taki taki bałagan absolutnie jest to realne oczywiście władze obecne zafundowały nam niewiarygodny chaos i to będzie miało konsekwencje, bo przez pamiętajmy, że są już powoływani sędziowie nie tylko do Sądu Najwyższego, ale też do sądów powszechnych i oni zaczną wydawać wyroki te wyroki będą obarczone nieważnością spuśćmy na sprzed kilku dni, a naprawdę lubić nas poważnie, bo ja słyszę tylko tyle różnego traktowania prawda co to będzie za to będzie na razie jeszcze chwiać się nie rozpad, a to był koniec świata nie Jan Janik Macieja zmierza w kierunku uporządkowania naszego systemu prawnego w duchu praworządności jest mi nie wyobrażam w ogóle innej sytuacji, żeby nasz kraj demokratyczny kraj prawdy mógł zaakceptować sytuację, że w Sądzie Najwyższym sądach powszechnych zasiadają ludzie, którzy nie są sędziami taka sytuacja jest nieakceptowalne spójrzmy na wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka sprzed kilku dni dotyczące Islandii, gdzie Europejski Trybunał praw człowieka wyraźnie powiedział, że wyrok wydany przez sąd, w którego składzie zasiada osoba, która nie jest prawidłowo powołana no tak naprawdę nie jest wyroki nar nie jest wyrokiem narusza konwencję Europejską konwencję praw człowieka i nie może korzystać z atrybutów bycia wyroki co się stało w Islandii pani minister sprawiedliwości natychmiast po tym wyroku podaż do dymisji, ponieważ jest winna tej sytuacji, ale to jest kwestia kultury politycznej która, która tam obowiązują znają część aut wybór nie jest taki duży tak, ale jednak stosujemy wymazuje się do do europejskich standardów kultury politycznej no dobrze, czyli drużynę do dziewiętnastego i potem do 2005 . zobaczymy co co Trybunał Trybunał Konstytucyjny powie widział pan widział pan reformę sądów jak jaja są co proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości z ciekawej realny warto o tym, gadać nie, że to jest jakaś katastrofa ten pomysł, dlatego że on powoduje ulu dowie nie wymiaru sprawiedliwości jednocześnie zniszczenie obecnej tkanki podstawowy wymiar sprawiedliwości szczególnie sądów apelacyjnych, które w mądry i bardzo się już bardzo dobrze oczywiście, że tak, dlatego że sądy apelacyjne dokonują merytorycznej kontroli wyroków, które zapadają w I instancji tych najważniejszych w roku, bo to wychodziła apelacje i zażalenia od sądów okręgowych w tych ważniejszych sprawach większej wartości przedmiotu sporu i ocena prawna w sprawach cywilnych w szczególności jedno musi należeć do profesjonalnych sędziów tego nie mogą robić tego nie może robić czynnik ludowy, bo to jest trochę tak jakby powierzać się w przedziale wątrobę niema takiej oceny złóż ropy i apelacyjnych sądach czynnik dowiedział dziennik ludowy ma ma działać już w sądach I instancji tych tzw. sądach pokoju natomiast ma być mają być zlikwidowane sądy apelacyjne i cały właściwie nasz system takim 1 pomysłem bez przemyślenia, że bez wniknięcia w przyszłość i jest zastanowienie się jak to będzie funkcjonować można zniszczyć to jest przede wszystkim dla nas dla obywateli przerażająca wiadomość, bo to jest nieodpowiedzialne działanie, którzy mu, który może spowodować, że nas z tym system wymiar sprawiedliwości będzie go funkcjonował jeszcze gorzej przez zwróćmy uwagę w ciągu ostatnich 3 lat od 40 % 2 zwolniły sądy w Polsce jest, więc będzie jeszcze gorzej, bo taki haracz wybrańcy wiemy dobrze chętnych na pełnienie tego tego nie przewiduje też jest niemożliwa sytuacja wyjdzie po angielsku Europę Izrael Trybunał jeszcze istnieją sądy Rzeczypospolitej jeszcze istnieją niezależne, więc nie grozi nam to bardzo dziękuję mecenas Michał Wawrykiewicz komitet obrony sprawiedliwości i inicjatywa wolne sąd będzie bardzo dziękuję z naszych poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA