REKLAMA

Co się stało w 1018 roku?

Kawiarnia Naukowa
Data emisji:
2018-12-17 20:00
Czas trwania:
53:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwowości już dobry wieczór od kilku minut przed wszystkim dziękuję pani profesor, że kolejny raz nie zaprasza w i za każdym razem jest coraz większa widownia tego muszę powiedzieć jestem zaskoczony, że chciał się państwo w ten mroźny poranek tutaj przyjść ci spędzić czas na wyobraźnię pora przepraszam jest lekko nieprzytomny dostałem jakieś 3 godziny w nocy z w samolocie, więc jeżeli będę coś mi się języki poplątały trochę to proszę o Rozwiń » wybaczenie, ale temat jest, jaki jest każdy widzi w mówimy o 1000 leciu o Tysiącleciu bardzo ważnych wydarzeń dla Polski w 2 Tysiącleciu, które niestety zostało przykryte, aczkolwiek nie dość udatnie trzeba powiedzieć stuleciem odzyskania niepodległości moja cierpliwie od początku roku cały czas przywołuje to tysiąclecie próbujący przekonywać, że powinniśmy patrzeć jednak trochę dalej wstecz niższy tylko na początek dwudziestego wieku, jeżeli mówimy o roku tysiące osiemnastym to oczywiście mowa jest o Bolesławie Chrobrym, który wtedy nami rządził nasz drugi władca historycznie potwierdzonej 1 z największych oczywiście wybitny członek Międzynarodowego panteonu, który jest popularyzowane jest nam mnóstwo sposobów poza podręcznikami szkolnymi np. na banknotach i numizmat dach z lewej strony to jest złota dwudziesta złotówka z 1925 roku wybita w 900 lecie koronacji Bolesława Chrobrego potem mamy banknot z PRL -u następnie mamy banknot obecny kopie zrobiłem wyciągnął się go z własnego portfela każdy może go sobie obejrzeć w i nigdy nie ten termin na dole 20 zł i ich tak i moneta srebrna też wybita z już w czasach PRL-u ciekawe jak spojrzałem zrobię to zestawienie ze w PRL -u Chrobrego przedstawiano fas natomiast przed wojną i dzisiaj z profilu nie wiem czy to coś oznacza, ale w 2 zapewne także postać jest pomnikowa i dla mamy portret Chrobrego z epoki i wybity dla jego własnej monecie czy wzorowany na jak widać trochę nieudolnie, ale widać, że my jakoś tam moje koronne zdecydowany wyraz twarzy na ile podobnych było do władcy tego się nigdy nie dowiemy, ale tak oficjalnie Chrobry był przedstawiony w swoich czasach, więc jest to dosyć silny jest rzadki w naszych dziejach przykład to postać pomnikowa pomników Chrobrego nie nie brakuje też jest tylko kilka przykładów z Gniezna z Kołobrzegu z Wrocławia w z Poznania z tzw. złotej kaplicy, a więc ma, ale im więcej pomników to jak wiemy tym trudniej się tym trudniejsze od takiej osobie rozmawia czasem nawet im więcej pomników to jakby obniża rangę tej osoby no ale tu w przypadku Chrobrego chyba ta liczba pomników jest taka wystarczająca akurat władca, który odziedziczył czy właściwie siłą zdobył koronę po swoim ojcu Mieszko pierwszym siłą, dlatego że miał 3 przyrodnik braci którzy, których mamusia bardzo chciała, żeby to oni polską rządzili Bolesław w sposób bezwzględny okrutny szybko się pozbył spędzają z zagranicy co co bardzo było z jego strony szlachetnym gestem, bo przecież mógł ich oślepić wykastrować zabić po prostu co miał zwyczaj robić zresztą jak każdy poważny władca i dobry polityk owych czasów w jakie państwo odziedziczył to prawdopodobnie takie to nie jest taka wersja ortodoksyjna, bo o większości atlasu znajdziecie państwo ma Tektura zadziwiająco przypomina granice dzisiejszej Polski, ale to jest taka taki twór propagandowy prawdopodobnie tak są jednak w taki obszar takim zarządzał obszarem, czyli od morza do studentów i między Odrą, a Wisłą, więc bardzo ładnie tylko o ulokowany pod terytorium i ograniczony sposób naturalny tyle Jeślinie taki zakres schowane, że prawdopodobnie to bujaki sfery wpływów, a na pewno obszar, który był otwarty dla ekspansji, dlatego że za Odrą już było obecne cesarstwo za studentami i Sudetami silny wówczas czas państwo czeskich Przemyślidów natomiast na wschód Ruś Kijowska gdzieś tam daleko za Bugiem nad Dnieprem, więc tutaj było miał rzeczywiście pole do ekspansji na tym swoim terytorium Chrobry prowadził bardzo intensywną działalności inwestycyjną rzeczywiście jak rzadko, który władca był bardzo za angażowany wstawianie no nie tyle pomników, bo w tym czasie pomników nie stawiano w ale dowodów swojej władzy swojej potęgi i swojego przywiązania również do religii do kościoła, bo oczywiście w tym czasie kościół i państwo szły ręka rękę były jacy siebie całkowicie współ uzależnione jest błoto całkiem naturalne, że Chrobry manifestował to swoje przywiązanie m. in . budując monumentalne świątynie i obiekty murowane co w tym czasie w tej części Europy było zupełnym ewenementem lotu, żeby nie być gołosłownym tak najprawdopodobniej wyglądała pierwsza katedra w Poznaniu ogromna, gdyby druga Anny najbliższa podobnej wielkości to w Saksonii w Melbourne była ta była Fundacja cesarska, więc to pokazuje też, jakie ambicje miał Chrobry on chciał dorównać największym w Europie po możliwe, że budowę tej katedry już Mieszko pierwszy zaczął, ale na pewno dokończył ją Bolesław Chrobry to z kolei termin już budowla cywilna fachowo nazywa się to palatium, czyli teraz lewa część to była część mieszkalna połączona z kaplicą, która służyła bezpośrednio samemu samemu władcy też o niej niezwykłym kształcie niezwykłym planie historycy sztuki do dzisiaj się zastanawiają, skąd inspiracja, ale też, jeżeli szukać to w na Zachodzie w cesarstwie w kolejny przykład już tutaj jeszcze większego rozmachu i dzieci cały czas poruszamy się w środku Wielkopolski to te najważniejsze ośrodki tam, gdzie mieszka stworzył podwaliny państwa Piastowskiego Chrobry i te ogrody centralne umacniał mebluje właśnie takimi monumentalnymi rekonstrukcjami tutaj widzimy gród dwuczęściowy w Gieczu na dole właśnie kolejne palatium, czyli pałac połączony z okrągłą kaplicą na górze w tym mniejszej części jej kościół Świętego Piotra, który archeolodzy cały czas odsłaniają też z 2 okrągłymi wieżami, więc tutaj ten termin widać pewne preferencje Bolesława, jeżeli chodzi o stylistykę, ale w każdym razie to są wszystko inspiracji zachodnie on wyraźnie jedno w przeciwieństwie do mieszka pierwszego, który tak lawirował, a to trochę napsuć trochę na zachód tak nie bardzo próbował nie próbowały chciał utrzymać swoją niezależność lawirując wchodząc w kontakty z sąsiadami to, współpracując Chrobry wyraźnie nastawił się na współpracy z Sistars swym w niemieckim chciałby się powiedzieć tylko, że w tym czasie pojęcia Niemiec jeszcze nie było to było cesarstwo oni sami nazywali się wschodnimi frankami, ale tradycyjnie mówimy cesarstwo niemieckie no to zbyt długie rządy Chrobrego obfitowały w mnóstwo różnych wydarzeń, które pokazują jak wielką był postacią jak i inną od swojego ojca i dla tych, którzy szczegółowo chcieliby się z tym zapoznać to w zeszłym roku napisałem książkę o Bolesławie Chrobrym, którą tutaj państwo możecie obejrzeć Bolesław Chrobry le w ryczący lew ryczący to jest cytat taniec mój pomysł to jest cytat z biskupa pisma oraz Saskiego biskupa i kronikarza równocześnie, który Bolesława szczerze nienawidził obrzucał go rozmaitymi wyzwiskami, a akurat tutaj całość tego cytatu powinna brzmieć le w ryczący z podwiniętym ogonem co w średniowieczu symbolizowało diabła no ja sobie to trochę skróciłem to jest taka gra słów dla tych którzy, których te źródła wczesnośredniowieczne bardziej interesująca i oto jest autor tych słów autor monumentalnej kroniki dziejów Sasów biskup Merseburga książę kościoła bardzo ważna postać polityczna arystokrata z urodzenia, który w wieku 33 lat zostały biskupem, więc właściwie zaraz po tym, uzyskanie minimalnego wieku i zdolności do święceń biskupich to jest akurat gdy współczesny pomnik wystawiony mu wersy Burego przedstawiający go jako kronikarza, bo główne zasługi dla historii po polis jako kronikarz on m. in . tak jak mówię Chrobrego Chrobry był dla niego rzeczywiście diabłem wcielonym i pewnie w Saksonii dzieci Chrobrym straszono w Biskupcu Dietmar starał się do tego w bardzo przyłożyli się, pisząc Chrobry był zdrajcą w Starym przed pomnikiem nie bez niej bez powodu w, że był okrutny nie dotrzymywał słowa wszystko to była prawda, ale nagromadzenie tego w 1 dziele no i pokazuje jak wielkie emocje Chrobry Chrobry budził, gdyby ten biskup, który tak naszego najwybitniejszego z ówczesnych władców nienawidził to prawie byśmy nic nie wiedzieli to on, siedząc w Saksonii nasłuchując, zbierając informacje zapisywał to wszystko starannie i przekazywał nam na szczęście tak kronikarz zachowała o dziwo, nawet 1 egzemplarz jego autorskiego własną własną ręką także tutaj nie ma żadnych wątpliwości czy ktoś później w trakcie przepisywania czegoś nie nie dopisał w i biskup Dietmar szczególnie intensywnie pracował właśnie w 1000 osiemnastym roku przewidując, że zbliża się jego śmierć, bo byłeś człowiekiem bardzo Starym i 41 lat co w tym czasie już oznaczało wiek naprawdę sędziwy w już był schorowany i ostatnią księgę, którą właśnie rozpoczął w 1000 osiemnastym roku poświęcił w dużym stopniu w dużym stopniu Bolesławowi Chrobremu w ale również i takiej autorefleksji refleksji nad stanem państwa zupełnie inny niezwykły jest zwierzenia Ano pewnie wiedział, że już niedługo umrze i nie bał się tych prawdziwych swoich myśli się przelewać na papier, że w porcie nie tak tak może arystokraci ciągle się kłócą prowadzą wojny, że cesarz nie ma z kim współpracować źle traktują swoich poddanych, że są przekupni kłótliwi no w rzeczywiście siebie też nie oszczędzał przyznał się opisał siebie, że jest stary brzydki ma złamany nos jakiś tam wrzody na twarzy, że potrafił grup okraść z innego grobu wyrzucić księdza, żeby swoją krewną pochować także, że stanowiska kościelne kupował często Nox w niezwykły niezwykły przejaw takiej i uczciwości spojrzenia na siebie no z pewnością, czując zbliżającą się śmierć chciał oczekiwał, że ta jego wyzwanie przysporzy mu w łaski i zostaniemy to wszystko wybaczone dzięki Markowi mamy zupełnie niezwykły zesta w informacji właśnie tym roku tysiące osiemnastym, bo mamy no, pomijając ten 1 grudnia też śmierć biskupa i Maracha, ale mamy 5 dziennych dat to jest absolutny ewenement na serio pytam historyków, kiedy jest następny rok w historii Polski, kiedy mamy aż 5 w dziennych dat róży różnych wydarzeń no oni mówią może w dwunastym wieku, a może aż w trzynastym, więc uzupełnienie niezwykły rok z ryb i tu od daty właściwie dyktują nam rytm opowieści i wskazują najważniejsze elementy to poza nimi właściwie niewiele wiemy poza nimi to trzeba kombinować płaci co się działo w innych krajach i zastanawiać się, dlaczego Chrobry postępował tak jak postępował 30 stycznia 1000 osiemnastego roku w w Budziszynie to jest niedaleko za naszą dzisiejszą południowo-zachodnią granicą na górnych Łużycach dzisiaj to miasto niewielkie nazywa się bał cen i tam spotkali się wysłannicy cesarza Chrobrego cesarza Henryka drugiego w i Bolesława Chrobrego i wspólnie zaprzysięgli pokój pokój, który nastąpił w niezwykłych okolicznościach, bo rok wcześniej Chrobry no bo w po prostu zdziesiątkowała armię cesarza Henryka, który po raz kolejny próbował dać nauczkę po raz kolejny najechał na Polskę po raz kolejny został pokonany przez Czechy ledwie się doczłapał Lis z powrotem do Saksonii i o dziwo, 2 miesiące później Chrobry popu proponuje zawarcie pokoju cesarz się zgadza zabierają zaprzęgał ten pokój w Budziszynie biskup Cygnar pisze, że nam niestety nie jest to taki pokój jak być powinien, bo faktycznie był dla cesarza uwłaczających musiał zrezygnować ze wszystkich swoich roszczeń mało tego w i oddać Chrobremu Łużyce i blisko, czyli właśnie dzisiejsze derby Górnika Łużyce czy to o co Chrobry przez 16 lat walczył cesarz przez 16 lat nie chciał mu tego przyznać teraz do tego zmuszony, bo już wszyscy mieli dosyć Saksonii chyba tych wojen z Chrobrym, który wszystkie były przegrane i właściwie, więc nie rokowało to w żadnych optymistycznych perspektyw, ale to co później wiemy, że tam był też pewne dodatkowe elementy dodatkowe punkty, o których możemy wnioskować mianowicie po pierwsze, jak to często bywało ważne akty polityczne pieczętował no i związkami małżeńskimi to był najlepszy sposób nie podpisywano oczywiście żadnych dokumentów, ale zawarcie między drastycznego małżeństwa stanowiło swoisty swoistą gwarancję przestrzegania tych przyjętych reguł faktycznie czwartego od 4 dni później już 5 dokładnie właśnie w tym, że na tych górnych Łużycach przyjeżdża margrabia Alka odda eCardu na 30 lat młodsza od Chrobrego w, która bierze z nim wkrótce ślub jest to czwarta żona Chrobrego w 2 pierwsze pół roku odesłał widocznie mu się nie spodobały w trzecią przeżył ponad 25 lat urodziła mu 2 synów 3 córki, ale zmarła właśnie rok wcześniej, więc był był wdowcem mógł się ponownie ożenić tylko, że ciekawostka tutaj polega na tym, że żeniąc się z ową od domu stał się szwagrem swojego zięcia, a właściwie do dziś w grę swojej córki, dlatego że woda była rodzoną siostrą męża jego córki grafa Hermana, ale to bardzo skomplikowane i ciekawe poszliby tak wrócić biskup Wiktor z oburzeniem napisał, że fakt, że wprost przed pościgiem to ślub bez pozwolenia biskupa, a więc tutaj też termin nacisk okoliczności politycznych musiał być bardzo duży no czy oddam się Chrobremu spodobała to tego nie wiemy jak każdy władca w powinien był się żenić z cudzoziemcami, które nosiło rzeczy, których siłą rzeczy wcześniej w ogóle nie widział jedno z Emilii to akurat bardzo zgodnie przeżył 25 lat odda ich zdążyłam jeszcze urodzić 1 córkę, więc też nic nie wiemy, żeby ta może istniały jakieś kłopoty, aczkolwiek pewne elementy, które każą podejrzewać, że idealnie nie było się pojawiły tegoż roku, ale to trochę później no 26 kwietnia też Wicko Dietmar zanotował spłonęła katedra arcybiskup ja w Gnieźnie, czyli ta, w której pochowano Świętego Wojciecha apotem jego brata od 1 tego 5 braci męczenników no sanktuarium religijne polskich wczesne Piastowskiej taki fundament ideologiczny, więc z pewnością to była wiadomość bardzo trudna i stawiająca Chrobrego w trudnej sytuacji, bo właśnie powinien był się natychmiast skupić na odbudowie galeonu miało inne plany inne plany, które wyjaśniają, dlaczego on po wygranej wojnie w rok wcześniej sam zaproponował pokonane w pokonanym przeciwnikowi zawarcie pokoju, ale po to, bo on już planował następną wojnę tym razem na Wschodzie i jak to dobry dowódca i strateg postanowił sobie zabezpieczyć w drugi front zachodni bolid miał doświadczenia z walką na 2 fronty co prawda dał sobie z tym też radę, ale wiadomo, że lepiej nie ryzykować, więc podpisał w układ pokojowy z cesarzem Henrykiem, który jak się okazało później zagwarantował mu jeszcze pomoc zbrojną Cesar w tym cesarz pozbawiony kawałka terytorium upokorzony jeszcze musiał dostarczyć mu kontyngent 300 zbrojnych rycerzy Mateusz wyprawy Kijowską jest to sukces dyplomatyczny zupełnie niebywały, a jeszcze mało tego cesarz zapewne wpłynął na swojego szwagra króla węgierskiego Stefana wielkiego, żeby też przyłączył się do mety wyprawy, więc przyjechało do Polski jeszcze 500 Węgrów jest tak naprawdę to była armia polsko węgierską niemiecka, o czym też często się zapomina tak chętnie się zapomina, bo lepiej to brzmi jak Polska wyprawa prawne na Kijów, a nie międzynarodowa, a jeszcze tam też byli pieczemy go wie my o nich w ogóle lepiej zapomnieć, bo to byli poganie Azjaci gdzieś tam na tych stopach Żylina czarnomorskich, ale wybitnie Chrobry bardzo lubił z nimi współpracować i tu też przeciwni przyczynili do zwycięstwa to armia międzynarodowa zapewne zebrała się gdzieś w Małopolsce na początku kwietnia, gdy na początku lipca i nomen omen 22 lipca nastąpiło nastąpiła totalna bitwa 50022 lipca jest w naszej historii datą znaczącą ja nawet z w tym roku właśnie 2002 . lica zaproponowałem, żebyśmy znowu zaczęli świętować 22 lipca, choć zupełnie innych powodów mianowicie, kiedy armia Chrobrego stanęła nad Bugiem na granicy, a książę Jarosła w po drugiej stronie no i tu mamy barwne opisy i kit Barei potem Galla Anonima jak jak w tych czasach bywało najpier w zaczęły się potyczki słowne zaczęli się słudzy z euro obie wyzywać ci nawzajem przez rzekę, a wreszcie Polacy tak się zdenerwowali, że rzucili wszystko przepłynęli na drugą stronę w tym ta służba w jakimś tamta ssakami pogrzebać sami za nimi wojsko rozbili tę ruską, a armie w w proch i ruszyć stanęła otworem, ale no tutaj trzeba wyjaśnić że, czego ten Chrobry szukał na Rusi po poco mu to było tak nie było to tylko z tego powodu, że był awanturnikiem, który bez wojny nie mógł wytrzymać, chociaż pewnie trochę to też był powód w tym bar, szczególnie że musiał dać zajęcie swoje mu w wojsku swojemu rycerstwu, które żyło dla wojny żyło wojną w ale tutaj miał doskonały pretekst i wojny zawsze dobrze prowadzić kiermasze dobry pretekst, a mianowicie 5 lat wcześniej wydał swoją drugą córkę za następcę tronu kijowskiego za księcia Świętopełka niestety nie wiemy jak to córka Jana innych ta, którą wysłał do Saksonii nazwa szereg Linda faktura pojechała do Kijowa z historiami przekazała imienia, ale tu warto zwrócić uwagę właśnie na role kobiet z Brodów władców, których obowiązkiem było, ale o to by zostać idealnymi za granicą debata wymiana musiała być transgraniczna, ale poszły do klasztoru trzecia córka najmłodsza została opatką w jakimś klasztorze zapewne ufundowanym przez ojca no ale ta została żoną KIO w najstarszego syna księcia Włodzimierza i po jego śmierci w 1000 piętnastym roku w lesie to wymóg objął tron jako najstarszy, ale okazał się władcą dosyć nie nieudolnym i szybko, bo z Rusi wypędzono wypędzono wypędził go młodszy brat Jarosław nazwany później mądrym, który zatrzymał jednak brata wypędził natomiast zatrzymał w Kijowie córka Chrobrego razem z towarzyszącymi biskupem przysłanie z Polski Niemiec Chrobry miał doskonały pretekst badano czy może być lepszy pretekst niż chęć uwolnienia córki z niewoli, więc również Świętopełk przed w tej armii i zapewne jakaś drużyna ruska, więc mamy jeszcze w czwartej naród, który brał wtedy udział w Stelli w tej bitwie na pokonanych Jarosław wycofał się do Kijowa, ale tam już czekali na niego owi pieców w Rzgowie, którzy atakowali od południa miasto Chrobry 7 na wschód i jak mówią kronikarze witany był wszędzie bardzo entuzjastycznie to jest cesarz Henryk drugi tylko, żeby przypomnieć jeszcze na tak w takim w takiej autoprezentacji w towarzystwie z Chrystusem nad sobą Archanioła i biskupami w tak tak się władcy wtedy przedstawiali to jest owa Star najstarsza córka Bolesława Chrobrego Reggie Linda margrabia Anka Saska w szwagierka tej żony czwartej żony Chrobrego, w której ten posąg taki posąg znajduje się posąg z dwunastego wieku późny wiek dlatego napisem portret w cudzysłowie, bo tanie, bo portret z natury, ale charakterystyczne jest, że wszystkie te rzeźby ówczesny przedstawiały ludzi poważnych człowiek na stanowisku powinien być poważny regres Linda tutaj już się śmieje, więc znany jestem ta rzeźba jako posąg, śmiejąc się policji w toaletach jesienią tutaj też oczywiście z tym i z wyprawą Kijowską i stało z sytuacją dla obu granicach wiąże się wiele legend, które weszły do historii Polski m. in . to co Gall anonim napisał, że Chrobry wybijał ponoć żelazne słupy z Oławy, która miała wyznaczać granice między polską, a Saksonią no Anita sława nie była tak naprawdę granicą ani co to miał być za żelazne słupy w w tym czasie zrobienie żal żelaznego słupa byłoby właściwie technologicznie niemożliwe, ale no legenda pozostała tu mamy piękny obraz z początku dziewiętnastego wieku kafary Chrobry w stroju no prawie jak Stefan Batory i to takie ilustracje kroczy po Polsce tu wjazd do Kijowa wjazd do Kijowa, który nastąpił 14 sierpnia tam pamiętacie państwo tę listę liste dat dziennych z 14 sierpnia i nastąpił sposób to nie było zdobycie Kijowa mówimy o zdobyciu Kijowa, ale z docencie podboju Rusi ciało było oczywiście wyprawa wojenna w ale Jarosław uciekł z Kijowa przed zbliżającą się po armią polsko-węgierską o dziecko o ruską z gry widać uznał, że nie ma co mi się bronić, że nie ma szans, tym bardziej że jak napisał biskup Dietmar nagrody po drodze z radością witały Bolesława i oddawały mu się pod opiekę w czy to prawda no może może ta w silnych rękach władców wschodnich wydawała się we znaki, a może była to po prostu bardzo słuszna strategia, żeby uniknąć zniszczenia miasta w wyniku wojny, dlatego że otwarcie bram dawało szansę na przetrwanie przeżycie i uratowanie życia mieszkańców natomiast obrona spowodowałaby straszną zemstę zwycięzców, którzy nie tylko mogliby spalić gród, ale i wyrżnąć mieszkańców resztę wziąć w niewolę Chrobry wkracza do Kijowa 14 sierpnia znowu mamy datę dzienną daje tutaj mamy już legendę zanotowaną przez Galla Anonima, a mianowicie, że wjeżdżając uderzył w GCM w złotą bramę Kijowską i mieczem Szczerb CEM, który dzisiaj jest przechowywany w skarbcu na Wawel jest naszą relikwią narodową miecz koronacyjny władców polskich opisany właśnie jego dzieje przez Galla Anonima oto znowu 2 obrazy 1 z połowy dziewiętnastego wieku ten u góry proszę zwrócić uwagę czy Chrobry nie macha tu miejsce tylko szablą oczywiście w tym czasie szabla była podstawową bronią, jaką posługiwała się Szlachta Polska i na dole misjami Jan Matejko, który prowadził porządne studia historyczne oni już wiedział Ziemiec to powinien być, więc wystąpić dział go sam przez mieszka w Krakowie widział go z pewnością na własne oczy, ale mamy piękną inna w 1 z drugim wypadku piękną bramy z kratą w radach Chrobry wjeżdża uderza w tym SN, który jak napisał Gall w szczerym już część winy są do dzisiaj widoczny faktycznie są widoczne i legenda jest bardzo piękna i Gorzyc całkowicie nieprawdziwa jak to bywa z legendami po pierwsze w 1000 osiemnastym roku złotej bramy w Kijowie jeszcze nie było, bo Jarosław mądry wybudował ją dopiero kilka lat później po drugie, Szczerbiec, który przechowywany jest na Wawelu w nie pochodzi bynajmniej z jedenastego wieku tylko jest taką kompozycję o częściową z dwunastego częściowo z trzynastego wieku stworzony nie bardzo wiadomo co było pierwsze 3 pierwsza była legenda, do której dołożono mieć czy też wcześniej był naprawdę jakiś śmieć, ale zginął został skradziony zgubiony i trzeba było wyrobić nowy tego się nie dowiemy sam gest oczywiście był jak najbardziej prawdopodobny taki gest zwycięzcy, który uderzał z mieczem czy przy wjeździe w bramy zajmowanego miasta jak najbardziej mógł mieć miejsce to widzimy też na tym dolnym w dole w prawym dolnym rogu arcybiskupa w arcybiskupa Jeremiasza, który powitał Chrobrego uroczyście oraz innych wylicza armii świętych z wybranymi z kościołów kijowskich KE miała być sami ich mnóstwo Kijów legendarni bogatym bogatym miastem powitał go z relikwiami jak też z siostrami z żoną i z siostrami księcia Jarosława mądrego, który widocznie tak szybko uciekał, że zostawił całą swoją rodzinę na pastwę zwycięskiego Chrobrego po 1 kobiecie nie zapomniał o Bolesławowi piesze o córce Chrobrego po zabrał ze sobą na dole zostawił całą swoją rodzinę w tym 86100 spośród których szczególnie 1 była ważna dla naszej historii jak pisze Gall anonim to dla nich właśnie Chrobry wyprawił się do Kijowa, dlatego że rok wcześniej po śmierci swojej żony Emil wysłał dziś posłem był w do Kijowa, prosząc o rękę 1 z siostrą księcia Jarosława i znowu przypominam, a już jego spółka była żoną 1 z ciążą rząd ruskich jest to znowu próbował zostać wzięci z zięciem swojego szwagra swojego swojego zięcia czy wręcz szwagrem swojej drugiej córki przedziwne zamiłowanie do komplikowania sobie życia erotycznego w podobną mu odmówiono tej ręki no, więc wiedziony smutnym spojrzeniem powinien postanowił sam sobie i sprawiedliwość no właśnie był żonaty przed chwilą się ożenił z żoną od 30 skok o 30 lat młodszemu, ale widocznie mu to nie wystarczało to też biskup Dietmar napisał o nim był Starym przedsionkiem i nos, jakby nie bez powodu ta księżniczka ruska, której późniejsze źródła nazywają ją przed sławą w jedno w zapewne była bardzo piękna i atrakcji na i na off jak pisze Judith Harry Potter Gar Antonim Chrobry zaspokoił swoją swoją żonę w UE, ale to znowu tutaj trzeba pamiętać o specyfice tamtych czasów, że zwycięzca miał rozmaite obowiązki takie symboliczne, do których m. in. należało po hańbie nie u kobiet pokonanego a tym bardziej tutaj prawda Jarosław zabrał jego córkę nie wiadomo co tam się z nim działo no, więc Chrobry pochwalił jego siostry no i to był remis już mógł uznać, że zachował zachował twarz siedział w tym w Kijowie co najmniej kilka tysięcy sam nie rządził nie z nie zasiadł na tronie nie popełni tego błędu, który 15 lat wcześniej popełnił zajmujący Czechy, gdzie zresztą ciężkiego tam zaprosili byli już dość swoich szalonych Przemyśl widzów został księciem Czech, ale i po roku Czesi zmienili zdanie i z kolei go wypędzić ich tutaj osadził na tronie w kijowskim owego swojego zięcia Świętopełka, którego później tradycja ruska nazwała przeklętym no bo z ich punktu widzenia był zdrajcą, który dwukrotnie sprowokował najazd Polski w 1 musi sam jak pisze Dietmar rozlokował swoje wojska po okolicznych grobach w, ściągając podatki i wywożąc z Kijowa wszystko co się dało przysłał również należne dary do cesarza Henryka wysłał do na Węgry dla do króla Stefana wielkiego obdarował oczywiście tych rycerskich niemieckich węgierskich sowicie jak pisze biskup Dietmar zapełni swój Skarbiec książęcy tymi bogactwami, siedząc w Kijowie Chrobry miał czas, by się zastanowić nad swoją pozycję nad swoją sytuacją i najwyraźniej doskonale zdawał sprawę z tego, jaką stał się ważną figurą po zdobyciu Kijowa, dlatego że stał się najważniejszym człowiekiem na tym obszarze, który dzielił w 2 cesarstwa 2 największe potęgi ówczesnej Europy z 1 strony te wspomniane cesarstwo tzw. niemieckie w tym rządził cesarz Henryk drugi z drugiej strony cesarstwo bizantyjskie ze stolicy w Konstantynopolu, siedząc w Kijowie Chrobry dał do zrozumienia obu cesarzową Chin jest zżymają się znicze i obiecały jedno poselstwo do do Saksonii drugie wysłał do Konstantynopola i stąd z opon itp mało tego z wiadomością bardzo arogancko napisał do cesarza Bazylego drugiego to był dopiero gość Bazyli drugi 550 lat nie bez powodu został nazwany Bułgarów ulicą w największy władca ówczesnej Europy w Chrobrym do niego pisze, że właśnie zająłem Kijów maj proponuję, żebyśmy zostali przyjaciółmi, bo jeżeli nie warto zobaczyć jak wygląda mój gnie w wydano w jakiś jakiś książę z jakiej dzielnicy północnej nagle pisze do cesarza rzymskiego, że z, żeby się z nim liczono świadczy o tym, że miał wysokie mniemanie o sobie i to jest jednak sporą dozę arogancji, ale uzasadnionej faktycznymi sukcesami od faktycznie stał się hegemonem na tym obszarze pomiędzy 2 starostwami, siedząc tam nie tracił czasu np. wybili wybił monety, gdzie jest napisane, żeby nie było wątpliwości Bolesław, ale cyrylicą, więc z tego cle zresztą w typie Rusko bizantyjskim nie ulega wątpliwości, że one powstały w trakcie jego pobytu pobytów w Kijowie z innych znaleźli jako archeolog uszy muszę się odwoływać od do do konkretów, bo tam rzece Biskupski Bartosz napisał na off napisał nie wiem czy to prawda etc co znajdziemy moneta ta jest moneta i to z placów Chrobrego w to jest bardzo ciekawe znalezisko na Ostrowie Lednickim wykopane w ramach tego tego o Pałacu, który państwo pokazywałem stały dotyka to jest takie trudne słowo tak naprawdę to jest i relikwiarz drzewa z drewna z krzyża Świętego to był specjalny rodzaj relikwia czy pięknie wykonany pozłacany właśnie z takim krzyżem typu bizantyjskiego, więc przypuszczamy, że to mógł być, bo Chrobry do Konstantynopola wysłał posłów z odpowiednimi darami cesarki, by zachowały w twarz musiał odesłać posłów z jeszcze większymi liderami a jaki dziś może być większy dar niż relikwia zrywa z drewna z krzyża, na którym Chrystus poniósł śmierć oczywisty nie może być większe darów z i kto wie czy Chrobry właśnie zdeponował tego relikwiarza na Ostrowie Lednickim jest taka piękna wyspa położona na jeziorze Lednickim mniej więcej w połowie drogi między Gnieznem, a Poznaniem warto tam zajechać ci off na wyspy trzeba przepłynąć małym promem, ale jest naprawdę pięknie bardzo ciekawa, bo właśnie różne ważne znaleziska się gromadzą i między nimi jest przepuszczenie, że to właśnie na Ostrowie Lednickim Chrobry umieścił ten swoją ruską kochankę, a więc żona była gdzieś w Poznaniu on był 20 km dalej na Ostrowie Lednickim miast to w ruską kochankę no to znalezisko, jakby to potwierdza to po to, przypuszczenie i mieście z ciekawych znalezisk było dosyć nie jest najlepsza akurat ten z Nc las monety, ale świadczy o tym co Chrobry wówczas osobie myślał mianowicie ni stąd ni zowąd w tym tysiące osiemnastym roku wybija się nie wywija tylko prowadzi próby czy wzoru z różnymi wzorami monet z jednoznacznym zapisem król Bolesław, bo lista usterek z, chociaż król nie był wtedy jeszcze, bo pamiętamy, że dopiero 7 lat później zdobył koronę, więc najwyraźniej on jak już dosyć czekania na tę koronę miał obiecaną w roku tysięcznym przez cesarza Ottona trzeciego potem w 1000 trzynastym przez cesarza Henryka drugiego nie chciał czekać próbował dokonać, jakby auto koronacji prawda napis wy możecie z tym mówić co chcecie ja się uważam za króla proszę napiszcie sobie na monecie król Bolesław i co mi to zrobić, więc na to 1 i ta ruska moneta ta świadczą o tym jak on wtedy się czuł i jak bardzo pewny pewny siebie był człowiekiem zresztą nie bez powodu wycofał się z Kijowa po kilku miesiącach prawdopodobnie jeszcze pod koniec 1000 osiemnastego roku sam z własnej woli ani nie został wypełniony ani nikt go w z mostami zagrażał zostawimy tego swojego nieszczęsnego zięcia Świętopełka na tronie, który okazał się po raz ponowny nieudacznikiem, dlatego że brat Jarosław, który uciekł przed Chrobrym na północ do Nowogrodu zebrał tam siły m. in ., zdobywając poparcie króla króla szwedzkiego Olofa szybko Junga z i zawierający układ zatwierdzony małżeństwa między dynastycznych próba znamy już ten mechanizm, a więc Jarosław mądry wziął sobie za żonę córkę księżniczkę szwedzką i to zapewniło mu wsparcie Szwedów w walce z Chrobrym bardzo skuteczny, ale tu ciekawostka owa księżniczka szwedzka, która miała była najmniej Gerda, a później Marusi została Anną to też było typowe, że jak przyjeżdżała obca księżniczka na Dwór to nadawano jej w lokalnej i mnie, żebym obok, kto będzie sobie Integer dom zaprzątał głowę jak może może być panna jest do prasy, ale owa i Gerda Anna zapamiętać, że to była prawnuczka mieszka pierwszego to była wnuczka rodzonej siostry Bolesława Chrobrego, a więc znowu prawda ten niezwykły splot dynastycznych powiązań tylko, że tym razem ci Chrobry jego cioteczna wnuczka stanęli przeci w sobie Jarosław faktycznie co prawda w Kijowie, by Bolesława nie zastał, ale gonił go znowu go do wpłat nad Bugiem znowu wywiązała się z Chrobrym już był na drugiej stronie, ale zaczęli go strasznie ci w kinie wyżej wzywać Bolesław się zdenerwował i rzucił się przez rzekę, zanim całe rycerstwo, by w tym roku podobno wyrżnęli w pień te tezy te ruskie wojsko Chrobry wrócił oparł swoje granice na Bugu i m. in. dowodem na to jest kolejna piękna budowla wzniesiona w Przemyślu na wzgórzu ogrodowym znowu palatium bez żadnych wątpliwości zbudowane na wzór zachodnioeuropejski, a nie wzór ruski, więc też widać, że Chrobry podkreślił to przyłączenie tych świętych tzw . Grodów czerwieńskich o swojego swojego państwa do jego zięć w tym w Kijowie długo nie posiedzi taką brat Jarosław Gowin pędził Świętopełk po raz trzeci szukał szukał pomocy swojego teścia, ale jak pisze ruska tym razem Kronika śmierci go dopadła po drodze został tam na miejscu przykryty jakimś kurhany, z którego jak pisze kronikarz nestor dzisiaj smród stracicie wydobywa w, a święto tak został nazwany Świętopełk tym przeklętym no bo faktycznie był zdrajca po tej wojnie i takich wyglądało w granice Bolesława, jeżeli przypomnieć jest państwo tę pierwszą mapę, która pokazywała obszar zamknięty między Wisłą, a Odrą no to tutaj to to państwo jest właściwie 2 × większe widać kierunki ekspansji Chrobrego dodano na północ nie miał seks handlować, bo tam był Bałtyk w, a poza tym nie miał u Floty wojennej, więc nie miał, czego szukać na tym kierunku z na południu przyłączył Morawy i Słowację dzisiejszą sposób chyba pokojowy po prostu o Moravia nie woleli Chrobrego od Przemyśla, gdy w czeskich na Zachodzie mamy też Łużyce i miejska to tej ziemi, o których 16 lat walczył z cesarzem Henrykiem, które wreszcie właśnie tysiące osiemnastym roku dostał i na Wschodzie te ogrody Czerwieńskie z Przemyślem dzisiejsze Lublinem, więc taki kształt był Kaziu to są te obszary, które czasowo miał pod swoją kuratelą tak jak Czechy, których władcą był przez rok no, więc to pokazuje jak wielki sukces osiągnął sukces mierzony wielkością terytorium, ale też pokazuje w sukces, który niósł w sobie od razu zalążki przyszłych trudności, a nawet Klemens widać, że takie granice właściwie nic były nie do obrony prawda to jest jakaś przedziwna taka, a my chyba z wypustkami i na wschód na zachód na południe jedno w bardzo łatwa do zaatakowania, ale równie no nie wiadomo czy Tczew Chrobry aż takim był wizjonerem, ale można powiedzieć, że on z jako pierwszy zrealizował politykę Trójmorza, dlatego że po pierwsze, sięgały jego granice do Dunaju, który wpływał do morza czarnego po drugie do Łaby, która wpłynęła do morza Północnego boję oczywiście Bałtyk Vistula i Odra, więc niewątpliwie świetna i strategicznie lokalizacja no ale tak to się utrzymało po 1000 osiemnastym roku po tym wyroku największych sukcesów Polski wczesne Piastowskiej w historię uspokaja nie wiemy przez następne lata aż do roku jego koronacji właściwie nic naj powstaje pytanie czy nie wiemy nic, bo umarł biskup Dietmar 1 grudnia 1000 lat temu i zjazd kosztuje nie było komu opisywać tego co by się działo czy też po prostu faktycznie było, o czym pisać Chrobry też już miał dosyć przesądził w środę spędził w 20 kilka lat pokonał wszystkich sąsiadów wszyscy się go bali nawet tak łatwe do zaatakowania państwo nikt nie ośmielił się nie ośmielił się go atakować przejrzystego Kijowa tyle pieniędzy, że mógł się nie martwić nie musiał prowadzić wojen, bo mógł finansować swoje państwo z tych zasobów miał młodą żonę miał młodą kochankę miał już wnuka więc, by za Kazimierza później nazwanego odnowicielem miał syna mieszka drugiego, który był wyznaczony na następcę tronu i któremu pewnie już powierzał my w Biedronce bieżące rządy sam mógł sobie o 6 i cieszyć się swoją sławą swoimi zwycięstwami swoją rodzinę o i czekał zapewne na śmierć cesarza Henryka, żeby wreszcie, korzystając z chaosu, bo to 8 tys euro zawsze powodem powodowała Haaretz geopolityczny, żeby sięgnąć po koronę królewską, więc jak widać są trojga tysiące osiemnasty niezwykle bogaty wydarzenia tych wszystkich i nie sposób tutaj wymienić państwo, którzy byliby bliżej nimi zainteresowani to odsyłam do książki, która się okazać ukazała 3 miesiące w 4 miesiące temu dopiero w, gdzie wszystko to jest szczegółowo w opowiedziane miałem nadzieję, że będzie tutaj w parze z księgarni histeryczny, ale sprawy w zjazdach z wojskiem, ale sprawy rodzinnemu uniemożliwiły książka jest dostępna w księgarniach 12 albo w internecie nie ma z tym żadnego problemu, więc chyba na tym zakończyć Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KAWIARNIA NAUKOWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA