REKLAMA

Coraz mniej pielęgniarek wyjeżdża do pracy za granicę. "Spadek jest spektakularny"

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-03-16 15:40
Czas trwania:
15:14 min.
Udostępnij:

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, o ile w 2015 roku wydano ponad półtora tysiąca zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, o tyle w 2018 już tylko niecałe 500 sztuk. Oczywiście nie jest tak, że każdy, kto pobiera zaświadczenie, od razu wyjeżdża, ale duża część z pewnością tak. - Spadek liczby wyjeżdżających pielęgniarek jest obecnie bardzo widoczny; powiem nawet, że spektakularny - mówi w naszej rozmowie gość Radia TOK FM.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa proszę państwa moim gościem jest w tej chwili pani Mariola Jagodzińska wiceprezes Naczelnej rady pielęgniarek położnych dzień dobry witam serdecznie, a będziemy proszę państwa rozmawiać o problemie, z którym na co dzień zmagają się pielęgniarki zmagały się chyba do tej pory tak naprawdę chodzi oczywiście o pieniądze AJA Jean część tych osób decydowała się ze względu właśnie na bardzo niskie zarobki u nas w kraju wyjeżdżać zagranicę Rozwiń » czy prawdą jest, że mam pytanie w tej chwili tendencje trochę odwrotną to znaczy, że ci, którzy kończą szkoły pielęgniarskie decydują się jednak zostać w Polsce i tu pracować tak dokładnie od momentu w 2015 roku, kiedy zostało podpisane pierwsze porozumienie jeszcze z ówczesnym ministrem zdrowia panem Marianem Zembalą powoli jak gdyby w nasze koleżanki zobaczyły taką możliwość większych finansów i zaczęliśmy my generalnie prowadzimy posiadamy centralny rejestr i dane wszystkich pielęgniarek i położnych w związku z tym mamy to możliwość monitorowania obecnego stanu zatrudnienia stanu jeśli chodzi o wstępowanie do w szeregi właśnie poprzez odbieranie praw wykonywania zawodu i wstępowania w szeregi tego samorządu i pracy na rzecz pacjenta i zaczęliśmy właśnie obserwować, gdzie w 2005 była jak gdyby taka kulminacja osób, które ukończyły prawo wykonywania zawodu to było ponad 7000 osób i które ukończyły tą uczelnię i wystąpiły do okręgowych izb po prawo wykonywania zawodu, który upoważnia pielęgniarkę położną do pracy w wyuczonym zawodzie później już z roku na rok było to coraz gorzej właściwie można powiedzieć, że 2013 rok był takim najbardziej dramatycznym rokiem, gdzie właściwie połowa spadła liczba osób absolwentów wydziałów pielęgniarstwa, którzy zdecydowali się wystąpić do okręgowych izb po prawo wykonywania zawodu natomiast ten 2015 rok zaczął jak gdyby on być być taką nadzieją dla naszych koleżanek, że coś może się zmienić w tym pielęgniarstwa je i właśnie zaczęliśmy obserwować, że w 2014 roku to już było ponad 40002015 to było już około 4 ,51000 i tak sukcesywnie rosło w 2018 to było prawie 55 ,51000 pielęgniarek i położnych, czyli tak jak odebrała prawo wykonywania zawodu tak dokładnie odebrało prawo wykonywania zawodu i mogło przystąpić do pracy mało tego obserwujemy również pozytywne zjawisko powrotu do zawodu, czyli te koleżanki, które ukończyły w poprzednich latach studia licencjackie bądź magisterskie i nie odebrały prawo wykonywania zawodu ewentualnie zaprzestał tego wykonywania zawodu z różnych przyczyn zaczęły właśnie powracać do tego zawodu, czyli występowały występowali do okręgowych izb o możliwość przeszkolenia po pięcioletniej przerwie i to są właśnie takie te pozytywne aspekty chociażby tego pierwszego porozumienia tzw. zęba nowego, bo wszyscy używają takiego kolokwialnie zło, ale pochodzi ono właśnie nową od od nazwiska pana Mariana Zembali natomiast myślę, że to porozumienie, które zostało podpisane teraz w lipcu ubiegłego roku oprócz finansowych regulacji, które zapewniły wdrożenie włączenie tysiące 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus dodatkowo inne możliwości, czyli te normy zatrudnienia, które powinny być zapewnić bezpieczne bezpieczeństwo pacjenta, ale również bezpieczne warunki pracy każdej pielęgniarki położnej to jest taki kolejny element plus urlop szkoleniowy, który not czekamy na jego wdrożenie i rusz różne inne takie udogodnienia jako lidera, a teraz mam, w które ma, ale które, które też pomogą dodatkowo w jaki sposób wykorzystać umiejętności, za które będzie też koleżanka czy kolegami mieli zapłacone pani prezes ci tak rozumiem, że rzeczywiście obserwuje Ciech to pani powiedziała, że ze zdecydowana większość jeśli nie wszystkie pielęgniarki odbierają prawo wykonywania zawodu a jaki z wyjazdami zagranicę czy jeszcze wciąż są takie panie czy panowie którzy, którzy jadą, a jeśli ten jeśli tak to w jakiej liczbie cieczy tutaj zauważacie rzeczywiście taki wyraźny bardzo wyraźny spadek tak Ellen ten spadek jest zdecydowanie jest zaobserwowane i jest on powiem szczerze taki spektakularny, ponieważ tym od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli w przeciągu od 2004 roku do 2007 wydanych zostało ponad 9000 zaświadczeń o uznanie kwalifikacji do pracy poza granicami kraju co nie oznacza, bo to też trzeba sobie powiedzieć jasno co nie oznacza, że wyda, że wszystkie te 9000 wyjechało i podjęło pracę z reguły to jest także koleżanki pobierają te zaświadczenia i próbują badają ten rynek czy im się udać się nie uda czy są to satysfakcjonujące oferty pracy i nie zawsze te, które pobrały zaświadczenie podjęły tom prace natomiast not my też monitorujemy grupa tych w tyle osób, które pobrały zaświadczenia i powiem, że te zaświadczenia od 2008 roku utrzymywały się na takim stałym poziomie to było 11001200900 różnie to było natomiast od momentu, kiedy zostały wdrożone te regulacje wynikające z tego pierwszego porozumienia z panem ministrem Zembalą tych zaświadczeń wydaliśmy 987 natomiast pani redaktor w ubiegłym roku tylko 488, czyli jest to w jaki sposób można powiedzieć pozytywny odze w na to co otrzymaliśmy w ramach tego porozumienia, czyli jest to jak gdyby takie bardzo pozytywne zjawisko, które pozwala sądzić, że poprawa warunków pracy i płacy staje się na tyle atrakcyjna w Polsce, że koleżanki zamiast decydować się na wyjazd zagranicę do krajów Unii Europejskiej czy za po poza granice Unii Europejskiej kładą na szale oczywiście finanse warunki pracy, ale też rozłąka z rodziną i możliwość zarobkowania poza granicami kraju i utrzymania się, bo to nie tylko, że to, że pielęgniarka wyjedzie i zarabia pieniądze, ale musi również czegoś utrzymać się i też no w jaki sposób odłożyć, bo nie po to, się jedzie, żeby te pieniądze konsumować w całości w dalszym ciągu odstajemy w sposób zasadniczy jeśli chodzi o pensje pielęgniarek od tego co jest na Zachodzie Europy powiem także na pewno jest już lepiej to niemożna powiedzieć, że jest całkiem źle, bo absolutnie widzimy zresztą koleżanki też do nas piszą dzwonią z 2 Pomorze są osoby w dalszym ciągu też jest rzesza osób niezadowolonych nie z tego, że w grze są to może niesatysfakcjonujące w 100 % pieniądze, ale też z tego powodu, że pomimo porozumienia wydanego rozporządzenia w sprawie wdrożenia tych pieniążków do wynagrodzenia zasadniczego wiele podmiotów leczniczych absolutnie nie realizuje też tego rozporządzenia, czyli tak naprawdę nie przestrzega przepisów prawa i to jest też takie rozgoryczenie naszych koleżanek, że właściwie nowo no cóż rozporządzenie sobie, a pracodawcy w niektórych przypadkach sobie notes kluczowe, bo od tego są te różne dodatki liczą na Pragę to była wielka oto o to zabiegaliśmy podczas negocjacji z ministrem zdrowia w lipcu, ponieważ to poprzednie rozporządzenie mówiło, że obok pensji są te dodatki realizowany przez realizowane wypłacane przez pracodawców tak naprawdę trudno też, gdyby nie różnego rodzaju działania pracodawców no nie zabiegaliśmy w nie zaglądali byśmy o to wprost i na chcielibyśmy, aby właśnie każdy obywatel przestrzegał prawa w Polsce, a wiemy, że tak się nie dzieje i w takich sytuacjach, jeżeli są takie rażące naruszenia chociażby właśnie z uwagi na nie nie z niewdrożeniem realizacji porozumienia i zapisów rozporządzenia to zgłaszamy takie podmioty do komórek ministra zdrowia, czyli do to jest taki dział na nadzoru izba kontroli w i wiem, że minister bardzo szybkim trybie powoduje kontrolę właśnie w tych podmiotach widziane są niezrealizowane dużo było takich przypadków tych przypadków jest bardzo dużo w całej Polsce może nie aż tak duża skala, ale i jest jest duża dosyć duża skala i dotyczy to głównie PN ZOZ-ów tam, gdzie są poza tym, bo tam, gdzie są szpitale jest to UŁ łatwo było łatwiejsze jak gdyby do uregulowania natomiast powiem, że w tych po wetach nie pielęgniarki są tam w mniejszości w sensie tak może nie jest to tak duża rzesza osób pracujących jak w szpitalu, gdzie są, gdzie zatrudnionych jest powiedzmy 200300400 czy więcej pielęgniarek tutaj ich pracuje powiedzmy 45 i tak naprawdę to nie do końca 2, a Chereau znają jak to powinno wyglądać i piszą do nas inne później w ich imieniu również występujemy i angażują się Okręgowe Izby w poszczególnych w poszczególnych województwach od angażują się właśnie w Indiach, gdyż po przywróceniu tego i pomoc w przywróceniu tego co właściwie zostało zawarte w porozumieniu i w rozporządzeniu ministra, a jest pani w stanie powiedzieć, że w tej chwili ile wynosi taka średnia pensja pielęgniarki i trudno jest powiedzieć, ponieważ te pensje w ogóle były różne to zależy oczywiście od miejsca pracy i od wielkości podmiotu leczniczego, ale są wciąż takie pielęgniarki, które zarabiają najniższą krajową nie powinno być nie powinno być to ja też może przy przy tej okazji, jeżeli będą słuchały koleżanki pielęgniarki położne to tak naprawdę nie powinna być już na niższe niż średni, bo biorąc pod uwagę to jak dostanie pracownik, który nie wykwalifikowany najniższą średnią to do tej najniższej średniej powinna być Wulff to powinno być włączone w 1100 do wynagrodzenia, czyli już daje nam to wyższą kwotę niż ta najniższa średnia, więc powiem, że to absolutnie nie powinno być najniższa średnia powiedzmy jeszcze po pani zaczęła o tym, mówić taki problem, który w tej chwili zgłaszają szpitale dyrektorzy szpitali, zwłaszcza powiatowych ten wiąże się z tymi normami zatrudnienia, które obowiązują jeśli chodzi pielęgniarki od stycznia po części dyrektorów narzekała, iż jakieś tam met petycje że, że to przepisy wprowadzono odgórnie zbyt szybko nie mają tylu pielęgniarek w związku z tym muszą ograniczać liczbę łóżek no ale pewnie tutaj trochę jest tak, że niestety każdy kij ma 2 końce tak, bo chodzi też o bezpieczeństwo pacjentów jak to w tej chwili wygląda jeśli chodzi o normy i czy prawdą jest to co mówią dyrektorzy rzadko jest wprowadzona nagle ja w ogóle jestem zdumiona zresztą wszyscy jesteśmy zdumieni taką paniką dyrektorów, ponieważ tak naprawdę normy zatrudnienia obowiązują od bardzo wielu lat jestem zdziwiona czym jest ten problem pani redaktor, jeżeli rozporządzenie właśnie dotyczące chociażby tych realizacji podwyżek, ale rozporządzenie dotyczące sposobu obliczania minimalnych norm zatrudnienia zostało podpisane przez ministra o opublikowane i to nie ja nie mówi o roku o obecnym tak, czyli 1 stycznia tylko te normy były liczone od barw od lat dziewięćdziesiątych w związku z tym, jeżeli w tej chwili jest taka sytuacja to znaczy, że kierownicy podmiotów leczniczych no nie przestrzegali prawa bądź ewentualnie w inny sposób obliczali te normy bo gdyby ktoś tak naprawdę liczył rzetelnie chociażby w wg ostatniego rozporządzenia, które dawało możliwość wyliczenia wg kategorii pacjenta, czyli mieliśmy 3 kategorie i wg tych kategorii, jeżeli pacjent, jeżeli te normy było wyliczone to tak naprawdę powinny być wyliczone rzetelnie i nie nie dawałoby to powodu do takiej paniki do takich do takiej skali braków, aczkolwiek też szans, by powiedzieć, że noc trzeba by było się przyjrzeć na wykorzystaniu liczby łóżek w poszczególnych szpitalach, bo jeżeli mamy taką informację, że były nawet oddziały, gdzie wykorzystanie łóżek to było 11 % to ja naprawdę powiem szczerze, że trzeba bardzo poważnie zastanowić się od strony takiej ekonomicznej czy zasadne jest utrzymywanie takiego oddziału ewentualnie może może właśnie on ta sytuacja ciel, czyli wdrożenie tych norm pozwoli uzdrowić sytuację i bar ja uważam, że bardzo dużym nadużyciem jest forsowanie opinii, że przez normy zatrudnienia muszą być ograniczone liczby łóżek na z poszczególnych szpitalach trzeba by było przyjrzeć się właśnie wykorzystaniu liczby łóżek, ale też muszę powiedzieć pani redaktor, że są również takie sytuacje, gdzie dyrektorzy zmniejszają liczbę łóżek do łóżka pozostają w dalszym ciągu w oddziale wlicza się na oczywiście te normy NATO zmniejszoną liczbę kładzie się pacjentów na liczbę łóżek, która została trzeba by było właśnie zadać pytanie czy ktokolwiek z ZSSR panów dyrektorów czy rodzina czy pan dyrektor chciałby być leżeć w szpitalu, gdzie opiekuje się 1 bądź 2 pielęgniarki i nie ma czasu dlatego pacjenta, bo my wiemy, że taki jest, że właśnie czasami wpływają skargi, że on tych pielęgniarek jest za mało, że nie mają czasu no nie mają bo kiedy mają mieć skoro jest ich tak mało dziękuję pięknie pani prezes pani Mariola Jagodzińska naczelna rada pielęgniarek położnych włamań gościem dziękuję bardzo dziękuję serdecznie pozdrawiam proszę państwa, czego w tej chwili w szczególności na sygnały od tych pielęgniarki położne, w którym w sprzeczności z prawem pracodawcy nie włączyli dodatków do pensji zasadniczej, bo takie sytuacje są to mój adres do korespondencji to problem małpa TOK TOK FM jestem również na Facebooku na profilu twój problem moja sprawa tyle na dzisiaj dziękuję za uwagę do usłyszenia za tydzień po piętnastej 2 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA